Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Organisatie

Onderzoek

Faculteit Maatschappij en Gedrag

Waarom worden sommige mensen gewelddadig en andere niet? Zitten er culturele aspecten aan geweld? Zijn Europeanen angstig voor vluchtelingen omdat ze vrezen voor hun baan of voor hun identiteit? Wat is dat trouwens: identiteit? Hoe ziet de toekomstige stad eruit en hoe maken we deze goed leefbaar? Zijn gedragsproblemen op school psychologisch of sociologisch? Heeft ons onderwijs daar een aandeel in? Het zorgvraagstuk in Nederland lijkt bijna een louter politieke aangelegenheid. Of komt dat door de manier van communiceren in de media?

De wereld worstelt met tal van vraagstukken

Wie het nieuws leest of kijkt, ziet dat de wereld worstelt met tal van vraagstukken die van invloed zijn op ons leven van alledag. Om die actuele thema’s te begrijpen en om oplossingen aan te dragen, is hoogwaardige kennis nodig. Soms uit een bepaalde discipline, soms ook juist uit een combinatie daarvan. Met een veelheid aan invalshoeken en een breed wetenschappelijk perspectief kunnen we nieuwe inzichten krijgen in de maatschappelijk onderwerpen die een grote impact hebben op ons allemaal.

Een multidisciplinaire kennisinstelling

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, kortweg FMG, is een grote, multidisciplinaire kennisinstelling, gebouwd op het inzicht dat onze traditionele wetenschapsdisciplines in samenwerking elkaar kunnen versterken. De FMG bestaat uit vier academische domeinen (psychologie, pedagogische en onderwijswetenschappen, communicatiewetenschap en sociale wetenschappen) die door hun verbondenheid binnen de FMG niet alleen monodisciplinair maar ook in multidisciplinaire samenwerkingen excelleren.