Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

mw. dr. L. (Louise) Elffers

Faculteit der Geesteswetenschappen
Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Fotograaf: Cora Hendriks

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 127
Postadres
 • Postbus 15776
  1001 NG Amsterdam
Contactgegevens
 • Over Louise Elffers

  Over Louise Elffers

  Louise Elffers is als onderzoeker verbonden aan de programmagroep Onderwijswetenschappen aan de UvA en is tevens lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad aan de Hogeschool van Amsterdam. Haar onderzoek is gericht op de inrichting van onderwijs(stelsels) en de invloed van die inrichting op de schoolloopbanen van jongeren met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Zij houdt zich in het bijzonder bezig met vraagstukken rond kansengelijkheid in het onderwijs.

  Per 1 oktober 2020 is Louise Elffers directeur van het Kenniscentrum Ongelijkheid, een initiatief van de Gemeente Amsterdam en de vier kennisinstellingen in de stad (UvA, VU, HvA en Inholland).

  Voor een overzicht van publicaties kan het beste het tabblad Kernpublicaties worden aangehouden. (Het tabblad 'publicaties' biedt een automatisch gegenereerd overzicht van output in een onoverzichtelijke indeling).

  Boek De Bijlesgeneratie

  In april 2018 verscheen het boek De Bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie bij Amsterdam University Press. Het boek ontving lovende kritieken:

  • In De Volkskrant kreeg het boek vier sterren van onderwijsjournalist Aleid Truijens: "Louise Elffers ontleedt met een vlijmscherp mesje waartoe ons harde systeem van vroeg selecteren leidt."
  • In NRC kreeg het boek eveneens vier sterren van redacteur Maarten Huygen, die het boek "vlot [geschreven] en goed gedocumenteerd" noemt.
  • In Trouw werd het boek uitgeroepen tot beste non-fictie boek van 2018 door redacteur Laura Baars, die het boek een "stevig onderbouwde analyse van de ratrace in het onderwijs" noemt.
  • In Didactief, vakblad voor het onderwijs, noemde Paul Jungbluth het boek “een spraakmakende verkenning". "Directeuren en bestuurders mogen De Bijlesgeneratie van Louise Elffers niet missen” .
  • In Onze School, magazine van de Vereniging Openbaar Onderwijs, schreef Michiel Jongewaard: “De Bijlesgeneratie zou verplichte kost moeten zijn voor iedereen die in het onderwijs werkt of een schoolgaand kind heeft."
  • Op leraar.nl noemt ook Boy Vissers het boek "verplichte kost". "Scienceguide was mij helaas voor toen ze Louise Elffers uitriepen tot een van de meest bepalende personen in het hoger onderwijs en de wetenschap." "Louise blijkt de lezer langzaam te hebben ingesponnen in een prachtig web van analyses, standpunten en zienswijzen. En nu hangt diezelfde lezer daar, bungelend
   en smachtend, te wachten op antwoorden en oplossingen, die Louise vervolgens gedecideerd toedient."
  • Op managementboek.nl noemt Peter de Roode het boek "schokkend": "Elffers heeft een uitstekend boek geschreven waarmee ze de noodklok luidt en politici en allerlei onderwijsdeskundigen oproept om goed te kijken naar de fundamenten waarop het Nederlandse onderwijs gebaseerd is."
  • In TH&MA, vakblad voor het hoger onderwijs, noemt Izaak Dekker het boek "ongekend helder". "De bijlesgeneratie biedt een prachtig totaalplaatje dat een groot publiek kan, en hopelijk zal bereiken."
  • Voor de schoolleidersacademic NSO-CNA schreef Bart Schipmölder een stuk over het boek: "Elffers schreef een zeer toegankelijke heldere analyse die we zeer kunnen aanbevelen aan mensen die zich verder willen verdiepen in de gevolgen van de onderwijscompetitie en het onderwijsstelstel in Nederland."

  Het boek is verkrijgbaar via alle reguliere en online boekhandels.

  De Bijlesgeneratie
 • Kernpublicaties

  Kernpublicaties in chronologisch overzicht

  Elffers, L. (2020). Onderwijs als de grote ongelijkmaker. idee (208).

  Elffers, L. (2019). Een onzekere wedstrijd op een oneerlijk speelveld: hoe keren we het tij in de onderwijscompetitie? Jaarboek Sociale Vraagstukken 2019.

  Elffers, L. & Jansen, D. (2019). De opkomst van schaduwonderwijs. Didactief online: https://didactiefonline.nl/artikel/de-opkomst-van-schaduwonderwijs.

  Elffers, L. (2019). Het is het stelsel stupid! Grenzen aan de houdbaarheid van ons selectieve onderwijsstelsel. S&D 76 (3), 38 - 46.

  Elffers, L. (2019). Het kopen van kansen: de inzet van schaduwonderwijs in de onderwijscompetitie. in: H. van de Werfhorst & E. van Hest (red.) Gelijke kansen in de stad. Amsterdam: Amsterdam University Press.

  Elffers, L., Fukkink, R. & Oostdam, R. (2019). De ontwikkeling van leerlingen naar eigen aard en aanleg: van Kohnstamms personalisme naar de huidige roep om meer maatwerk in het onderwijs. Pedagogische Studiën 95, 341-352.

  Elffers, L. & Jansen. D. (2019). De opkomst van schaduwonderwijs in Nederland: wat weten we en welke vragen liggen nog open? Amsterdam: UvA (NRO-eindrapport).

  Elffers, L., Fukkink, R., Jansen, D., Helms, R., Lusse, M., Timmerman, G. & Fix, M. (2019). Aanvullend onderwijs: leren en ontwikkelen naast de school. Een verkennende schets van het landschap van aanvullend onderwijs in Nederland. Amsterdam / Rotterdam / Groningen: NWA.

  Elffers, L. (2018). Toegankelijkheid van het hbo: van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk. Amsterdam: HvA.

  Elffers, L., & Vervoort, M. H. M. (2018). Op weg naar het HBO. Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo: overwegingen, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften. Amsterdam: HvA.

  Vervoort, M., Diepen, M. van & Elffers, L. (2018). "We staan aan de wieg van iets moois". Eerste ervaringen en opbrengsten van het Keuzedeel Voorbereiding hbo. Amsterdam: HvA.

  Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University Press. http://nl.aup.nl/books/9789462983250-de-bijlesgeneratie.html

  Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. in: F. Glastra & D. van Middelkoop (eds.) Studiesucces in het hoger onderwijs. Van rendement naar maatschappelijke relevantie. Delft: Eburon.

  Vervoort, M. & Elffers, L. (2018). Het achterblijvende studiesucces van mbo-instromers in het eerste jaar van het hbo: de rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 36 (1).

  Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom. in: Hoogeveen, K., Jepma, I. J. & Studulski, F. (eds.). Kansen bieden in plaats van uitsluiten. Utrecht: Sardes

  Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: een ketenbenadering. Tijdschrift voor hoger onderwijs. 35 (1).

  Elffers, L. (2017). De overgang van vmbo naar mbo: een stelselmatig struikelblok. in: R. van Schoonhoven, J. Maarse & F. Studulski (red). Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo. Utrecht: Sardes

  Elffers, L. (2017). Position paper Schaduwonderwijs t.b.v. ronde tafel Tweede Kamer der Staten-Generaal. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z01159&did=2017D02385

  Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. in: R. Fukkink & R. Oostdam  (red.). Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: van startbekwaam naar stadsbekwaam. Bussum: Coutinho.

  Elffers, L. (2016). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Een ketenbenadering. Amsterdam: HvA (lectorale rede) http://www.hva.nl/binaries/content/assets/hva/lectorale-redes/boekjes/boekje-lectorale-rede-louise-elffers_klein.pdf

  Dronkers, J., Elffers, L.,  Werfhorst, H. van de, Velden, R. van der & Karsten, S. (2016). Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen. S & D. 73 (2), 48-55.

  Elffers, L. Fischer, M. & Werfhorst, H. van de (2015). De invloed van het verkorten van de heterogene brugperiode op leerprestaties, burgerschap en motivatie: een quasi-experimentele case stud. Pedagogische Studiën (92) 6, 413-433.

  Werfhorst, H. van de, Elffers, L. & Karsten, S. (2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken, burgerschap. Meppel: Ten Brink.

  Elffers, L. (2015). Versterking van de loopbaanladder van leraren: wat kunnen we leren van Singapore? Maastricht: ROA.

  Elffers, L. (2013). The formation and realization of educational expectations across the transition to senior vocational education in the Netherlands. in: J. Seifried & E. Wüttke (eds.) Transitions in vocational education. Olpaden/Berlin/Toronto: Verlag Barbara Budrich.

  Elffers, L. (2013). Student persistence and dropout after the transition to post-secondary vocational education in the Netherlands. in S. de Groof & M. Elchardus (eds). Early school leaving and youth unemployment. Leuven/Amsterdam: LannooCampus / Amsterdam University Press.

  Elffers, L. (2012) . One foot out the school door? Interpreting the risk for dropout upon the transition to post-secondary vocational education. British Journal of Sociology of Education 33 (1), 41-61.

  Elffers, L. (2012). Staying on track: behavioral engagement of at-risk and non-at-risk students in postsecondary vocational education. European Journal of Psychology of Education. DOI 10.1007/s10212-012-0128-3.

  Elffers, L. & Oort, F.J. (2012). Great expectations: students' educational attitudes upon the transition to post-secondary vocational education. Social Psychology of Education. DOI 10.1007/s11218-012-9192-4.

  Elffers, L., Oort, F.J., & Karsten, S. (2012) - Making the connection: The role of social and academic school experiences in students' emotional engagement with school in post-secondary vocational education. Learning and Individual Differences, 22 (2), 242-250.

  Elffers, L. (2011) - The transition to post-secondary vocational education: students' entrance, experiences, and attainment. Enschede: Ipskamp Drukkers (proefschrift) https://dare.uva.nl/search?identifier=f8a45b54-d056-466f-98bb-4b51c1c2264b

   

 • In de media (krant, radio, tv, web)

  Selectie van recente optredens in de media - bijgewerkt tot januari 2020

  • 02-01-2020. Commentaar in stuk: De pioniersstudenten in het Vlaamse hoger onderwijs. Mo Magazine.
  • 05-12-2019. Commentaar in stuk: Op school is de een gelijker dan de ander. Financieel Dagblad.
  • 24-10-2019. Aan het woord in televisiereportage EenVandaag Hoe bestrijd je kansenongelijkheid? Deze school schafte huiswerk af. EenVandaag AVRO/TROS. https://eenvandaag.avrotros.nl/embed/523395
  • 23-10-2019. Geciteerd in stuk: Het bijlesprobleem los je op met onderwijs op maat. Column Erik Ex in Trouw.
  • 14-10-2019. Commentaar in stuk: Bijlesmarkt profiteert van toenemende competitie in het onderwijs. Trouw.
  • 13-10-2019. Aan het woord in NOS 8 uurjournaal, reportage over bijles
  • 01-09-2019. Drie vragen aan....Louise Elffers. Didactief 49 (7).
  • 20-08-2019. Recensie door Menno Hurenkamp van het boek Gelijke kansen in de stad, met bijzondere aandacht voor het hoofdstuk van Louise Elffers over schaduwonderwijs. https://www.socialevraagstukken.nl/recensie/gelijke-kansen-in-de-stad/
  • 27-06-2019. Commentaar in stuk: Ouders leggen teveel druk op schoolkind. RTL nieuws
  • 14-06-2019. Commentaar in stuk: Deze prestatiemaatschappij vraagt om een bijlescarrière. Trouw.
  • 12-06-2019. Commentaar in stuk: Doorstromen als vmbo’er of havist moet makkelijker, maar hoe? RTL Nieuws.
  • 04-06-2019. Commentaar in stuk: Toetscultuur doet commercie bloeien. Trouw.
  • 08-03-2019. Commentaar in stuk: Broederschap: Van vmbo-basis tot vwo in één klas – en wat er dan gebeurt. De Volkskrant
  • 22-02-2019. Opiniestuk: Zet leerling niet klem met advies. Nederlands Dagblad.
  • 17-02-2019. Opiniestuk: De sorteermachine bij de overgang naar het voortgezet onderwijs piept en kraakt aan alle kanten. De Volkskrant.
  • 01-02-2019. Commentaar in stuk: Liever geen streber. KEK Mama.
  • 07-01-2019. Commentaar in stuk: Scholen bevorderen klassieke statusstrijd. Financieel Dagblad.
  • 15-12-2018. Verkiezing tot beste non-fictie van 2018: De beste boeken van 2018: Laura van Baars. Trouw.
  • 23-11-2018. Commentaar in stuk: Marokkaanse leerling krijgt vaker hoger schooladvies. Nederlands Dagblad.
  • 22-11-2018. Commentaar in stuk: Leerlingen van Marokkaanse afkomst vaker naar havo of vwo. De Volkskrant.
  • 26-10-2018. Commentaar in stuk: Help nieuwe studenten beter op weg. Het Parool.
  • 18-10-2018. Commentaar in stuk: Het nieuwe plagiaat; Frauderen met je scriptie. De Groene Amsterdammer.
  • 21-09-2018. Recensie De Bijlesgeneratie door Maarten Huygen: Onderwijs emancipeert niet langer. NRC.
  • 05-09-2018. Commentaar in stuk: Niet minder gelukkig maar wel erg druk met school. Trouw.
  • 01-09-2018. Interview met Louise Elffers door Bert Nijman: Laten we er samen voor zorgen dat school genoeg is. Schoolmanagement.
  • 01-09-2018. Boekbespreking De Bijlesgeneratie door Izaak Dekker in TH&MA: Bijles als symptoom van segregatie.
  • 30-07-2018. Recensie De Bijlesgeneratie op managementboek.nl
  • 18-06-2018. Commentaar in Eenvandaag De zin en onzin van bijlessen.
  • 12-05-2018. Commentaar in stuk: Ongelijke kansen. Het Parool.
  • 03-05-2018. recensie van boek De Bijlesgeneratie op leraar.nl
  • 01-05-2018. boekbespreking De Bijlesgeneratie in Onze School: Dringen bij de poorten.
  • 28-04-2018. Recensie Aleid Truijens van De Bijlesgeneratie in de Volkskrant: Onderwijsboeken: in Nederland is elk kind gelijk, maar net niet helemaal.
  • 26-04-2018. Recensie Paul Jungbluth van De Bijlesgeneratie in Didactief: Kan de school nog toe zonder bijles?
  • 15-04-2018. Radio-optreden in Kwesties NPO Radio 1 over het imago van het vmbo.
  • 14-04-2018. Interview met Louise Elffers door Laura van Baars: Niet iedere vwo'er heeft twee linkerhanden. Trouw
  • 10-04-2018. Radio-optreden BNR Nieuwsradio in Hemmen: Van Goed Naar Beter - De bijlesgeneratie
  • 04-04-2018. Televisie-optreden in RTL Nieuws, rapportage: Noem mensen met vmbo en mbo niet laag opgeleid.
  • 04-04-2018. Radio-optreden in Dit is de dag NPO Radio 1, thema: Stop met praten over laagopgeleiden.
  • 03-04-2018. Interview met Louise Elffers door Kaya Bouma: Troost voor de bijlesgeneratie. De Volkskrant
  • 03-04-2018. Interview met Louise Elffers door Lorianne van Gelder: Ouders die drammen voor hoger schooladvies hebben gelijk. Het Parool
  • 07-03-2018. Commentaar in stuk: Een nieuwe onderwijsindustrie bloeit op. Het Financieel Dagblad.
  • 17-02-2018. Commentaar in stuk: Is hij als kok nou minder goed af? Het Parool.
  • 26-01-2018. Commentaar in stuk: Leerling kan niet meer zonder bijles. Het Parool.
  • 17-06-2017. Commentaar in stuk: Doorstroom van mbo naar pabo stokt. Onderwijsblad.
  • 10-05-2017. Commentaar in stuk: Het kost wat, maar dan heb je ook wat. De Volkskrant.
  • 10-05-2017. Commentaar in stuk: Examentraining verovert onderwijs. Nederlands Dagblad.
  • 10-05-2017. Commentaar in stuk: Examentraining wordt de normaalste zaak. De Volkskrant.
  • 08-05-2017. Commentaar in stuk: Achten moeten negens worden. Het Parool.
  • 08-05-2017. Commentaar in stuk: Examentraining is meer regel dan uitzondering. Het Parool.
  • 19-04-2017. Commentaar in stuk: Je schiet weinig op met een goede eindtoets... De Volkskrant.
  • 19-04-2017. Commentaar in stuk: Kans dat schooladvies wordt bijgesteld is klein. Nederlands Dagblad.
  • 26-01-2017. Commentaar in stuk: Heeft tweede advies op middelbare school zin? De Volkskrant.
  • 01-12-2016. Commentaar in stuk: Vmbo'er uit arm gezin gaat minder vaak naar hbo. Nederlands Dagblad.
  • 01-12-2016. Commentaar in stuk: Vmbo'er uit onbemiddeld nest klimt minder snel op naar hbo. De Volkskrant.
  • 06-09-2016. Interview met Louise Elffers door Jorie Horsthuis: Hogeschool laat student bungelen. Het Parool.
  • 20-06-2016. Commentaar in stuk: Bijles is booming. De Correspondent.
  • 18-06-2016. Opiniebijdrage Louise Elffers: Laat leerlingen zelf hun route kiezen. Trouw
  • 02-06-2016. Interview met Louise Elffers: Pleidooi voor een brede onderbouw. Onze School.
  • 25-05-2016. Interview met Louise Elffers door Wilma van Meeteren: Onderwijskundige wil af van vroege selectie. Trouw.
  • 21-04-2016. Commentaar in stuk: Huiswerk? Mijn ouders snappen de stof zelf ook niet. De Groene Amsterdammer.
  • 14-04-2016. Commentaar in stuk: Assertieve ouders en subjectieve leraren. De Volkskrant.
  • 18-01-2016. Commentaar in stuk: Dipje? Hup naar bijles. Het Parool.
  • 21-10-2015. Commentaar in stuk: Brede brugklas? Oké, maar niet voor mij. Trouw.
  • 16-10-2015. Interview met Louise Elffers door Lorianne van Gelder: Er wordt rigide geselecteerd. Het Parool.
  • 07-09-2015. Interview met Louise Elffers door Laura van Baars: Bereid leerlingen al vroeg op een beroepsopleiding voor. Trouw.
  • 03-02-2015. Brief van de Dag door Louise Elffers: School is om te slapen. De Volkskrant

   

 • Loopbaan Louise Elffers

  Beknopt overzicht loopbaan Louise Elffers

  • 2020 - heden: directeur Kenniscentrum Ongelijkheid Amsterdam
  • 2015 - heden: lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad, Hogeschool van Amsterdam
  • 2020 - heden: onderzoeker Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
  • 2015 - 2020: universitair docent Onderwijswetenschappen, Universiteit van Amsterdam
  • 2013 - 2015: onderzoeker Academische Werkplaats Onderwijs (samenwerkingsverband Universiteit Maastricht en Inspectie van het Onderwijs)
  • 2012 - 2013: onderzoeker en docent Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
  • 2011 - 2012: postdoctoraal onderzoeker Amsterdam Centre for Inequality Studies
  • 2011 - 2011: visiting scholar Institute for Social and Economic Research and Policy (ISERP), Columbia University, New York (spring semester)
  • 2007 - 2011: promovendus Onderwijskunde, Universiteit van Amsterdam
  • 2003 - 2007: onderzoeker en beleidsmedewerker in het MBO (JOB)
  • 2001 - 2001: semester studie aan de Universiteit van Stellenbosch, Zuid-Afrika
  • 1998 - 2003: doctoraal Algemene Taalwetenschap, Universiteit van Amsterdam (cum laude)
 • Prijzen en erkenning

  Prijzen en publieke erkenning Louise Elffers

 • Publicaties

  2019

  • Elffers, L. (2019). Het kopen van kansen: de inzet van schaduwonderwijs in de onderwijscompetitie. In H. van de Werfhorst, & E. van Hest (Eds.), Gelijke kansen in de stad (pp. 55-66). Amsterdam: Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789463728829 [details]
  • Elffers, L., Fukkink, R., & Oostdam, R. (2019). De ontwikkeling van leerlingen naar eigen aard en aanleg: Van Kohnstamms personalisme naar de huidige roep om meer maatwerk in het onderwijs. Pedagogische Studiën, 95(5/6), 341-352. [details]

  2018

  • Elffers, L. (2018). Studiesucces in het hbo: het belang van een ketenbenadering. In F. Glastra, & D. van Middelkoop (Eds.), Studiesucces in het hoger onderwijs: Van rendement naar maatschappelijke relevantie (pp. 141-166). Delft: Eburon. [details]

  2017

  • Elffers, L. (2017). Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo: Een ketenbenadering. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 35(1), 22-39.

  2015

  • Elffers, L., van de Werfhorst, H. G., & Fischer, M. M. (2015). De invloed van het verkorten van de heterogene brugperiode op leerprestaties, burgerschap en motivatie: een quasi-experimentele case study. Pedagogische Studiën, 92(6), 413-433. [details]

  2013

  • Elffers, L. (2013). Staying on track: behavioral engagement of at-risk and non-at-risk students in post-secondary vocational education. European Journal of Psychology of Education, 28(2), 545-562. https://doi.org/10.1007/s10212-012-0128-3 [details]
  • Elffers, L. (2013). Student persistence and dropout after the transition to post-secondary vocational education in the Netherlands. In S. De Groof, & M. Elchardus (Eds.), Early school leaving and youth unemployment (pp. 75-95). Leuven: Lannoo Campus. [details]
  • Elffers, L. (2013). The formation and realization of educational expectations across the transition to senior vocational education in the Netherlands. In E. Wuttke, & J. Seifried (Eds.), Transitions in vocational education (pp. 75-88). (Research in vocational education; No. 2). Opladen [etc.]: Barbara Budrich. [details]
  • Elffers, L., & Oort, F. J. (2013). Great expectations: students' educational attitudes upon the transition to post-secondary vocational education. Social Psychology of Education, 16(1), 1-22. https://doi.org/10.1007/s11218-012-9192-4 [details]
  • Elffers, L., & van de Werfhorst, H. G. (2013). Onderwijs: het Nederlandse stelsel en zijn centrale functies. In J. W. Duyvendak, C. Bouw, K. Gërxhani, & O. Velthuis (Eds.), Sociale kaart van Nederland: over instituties en organisaties. - 2e, geheel herz. dr. (pp. 115-130). Den Haag: Boom Lemma. [details]

  2012

  • Elffers, L. (2012). One foot out the school door? Interpreting the risk for dropout upon the transition to post-secondary vocational education. British Journal of Sociology of Education, 33(1), 41-61. https://doi.org/10.1080/01425692.2012.632866 [details]
  • Elffers, L., Oort, F. J., & Karsten, S. (2012). Making the connection: The role of social and academic school experiences in students' emotional engagement with school in post-secondary vocational education. Learning and Individual Differences, 22(2), 242-250. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.08.005 [details]

  2019

  • Elffers, L., & Jansen, D. (2019). De opkomst van schaduwonderwijs in Nederland: wat weten we en welke vragen liggen nog open? Amsterdam: Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Elffers, L., Fukkink, R., Jansen, D., Helms, R., Timmerman, G., Fix, M., & Lusse, M. (2019). Aanvullend onderwijs: leren en ontwikkelen naast de school: Een verkennende schets van het landschap van aanvullend onderwijs in Nederland. Amsterdam: Startimpulsproject Gelijke kansen voor een diverse jeugd. [details]

  2011

  • Elffers, L. (2011). The impact of school support at home on students' educational aspirations and attitudes. In Book of Abstracts and Extended Summaries of the 14th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction Exeter: University of Exeter.

  2019

  • Elffers, L. (2019). Een onzekere wedstrijd op een oneerlijk speelveld: hoe keren we het tij in de onderwijscompetitie? In F. Dekker, M. Ham, & J. van der Meer (Eds.), Nieuwe zekerheden in onzekere tijden. Over werk, onderwijs en politiek. : Jaarboek Sociale Vraagstukken 2019. MOVISIE.
  • Elffers, L. (2019). Het is het stelsel, stupid! Grenzen aan de houdbaarheid van ons selectieve onderwijsstelsel. Socialisme en Democratie, 76(3).
  • Elffers, L., & Jansen, D. (2019). De opkomst van schaduwonderwijs. Didactief.

  2018

  • Elffers, L. (2018). De bijlesgeneratie: Opkomst van de onderwijscompetitie. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Elffers, L. (2018). Toegankelijkheid van het hbo: Van complex vraagstuk naar handreiking voor de praktijk. Amsterdam: Lectoraat Beroepsonderwijs. [details]
  • Elffers, L. (2018). Run op de kopgroep. Didactief, 48(4), 24-25. [details]
  • Elffers, L., & Vervoort, M. (2018). Op weg naar het hbo: Havo-leerlingen en mbo-studenten over de overstap naar het hbo: overwegingen, verwachtingen en ondersteuningsbehoeften. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. [details]
  • Vervoort, M., & Elffers, L. (2018). Het achterblijvende studiesucces van mbo-instromers in het eerste jaar van het hbo: De rol van vaardigheden, leerstijl, studiekeuze en motivatie. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 36(1), 23-37. [details]
  • Vervoort, M., van Diepen, M., & Elffers, L. (2018). "We staan aan de wieg van iets moois": Eerste ervaringen en opbrengsten van het Keuzedeel Voorbereiding hbo. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam. [details]

  2017

  • Elffers, L. (2017). Kort notitie Louise Elffers (UvA) t.b.v. rondetafel Schaduwonderwijs d.d. 26 januari 2017. (Kamerstukken; No. 2017Z01159). Den Haag: Tweede Kamer der Staten-Generaal. [details]
  • Elffers, L. (2017). De overgang van vmbo naar mbo: Een stelselmatig struikelblok. In R. van Schoonhoven, J. Maarse, & F. Studulski (Eds.), Kansrijk schakelen tussen vmbo en mbo (pp. 45-56). Utrecht: Sardes.
  • Elffers, L. (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: Kansen bieden in de beroepskolom. In K. Hoogeveen, IJ. Jepma, & F. Studulski (Eds.), Kansen bieden in plaats van uitsluiten: Jubileumuitgave 1992-2017 Utrecht: Sardes.
  • Elffers, L. (2017). Versoepeling overgang naar het hbo: het zoeken naar verbinding in de keten. Bij de Les, 13(8), 26-27. [details]

  2016

  • Dronkers, J., Elffers, L., Karsten, S., van der Velden, R., & van de Werfhorst, H. (2016). Groeiende ongelijkheid vraagt om ingrijpen. Socialisme en Democratie, 73(2), 48-53. [details]
  • Elffers, L. (2016). De beroepskolom als grootstedelijke emancipatiemachine. In R. Fukkink, & R. Oostdam (Eds.), Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context: Van startbekwaam naar stadsbekwaam (pp. 99-108). Bussum: Coutinho. [details]
  • Elffers, L. (2016). Schaduwonderwijs is riskant. Didactief, 46(7), 11. [details]

  2015

  • Elffers, L. (2015). Repareer de vroege selectie weer. Het Onderwijsblad, 19(18), 50-51. [details]
  • van de Werfhorst, H., Elffers, L., & Karsten, S. (2015). Onderwijsstelsels vergeleken: leren, werken en burgerschap. Didactief onderzoek. [details]

  2013

  2012

  • Elffers, L. (2012). De lastige weg naar een startkwalificatie. Profiel, 21(2), 32-33. [details]
  • Elffers, L. (2012). Voortijdig schoolverlaten in het MBO. Meso Magazine, 32(184), 22-25. [details]

  2018

  • Elffers, L., & Vervoort, M. H. M. (2018). Praktijkgericht onderzoek naar studiesucces in het hbo: complexiteit, diversiteit en inclusiviteit. Paper presented at
   Onderwijs Research Dagen (ORD) 2018, Nijmegen, Netherlands.

  Prijs

  • Elffers, L. (2019). NRO praktijkgericht onderzoek Hoger Onderwijs.
  • Elffers, L. (2019). genomineerde HvA'er van het Jaar 2020.
  • Elffers, L. (2018). Toegankelijkheid in het hbo.
  • Elffers, L. (2018). NWA startimpuls: Gelijke kansen voor een diverse jeugd - Aanvullend onderwijs.
  • Elffers, L. & Jak, S. (2017). NRO Overzichtsstudies 2017.
  • Elffers, L. (2016). nominatie Beste Onderwijskundig Artikel 2015 - Vereniging voor Onderwijsresearch.
  • Elffers, L. (2013). Prijs van Stichting P&V voor beste onderzoek naar de integratie van jongeren uitgesloten door vroegtijdig schoolverlaten en werkloosheid.

  Lidmaatschap

  • Elffers, L. (2019-). lid programmacommissie Hoger Onderwijs, NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek).
  • Elffers, L. (2019). begeleidingscommissie onderzoek schaduwonderwijs, Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
  • Elffers, L. (2019-). LId wetenschappelijke adviesraad master Professioneel Meesterschap HvA, Hogeschool van Amsterdam (HvA).
  • Elffers, L. (2019). klankbordgroep beleidsdoorlichting MBO, Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
  • Elffers, L. (2018-). lid bestuur divisie Onderwijs & Samenleving VOR, VOR.
  • Elffers, L. (2016-2019). Research School ICO (Interuniversity Center For Educational Sciences).
  • Elffers, L. (2016-2019). lid bestuur divisie Onderwijs en Samenleving, VOR - divisie Onderwijs en Samenleving.

  Mediaoptreden

  • Elffers, L. (27-01-2020). Middenschooldebat kan wel wat feiten gebruiken De Volkskrant. Middenschooldebat kan wel wat feiten gebruiken.
  • Elffers, L. (21-01-2020). Onderwijswetenschapper Louise Elffers pleit al jaren voor een latere schoolniveau-keuze Trouw. Onderwijswetenschapper Louise Elffers pleit al jaren voor een latere schoolniveau-keuze.
  • Elffers, L. (17-01-2020). Bijles is niet voor iedereen weggelegd De Volkskrant. Bijles is niet voor iedereen weggelegd.
  • Elffers, L. (02-01-2020). De pioniersstudenten in het Vlaamse hoger onderwijs MO Magazine. De pioniersstudenten in het Vlaamse hoger onderwijs.
  • Elffers, L. (05-12-2019). Op school is de een gelijker dan de ander Financieel Dagblad. Op school is de een gelijker dan de ander.
  • Elffers, L. (24-10-2019). EenVandaag reportage: Hoe bestrijd je kansenongelijkheid? Deze school schafte huiswerk af. EenVandaag. Hoe bestrijd je kansenongelijkheid? Deze school schafte huiswerk af..
  • Elffers, L. (23-10-2019). Het bijlesprobleem los je op met onderwijs op maat. Trouw. Het bijlesprobleem los je op met onderwijs op maat..
  • Elffers, L. (14-10-2019). Bijlesmarkt profiteert van toenemende competitie in het onderwijs Trouw. Bijlesmarkt profiteert van toenemende competitie in het onderwijs.
  • Elffers, L. (13-10-2019). Reportage over opkomst bijles NOS Journaal. NOS 8 uur journaal - reportage opkomst bijlessen.
  • Elffers, L. (01-09-2019). Drie vragen aan....Louise Elffers [Print] Didactief 49 (7). Drie vragen aan....Louise Elffers..
  • Elffers, L. (01-09-2019). Drie vragen aan....Louise Elffers. Didactief 49 (7). Drie vragen aan....Louise Elffers..
  • Elffers, L. (20-08-2019). Recensie Gelijke kansen in de stad Sociale Vraagstukken. Recensie Gelijke kansen in de stad.
  • Elffers, L. (14-08-2019). De bijlesgeneratie opkomst van onderwijscompetitie. De bijlesgeneratie - opkomst van onderwijscompetitie.
  • Elffers, L. (27-06-2019). Ouders leggen teveel druk op schoolkind. RTL Nieuws. Ouders leggen teveel druk op schoolkind..
  • Elffers, L. (14-06-2019). Deze prestatiemaatschappij vraagt om een bijlescarrière. Trouw. Deze prestatiemaatschappij vraagt om een bijlescarrière..
  • Elffers, L. (12-06-2019). Doorstromen als vmbo’er of havist moet makkelijker, maar hoe? RTL Nieuws. Doorstromen als vmbo’er of havist moet makkelijker, maar hoe?.
  • Elffers, L. (08-03-2019). Broederschap: Van vmbo-basis tot vwo in één klas – en wat er dan gebeurt De Volkskrant. Broederschap: Van vmbo-basis tot vwo in één klas – en wat er dan gebeurt.
  • Elffers, L. (22-02-2019). Zet leerling niet klem met advies Nederlands Dagblad. Zet leerling niet klem met advies.
  • Elffers, L. (17-02-2019). De sorteermachine bij de overgang naar het voortgezet onderwijs piept en kraakt aan alle kanten De Volkskrant. De sorteermachine bij de overgang naar het voortgezet onderwijs piept en kraakt aan alle kanten.
  • Elffers, L. (07-01-2019). Scholen bevorderen klassieke statusstrijd Financieel Dagblad. Scholen bevorderen klassieke statusstrijd.
  • Elffers, L. (15-12-2018). De beste boeken van 2018: Laura van Baars Trouw. De beste boeken van 2018: Laura van Baars.
  • Elffers, L. (23-11-2018). Marokkaanse leerling krijgt vaker hoger schooladvies [Print] Nederlands Dagblad. Marokkaanse leerling krijgt vaker hoger schooladvies.
  • Elffers, L. (22-11-2018). Leerlingen van Marokkaanse afkomst vaker naar havo of vwo [Print] De Volkskrant. Leerlingen van Marokkaanse afkomst vaker naar havo of vwo.
  • Elffers, L. (26-10-2018). Help student, scheelt enorm [Print] Het Parool. Help student, scheelt enorm.
  • Elffers, L. (26-10-2018). Help nieuwe studenten beter op weg [Print] Het Parool. Help nieuwe studenten beter op weg.
  • Elffers, L. (17-10-2018). Het nieuwe plagiaat; Frauderen met je scriptie [Print] De Groene Amsterdammer. Het nieuwe plagiaat; Frauderen met je scriptie.
  • Elffers, L. (21-09-2018). Over de bijlesgeneratie en diploma-inflatie [Print] NRC. Over de bijlesgeneratie en diploma-inflatie.
  • Elffers, L. (05-09-2018). Niet minder gelukkig maar wel erg druk met school [Print] Trouw. Niet minder gelukkig maar wel erg druk met school.
  • Elffers, L. (01-09-2018). Laten we er samen voor zorgen dat school genoeg is [Print] SchoolManagement. Laten we er samen voor zorgen dat school genoeg is.
  • Elffers, L. (01-09-2018). Bijles als symptoom van segregatie [Print] TH&MA. Bijles als symptoom van segregatie.
  • Elffers, L. (16-08-2018). De bijlesgeneratie [Web] Humanistisch Verbond. De bijlesgeneratie.
  • Elffers, L. (30-07-2018). De Bijlesgeneratie [Web] Managementboek. De Bijlesgeneratie.
  • Elffers, L. (19-05-2018). Schaduwonderwijs: vooral voor wie betaalt [Print] Kader Primair. Schaduwonderwijs: vooral voor wie betaalt.
  • Elffers, L. (12-05-2018). Ongelijke kansen [Print] Het Parool. Ongelijke kansen.
  • Elffers, L. (03-05-2018). De Bijlesgeneratie [Print] leraar.nl. De Bijlesgeneratie.
  • Elffers, L. (01-05-2018). Ouders en leerlingen dringen bij de poorten [Print] Onze School. Dringen bij de poorten.
  • Elffers, L. (27-04-2018). Onderwijsboeken: in Nederland is elk kind gelijk, maar net niet helemaal [Print] De Volkskrant. Onderwijsboeken: in Nederland is elk kind gelijk, maar net niet helemaal.
  • Elffers, L. (24-04-2018). Kan de school nog toe zonder bijles? [Print] Didactief online. Kan de school nog toe zonder bijles?.
  • Elffers, L. (24-04-2018). Kan de school nog toe zonder bijles [Print] Didactief. Kan de school nog toe zonder bijles.
  • Elffers, L. (21-04-2018). De Inspectie zaait paniek [Web] Sociale Vraagstukken. De Inspectie zaait paniek.
  • Elffers, L. (17-04-2018). Tekort aan bouwpersoneel: Jongeren moeten bouw weer op netvlies krijgen [Web] AT5.nl. Tekort aan bouwpersoneel: Jongeren moeten bouw weer op netvlies krijgen.
  • Elffers, L. (15-04-2018). Kwesties [Radio] NPO Radio 1. Het imago van het vmbo.
  • Elffers, L. (14-04-2018). Niet iedere vwo'er heeft twee linkerhanden [Print] Trouw. Niet iedere vwo'er heeft twee linkerhanden.
  • Elffers, L. (10-04-2018). Van Goed Naar Beter [Radio] BNR Nieuwsradio. Van Goed Naar Beter.
  • Elffers, L. (05-04-2018). Boek Louise Elffers over opkomst onderwijscompetitie en manieren om dit tegen te gaan [Web] VO-raad. Boek Louise Elffers over opkomst onderwijscompetitie en manieren om dit tegen te gaan.
  • Elffers, L. (04-04-2018). RTL Nieuws [Television] RTL Nieuws. Noem mensen met vmbo en mbo niet laag opgeleid.
  • Elffers, L. (04-04-2018). Gettovorming bestrijden begint in het onderwijs [Print] De Volkskrant. Gettovorming bestrijden begint in het onderwijs.
  • Elffers, L. (04-04-2018). Volgens haar [Print] De Limburger. Volgens haar.
  • Elffers, L. (04-04-2018). Dit is de dag [Radio] NPO Radio 1. Stop met praten over laagopgeleiden.
  • Elffers, L. (03-04-2018). Ouders die drammen voor hoger schooladvies hebben gelijk [Print] Het Parool. Ouders die drammen voor hoger schooladvies hebben gelijk.
  • Elffers, L. (03-04-2018). Druk in Nederlands onderwijssysteem onnodig hoog [Web]. Druk in Nederlands onderwijssysteem onnodig hoog.
  • Elffers, L. (03-04-2018). Het is niet gek dat ouders alles overhebben voor een havo- of vwo-diploma [Print] De Volkskrant. Het is niet gek dat ouders alles overhebben voor een havo- of vwo-diploma.
  • Elffers, L. (03-04-2018). Bijles is tegenwoordig ook voor slimme leerlingen [Web] Folia. Bijles is tegenwoordig ook voor slimme leerlingen.
  • Elffers, L. (03-04-2018). Lector: bijles nu ook voor slimme kinderen [Web] HvanA. Lector: bijles nu ook voor slimme kinderen.
  • Elffers, L. (03-04-2018). Troost voor de bijlesgeneratie [Print] De Volkskrant. Troost voor de bijlesgeneratie.
  • Elffers, L. (02-04-2018). De Zwijger spreekt met… Louise Elffers [Web] www.dezwijger.nl. De Zwijger spreekt met… Louise Elffers.
  • Elffers, L. (07-03-2018). Een nieuwe onderwijsindustrie bloeit op [Print] Financieel Dagblad. Een nieuwe onderwijsindustrie bloeit op.
  • Elffers, L. (17-02-2018). Is hij als kok nou minder goed af? [Print] Het Parool. 'Hoogopgeleide' ouders met VMBO-kind: Hoe vinden ze dat?.
  • Elffers, L. (26-01-2018). Leerling kan niet meer zonder bijles [Print] Het Parool. Leerling kan niet meer zonder bijles.
  • Elffers, L. (26-01-2018). Schaduwonderwijs: ouders willen maatwerk voor kind [Print] Het Parool. Schaduwonderwijs: ouders willen maatwerk voor kind.
  • Elffers, L. (17-06-2017). Doorstroom van mbo naar pabo stokt [Print] Onderwijsblad. Doorstroom van mbo naar pabo stokt.
  • Elffers, L. (10-05-2017). Het kost wat, maar dan heb je ook wat De Volkskrant. Het kost wat, maar dan heb je ook wat.
  • Elffers, L. (10-05-2017). Examentraining verovert onderwijs Nederlands Dagblad. Examentraining verovert onderwijs.
  • Elffers, L. (10-05-2017). Examentraining wordt de normaalste zaak De Volkskrant. Examentraining wordt de normaalste zaak.
  • Elffers, L. (08-05-2017). Achten moeten negens worden Het Parool. Achten moeten negens worden.
  • Elffers, L. (08-05-2017). Examentraining is meer regel dan uitzondering Het Parool. Examentraining is meer regel dan uitzondering.
  • Elffers, L. (19-04-2017). Je schiet weinig op met een goede eindtoets... De Volkskrant. Je schiet weinig op met een goede eindtoets....
  • Elffers, L. (19-04-2017). Kans dat schooladvies wordt bijgesteld is klein Nederlands Dagblad. Kans dat schooladvies wordt bijgesteld is klein.
  • Elffers, L. (26-01-2017). Heeft tweede advies op middelbare school zin? De Volkskrant. Heeft tweede advies op middelbare school zin?.
  • Elffers, L. (01-12-2016). Vmbo'er uit arm gezin gaat minder vaak naar hbo Nederlands Dagblad. Vmbo'er uit arm gezin gaat minder vaak naar hbo.
  • Elffers, L. (01-12-2016). Vmbo'er uit onbemiddeld nest klimt minder snel op naar hbo [Print] De Volkskrant. Vmbo'er uit onbemiddeld nest klimt minder snel op naar hbo.
  • Veldman, I., Oostdam, R., Wilschut, A. H. J., Snoek, M., Fukkink, R. G., Pijls, M. H. J. & Elffers, L. (17-09-2016). Nederlands burgerschap is het uitgangspunt [Print]. Nederlands burgeschap is het uitgangspunt.
  • Elffers, L. (06-09-2016). Hogeschool laat student bungelen [Print] Het Parool. Hogeschool laat student bungelen.
  • Elffers, L. (20-06-2016). Bijles is booming [Web] De Correspondent. Bijles is booming.
  • Elffers, L. (02-06-2016). Pleidooi voor een brede onderbouw [Print] Onze School. Pleidooi voor een brede onderbouw.
  • Elffers, L. (25-05-2016). Onderwijskundige wil af van vroege selectie [Print] Trouw. Onderwijskundige wil af van vroege selectie.
  • Elffers, L. (21-04-2016). Huiswerk? Mijn ouders snappen de stof zelf ook niet [Print] De Groene Amsterdammer. Huiswerk? Mijn ouders snappen de stof zelf ook niet.
  • Elffers, L. (14-04-2016). Assertieve ouders en subjectieve leraren [Print] De Volkskrant. Assertieve ouders en subjectieve leraren.
  • Elffers, L. (18-01-2016). Dipje? Hup naar bijles [Print] Het Parool. Dipje? Hup naar bijles.
  • Elffers, L. (21-10-2015). Brede brugklas? Oké, maar niet voor mij Trouw. Brede brugklas? Oké, maar niet voor mij.
  • Elffers, L. (16-10-2015). Er wordt rigide geselecteerd Het Parool. Er wordt rigide geselecteerd.

  Spreker

  • Elffers, L. (speaker) (2-12-2019). Expertmeeting Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Ministerie van OCW.
  • Elffers, L. (speaker) (6-11-2019). De bijlesgeneratie, NSO-CNA.
  • Elffers, L. (speaker) (16-5-2019). Het kopen van kansen: de inzet van schaduwonderwijs in de onderwijscompetitie, boekpresentatie Gelijke kansen in de stad, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (10-4-2019). De bijlesgeneratie, Staat van het Onderwijs (Inspectie van het Onderwijs), Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (29-3-2019). Van Kohnstamms personalisme naar de roep om meer maatwerk in het onderwijs, minisymposium 100 jaar Kohnstamm, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (3-2019). Presentatie over Schaduwonderwijs, overleg jeugdfondsen, Den Haag.
  • Elffers, L. (speaker) (2019). Presentatie over De Bijlesgeneratie op scholingsdag directeuren, Esprit Scholengroep Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2019). Hbo als emancipatiemotor van de stad., Hogeschool van Amsterdam (HvA).
  • Elffers, L. (speaker) (2019). De bijlesgeneratie, Koning Willem I College.
  • Elffers, L. (speaker) (2019). Toegankelijkheid van het hoger onderwijs: wat, hoe en voor wie?, Opera Netwerk Amsterdam.
  • Elffers, L. (keynote speaker) (15-12-2018). De bijlesgeneratie., Symposium ‘De Gelukkige Klas - Theo Thijssen herleeft, Amsterdam.
  • Elffers, L. (keynote speaker) (27-11-2018). Wie mag er wetenschapper worden?, Gala van de Wetenschap, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (10-10-2018). Symposium Succes met je taal, Hogeschool van Amsterdam.
  • Elffers, L. (invited speaker) & Jansen, D. (speaker) (8-10-2018). De bijlesgeneratie: opkomst van de onderwijscompetitie in Nederland, Avond van de Wetenschap & Maatschappij, Den Haag.
  • Fukkink, R. (speaker), Elffers, L. (speaker), Jansen, D. (speaker) & Helms, R. (speaker) (31-8-2018). Buitenschools leren: Het landschap in kaart gebracht, Samen op koers, Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (6-7-2018). Studiemiddag 2 1/2 Lectoraat Beroepsonderwijs: oogsten en zaaien, Studiemiddag Lectoraat Beroepsonderwijs.
  • Elffers, L. (speaker) & Jansen, D. (speaker) (6-7-2018). AMCIS conference: educational inequality: mechanisms and institutions, AMCIS conference: educational inequality: mechanisms and institutions.
  • Elffers, L. (keynote speaker) (4-7-2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie., ZAAM scholenkoepel.
  • Elffers, L. (speaker) (25-6-2018). European First Year Experience Conference, European First Year Experience Conference, Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (19-6-2018). 50 jaar Mammoetwet, Amsterdamse Academische Club.
  • Elffers, L. (speaker) (18-6-2018). lunchlezing PABO, Saxion University of Applied Sciences.
  • Elffers, L. (speaker) (7-6-2018). G5-conferentie Betrokkenheid en studiesucces, G5-conferentie Betrokkenheid en studiesucces.
  • Elffers, L. (speaker) (30-5-2018). De Bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie., Landelijk VMBO-congres.
  • Elffers, L. (speaker) (23-4-2018). De bijlesgeneratie. Opkomst van de onderwijscompetitie, Inspectie van het Onderwijs.
  • Elffers, L. (speaker) (3-4-2018). Hoe verminderen we de prestatiedruk in het onderwijs?, Boekpresentatie Pakhuis de Zwijger, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (20-3-2018). Over grenzen heen kijken en reiken: de overstap van mbo naar hbo, Dynamiek in de doorstroom, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (8-3-2018). Schaduwonderwijs, Ministerie van OCW.
  • Elffers, L. (speaker) (20-6-2017). Is ons onderwijsstelsel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan, Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap.
  • Elffers, L. (speaker) (15-5-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, VO Raad.
  • Elffers, L. (speaker) (5-4-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, Masterclass Maatwerk VO Raad & SLO.
  • Elffers, L. (speaker) (28-3-2017). Studiesucces voor leerlingen in het vmbo en mbo, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  • Elffers, L. (speaker) (31-1-2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Studiedag Overgangen in het onderwijs, Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (21-1-2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, ResearchED, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (19-1-2017). Kansrijke schoolloopbanen in de beroepskolom, Landelijke decanenbijeenkomst Platform vmbo D&P, Houten.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Is ons onderwijsbestel nog wel toegerust voor de 21e-eeuwse schoolloopbaan?, VO Raad.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Over grenzen heen kijken en reiken: kansen bieden in de beroepskolom, boekpresentatie Sardes Utrecht.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Samen werken aan een betere aansluiting, Rotterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Versterking van de loopbaanladder van leraren: wat kunnen we leren van Singapore?, VELON, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Investeren in overgangen = investeren in studiesucces, Meetup 020 - overgangen in het onderwijs, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (2017). Kansrijke schoolloopbanen in de beroepskolom, Voorjaarsconferentie Zaans Verbond, Zaandam.
  • Elffers, L. (keynote speaker) (14-7-2016). Keynote: Higher education in times of educational expansion - educating more, and more diverse, students, Higher Education Conference, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (17-2-2016). Educational systems and outcomes: an integrative perspective, Skills for a lifetime – towards a future proof VET (Vocational Education and Training), Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (7-11-2013). Schooluitval is te voorkomen, Lezing gehouden op Macademics, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (6-6-2013). Transitie vmbo - mbo, Lezing Amsterdamse Academische Club, Amsterdam.
  • Elffers, L. (speaker) (28-4-2013). School engagement and attainment of students from families with limited financial resources: the role of parents and peers, Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA):Education and Poverty: Theory, Research, Policy, and Praxis, San Francisco (CA), USA.
  • Elffers, L. (speaker) (7-3-2013). Student persistence and dropout after the transition to post-secondary vocational education in the Netherlands, Paper presented at Conference of P&V Foundation, Brussel (B).
  • Elffers, L. (speaker) (2013). Meer betrokkenheid - meer studiesucces?, Lezing gehouden op Artevelde Hogeschool Gent op 28 maart 2013 en Alfa College Groningen op 15 oktober 2013.
  • Elffers, L. (speaker) (26-4-2012). De transitie naar het MBO. Entree, ervaringen en studiesucces van eerstejaars MBO-studenten, Lezing op de miniconferentie Parents Matter, Bunnik, NL.
  • Elffers, L. (speaker) (13-3-2012). De transitie naar het MBO. Entree, ervaringen en studiesucces van eerstejaars MBO-studenten, Lezing op het Ministerie van OCW voor directies BVE en Ouderbetrokkenheid, Den Haag, NL.
  • Elffers, L. (speaker) (13-3-2012). De transitie naar het MBO. Entree, ervaringen en studiesucces van eerstejaars MBO-studenten, Lezing op het Ministerie van OCW voor directie HO&S, VSV, Kennis en BVE, Den Haag, NL.
  • Elffers, L. (speaker) (3-11-2011). Studiesucces en schooluitval na de transitie naar het MBO, Lezing voor het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo), Utrecht (NL).
  • Elffers, L. (invited speaker) & Weiss, C. C. (invited speaker) (8-4-2011). The impact of student engagement across educational transitions: a comparative international study, Paper presented at the Annual meeting of the American Educational Research Association (AERA), New Orleans, LA.
  • Elffers, L. (invited speaker) (24-2-2011). The transition to post-secondary vocational education: students' entrance, experiences and success, Seminar Quantitative Methods in the Social Sciences (QMSS), ISERP, Columbia University, New York, USA.
  • Weiss, C. (invited speaker) & Elffers, L. (invited speaker) (19-2-2011). The mixed role of teacher-student relationships in student achievement: implications for educational research and policy, Paper presented at the Annual Meeting of the Sociology of Education Association, Monterey, CA.
  • Elffers, L. (invited speaker) (2011). The impact of school support at home on students’ educational aspirations and attitudes, 14th Biennial Conference for Research on Learning and Instruction (EARLI), Exeter, UK.

  Andere

  • Elffers, L. (participant) (2019). Onder Amsterdammers... met wethouder Marjolein Moorman, Amsterdam. We praten met lector Louise Elffers (HvA) over haar boek De Bijlesgeneratie. Vanuit haar onderzoek constateert zij dat leerlingen en hun ouders (…) (participating in a conference, workshop, ...).
  • Elffers, L. (organiser) (28-11-2018). Symposium Licht op Schaduwonderwijs, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).
  • Elffers, L. (organiser) (16-10-2018). werkbijeenkomst Toegankelijkheid van het hbo, Amsterdam. Het waarborgen van de toegankelijkheid in het hbo is een breed gedragen doel. Er lijkt sprake van algemene consensus dat studenten een gelijke kans (…) (organising a conference, workshop, ...).
  • Elffers, L. (organiser) (15-6-2018). OnderwijsResearchDagen 2018, Nijmegen. Organisator symposium Praktijkgericht onderzoek naar studiesucces in het hbo: complexiteit, diversiteit en inclusiviteit (organising a conference, workshop, ...).
  • Elffers, L. (examiner) (9-2-2018). Member of the doctorate committee of Maren Thomsen (examination).
  • Elffers, L. (examiner) (20-9-2017). Hafid Ballafkih - Qualications, Skills and More! Characteristics Employers Look for when Hiring Newly Graduated Applicants for a Higher Occupational Level (examination).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Hogeschool van Amsterdam
   Lector Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad