Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Organisatie

Organisatie & Contact

Faculteit Maatschappij & Gedrag

In Europa en daarbuiten neemt de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) een vooraanstaande positie in. De faculteit is de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen in Europa.

Maatschappelijke en mensgerichte vraagstukken

Onderwijs en onderzoek aan de faculteit gaan in op maatschappelijke en mensgerichte vraagstukken, vanuit wetenschappelijke nieuwsgierigheid gedreven, maar ook met oog voor actuele thema's. Bijvoorbeeld de impact van media en communicatie op individuen en samenleving, zorgvraagstukken, verstedelijking wereldwijd, de menselijke ontwikkeling, de rol van politieke instituties, begrip van de menselijke geest, groeiende ongelijkheid, diversiteitsvraagstukken en veranderende maatschappelijke verhoudingen​. 

 • Lees meer over onze focus

  Waarom worden sommige mensen gewelddadig en andere niet? Zitten er culturele aspecten aan geweld? Zijn Europeanen angstig voor vluchtelingen omdat ze vrezen voor hun baan of voor hun identiteit? Wat is dat trouwens: identiteit? Hoe ziet de toekomstige stad eruit en hoe maken we deze goed leefbaar? Zijn gedragsproblemen op school psychologisch of sociologisch? Heeft ons onderwijs daar een aandeel in? Het zorgvraagstuk in Nederland lijkt bijna een louter politieke aangelegenheid. Of komt dat door de manier van communiceren in de media?

  De wereld worstelt met tal van vraagstukken

  Wie het nieuws leest of kijkt, ziet dat de wereld worstelt met tal van vraagstukken die van invloed zijn op ons leven van alledag. Om die actuele thema’s te begrijpen en om oplossingen aan te dragen, is hoogwaardige kennis nodig. Soms uit een bepaalde discipline, soms ook juist uit een combinatie daarvan. Met een veelheid aan invalshoeken en een breed wetenschappelijk perspectief kunnen we nieuwe inzichten krijgen in de maatschappelijk onderwerpen die een grote impact hebben op ons allemaal.

  Een multidisciplinaire kennisinstelling

  De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, kortweg FMG, is een grote, multidisciplinaire kennisinstelling, gebouwd op het inzicht dat onze traditionele wetenschapsdisciplines in samenwerking elkaar kunnen versterken. De FMG bestaat uit vier academische domeinen (psychologie, pedagogische en onderwijswetenschappen, communicatiewetenschap en sociale wetenschappen) die door hun verbondenheid binnen de FMG niet alleen monodisciplinair maar ook in multidisciplinaire samenwerkingen excelleren.

  Nieuwe verbindingen en samenwerkingen

  Binnen de FMG gaan vooraanstaande wetenschappers en teams met elkaar nieuwe verbindingen en samenwerkingen aan en kijken hiermee over de grenzen van de disciplines heen om zo tot vernieuwende inzichten te komen.

  Om dat te bereiken is een gemeenschappelijke taal nodig, een net-iets-andere manier van kijken en een goede ondersteunende structuur. Factoren die een samenwerking meer inhoud en slagkracht geven. Factoren die ‘samen werken’ maken tot ‘krachten bundelen’.  Door combinaties, dwarsverbanden en samenwerkingen, die uiteindelijk meer waarde hebben dan de som der delen.

  En dat werkt. De FMG is inmiddels de grootste onderwijs- en onderzoeksinstelling op het gebied van maatschappij- en gedragswetenschappen in Europa, een toonaangevend kenniscentrum aan de Amstel.

  Grensverleggende krachtenbundelingen

  De waarde van de FMG schuilt in het blijven werken aan nieuwe, soms onvermoede combinaties, om te komen tot zinvolle, grensverleggende krachtenbundelingen om gezamenlijk te werken aan het begrijpen en oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken, binnen disciplines en er dwars doorheen.

  Dat is soms een complexe, maar altijd een mooie uitdaging.

  Want het maakt ons wijzer. En daarmee de wereld beter.

Vier domeinen

Het onderwijs en onderzoek van de faculteit wordt vanuit 4 domeinen vorm gegeven. Tussen de domeinen vindt de uitwisseling van inter- en multidisciplinaire kennis plaats:

 1. Communicatiewetenschap
 2. Pedagogische en Onderwijswetenschappen
 3. Psychologie
 4. Sociale Wetenschappen (Antropologie; Geografie, Planologie & Internationale Ontwikkelingsstudies; Politicologie en Sociologie)

Ruim 1300 medewerkers dragen bij aan het onderwijs en onderzoek aan de FMG.

Onderzoek

De faculteit kenmerkt zich door een breed perspectief en een rijk aanbod aan thema's, theorieën en onderzoeksmethoden. Het onderzoek, dat plaatsvindt binnen de verschillende onderzoeksinstituten van de faculteit, is omvangrijk, innovatief en heeft een sterke internationale focus. De onderzoeksinstituten voeren fundamenteel onderzoek uit op het gebied van de maatschappij- en gedragswetenschappen, maar ontwikkelen ook activiteiten en praktische toepassingen om dit onderzoek met externe partners te delen en voor hen relevant te maken. 

Onderwijs

Aan de FMG studeren bijna 8.000 studenten uit binnen- en buitenland.  De faculteit biedt 15 bacheloropleidingen in het interessegebied Mens en Maatschappij aan en 79 masterprogramma's met diverse specialisaties. Colleges verzorgen de opleidingen op bachelorniveau. Internationaal georiënteerde Graduate Schools verzorgen de masteropleidingen en de PhD-programma's.