Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Over de Universiteit

Studiesucces

De UvA biedt een studieomgeving met hoogwaardig onderwijs waarin studenten hun opleiding binnen de gestelde termijn kunnen voltooien. Het onderwijs is zo ingericht dat studenten geactiveerd en gemotiveerd worden, en waar nodig ondersteund. De UvA richt zich op een verdere verbetering van het studiesucces. De minister van OCW heeft in 2008 afspraken gemaakt met de universiteiten over het bevorderen van studiesucces. Deze afspraken hebben geleid tot het rapport Studiesucces. In 2016 heeft een grootschalige evaluatie plaatsgevonden naar de invoering en effectiviteit van het studiesuccesbeleid. De resultaten hiervan zijn te vinden in het rapport Studiesucces 2.0. Voor de UvA is studiesucces een belangrijk aandachtspunt en het beleid zal verder worden voortgezet.

Rapport Studiesucces Rapport studiesucces 2.0 Report on Study Success 2.0