Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

J.J.W. (Joris) Buis MSc

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Bezoekadres
 • Science Park 904
Postadres
 • Postbus 94224
  1090 GE Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Ik ben werkzaam als onderwijsontwikkelaar en docent bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies (IIS) en heb een achtergrond als ecoloog bij de Universiteit van Wageningen (WUR). 

  Verbinden wetenschap & samenleving

  In al mijn onderwijs is het thema 'verbinden van wetenschap en samenleving' terug te vinden. Ik vind het erg leuk om beginnende studenten wegwijs te maken in de academie, en ze te laten denken over de rol en de relevantie van de universiteit in de samenleving. Ook help ik ze graag complexe wetenschappelijke theorieen en concepten te begrijpen en om te buigen naar iets dat ze praktisch kunnen toepassen in werk of eigen leven. Met meer gevorderde studenten werk ik graag op een meer gelijkwaardig niveau, om samen stappen te maken in hun persoonlijke ontwikkeling of in projectwerk. In het onderwijs dat ik ontwikkel probeer ik telkens de verbinding met de bredere samenleving op te zoeken. Hierbij zoek ik graag contact met zeer uiteenlopende partners van kunstenaars tot professionals uit het bedrijfsleven. Ook moedig ik studenten aan om na te denken over hun eigen huidige en toekomstige rol in de samenleving.

  Bij het onderwijslab van het IIS werk ik aan de ontwikkeling van nieuw onderwijs op 'Science & Society'. Een voorbeeld hiervan is een cursus die zich richt op gebiedsontwikkeling en m.n. de ecologische en sociale aspecten hierin. We werken daarin samen met een veelheid aan partners in de stad Amsterdam. Vragen die hieraan bod komen zijn: Hoe komen wijken in Amsterdam tot stand? Wie maken de stad? Hoe verhouden gebiedsvisie en daadwerkelijke ontwikkeling zich tot elkaar? En wat kan jij, als student, doen om een bepaald probleem aan de kaak te stellen?

  Onderwijs ontwikkelen

  Bij het IIS en de Faculteit voor Natuurkunde, Wiskunde en Informatica (FNWI) ontwikkelde ik grensoverschrijdend onderwijs waaronder de Tesla Minor (waar ik nog steeds les geef). In de Tesla minor werkt een geselecteerde groep masterstudenten een half jaar aan een case voor een externe opdrachtgever (waaronder TNO, Unilever, FrieslandCampina, Gemeente Amsterdam, Havenbedrijf, en MKB en start-ups). Daarnaast volgt de groep een intensief trainingsprogramma inclusief theater en sport. Een aantal projecten richten zich op de verduurzaming van bedrijven, organisaties en ecologische inrichting van (vaak stedelijke) gebieden. Klik voor voorbeelden van de projecten op deze link naar de website die gemaakt is door studenten van de minor. www.teslaminor.nl 

  Ook ontwikkelde ik de cursus Placemaking. Daar kijken we met studenten naar gebiedsontwikkeling van het Science Park. 

  Het antropoceen

  Bij het IIS ontwikkelde ik de interdisciplinaire honourscursussen 'Extinction' en 'Nature? in the anthropocene', waarin ik ook les geef. In de eerste cursus wordt ingegaan op het uitsterven van soorten en de zogenaamde 6de massa-extinctie waar wij ons momenteel vermoedelijk in bevinden. Het onderwerp wordt uit verschillende perspectieven bekeken: Wat weten we van eerdere massa-extincties? Hoe is het denken over uitsterven veranderd? Wat zijn de oorzaken van de huidige massa-extinctie? Wat zijn de ecologische en economische gevolgen? Waarom zijn we zo gehecht aan het idee van soorten? En als we dan besluiten dat de massa-extinctie een probleem is, wat kunnen we er aan doen? In de tweede cursus stellen we vragen als: wat betekent het om in een wereld zonder wilde natuur te leven? Hoe verhouden we ons tot de natuur in de 21ste eeuw? En: Gaan natuur en cultuur uiteindelijk in elkaar op? 

  Stadsnatuur

  Ook ben ik voorzitter van de Stichting 'Anna's Tuin & Ruigte'. Dit is een gebied van ca. 1 hectare op het Science Park Amsterdam dat als proeftuin dient voor ecologische en agrarische experimenten en informatie-deling. Ook organiseren we hier regelmatig onderwijs voor verschillende doelgroepen.

  Meer informatie over Anna's Tuin & Ruigte: 

  www.annastuin.nl

  www.facebook.com/annastuinenruigte

  In 2015 publiceerde ik een lesboek over Academische Vaardigheden. (link)

  Docent Uitgelicht: interview met FNWI: http://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-natuurwetenschappen-wiskunde-en-informatica/nieuws/2018/03/docent-uitgelicht-joris-buis.html 

   

 • Onderwijs

  Joris Buis doceerde en organiseerde de onderstaande minoren, vakken en cursussen:

  Huidige Vakken, minoren & Cursussen:

  - Food Production

  - Tesla Minor 

  - Honours course: Extinction

   

  Voorgaande Vakken & Cursussen: 

  - Academische Vaardigheden 

  - Interdisciplinair Project

  - Analyse van het IPCC-rapport

  - Energietransities

  - Duurzame Dynamiek

  - Future Planet Actions

  - Toekomstige Uitdagingen, Innovatieve Oplossingen

  - Toekomstperspectief voor de Aarde

   

   

   

 • Publicaties
 • Nevenwerkzaamheden

  Joris Buis is Voorzitter van de Stichting 'Anna's Tuin & Ruigte'. Dit is een gebied van ca. 1 hectare op het Science Park Amsterdam dat als proeftuin dient voor ecologische en agrarische experimenten en informatie-deling. 

  Meer informatie over Anna's Tuin & Ruigte: 

  - www.annastuin.nl

  www.facebook.com/annastuinenruigte

   

 • Publicaties

  2015

  • Buis, J. J. W., Post, G., & Visser, V. R. (2015). Academische vaardigheden voor interdisciplinaire studies. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2014

  • Buis, J. J. W., Post, G., & Visser, V. R. (2014). Academische Vaardigheden voor Interdisciplinaire Studies. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Interdisciplinaire Studies. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden