Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Doelstellingen Chief Diversity Officer

Gelijkwaardigheid, Inclusie en Diversiteit

Onderstaande doelstellingen zijn gebaseerd op het rapport ‘Diversiteit is een werkwoord’. Onze rol als Chief Diversity Officer-team is de faculteiten te betrekken bij de uitvoering van het diversiteitsbeleid. De Chief Diversity Officer leidt het diversiteitsteam en zal met de facultaire Diversity Officers overleggen en hen ondersteunen om op basis van de behoeftes van hun eigen faculteit diversiteitsbeleid te ontwikkelen. Daarnaast brengt de Chief Diversity Officer initiatieven binnen de faculteiten in kaart en controleert of er voldoende voortgang is. De facultaire Diversity Officers moeten fte’s en middelen aangeboden krijgen om hun taak uit te kunnen voeren.

CDO Magazine

In dit magazine lees je over het CDO team, het jaarverslag van 2020, en de plannen voor 2021.

Gedefinieerde begrippen

 • Een universiteit die zich inzet voor gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit
 • Een gastvrije universiteit voor een diverse studentenpopulatie en werknemers
 • Een universiteit die kennis over diversiteit hoog in het vaandel heeft
 • Een universiteit die kennis over diversiteit cultiveert
 • Een universiteit die in contact staat met lokale gemeenschappen

Een universiteit die zich toelegt op gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit

Stevige verankering van sociale rechtvaardigheid en diversiteit ('Diversiteit is een werkwoord') 

 • a. Beleid maken op het gebied van gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit: zowel een centrale als een decentrale aanpak met ruimte voor iedere faculteit om zich te focussen op aandachtspunten die op ieders faculteit spelen
  1. Concrete korte- en langetermijndoelen formuleren
  2. Doelen verankeren in verplichte acties
 • b. Participatie van en overleg met iedereen die deel uitmaakt van de universitaire gemeenschap
 • c. Financiële en organisatorische steun voor gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit, zowel top down als bottom up
 • d. Aansluiting bij diversiteitsnetwerken: nationale en internationale samenwerking met andere universiteiten en onderwijsinstituten. Voortborduren op de expertise/leren van best practices van andere groepen en instituten
 • e. Informatie over diversiteit toegankelijk, uitgebreid en transparant maken
 • f.  De voortgang van gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit binnen alle faculteiten onderzoeken, beoordelen, monitoren en vastleggen

Een universiteit waar een diverse studenten- en werknemerspopulatie zich thuisvoelt

Stel de universiteit open voor de diversiteit in de samenleving ('Diversiteit is een werkwoord')

 • a. Demografie: Vergroten en vastleggen van de diversiteit onder medewerkers en de studentenpopulatie (werven en behouden)
 • b. Onderzoek doen naar de effecten van contracten voor bepaalde tijd versus contracten voor onbepaalde tijd
 • c. Het beleid wat betreft inhuren en werven veranderen teneinde studenten en medewerkers uit ondervertegenwoordigde gemeenschappen aan te trekken
 • d. Programma’s faciliteren die de stap naar de universiteit verkleinen
 • e. Toegankelijkheid: UvA-gebouwen voor iedereen toegankelijk maken
 • f. Bewustzijn over diversiteitsbeleid en problemen rond gelijkwaardigheid, inclusiviteit en diversiteit creëren
 • g. Ervoor zorgen dat studenten en medewerkers verantwoording afleggen over discriminerend gedrag en veiligere en meer effectieve mechanismen creëren om om te gaan met de uitsluiting van ondervertegenwoordigde groepen

Een universiteit die kennis over diversiteit cultiveert

Van ‘egalitair denken’ naar ‘diversiteitskennis, van ‘gesloten’ naar ‘open’ kennis ('Diversiteit is een werkwoord')

 • a. Diversiteitskennis ontwikkelen: bijvoorbeeld diversiteitscursussen aanbieden om UvA-werknemers en studenten te trainen, diversiteitssensitief taalgebruik hanteren in formele en informe communicatie
 • b. Een leerklimaat creëren waarin participatie, inclusiviteit en veiligheid gegarandeerd zijn

Een universiteit die een diversiteit aan kennis omarmt

 • a. Werknemers middelen en hulp bieden om gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit in hun onderwijs en leerplannen op te nemen (bijvoorbeeld door middel van curriculum scans)
 • b. Gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit integraal opnemen in onderwijsmethoden en evaluaties van vakken, docenten en onderzoek
 • c. Met betrekking tot maatschappelijke ongelijkheid: bewustzijn creëren over de positionering van studenten en medewerkers, reflectie op positionering en genealogie van onderzoeksvelden/disciplines   
 • d. Curricula en onderwijs verbinden aan ervaringen uit de praktijk (transitionaliteit)

Een universiteit die in verbinding staat met lokale gemeenschappen

 • a. Banden met gemeenschappen versterken en samenwerken met leiders van gemeenschappen
 • b. De UvA toegankelijker maken voor ondervertegenwoordigde gemeenschappen
 • c. Kansen op het gebied van carrière en onderwijs bieden ten behoeve van samenwerking met gemeenschappen