Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. dr. A.J. (Arne) Brentjes

Bestuur en Bestuursstaf

 • Curriculum vitae

  Arne Brentjes is hoofd van de afdeling Strategie en Informatie in de Bestuursstaf.

  Hij werd geboren in Rotterdam (1955) en volgde daar het Libanon Lyceum. Hij nam deel aan de XXste Internationale Wiskunde Olympiade (in Toruń, 1972) en promoveerde in 1981 in de wiskunde aan de Universiteit van Leiden (bij professor Rob Tijdeman), met als bijvak wiskundige economie bij professor Bernard van Praag.

  Van 1981 tot 2002 was hij onderzoeker en beleidsmedewerker bij het provinciebestuur van Noord-Holland, eerst in het regionaal-economisch beleid en vanaf 1989 in financieel-economische zaken. Van 1996 tot medio 2002 was hij hoofd van de afdeling FEZ, met bijzondere belangstelling voor de waarde-aspecten van publieke taken. Hij raakte actief betrokken bij de verzelfstandiging en privatisering van (semi)publieke nutsfuncties waar de provincie grootaandeelhouder van was (veelal samen met de gemeente Amsterdam, waar hij zijn vrouw Annelies ontmoette). Bij het verlaten van de provincie kon hij niet vermoeden dat zijn opvolgers een deel van die waarde verloren zouden laten gaan in IJslandse banken.

  Arne stapte in 2002 over naar de Universiteit van Amsterdam, aanvankelijk als hoofd interne audit en van 2006-2011 als concern controller. De afdeling Concern Control was verantwoordelijk voor financieel beleid en huisvestingsplanning, bestuurlijke informatie en operational audit. Zijn doel is steeds het vergroten van het bewustzijn van de kosten maar ook van de waarde van de taken en bezittingen van de universiteit, en het bevorderen van goede, strategisch en financieel onderbouwde besluitvorming. Met zijn team ontwikkelde hij het huidige stelsel van prestatiegerelateerde interne budgettering en integrale toerekening van kosten, in samenhang met de gedecentraliseerde bestuurlijke structuur van de universiteit. Als wiskundige houdt hij van het vertalen van strategische doelen in heldere, verstandige en transparante arrangementen en modellen voor bestuur en beheer, wel wetend dat de bedrading achter simpele management knoppen en rapportages veelal niet simpel zal kunnen zijn.

  In 2011 droeg hij de verantwoordelijkheid voor financiën en het huisvestingsplan over aan de nieuwe eenheid Financiën en Control, die tot doel heeft het niveau van controlling in de universiteit te verhogen tot management control. Met het team van bestuurlijke informatie en institutional research richt hij zich nu op de strategische doelen en omgeving van de universiteit als instelling en op de verdere ontwikkeling en productie van datarapportages en besluitvormingsmodellen, onder de naam Strategie en Informatie. Tot deze strategische doelen behoort het kwaliteitsstreven uit het huidige Instellingsplan en ook de besturings- en informatieaspecten van de samenwerking van de universiteit met het verdere stelsel van hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in de metropoolregio Amsterdam.

 • Publicaties

   (with Selma Hinderdael) The civic university in Amsterdam, in The Civic University: The Policy and Leadership Challenges (pp. 222-239), John Goddard, Ellen Hazelkorn, Louise Kempton, Paul Vallance (eds) (2016); Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK

 • Nevenwerkzaamheden
  • Provincie Utrecht/ Nazorg Stortplaatsen
   Voorzitter Adviescommissie
  • Stichting Duitsland Instituut bij de UvA
   Lid raad van toezicht
  • Stichting Pletterij, podium voor debat e
   Bestuurslid (penningmeester, onbezoldigd)