Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Homework Hub

Wil jij scholieren ondersteunen hun volle potentie te benutten en daarmee meer gelijkheid in het onderwijs bereiken? Ben jij bachelor- of masterstudent aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en op zoek naar een stageplek waar jij je maatschappelijke betrokkenheid in kan zetten voor scholieren? Wil je je actief inzetten voor diversiteit en inclusie in de stad Amsterdam? Dan is Homework Hub iets voor jou!

Het lijkt in Nederland alsof iedereen dezelfde kansen krijgt om naar het vwo te kunnen of in het academisch onderwijs te studeren. Niets is minder waar. Kansenongelijkheid in het onderwijs is een groot probleem. Al op de basisschool ondervinden kinderen de nadelen van negatieve of beperkende stereotypering en onterechte onderschatting. Daardoor krijgen ze een onjuist schooladvies, beschouwen ze zichzelf als minder slim of ambitieus en zien ze voor zichzelf minder mogelijkheden in hun beroepskeuze of -branche. De ontwikkeling en keuzevrijheid van deze kinderen wordt hierdoor enorm beperkt, wat ook gevolgen heeft voor onze samenleving. De documentaireserie Klassen laat goed zien hoe complex dit probleem precies is en dat er nog een lange weg te gaan is. 

Het Centrale Diversity Office (CDO) team zet zich in om te werken aan een oplossing en is daarom samen met verschillende maatschappelijke partnerorganisaties in Amsterdam de Homework Hub gestart. Homework Hub zet zich samen met deze partnerorganisaties in voor het verhogen van kansengelijkheid en het inclusiever maken van het onderwijs in Amsterdam. Homework Hub doet dit door huiswerkbegeleiding, ambassadeur- en mentorprogramma’s, onderzoek en activiteiten op te zetten en representatie en burgerschap op verschillende onderwijsniveaus in verschillende Amsterdamse buurten aan te pakken.

Wat doet Homework Hub?

Homework Hub biedt UvA-studenten de kans bij deze partners stage te lopen of mee te werken aan projecten die de ongelijkheid bestrijden. Jij geeft een maatschappelijke meerwaarde aan je studie en tegelijkertijd doe je professionele werkervaring, wat je helpt wanneer je je in de toekomst zelf gaat oriënteren op de arbeidsmarkt. Sommige opleidingen kennen ook studiepunten toe voor je deelname aan Homework Hub.  

Aan de slag bij Homework Hub

Je meldt je aan door middel van het aanmeldformulier. Doe dit uiterlijk vrijdag 7 oktober 2022. Het Homework Hub-team koppelt je vervolgens aan een partnerorganisatie. Je ontvangt hier een persoonlijk bericht over per telefoon of mail. Voordat je er daadwerkelijk aan de slag kunt, volgt eerst nog een oriëntatiegesprek met partnerorganisatie waar je aan gekoppeld bent. Als zowel jij als de partnerorganisatie akkoord zijn, start je met je stage- of onderzoekstraject. Een overzicht van alle partners vind je hieronder. Homework Hub blijft gedurende de stage beschikbaar als helpdesk.

Let op!

De toekenning van studiepunten verschilt per opleiding. We verwijzen je graag naar de stagecoördinator en/of examencommissie van jouw huidige opleiding om te weten te komen of en hoe je studiepunten kunt verwerven voor maatschappelijke projecten of stages. Als je studiepunten kunt krijgen, zorg er dan voor dat je toestemming hebt van je stagecoördinator en/of examencommissie voordat je aan je stage begint. Je kunt het programma natuurlijk ook altijd gebruiken als werkervaring om je wereld te verrijken en je cv te boosten.

Helpdesk

Voor meer informatie en vragen, ook gedurende je je stage, kun je contact opnemen met Meltem Halaceli projectleider van Homework Hub en project-assistent Sarina Nooitgedacht via homeworkhub@uva.nl.

Mentoring Pathway programma

Samen met Get Ready en Meet Your Mentor, maakt Homework Hub deel uit van het Mentoring Pathway programma van het Centrale Diversity Office. Het Mentoring Pathway programma heeft als doel verbondenheid met en zich thuis voelen bij de universiteit voor studenten te stimuleren en te versterken. Daarnaast draagt het programma bij aan studiesucces en vergroot het de kans op het vinden van een baan op academisch niveau. Homework Hub start in 2022-2023 een pilot voor studenten die studeren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA. Studeer je bij een andere faculteit, maar wil je toch deelnemen? Neem dan contact op met de helpdesk.

Partnerorganisaties

 • Stichting IMC Weekendschool

  Op welke manier zetten jullie je in voor kansengelijkheid in het onderwijs?

  Stichting IMC Weekendschool biedt sinds 1998 aanvullend onderwijs aan jongeren vanaf tien jaar uit de armste wijken van Nederland, op of in samenwerking met scholen met een zware tot zeer zware schoolweging. In duurzame programma’s, gericht op algemene vorming en persoonsontwikkeling, krijgen jongeren jarenlang elke week les van professionals (vrijwilligers) die met passie hun vak uitoefenen. Door lessen van bevlogen vakexperts ontwikkelen de jongeren motivatie voor het leven.

  Het onderwijs van Stichting IMC Weekendschool voedt de natuurlijke motivatie van jongeren om de wereld te ontdekken. In ons onderwijs leren de jongeren niet ‘voor later’ maar leren ze nu wat ‘later’ is. Jongeren ontmoeten wekelijks bevlogen vakexperts uit uiteenlopende sectoren die hen hun vak laten ervaren. In het brede curriculum kunnen jongeren volop experimenteren in de echte wereld en worden zij gestimuleerd deze met een nieuwsgierige en betrokken houding tegemoet te treden. Ze maken kennis met vijftien vakken waaronder Recht, Geneeskunde, Journalistiek, Beeldende Kunst, Techniek, Taal en Poëzie, Ondernemen, Filosofie, en Politiek. Excursies maken een belangrijk deel uit van het curriculum. Vaardigheden zijn in elk vak verweven. Mening verwoorden en naar elkaar luisteren worden elke week geoefend, net als gesprekken voeren met volwassenen. Zo bereiden de jongeren zich spelenderwijs voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: een gemotiveerde stap in de samenleving.

  Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

  In 2020 heeft Stichting IMC Weekendschool 4 programma’s door heel Nederland. Wekelijks nemen 3.000 jongeren deel aan onze onderwijsprogramma’s.

  • IMC Weekendschool: 3 vestigingen in Amsterdam
  • IMC Alumni, het vervolgprogramma voor gediplomeerden
  • IMC Basis, weekendschoolonderwijs geïntegreerd in de basisschool: 2 basisscholen in Amsterdam 
  • IMC on Tour, het programma voor nieuwkomerskinderen: 1 taalschool in Amsterdam

  Waar vind ik meer informatie?

  Bezoek onze website: Stichting IMC Weekendschool | Hier maken we toekomst | Sinds 1998, of neem een kijkje op onze socials: Instagram, Stichting IMC Weekendschool - Home | Facebook.

 • Weekend Academie

  Op welke manier zetten jullie je in voor kansengelijkheid in het onderwijs?

  Weekend Academie is een non-profit organisatie met het doel de kansenongelijkheid onder jongeren te reduceren. Onze passie is jongeren motiveren het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we onder andere door het geven van inhoudelijke begeleiding, coaching en het verbeteren van studievaardigheden. Binnen onze programma's staan talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid, schoolsucces en zelfvertrouwen, centraal.

  Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

  We bieden programma’s aan voor jongeren, scholieren en ouders:

  • Talentprogramma voor basis- en voortgezet onderwijs
  • De Grote Oversteek: gericht op de overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs
  • Startcoaching: Individuele begeleiding van gezinnen tijdens de startperiode van het kind op het voortgezet onderwijs
  • Ontdek Je Nieuwe Wereld: speciaal voor nieuwkomers
  • Beter Leren Programma: op individueel niveau in een rustige omgeving ‘leren leren’
  • Gezinscoaching: coaching aan huis voor ouders

  Waar vind ik meer informatie?

  Bezoek onze website: Weekend Academie, of neem een kijkje op onze socials: Instagram, Weekend Academie - Home | Facebook.

 • Life Skills

  Op welke manier zetten jullie je in voor kansengelijkheid in het onderwijs?

  Om de leerlingen uit achterstandswijken gelijke kansen te bieden, wordt ingezet op extra onderwijs, onder de noemer ‘bijles’ of ‘huiswerkbegeleiding’. Er is echter meer aan de hand: kinderen groeien op in een niet-westerse milieu dat vaak niet aansluit op de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Hierdoor ontbreken de vaardigheden en kennis over het reilen en zeilen binnen de westerse cultuur en de Nederlandse samenleving. Zij komen terecht in een cultuurschok, met wederzijds onbegrip en onzekerheid. Hierdoor kunnen zij zich moeilijk manifesteren in de samenleving en wordt er niet volledig gebruik gemaakt van hun kennis, waard zij beneden hun niveau aan het werk gaan.

  Bij Life Skills zetten we naast huiswerk- en studiebegeleiding dus ook in op burgerschapsvorming. Hierbij is onderwijs in burgerschapsvorming en levensvaardigheden even belangrijk als onderwijs op school. Deze methode van onderwijs noemen wij innovatief onderwijs: innovatief onderwijs voor goed burgerschap. Hiermee ambiëren we de ‘gap’ tussen onderwijs en burgerschap te vullen, waardoor een betere aansluiting met de samenleving wordt bevorderd en diversiteit en inclusie binnen de samenleving wordt gerealiseerd.

  Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

  Life Skills ondersteunt jongeren in de leeftijd tussen 10 en 18 jaar in de ontwikkeling van levensvaardigheden, zelfliefde, zelfvertrouwen en burgerschapsvorming, zodat zij ‘know how’ hebben zich te manifesteren in de samenleving en regie durven te nemen over hun leven voor een duurzame toekomst. Dit doet Life Skills met workshops en trainingen, huiswerk- en studiebegeleiding in hoge groepscohesie en 1-op-1 coaching aan jeugd en hun ouders.

  Waar vind ik meer informatie?

  Bezoek onze website: Life Skills | Innovatief Onderwijs, of neem een kijkje op onze socials: Instagram.

 • Stichting Scientia Potentia Est (SPE)

  Op welke manier zetten jullie je in voor kansengelijkheid in het onderwijs?

  Stichting Scientia Potentia Est (SPE) is opgericht in 2012 en gevestigd in Amsterdam Zuidoost. De stichting is ontstaan uit een vrijwillig initiatief van de vader van Meester Kwame, die al sinds de jaren negentig jongeren uit de buurt hielp met hun huiswerk. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een professionele organisatie die dagelijks tientallen scholieren begeleidt op weg naar een mooie toekomst.

  SPE is er voor alle jongeren, ongeacht sociale achtergrond en leerniveau. Onder leiding van Meester Kwame wordt maar liefst 6 dagen in de week huiswerkbegeleiding verzorgd. SPE doet dit op maat en specifiek gericht op de behoefte van ieder individueel kind. Het doel is om middels huiswerkbegeleiding ervoor te zorgen dat ieder kind goede resultaten boekt op school en een mooie bijdrage mag leveren aan de maatschappij.

  Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

  • Het geven van adviezen aan individuen en instellingen op het gebied van onderwijs en pedagogiek;
  • Het (laten) verzorgen van voorlichtingsbijeenkomsten;
  • Het onderhouden van contacten met gemeentelijke en particuliere instellingen;
  • Het (laten) verzorgen van huiswerkbegeleiding aan kinderen.

  Waar vind ik meer informatie?

  Bezoek onze website: Stichting SPE, of neem een kijkje op onze socials: Instagram, Facebook.

 • Fawaka Ondernemersschool

  Op welke manier zetten jullie je in voor kansengelijkheid in het onderwijs?

  Fawaka Ondernemersschool is een sociale onderneming met een heldere missie: alle kinderen en jongeren in Nederland kennis laten maken met duurzaam ondernemerschap. Ondernemen is een geweldige manier om te leren doorzetten, beslissen, aanpakken en aanpassen. Het is ook een mooie manier om een duurzame en inclusieve samenleving te maken, omdat het niet alleen over praten maar ook over doen gaat.

  De Ondernemersschool focust daarbij op kinderen die moeilijk toegang hebben tot innovatieve educatieve programma’s, want álle kinderen moeten mee kunnen doen, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien, hun achtergrond of hun manier van leren. Ieder kind heeft het recht op een positieve manier naar zichzelf te kunnen kijken en zich te ontwikkelen.

  Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

  Duurzaam en inclusief onderwijs bieden we door verschillende door onszelf ontwikkelde lesprogramma’s aan te bieden als workshops, voor buitenschoolse opvang en als reguliere programma’s op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Zo hebben we het programma Choco ondernemers, Upcycle Ondernemers, Techniek Ondernemers en nog veel meer. Ook hebben wij sinds kort het Fawaka WereldBurgerschap. Hiermee bieden we scholen lessen en programma’s aan rondom duurzaamheid, trainingen rondom antidiscriminatie, een pad naar een inclusieve schoolbibliotheek, wereldgeschiedenis, mensenrechteneducatie en meer.

  Waar vind ik meer informatie?

  Bezoek onze website: Fawaka Ondernemersschool, of neem een kijkje op onze socials: Instagram, Facebook.

 • Stichting Move

  Op welke manier zetten jullie je in voor kansengelijkheid in het onderwijs?

  Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. Studenten begeleiden de leerlingen hierbij. In al onze projecten staat ontmoeting centraal: kinderen, jongeren en studenten ontdekken samen andere leefwerelden en verbreden hun perspectief.

  Move is in heel Nederland actief: per jaar doen meer dan 500 studenten en young professionals mee met onze projecten.  Studenten kunnen op verschillende manieren meedoen, ook in Amsterdam. In elk project lever je een maatschappelijke bijdrage, ontwikkel je je talenten, vergroot je je netwerk en werk je aan je cv.

  Hoe ziet dit er in de praktijk uit?
   

  • Basisschoolproject

  In dit project bedenken basisschoolkinderen uit een kwetsbare wijk in Amsterdam zelf hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Studenten helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun buurt een boost. De kinderen ontdekken hun talenten en leren trots te zijn op zichzelf, het resultaat en de wijk. Als student doe je bij dit project ervaring op met onderwijs geven, projectmanagement, sociaal ondernemen en coaching.

  • Move your World op het vmbo

  Met Move your World komen jongeren op het vmbo vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor een ander. Ze ontdekken hoe leuk het kan zijn om hun eigen bedachte acties uit te voeren en komen positief onder de aandacht. Zo krijgt hun zelfvertrouwen een boost en ervaren ze hoe waardevol ze zijn voor de wereld om hen heen. Als student doe je bij dit project ervaring op met coaching en het geven van onderwijs.

  • Move in 1 dag

  Met Move in 1 dag ontdekken basisschoolkinderen in korte tijd wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. In één dag ontdekken ze hun talent en leren maatschappelijk participeren, door een project te verzinnen om de buurt te verbeteren en dit gelijk uit te voeren. Als student doe je bij dit project ervaring op met coaching en het geven van onderwijs.

  Waar vind ik meer informatie?

  Bezoek onze website: Move - Verbindt en verruimt blikken - Doe ook mee! (stichtingmove.nl), of neem een kijkje op onze socials: Instagram, Facebook.

   

   

 • Passie voor je Toekomst

  Op welke manier zetten jullie je in voor kansengelijkheid in het onderwijs?

  Passie voor je Toekomst staat voor jongeren die energiek en flexibel zijn. Wij willen jongeren duurzaam motiveren die willen werken aan een betere leefomgeving, goede schoolprestaties, en meer motivatie. Hun sociaaleconomische positie wordt versterkt door persoonlijke ontwikkeling en het prikkelen van zelfbewustzijn.

  'Durf je Dromen te Doen' is ons motto. Wij zien passie als een duurzame intrinsieke motivator en de krachtigste motor tot succes. 'Durven' staat voor het volgen van je intuïtie of het luisteren naar het kleine stemmetje om een uitdaging aan te gaan of een kans te grijpen. 'Dromen' staat voor onbegrensd denken en geloven dat je alles kunt zijn of worden. 'Doen' staat voor planmatig uitvoeren van wie je wilt zijn nu en in de toekomst. Wij van Passie voor je Toekomst geloven dat eenieder talent heeft.

  Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

  • Het stimuleren van jongeren en studenten van diverse achtergronden om hoge ambities voor zichzelf te stellen en het beste uit zichzelf te halen;
  • Het duurzaam inspireren en activeren van jongeren door vanuit hun passie hun doelen vast te stellen en na te streven;
  • Jongeren motiveren om hun studie te continueren en minimaal een startkwalificatie te behalen zodat het aantal vsv’ers daalt;
  • Jongeren koppelen aan een werkgever voor een stageplaats of baan;
  • Het bevorderen van essentiële kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en de arbeidsmarkt;
  • Het stimuleren van jongerenparticipatie in de Nederlandse samenleving om de kans op maatschappelijke uitval te verkleinen;
  • Het versterken van de kwaliteit van het sociale netwerk van jongeren met diverse achtergronden;
  • De jongeren bewust maken van de voorbeeldfunctie op het gebied van de ontwikkelde leiderschapskwaliteiten.

  Waar vind ik meer informatie?

  Bezoek onze website: Passie voor je Toekomst, of neem een kijkje op onze socials: Instagram.