Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Over de Universiteit

Context

Context Studiesuccesbeleid

In 2008 werd de Werkgroep Studiesucces ingesteld om te adviseren over maatregelen die de UvA kon nemen om de ambities ten aanzien van studiesucces, gebaseerd op de Meerjarenafspraak VSNU-OCW, te realiseren. Deze ambities waren gericht op het ontwikkelen van een meer ambitieuze studiecultuur, op het terugdringen van de uitval in bachelorjaar 1, op het verminderen van de uitval in bachelorjaar 2 en 3 en op het tegengaan van studievertraging, zodat meer studenten een bachelordiploma in de nominale duur + 1 jaar zouden halen. Deze afspraken waren weliswaar kwantitatief van aard, maar het doel van de maatregelen is steeds geweest om meer aandacht voor het onderwijs te genereren en het onderwijs flink te verbeteren.

De Werkgroep Studiesucces presenteerde in 2009 een rapport met twintig aanbevelingen die de basis vormden voor het studiesuccesbeleid aan de UvA. Aan de hand van die twintig aanbevelingen hebben opleidingen vervolgens veel werk verzet om het studiesucces aan de UvA te verbeteren. Aanvullend daarop is in 2014 UvA Matching ingevoerd. De UvA gaf zo vorm aan de landelijke invoering van de studiekeuzecheck, die als doel had om uitval in jaar 1 verder tegen te gaan.