Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vincent Kuitenbrouwer

Vincent Kuitenbrouwer

Wie: Vincent Kuitenbrouwer (1978)
Wat: Universitair Docent in de Geschiedenis van Internationale Betrekkingen
Studie: Geschiedenis
Eerste baan: Student-assistent bij de opleiding Geschiedenis
Favoriete plek op de UvA: Het binnenhofje bij de ingang van het Oost-Indisch Huis
Onmisbaar: Historische ervaringen en een gevoel van verbondenheid en direct contact met de materie die je onderzoekt.

Vincent Kuitenbrouwer heeft van jongs af aan een voorliefde voor mooie verhalen over hoe de wereld in elkaar zit. Geschiedenis studeren is de logische keuze. Dat je feiten kritisch leert benaderen, is voor hem een eyeopener. Hij specialiseert zich in de koloniale geschiedenis van Nederland en promoveert op de beeldvorming over Zuid-Afrika rond 1900. Zijn huidige onderzoek richt zich vooral op mediageschiedenis en hoe radio vroeger werd ingezet om te beïnvloeden en manipuleren. Is hiernaast ook druk met geschiedschrijving over de Wereldomroep.

Wat vind jij zo interessant aan Geschiedenis?

'Nou, bij Geschiedenis leer je niet alleen feiten, maar je leert die feiten ook kritisch te benaderen en om je eigen interpretatie te formuleren. Ik had het niet echt verwacht toen ik begon met studeren, maar juist dat kritische denken vond ik interessant en ik heb er veel aan gehad. Geschiedenis gaat uiteindelijk niet om het weten: je kunt nooit alles weten wat er in het verleden is gebeurd. Bovendien komt er steeds meer bij, dus is ‘alles weten’ een onbegonnen taak. Het gaat vooral om het stellen van kritische vragen en daar op zelfstandige wijze vorm aan te geven door het vinden van de juiste, bijpassende informatie. Door goed op die informatie te reflecteren, kun je er een interessant verhaal uit construeren. Studenten zouden geschiedenis moeten gaan studeren vanwege de mooie verhalen die je er hoort, maar vooral vanwege de mogelijkheid om die kritische denkvaardigheid te ontwikkelen. We leggen daar tijdens de opleiding steeds meer nadruk op. Die vaardigheid is veel waard in de buitenwereld, ook als je niet met geschiedenis bezig bent. Je kunt ermee op allerlei plekken terechtkomen: zelfstandigheid en kritisch denkvermogen worden door veel werkgevers gewaardeerd.'

Geschiedenis gaat niet alleen om weten, maar vooral om kritisch denken.

Welk deel van de geschiedenis houdt jou het meeste bezig?

'Ik vind koloniale geschiedenis belangrijk, omdat het leert hoe verschillende delen van de wereld met elkaar in contact kwamen. Daarbij ontstond een spanningsveld tussen conflicten, exploitatie en uitsluiting aan de ene kant en verbinding tussen mensen aan de andere kant. Dat spanningsveld fascineert me en ik denk dat onderzoek naar media er een goed beeld van kan geven. In dat deel van de samenleving vinden dit soort discussies plaats, zij het vaak impliciet. Sinds mijn promotie houd ik me bezig met de geschiedenis van radio als medium waarmee Nederland de rest van de wereld probeert te bereiken. Dat onderzoek gaat over kolonialisme en dekolonisatie, maar ook over nation branding, ontwikkelingssamenwerking en de beïnvloeding van nieuwsstromen. Ik merk dat veel mensen zich de vraag stellen wat de verbintenissen die vroeger zijn gelegd nu betekenen. In veel identiteitsdiscussies speelt koloniale geschiedenis een belangrijke rol. Op een of andere manier denk ik dat aan het begin van de 21ste eeuw gedacht werd dat het een afgesloten hoofdstuk was, en nu laait het toch weer op. We moeten de geschiedenis, of bepaalde onderdelen ervan, eigenlijk steeds blijven herinterpreteren.'

Hier ontwikkel je kritische denkvaardigheid.

Geschiedenis is door een vergrootglas naar het verleden turen. Kun je het ook op een andere manier ervaren?

'Ja, geschiedenis is ook te voelen. Dat lijkt lastig bij iets dat er niet meer is, dat in het verleden gebeurd is, maar er zijn veel plekken in Nederland en in het buitenland waar je naartoe kunt gaan om een connectie met het verleden te leggen. Kijk naar Amsterdam: er zijn veel plekken in de stad waar je de geschiedenis tegenkomt. Als je hier door de straten en steegjes struint, kom je als je goed oplet overal monumentjes tegen. Op het binnenhofje bij het Oost-Indisch Huis staat bijvoorbeeld een gedenksteen voor een vliegtuig dat is neergestort in 1949. In dat vliegtuig zaten Amerikaanse journalisten die naar Indonesië waren geweest om een verslag te schrijven over de oorlog. Met hun vliegongeluk zijn ook al hun stukken verloren gegaan. De mythe onder Haagse beleidsmakers was dat als die stukken gepubliceerd waren, de wereldopinie zich achter Nederland had geschaard tijdens de dekolonisatieoorlog. Het is een plek waar ik veel mee heb omdat het me dicht bij mijn onderzoek brengt.'

Je wordt hier niet in mallen gestopt en er is veel ruimte om je eigen ding te doen.

Hoe bezie jij, ook vanuit geschiedkundig oogpunt, de UvA?

'De UvA is verbonden met de stad Amsterdam. De stedelijke omgeving is goed voor de universiteit, je merkt het ook aan de mensen die er rondlopen. De plekken en de gebouwen waar je komt als student of als medewerker kunnen je vormen. Voor geesteswetenschappers, met name voor de mensen die geschiedenis studeren of onderzoeken, is het goed dat we in het centrum van Amsterdam zitten. Het is een mooi besef dat je door de straten loopt waar de geschiedenis echt gebeurd is. Je raakt ervan doordesemd. Daarnaast is Amsterdam als stad niet alleen een centrale stad waar veel mensen langskomen, het is vooral ook een open stad waar veel invloeden naast elkaar bestaan. Traveling without moving is hier mogelijk. Wat ik ook prettig vind, is de grote keuzevrijheid aan deze universiteit. Je wordt niet in mallen gestopt en er is veel ruimte om je eigen ding te doen. Dat is een belangrijke kwaliteit om te behouden. Ik heb toen ik hier studeerde bijvoorbeeld deelgenomen aan de Grand Tour: een reis waar geesteswetenschappenstudenten zich voor kunnen aanmelden en waar ze leren over de geschiedenis van de plaats waar ze heen gaan. Zulke dingen typeren de opleiding aan de UvA en maken de universiteit leuk.'