Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. dr. M.J. (Marten Jan) Bok

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis
Fotograaf: Eduard Lampe

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 15
 • Kamernummer:2.01
Postadres
 • Postbus 94551
  1090 GN Amsterdam
Contactgegevens
 • Werkzaamheden

  Werkzaamheden

  Dr. Marten Jan Bok studeerde economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Utrecht. Na zijn studie was hij onder meer verboden aan het Centraal Museum in Utrecht, The Getty Center for the History of Art and the Humanities en het Rijksmuseum Amsterdam. Hij promoveerde in 1994 in Utrecht op een proefschrift over de economische geschiedenis van de Nederlandse schilderkunst in de zeventiende eeuw. Daarnaast werkte hij mee aan een diverse tentoonstellingen over de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende eeuw. Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van de kunstmarkt, de cultuurgeschiedenis van de Republiek en de kunstenaarsbiografie. Hij leidt het interdisciplinaire onderzoeksprogramma De Amsterdamse kunstmarkt in de Gouden Eeuw, dat onderdeel is van het Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw. Daarnaast geeft hij onderwijs op de bovengenoemde terreinen en in onderzoeksvaardigheden.

  Dr. Marten Jan Bok was trained as an economic and social historian and specializes in the history of the Dutch art market. After having worked for institutions such as the Centraal Museum Utrecht, The Getty Center for the History of Art and the Humanities, and the Rijksmuseum Amsterdam, he graduated at the University of Utrecht (1994). Since 2001 he teaches at the University of Amsterdam. He supervised the research program ‘The Amsterdam Art Market in the Dutch Golden Age’ (2001-2008). His other line of research focuses on artists’ biographies, an area in which he has published extensively (Ter Brugghen, Bloemaert, Van Campen, Saenredam, Steen). Together with Prof. Dr. Eric Jan Sluijter he supervised the research program on Artistic and Economic Competition in the Amsterdam Art Market, c. 1630-1690; History Painting in Rembrandt’s Time, funded by NWO (from 2007 through 2011). He is co-founder of the ECARTICO database. Bok is associate professor in the History of Renaissance and Early Modern Art.

   

 • Publicaties

  Onderzoeksproject

  M.J. Bok, J. Brouwer en H.T. Nijboer (red.), ECARTICO. Linking cultural industries in the early modern Low Countries, ca. 1475 - ca. 1725 [http://www.vondel.humanities.uva.nl/ecartico/]

   

  Enkele publicaties

  H.T. Nijboer, J. Brouwer, and M.J. Bok, ‘The Painting Industries of Antwerp and Amsterdam, 1500-1700: A Data Perspective’, in: C. Rasterhoff and S. van Ginhoven (eds.), ‘Art Markets and Digital Histories’, Arts 8 (2019, article no. 77; doi:10.3390/arts8030077; www.mdpi.com/journal/arts)

  ‘Utrecht, a Libertine City’, in: Bernd Ebert and Liesbeth M. Helmus (eds.), Utrecht, Caravaggio and Europe (exhib. cat. Utrecht, Centraal Museum / München, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek / Hirmer Verlag GmbH, 2018-2019) 20-35. Ook verschenen in het Nederlands en het Duits.

  ‘European Artists in the Service of the Dutch East India Company’, in: Th. DaCosta Kaufmann and M. North (eds.), Mediating Netherlandish Art and Material Culture in Asia (Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age, Amsterdam, Amsterdam University Press / Chicago, Chicago University Press 2014), pp. 177-204, pl. 8.1-8.3.

  M.J. Bok, (met medewerking van D. Verhoef), ‘De Goyer: een libertijns regentengeslacht uit Utrecht’, in: Utrechtse Parentelen vóór 1650, deel 4 (Rotterdam, Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ 2014), pp. 73-171, 295-302.

  S.A.C. Dudok van Heel en M.J. Bok, Frans Halsen aan de Muur. Omgang met familieportretten in Haarlem. Voocht - Olycan - Van der Meer (Publicaties van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, vol. 4; ‘s-Gravenhage, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde 2013).

  M.J. Bok en W.A. Wijburg, ‘De nakomelingen van de Utrechtse kunstschilder Jan van Scorel (1495-1562)’, in: C. van Burik, B. Kemp en D. Verhoef (red.), Utrechtse parentelen vóór 1650, deel 3 (Rotterdam, Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’ 2012) 10-56, 224-242.

  ‘Was Hendrick ter Brugghen a Melancholic?’, in: Journal of Historians of Netherlandish Art 1 (Issue 2, december 2009; on line [https://jhna.org/articles/was-hendrick-ter-brugghen-melancholic/]).

  M.J. Bok en T. van der Molen, ‘Productivity Levels of Rembrandt and His Main Competitors in the Amsterdam Art Market’, in: H. Bevers, J. Kelch, B.W. Lindemann, C.T. Seifert (red.), Rembrandt: Wissenschaft auf der Suche. Beiträge des Internationalen Symposiums Berlin, 4. und 5. November 2006 (Jahrbuch der Berliner Museen, Neue Folge, Bd. 51, Beiheft, Berlin 2009), pp. 61-68.

  ‘”Schilderien te coop”: nieuwe marketingtechnieken op de Nederlandse kunstmarkt van de Gouden Eeuw’, in: M.J. Bok, et al., Thuis in de Gouden Eeuw: kleine meesterwerken uit de verzameling SØR Rusche (cat. tent. Rotterdam, Kunsthal 2008) 9-29 / ook verschenen als: ‘”Paintings for sale”: New marketing techniques in the Dutch art market of the Golden Age’, in: M.J. Bok, et al., At Home in the Golden Age: Masterpieces from the SØR Rusche collection (Zwolle 2008) 9-29.

  Bok, M.J. en S.A.C. Dudok van Heel; ‘The Mysterious Landscape Painter Govert Janszn called Mijnheer (1577-c.1619)’, in: A. Golahny, M.M. Mochizuki en L. Vergara (red.), In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias (Amsterdam 2007) 73-100.

  M.J. Bok en N. Plomp, ‘Genealogie en heraldiek in zeventiende-eeuws Utrecht’, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 59 (2005) 36-70.

  ‘Een Ganymedes van Francois Badens en de werkplaats voor schilderijen in Italiaanse stijl aan de Oude Turfmarkt’, in: Amstelodamum. Maandblad voor de kennis van Amsterdam 92 (2005, nr. 4) 3-14.

  'Rembrandt's fame and Rembrandt's failure. The Market for History Paintings in the Dutch Republic', in: A. Kofuku (red.), Rembrandt and Dutch History Painting in the 17th Century (Tokyo 2004) 159-180.

  'Fluctuations in the Production of Portraits made by Painters in the Northern Netherlands, 1550-1800', in: S. Cavaciocchi (red.), Economia e Arte Secc. XIII-XVIII ( Atti delle "Settimana di Studi" e altri Convegni 33, Prato 2002) 649-661.

  'The Rise of Amsterdam as a cultural centre: the market for paintings, 1580-1680', in: P. O'Brien, et al. (red.), Urban Achievement in Early Modern Europe: Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London (Cambridge 2001) 186-209.

  'Society, Culture, and Collecting in Seventeenth-Century Delft', in: W.A. Liedtke, M.C. Plomp en A. Rüger, Vermeer and the Delft School (cat. tent. New York, Metropolitan Museum / London, National Gallery 2001) 196-210

  'De voornamen Utrecia en Trajectinus. Peetkinderen van stad en Staten van Utrecht', in: M.J. Bok, e.a. (red.), Liber amicorum W.A. Wijburg ('s-Gravenhage 2001) kol. 92-110.

  'Christian von Braunschweig in den Niederlanden', in: J. Luckhardt en N. Büttner (red.), Der Krieg als Person. Herzog Christian d.J. von Braunschweig-Lüneburg im Bildnis von Paulus Moreelse (cat. tent. Braunschweig, Herzog Anton Ulrich-Museum, 2000) 14-39.

  'The Painter and His World: The Socioeconomic Approach to Seventeenth-Century Dutch Art', in: F. Grijzenhout en H. van Veen (red.), The Golden Age of Dutch Painting in Historical Perspective (Cambridge 1999) 224-246.

  'Not to Be Confused with the Sphinx of Delft: The Utrecht Painter Johannes van der Meer (Schipluiden 1630 - 1695/7 Vreeswijk?)', in: I. Gaskell en M. Jonker (red.), Vermeer Studies ( Studies in the History of Art , vol. 55 / Center for Advanced Study in the Visual Arts Symposium Papers, vol. 33, Washington/New Haven/London 1998) 66-79.

  'Pricing the Unpriced. How Dutch 17th-Century Painters determined the Selling Price of their Work', in: M. North and D. Ormrod (eds.), Art Markets in Europe, 1400-1800 (Aldershot 1998) 103-111. In Japanse vertaling verschenen in: J. Aono, S. Imai, M.M. Mochizuki, N. Mochizuki (red.), Mobility and Visuality beyond Borders: A Liber Amicorum for Professor Yoriko Kobayashi-Sato (Tokyo, Yasaka Shobo Inc. 2019) 229-243.

  Vraag en aanbod op de Nederlandse kunstmarkt, 1580-1700 (diss. Utrecht 1994).

  M.G. Roethlisberger en M.J. Bok, Abraham Bloemaert and his Sons. Paintings and Prints , 2 delen (Aetas Aurea, vol. 8, Doornspijk 1993.

  G. Schwartz en M.J. Bok, Pieter Saenredam. De schilder in zijn tijd , Maarssen/'s-Gravenhage 1989.

 • Publicaties

  2019

  2014

  • Bok, M. J. (2014). European Artists in the Service of the Dutch East India Company. In T. Da Costa Kaufmann, & M. North (Eds.), Mediating Netherlandish art and material culture in Asia (pp. 177-204). (Amsterdam studies in the Dutch Golden Age). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2009

  • Bok, M. J. (2009). Was Hendrick ter Brugghen a melancholic? Journal of Historians of Netherlandish Art, 1(2). [details]

  2014

  • Bok, M. J. (2014). Een genealogisch handschrift betreffende de familie van de Utrechtse graveur en kunsthandelaar Herman Philipsz Specht (1604-1665). De Nederlandsche Leeuw, 131(3), 135-136. [details]
  • Bok, M. J., & Verhoef, D. (2014). De Goyer: een libertijns regentengeslacht uit Utrecht. In C. van Burik, B. Kemp, & D. Verhoef (Eds.), Utrechtse parentelen vóór 1650. - Dl. 4 (pp. 73-171, 295-302). Rotterdam: Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’. [details]

  2013

  • Bok, M. J. (2013). De nakomelingen van de Utrechtse kunstschilder Jan van Scorel (aanvullingen en correcties op Utrechtse parentelen, deel 3). Ons Voorgeslacht, 68(661), 488-489. [details]
  • Dudok van Heel, S. A. C., & Bok, M. J. (2013). ‘Frans Halsen' aan de muur: omgang met familieportretten in Haarlem: Voocht-Olycan-Van der Meer. (Reeks publicaties onder auspiciën van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; No. 4). 's-Gravenhage: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. [details]
  • Middelkoop, N., van Gent, J., Bok, M. J., & Kloek, W. (2013). De Amsterdamse schuttersstukken: inrichting en gebruik van de doelengebouwen in de zeventiende eeuw. (Jaarboek Genootschap Amstelodamum; No. 105). Amsterdam: Bas Lubberhuizen. [details]
  • Middelkoop, N., van Gent, J., Bok, M. J., & Kloek, W. (2013). Woord vooraf. In N. Middelkoop, J. van Gent, M. J. Bok, & W. Kloek (Eds.), De Amsterdamse schuttersstukken: inrichting en gebruik van de doelengebouwen in de zeventiende eeuw (pp. 9-11). (Jaarboek Genootschap Amstelodamum; No. 105). Amsterdam: Bas Lubberhuizen. [details]

  2012

  • Bok, M. J. (2012). Een wapenbord in de collectie Six geïdentificeerd: de acht kwartieren van Dr. Robbrecht van der Hoeven (1581-1641). De Nederlandsche Leeuw, 129(2), 71-73. [details]
  • Bok, M. J. (2012). Leden van de Ridderschap van Groningen 1814-1853 en hun portretten. Inleiding: iconografie van de Groningse Ridderschap. In S. Bouman (Ed.), De Ridderschap der provincie Groningen (1814-1853): een adellijk gezelschap onder een vergrootglas (pp. 79-80). (Reeks publicaties onder auspiciën van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; No. 3). ‘s-Gravenhage: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. [details]
  • Bok, M. J., & Wijburg, W. A. (2012). De nakomelingen van de Utrechtse kunstschilder Jan van Scorel. In C. van Burik, B. Kemp, & D. Verhoef (Eds.), Utrechtse parentelen vóór 1650. - Dl. 3 (pp. 10-56, 237-242). Rotterdam: Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’. [details]
  • Bouman, S., Briët, K., Verhoeff, T., Versélewel de Witt Hamer, T., Boes, S., Versélewel de Witt Hamer-Zwaan, E., & Bok, M. J. (2012). Ridderschap der Provincie Groningen (1814-1853): een adellijk gezelschap onder een vergrootglas. (Reeks publicaties onder auspiciën van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde; No. 3). ‘s-Gravenhage: Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. [details]

  2011

  • Bok, M. J. (2011). Chronologisch overzicht van gedocumenteerde leerlingen van Abraham Bloemaert. Kunstschrift, 55(5), 6-7. [details]
  • Bok, M. J. (2011). Das Leben Abraham Bloemaerts. In L. M. Helmus, & G. Selig (Eds.), Der Bloemaert-Effekt! Farbe im Goldenen Zeitalter (pp. 18-22). Petersberg: Imhof. [details]
  • Bok, M. J. (2011). Een leven lang leren. Kunstschrift, 55(5), 24-35. [details]
  • Bok, M. J. (2011). Het leven van Abraham Bloemaert. In L. M. Helmus, & G. Selig (Eds.), Het Bloemaert-effect: kleur en compositie in de Gouden Eeuw (pp. 18-22). Petersberg: Imhof. [details]
  • Bok, M. J. (2011). The life of Abraham Bloemaert. In L. M. Helmus, & G. Selig (Eds.), The Bloemaert effect: colour and composition in the Golden Age (pp. 18-22). Petersberg: Imhof. [details]
  • Bok, M. J. (2011). Van Goyen as burgher of Delft? Jan Steen and the moralistic mode. In A. W. A. Boschloo, C. N. Coutré, S. S. Dickey, & N. C. Sluijter-Seijffert (Eds.), Aemulatio: imitation, emulation and invention in Netherlandish art from 1500 to 1800: essays in honor of Eric Jan Sluijter (pp. 342-357, 504). Zwolle: Waanders. [details]
  • Bok, M. J. (2011). W.A. Wijburgs 'Notitiae bastardi' uit de genealogische aantekeningen van Cornelis Booth. De Nederlandsche Leeuw, 128(4), 163-166. [details]
  • Schwartz, G., & Bok, M. J. (2011). Pieter Saenredam comes home again. The Schwartzlist, 316. [details]

  2010

  • Bok, M. J., & Nijboer, H. (2010). Netwerken van kunstenaars, kunsthandelaren en verzamelaars. E-data & Research, 5(3), 6. [details]

  2009

  • Bok, M. J., & van der Molen, T. (2009). Productivity levels of Rembrandt and his main competitors in the Amsterdam art market. In H. Bevers, J. Kelch, B. W. Lindemann, & C. T. Seifert (Eds.), Rembrandt : Wissenschaft auf der Suche: Beiträge des Internationalen Symposiums Berlin, 4. und 5. November 2006 (pp. 61-68). (Jahrbuch der Berliner Museen. Beiheft; Vol. 51). Berlin: Mann. [details]

  2008

  • Bok, M. J. (2008). "Schilderien te coop": nieuwe marketingtechnieken op de Nederlandse kunstmarkt van de Gouden Eeuw. In M. J. Bok, M. Gosselink, & e.a. (Eds.), Thuis in de Gouden Eeuw: kleine meesterwerken uit de SØR Rusche collectie (pp. 9-29, 140-141). Zwolle: Waanders. [details]
  • Bok, M. J. (2008). 'Paintings for sale': new marketing techniques in the Dutch art market of the Golden Age. In M. J. Bok, M. Gosselink, & M. Aarts (Eds.), At home in the Golden Age: masterpieces from the Sør Rusche collection (pp. 9-29). Zwolle: Waanders. [details]
  • Bok, M. J. (2008). Het portret van Pieter Arentsz. van der Graaff (Graeff) (Delft 1590-1625) door Michiel Jansz. van Mierevelt. Delft: Museum het Prinsenhof.
  • Bok, M. J. (2008). Joost Cornelisz Droochsloot (na 1585-1666) als landschapstekenaar. In J. E. Abrahamse, M. Carasso-Kok, & E. Schmitz (Eds.), De verbeelde wereld: liber amicorum voor Boudewijn Bakker (pp. 56-64, 216-217). Bussum: Thoth. [details]
  • Middelkoop, N., & Bok, M. J. (2008). Oude meesters van de stad Amsterdam. (Amstelodamum; No. jrg. 95, no. 3/4). Amsterdam: Genootschap Amstelodamum. [details]

  2007

  • Bok, M. J., & Dudok van Heel, S. A. C. (2007). 'The Mysterious Landscape Painter Govert Janszn called Mijnheer (1577-c.1619)'. In A. Golahny, M. M. Mochizuki, & L. Vergara (Eds.), In His Milieu: Essays on Netherlandish Art in Memory of John Michael Montias Amsterdam.

  2006

  • Bok, M. J. (2006). 'De sloop van de keizerlijke trap van het voormalige stadhuis op de Dam'. Amstelodamum, 93(3), 3-10. [details]

  2005

  • Bok, M. J. (2005). 'Bastaarden van de Utrechtse bisschop Rudolf van Diepholt?'. De Nederlandsche Leeuw, 122, 233-237.
  • Bok, M. J. (2005). Een Ganymedes van Francois Badens en de werkplaats voor schilderijen in Italiaanse stijl aan de Oude Turfmarkt. Amstelodamum, 92(4), 3-14.
  • Bok, M. J., & Plomp, N. (2005). Genealogie en heraldiek in zeventiende-eeuws Utrecht. In Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2005 (pp. 36-70)

  2013

  • Bok, M. J. (2013). De openbaring: Bok herleest De Vries. Nieuwsbrief Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, 157, 6. [details]
  • Bok, M. J., Kok, E., Broers, M. J., Cosman, D., Damen, M., van Dijk, W., ... Wester, P. (2013). Amersfoortse schilders in de Gouden Eeuw. Verslag van een onderzoekswerkgroep. Amsterdam: Kunsthistorisch Instituut, Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Nijboer, H., & Bok, M. J. (2013). ECARTICO: Linking cultural industries in the early modern Low Countries, c. 1475 - c. 1725. Newsletter - Consortium of European Research Libraries, 28, 5. [details]

  2010

  • Bok, M. J. (2010). Resoluties van de vroedschap [Bespreking van: P.H.J. van der Laan, R. Bessem (2008) Resoluties van de vroedschap van Amsterdam 1551-1565]. Amstelodamum, 97(1), 46-47. [details]

  2009

  • Bok, M. J. (2009). [Review of: S.A.C. Dudok van Heel (2008) Van Amsterdamse burgers tot Europese aristocraten : hun geschiedenis en hun portretten : De Heijnen-maagschap 1400-1800]. Medieval Memoria Research in the Low Countries, 2, 8-8. [details]

  2008

  • Bok, M. J. (2008). De gevels van het paleis [Review of: K. van den Ende, B. van Bommel (2008) De gevels van het Koninklijk Paleis Amsterdam: essay over het voorgestelde herstel van de belevingswaarde]. Amstelodamum, 95(6), 26-27. [details]

  2007

  • Bok, M. J. (2007). [Review of: F. Lammertse, J. van der Veen (2006) Uylenburgh & Zoon: kunst en commercie van Rembrandt tot De Lairesse, 1625-1675]. Zeventiende Eeuw, 23(2), 307. [details]

  2006

  • Bok, M. J. (2006). [Review of: G Harinck, H. Krabbendam (2005) Amsterdam - New York. Transatlantic Relations and Urban Identities Since 1653]. Amstelodamum, 93(2), 30-31.

  2005

  • Bok, M. J. (2005). [Review of: P. Prins (2003) Reguliersgracht 63 (themanummer van Nieuwsbrief Vereniging Vrienden van Stadsherstel Amsterdam N.V. 53]. Amstelodamum, 92(5), 28-29.

  Prijs

  • Bok, M. J. (2009). NIAS Fellow.

  Lidmaatschap

  • Bok, M. J. (2011). organisatie colloquium: De wetenschappelijke resultaten van de restauratie van de buitengevel van het Koninklijk Paleis op de Dam (19 januari 2011), Amsterdams Centrum voor de Studie van de Gouden Eeuw / Genootschap Amstelodamum, Amsterdam.
  • Bok, M. J. & Nijboer, H. T. (2011). Organiser of the session: 'Structures and dynamics: the art market as a hub of cultural networks in the Dutch Golden Age’:, Universiteit van Amsterdam, ECARTICO-conference, 9/10 December 2011, Amsterdam.

  Tijdschriftredactie

  • Bok, M. J. (editor) (2009). Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum (Journal).
  • Bok, M. J. (editor) (2009). Amstelodamum (Journal).
  • Bok, M. J. (editor) (2005). Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum (Journal).
  • Bok, M. J. (editor) (2005). Amstelodamum (Journal).

  Spreker

  • Nijboer, H. (speaker) & Bok, M. J. (speaker) (31-10-2016). Gastcollege voor het vak 'Academische Vaardigheden', propedeuse Kunstgeschiedenis, Universiteit van Amsterdam.
  • Nijboer, H. (speaker) & Bok, M. J. (speaker) (27-8-2016). Exploring the market for paintings in the early modern Low Countries with ECARTICO, European Association for Urban History: Reinterpreting Cities.
  • Bok, M. J. (speaker) (16-3-2015). Joachim Wtewael’s Netherlandish history reconsidered, Pleasure & Piety. The Art of Joachim Wtewael, Utrecht.
  • Bok, M. J. (invited speaker) (9-12-2011). The dynamics of the Amsterdam art market: demography, migration and recruitment, International Research Conference: Artistic and Economic Competition in the Amsterdam Art Market, c. 1630-1690: History Painting in Rembrandt’s Time: ECARTICO, Amsterdam, Universiteit van Amsterdam.
  • Bok, M. J. (invited speaker) (22-7-2011). The ECARTICO-database, International colloquium: ‘Rembrandt and his Circle’, Herstmonceux Castle, Queen’s University, Bader International Study Centre.
  • Bok, M. J. (invited speaker) (11-7-2011). Recent research on the Amsterdam art market, Workshop in the series: History of Netherlandish art, markets, and visual culture, Amsterdam, Duke University.
  • Bok, M. J. (invited speaker) (21-5-2011). Social networks in the Amsterdam art market in the seventeenth century, Conference 'Art and Money', European University at Saint Petersburg, Saint Petersburg (Russian Federation),.
  • Bok, M. J. (invited speaker) (18-2-2011). Genealogie en Internet, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, 's-Gravenhage.
  • Bok, M. J. (invited speaker) (10-12-2010). Collectief biografisch onderzoek: schilders en de markt (Ecartico), Werkconferentie Biografisch Portaal (Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), Den Haag.
  • Bok, M. J. (invited speaker) (8-10-2010). Confessional differences in the art market: The religious affiliation of artists and their patrons in Amsterdam and Utrecht during the seventeenth century, ‘L’expérience de la différence religieuse dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècles)’ (Colloque international à l'Université de Neuchâtel), Neuchâtel.
  • Bok, M. J. (invited speaker) (1-10-2010). Dutch Painters in Asia in the Seventeenth Century, 'A new Dutch imperial history. Connecting Dutch and overseas pasts.’ Congres: Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap, Den Haag.
  • Bok, M. J. (invited speaker) (27-5-2010). Painters and Mobility in Amsterdam, ‘Crossing Boundaries’, Historians of Netherlandish Art Conference 2010, Amsterdam.
  • Bok, M. J. (invited speaker) (14-1-2010). ‘Trade in Dutch Paintings and Prints to Asia and the Migration of Artists’, The Reception of Netherlandish Art in the Indian Ocean Region and East Asia, and its Impact on Asian Cultures, NIAS, Wassenaar.
  • Bok, M. J. (speaker) (17-12-2005). 'Rembrandt's competitors: how to sell paintings in a mass market, Symposium Fare Storia 4: Arte e architettura. Le cornice della storia, Venetië.
  • Bok, M. J. (speaker) (12-12-2005). 'Het gezichtspunt van de onderzoeker', Colloquium De Omslag!? Vraag en aanbod van kunsthistorisch beeldmateriaal, ‘s-Gravenhage, RKD.
  • Bok, M. J. (speaker) (24-11-2005). 'Arnold Houbraken as inventor', Colloquium Vom Adel der Malerei: Holland um 1700, Keulen, Wallraf-Richartz-Museum.

  Andere

  • Bok, M. J. (other) (2011). lid adviescommissie Mondriaan Stichting inzake aankoop door het Frans Hals Museum, Mondriaan Stichting (other).
  • Bok, M. J. (other) (2009). redactielid Kunstgeschiedenis, AUP (other).
  • Bok, M. J. (other) (2009). lid adviescommissie Mondriaan Stichting inzake aankoop door Museum Het Rembrandthuis, Mondriaan Stichting (other).
  • Bok, M. J. (other) (2008). Lid redactieraad Kunst, Amsterdam University Press (other).

  2015

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden bekend