Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Aanmelding vak of tentamen / Naplaatsing

Zaaknummer AC 1606 4205: Faculteit der Geneeskunde

Verweerster heeft het verzoek van appellant om het door hem afgelegde tentamen Cardiovasculaire aandoeningen alsnog geldig te verklaren, onder toepassing van de hardheidsclausule, afgewezen.

Het College is van oordeel dat het in het onderhavige geval op de weg van appellant lag om na te gaan of het aanmelden voor het tentamen op de juiste wijze is geschied. Appellant had volgens Instructie 3. in het beginscherm van de aanmeldingen zijn aanmelding dienen te controleren. Daarnaast was appellant op de hoogte van het feit dat hij zich diende in te tekenen voor het hertentamen.

Voorts heeft het College geconstateerd dat de nadelige gevolgen voor appellant van het besluit van verweerster niet zodanig zijn dat daardoor sprake zal zijn van excessieve studievertraging. Ook overigens is het College niet gebleken van onredelijkheid of onbillijkheid van overwegende aard die tot toepassing van de hardheidsclausule noopte.

Beroep ongegrond.

Zaaknummer AC 1504 8325: Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Verweerster heeft het verzoek van appellante om naplaatsing voor het vak Onderzoekspracticum AC&FE afgewezen.

Niet in geschil is dat appellante meerdere malen is geattendeerd op de periode voor de verplichte vakaanmelding. Appellante is hieraan herinnerd per e-mailbericht, posters op de faculteit en via de website van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Het verzoek tot naplaatsing is gedaan naar aanleiding van de wijziging van studierichting door appellante.

Het College is van oordeel dat verweerster in redelijkheid heeft kunnen oordelen dat er geen sprake is van studievertraging omdat appellante het vak Onderzoekspracticum AC&FE kan volgen in het studiejaar 2015-2016 en zij ook in dat studiejaar nog andere vakken dient af te ronden en haar masterscriptie dient te schrijven.

Voorts is het College niet gebleken van omstandigheden op grond waarvan verweerster in het onderhavige geval de hardheidsclausule diende toe te passen.

Beroep ongegrond.

Zaaknummer AC 1611 11344