Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Toelating honoursprogramma

Zaaknummer AC 1510 4750: Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Verweerster heeft het verzoek van appellante om toelating tot het Honoursprogramma van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde afgewezen.

Het College stelt vast dat appellante niet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 5.1, derde lid, van de OER voldoet, nu het gewogen gemiddelde cijfer van het eerste jaar is vastgesteld op een 7,45 terwijl dit ten minste een 7,5 dient te zijn. Het College is van oordeel dat verweerster voor de interpretatie van artikel 5.1, derde lid, van de OER mocht uitgaan van de op het reguliere taalgebruik gebaseerde interpretatie dat het hier ten minste om een onafgeronde 7,5 dient te gaan.

Voorts volgt het College het standpunt van verweerster dat niet is gebleken van omstandigheden die nopen tot het toepassen van de hardheidsclausule.

Beroep ongegrond.