Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Over de Universiteit

Evaluatie

Evaluatie Studiesuccesbeleid

De afgelopen jaren is binnen de UvA veel werk verzet om het studiesucces te verbeteren. Dit roept de vraag op of de aanbevelingen uit 2009 opleidingen hebben geholpen om de onderwijskwaliteit te verbeteren. De Werkgroep Studiesucces 2.0 heeft daarom begin 2016 de opdracht gekregen om na te gaan wat er met de aanbevelingen is gebeurd, welke oplossingen er zijn gevonden en waar verbetering mogelijk is.  

 

Alle bacheloropleidingsdirecteuren en opleidingscommissies worden bij de evaluatie betrokken middels een vragenlijst over de aanbevelingen, het implementatieproces en de neveneffecten van het studiesuccesbeleid. Aan de hand van beschikbare managementinformatie bekijkt de Werkgroep in hoeverre de UvA haar ambities ten aanzien van studiesucces heeft behaald. Een literatuuronderzoek moet tot slot leiden tot praktische handvatten en de versterking van de thema’s roostering/curriculumopbouw, docentprofessionalisering, motivatie en toetsing.

 

De Werkgroep Studiesucces 2.0 kiest in haar evaluatie voor een focus op talentontwikkeling. In 2009 werd terecht gesignaleerd dat er veel ongewenste en onbedoelde studie-uitval en studievertraging zijn. Het is dan ook belangrijk om te weten welk curriculummodel, welke onderwijsaanpak en welke manier van toetsing het beste in de student naar boven haalt.