Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vrijstellingsverzoek

Zaaknummer AC 1605 11180: Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Verweerster heeft het verzoek van appellante om vrijstelling van het maken van de Academische Opdracht in het kader van de herkansing van het vak Toegepaste Methodeleer en Statistiek, afgewezen.

Het College is van oordeel dat het standpunt van verweerster dat het mogelijk was de academische opdracht te maken zonder daarmee zelfplagiaat te plegen, niet onredelijk is. Verweerster heeft voldoende gemotiveerd dat ook met een aan het vorige studiejaar vergelijkbare dataset een andere onderzoeksvraag kon worden beantwoord. Daarnaast overweegt het College dat het gelijkheidsbeginsel niet zo ver strekt dat verweerster gehouden is om eerder gemaakte fouten, voor zover daar sprake van zou zijn, te herhalen. Appellante kan dan ook geen rechten ontlenen aan eerdere verlengingen van de geldigheidsduur van deelresultaten.

Het College overweegt overigens dat de redactie van artikel B.5.11, vijfde lid, OER, naar haar oordeel, geen ruimte laat om in individuele gevallen de geldigheidsduur van deelresultaten te verlengen. Het College is van oordeel dat de bevoegdheid om deelresultaten te verlengen op grond van dit artikel uitsluitend bestaat indien verweerster voorafgaand aan het studieonderdeel heeft besloten om de geldigheid van het deelresultaat te verlengen in algemene zin, dat wil zeggen voor alle studenten die dat studieonderdeel volgen.

Beroep ongegrond.

Zaaknummer AC 1504 8059: Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Appellant heeft om vrijstelling voor het vak Bestuurs(proces)recht II verzocht, op basis van zijn eerder behaalde vakken aan de Universiteit Utrecht. Verweerster heeft het verzoek  afgewezen.

Vast staat dat het vrijstellingsverzoek is ingediend nadat appellant tweemaal zonder voldoende resultaat het tentamen van het vak Bestuurs(proces)recht II aan de UvA heeft afgelegd. Voorts geldt ten aanzien van tentamenuitslagen artikel 4.5, achtste lid, van het Examenreglement FdR 2014-2015 dat bepaalt dat een tentamen opnieuw kan worden afgelegd. De laatste uitslag geldt.

Het College is, met verweerster, van oordeel dat nu appellant reeds het vak heeft gevolgd en hier tentamens voor heeft afgelegd, het verzoeken om vrijstelling voor dit vak niet meer aan de orde kan zijn. De laatste uitslag van het tentamen geldt immers en appellant heeft als laatste resultaat het cijfer 4 behaald voor het tentamen van het vak Bestuurs(proces)recht II. Het resultaat van het laatst gemaakte tentamen treedt in plaats van de prestatie, het behaalde resultaat bij de Universiteit Utrecht, op grond waarvan appellant zijn vrijstellingsverzoek heeft gedaan. Verweerster heeft zich dan ook terecht op het standpunt gesteld dat zij aan de inhoudelijke behandeling van het vrijstellingsverzoek niet meer toekomt.

Beroep ongegrond.