Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Kies je filters

Nieuwsberichten Allocatiemodel

Resultaten: 1 - 13 van 13
Resultaten: 1 - 13 van 13
 • 27 mrt 2018
  Interne Communicatie
  Medezeggenschap stemt in met voorstel nieuw allocatiemodel

  Op 9 maart heeft de gezamenlijke vergadering van COR en CSR ingestemd met het voorstel voor een nieuw allocatiemodel. Het allocatiemodel verdeelt de eerste-geldstroom (Rijksbijdrage en collegegelden) van de UvA. Het ...

 • 5 dec 2017
  Allocatiemodel
  Breed draagvlak voor nieuw allocatiemodel dankzij gezamenlijke aanpak

  Het College van Bestuur (CvB) heeft afgelopen week het traject afgerond om te komen tot een vernieuwd allocatiemodel. In de afgelopen twee jaar is veelvuldig met vertegenwoordigers van de faculteiten gesproken en op ...

 • 31 jan 2017
  De werkgroep allocatiemodel vlnr Rudi Rust, Eric Fischer en Jan Bouwens beantwoordt vragen tijdens de presentatie van haar eindrapport op 25 oktober 2016
  Update herziening allocatiemodel

  In de komende weken worden de laatste stappen gezet om te komen tot een breed gedragen nieuw allocatiemodel. Het College van Bestuur en de decanen van de faculteiten voeren hierover nog gesprekken, vervolgens gaat ...

 • 25 okt 2016
  De werkgroep allocatiemodel vlnr Rudi Rust, Eric Fischer en Jan Bouwens beantwoordt vragen tijdens de presentatie van haar eindrapport op 25 oktober 2016
  ‘Voorstel allocatiemodel maakt verdeling van geld inzichtelijker’

  Op dinsdag 25 oktober presenteerde de Werkgroep Allocatie haar eindrapport 'Transparantie en eenvoud in financiering: ruimte voor beleid'. Hans Amman nam het voorstel namens het CvB in ontvangst.

 • 10 okt 2016
  Rudi Rust (l) en Eric Fischer (r) voor OMHP close up (foto: Suzanne Blanchard)
  Werkgroep allocatie: ‘Alle voorstellen langs een meetlat’

  Uiteenlopende en tegenstrijdige voorstellen leverde de universiteitsbrede discussie over het allocatiemodel op. Maar hoe komt de werkgroep van input tot een gedragen voorstel aan het College van Bestuur? ‘Alle ...

 • 29 aug 2016
  Klankbordgroep allocatiemodel
  ‘Grote meningsverschillen over verdeling van geld’

  Het ideaal? ‘Een nieuw, breed gedragen, transparant allocatiemodel dat bijdraagt aan goed onderwijs en onderzoek’, stelt Ingmar Visser. ‘En dat houdbaar is voor de toekomst en rust creëert’, voegt Lianne Hooijmans ...

 • 19 jul 2016
  Bijeenkomst allocatiemodel
  Voldoende ideeën voor nieuw allocatiemodel

  Medewerkers en studenten hebben in totaal vijftien voorstellen en vijf overige documenten ingediend als input om te komen tot een breed gedragen allocatiemodel. Als onderdeel van de universiteit brede discussie over ...

 • 4 jul 2016
  BIjeenkomst allocatiemodel
  Impressie derde themabijeenkomst Allocatiemodel en het vervolg

  Op donderdag 30 juni vond de themabijeenkomst over ‘Allocatie en onderzoek’ plaats in het Bushuis. Tijdens deze bijeenkomst discussieerden circa veertig medewerkers over het verdelen van de onderzoeksgelden en hoe ...

 • 29 jun 2016
  Allocatiemodel themabijeenkomst 28-6-2016
  Impressie tweede themabijeenkomst Allocatiemodel

  Op dinsdag 28 juni vond de themabijeenkomst over allocatie en onderwijs plaats in het Sciencepark. Tijdens deze bijeenkomst werd door circa dertig medewerkers en studenten gediscussieerd over het verdelen van ...

 • 23 jun 2016
  Allocatiemodel themabijeenkomst
  Eerste themabijeenkomst over allocatiegelden

  Op dinsdag 21 juni vond de eerste van drie universiteit brede bijeenkomsten plaats over het allocatiemodel. Deze eerste bijeenkomst had als thema ‘Strategie en allocatie’ oftewel “Hoe kan het allocatiemodel beter dan ...

 • 30 mei 2016
  Studenten en medewerkers in discussie over het allocatiemodel

  Maandag 23 mei jl. was de startbijeenkomst over het allocatiemodel. Ruim 80 studenten, controllers, docenten, onderzoekers, bestuurders en leden van de klankbordgroep allocatiemodel verkenden met elkaar de ...

 • 10 mei 2016
  Werkgroep en klankbordgroep allocatiemodel aan de slag

  Vanaf half mei gaan de leden van de werkgroep en de klankbordgroep allocatiemodel aan de slag. In dit bericht lees je over hun opdracht en wie de leden zijn.

 • 12 apr 2016
  UvA start universiteitsbrede discussie over allocatiemodel

  Binnen de UvA wordt binnenkort gestart met een universiteitsbrede discussie over het huidige allocatiemodel. Het doel is om te komen tot een allocatiemodel dat breed gedragen wordt door de academische gemeenschap. ...