Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Workshops

Meer weten over deze samenwerking en/of de aangeboden workshops? Neem dan contact op met het Centrale Diversity Office.

Workshops studenten
 • Workshop grenzen, communicatie en consent
 • Workshop bondgenootschap

  Bondgenootschap verwijst naar acties en gedrag die je kunt nemen om anderen – vaak degene die niet tot dezelfde sociale identiteitsgroep als jijzelf behoren -  te ondersteunen, te versterken en de ruimte te geven. In deze workshop worden studenten meegenomen in een aantal complexe situaties die kunnen voorkomen op de universiteit en hoe ze een bondgenoot kunnen zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. pesten, intimidatie en discriminatie.  

  Duur: 2 uur
  Groepsgrootte: 10-20 studenten (in overleg, verschillende samenstellingen mogelijk)
  Inhoud: op maat (voorafgaand kunnen deelnemers ervaringen en/of situaties delen)
  Taal: Engels
  Online en offline opties

 • Workshop actief luisteren

  Actief luisteren is een skill die helpt bij het herkennen van en openstaan voor andere perspectieven, gevoelens en ervaringen. Het versterkt een cultuur van respect en compassie en stelt studenten in staat anderen te ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer zij slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld.  

  Duur: 2 uur
  Groepsgrootte: 10-20 studenten (in overleg)
  Inhoud: op maat (voorafgaand kunnen deelnemers ervaringen en/of situaties delen)
  Taal: Engels
  Online en offline opties

 • Workshop alcohol en uitgaanscultuur

  Deze workshop gaat over de rol van alcohol, uitgaanscultuur en groepsdruk in relatie tot consent en seksueel geweld. In deze workshop verkennen studenten verschillende sociale normen die van negatieve invloed kunnen zijn op het studentenleven en hoe je kunt bijdragen aan de sociale veiligheid op feestjes en binnen groepen.

  Duur: 2 uur
  Groepsgrootte: 10-20 studenten (in overleg)
  Inhoud: op maat (voorafgaand kunnen deelnemers ervaringen en/of situaties delen)
  Taal: Engels
  Online en offline opties

 • Training student leiderschap (voor studie- en studentverenigingen)

  Deze training is bedoeld om voor studenten in het bestuur van studie- en/of studentenverenigingen die beter willen begrijpen wat hun rol is bij het creëren van een inclusieve en veilige cultuur binnen hun verenigingen. Deze blended learning training bevat o.a. een ledenonderzoek, het maken van een actieplan, voorlichting over kernthema’s en het verkennen van de sterke en zwakke punten van de vereniging, en een follow-up consult na de training.

  Duur: 4 uur of twee modules van 2 uur
  Groepsgrootte: 10-20 studenten (in overleg)
  Taal: Engels
  Online & offline opties

Workshops medewerkers
 • Workshop grenzen, communicatie en consent
 • Workshop Omstanderinterventie

  Deze workshop leert medewerkers hoe je onveilige situaties kunt herkennen en veilig kunt ingrijpen. Deelnemers van deze workshops ontwikkelen de vaardigheden die nodig zijn om veilig in te kunnen grijpen in verschillende, uitdagende en levensechte situaties. Daarnaast ontwikkelt deelnemers de vaardigheden om in te grijpen in een verscheidenheid aan uitdagende, levensechte situaties en versterken ze hun assertiviteit in verschillende contexten.

  Duur: 2 uur
  Groepsgrootte: 10-20 studenten (in overleg)
  Inhoud: op maat (voorafgaand kunnen deelnemers ervaringen en/of situaties delen)
  Taal: Engels
  Online en offline opties

 • Workshop bondgenootschap

  Bondgenootschap verwijst naar acties en gedrag die je kunt nemen om anderen – vaak degene die niet tot dezelfde sociale identiteitsgroep als jijzelf behoren -  te ondersteunen, te versterken en de ruimte te geven. In deze workshop worden medewerkers meegenomen in een aantal complexe situaties die kunnen voorkomen op de universiteit en hoe ze dan een bondgenoot te kunnen zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. pesten, intimidatie en discriminatie.  

  Duur: 2 uur
  Groepsgrootte: 10-20 studenten (in overleg, verschillende samenstellingen mogelijk)
  Inhoud: op maat (voorafgaand kunnen deelnemers ervaringen en/of situaties delen)
  Taal: Engels
  Online en offline opties

 • Workshop actief luisteren

  Actief luisteren is een skill die helpt bij het herkennen van en openstaan voor andere perspectieven, gevoelens en ervaringen. Het versterkt een cultuur van respect en compassie en stelt medewerkers in staat anderen te ondersteunen, bijvoorbeeld wanneer zij slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. 

  Duur: 2 uur
  Groepsgrootte: 10-20 studenten (in overleg)
  Inhoud: op maat (voorafgaand kunnen deelnemers ervaringen en/of situaties delen)
  Taal: Engels
  Online en offline opties

 • Training inclusief lesgeven

  Deze training gaat in op docent-student relaties en biedt een kader om culturele normen, attitudes en machtsverhoudingen te verkennen en te begrijpen. Deze training bied praktische handvatten voor het opzetten van veilige leeromgevingen, omgaan met moeilijke discussies tijdens colleges, studenten te ondersteunen en hoe fouten om te zetten in leermomenten.

  Duur: 1,5 – 2 uur
  Groepsgrootte: 10 – 15 deelnemers (in overleg)
  Inhoud: op maat
  Taal: Engels

  Online & offline opties

 • Workshop Fundamenten bondgenootschap en inclusie

  Leiderschapsworkshop voor afdelingen, onderzoeksgroepen, onderwijscoördinatoren of leidinggevenden voor een inclusiever werkomgeving. Deze workshop betrekt de deelnemers bij een verkennende discussie over hun afdelingsstructuren en -cultuur en voorziet in kaders voor actie. Daarnaast zijn er aanvullende modules beschikbaar voor het creëren van een inclusieve cultuur, het herkennen van problemen en kwetsbaarheden, expliciete en impliciete hiërarchieën en machtsstructuren, klachten- en meldingsprocedures en de afhandeling van meldingen.

  Duur: 1,5 – 2 uur
  Groepsgrootte: 10 – 15 deelnemers (in overleg)
  Inhoud: Op maat
  Taal: Engels
  Online & offline opties