Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Zwaartepunten en centra

Faculteit Maatschappij en Gedrag

Onderzoekszwaartepunten en centra brengen expertise op specifieke thema's bij elkaar. Zwaartepunten worden financieel ondersteund in universitaire programma's waarin faculteiten samen optrekken en in facultaire programma's. Centra worden vanuit de onderzoeksgroepen zelf opgezet.

AI en geautomatiseerde besluitvorming | Human(e) AI 

Human(e) AI stimuleert en verbindt onderzoek naar de juridische, ethische en maatschappelijke gevolgen van AI en geautomatiseerde besluitvorming (automated decision-making, ADM).

Brein en cognitie | ABC 

Amsterdam Brain and Cognition bestudeert hoe de hersenen de mentale vaardigheden van mensen mogelijk maken en hen zo in staat stellen adequaat om te gaan met de omgeving en zich leren te verbeteren. 

Conflictstudies | ACCS

Het Amsterdam Centre for Conflict Studies (ACCS) biedt een platform voor de uitwisseling tussen onderzoekers die conflict onderzoeken en  beleidsmakers en professionals die zich bezig houden met het oplossen van conflict.

Duurzame ontwikkeling | CSDS 

Het Centre for Sustainable Development Studies (CSDS) brengt expertise bijeen om urgente milieuvraagstukken te analyseren met speciifieke aandacht voor ongelijkheid, armoede en menselijke waardigheid.

Echte emoties  

Onderzoek naar emoties en hoe deze het dagelijks leven beïnvloeden, heeft de afgelopen decennia grote vooruitgang geboekt, maar stuit nu op belemmeringen. De research priority area Echte emoties bevordert de state-of-the-art door interdisciplinair onderzoek aan te moedigen om emoties te bestuderen zoals die in het echte leven voorkomen.

Gepersonaliseerde Communicatie | ICDS 

Personalised Communication gaat in op de fundamentele veranderingen in en uitdagingen van hedendaagse communicatie, met specifieke aandacht voor  gebruikersgerichte communicatie, de korte aandachtspanne van gebruikers en de online competitie voor die aandacht.  

Gezondheidscommunicatie | ACHC 

Het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) streeft er naar om gezondheid te bevorderen door middel van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve communicatie.

Global Health | SSGH 

Met het toegenomen internationale verkeer en globalisering zijn ook ziekten wereldwijd geworden, zien we een toenemende migratie van medisch personeel, een grote verspreiding van medische technologie, maar paradoxaal genoeg ook toenemende ongelijkheid in de gezondheidszorg tussen landen. Het Centre for Social Science and Global Health analyseert hoe deze problemen aan te pakken en adequate gezondheidszorg te organiseren.

Hedendaagse Europe studies | ACES

De wederzijdse afhankelijkheid van Nederland, Europa en de wereld stellen ons voor uitdagingen die we moeten begrijpen en waar we antwoorden op moeten formuleren. Het Amsterdam Centre for European Studies richt zich op onderzoek, onderwijs, publieke evenementen en debatten over de Europese Unie en haar lidstaten.

Instituties en ongelijkheid | AMCIS

In de afgelopen decennia nam de inkomens- en vermogensongelijkheid in veel landen toe, gingen armoedecijfers omhoog en bleef er sprake van ongelijke kansen in het onderwijs. Het Amsterdam Centre for Inequality Studies analyseert welke rol instituties in deze ongelijkheidsvraagstukken spelen, specifiek als we kijken naar sociale afkomst, onderwijs, gender en etniciteit.

Jeugd, onderwijs en ontwikkeling | Yield

Yield voert multidisciplinair onderzoek uit naar de bio-ecologie van menselijke ontwikkeling, van kindsheid tot jong volwassenheid. Het brengt de perspectieven van geneeskunde, pedagogiek, psychologie, onderwijswetenschappen, communicatie, economie en psychometrie bij elkaar.  

Jeugd en digitale omgevingen

De research priority area Jeugd en digitale omgevingen heeft als doel te begrijpen hoe, waarom en wanneer digitale omgevingen de ontwikkeling van jongeren en jongvolwasssenen beïnvloeden, en hoe jongeren digitale omgevingen op een optimale en gezonde manier kunnen gebruiken, om veerkracht te ontwikkelen en gezond op te groeien.

Kinderen, adolescenten en media | CcaM

Het Centre for research on Children, Adolescents and the Media (CcaM) stelt zich als doel de rol die media in het dagelijks leven van kinderen en adolescenten speelt, beter te begrijpen, zowel de gevolgen van media als de onderliggende oorzaken voor het gebruik en effect.

Migratie en etniciteit | IMES

Het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) is een multidisciplinair en interfacultair centrum dat zich richt op internationale migratie en de integratie van migranten en hun kinderen in internationaal vergelijkend perspectief.

Polarisatie

Polarisatie kan een aanzienlijke belemmering vormen voor harmonieuze en productieve samenlevingen. De research priority area Polarisatie beoogt een alomvattend model van polarisatie te ontwikkelen dat de meest dringende en complexe lopende debatten in de sociale en gedragswetenschappen bevordert.

Politieke communicatie | CPC

Het Centrum voor Politiek en Communicatie (CPC) is een ontmoetingsplaats voor wetenschappers, journalisten, politici en andere in politieke communicatie geinteresseerden. Het biedt een forum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van politieke communicatie, en ter uitwisseling van theorieen en ideeen over media, politiek en publieke opinie. 

Social Behavioural Data Sciences | Sobe DSC 

SoBe DSC is de data sciences hub van de Faculteit Maatschappij en Gedrag en is onderdeel van het UvA-brede Data Science Centre. SoBe DSC opereert op het snijvlak van informatica, wiskunde en statistiek in combinatie met ten minste van de disciplines die aan de faculteit wordt bestudeerd.

Stedelijke geestelijke gezondheid | UMC 

De kenmerken van stedelijke gebieden maken het stadsleven niet alleen aantrekkelijk, maar ook veeleisender en stressvoller dan het leven in landelijke gebieden. Dit heeft een negatieve weerslag op de geestelijke gezondheid. Urban Mental Health (UMC) streeft ernaar meer inzicht te krijgen in de geestelijke gezondheid in stedelijke gebieden en deze te bevorderen.

Stedelijk onderzoek | CUS 

Voor meer dan de helft van de wereldbevolking zijn stedelijke gebieden dé ‘natuurlijke' woonomgeving. Een eerlijkere, rechtvaardigere en duurzamere samenleving kan niet verwerkelijkt worden zonder steden en stadsbewoners. Het Centre for Urban Studies (CUS) stimuleert interdisciplinaire, internationale en maatschappelijke samenwerking in onderzoek naar steden.

Artificial Intelligence & Politics

Terwijl kunstmatige intelligentie (AI) steeds meer onderdeel wordt van ons dagelijks leven, verandert het de centrale aspecten van de politiek en de samenleving zoals we die kennen. De RPA Artificial Intelligence & Politics combineert onderzoek van de FMG over de wisselwerking tussen AI en politiek in de brede zin, en de maatschappelijke gevolgen daarvan.