Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Sujet Shams

Sujet Shams

Wie: Sujet Shams (1991)
Studie: Europese Studies en Filosofie
Eerste baan: Afwasser bij een Chinees restaurant
Favoriete plek op de UvA: Het Bushuis, een mooi monumentaal pand
Onmisbaar: Goede contacten met medestudenten, van discussies leer je meer dan uit boeken alleen

Sujet Shams is geboren in Afghanistan en komt uit een hoogopgeleide familie. Verblijft als kind vier jaar lang noodgedwongen in Nederlandse asielzoekerscentra. Groeit hierna op in de Biblebelt. Kiest vanwege het cultuurmaatschappelijke aspect voor European Studies. Alsof het niks is, volgt ze hiernaast bijna de gehele bachelor Wijsbegeerte. Tussentijds is ze ook nog commissievoorzitter van de Centrale Studentenraad (CSR). Haar familie had haar graag gezien als arts of ingenieur, maar als ze straks klaar is, wil ze gaan schrijven, promoveren of lesgeven.

Ben je blij dat je voor European Studies gekozen hebt?

'Zeker weten. Éen van de redenen waarom ik voor European Studies koos, was omdat Europa het vreemde continent was waar ik samen met mijn familie was beland. Naast het cultureel-maatschappelijke aspect, trok het feit dat het een interdisciplinaire studie was me aan. Omdat ik het idee had dat ik ooit nog wel naar het buitenland zou willen, koos ik voor de Engelse opleiding. De diversiteit aan vakken en richtingen die je kunt kiezen binnen Europese Studies maakt de opleiding leuk. In het eerste jaar leer je van alles wat, vanaf het tweede jaar ga je specialiseren. Je kunt dan kiezen tussen vijf richtingen: cultuur en literatuur, Europees recht, Europese economie, Europese geschiedenis en Oost-Europese studies. Ik koos voor Europese economie, maar volgde ook wat vakken van Europese geschiedenis. Omdat de studie best breed is, is het goed om hem aan te vullen met een minor van een vak dat je leuk vindt en waarin je een master zou willen doen. Ik koos voor Wijsbegeerte.'

Geesteswetenschappen is geestverruimend.

Een minor Wijsbegeerte ernaast. Verlangde je naar nog meer kennis?

'Al eerder had ik een studie Wijsbegeerte overwogen. Het vak Wetenschapsfilosofie was een keerpunt: ik vond dat zo interessant dat ik ervoor koos een uitgebreide minor Filosofie te doen, als voorbereiding op een filosofische master. Hoewel je misschien anders zou verwachten, is Wijsbegeerte een heel gestructureerde studie. In taalgebruik en denken is de filosofie echt een vrijplaats, er kunnen natuurlijk geen strikte regels worden opgesteld voor de handeling ‘denken’. Toch zijn de teksten van filosofen ongelooflijk geordend. Ik heb het verschil geleerd tussen praktische en theoretische filosofie. Theoretische filosofie gaat over logica en taalgebruik, het is wiskundiger en technischer dan praktische filosofie, dat veel meer over politiek en maatschappij gaat. Europese Studies is een politieke studie, die natuurlijk ook in grote mate over de maatschappij gaat. Filosofie sluit daar verrassend goed op aan. Binding met de maatschappij is belangrijk voor mij, maar ik houd ook van de structuur omdat ik van nature best een chaoot ben. In tegenstelling tot veel familieleden koos ik niet voor geneeskunde of rechten, maar voor een studie binnen de geesteswetenschappen. Ach ja, ze zijn het wel gewend dat ik doe wat ik leuk vind. De geesteswetenschappen vind ik geestverruimend.'

Taal is ongelofelijk belangrijk: het geeft je inzicht in een bepaalde werkelijkheid.

Je bent een voorvechter van de Nederlandse taal geworden. Hoezo dat?

'Vorig jaar ben ik een jaar lang commissievoorzitter Onderzoek en Onderwijs geweest in de Centrale Studentenraad (CSR). Ik heb me vooral beziggehouden met de verengelsing van het onderwijs. Een interessante ontwikkeling die me tegelijkertijd zorgen baart. Ik ben voor internationalisering, maar we moeten ervoor waken dat het routine wordt om opleidingen alleen ten dienste daarvan Engelstalig te maken. Taal is ongelofelijk belangrijk: het geeft je inzicht in een bepaalde werkelijkheid. Daar moeten we niet licht mee omgaan. Daarom ben ik initiatiefnemer van een voorstel om een grote online cursus Nederlands op te zetten voor internationale studenten. Dat vergemakkelijkt de toegang tot een taalcursus, die door studenten nog vaak als te duur en te tijdrovend worden gezien. Het zou toch leuker zijn als internationale studenten na vier jaar in Nederland een beetje Nederlands kunnen spreken. Grappig wel, ik kom uit Afghanistan, spreek Perzisch en kom op voor de Nederlandse taal. Wie had dat gedacht?'

De UvA is een progressieve universiteit, zeker op het gebied van diversiteit.

Is er genoeg diversiteit aan de UvA?

'Ja, vind ik wel. Ik ben blij dat ik aan de UvA ben komen studeren. Ik hou van de UvA. Ik vind het een progressieve universiteit, zeker op het gebied van diversiteit. Mensen realiseren het zich niet, maar vijftig procent van de studenten hier is eerstegeneratiestudent. Eerstgeneratiestudenten zijn studenten van wie de ouders niet hoogopgeleid zijn. Veel mensen komen van buiten Amsterdam of de Randstad. De definitie die wordt ontleend aan diversiteit vind ik op veel vlakken nog te smal: die spitst zich vaak alleen toe op etniciteit of gender. Maar ook voor mensen uit bijvoorbeeld de Biblebelt of voor andere mensen van wie de ouders niet hebben gestudeerd, is de universiteit een hele nieuwe wereld.'