Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. C.M.H.H. (Carla) Dauven-van Knippenberg

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen
Fotograaf: Eduard Lampe

Bezoekadres
 • Spuistraat 210
Postadres
 • Postbus 1641
  1000 BP Amsterdam
 • Profiel

  Associate Professor (UHD)

  • Voorzitter Opleidingscommissie
  • Bachelor/Master-coödinator
  • Studiebegeleider
  • Coördinator Internationalisiering


  Belangstellingsgebied

  Speerpunt van mijn onderzoek is de mediëvistiek. Vooral het genre `middeleeuws toneel' biedt steeds weer nieuwe invalshoeken. Ook hecht ik grote waarde aan de bestudering van de `longue durée´ van vormen, motieven en mentaliteiten zoals die in literaire artefacten tot uiting komen. Wat precies maakt de alteriteit ervan uit, en wat het moderne? Grensoverschrijdingen en intertextualiteiten überhaupt dagen mij uit, zij het op het gebied van de taal, de cultuur of de kunsten. Deze belangstelling vindt zijn neerslag in mijn lezingen op wetenschappelijke congressen enin mijn publiciaties.

  Op het gebied van de toegepaste taalkunde houd ik mij vooral bezig met de manier waarop de taalverwerving van zeer verwante vreemde talen, zoals Nederlands en Duits, plaatsvindt. Hierbij   treedt tegenwoordig natuurlijk de vraag naar de rol van digitale ondersteuning in dit proces steeds meer naar de voorgrond. Hoe kan die verwerving van een vreemde taal precies worden ondersteund? Welke didactische implicaties heeft dit andere medium? Verandert er de volgorde van leren door? Gaat de communicatieve vaardigheid vooruit of juist achteruit?

  Vanzelfsprekend speelt ook de hedendaagse letterkunde voor mij als boekenworm een belangrijke rol: altijd al als leesvoer, soms in mijn onderzoek, de laatste jaren ook in mijn extracurriculaire aanbod, het maandelijkse "LeesCafé Duits", en tenslotte ook   en niet op de laatste plaats in mijn onderwijs.

  LeesCafé Duits

  Onderzoek en lopende projecten

  • Hoofdredactie van de reeks 'Bibliothek Mittelniederländischer Literatur' (BIMILI); Middelnederlandse klassiekers in het Duits vertaald [in samenwerking met Bart Besamusca].
  • Mederedactie van de jaarlijksecongreshandelingen van het onderzoekprogramma "Literatuur en Geschiedenis", Instituut voor Cultuur en Geschiedenis.
  • Nieuwe editie van het 'Maastrichts (ripuarisch) Passiespel', met commentaar en taalkundige annotaties [in samenwerking met Arend Quak].
  • Duitstalig toneel van de middeleeuwen, onderzoekslijn binnen het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis en de Onderzoekschool Mediëvistiek.
  • Onderzoeksproject "Präsenzeffekte", interdisciplinaire onderzoeksgroep UvA, in samenwerking met de onderzoeksgroep "Präsenzeffekte mittelalterlicher Literatur", Duits Instituut, Universiteit Zürich.
  • Projectleider 'TalenTransit. Taal en Cultuur in Beweging'. Interuniversitair project ter transformatie van het vreemde-talenonderwijs in het HO, Digitale Universiteit.
  • Lid van internationaal Erasmus-project Medieval German Literature in the European Context.
  • NWO-Onderzoeksproject "Textdimensionen: Medialität - Funktionalität - Performativität", in samenwerking met de Schweizerischer Nationalfonds, project "Medienwandel - Medienwissen - Medienwechsel".


  Onderwijs

  Onderwijs aan toekomstige academici moet volgens mij vooral voorbereiden op zelfstandig problemen herkennen en oplossen. Dat doe je als docent niet door de stof voor te kauwen. Eerder dien Je aanleiding te geven tot het scholen van deze eigenschappen. In mijn colleges moeten de studenten dan ook flink zélf denken en de anderen deelgenoot makenvandit proces: op basis van aangereikte en zelf gezochte literatuur.
  De onderwerpenvan mijn colleges sluiten nauw aan bijmijn lopend onderzoek en hebben doorgaans betrekking op   de mediëvistiek, de algemene literatuurwetenschap of de moderne Duitstalige letterkunde en cultuur. Ik houd ervan om problemen aan te snijden die laten zien, hoe van de ene kant stoffen en motieven een lang leven leiden, maar hoe van de andere kant elke tijd toch ook weer heel duidelijk eigen accenten plaatst: Wat maakt een middeleeuwse tekst zo typisch voor zijn tijd, en wat maakt hem zo "modern" dat hedendaagse auteurs er ook mee aan de slag gaan?
  Aspecten van taalverwerving en onderzoeks- en presentatievaardigheden komen met name in de Bachelorcolleges telkens weer aan de orde.

  Een keuze uit mijn publicaties

  Boeken

  Medialität des Heils . Zürich: Chronos Verlag 2010 ((Medienwandel - Medienwechsel - Medienwissen Bd. [XXX]) [met Cornelia Herberichs en Christian Kiening].

  Wie is der auteur? Dertien opstellen over schrijverschap, toeschrijvingen, pseudoniemen en anonimiteit. Handelingen van het vierde congres van het onderzoeksprogramma Literatuurgeschiedenis van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, 24 en 25 november 2005. Amsterdam 2007 [samen met Jelle Koopmans en Lisa Kuitert].

  Karel ende Elegast (Mittelniederländisch-Neuhochdeutsch) und Karl und Ellegast (Mitteldeutsch-Neuhochdeutsch) [met Bernd Bastert en Bart Besamusca]. Münster: agenda Verlag 2005 (Bibliothek mittelniederländischer Literatur I).

  Publiceren - Wat is dat? Handelingen van het derde jaarlijkse congres van het onderzoeksprogramma Literatuurgeschiedenis van het Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, 25 en 26 maart 2004.Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, Universiteit van Amsterda,, Amsterdam, 2005 [samen met Jelle Koopmans en Lisa Kuitert].

  Paratext. The Fuzzy Edges of Literature. Papers Presented at the second Annuel Colloquium of the Research Programme History of Literature, Institute of Cultureand History , University of Amsterdam , 30 - 31 January 2003. Amsterdam 2004 [samen met Daan den Hengst, Jelle Koopmans en Lisa Kuitert].

  ... Sô wold ich in fröuden singen ... Festgabe für Anthonius H. Touber zum 65. Geburtstag.
  Sonderheft der Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik (ABäG)
  43/44, 1995 [samen met H. Birkhan].

  ... Daz ir dest werder sint ... Anthonius H. Touber zum 60. Geburtstag.
  Sonderheft der Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik (ABäG) 30 (1990) [samen met A. Quak en E. Vijfvinkel].

  Einer von den Soldaten öffnete seine Seite ... Eine Untersuchung der Longinuslegende im deutschsprachigen geistlichen Spiel des Mittelalters. Amsterdam: Rodopi, 1990 (Amsterdamer Publikationen zur Sprache und Literatur 87).

  Een keuze uit mijn artikelen

  also sye geschen sein. Evangelienharmonie und Heil.
  In: Medialität des Heils. Carla Dauven-van Knippenberg, Cornelia Herberichs und Christian Kiening (red.). Zürich: Chronos Verlag 2010 ((Medienwandel - Medienwechsel - Medienwissen Bd. XY), p. [XY].

  Fransen des Unfassbaren. Providenzsicherung und Kontingenzvermeidung im geistlichen Spiel.
  In: Kein Zufall. Konzeptionen von Kontingenz in der mittelalterlichen Literatur. Cornelia Herberichs und Susanne Reichlin (red.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2009 (Historische Semantik 13), p. [XY].

  mit frölicher berg . Über das Miteinander von Komik und Passion Christi.
  In: Fastnachtspiele. Weltliches Schauspiel in literarischen und kulturellen Kontexten. Klaus Ridder (red.). Tübingen: Niemeyer Verlag 2009, p. 345-360. [in print]

  Hat das Bildungsideal Schwindsucht? Bologna und Germanistik an der Fakultät der Geisteswissenschaften der Universität von Amsterdam.
  In: Der Bologna-Prozess und die Veränderung der Hochschullandschaft. Georg Bollenbeck und Waltraud >Wara< Wende (red.). Heidelberg 2007, p. 159 - 169.

  Borderline Texts: The case of the Maastricht (Ripuarian) Passion Play.
  In: Urban Theatre in the Low Countries, 1400-1625. Elsa Strietman and Peter Happé (red.). Turnhout 2006, p. 37 - 52.

  Von Ibn Hazm und Heinrich von Veldeke.
  In: Deutsche Kultur und Islam am Mittelmeer. Akten der Tagung Palermo, 13.-15. November 2003. Laura Auteri & Margherita Cottone (red.). Göppingen 2005, p. 77-106.

  Von Kenntnislücke zum Expertenspiel. Eine Notiz zu Charlemeine in Jacob van Maerlants Spiegel historiael.
  In: Karolus Rex. Studies over de middeleeuwse verhaaltraditie rond Karel de Grote . Bart Besamusca & Jaap Tigelaar (red.). Hilversum 2005, p. 195-204.

  Nu hord, wo sich Theophill gaf dem duvele. Das Argumentum zum Teufelspakt.
  In: ... geleitet, ermuntert, angefeuert ... Goetheanisches ohne Ende. Akten zum Goethe-Symposium Amsterdam, 18. Juni 2004 . Carla Dauven - van Knippenberg (red.). Amsterdam 2004, p. 51 - 62.

  Duitstalig toneel van de Middeleeuwen.
  In: Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen. Hans van Dijk, Bart Ramakers e.a. (Hrsg.). Amsterdam: Prometheus, 2001, p. 57-75 en 315-323 (NLCM XXIII).

  Es ist aber nit frvmmer frawn recht. Über Gender-Forschung und geistliches Schauspiel des Mittelalters.
  In: Manlîchiu wîp, wîplîch man. Zur Konstruktion der Kategorien 'Körper' und 'Geschlecht' in der deutschen Literatur des Mittelalters. Hrsg. von Ingrid Bennewitz und Helmut Tervooren Beiheft zur Zeitschrift für deutsche Philologie (ZfdPh) 9 (1999), S. 34-46.

  Hoe goed kende Simon Vestdijk zijnHartmann von Aue? 'Dearme Heinrich' intertekstueel gelezen.
  In: Spiegel der Letteren. Tijdschrift voor Nederlandse Literatuurgeschiedenis en voor Literatuurwetenschap 39 (1/1997), S. 37-51.

  Beobachtungen zum Erwerb einer verwandten Fremdsprache.
  In: International Review of Applied Linguistics in LanguageTeaching (IRAL) XXXIV/4 (1996), S.292-300.

  Wege der Christenlehre. Über den Zusammenhang zweier Gattungen.
  In: Zeitschrift für Deutsche Philologie (ZfdPh) 113/3 (1994) S. 370-384.
  Das Vienner Konzil und die Durchbohrung der Seite Christi im deutschen Passionsspiel des Mittelalters.
  In: Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur (ZfdA) 120/4 (1991), S. 439-451.

  Enkele recensies

  Manuela Niesner, "Wer mit juden well disputieren". Deutschsprachige Adversus-Judaeos-Literatur des 14. Jahrhunderts. (Münchner Texte und Untersuchungen  zur deutschen Literatur des Mittelalters 128) Niemeyer, Tübingen 2005, p. [XY].
  In: Arbitrium 1/2009. [in print]

  Ein Spiel vom Leben angesichts des Todes?
  Claußnitzer, Maike: Sub specie aeternitatis. Studien zum Verhältnis von historischer Situation und Heilsgeschichte im Redentiner Osterspiel. (Mikrokosmos. Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung 75) Frankfurt am Main: Peter Lang 2007.
  In: http://www.IASLonline.de [http://www.iaslonline.de/index.php?vorgang_id=2864, gepubliceerd op 10 mei 2009].

  Edgar Wolfrum: Geschichte als Waffe. Vom Kaiserreich bis zur Wiedervereinigung. Göttingen:Vandenhoeck und Ruprecht, 2001.
  In: http://www.duitslandweb.nl/Actueel/Boeken/Geschichte_als_Waffe.html [[mei 2002]

 • Publicaties

  2016

  • Dauven-van Knippenberg, C. (2016). Herzensangelegenheiten: Simon Vestdijk und Hartmann von Aue. Mitteilungen der Hans-Pfitzner-Gesellschaft, 75(2015), 157-172. [details]

  2015

  2014

  • Dauven-van Knippenberg, C. (2014). '... dir sind vil sünd vergeben...': over performativiteit en Duitstalig toneel van de middeleeuwen. Vooys, 32(2), 17-26. [details]

  2013

  • Dauven-van Knippenberg, C. (2013). Christoph Schlingensief und das Schauspiel des Mittelalters: Beobachtungen. European Medieval Drama, 17, 141-161. https://doi.org/10.1484/J.EMD.5.110135 [details]
  • Dauven-van Knippenberg, C. (2013). Warum Deutsch? Warum Amsterdam? Deutscher Germanisten-Verband. Mitteilungen, 60(3), 262-264. [details]

  2010

  • Bloemendal, J., Dauven-van Knippenberg, C., & Glitz, R. (2010). Zur Einführung: von Marien und Madonnen, von liebenden und gelehrten Frauen. In J. Bloemendal, C. Dauven-van Knippenberg, & R. Glitz (Eds.), Von Maria bis Madonna: von Mutter bis Magd: Vorlesungen im Rahmen des Europäischen Masters, Deutsche Literatur des Mittelalters und de Frühen Neuzeit = From Mary to Madonna: from mother to maiden: lectures presented as part of the European master German literature of the Middle Ages and the early modern period (pp. 9-23). Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam [etc.]. [details]
  • Dauven-van Knippenberg, C. (2010). Fransen des Unfassbaren: Providenzsicherung und Kontingenzvermeidung im geistlichen Spiel. Historische Semantik, 13, 289-303. [details]

  2009

  • Dauven-van Knippenberg, C. (2009). 'Mit frölicher berg': über das Miteinander von Komik und Passion. In K. Ridder (Ed.), Fastnachtspiele: weltliches Schauspiel in literarischen und kulturellen Kontexten (pp. 345-360). Max Niemeyer Verlag. https://doi.org/10.1515/9783110230178.5.345 [details]
  • Dauven-van Knippenberg, C., & Meyer, E. (2009). Also sye geschen sein: Evangelienharmonie und Heil. In C. Dauven-van Knippenberg, C. Herberichs, & C. Kiening (Eds.), Medialität des Heils im späten Mittelalter (pp. 317-330). (Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen; No. 10). Chronos. [details]

  2008

  • Dauven-van Knippenberg, C. (2008). Das Maastrichter (ripuarische) Passionsspiel (um 1300). In C. Herberichs, & C. Kiening (Eds.), Literarische Performativität: Lektüren vormoderner Texte (pp. 222-239). (Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen; No. 3). Chronos. [details]

  2007

  • Dauven-van Knippenberg, C. M. H. H. (2007). Hat das Bildungsideal Schwindsucht? In G. Bollenbeck, & W. W. Wende (Eds.), Der Bologna-Prozess und die Veränderung der Hochschullandschaft (pp. 159-169). Heidelberg: Synchron Publishers. [details]

  2006

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (2006). 'Borderline Texts: The Case of the "Maastricht (Ripuarian) Play"'. In E. Strietman, & P. Happé (Eds.), Urban Theatre in the Low Countries, 1400-1625 (pp. 37-52). Turnhout: Brepols Publishers. [details]

  2003

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (2003). Passionsspiele. In H. D. Betz (Ed.), Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und Religionswissenschaft, vierte Auflage (pp. 983-985). Tübingen. [details]
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (2003). Texte auf der Grenze. Zum 'Maastrichter (ripuarischen) Passionsspiel'. In A. Lehmann-Benz, U. Zellmann, & U. Küsters (Eds.), Schnittpunkte. Deutsch-niederländische Literaturbeziehungen im Mittelalter (pp. 95-107). Münster: Waxmann. [details]

  2002

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (2002). Karel, Elegast en het mooiste Nederlandse ridderverhaal. Een pleidooi voor ms. Zeitz, Domherren-Bibliothek cod. 60 (olim XXXII). In J. Leerssen, & M. Mathijsen (Eds.), Atelier Nationale oerteksten en de ontwikkeling van de editiewetenschap [details]

  2001

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (2001). Duitstalig toneel van de Middeleeuwen. In H. van Dijk, & B. Ramakers (Eds.), Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen (NLCM XXIII) (pp. 57-75). Amsterdam: Prometheus. [details]

  1999

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (1999). 'Es ist aber nit frvmmer frawn recht.' Über Gender-Forschung und geistliches Schauspiel des Mittelalters. In H. Tervooren, & I. Bennewitz (Eds.), Manlîchiu wîp, wîplîch man. Zur Konstruktion der Kategorien 'Körper' und 'Geschlecht' in der deutschen Literatur des Mittelalters (pp. 34-46) [details]
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (1999). Karl der Große auf Diebestour. Ein Beitrag zur Karlsepik in den Niederlande. In H. Nelsen, & M. Kerner (Eds.), Der verschleierte Karl. Karl der Große zwischen Mythos und Wirklichkeit (pp. 215-232). Aachen. [details]

  1998

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (1998). Die "Passion Sainte Genevieve" und das "Donaueschinger Passionsspiel" im Vergleich. In I. von Kasten (Ed.), Kultureller Austausch und Literaturgeschichte im Mittelalter / Transferts culturels et histoire litteraire au Moyen Age (pp. 271-282). Sigmaringen: Jan Thorbecke Verlag. [details]
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (1998). Ein Schauspiel fur das innere Auge? Notiz zur Benutzerfunktion des Wienhauser Osterspielfragments. In U. Hirhager, K. Lichtblau, & C. Tuczay (Eds.), 'Ir sult sprechen willekomen'. Festschrift fur Helmut Birkhan zum 60. Geburtstag (pp. 778-787). Bern: Peter Lang. [details]

  1997

  2017

  • Dauven-van Knippenberg, C., Huwiler, E., & Reynaert, J. (Eds.) (2017). Die Abele Spelen und ihre Sotternien: Mittelniederländisch Neuhochdeutsch. (Bibliothek mittelniederländischer Literatur; Vol. 9). Münster: Agenda Verlag. [details]

  2016

  • Dauven-van Knippenberg, C. (2016). Der Papst ist schwanger: Ein Raum für religiöses Tauziehen? . In E. Koch, & H. Schlie (Eds.), Orte der Imagination - Räume des Affekts: Die mediale Formierung des Sakralen (pp. 481-494). Wilhelm Fink. https://doi.org/10.30965/9783846759554_022 [details]

  2015

  2014

  2012

  • Dauven-van Knippenberg, C. (2012). Gott und seine Töchter. Der Erlösungsrat im Maastrichter (ripuarischen) Passionsspiel. In N. Miedema, A. Schrott, & M. Unzeitig (Eds.), Sprechen mit Gott: Redeszenen in mittelalterlicher Bibeldichtung und Legende (pp. 31-42). (Historische Dialogforschung; No. 2). Akademie Verlag. https://doi.org/10.1524/9783050063348.31 [details]

  2011

  2010

  • Bloemendal, J., Dauven-van Knippenberg, C., & Glitz, R. (2010). Von Maria bis Madonna: von Mutter bis Magd: Vorlesungen im Rahmen des Europäischen Masters, Deutsche Literatur des Mittelalters und de Frühen Neuzeit = From Mary to Madonna: from mother to maiden: lectures presented as part of the European master German literature of the Middle Ages and the early modern period. Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam [etc.]. [details]

  2009

  • Dauven-van Knippenberg, C., Herberichs, C., & Kiening, C. (2009). Medialität des Heils im späten Mittelalter. (Medienwandel, Medienwechsel, Medienwissen; No. 10). Zürich: Chronos. [details]

  2007

  • Kuitert, L., Dauven, C., & Koopmans, J. (2007). Wie is de auteur? Dertien opstellen over schrijverschap, toeschrijvingen, pseudoniemen en anonimiteit. Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam. [details]

  2005

  • Bastert, B., Besamusca, B., & Dauven-van Knippenberg, C. (2005). Karel ende Elegast und Karl und Ellegast. (Bibliothek mittelniederländischer Literatur; No. 1). Münster: Agenda. [details]
  • Kuitert, E. A., Koopmans, J., Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H., & den Hengst, D. (2005). Publiceren: wat is dat? Een antwoord in dertien opstellen. UvA. Instituut voor Cultuur en Geschiedenis. [details]

  2004

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (2004). 'Nu hord, wo sich Theophill gaf dem duvele'. Das Argumentum zum Teufelspakt. In C. Dauven -van Knippenberg (Ed.), '... geleitet, ermuntert, angefeuert ...' Goetheanisches ohne Ende. Akten zum Goethe-Symposium Amsterdam, 18. Juni 2004 (pp. 51-62). Amsterdam: Eigenverlag. [details]
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (2004). '... geleitet, ermuntert, angefeuert ...' Goetheanisches ohne Ende. Akten zum Goethe-Symposium Amsterdam, 18. Juni 2004. Amsterdam: Eigenverlag. [details]
  • Kuitert, E. A., Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H., den Hengst, D., & Koopmans, J. (2004). Paratext. The fuzzy Edges of Literature. Papers presented at the second annual colloquium of the research programmeHistory of Literature. UvA/IvC&G. Institute of Culture and History. [details]

  2003

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (2003). Verbeeld toneel - Manuscript Wienhausen M 7 als tekstboekje bij innerlijke spelopvoeringen. In C. de Groot (Ed.), Ontcijfering. Cahier aangeboden aan Karel van der Toorn bij zijn afscheid als decaan [details]

  2001

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (2001). Das Personalpronomen im Dienste der Agitation. Zum 'Frankfurter Passionsspiel' (1493), VV. 1-332). Leuvense Bijdragen, 90(1-3), 309-323. [details]

  2000

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (2000). Tagungsbericht: Ritual und Inszenierung. Geistliches und weltlliches Drama des Mittelalters. Zeitschrift für deutsche Philologie, 119, 106-109. [details]

  1998

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (1998). Richard Wagner, zijn tijd en zijn middeleeuwen. Armada, 4(12), 14-25. [details]

  1994

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (1994). Wege der Christenlehre. Uber den Zusammenhang zweier Gattungen. Zeitschrift für deutsche Philologie, 113(3), 370-384. [details]

  2012

  • Colin, N., & Dauven-van Knippenberg, C. (2012). Interdisziplinarität statt (Re-)Philologisierung: Germanistik als Kulturwissenschaft. In Zukunftsfragen der Germanistik: Beiträge der DAAD-Germanistiktagung 2011 mit den Partnerländern Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg (pp. 88-97). Wallstein Verlag. [details]

  2011

  • Dauven-van Knippenberg, C. (2011). Über Grenzen. In C. Kiening, & B. Naumann (Eds.), Lieblingsstücke: Germanistik in Zürich: 125 Jahre Deutsches Seminar (pp. 50-51). vdf, Hochschulverlag AG an der ETH Zürich. [details]

  2009

  • Dauven-van Knippenberg, C. (2009). Ein Spiel vom Leben angesichts des Todes? [Review of: M. Claußnitzer (2007) Sub specie aeternitatis: Studien zum Verhältnis von historischer Situation und Heilsgeschichte im Redentiner Osterspiel]. IASL online, 2864(10.05.2009), 1-17. http://www.iaslonline.de/index.php?vorgang_id=2864 [details]
  • Dauven-van Knippenberg, C. (2009). [Review of: M. Niesner (2005) "Wer mit juden well disputiren": deutschsprachige Adversus-Judaeos-Literatur des 14. Jahrhunderts]. Arbitrium, 27(1), 36-40. https://doi.org/10.1515/arbi.2009.011 [details]

  2002

  1998

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (1998). [Review of: U. Kusters (1998) Kulturnachbarschaft. Deutsch-Niederlandisches Werkstattgesprach zur Mediavistik]. Queeste, 5(1), 91-95. [details]
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H., & Bastert, B. (1998). Medievistiek en germanistiek. In gesprek met Wolfgang Haubrichs. Madoc, 12(2), 106-109. [details]

  1997

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (1997). [Review of: H. Greco-Kaufmann (1997) Vor rechten lutten ist guot schimpfen. Der Luzerner Marcolfus und das Schweizer Fastnachspiel des 16. Jahrhunderts (Deutsche Literatur von den Anfangen bis 1700. Bd. 19)]. In H. Greco-Kaufmann (Ed.), Unknown Bern: Lang. [details]

  1994

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (1994). Ein Anfang ohne Ende. Einfuhrendes zur Frage nach dem Verhaltnis zwischen Predigt und geistlichem Spiel des Mittelalters. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 38/39, 143-160. [details]

  1993

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (1993). "Do worden die Juden alle geschant". Rolle und funktion der Juden in spatmittelalterlichen Spielen [Review of: E. Wenzel (1993) "Do worden die Juden alle geschant". Rolle und Funktion der Juden in spatmittelalterlichen Spielen]. In E. Wenzel (Ed.), Unknown [details]

  2009

  Tijdschriftredactie

  • Dauven-van Knippenberg, C. M. H. H. (editor) & e.a, (editor) (2009). Zeitschrift für deutsche Philologie (Journal).
  • Dauven-van Knippenberg, C. M. H. H. (editor) & Besamusca, B. (editor) (2009). Bibliothek mittelniederländischer Literatur (Journal).
  • Dauven-van Knippenberg, C. M. H. H. (editor) & e.a, (editor) (2009). Queeste (Journal).
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (editor) & e.a, (editor) (2008). Zeitschrift für deutsche Philologie (Journal).
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (editor) & e.a, (editor) (2008). Queeste (Journal).
  • Oostendorp, H. T. (editor), Koopman, W. F. (editor), Crespo, R. (editor), Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (editor), Korsten, F. J. M. (editor), Onderdelinden, J. W. (editor) & Smith, P. J. (editor) (2005). Neophilologus (Journal).
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (editor) & Koopman, W. F. (editor) (2004). Neophilologus (Journal).
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (editor) & Koopman, W. F. (editor) (2003). Neophilologus (Journal).
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (editor) & Koopman, W. F. (editor) (2002). Neophilologus (Journal).

  Spreker

  • Dauven-van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (23-4-2010). Elias Canetti, Massa en Macht, De nacht van het boek, Amsterdam.
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (18-9-2003). 'Ich weiss nicht, was sie meinen.' Zu Jacob van Maerlants Spiegel historiael, Partie IV, Buch 1, Cap. 1 und 29., 31. Internationales Mediävistisches Colloquium, Montserrat.
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (7-12-2001). Karel, Elegast en het mooiste Nederlandse ridderverhaal, Atelier 'Nationale Oerteksten en de ontwikkeling van de editiewetenschap', Amsterdam.
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (19-10-2001). De Zeitzer versie van 'Karel en Elegast', Werkgroep Karelepiek, UU, Utrecht.
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (3-10-2001). Und immer wieder 'Armer Heinrich' oder : Was macht ein Gegenwartsautor mit einer Geschichte aus dem Mittelalter, Lezingencyclus 'Conventie en Vernieuwing' Opleiding Duitse Taal & Cultuur, UvA, Amsterdam.
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (29-8-2001). Das Maastrichter (ripuarische) Passionsspiel, Internationales Mediävistisches Colloquium, Bellinter House, Ierland.
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (22-3-2001). Bertolt Brecht und die 'Erinnerung an die Marie A.', UvA, Onderwijsinstituut Taal en Letteren, Introductiedag, Amsterdam.
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (1-9-2000). Zum Maastrichter (rip.) Passionsspiel, Internationales Mediaevistisches Colloquium, Bärau (CH).
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (1-9-1999). Das Maastrichter Passionsspiel als "Randerscheinung", Internationales Mediävistisches Colloquium, Évora (Portugal).
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (1-9-1998). Karl der Grosse auf Diebestour. Ein Beitrag zur Karlsepik in den Niederlanden, XXVI. Internationales Mediavistisches Colloquium, Alden Biezen / Bilzen (Belgie).
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (1-10-1997). Die Frau im geistlichen Schauspiel des Mittelalters. Gedanken zur Konstitution einer Geschlechterrolle, Tagung der Oswald von Wolkenstein-Gesellschaft, "Wipliche man, manlichiu wip", Xanten.
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (1-9-1997). Gesprach und Dialog im geistlichen Schauspiel, XXV. Internationales Medievistisches Colloquium, Sestri Levante.
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (1-7-1997). Why do Women need Passion Plays? Aspects of Staging in German Medieval Theatre, International Medieval Congress, Leeds.
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (1994). Das Verhaltnis von Predigt und Schauspiel im spatmittelalterlichen Europa, Internationaal medievistencongres, Leeds.
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (speaker) (1994). Op zoek naar de aspecten van saamhorigheid en uitsluiting in het middeleeuws passiespel, Themadag van het Instituut voor Cultuurgeschiedenis, februari 1994.

  Andere

  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (other) & Besamusca, B. (other) (2006). Lid redactie reeks Bibliothek Mittelniederländische Literatur, Bibliothek mittelniederländischer Literatur (Bimili) (other).
  • Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (other), Besamusca, B. (other) & Schlusemann, R. (other) (2002). Conference organiser, De 'Bibliothek mittelniederländischer Literatur' (BIMILI) - principes, vragen, problemen (other).
  • Kuitert, E. A. (other), Koopmans, J. (other) & Dauven -van Knippenberg, C. M. H. H. (other) (2001). Conference organiser, Mag het eigenlijk nog wel? Congres ICG (other).

  2013

  • Meyer, E. (Accepted/In press). schone historie und ewangelien. Zur Text- und Überlieferungsgeschichte der niederländisch-deutschen Evangelienharmonie Das Leben Jhesu/ Het Leven van Jezus.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden