Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Kies je filters

Oraties en promoties [archief]

Resultaten: 21 - 40 van 446
Resultaten: 21 - 40 van 446
 • 1 nov 2019
  Het Amsterdamse institutionele groepsportret van 1525 tot 1850

  13:00 | Promotie

  Ruim honderd jaar geleden, in 1902, publiceerde Alois Riegl (1858-1905) het gezaghebbende Das holländische Gruppenporträt. Als een van de eersten ging hij dieper in op de specifiek compositorische en visuele ...

 • 1 nov 2019
  De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog in strips

  11:00 | Promotie

  Van stripverhalen werd lange tijd gedacht dat die niet geschikt zijn om de geschiedenis op een ‘juiste’ manier te verbeelden. De strip ‘Maus’ van Art Spiegelman bracht daar verandering in. In Maus toont Spiegelman ...

 • 1 nov 2019
  Metaforen in Herodotus' Historiën

  10:00 | Promotie

  Aniek van den Eersten onderzoekt het opzettelijk gebruik van metaforen in Herodotus’ ‘Historiën’. Ze betoogt dat Herodotus metaforen gebruikt om structuur aan te brengen in zijn werk, om zijn hoofdpersonen te ...

 • 23 okt 2019
  Chinese religie en filosofie in drukwerk in de vroegmoderne Republiek

  13:00 | Promotie

  Trude Dijkstra onderzoekt representaties van Chinese religie en filosofie in drukwerk geproduceerd in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tussen 1595 en 1700. Door vorm, inhoud en materiaal-technische ...

 • 23 okt 2019
  Stijlfiguren in literaire vertalingen van Nederlandse romans

  10:00 | Promotie

  Aan de hand van zes bekroonde Nederlandse romans onderzoekt Imogen Cohen ‘normalisering’ in literaire vertalingen. Zij maakt hiertoe een analyse van de vertaling van Nederlandse creatieve woordcombinaties en ...

 • 22 okt 2019
  De stad als vaderland

  12:00 | Promotie

  De negentiende eeuw was een nationalistische eeuw. Met kunst, literatuur en architectuur verheerlijkten nationalisten het vaderlandse verleden. Het is echter de vraag of deze geestdrift ook gewaardeerd werd in de ...

 • 18 okt 2019
  Ziia Buniiatov en de geschiedenis van Azerbeidzjan

  13:00 | Promotie

  Sara Crombach zoomt in haar onderzoek in op de geschiedschrijving in Azerbeidzjan in de naoorlogse Sovjet-Unie. Het leven en werk van historicus en orientalist Ziia Musaevich Buniiatov (1923-1997) vormen het ...

 • 9 okt 2019
  Off-the-grid-uitvoeringen in Polen en Tsjechoslowakije

  11:00 | Promotie

  Olga Ryabets onderzoekt off-the-grid-uitvoeringspraktijken die tussen 1956 en 1989 vorm kregen in het socialistische Polen en het voormalige Tsjechoslowakije. In haar analyse daagt Ryabets bestaande opvattingen over ...

 • 1 okt 2019
  Nicolaes de Clerck: boekverkoper en kunstdrukker

  12:00 | Promotie

  In het onderzoek van Irene Schrier naar de relatie tussen het boek- en prentbedrijf staat Nicolaes de Clerck centraal. De Clerck was boekbinder, boekverkoper en boekuitgever, schrijver en vertaler, maar ook uitgever, ...

 • 1 okt 2019
  De verwerving van het Spaans als erftaal in Nederland

  10:00 | Promotie

  Erftaalsprekers zijn tweetalige sprekers die zowel de meerderheidstaal spreken van de regio waar zij wonen als een minderheidstaal die thuis wordt gesproken (en zo op natuurlijke wijze wordt verworven). Brechje van ...

 • 27 sep 2019
  Peeren, Esther, hoogleraar FGw, Cultural analysis
  Culturele analyse, close reading en culturele verbeelding

  16:00 | Oratie

  Het is van cruciaal belang om culturele verbeeldingen in verschillende media, inclusief de meest populaire, serieus te nemen en aandachtig te analyseren om zo zichtbaar te maken hoe ze de sociale werkelijkheid op ...

 • 26 sep 2019
  Schavemaker, Margriet, hoogleraar FGw, Media en kunst in de museale praktijk
  Hoe kunnen musea relevanter en inclusiever worden?

  16:00 | Oratie

  Hoe kunnen musea relevanter en inclusiever worden? Deze vraag vormt het vertrekpunt in de oratie van Margriet Schavemaker.

 • 19 sep 2019
  De verhouding van De Gaulle tot de Joden van zijn tijd

  10:00 | Promotie

  Hoe verhield Charles de Gaulle zich tot de Joden van zijn tijd? Om te komen tot een antwoord op deze vraag bestudeert Emmanuel Foucaud-Royer het leven van De Gaulle, waarbij hij de nadruk legt op de het eerste - en ...

 • 18 sep 2019
  Zorg voor krankzinnigen in de 17e en 18e eeuw

  14:00 | Promotie

  Krankzinnigheid in de vroegmoderne periode spreekt tot ieders verbeelding. Ideeën variërend van horrorverhalen over eenzame opsluiting en wrede zorg tot een meer romantische kijk op de dwalende dorpsgek hebben ...

 • 17 sep 2019
  Klokkenluiden, anoniem hacktivisme en academische piraterij

  14:00 | Promotie

  Bernardo Casallas onderzoekt de mate waarin nieuwe digitale praktijken van illegaal, maar uit principe voortkomend verzet kunnen worden geïnterpreteerd als nieuwe vormen van burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij richt ...

 • 17 sep 2019
  Transnationalisme, migratie en feminisme in burgerlijke ongehoorzaamheid

  12:00 | Promotie

  Natasha Basu houdt het begrip burgerlijke ongehoorzaamheid tegen het licht van politieke en economische globalisering. Hiertoe kijkt zij naar vier aspecten: geweldloosheid, remediërende doelen, staatsburgerschap en ...

 • 17 sep 2019
  Creatieve arbeid en subjectiviteit in de Chinese culturele economie

  10:00 | Promotie

  Jian Lin analyseert de omstandigheden van creatieve arbeid en de vorming van creatieve subjectiviteiten in China, vooral in Beijing en Shanghai, met betrekking tot onzekerheden die deze omstandigheden brengen. ...

 • 13 sep 2019
  Amazones als structuurelement van het heldenepos

  11:00 | Promotie

  Amazones werden eeuwenlang in kunst en literatuur van de Grieks-Romeinse oudheid afgeschilderd. Susanne Borowski onderzoekt de voorstellingen van amazones in het heldenepos vanuit literatuurwetenschappelijk perspectief.

 • 6 sep 2019
  Professioneel taalgebruik in het economische beroepenveld

  12:00 | Promotie

  Pauline Koeleman brengt de taal-en communicatiebenodigdheden van economische professionals in kaart. Met die behoefteanalyse wil ze de taalbenodigdheden uit het werkveld en het taalaanbod op hogescholen beter op ...

 • 4 jul 2019
  De artistieke verbeelding van favelas

  12:00 | Promotie

  Simone Kalkman onderzoekt de verbeelding van Rio de Janeiro’s favelas in moderne en hedendaagse kunst. Ook kijkt ze naar de sociale context waarin deze kunstwerken worden geproduceerd, getoond en ontvangen. Dit ...