Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Kennelijk niet-ontvankelijk (geen besluit)

Zaaknummer AC 1610 9770: Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Aan appellant is bekend gemaakt dat hij het tentamen Europees recht II heeft afgelegd zonder de daarvoor vereiste toestemming te hebben verkregen, waarmee het tentamencijfer ongeldig is, en dat appellant geen toestemming krijgt om met de Masteropleiding te beginnen.

Nu het schakeltraject waarvoor appellant staat ingeschreven geen bekostigde opleiding is, valt deze niet op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (hierna: de WHW) zelf onder hoofdstuk 7 van de WHW en de daarin opgenomen rechtsbeschermingsmogelijkheden voor studenten.

Het College heeft vastgesteld dat de Faculteit der Rechtsgeleerdheid rechtsbescherming tegen beslissingen van de examencommissies en examinatoren niet mogelijk heeft gemaakt voor anderen dan voor studenten die voor een bekostigde opleiding zijn ingeschreven. Het College acht zich daarom niet bevoegd het beroep in behandeling te nemen dan wel te beslissen op het verzoek om een voorlopige voorziening.

Beroep niet-ontvankelijk.