Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Diversiteit en Inclusie: rollen en verantwoordelijkheden

Hoe hebben we diversiteit en inclusie georganiseerd bij de UvA en wat zijn de verschillende rollen en verantwoordelijkheden?

College van Bestuur en decanen

De verantwoordelijkheid voor de beleidsvorming en het beleidskader over diversiteit ligt bij het CvB en de decanen. In lijn met het besturingsmodel van de UvA stelt het College de centrale kaders vast en formuleren faculteiten en diensten vervolgens het eigen beleid binnen die ruimte, passend bij de (personele) mogelijkheden binnen het wetenschapsgebied, de aard van het onderwijs en onderzoek of het karakter van de dienstverlening. Dat geldt dus ook voor maatregelen met betrekking tot diversiteit en inclusie en de vertaling daarvan in HR, onderwijs, onderzoek en valorisatie, communicatie, facilitair beleid en in de dienstverlening en uitvoerende diensten.

Lees het Beleidskader in de Nota Diversiteit

Centrale Diversity Officer

Vanaf eind 2017 heeft de UvA een Centrale Diversity Officer (CDO). De rol van de Centrale Diversity Officer is:

  • het aanjagen van het proces van ‘cultural change‘,
  • het identificeren, stimuleren en realiseren van initiatieven en het ‘hoeden’ ervan,
  • het scherp houden van de instelling en het bestuur op gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit.

De Centrale Diversity Officer is naast aanjager ook verbinder, contactpersoon in (inter)nationale netwerken en deskundige. De Centrale Diversity Officer heeft ter ondersteuning een team gevormd om de diversiteitsdoelstellingen van de UvA handen en voeten te geven.

Bekijk de webpagina's van de Centrale Diversity Officer

Bekijk hier het CDO Magazine met het jaarverslag 2021

Faculty Diversity Officers

Binnen de faculteiten zijn medewerkers als Faculty Diversity Officers benoemd. Zij hebben binnen hun eigen faculteit diversiteit in hun portefeuille, houden dit onderwerp op de bestuurlijke agenda en steunen lokale initiatieven. De Centrale Diversity Officer en de facultaire diversity officers vormen een netwerk voor samenwerking en voor deling en uitwisseling van kennis.

Bekijk het overzicht van de Faculty Diversity Officers