Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Drs. K.H.S. (Koert) van Buiren

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Sectie Strategy & International Business

Bezoekadres
 • Plantage Muidergracht 12
Postadres
 • Postbus 15953
  1001 NL Amsterdam
Contactgegevens
 • Publicaties

  2017

  • van Buiren, K., & Rose, A. (2017). General Block Exemption Regulation. In P. Werner, & V. Verouden (Eds.), EU State Aid Control: Law and Economics (pp. 221-260). Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer. [details]

  2014

  • van Buiren, K., Gerritsen, M., & van der Voort, J. (2014). The prohibition of overcompensations to services of general economic interest. European State Aid Law Quarterly, 13(1), 61-66. [details]

  2018

  2012

  • van Buiren, K., Gerritsen, M., Leussink, L., & van der Voort, J. (2012). Het effect van aanbesteden op de kwaliteit van het openbaar vervoer. TPEdigitaal, 6(1), 63-74. [details]

  2008

  • Leenheer, J., Gerritsen, M., & van Buiren, K. (2008). Telemarketing: irritatie aan banden gelegd. Tijdschrift voor Marketing, 42(4), 66-68. [details]
  • van Buiren, K., Janssen, K., & Weda, J. (2008). Aanbevelingen bij het rapport ''Drempelvrees?'' : aanbevelingen naar aanleiding van de conclusies die volgen uit het onderzoek naar overstapdrempels in de markt voor betalingsverkeer en evaluatie van de Overstapservice. (SEO-rapport; No. 2008-9). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K., Janssen, K., & Weda, J. (2008). Drempelvrees? : onderzoek naar overstapdrempels in de markt voor betalingsverkeer en evaluatie van de Overstapservice. (SEO-rapport; No. 2008-8). Amsterdam: SEO. [details]
  • van den Berg, M., van Buiren, K., van Giffen, T., & Risseeuw, P. (2008). The Dutch trust industry: facts & figures. (SEO-rapport; No. 2008-25). Amsterdam: SEO. [details]

  2007

  • Baarsma, B. E., van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Leenheer, J., & van Honk, J. (2007). Telemarketing: irritatie geregeld? Onderzoek naar de perceptie van consumenten ten aanzien van telemarketing en effectiviteit van (zelf)regulering. (SEO-rapport; No. 963). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • van der Sluis, J., & van Buiren, K. H. S. (2007). Orienterende monitor Huisartsenzorg: het nieuwe financieringssysteem en marktwerking in de huisartsenzorg. Utrecht: Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).

  2006

  • van Buiren, K. H. S., Weda, J., & Felsö, F. (2006). Chemie in concurrentie: onderzoek naar de concurrentiepositie van de Nederlandse chemische industrie. (SEO-rapport; No. 918). Amsterdam: SEO. [details]
  • van den Berg, M. R., & van Buiren, K. H. S. (2006). De toekomst van groen in economisch perspectief. (SEO-rapport; No. 873). Amsterdam: SEO. [details]

  2005

  • van Buiren, K. H. S., & Holleman, J. (2005). Kengetallen goede doelen 2004: een inventarisatie onder VFI leden. (SEO-rapport; No. 828). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., & Risseeuw, P. (2005). Back to normal: brancheverkenning architectenbureaus 2004. Blad Na, 12(20).
  • van Buiren, K. H. S., Gietema, B., & Lodder, B. (2005). Brancheverkenning architectenbureaus 2004. (SEO-rapport; No. 847). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gietema, B., & Lodder, B. (2005). Performance monitor architectenbureaus 2004. (SEO-rapport; No. 852). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gietema, B., & Lodder, B. (2005). Performance monitor architectenbureaus 2004. (SEO-rapport; No. 852). Amsterdam: SEO. [details]
  • van den Berg, M. R., van Buiren, K. H. S., & Holleman, J. (2005). Groen onder druk: bedrijfsvergelijkend onderzoek 2004. (SEO-rapport; No. 857). Amsterdam: SEO. [details]

  1999

  • Theeuwes, J. J. M., & van Buiren, K. H. S. (1999). Evaluatie van reintergratie: eindrapport. (SEO-Rapport; No. 507). Amsterdam: SEO, Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Theeuwes, J. J. M., & van Buiren, K. H. S. (1999). Nederland in 2010 met in het bijzonder de gevolgen van verschillende ontwikkelingen voor welzijn, hulpverlening en opvang. (SEO-Rapport; No. 518). Amsterdam: SEO,Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. [details]
  • van Buiren, K. H. S., & Theeuwes, J. J. M. (1999). Evaluatie van reïntergratie: eindrapport. SEO-Rapport, (507).
  • van Buiren, K. H. S., Endendijk, L., Muskens, J., & Theeuwes, J. J. M. (1999). Nederland in 2010 met in het bijzonder de gevolgen van verschillende ontwikkelingen voor welzijn, hulpverlening en opvang. SEO-Rapport, (518).
  • van Buiren, K. H. S., Zijderveld, C. E., & van Praag, B. M. S. (1999). Het aanbod van vrijwilligerswerk in Nederland. SEO-Rapport, (504). [details]

  1998

  • Manshanden, W. J. J., & van Buiren, K. H. S. (1998). Investeren in Amsterdamse kennis. (SEO-rapport; No. 474). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • de Groot, A. W. M., van Buiren, K. H. S., Overtoom, I. W. D., Zijl, M., Velthuijsen, J. W., & Verheijden, F. C. N. M. (1998). Natuurlijk vermogen: een empirische studie naar de economische waardering van natuurgebieden in het algemeen en de Oostvaardersplassen in het bijzonder. (SEO-rapport; No. 465). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • van Buiren, K. H. S., & Velthuijsen, J. W. (1998). De BV Welzijn: een onderzoek naar de economische betekenis van sociaal-cultureel werk. (SEO-rapport; No. 469). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Hetterschij, J. M. A., & Velthuijsen, J. W. (1998). De BV Sociaal Cultureel Werk: een onderzoek naar de economische betekenis van de sector. (SEO-rapport (samenvatting van De BV Welzijn); No. 469a). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]
  • van Buiren, K. H. S., van Praag, B. M. S., & Zijderveld, C. E. (1998). Inspelen op de markt van strijkinstrumenten. (SEO-rapport; No. 476). Amsterdam: Stichting voor Economisch Onderzoek. [details]

  2018

  • Behrens, C., & van Buiren, K. (2018). Een openbaredienstverplichting voor Caribisch luchttransport. Economisch-Statistische Berichten, 103(4758), 92-93. [details]
  • Hers, J., Witteman, J., Rougoor, W., & van Buiren, K. H. S. (2018). The Role of Investments Hubs in FDI, Economic Development and Trade: Ireland, Luxembourg, Mauritius, the Netherlands, and Singapore. (SEO-report; No. 2018-40). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2017

  • Fijnje, J., in 't Veld, D., & van Buiren, K. (2017). Verantwoord aanbesteden is het doelgroepvervoer. Sociaal Bestek, 79(2), 13-15. [details]
  • van Buiren, K., & Smits, T. (2017). Kwaliteit aanbesteed ov daalt gedurende de concessieperiode. Economisch-Statistische Berichten, 102(4745), 45-47. [details]
  • van Buiren, K., Fijnje, J., Smits, T., & Bisschop, P. (2017). Eindevaluatie Meerjarenprogramma’s Fondo Desaroyo Aruba: Effectiviteit, doelmatigheid, duurzaamheid en onbenut potentieel van de meerjarenprogramma’s in de periode 2000-2016. (SEO-rapport ; No. 2017-12). SEO Economisch Onderzoek. http://www.seo.nl/pagina/article/eindevaluatie-meerjarenprogrammas-fondo-desaroyo-aruba/ [details]
  • van Buiren, K., Rosenboom, N., Behrens, C., & Fijnje, J. (2017). Inbesteden van beveiliging: zegen of vloek? Position paper over de economische effecten van inbesteden van beveiliging door het Rijk. (SEO-rapport; No. 2017-75). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2016

  2015

  • van Buiren, K., & Smits, T. (2015). Kosten per plaatskilometer in het ov. Economisch-Statistische Berichten, 100(4702), 49. [details]
  • van der Voort, J., van Buiren, K., & Ys, E. (2015). Onderzoek handelsbevordering Koninkrijk: onderzoek naar ervaringen en behoeften van het bedrijfsleven bij de handel met Latijns-Amerika en bestaande faciliteiten gericht op handelsbevordering. (SEO-rapport; No. 2015-11). Amsterdam: SEO. [details]

  2014

  2013

  • van Buiren, K. H. S., & van Gent, C. (2013). Effectief prijs- en mededingingsbeleid in Caribisch Nederland: advies aan het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire. (SEO-rapport; No. 2013-40). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • van Buiren, K. H. S., & van Halderen, L. M. J. (2013). Corporate Governance Water en Energiebedrijf Bonaire N.V.: onderzoek naar de besluitvorming en verantwoording rondom het project WEB-Ecopower en aanbevelingen voor versterking van de governance. (SEO-rapport; No. 2013-66). Amsterdam / Kralendijk: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., van der Voort, A. J. M., & Leussink, L. (2013). Toezien op de rekening van toezicht: onderzoek naar de economische effecten van vijf casussen van publiek-private samenwerking van het programma Sggv. (SEO-rapport; No. 2012-81). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]

  2012

  • Baarsma, B. E., van der Voort, A. J. M., & van Buiren, K. H. S. (2012). Het roer moet om: naar een betere marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer in de Amsterdamse grachten. (SEO-rapport; No. 2012-70). Amsterdam: SEO. [details]
  • Baarsma, B., van Buiren, K., Theeuwes, J., & Tieben, B. (2012). WRR blijft in gebreke in leveren van praktisch regeringsadvies. Me Judice : Economen in Debat, 2012(13 juni 2012). [details]
  • Baarsma, B., van Buiren, K., Theeuwes, J., & Tieben, B. (2012). WRR verliest zich in wensdromen. Me Judice : Economen in Debat, 2012(30 april 2012). [details]
  • van Buiren, K. (2012). Concurrentie bij OV-aanbestedingen. Economisch-Statistische Berichten, 97(4639/4640), 438. [details]
  • van Buiren, K. (2012). Concurrentie is cruciaal voor slagen aanbesteding openbaar vervoer. Me Judice : Economen in Debat, 2012(21 april). [details]
  • van Buiren, K. H. S., & van der Voort, A. J. M. (2012). Financieel-economische beoordeling Exploitatiebijdrage Veerdienst Gorinchem: Boven Hardinxveld - Werkendam - Gorinchem - Sleeuwijk. (SEO-rapport; No. 2012-03). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Leussink, L., & Smits, T. C. (2012). Stresstest gemeente Breda: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Breda. (SEO-rapport; No. 2012-28). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Leussink, L., & Smits, T. C. (2012). Stresstest gemeente Leidschendam-Voorburg: berekening van effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Leidschendam-Voorburg. (SEO-rapport; No. 2012-61). Amsterdam: SEO Economisch Onderzoek. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Leussink, L., & Smits, T. C. (2012). Stresstest gemeente Tilburg: berekening van effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Tilburg. (SEO-rapport; No. 2012-64). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Smits, T. C., & Leussink, L. (2012). Stresstest gemeente Haarlemmermeer: berekening van effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Haarlemmermeer. (SEO-rapport; No. 2012-73). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Gerritsen, M., Smits, T. C., & Leussink, L. (2012). Stresstest gemeente Zoetermeer: berekening van effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Zoetermeer. (SEO-rapport; No. 2012-72). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Theeuwes, J. J. M., Gerritsen, M., Leussink, L., & van der Voort, A. J. M. (2012). Stresstest gemeente Amsterdam: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Amsterdam. (SEO-rapport; No. 2012-14). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Theeuwes, J. J. M., Gerritsen, M., Leussink, L., & van der Voort, A. J. M. (2012). Stresstest gemeente Den Haag: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Den Haag. (SEO-rapport; No. 2012-16). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Theeuwes, J. J. M., Gerritsen, M., Leussink, L., & van der Voort, A. J. M. (2012). Stresstest gemeente Eindhoven: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Eindhoven. (SEO-rapport; No. 2012-17). Amsterdam: SEO. [details]
  • van Buiren, K. H. S., Theeuwes, J. J. M., Gerritsen, M., Leussink, L., & van der Voort, A. J. M. (2012). Stresstest gemeente Rotterdam: een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Amsterdam. (SEO-rapport; No. 2012-15). Amsterdam: SEO. [details]

  2011

  • Baarsma, B., van Buiren, K., & Koopmans, C. (2011). Spoorzoeken: economische beoordeling van de NMa Marktscan Personenvervoer per spoor. (2011; No. 52). SEO. http://www.seo.nl/pagina/article/spoorzoeken/ [details]
  • van Buiren, K., & Gerritsen, M. (2011). Significante besparing door aanbesteding openbaar vervoer. Economisch-Statistische Berichten, 96(4613), 413. [details]

  2010

  • Baarsma, B., & van Buiren, K. (2010). Marktafscherming bij forensisch onderzoek. Economisch-Statistische Berichten, 95(4599), 758-761. [details]

  2007

  • van Buiren, K. H. S., & Gerritsen, M. (2007). Over compensaties van Diensten van Algemeen Economisch Belang. Economisch-Statistische Berichten, 92(4518), 570-571.

  Mediaoptreden

  • Baarsma, B. E. & van Buiren, K. H. S. (29-01-2016). Dicht her lek in wet voor ondernemende overheid Financieele Dagblad. Dicht het lek in wet voor ondernemende overheid.

  2013

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden