Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Afgifte diploma

Zaaknummer AC 1510 8893: Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Verweerster heeft appellant vooralsnog geen diploma voor de masteropleiding Privaatrecht: Commerciële Rechtspraktijk verstrekt, omdat appellant ten tijde van het laatst behaalde onderdeel van zijn opleiding niet als student voor deze masteropleiding stond ingeschreven. Appellant stond wel aan de UvA ingeschreven voor een andere opleiding.

Het College concludeert uit artikel 1.12 van het Inschrijvingsbesluit 2014-2015 dat een student dient ingeschreven te staan bij de opleiding waarvoor hij het diploma aanvraagt. Zo valt ook te lezen op de website van de UvA op de pagina Diploma aanvragen. Voorts is artikel 7.34, eerste lid aanhef, sub b, van de WHW van toepassing. Het College heeft geconstateerd, hetgeen niet is weersproken door appellant, dat ten tijde van het afleggen van het laatste tentamen, de masterscriptie, appellant niet ingeschreven stond bij de masteropleiding Privaatrecht.

Vast staat dat appellant ten tijde van zijn aanvraag om het getuigschrift evenmin stond ingeschreven bij de masteropleiding Privaatrecht. Verweerster heeft, mede op grond van de voorgaande overweging, dan ook terecht geconcludeerd dat er vooralsnog geen getuigschrift uitgereikt kon worden nu nog niet aan de procedurele eisen van afgifte werd voldaan.

Beroep ongegrond.