Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Kosten inzage tentamen

Zaaknummer AC 1302 1313: Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Verweerster heeft aan appellant te kennen gegeven niet verantwoordelijk te zijn voor de geëiste financiële bijdrage die gekoppeld is aan het inzien van het afgelegde tentamen.

Het College concludeert dat wanneer er naast de verplichting tot het betalen van de bijdrage voor inzage in het afgelegde tentamen geen andere mogelijkheid openstaat om inzage te verkrijgen, daarmee in strijd wordt gehandeld met de WHW. De brief van 5 februari 2013 wordt door het College aangemerkt als weigering om buiten het betalen van de bijdrage een andere mogelijkheid tot inzage te verschaffen. Dat besluit tot weigering wordt derhalve vernietigd op grond van de in deze beslissing genoemde overwegingen.

Beroep gegrond.