Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. T.H. (Thomas) von der Dunk

gastonderzoeker Europese studies
Faculteit der Geesteswetenschappen
Europese studies

Bezoekadres
 • Kloveniersburgwal 48
 • Kamernummer: G0.05
Postadres
 • Postbus 1619
  1000 BP Amsterdam
 • Publicaties

  2021

  2019

  • von der Dunk, T. H. (2019). Vergeefs op zoek naar de jumart. Vreemdelingen in de menagerie op De Loo bij Voorburg. Jaarboek De achttiende eeuw , 129-146.

  2018

  • von der Dunk, T. H. (2018). English Architecture. In J. Leerssen (Ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (Vol. 2, pp. 833-835).
  • von der Dunk, T. H. (2018). German Architecture. In J. Leerssen (Ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (Vol. 2, pp. 997-999).
  • von der Dunk, T. H. (2018). National Architecture in France. In J. Leerssen (Ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (Vol. 2, pp. 926-928).
  • von der Dunk, T. H. (2018). Swiss Architecture. In J. Leerssen (Ed.), Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe (Vol. 2, pp. 1429-1430).

  2013

  • von der Dunk, T. H. (2013). De Amsterdamse bouwmeester en landmeter Jan Jacobszoon Bolten (1738-na 1811). Bulletin (KNOB), 112(1), 1-19. [details]

  2010

  • von der Dunk, T. (2010). Le roi Louis et l'architecture: une politique nationale. In A. Jourdan (Ed.), Louis Bonaparte: roi de Hollande (1806-1810) (pp. 275-317, 473-483). (La bibliothèque Napoléon). Paris: Nouveau Monde. [details]

  2020

  • von der Dunk, T. (2020). Bilderdijk en Egypte. Een project voor een piramide ter ere van Napoleon. In R. Honings, & G-J. Johannes (Eds.), Een sublieme nalatenschap: De erfenis van Willem Bilderdijk (pp. 39-50). Leiden University Press.
  • von der Dunk, T. H. (2020). Een Hollandse Tempel van Salomo. De maquette voor een nooit gebouwde koepelkerk in Amsterdam. WalburgPers.

  2013

  • von der Dunk, T. H. (2013). Twee Amsterdamse bouwmeesters aan de slag voor het Kwartier van Zutphen: Een kleine rel rond de Broerenkerk, Jan Jacobsz Bolten (1738-na 1811) en Teunis Wittenberg (1741-1816). Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre, 104, 119-138. [details]

  2010

  • von der Dunk, T. (2010). De Nederlandse universiteit en haar taal. In A. Oosterhof, W. Martin, J. Roukens, & E. Ruijsendaal (Eds.), Nederlands in hoger onderwijs en wetenschap? (pp. 55-60). Gent: Academia Press. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2010). Bilderdijk en de prijsvraag voor het stadhuis van Groningen van 1774. Het Bilderdijk Museum, 27, 17-33. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2010). Een schouwburgprijsvraag uit 1837: het bekroonde ontwerp van Robertus van Zoelen in de bouwkundige klasse van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam. Bulletin (KNOB), 109(6), 205-221, 240. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2010). Ploos en het Amsterdamse genootschapsleven. In J. Bloemendal, & H. K. Ploos van Amstel (Eds.), Een tempel voor Hugo de Groot: een rede van Jacob Ploos van Amstel uit 1774 (pp. 77-92). [Amersfoort]: Florivallis. [details]
  • von der Dunk, T. H., & Röell, E. (2010). De eerste prijs: twee eeuwen stadhuis van Groningen: de eerste Nederlandse architectuurprijsvraag en de bouw van het ontwerp van Husly. Amsterdam: Architectura & Natura. [details]

  2022

  • von der Dunk, T. (2022). Hoe de Westerse neoliberale martktideologie Poetins macht hielp opbouwen. Socialisme en Democratie, 79(3), 36-40. https://wbs.nl/publicaties/hoe-de-westerse-neoliberale-marktideologie-poetins-macht-hielp-opbouwen [details]
  • von der Dunk, T. H. (2022). Historische gedenktekens in kerken: Religieuze interieurs in Nederland. Museum Catharijneconvent.
  • von der Dunk, T. H. (2022). Reizigers in Schiedam tijdens de Republiek. Scyedam, 48(2), 60-63.
  • von der Dunk, T. H. (2022). Wel en loffelijk herbouwen gelijk het voor den laatsten brandt is geweest: De vier totaal verschillende versies van de Middelburgse abdijtoren. Bulletin Stichting Oude Zeeuwse Kerken, 86, 10-27. [details]

  2021

  • von der Dunk, T. H. (2021). 'Dus moet ik vermoeden dat de gezamentlyke tekeningen door geen ervaren architect beoordeeld zyn'. Nicolas de Pigage (12723-1796) en zijn inzending voor de Groningse Stadhuisprijsvraag van 1775. Historisch Jaarboek Groningen, 6-27.
  • von der Dunk, T. H. (2021). De toren van de Bavo. Architectuurhistorische aspecten. In K. Vermeij (Ed.), Het Grote Bavoboek: Vijf eeuwen Grote of St.-Bavokerk in Haarlem (pp. 171-181). WBooks.
  • von der Dunk, T. H. (2021). Een hoge toren en een laag klokkenhuis. Het bijzondere van de St.Pancras en St.Gommarus in Enkhuizen. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, 24(1), 12-25.
  • von der Dunk, T. H. (2021). Een keizer in Rotterdam. Het bezoek van de Habsburger Jozef II van 7 tot 9 juli 1781. Rotterdams jaarboekje, 12e reeks 9, 106-152.
  • von der Dunk, T. H. (2021). Hoe de Sint-Catharina garnizoenskerk werd. Jaarboek / Oud-Utrecht, Vereniging tot Beoefening en tot Verspreiding van de Kennis der Geschiedenis van de Stad en Provincie Utrecht, (2021), 204-232.
  • von der Dunk, T. H. (2021). Op naar Scheveningen! De Zeestraat als toeristische attractie in de tijd van de Republiek. Jaarboek - Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, 2021, 30-61. [details]

  2020

  • von der Dunk, T. H. (2020). De Catharinakerk terug in katholieke handen. In T. Meijers, & C. Staal (Eds.), De Utrechtse Catharinakerk (pp. 79-99). Matrijs.
  • von der Dunk, T. H. (2020). Slavernij in de Oost, openlijk en verkapt. Indies Tijdschrift, (1), 29.

  2019

  • von der Dunk, T. (2019). Aan de 'foute' kant van een staatsgrens. Sociologie Magazine, 27(1), 18-21.
  • von der Dunk, T. H. (2019). De Haagse horeca in de achttiende eeuw door vreemde ogen. Jaarboek - Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, 45-75.
  • von der Dunk, T. H. (2019). De architect Wolter te Riele (1867-1937) en zijn werk. In W. Spann (Ed.), Ruim een eeuw Antoniuskerk in Millingen (pp. 72-117).
  • von der Dunk, T. H. (2019). Keizer Jozef II en Jan Karel Osy. Een Habsburgs wereldleider bezoekt zijn Rotterdamse agent in 1781. Rotterdams jaarboekje, 12e reeks 7, 102-141.

  2018

  • von der Dunk, T. H. (2018). Zuid-Tirol is niet Italië. Een honderd jaar oud Europees grensgeval. Uitgeverij Vantilt.
  • von der Dunk, T. H. (2018). De maakbaarheid van het verleden. Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre, 109, 188-195.
  • von der Dunk, T. H. (2018). Dorp of stad? Den Haag volgens vreemdelingen tijdens de Republiek. Jaarboek - Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, 11-45.
  • von der Dunk, T. H. (2018). Een keizer in Delft. Een dagtrip van Jozef II in 1781. Delfia Batavorum Jaarboek, 28, 35-52.
  • von der Dunk, T. H. (2018). Torens restaureren: de hardnekkigheid van versleten vormenspraak. Tijdschrift van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 10(4), 30-32.

  2017

  • von der Dunk, T. H. (2017). Amsterdamse bouwmeesters aan de slag voor Groningen. Hoe bij de prijsvraag van 1775 het ene stadhuis het andere beïnvloedde. Historisch Jaarboek Groningen, 2017, 48-76.
  • von der Dunk, T. H. (2017). Kerkbouw in Gelderland tijdens de Republiek. Venster, 15(2), 10-21. [details]

  2016

  • von der Dunk, T. H. (2016). De lange schaduw der Germanen: Een worsteling van tien eeuwen met het Duitse zelfbeeld. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2016). Haarlem als Hollands Jeruzalem: De oorsprong van de toren van de Grote of St.-Bavokerk. Hilversum: Verloren. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2016). De Zwolse timmerman Jannes Ligtenbergh en de Groningse Stadhuisprijsvraag van 1775. Zwols Historisch Tijdschrift, 33(2), 83-100. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2016). Sturm über Holland: Ergebnisse einer Studienreise eines deutschen Architekturtheoretikers in die niederländische Republik um 1700. Insitu : Zeitschrift für Architekturgeschichte, 8(2), 191-204. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2016). Twee bijzondere torenbekroningen in het Sticht: De Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort en de Cuneratoren in Rhenen nader beschouwd. Flehite, XVII, 6-23. [details]

  2015

  • von der Dunk, T. H. (2015). Toren versus traditie: De worsteling van classistische architecten met een middeleeuws fenomeen. Leiden: Primavera Pers. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2015). Ein Wettbewerb für eine reformierte Kirche 1850: Die europäischen Quellen eines Projektes des niederländischen Architekten Lucas Hermanus Eberson . Architectura, 45(2), 121-144. https://doi.org/10.1515/ATC-2015-0012 [details]
  • von der Dunk, T. H. (2015). Prijsvraag voor een protestantse kerk in 1850. In C. P. Krabbe, D. Mulder, & M. Lahr (Eds.), Een huis voor de geest: Studies over kerkbouw in de negentiende en twintigste eeuw (pp. 60-87). (Jaarboek Cuypersgenootschap; Vol. 30). Cuypersgenootschap. [details]

  2014

  • von der Dunk, T. H. (2014). Bilhamers Oudekerkstoren (1565): Een keizerlijk bouwwerk uit het oosten. Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, 106, 8-45. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2014). Gelderse torens uit de tijd van de Republiek. Venster, 12(4), 8-17. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2014). Kaiserkrone oder Tempelzwiebel? Die ikonographischen Wurzeln des niederländischen Haubenturms. Architectura, 44(1), 37-60. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2014). Waar laten we de wijzerplaten? Een orginele 16e-eeuwse oplossing voor een nieuw probleem. Bulletin van de Stichting Oude Hollandse Kerken, 79, 4-22. [details]

  2013

  2011

  • von der Dunk, T. H. (2011). Der Auricher Baumeister W.L.Richter (1744-1799) und der Groninger Rathauswettbewerb (1775). Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands, 91, 215-221.
  • von der Dunk, T. H. (2011). Nicolas de Pigage und Ignaz Neumann: Zum Wettbewerb für das Rathaus in Groningen. Architectura, 41, 67-94. http://www.digizeitschriften.de/dms/resolveppn/?PID=PPN522561411_0041|LOG_0014 [details]
  • von der Dunk, T. H. (2011). Robertus van Zoelen (1812-1869). Een academisch architect uit de vroege negentiende eeuw. Deel 2: Loopbaan. Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, 103, 127-185.

  2010

  • von der Dunk, T. H. (2010). Robertus van Zoelen (1812-1869): Deel 1: Opleiding: Een academisch architect uit de vroege negentiende eeuw. Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, 102, 121-173. [details]

  2008

  • von der Dunk, T. (2008). Inkognito aber stadtbekannt: Joseph II. auf Reisen in Holland. De achttiende eeuw, 40(1), 87-114.
  • von der Dunk, T. H. (2008). De selectie van een nieuwe stadsbouwmeester voor Harderwijk in 1836. Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre, 99, 127-181.
  • von der Dunk, T. H. (2008). De statie 'Het Torenje' aan het Singel: Een verdwenen kerk van een vergeten architect: Robertus van Zoelen (1812-1869). Amstelodamum, 95(2), 13-25.
  • von der Dunk, T. H. (2008). Een Franse opsnijder in de Republiek: de architect Georges-François Blondel. Bulletin (KNOB), 107(1), 1-19. https://doi.org/10.7480/knob.107.2008.1.185 [details]

  2007

  • von der Dunk, T. (2007). Personenliften in paleizen: Een uitvinding van Leonhard Christoph Sturm voor vermoeide vorsten in de vroege achttiende eeuw. Virtus, 14, 99-127. https://virtusjournal.org/article/view/31658
  • von der Dunk, T. H. (2007). 'De Amsterdamse Nieuwekerkstoren. Een herziene kijk op het mogelijke auteurschap van Jacob van Campen'. In Jaarboek Amstelodamum (2006) (pp. 16-61). (XCVIII). [details]
  • von der Dunk, T. H. (2007). 'De vorige katholieke kerk van Duivendrecht. Een vroeg werk van de architect Robertus van Zoelen uit 1840'. Speuren en ontdekken in de historie van Ouder-Amstel, XXIII(1), 5-17. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2007). 'Een pelgrimsreis van Delft naar Venetië in 1525'. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis, X, 16-23. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2007). 'Ein deutsches Pantheon eines französischen Königs für ein niederländisches Dorf. Die Pläne Friedrich Ludwig Gunckels für eine katholisch-protestantische Simultankirche in Apeldoorn im Auftrag König Ludwigs Napoleon 1810 und ihre Prägung durch die mittel- und niederdeutsche Barockbaukunst'. Niederdeutsche Beiträge zur Kunstgeschichte, XLIII/XLIV, 225-260. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2007). 'Lodewijk Napoleon en de bouwkunst. Hoe een Franse koning van Holland voor het eerst een nationaal architectuurbeleid op poten zette'. In E. Koolhaas-Grosfeld (Ed.), Lodewijk Napoleon en het Koninkrijk Holland (pp. 167-223). (Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek; No. LVI). Waanders Uitgeverij. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2007). 'Oranjepaleizen rond Den Haag als toeristische trekpleisters. Deel 2: Leonhard Christoph Sturm en andere vreemdelingen in Huis ter Nieuburch'. In Jaarboek Die Haghe (pp. 14-39). Den Haag: Geschiedkundige Vereniging Die Haghe. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2007). Een Hollands Heiligdom. De moeizame architectonische eenwording van Nederland. Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • von der Dunk, T. H. (2007). De mislukte prijsvraag voor het Paleis van Justitie in Arnhem van 1835. Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre, XCVIII, 111-147.
  • von der Dunk, T. H. (2007). Oranjepaleizen rond Den Haag als toeristische trekpleisters. Deel 2: Leonhard Christoph Sturm en andere vreemdelingen in Huis ter Nieuburch. Jaarboek - Geschiedkundige Vereniging Die Haghe, 2007, 14-39.

  Spreker

  • von der Dunk, T. (speaker) (1-10-2020). De wereld na corona, Jan Slauerhofflezing, Leeuwarden-Huizum.
  • von der Dunk, T. (speaker) (5-10-2019). Zuid-Tirol is niet Italië, Geschiedenis Festival overt nationalisme , Haarlem.
  • von der Dunk, T. (speaker) (30-6-2019). Jacob Otten Husly en het Stadhuis van Weesp, Opening tentoonstelling over Stadhuis Weesp, Weesp.
  • von der Dunk, T. (speaker) (19-4-2019). Mythe en migratie, Week der Klassieken en Maand van de Filosofie, Leeuwarden.
  • von der Dunk, T. (speaker) (20-1-2019). Zuid-Tirol is niet Italië, Bergsportdag NKBV, Nieuwegein.
  • von der Dunk, T. (speaker) (13-9-2018). Inleiding Zuid-Tirol is niet Italië, Boekpresentatie 'Zuid-Tirol is niet Italië, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (16-6-2018). De zeven plagen van Europa, Opvoering toneelstuk 'België', Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (26-4-2018). De monarchie, Koningsavond van Genius, Utrecht.
  • von der Dunk, T. (speaker) (11-11-2017). De maakbaarheid van het verleden, Boekpresentatie 'De Stevenskerk', Nijmegen.
  • von der Dunk, T. (speaker) (9-9-2017). De koepelkerk van Nicolaas Listingh, Open Monumentendagen, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (14-5-2017). Inleiding over ruiterstandbeelden, Boekpresentatie 'From Marcus Aurelius to Kim Jung-il', Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (7-4-2017). Onrust alom in Europa, Metaforum in kader 'Maand van de Filosofie', Assen.
  • von der Dunk, T. (speaker) (4-4-2017). Fictieve verkiezingstoespraak als Europees president, Bijeenkomst Europees presidentschap, Brussel.
  • von der Dunk, T. (speaker) (26-2-2017). Bedreigen muren straks Europa?, EBN-Discussiemiddag Europe Open Podium, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (25-2-2017). Inleiding, Opening tentoonstelling 'Be your self', IJmuiden.
  • von der Dunk, T. (speaker) (21-11-2016). Haarlem en Amsterdam als architectonische rivalen, Historisch Café 'I am Haarlem', Haarlem.
  • von der Dunk, T. (speaker) (18-11-2016). Rusland en Europa:"vrienden of vijanden?, Metaforum themamaand 'Rusland en Europa', Assen.
  • von der Dunk, T. (speaker) (1-10-2016). Boekpresentatie 'Haarlem als Hollands Jeruzalem', Bavodag Haarlem, Haarlem.
  • von der Dunk, T. (speaker) (28-9-2016). Tunesië en de Arabische Lente, Filmpremiere 'A peine j'ouvre les yeux', Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (3-4-2016). Topren versus traditie in Friesland, Jaarlijkse torenlezing van Friesland, Leeuewarden.
  • von der Dunk, T. (speaker) (9-3-2016). Turkije en Europa, Tilburg University Hartslagcafé, Tilburg.
  • von der Dunk, T. (speaker) (28-2-2016). Het Duitsland van mijn vader, Lezingencyclus Nieuwe Utrechtse Tribune, Utrecht.
  • von der Dunk, T. (speaker) (18-10-2015). Dekolonisatie tussen droom en daad, Museum Bronbeek Arnhem.
  • von der Dunk, T. (speaker) (5-5-2015). Vrijheid van meningsuiting, Bevrijdingsafestival, Rotterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (25-4-2015). Mythes rond de monarchie, Congres Alliance of European Republican Movements, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (12-3-2015). Boekpresentatie 'Toren versus traditie', Boekpresentatie door Primavera Pers, Leiden.
  • von der Dunk, T. (speaker) (19-1-2015). De Bataafse Omwenteling en haar gevolgen, Historische Vereniging Zutphen.
  • von der Dunk, T. (speaker) (28-11-2014). Openingstoespraak, Openiung tentoonstelling 'Devils and Angels', Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (27-11-2014). Den Haag in Europa, Europa in Den Haag, Hofvijverlezing, Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (12-3-2014). Nederland en de Eerste Wereldoorlog, Nationale Kick-off Europeana 1914-1918, Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (28-11-2013). Het Nederlandse koningschap als revolutionaire erfenis van Napoleon, Symposium 'De erfenis van Naopoleon', Veendam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (22-11-2013). Nationalisme binnen Europa, SIB-Conference European Challenges, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (4-11-2013). De monarchie als revolutionaire gedachte, HOVO-lezingenreeks Monarchie en democratie, Rotterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (4-11-2013). Historicus en maatschappij, Geschiedenis- en cultuurbeurs 2013, Nijmegen.
  • von der Dunk, T. (speaker) (4-10-2013). Soort zoekt soort, Diversity Day, Groningen.
  • von der Dunk, T. (speaker) (16-9-2013). Alternatieve troonrede, Soeterbeeckprogramma Radbouduniversiteit, Nijmegen.
  • von der Dunk, T. (speaker) (8-6-2013). Gemeentelijk cultuurbeleid, Gemeentelijk cultuurdebat, Zaandam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (25-4-2013). De hartdnekkigheid van het nationalisme, SES-congres over nationalisme in Europa, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (23-4-2013). Geen baard, geen kroning, Studium Generale 'broodje filosofie' (Universiteit Delft), Delft.
  • von der Dunk, T. (speaker) (18-4-2013). Rusland en Europa, Bijeenkomst n.a.v. staatsbezoek Poetrin, Wormer.
  • von der Dunk, T. (speaker) (18-3-2013). Inleiding op de film 'The wind that shakes the barley', Filmcyclus Denkbeelden Europa, Nijmegen.
  • von der Dunk, T. (speaker) (13-12-2012). Wat is Europa?, Studium Generale 'broodje filosofie' (Universiteit Delft) , Delft.
  • von der Dunk, T. (speaker) (30-11-2012). Nederlandse cultuurpolitiek in het verleden, Job Klaasenlezing, Hengelo.
  • von der Dunk, T. (speaker) (22-11-2012). The inevitable double standards of the EU, Clingendael-debat over de Europese Unie, Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (16-11-2012). De oprukkende grap, Vlaams-Nederlands festival voor dramaschrijven, Maastricht.
  • von der Dunk, T. (speaker) (14-11-2012). Inleiding op de films 'Sins of My Father', 'We Live in Public' en 'Videocracy', 25e IDFA-Festival, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (8-11-2012). Meerkoppig Europa, Hartslagcafé , Tilburg.
  • von der Dunk, T. (speaker) (2-10-2012). De gebroken wereld van Shakespeare, Shakespeare-avond 'Wish you were here', Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (19-9-2012). Een buitenplaats is geen pretpark, Erfgoedcafé Monumentenfederatie Noord-Brabant, Heeswijk-Dinther.
  • von der Dunk, T. (speaker) (14-9-2012). Inleiding op de documentaire 'Onze geliefde Dictator', Nacht van de Dictatuur, Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (7-9-2012). Groen van toen, Open Monumentendag Buitenplaatsen, Werkendam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (9-6-2012). Dankrede voor prijsverlening, Uitreiking Dr.Wijnandts Franckenprijs van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Leiden.
  • von der Dunk, T. (speaker) (15-5-2012). Wat is Europa?, AEGEE-Conferentie 'Where does Europe End?', Utrecht.
  • von der Dunk, T. (speaker) (25-4-2012). Architectuur als regeringszaak, Presentatie 24e Jaarboek Architectuur, Rotterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (23-4-2012). Inleiding op de film 'Karakter', CREA-filmcyclus, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (31-3-2012). Inleiding op de tentoonstelling 'Ladies & Gentlemen', Opening tentoonstelling 'Ladies & Gentlemen', Enschede.
  • von der Dunk, T. (speaker) (24-3-2012). Inleiding op de film 'Il Castello', Movies that Matter Festival, Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (8-2-2012). Over religie en tolerantie, Doopsgezinde Gemeente Steenwijk.
  • von der Dunk, T. (speaker) (19-1-2012). Europa, College van de Nederlandse Maatschappij voor Nijverheid en Handel, Arnhem.
  • von der Dunk, T. (speaker) (6-12-2011). Hoe absoluut is de vrijheid van meningsuiting?, Boekpresentatie van de uitgave van het verzameld werk van Karel van het Reve, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (25-11-2011). Wat is het recht ons waard?, Nacht van de Rechtstaat, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (12-11-2011). Wat is Europa?, AUV-Alumnidag, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (2-11-2011). De domme democratie van rechts is de schuld van links, Avond van de Polemiek, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (13-10-2011). Hoe kom ik in de historische canon?, Groninger nacht van de geschiedenis, Groningen.
  • von der Dunk, T. (speaker) (4-10-2011). Drie historici aan de macht, Opening Maand van de Geschiedenis, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (1-9-2011). Ben ik nog wel republikeins genoeg?, Montesquieuforum 'Toekomst van de monarchie', Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (14-5-2011). De woede van de ungated community, Dag van de woede, Rotterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (27-4-2011). Het nieuwe taboe op de Oorlog, Willem Arondeuslezing, Haarlem.
  • von der Dunk, T. (speaker) (2-4-2011). Het eerste decennium van de 21ste eeuw, Conservatiestukken Kunsthuis K 13, Velp.
  • von der Dunk, T. (speaker) (14-2-2011). Regionale identiteit, Land van Morgen, Meppel.
  • von der Dunk, T. (speaker) (6-2-2011). 'What if?'- over het boekje 'Buren', Waanderslezing, Zwolle.
  • von der Dunk, T. (speaker) (24-1-2011). Wikileaks, Geschiedenis Online prijs, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (3-12-2010). De veranderende betekenis van monumenten, Loko10-conferentie, Denm Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (6-11-2010). Dordrecht in de archivalische branding, 125 jaar erfgoedcentrum DiEP in Dordrecht, Dordrecht.
  • von der Dunk, T. (speaker) (20-10-2010). Wij en het water, Week van de geschiedenis, Amersfoort.
  • von der Dunk, T. (speaker) (11-9-2010). De prijsvraag voor het Stadhuis van 1775, Opening tentoonstelling Open Monumentendag, Groningen.
  • von der Dunk, T. (speaker) (28-5-2010). De ideale multiculturele samenleving, Lustrumseminar Critical Mass, Utrecht.
  • von der Dunk, T. (speaker) (15-5-2010). Inleiding over Multatuli, De toekomst van Multatuli, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (12-5-2010). Lezing over boekje 'Buren', Opening 'Altijd op de loer', Zutphen.
  • von der Dunk, T. (speaker) (22-4-2010). 100 jaar Bedaux, Symposium 100 jaar Bedaux , Tilburg.
  • von der Dunk, T. (speaker) (28-3-2010). Antisemitisme en de film 'Defamation', Movies that Matter Festival, Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (25-3-2010). Lezing over vrijheidsbesef, Debatavond 'Anti-Spinoza, anti-Wilders', Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (21-3-2010). Nederland bekent kleur, Nederland bekent kleur, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (25-2-2010). De autonomie van de locale democratie, Open Debatavond Nederlands Debatinstituut, Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (18-1-2010). Het Nederlands Museum, Historische Vereniging Zutphen.
  • von der Dunk, T. (speaker) (15-12-2009). Grenzen in Europa, Presentatie Nieuwe Wereldkaart van De Balie, Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (26-11-2009). Lezing over cultuurpolitiek, Boekpresentatie 'Fedor van Kregten. Meester van de beesten' , Wierden.
  • von der Dunk, T. (speaker) (17-11-2009). 20 jaar Val van de Muur, Studium Generale (Universiteit Maastricht) .
  • von der Dunk, T. (speaker) (17-11-2009). 20 jaar Val van de Muur, Cultureel Café Elburg, Elburg.
  • von der Dunk, T. (speaker) (6-11-2009). Het heilige huisje als heidens karwei, Nut en noodzaak van heilige huisjes, Leeuwarden.
  • von der Dunk, T. (speaker) (27-9-2009). De Friese canon, Opening tentoonstelling 'Grutte Pier' in het Fries Museum, Leeuwarden.
  • von der Dunk, T. (speaker) (13-9-2009). Wie kan ik nog vertrouwen?, Opening COC-tentoonstelling 'Wie kan ik nog vertrouwen?', Maastricht.
  • von der Dunk, T. (speaker) (6-6-2009). De erotische waarheid in de kunst, Opening tentoonstelling 'Queerulanten' in Pulchri Studio, Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (28-5-2009). De grenzen van Europa, Oikos-lezing, Utrecht.
  • von der Dunk, T. (speaker) (5-5-2009). De toekomst van de vrede, 5-Mei-lezing, Gouda.
  • von der Dunk, T. (speaker) (28-3-2009). De Tachtigjarige Oorlog, Stamboeck-schoolposterpresentatie, Delft.
  • von der Dunk, T. (speaker) (11-2-2009). De onmogelijke openbaarheid van het verleden, Historisch Café, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (10-12-2008). Europa drie jaar na het nee, Saxion Hogeschool, Deventer.
  • von der Dunk, T. (speaker) (9-12-2008). Europa na de kredietrcrisis, Café Europa, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (3-12-2008). Botsende wereldbeelden: VS en EU, Saxion Hogeschool, Deventer.
  • von der Dunk, T. (speaker) (25-11-2008). Fictieve verkiezingstoespraak, Verkiezing Europese president, Brussel.
  • von der Dunk, T. (speaker) (11-11-2008). Europa en Amerika onder Obama, Café Europa, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (4-11-2008). Inleiding over Amerikaanse verliezingen, De Amerikaanse Verkiezingen, Tilburg.
  • von der Dunk, T. (speaker) (28-10-2008). De Nederlandse Opstand, Lezing, Geldrop.
  • von der Dunk, T. (speaker) (24-10-2008). De toevallige Nederlandse identiteit, Lezing Nieuwe Kerk Amsterdam, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (14-10-2008). Het einde van de standaardtaal?, Café Europa, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (10-10-2008). Dankrede, Uitreiking Lofprijs voor de Nederlandse TaaL, Brussel.
  • von der Dunk, T. (speaker) (21-9-2008). De onbereikbare universaliteit van de mensenrechten, Amnesty International, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (11-9-2008). Botsende wereldbeelden: Amerika en Europa, Studium Generale Universiteit Twenthe, Enschede.
  • von der Dunk, T. (speaker) (6-7-2008). Liegen met beeld, 13e Dordtse Boekenmarkt, Dordrecht.
  • von der Dunk, T. (speaker) (20-6-2008). Beelden van glorie en verval, Opening fototentoonstelling Eddy Posthuma de Boer, Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (15-6-2008). Inleiding, Opening tentoonstelling 'Contrasten', Nieuw-Loosdrecht.
  • von der Dunk, T. (speaker) (7-6-2008). Wat is Europa?, Alumnidag Universiteit Tilburg, Tilburg.
  • von der Dunk, T. (speaker) (30-5-2008). Lezing over boekje 'Buren', Lezing over boekje 'Buren', Gouda.
  • von der Dunk, T. (speaker) (14-2-2008). De maakbaarheid van het verleden, Studium Generale TU Delft.
  • von der Dunk, T. (speaker) (7-12-2007). Historische inleiding, Kinderen als getuige van huiselijk geweld, Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (1-12-2007). De plek van godshuizen in de stad door de eeuwen heen, 'Gebouw als denkbeeld' van K.L.Poll-stichting, Zaandam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (22-11-2007). Inleiding, Gesloten Jeugdzorg, Den Haag.
  • von der Dunk, T. (speaker) (30-10-2007). Europa, markt of staat?, Europa, Amsterdam.
  • von der Dunk, T. (speaker) (10-10-2007). Van probleemstad naar prachtstad, NICIS jaarconferentie, Den Haag.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden