Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Het CDO-Team

Het Centrale Diversity Office bestaat uit een team van medewerkers die onder leiding van Machiel Keestra actief Diversiteit en Inclusie aan de Universiteit van Amsterdam bevorderen.

Ben je benieuwd wie er bij het Centrale Diversity Office werken? Leer ons hieronder kennen! Wil je met ons in contact komen? Mail naar diversity@uva.nl.

 • Jennifer Aardema (zij/haar)
  Jennifer Aardema

  Sinds 2021 werk ik bij het Centrale Diversity Office als communicatieadviseur. Goede communicatie brengt mensen in beweging. Diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid zijn thema’s waar we wat mij betreft niet snel genoeg in vooruit kunnen gaan. Aan mij de taak om te zorgen dat iedereen weet wat het Centrale Diversity Office doet, hoe we dat doen en waarom dat zo belangrijk is.

  Daarbij probeer ik onze boodschap niet alleen naar het hoofd van onze medewerkers en studenten te brengen, maar ook naar het hart door complexe verhalen concreet en tastbaar te maken. Belangrijk hierbij is inclusieve communicatie, een benadering van communicatie die zoveel mogelijk mensen probeert te bereiken en te betrekken, waarbij toegankelijkheid, herkenning en begrip worden nagestreefd en waarin aandacht is voor de meervoudige identiteiten van onze medewerkers en studenten.

 • Sahar Afzal (zij/haar)
  Sahar Afzal CDO team UvA

  Sinds februari 2021 werk ik bij het CDO-team. Mijn taken als beleidsmedewerker en onderzoeker bestaan uit het onderzoeken en ontwikkelen van beleid rond diversiteit, inclusie en sociale veiligheid. Door mijn multiculturele achtergrond ben ik overtuigd van de noodzaak om een intersectionele aanpak te hanteren voor het maken van het beleid binnen onderwijsinstellingen zoals de Universiteit van Amsterdam.

  Naast mijn werk voor het CDO-team heb ik een MSc. in Conflict Resolution and Governance. Deze expertise gebruik ik in het CDO-team en in mijn vrijwilligerswerk als bestuurslid bij UN Women Nederland, waar ik me onder andere bezighoud met het VN-beleid inzake gender en diversiteit en zet ik campagnes op zoals ‘Orange the World – stop geweld tegen vrouwen’.

 • Meltem Halaceli (zij/haar)
  Meltem Halaceli CDO team UvA

  Sinds april 2020 werk ik bij het CDO-team als projectmanager. Momenteel doe ik het beheer van het volgende: het zomerprogramma Get Ready voor nieuwe eerstegeneratiestudenten; Homework Hub, een programma in het kader van maatschappelijke dienstverlening om gelijkheid in het voortgezet onderwijs in de gemeente Amsterdam te bevorderen, en ten slotte het mentoringprogramma Meet your Mentor, waarin masterstudenten met een achtergrond als etnische minderheid worden ondersteund in hun transitie naar de arbeidsmarkt. Naast mijn werk voor het CDO-team werk ik samen met de afdeling HR-beleid en -strategie aan beleid inzake diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, zoals het Gender Equality Plan.

  Als gevolg van vooroordelen en doordat het mij ontbrak aan rolmodellen en passende begeleiding, heeft het een tijd geduurd voordat ik op de universiteit terechtkwam en een baan vond die past bij een academische graad. Met de programma’s die ik beheer zorg ik ervoor dat anderen niet dezelfde worsteling hoeven door te maken en dat geeft me enorme voldoening. Ik vind het belangrijk om mensen die ondervertegenwoordigd zijn de ruimte te bieden om hun verhalen te delen. Daarom organiseer ik ook literatuurprogramma’s, interview ik mensen met een achtergrond als etnische minderheid en schrijf ik over mijn familiegeschiedenis.

 • Machiel Keestra (hij/hem)
  Machiel Keestra CDO team UvA

  In Februari 2022 ben ik aangesteld als Centrale Diversity Officer. Als Centrale Diversity Officer maak ik me hard voor gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit binnen de universiteit. Samen met mijn team werk ik nauw samen met studenten, docenten en personeel om bewustzijn van diversiteit en inclusie te vergroten en om met hun netwerk en expertise waardevolle veranderingen in beleid en acties te ondersteunen die de diversiteit en inclusie in ons onderzoek, onderwijs en onze campuscultuur helpen vergroten.

  Mijn persoonlijke affiniteit met diversiteit en inclusie begon in mijn wetenschappelijke werk. Daarnaast heb ik samen met mijn partner de Keti Koti dialoogtafel opgericht. Hierbij brengen we mensen bij elkaar om persoonlijk te reflecteren op het koloniale verleden. Mijn doel is om samen een universiteit te vormen waarin iedereen kan excelleren, onafhankelijk van hun achtergrond en identiteiten.

 • Tijmen ter Keurs (hij/hem)
  Tijmen ter Keurs CDO team UvA

  Sinds Augustus 2022 werk ik bij het Centrale Diversity Office als student-assistent communicatie. Als student-assistent ondersteun ik het team in het communiceren van de projecten, houd ik onze achterban op de hoogte via onze nieuwsbrief waarin nieuws en informatie over diversiteit en inclusie op de universiteit wordt gedeeld en zorg ik dat het team zichtbaar en herkenbaar is.

  Ik vind het belangrijk dat de Universiteit van Amsterdam een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Een veilige omgeving is de basis voor een succesvolle studententijd. Als queer persoon heb ik ervaren dat de studententijd niet alleen draait om het vergaren van kennis, maar dat het ontdekken van jezelf en de wereld om je heen minstens een even groot leerproces is. Het vertalen van deze ervaringen in woord en beeld helpt om deze zoektocht ook binnen de universiteit te laten plaatsvinden.

 • Rozianna Maria (zij/haar)
  Rozianna Maria CDO team UvA

  Sinds juli 2022 ben ik management assistent bij het Centrale Diversity Office (CDO). Als rechterhand van Machiel Keestra ben ik het aanspreekpunt voor de praktische en administratieve zaken binnen het CDO. Hierbij heb ik contact met mensen op verschillende niveaus binnen de UvA. Deze mensen breng ik graag in verbinding.

  Diversiteit en inclusie zie ik als een uitdaging waarbij je sensitief moet zijn dat de wensen van de een de grenzen van de ander kunnen zijn. Ik ga op zoek naar een middenweg waarbij ik het belangrijk vind dat eenieder zich gehoord voelt en in hun waarde gelaten. Naast het CDO ben ik tevens werkzaam bij de Islamitische Theologische Faculteit (IUA) omdat ik het belangrijk vind dat moslims zich ook kunnen professionaliseren en vanuit Islamitisch perspectief een bijdrage kunnen leveren aan de pluriforme samenleving waarin we leven. 

 • Sarina Nooitgedacht (zij/haar)
  Sarina Nooitgedacht CDO team UvA

  Sinds april 2021 werk ik bij het CDO-team als student-assistent. Mijn belangrijkste rol is om het nieuwe initiatief van het CDO-team, de Homework Hub, te ondersteunen door de betrokkenheid van studenten bij maatschappelijke organisaties te vergroten. Samen met het CDO-team wil ik het bereik en de aanwezigheid van de Homework Hub op de campus en in Amsterdam uitbreiden. Daarnaast assisteer ik het team bij het uitvoeren van administratieve taken. In mijn vrije tijd ben ik vrijwilliger bij mijn lokale kerk als jeugdleider.

 • Tuyet Stooker (zij/haar/elk)
  Tuyet Stooker CDO team UvA

  In september 2022 ben ik begonnen als projectmanager bij het Centrale Diversity Office. Het is mijn overtuiging dat de waardevolste maatschappelijke verandering plaatsvindt op de vloer door middel van dagelijkse gesprekken in de klas of op de campus. Daarom ben ik blij dat het mijn taak is om het Grassroots fonds te beheren. Het Grassroots fonds verstrekt financiering voor bottom-up-initiatieven in de UvA-gemeenschap die gelijkheid, diversiteit of inclusie bevorderen. De kracht van het Grassroots fonds ligt in het ondersteunen van de behoeften en activiteiten van mensen die verbetering willen zien.

  Mijn tweede taak is de samenwerking tussen het CDO en alle Facultaire Diversity Offices. Als queer persoon van kleur en als activist haal ik veel inspiratie, kennis, heling en verhalen uit het aanwezig zijn bij demonstraties en queer ruimtes. Dit is een leidraad voor mijn werk bij het CDO en motiveert me om te streven naar een inclusievere universiteit.