Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Dr. S.M. (Suzanne) Adema

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Archeologie
Fotograaf: Anneke Dekker

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 9
Postadres
 • Postbus 94302
  1090 GE Amsterdam
Contactgegevens
Social media
 • Profiel

  Geesteswetenschappen in het voortgezet onderwijs

  Binnen de Faculteit der Geesteswetenschappen coördineer ik het contact tussen onderzoekers van de faculteit en leraren in het voortgezet onderwijs. Vormen van contact tussen wetenschappers en leraren zijn bijvoorbeeld nascholingen en gezamenlijke onderzoeksprojecten, maar ook promotieprojecten, bijvoorbeeld met een NWO promotiebeurs voor leraren.

  In mijn eigen onderzoek richt ik me op zowel Latijnse taalkunde en narratologie als de vakdidactiek van de schoolvakken Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur.

  FGW nascholing voor leraren Lesmateriaal en informatie over vakdidactiek voor Grieks en Latijn
 • Begeleiding van promovendi

  Lopende promotieprojecten,
  allen op het gebied van vakdidactiek Griekse Taal en Cultuur en Latijnse Taal en Cultuur:

  • Suzanne Luger, DUDOC-Alfa PhD-student
   Promotores: Caroline Kroon and Gert Rijlaarsdam
   Subject: Teaching translation skills to learners of Latin in secondary education.
   University of Amsterdam, FGW and RICDE, RTLE

  • Chelsea O'Brien, NWO lerarenbeurs PhD-student
   Promotor: Gert Rijlaarsdam
   Subject: Metacognitive skills of higly intelligent learners of Latin.
   University of Amsterdam, RICDE, RTLE
  • Daniël Bartelds, DUDOC-Alfa PhD-student
   Promotor: Ineke Sluiter
   Subject: Dictionary use and instruction
   Universiteit Leiden
  • Lusie Laan, DUDOC-Alfa PhD-student
   Promoter: Marije Martijn, Gerard Boter
   Subject: Ancient Philosophical texts and critical thinking skills
   Vrije Universiteit Amsterdam
 • Publicaties (volledige lijst)
  • Adema, S.M. (2019). Tenses in Vergil. Narrative Style and Structure. Leiden, Boston: Brill.
  • Adema, Suzanne. (2019). 'Latin learning and instruction as a research field', Journal of Latin Linguistics 18.1-2 (2019): 35-59.
  • Adema, S.M., A. Doekes, F. Farshadpour, M. Goris, B. Hoetjes, M. Kerkhof, A. Landa, M. van der Steege. (2019). ‘Vergilius’ verteltechniek in een pensum vol vernietiging en opbouw (Bij CE Latijn 2020)’, Quamlibet.nl.
  • Adema, S.M., R. Bekker, X. van Eckeren, M.D. de Ferrante, H. van Gelder, H. (Hanneke) de Gier, C.D.P. van Oeveren, M. Simons, J. Splinter, P.T. van Uum, B.H. van der Wijk. (2019). Selfie met Sappho. Een nieuw curriculum voor de vakken GTC en LTC geschreven door het VCN Volgteam. Vereniging Classici Nederland.
  • Adema, S.M. en J.J. Flinterman (eds). (2019) Res Gestae Divi Augusti, Lampas 52.3 (themanummer).
  • Adema, S.M. (2019).  Alwetend en objectief. De presentatie en structuur van de Res Gestae van Augustus, Lampas 52, 305-319.
  • Adema, S.M. (2019). Taalopdrachten ontwerpen bij een pensum (CE Ovidius 2019). Lampas 52.1, 93-118.
    
  • Adema, S.M en S. Dijkstra. (2018). Augustus’ Ankers. Wetenschappelijk onderzoek voor leerlingen. Lampas 51.4, 393-410.
  • Adema, S.M. (2018). Preface to seven articles on Latin learning and instruction. Journal of Latin Linguistics 17.2,  279-280.
  • Adema, S.M. (2018) Words when it’s time for action. Representations of speech and thought in the battles of Cannae and Zama, in: Van Gils, de Jong & Kroon (eds), Thermopylae, Cannae and beyond. Textual Strategies in War Narrative. Amsterdam Studies in Classical Philology. Leiden: Brill
    
  • Adema, S.M. (2017). Speech and thought in Latin war narratives. Words of Warriors. Leiden, Boston: Brill.
  • Adema, S.M. (2017). Taalverwerving en Taalbeschouwing Grieks en Latijn. Vakdidactische kennis. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Adema, S.M. (2017). ‘Geef leerlingen ruimte om de Aeneis te interpreteren’. Lampas 50.1, 96-114.
  • Adema, S.M. (2017). ‘Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur in de lerarenopleiding’, in G. Geerdink en I. Pauw (eds.) Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 3: inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen, 249- 256.
  • Adema, S. M. and L.W. van Gils. (2017). 'Epistularum genera multa: A linguistic approach to an instructional use of text types in the epistolary genre'. Les Études Classiques 85(2). 121-144.
  • Adema, S.M. en A. van der Plaat. (2017). Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur. Een voorbeelduitwerking voor de onderbouw. SLO, Enschede.
    
  • Adema, S.M. (2016). 'Encouraging Troops, Persuading Narratees: Pre-Battle Exhortations in Caesar’s Bellum Gallicum as a Narrative Device', in: V. Liotsakis and S. Farrrington (eds.) The Art of History. Literary Perspectives on Greek and Roman Historiography. Berlin: De Gruyter, 219-240.
  • Adema, S.M. (2016). ‘Tekenen met woorden’. Lampas 49.3, 311-318 (didactische bijdrage aan themanummer Ekphrasis).
  • Adema, S.M. en L.W. van Gils. (2016). ‘Wetenschap de klas in via Quamlibet.nl’. Lampas 49.2, 185-190.
  • Adema, S.M. (2016). 'Encouraging Troops, Persuading Narratees: Pre-Battle Exhortations in Caesar’s Bellum Gallicum as a Narrative Device', in: V. Liotsakis and S. Farrrington (eds.) The Art of History. Literary Perspectives on Greek and Roman Historiography. 219-240.
    
  • Adema, S.M. (2015). De spanningsboog. Een oefening in verteltechnische analyse op basis van een tweetalige tekstweergave. Lampas, 48 (3), 238-249.
  • Adema, S.M., S. Luger & C.D.P. van Oeveren (Eds.). (2015). Lampas Themanummer Vakdidactiek (Lampas, 48.3). Hilversum: Verloren.
  • Adema, S.M. & Gils, L.W. van (2015). Epistularum genera multa. Een talige benadering van teksttypen in brieven van Cicero en Plinius. Lampas, 48 (1), 18-38.
  • Adema, S.M. (2015). Deictic Centres of Referential Expressions in Indirect Speech and Thought: Caesar’s De Bello Gallico I.1-32. In G. Haverling (Ed.), Latin linguistics in the early 21st century. Acts of the 16th international colloquium on Latin linguistics, Uppsala, June 6th–11th, 2011, 423-435.
    
  • Adema, S.M. (2014). De Defectione Haeduorum, Caesars crisismanagement. Lampas, 47 (2), 83-99.
    
  • Adema, S.M. (2013). A Comma in Aeneid X. Mnemosyne: A Journal of Classical Studies, 2014 (67).
  • Adema, S.M. (2013). No boundaries in Time or space, Nec Metas Rerum Nec Tempora’. In J. Heirman & J. Klooster (Eds.), Ideologies of Lived Space (pp. 143-158). Gent: Academia Press.
    
  • Adema, S.M. & Stienaers, D. (2011). Tekststructuur en tijdgebruik in Latijnse narratieve teksten. Geïllustreerd met passages uit Caesar, Livius, Ovidius, Tacitus en Vergilius. Kleio, 51, 116-143.
    
  • Adema, S.M. (2009). Discourse Modes and Bases: The use of tenses in Vergil's Aeneid and Livy's Ab Urbe Condita. Belgian Journal of Linguistics, 23, 133-146.
    
  • Adema, S.M. (2008). September 09). Discourse Modes and Bases. A Study of the Use of Tenses in Vergil's Aeneid. VU Vrije Universiteit (229 pag.). Prom./coprom.: prof. dr. C.H.M. Kroon & dr. H. van Dam.
    
  • Adema, S.M. (2007). Discourse Modes and Bases in Vergil’s Aeneid. In R.J. Allan & M. Buijs (Eds.), The Language of Literature: Linguistic Approaches to Classical Texts. Leiden: Brill.
  • Adema, S.M. (2007). Temporal bases and the use of the narrative infinitive in the Aeneid. In G. Purnell & J. Denooz (Eds.), Ordre et cohérence en Latin (pp. 7-18). Liège: Université de Liège.
    
  • Adema, S.M. (2006). Vergilius achter de camera: De ruzie tussen Dido en Aeneas (Verg. Aen. 4.296-396). Lampas, 39 (3), 267-273.
    
  • Adema, S.M. (2005). Gransden. Virgil, The Aeneid [Bespreking van het boek Virgil, The Aeneid. A Student Guide]. Mnemosyne: A Journal of Classical Studies, 58(4), 619-622.
  • Adema, S.M. (2005). The tense of speech indications in Vergil's Aeneid. In G. Calboli (Ed.), Papers on Grammar. Latina Lingua! (pp. 419-431). Rome: Herder Editrice.
    
  • Adema, S.M. (2004). Van figurant tot hoofdrolspeler: Het gebruik van het imperfectum in de Aeneis van Vergilius. Lampas, 37 (5), 333-346.
    
  • Adema, S.M. (2002). Voorgrond en achtergrond in de Aeneïs van Vergilius. Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen, 61-66.
 • Publicaties

  2019

  2018

  • Adema, S. (2018). Words When It’s Time for Action: Representations of Speech and Thought in the Battles of Cannae and Zama. In L. van Gils, I. de Jong, & C. Kroon (Eds.), Textual Strategies in Ancient War Narrative: Thermopylae, Cannae and beyond (pp. 293-315). (Amsterdam studies in classical philology; Vol. 29). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004383340
  • Adema, S. M. (2018). Preface to seven articles on Latin learning and instruction. Journal of Latin Linguistics, 17(2), 279-280. https://doi.org/10.1515/joll-2018-0017

  2017

  • Adema, S. M. (2017). Speech and thought in Latin war narratives: Words of Warriors. (Amsterdam Studies in Classical Philology; Vol. 24). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004347120 [details]
  • Adema, S. M., & van Gils, L. W. (2017). Epistularum genera multa: A linguistic approach to an instructional use of text types in the epistolary genre. Les Études Classiques, 121-144.

  2016

  • Adema, S. (2016). Encouraging Troops, Persuading Narratees: Pre-Battle Exhortations in Caesar’s Bellum Gallicum as a Narrative Device. In V. Liotsakis, & S. Farrington (Eds.), The art of history: Literary Perspectives on Greek and Roman Historiography (pp. 219-240). (Trends in Classics; Vol. 41). Boston: Mouton de Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110496055 [details]

  2015

  • Adema, S. M. (2015). Deictic Centres of Referential Expressions in Indirect Speech and Thought: Caesar’s De Bello Gallico I.1-32. In G. Haverling (Ed.), Latin linguistics in the early 21st century. : Acts of the 16th international colloquium on Latin linguistics. (pp. 423-435)

  2019

  • Adema, S. (2019). Taalopdrachten ontwerpen bij een pensum (CE Ovidius 2019). Lampas, 52(1), 93-118.
  • Adema, S. M. (2019). Alwetend en objectief. De presentatie en structuur van de Res Gestae van Augustus. Lampas, 52(3), 305-319.
  • Adema, S. M., & Flinterman, J-J. (Eds.) (2019). Res Gestae Divi Augusti (themanummer). Lampas, 52(3).

  2018

  • Adema, S. (2018). Augustus’ Ankers: Wetenschappelijk onderzoek voor leerlingen. Lampas, 51(4), 393-410.

  2017

  • Adema, S. (2017). Geef leerlingen ruimte om de Aeneis te interpreteren. Lampas, 50(1), 96-114. [details]
  • Adema, S. M. (2017). Taalverwerving en taalbeschouwing Grieks en Latijn. Vakdidactische kennis. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Adema, S., & van der Plaat, A. (2017). Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur: Een voorbeelduitwerking voor de onderbouw. Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). [details]

  2016

  • Adema, S. (2016). Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur in de lerarenopleiding. In G. Geerdink, & I. Pauw (Eds.), Kennisbasis Lerarenopleiders: Katern 3: Inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen (pp. 249-256). VELON. [details]
  • Adema, S. (2016). Tekenen met woorden. Lampas, 49(3), 311-318. [details]
  • Adema, S., & van Gils, L. W. (2016). Wetenschap in de klas via Quamlibet.nl. Lampas, 49(2), 185-190. [details]

  2015

  • Adema, S. M. (2015). De spanningsboog. Een oefening in verteltechnische analyse op basis van een tweetalige tekstweergave. Lampas, 48(3).
  • Adema, S. M., & van Gils, L. W. (2015). Epistularum genera multa: Een talige benadering van teksttypen in brieven van Cicero en Plinius. Lampas, 48(1), 18-38.
  • Adema, S., Luger, S., & van Oeveren, K. (2015). Didactiek. Lampas, 48(3). [details]

  2014

  • Adema, S. (2014). De Defectione Haeduorum, Caesars crisiscommunicatie. Lampas, 47(2), 83-99.

  Spreker

  • Adema, S. (speaker) (27-10-2016). From syntax to story: The value of cognitive science in teaching Latin reading skills and text comprehension., International Conference Classics and Cognitive Theory, New York.

  Andere

  • Adema, S. (organiser) (25-4-2017). Linguistics and Latin Learning, Munich (organising a conference, workshop, ...).
  • Adema, S. (organiser) (24-4-2017 - 29-4-2017). International Colloquium of Latin Linguistics, Munich 2017, Munchen (organising a conference, workshop, ...).

  2020

  • Luger, S. (2020). Lost in Latin translation: Teaching students to produce coherent target texts. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden bekend