Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mr. dr. T.M. (Titia) Bos

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Position

  Universitair hoofddocent Privaatrecht

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid; Faculteit Economie en Bedrijfskunde

  Associate professor Private Law

  Faculty of Law; Faculty of Economics and Business

  Research Interests

  Ondernemingsrecht, (Internationaal) Insolventierecht en Internationaal en Europees Privaatrecht          

  Corporate Law, (International) Insolvency Law and Private International Law

  Dissertation title

  Grensoverschrijdend faillissementsrecht in Europees perspectief. Een studie naar het faillissement in het Internationaal Privaatrecht van Nederland, België en Duitsland (met een samenvatting in het Engels) (2000)  

  Cross border Insolvency Law in European Perspective (with a summary in English)

  (Recent) Publications

  'Kwalificatie van de Peeters/Gatzen-vordering. Prejudiciele vragen aan het Hof van Justitie EU', WPNR 2018/7183, p. 199-204.

  'Niet-erkenning Russisch vonnis tot faillietverklaring van Yukos Oil wegens strijd met de openbare orde', JBPr 2017/66 (annotatie).

  'Erkenning Bulgaarse rechterlijke beslissing in Nederland; beroep op de Nederlandse openbare orde; evidente strijd met  het EU-recht', JBPr 2016/16 (annotatie).

  'De Europese Insolventieverordening in de Nederlandse rechtspraak', Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2015-4, p. 592-604.

  'Het internationale insolventierecht van Nederland jegens 'derde landen' na het YUKOS-arrest van 13 september 2013: wachten op 'Europa'?', NTHR 2014-5, p. 221-230.

  'De rechten van het kind op een leven zonder armoede. Het Kinderrechtenverdrag en de verantwoordelijkheid voor een 'toereikende levensstandaard', in: J.H. de Graaf e.a. (red.), Rechten van het kind en waardigheid, Nijmegen: Ars Aequi Libri 2013, p. 395-413.

  'Dutch International Insolvency Law and 'Third Countries', in: Yearbook 2013, Achern: Schultze & Braun 2012, p. 11-15. 

  'Het Europees Parlement en een gedeeltelijke harmonisatie van het grensoverschrijdend insolventierecht', in: F.Ibili, M.E. Koppenol-Laforce & M. Zilinsky (red.), IPR in de spiegel van Paul Vlas, Deventer: Kluwer 2012, p. 51-63.  

  'Herziening van de Europese Insolventieverordening', NTHR 2012-3, p. 138-146.

  'De verhouding tussen de EEX-Verordening (Brussel I) en de Insolventieverordening', WPNR 2011/6892, p. 548-557.

   

 • Curriculum Vitae

  Curriculum Vitae van Titia Bos

  Titia Bos is universitair hoofddocent Privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast is zij voor onderwijswerkzaamheden verbonden aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, waar zij het onderwijs in de privaatrecht-vakken Vermogensrecht en Ondernemingsrecht coördineert, terwijl zij met name in het Ondernemingsrecht doceert. Tevens is zij coördinator en docent van het vak Internationaal Ondernemings- en concernrecht ten behoeve van de Executive Master of Finance and Control aan de Economische Faculteit.

  In voorgaande jaren heeft zij bovendien onderwijs verzorgd in de vakken Vermogensrecht, Arbeidsrecht en Internationaal financieel recht aan de Economische Faculteit en in het Insolventierecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, naast gastcolleges en bijdragen aan cursussen.

  Het onderzoek van Titia Bos bevindt zich op het snijvlak van ondernemingsrecht, goederenrecht en internationaal privaatrecht, toegespitst op het internationaal insolventierecht. Zij is als onderzoeker betrokken bij de internationale (Europese) Ius Commune Onderzoeksschool en in de periode 2006-2008 maakte zij deel uit van het Onderzoeksprogramma Nederlands Privaatrecht in internationaal en rechtsvergelijkend perspectief, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

  Naast haar werk aan de universiteit was zij van 2003-2015 lid van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht.

  Titia Bos studeerde Privaatrecht en Staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en Universiteit Antwerpen (België). Voor haar afstudeerscriptie aan de Vrije Universiteit, handelend over het beklemrecht (een oud zakelijk recht), ontving zij de tweede prijs, toegekend door Stichting De Pacht.

  Voorafgaande aan haar aanstelling bij de Universiteit van Amsterdam (in 1991) was Titia Bos werkzaam bij de FNV, achtereenvolgens als onderzoeksmedewerker en beleidsadviseur. In het kader van deze werkzaamheden was zij onder meer lid van het Expert Committee van het Europees Vakbondsinstituut en van de Werkgroep Research and Technology Policy van het Europees Vakverbond; voorts lid van begeleidingscommissies van COB-SER-onderzoeken, van werkgroepen ter voorbereiding van SER-adviezen en lid van de Raad voor de Volkshuisvesting en van de Raad van Advies voor de Ruimtelijke Ordening.

  In de periodes 1974-1978 en1982-1987 was zij lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland, waarvan gedurende twee jaar als fractievoorzitter. In deze periodes was zij onder meer lid van de Commissies Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Land- en Tuinbouw, Algemene en Juridische Zaken, Emancipatie. In het verlengde van deze functie was zij bestuurslid van de Stichting Ondersteuning Emancipatiewerk Noord-Holland en van de provinciale Stichting ter verbetering van de Agrarische Structuur. 

  English Summary of Titia Bos’ Curriculum Vitae

  Titia Bos works as an Associate professor Private Law at the Faculty of Law as well as at the Faculty of Economics and Business where she coordinates and lectures inter alia Corporate law. In previous years she also lectured (Dutch) Insolvency Law at the Faculty of Law and Dutch Contract-, Property- and Insolvency Law as well as Labour Law and International Financial Law at the Faculty of Economics and Business and.

  The research of Titia Bos covers the intersection between corporate law, property law and private international law, focusing on international insolvency law, connected to the subject of her dissertation. She is accepted as a researcher of the international (European) Ius Commune Research School.

  Titia Bos was from 2003-2015 a member of the Netherlands Standing Government Committee on Private International Law.

  Titia Bos studied Sociology (University of Amsterdam and University of Antwerp) and Private Law as well as Public Law (Free University in Amsterdam).For her Master Thesis at the Free University she received a second prize, awarded by a Law Foundation aimed at the rent of land 

  Previously to her function at the University of Amsterdam, Titia Bos worked as a researcher and as a staff member at the Dutch Trade Union Confederation (FNV) and in those functions she participated in some committees of the European Trade Union Confederation and in national Dutch advisory boards.

  During two terms - in the seventies and eighties of last century, respectively -  she was an elected member of the regional parliament (Provinciale Staten) of North Holland.

 • Teaching

  Teaching activities

  Current year

  Aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde:

  • Ondernemingsrecht (Bachelor Economie en Bedrijfskunde)
  • (Inter)nationaal Ondernemings- en Concernrecht (Executive Master of Finance and Control)

  Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid:

  • Begeleiding van Master Scripties                           

  Previous years

   Aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde:

  •  Vermogensrecht 
  • Arbeidsrecht
  • Internationaal Financieel Recht

  Aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid:

  • Insolventierecht (Master Privaatrecht)

  Gastcolleges, Cursussen ed.

   Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA:

  • International Insolvency Law (Keuzevak Master Transnational Litigation)
  • Internationaal Insolventierecht (Mastervak Insolventierecht)
  • Nieuw Recht I: Faillissementsrecht (Eggens Instituut, PAO-Cursus) 

  Faculteit der Rechtsgeleerdheid Vrije Universiteit:

  • Grensoverschrijdend Insolventierecht: de Europese Insolventieverordening (VU Law Academy, Module Leergang Insolventierecht)

  T.M.C. Asser Instituut (Den Haag):

  • Cross Border Bankruptcy Proceedings in the European Union (Asser College Europe)

  Fachbereich Rechtswissenschaften, Universität Osnabrück: 

  • Goederen- en insolventierecht (Lehrauftrag Niederländisches Privatrecht)

  AKD Advocaten en Notarissen (Rotterdam)

  • Cursus Insolventierecht 
 • Other activities

  Various activities /  Nevenfuncties

  - Lid van de Staatscommissie voor Internationaal Privaatrecht (vanaf 2003)

  - Voorzitter van de Opleidingscommissie Executive Master of Finance and Control aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (2012-2015)

  - Lid van de jury voor de Scriptieprijs van de Afdeling Privaatrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (2011)

  - Referee for an application to the Research Foundation Flanders (2011)

  - Lid, resp honorair lid, van de Opleidingscommissie Fiscale Economie  aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (1996-2003, resp. 2003-2010).

  - Lid van de Examencommissie aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (2002-2010).

  - Adjunct secretaris van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht (2000-2003).

  - Mede-rapporteur van het Advies van de Staatcommissie voor het Internationaal Privaatrecht inzake de wenselijkheid voorzieningen te treffen op het gebied van het internationaal faillissementsrecht in verband met de Verordening (EG) Nr. 1346/2000 betreffende insolventieprocedures (Insolventieverordening) (2002).

  - Lid van de Opleidingscommissie Economie en Bedrijfskunde aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (1993-1995). 

  - Secretaris van de Voorbereidingscommissies voor de Studiedagen over resp. de IPR-Schets en De internationale bevoegdheid van de Nederlandse rechter volgens het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, georganiseerd onder auspiciën van het T.M.C Asser Instituut te Den Haag (1993, resp. 1996).

  - Lid van de Vaste Commissie voor het Wetenschapsbeleid aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde (1993-1996).

  - Lid van de Redactieraad van het Tijdschrift voor Vrouwenstudies (1982-1995). 

  - Lid van het platform, resp. Stichtingsbestuur, van de Associatie voor de herverdeling van betaalde en onbetaalde arbeid (1983-1989).

 • Publicaties

  2015

  • Bos, T. M. (2015). De Europese Insolventieverordening in de Nederlandse rechtspraak. Nederlands Internationaal Privaatrecht, 33(4), 592-604. [460]. [details]

  2014

  • Bos, T. M. (2014). Het internationale insolventierecht van Nederland jegens 'derde landen' na het Yukos-arrest van 13 september 2013: wachten op 'Europa'? Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2014(5), 221-230. [details]

  2012

  • Bos, T. M. (2012). Herziening van de Europese Insolventieverordening: gedeeltelijke harmonisatie als wenkend perspectief? Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2012(3), 138-146. [details]

  2011

  • Bos, T. M. (2011). De verhouding tussen de EEXVerordening (Brussel I) en de Insolventieverordening. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 142(6892), 548-557. [details]

  2013

  • Bos, T. (2013). De rechten van het kind op een leven zonder armoede - Het Kinderrechtenverdrag en de verantwoordelijkheid voor een 'toereikende levensstandaard'. In J. H. de Graaf, C. Mak, P. J. Montanus, & F. K. van Wijk (Eds.), Rechten van het kind en waardigheid (pp. 395-413). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2012

  • Bos, T. M. (2012). Het Europees Parlement en een gedeeltelijke harmonisatie van het grensoverschrijdend insolventierecht. In F. Ibili, M. E. Koppenol-Laforce, & M. Zilinsky (Eds.), IPR in de spiegel van Paul Vlas: opstellen aangeboden aan prof. mr. dr. P. Vlas ter gelegenheid van zijn zilveren ambtsjubileum als hoogleraar internationaal privaatrecht en rechtsvergelijking aan de Vrije Universiteit Amsterdam (pp. 51-63). Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • Bos, T. M. (2009). Bepalingen van internationaal recht in het Voorontwerp Insolventiewet: het territorialisme voorbij? Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht, 2009(4), 169-175. [details]
  • Bos, T. M. (2009). Grensgeschillen tussen de EEX-Verordening en de Europese Insolventieverordening. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140(6804), 553-559. [details]

  2008

  • Bos, T. M. (2008). Forumshopping in een Europese insolventie: concurrente crediteuren als belanghebbende derden. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 183-213). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Bos, T. M. (2008). Internationale insolventieprocedures in het Voorontwerp Insolventiewet. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6760), 535-539. [details]
  • Bos, T. M., Dankers-Hagenaars, D., Oderkerk, M., & Reinhartz, B. E. (2008). Inleiding: Derden in het privaatrecht: processen van betrokkenheid en distantie. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 1-13). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Reinhartz, B. E., Oderkerk, A. E., Bos, T. M., & Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (Eds.) (2008). Derden in het privaatrecht. (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2016

  • Bos, T. M. (2016). HvJ EU (rolnummer C-681/13: Diageo Brands BV tegen Simiramida-04 EOOD: Erkenning Bulgaarse rechterlijke beslissing in Nederland, Beroep op de Nederlandse openbare orde, Evidente strijd met het EU-recht). Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2016(2), 187-202. [16]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JBPR/2016/16 [details]

  2014

  • Bos, T. M. (2014). HR (rolnummer 11/00860: Toekenning van vermogensrechtelijke rechtsgevolgen aan het in Rusland uitgesproken faillissement van Yukos Oil en de reikwijdte van het territorialiteitsbeginsel). Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2014(2), 214-219. [16]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JBPR/2014/16 [details]

  2013

  • Bos, T. M. (2013). HR (rolnr. 12/05157: toepassing schuldsaneringsregeling na faillietverklaring in België, tussentijdse beëindiging van de schuldsaneringsregeling wegens strijd met de voorwaarden voor toekenning). Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2013(4), 431-432. [37]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JBPR/2013/37 [details]

  2012

  • Bos, T. M. (2012). Dutch international insolvency law and 'third countries'. In G. Birkner, & R. Erb (Eds.), Insolvency and restructuring in Germany. Yearbook 2013 (pp. 11-15). Achern: Schultze & Braun. [details]
  • Bos, T. M. (2012). Hof 's-Hertogenbosch (HD 200.078.118, LJN BR4219: geldigheid van forumkeuzebeding in Algemene Voorwaarden, plaats van levering in de zin van art. 5 lid 1 EEX-Vo). Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2012(2), 248-253. [28]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JBPR/2012/28 [details]

  2010

  2009

  2008

  • Bos, T. M. (2008). Gerechtshof Leeuwarden (Rechtsmacht van de Nederlandse rechter en gegrondheid van een vordering uit onrechtmatige daad jegens de bestuurder van een vennootschap naar Engels recht). Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2008(7), 487-490. [59]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JBPR/2008/59 [details]
  • Bos, T. M. (2008). Het faillissement van YUKOS en de beginselen van een behoorlijke procesorde. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 139(6738), 41-43. [details]
  • Bos, T. M. (2008). Preliminary questions concerning the recognition of other than 'insolvency-related' judgments. International Women's Insolvency and Restructuring Confederation Newsletter, II(3), 7-8. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Staatscie voor het Int. Privaatrecht
   lid van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht