Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. R.J. (Rob) van Ginkel

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Programmagroep: Globalising Culture and the Quest for Belonging
Fotograaf: Mette van Ginkel

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: B5.00
Postadres
 • Postbus 15509
  1001 NA Amsterdam
 • Profile

  Rob van Ginkel is a senior lecturer at the Department of Sociology and Anthropology, University of Amsterdam. He graduated in Sociology and Cultural Anthropology at the same university (1988, both cum laude), and also obtained his Ph.D. there (1993, cum laude). His academic interests are in the field of history and anthropology, the history of anthropology, maritime cultures and fishing communities, animal symbolism, European ethnology, national and local culture and identity formation, Suburbia and the ethnography of the Netherlands.

  In the late 1980s and early 1990s, van Ginkel did fieldwork in several Dutch maritime communities. His dissertation analyzes ecological, economic and socio-cultural change in two fishing villages on the island of Texel. As an Amsterdam School of Social Science Research postdoctoral fellow he conducted research concerning the 20th-century scholarly and popular debate on Dutch culture and identity. Subsequent research led him to suburban Zoetermeer, where he studied (the lack of) social cohesion and feelings of belonging. From August 2005 until September 2006, he conducted follow-up research on Texel. His current research focuses on remembrance and cultures of commemoration, including the political symbolism of war cemeteries in the Netherlands.

  Van Ginkel authored several books and scores of articles in edited volumes and national and international journals. For his scholarly work he received the Ruigrok Award of the Royal Holland Society of Sciences and Humanities (1994) and the Hoogendijk Award (2000). With Jojada Verrips he founded and edited Maritime (Anthropological) Studies. He has been an editor of several other social science journals, including Etnofoor (which he co-founded), Focaal, Volkskundig Bulletin and Sociologische Gids.

  MARITIME ANTHROPOLOGY

  Since 1988, van Ginkel has been deeply involved in the subdiscipline of maritime anthropology. In addition to being the founder and co-editor of the journal Maritime (Anthropological) Studies, this resulted in the publication of several books in Dutch about fishing communities. He also participated in the establishment of Amsterdam's Centre for Maritime Research (MARE). In December 2007, a collection of essays entitled Coastal Cultures: An Anthropology of Fishing and Whaling Traditions appeared. Focusing mainly on Europe, the book deals with such themes as: ritual, taboo, ideology, identity and animal symbolism and how these intermingle with cultural and environmental politics  ('excellent book ... insightful description of past and present fishing culture' - Ausmarine , April 2010).
  Based on two stints of fieldwork on the island of Texel, he also wrote a book entitled Braving Troubled Waters: Sea Change in a Dutch Fishing Community (2009). It is an anthropological account of economic, social and cultural dimensions of fishing in distant and more recent times. Although still perceived as a way of life, currently fishermen experience profound difficulties in navigating a course that will ensure their future economic survival. The book examines the fisher folk's perceptions of the underlying causes and tensions and the ways in which they attempt to reproduce their métier. The March 2010 issue of Fishing News International writes: "there aren't many [books] that get under the skin of the fishing business in the way this book does." [...] "Rob van Ginkel has documented the trials and tribulations of the Texel fishing community in a masterful fashion." The book "gives great insight into the Byzantine complexity of the broader context of Dutch and European fisheries management". The February 2011 issue of  Fishing News International states that "Braving Troubled Waters should be required reading for any aspiring fisheries manager".

  CULTURES OF COMMEMORATION

  In the summer of 2008, van Ginkel embarked on a new research project concerning the commemoration of World War II in the Netherlands, focusing particularly on war cemeteries, monuments and rituals and their symbolic and ideological dimensions. A book on this topic (in Dutch, title Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland) appeared in February 2011.

  Rondom de stilte: Herdenkingscultuur in Nederland

  Er verstrijkt in Nederland bijna geen dag zonder een aan de Tweede Wereldoorlog gewijde herdenkingsbijeenkomst en geen week zonder onthulling van een dito gedenkteken. Na een periode van verminderde belangstelling heeft de openbare herinnering aan de oorlog sinds het begin van de jaren tachtig een comeback gemaakt. Het aantal gedenktekens is sindsdien gestegen, de kalender met nieuwe herdenkingen gevuld, de deelname aan herdenkingsceremonies toegenomen en het rituele repertoire rond herdenken en vieren gevarieerder geworden. De diversiteit aan herinneringsgemeenschappen is gegroeid en mede hierdoor vormt de herdenkingspraktijk steeds inzet van politieke strijd en pogingen tot toe-eigening en herdefiniëring. In het herdenkingstheater zijn nieuwe gezichten op het toneel verschenen, en recentere oorlogsmonumenten verschillen wat beeldtaal en symboliek betreft sterk van oudere. Het is deze dynamiek van de herinnering - herdenking als herordening - die in Rondom de stilte centraal staat. Vanuit een veelzijdig perspectief analyseert de auteur de wording, continuïteit en verandering van de rituelen, symbolen en gewoonten waarmee oorlog, bezetting en bevrijding in herinnering worden geroepen, de vormgeving, inscripties en betekenis van monumenten, de in herdenkingsteksten gehanteerde beeldspraken en retoriek en de onderliggende opvattingen, motieven en belangen van organisatoren, deelnemers en toeschouwers. Nationale en lokale gedenktekens en grotere en kleinere herdenkingen en bevrijdingsvieringen passeren de revue, waarbij tevens aan de orde komt hoe telkens weer andere betrokkenen een hoofdrol kregen of opeisten. Aan de hand van de herinnering aan de luchtoorlog wordt bovendien ingegaan op saillante ongerijmdheden in de herdenkingspraktijk. 

  Wetenswaardigheden uit Rondom de stilte

  Wist u / je dat:
  -  de dodenherdenking met stille tochten niet door de rijksoverheid, maar door een particuliere eenling is bedacht?
  -  vervolgden en in Indische kampen omgekomenen aanvankelijk nauwelijks of niet publiek werden herdacht?
  -  er van meet af aan politiek geruzie over Bevrijdingsdag is geweest?
  -  het aantal oorlogsmonumenten door de eisen van slachtoffergroeperingen en zaakwaarnemers sinds 1990 sterk is toegenomen?
  -  de Tweede Wereldoorlog bij de herdenkingen op 4 en 5 mei toch steeds meer uit beeld verdwijnt?
  -  de luchtoorlog boven Nederland 33% tot 40% meer burgerdoden eiste dan tot nu toe aangenomen?
  -  vier op de vijf slachtoffers omkwamen bij geallieerde luchtaanvallen?
  -  voor geallieerde vliegeniers desondanks veel meer gedenktekens zijn opgericht dan voor bombardementsslachtoffers?

  Meningen over Rondom de stilte

  - 'Uitstekende, diepgaande en heldere studie' (De Bibliotheek, 31 maart 2011).

  - 'Brengt prachtig de geschiedenis in kaart van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog' (Trouw, 2 april 2011).

  - 'een uitputtend onderzoek naar de herdenkingscultuur' (de Volkskrant, 9 april 2011).

  - 'boeiende geschiedenis'... 'belangrijk boek' (NRC Handelsblad, 28 april 2011).

  - 'een monumentale studie'... 'overtuigend en boeiend' (Volkskrant, 30 april 2011). 

  - 'fascinating and detailed account'... 'well worth reading' (United Academics Journal of Social Sciences, April 2011). 

  - 'tot de laatste pagina uiterst informatief' (Gerard Klaasen, Andersdenkenden, Radio1, 1 mei 2011).

  - 'een nieuw, belangwekkend boek' (Brabants Dagblad, 3 mei 2011).

  - 'een fascinerend boek' (VNG Magazine, 26 augustus 2011).

   

  BOOKS (in ENGLISH) - titles marked with [*] are uploaded

  Rob van Ginkel (2009)  Braving Troubled Waters: Sea Change in a Dutch Fishing Community . Amsterdam: Amsterdam University Press [*]

  Rob van Ginkel (2007)  Coastal Cultures: An Anthropology of Fishing and Whaling Traditions. Apeldoorn/Antwerpen: Spinhuis Publishers.

  Coastal Cultures (distribution in Europe) Coastal Cultures (distribution in USA and Canada)

  Rob van Ginkel (with Alex Strating) (eds.) (2007) Wildness and Sensation: Anthropology of Sinister and Sensuous Realms. Apeldoorn/Antwerpen: Spinhuis Publishers.

  Wildness and Sensation (distribution in Europe)

  BOOKS (in DUTCH) - titles marked with [*] are uploaded

  Rob van Ginkel (2011)  Rondom de stilte. Herdenkingscultuur in Nederland. Amsterdam: Bert Bakker.

  Rob  van Ginkel (with Léon Deben) (2002)  Bouwen aan bindingen. Sociale cohesie in Zoetermeer. Amsterdam: Aksant. [*]

  Bouwen aan bindingen (link naar uitgeverij)

  Rob van Ginkel (2001)  Van paternalisme naar partnerschap: Corporaties en de strijd om de woonbeschaving. Hilversum: Aedes.

  Rob van Ginkel (2000)  Volkscultuur als valkuil. Over antropologie, volkskunde en cultuurpolitiek. Amsterdam: Het Spinhuis.

  Volkscultuur als valkuil (link naar uitgeverij)

  Rob van Ginkel (1999)  Op zoek naar eigenheid. Denkbeelden en discussies over cultuur en identiteit in Nederland. 's-Gravenhage: Sdu.

  Rob van Ginkel et al., comp. and ed. (1998) Het verloren paradijs. Sociografie van stad en land. Amsterdam: Siswo. [*]

  Rob van Ginkel (1997) Notities over Nederlanders. Antropologische reflecties. Amsterdam: Boom.

  Rob van Ginkel (1995) 'Groen zwart, Texels in het hart'. Beschouwingen over een eilandcultuur. Amsterdam: Het Spinhuis.

  Rob van Ginkel (1993) Tussen Scylla en Charybdis. Een etnohistorie van Texels vissersvolk (1813-1932). Amsterdam: Het Spinhuis.

  Rob van Ginkel (1991) Elk vist op zijn tij. Een historisch-antropologische studie van een Zeeuwse maritieme gemeenschap, Yerseke 1870-1914. Zutphen: Walburg Pers.

  ARTICLES & BOOK CHAPTERS (in English) - titles marked with [*] are uploaded (see next page)

  Rob van Ginkel (2015) Humpback Johannes (a.k.a. Johanna): A Dutch Tragicomedy Featuring a Hyperreal Whale. Etnofoor 27(1):123-141.

  Rob van Ginkel (2015) Containing the Urban Poor – Coercion or Consent? Disciplining Missions and Civilising Offensives in the Netherlands. Human Figurations 4(1). 12 pages. Permalink: http://hdl.handle.net/2027/spo.11217607.0004.107

  Rob van Ginkel (2015) Turncoat Heroes or Reckless Egotists? The Ambivalent Memorialization of the ‘Russian War’ on the Dutch Island of Texel. In: Gilly Carr and Keir Reeves (eds.), Heritage and Memory of War. Responses from Small Islands. New York and London: Routledge, pp. 92-110.

  Rob van Ginkel (2014) A Texel Fishing Lineage. The Social Dynamic and Economic Logic of Family Firms. Maritime Studies 13(10) [digital, open access, http://www.maritimestudiesjournal.com/content/pdf/s40152-014-0010-9.pdf].

  Rob van Ginkel (2013) La dinamica sociale e la logica economica delle imprese familiari nel settore della pesca. In: Giovanni Bulian and Saša Raichevich (eds.), In mare altrui. Pesca e territorialità in ambito interdisciplinare. Roma: Aracne, pp. 105-132.

  Rob van Ginkel (2013) The Share System in the Fisheries: Co-venturing on the Dutch Island of Texel. ARGOS – Revista do Museu Marítimo de Ílhavo 1(1):15-28.

  Rob van Ginkel (2013) The Cultural Seascape, Cosmology and the Magic of Liminality. In: Paul Gilchrist, Thomas Carter and Daniel Burdsey (eds.), Coastal Cultures: Liminality and Leisure. LSA publication No. 126. Eastbourne: Leisure Studies Association, pp. 45-64.

  Rob van Ginkel (2010) La pathologie de la gestion d’une resource naturelle fluctuante. Pêche et Développement 98-99:2-5.

  Rob van Ginkel (2010) Mattanza: The Ritual Killing of Tuna in Sicily. In: Gabriella Mondardini Morelli (ed.), Emozioni del mondo del mare. Sassari: Editrice Democratica Sarda, pp. 51-73. [*] 

  Rob van Ginkel (2008) The Dangers of Dancing: Foreign vs. Folk Dances and the Politics of Culture in The Netherlands, 1918-1955. Ethnologia Europaea 38(2):45-65. [*]

  Rob van Ginkel (2007) Gentle Giants,Barbaric Beasts and Whale Warriors: Contentious Traditions, Eco-Political Discourse and Identity Politics. Maritime Studies 6(1):9-43. [*]

  Rob van Ginkel (2007) Rejoinder. Holy Whale! Maritime Studies 6(1):52-56. [*]

  Rob van Ginkel (2007) Celebrating Localism: The Festive Articulation of Texel's Identity In: P.J. Margry and H. Roodenburg (eds.), Reframing Dutch Culture: Between Otherness and Authenticity. Aldershot: Ashgate, pp. 37-57. [*]

  Rob van Ginkel (with Alex Strating) (2007) Introduction. In: R. van Ginkel and A. Strating (eds.), Wildness and Sensation: Anthropology of Sinister and Sensuous Realms. Apeldoorn/Antwerpen: Spinhuis Publishers, pp. 7-13. [*]

  Rob van Ginkel (2007) Method in the Madness: An Anthropologist's Pensée Sauvage. In: R.v an Ginkel and A. Strating (eds.), Wildness and Sensation: Anthropology of Sinister and Sensuous Realms. Apeldoorn/Antwerpen: Spinhuis Publishers, pp.14-45. [*]

  Rob van Ginkel (2007) Touching Creatures, Sensing Nature: The Sensorial 'Consumption' of Cetaceans. In: R. van Ginkel and A. Strating (eds.), Wildness and Sensation: Anthropology of Sinister and Sensuous Realms. Apeldoorn/Antwerpen: Spinhuis Publishers, pp. 398-420. [*]

  Rob van Ginkel (with Thijl Sunier) (2006) 'At Your Service!' Reflections on the Rise of Neo-Nationalism in the Netherlands. In: M. Banks and A. Gingrich (eds.), Neo-Nationalism in Europe and Beyond. Perspectives from Social Anthropology. Oxford: Berghahn, pp. 107-124.[*] 

  Rob van Ginkel(2006) Three Cheers for the Fisheries Biologists... and an Anthropologist's Oratio Pro Domo. Maritime Studies 4(2):41-42. [*]

  Rob van Ginkel (with Irene Stengs) (2005) An Outsider Looking in: Jeremy Boissevain. Etnofoor 18(2):15-26. [*]

  Rob van Ginkel (2005) Maritime Anthropology: Achievements and Agendas. MESS - Mediterranean Ethnological Summer School 6:45-78. [*] 

  Rob van Ginkel (2005) Between Top-Down and Bottom-Up Governance: Dutch Beam Trawl Fishermen's Engagements with Fisheries Management. In: T. Gray (ed.), Participation in Fisheries Governance. Dordrecht : Springer, pp. 119-139. [*] 

  Rob van Ginkel (2005) Killing Giants of the Sea. Contentious Heritage and the Politics of Culture. Journal of Mediterranean Studies 15(1):71-97. [*]

  Rob van Ginkel (2004) The Makah Whale Hunt and Leviathan's Death: Reinventing Tradition and Disputing Authenticity in the Age of Modernity. Etnofoor 17(1):58-89. [*]

  Rob van Ginkel (2004) Re-creating 'Dutchness': Cultural Colonisation in Post-War Holland. Nations and Nationalism 10(4):421-438. [*]

  Rob van Ginkel (with Barbara Henkes) (2003) On Peasants and 'Primitive Peoples'. Moments of Rapprochement and Distance between Folklore Studies and Anthropology in the Netherlands. Ethnos 68(1):112-134. [*]

  Rob van Ginkel (with Alex Strating and Jojada Verrips) (2002) Trials and Tribulations of the Euromed Tribe. In: Han Vermeulen and Jean Kommers (Eds.), Tales from Academia. History of Anthropology in the Netherlands. Part I. Saarbrücken: Verlag für Entwicklungspolitik, pp. 341-363.

  Rob van Ginkel (with Nathalie Steins) (2001) Multi-Use Conflicts in Inshore Waters. In: D. Symes and J. Phillipson (eds.), Inshore Fisheries Management. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers,pp. 257-273. [*] 

  Rob van Ginkel (2001) Inshore Fishermen: Cultural Dimensions of a Maritime Occupation. In: D. Symes and J. Phillipson (eds.), Inshore Fisheries Management. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp.177-193. [*] 

  Rob van Ginkel (2001) The Netherlands. In: D. Symes and J. Phillipson (eds.), Inshore Fisheries Management. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, pp. 79-96. [*] 

  Rob van Ginkel (2001) Discourses on Dutchness. The Low Countries: Arts and Society in the Netherlands and Flanders. A Yearbook 9:116-123.

  Rob van Ginkel (1999) Contextualizing Marine Resource Use: A Case from the Netherlands. Journal of Environmental Policy and Planning 1(3):223-233. [*]

  Rob van Ginkel (1999) The Ways of Fishers: Cultural Dimensions of a Maritime Occupation. Europaea 5(2):21-44.

  Rob van Ginkel (1999) 'A Nice Shipload of Fish' and Other Issues. On the Work World of Dutch Beamtrawl Fishermen. Europaea 5(2):121-142.

  Rob van Ginkel (1999) The Dynamics of Fisheries: A Sensitizing Framework. In: D. Symes (ed.), Europe's Southern Waters: Management Issues and Practice. Oxford: Blackwell Science, pp. 19-32. [*] 

  Rob van Ginkel (1999) Capturing and Culturing the Commons. Public-Private Dynamics in the Dutch Oyster and Mussel Industry. In: J. Kooiman, M. van Vliet and S. Jentoft (eds.), Creative Governance. Opportunities for Fisheries in Europe. Aldershot: Ashgate, pp. 35-58. [*] 

  Rob van Ginkel (1998) Observationsfrom Within, Observations from Without: The Dutch in Anthropological Perspective. Ethnologia Europaea 28(1):67-89. [*]

  Rob van Ginkel (1998) The Repatriation of Anthropology: Some Observations on Endo-Ethnography. Anthropology and Medicine 5(3):251-267. [*]

  Rob van Ginkel (1998) The Political Economy of Marine Resource Management. Dutch Musselmen, the State and Environmentalists. In: D. Symes (ed.), Northern Waters: Management Issues and Practice. Oxford: Blackwell Science, pp. 227-237.

  Rob van Ginkel (1997) Zostera Marina in Dispute. Management Regimes in the Dutch Eelgrass Industry. In: D. Symes (ed.), Property Rights and Regulatory Systems in Fisheries. Oxford: Blackwell Science, pp. 230-243.

  Rob van Ginkel (1996) Foreigners'Views of the Dutch: Past and Present. Dutch Crossing 20(1):117-131.

  Rob van Ginkel (1996) Cooperating Competitors. Texel Fishermen and Their Organizations (c. 1870-1930). Anthropological Quarterly 69(2):51-65. [*]

  Rob van Ginkel (1996) The Abundant Sea and Her Fates. Texelian Oystermen and the Marine Commons, 1700 to 1932. Comparative Studies in Society and History 38(2):218-242. [*]

  Rob van Ginkel (1996) A Dutch Sodom and Gomorrah. Degenerates, Moralists, and Authority in Yerseke, 1870-1914. Crime, Law and Social Change 24(3):223-239. [*]

  Rob van Ginkel (1995) 'Texelian at Heart': The Articulation of Identity in a Dutch Island Society. Ethnos 60(3/4):265-286. [*] 

  Rob van Ginkel (1995) Fishy Resources and Resourceful Fishers. The Marine Commons and the Adaptive Strategies of Texel Fishermen.  Netherlands' Journal of Social Sciences 31(1):50-63. [*]

  Rob vanGinkel (1994) 'One Drop of Luck Weighs More Than a Bucketful of Wisdom'. Success and the Idiom and Ideologyof Dutch Shellfish Planters. Ethnologia Europaea 24(2):155-166.

  Rob van Ginkel (1994) Old 'Sunderklaas'. A Texelian Feast as a Referent of Identity. In: J. Verrips (ed.), Transactions. Essays in Honor of Jeremy Boissevain. Amsterdam: Het Spinhuis, pp. 65-79.

  Rob van Ginkel (1994) Writing Culture from Within. Observations on Endo-Ethnography. Etnofoor 7(1):5-23. [*]

  Rob van Ginkel (1993) Ruth Benedict on Netherlanders. Ethnologia Europaea 23(2):177-184.

  Rob van Ginkel (1992) Typically Dutch... Ruth Benedict on the 'National Character' of Netherlanders. Netherlands' Journal of Social Sciences 28(1):50-71. [*]

  Rob van Ginkel (1991) The Sea of Bitterness: Political Process and Ideology in a Dutch Maritime Community. Man N.S. 26(4):691-707. [*]

  Rob van Ginkel (1991) The Musselmen of Yerseke: An Ethnohistorical Perspective. In: J.R. Durand, J. Lemoalle and J. Weber (eds.), Research and Small-Scale Fisheries / La recherche face à la pêche artisanale. 2 Vols. Paris: Editions de l'ORSTOM, pp. 491-499. [*]

  Rob van Ginkel (1990) Farming the Edge of the Sea: The Sustainable Development of Dutch Mussel Fishery. Maritime Anthropological Studies 3(2):49-67.[*]

  Rob van Ginkel (1990) Fishermen, Taboos and Ominous Animals: A Comparative Perspective. Anthrozoös 4(2):73-81.

  Rob van Ginkel (1989) 'Plunderers' into Planters: Zeeland Oystermen and the Enclosure of the Marine Commons. In: J. Boissevain and J. Verrips (eds.), Dutch Dilemmas: Anthropologists Look at the Netherlands. Assen: Van Gorcum, pp. 89-105.

  Rob van Ginkel (1988) Limited Entry: Panacea or Palliative? Oystermen, State Intervention and Resource Management in a Dutch Maritime Community. Journal of Shellfish Research 7(2):309-317.

  Rob van Ginkel (1987) Pigs, Priests and other Puzzles: Fishermen's Taboos in Anthropological Perspective. Ethnologia Europaea 17(1):57-68.

  ARTIKELEN EN HOOFDSTUKKEN (in Dutch) - titles marked with [*] are uploaded (see next page)

  Rob van Ginkel (2014) Wisselend getij van de Texelse kustvisserij. In: Jacques de Raad en Laura Kooistra (red.), Texel is anders. Landschap, (cultuur)historie en natuur. S.l.: Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer, pp. 45-51.

  Rob van Ginkel (2014) De luchtoorlog herdacht. In: Van Tienakker tot de Oversteek. De bevrijding van het Land van Maas en Waal 1944-1945. Wijchen: Museum Kasteel Wijchen, pp. 9-15.

  Rob van Ginkel (2010) 4 en 5 mei. In: Madelon de Keizer en Marije Plomp (red.) Een open zenuw. Hoe wij ons de Tweede Wereldoorlog herinneren. Amsterdam: Bert Bakker, pp.27-38.

  Rob van Ginkel (2010) Cranberry's & konijnen. Over eilandcultuur. Het Alledaagse Leven 32. Zwolle: Waanders Uitgevers.

  Rob van Ginkel (2009) De dodenakker van de 'Duivelsberg': Symboliek, ritueel en ideologie rond een herdenkingsplaats. In: Rob van der Laarse en Frank van Vree (red.), De dynamiek van de herinnering: Nederland en de Tweede Wereldoorlog in een internationale context. Amsterdam: Bert Bakker, pp. 41-65.

  Rob van Ginkel (2009) De verbeelding van 'Hollands' vissersvolk: Visuele cultuur en het folkloristische cliché van Marken en Volendam. Sociologie 5(1):2-26. [*]

  Rob van Ginkel (2007) De Boot. In: Ineke Teijmant (red.), De samenleving ligt op straat: Essays voor Léon Deben. Apeldoorn / Antwerpen: Het Spinhuis, pp. 62-65.

  Rob van Ginkel (2004) Gezocht: identiteit. Socialisme & Democratie 61(1/2):64-73.[*]

  Rob van Ginkel (2003) Nederlandse cultuur en identiteit - en de hobbelige wegen naar integratie. Volkshogeschoolwerk 2003:12-19.

  Rob van Ginkel (2003) Hollandse tonelen: een etnologische verkenning. In: T. de Nijs en E. Beukers (red.), Geschiedenis van Holland. Deel IIIB. Hilversum: Verloren, pp.621-694.

  Rob van Ginkel (met Léon Deben en Tineke Lupi) (2002) Suburbane Dromen:Idealen en praktijk van het leven in Zoetermeer. Sociologische Gids 49(3):275-291.

  Rob van Ginkel (2000) Leve het etnografisch ambacht. Sociologische Gids 47(1):24-26.

  Rob van Ginkel (1999) Valschermprofessoren. Sociologische Gids 46(1):4-8.

  Rob van Ginkel (met Barbara Henkes) (1999) Over boeren en bosjesmannen. Momenten van toenadering en distantie tussen volkskunde en volkenkunde. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 26(1):255-281. [*] 

  Rob van Ginkel (1999) Beroepswerelden. Sociologische Gids 46(2):94-98.

  Rob van Ginkel (1999) 'Een mooi schip vis' en andere kwesties. Over de beroepswereld van kottervissers. Sociologische Gids 46(2):129-153.

  Rob van Ginkel (1998) Illusies van het eeuwig onveranderlijke: Folkloristische cultuurpolitiek in Nederland, 1914-1945. Volkskundig Bulletin 24(3):345-384.

  Rob van Ginkel (1998) 'Noodtoestand van de geest'. Culturele herkolonisering in naoorlogs Nederland. Psychologie en Maatschappij 22(2):151-162.

  Rob van Ginkel (1998) Een ruggelingse toenadering: geschiedenis en antropologie. Theoretische geschiedenis 25(1):38-43.

  Rob van Ginkel (met Dieteke van der Ree) (1998) Over de zevende: vijftig jaar PSF-PSCW in Amsterdam. Sociologische Gids 45(2):80-86.

  Rob van Ginkel (1998) Marginaal: over beoordelingen. Sociologische Gids 45(1):4-7.

  Rob van Ginkel (1998) Over de dans en andere ontaardingen. In: Kees Bruin, Bart van Heerikhuizen en Warna Oosterbaan Martinius (red.), Mensen kijken. Groningen: Wolters-Noordhoff, pp. 60-62.

  Rob van Ginkel (1997) Spiegelbeeld vertel eens even... Imago en zelfbeeld van Nederlanders. In: Eric de Lange (red.), Meegaand of eigenzinnig? De Nederlandse cultuur en architectuur in internationale context. Rotterdam: NAi Uitgevers,pp. 12-18.

  Rob van Ginkel (1997) Contra dancing, pro contradans.Cultuurpolitiek en ideologie in Nederland,1918-1955. Etnofoor 10(1/2):174-207. [*]

  Rob van Ginkel (1996) Nederlands eigenheid in discussie. Boekmancahier 8(29):393-395.

  Rob van Ginkel (1996) Sociologische reken- en meetkunde. Facta 4(4):12.

  Rob van Ginkel (1996) Over dorpsgekken en de kunst van het recenseren. Aanzet 14(1):92-94.

  Rob van Ginkel (1996) Over de Hollandse zindelijkheid en schrobzucht. In: G. van Beek et al., Schoon en cultuur. Amsterdam: Lavold, pp.36-55.

  Rob van Ginkel (1996) Regio en religie: een Texelse casus. Transparant 7(2):16-21.

  Rob van Ginkel (1996) Zienswijzen op Neerlands eigenheid in wording en wezen. Een bibliografische verkenning. In: K. Koch en P. Scheffer (red.), Het nut van Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit. Amsterdam: Bert Bakker, pp. 272-286.

  Rob van Ginkel (1995) 'De dijk ging dicht en het werd één grote kale vlakte'.De Texelse visserij na de afsluiting van de Zuiderzee. Waddenbulletin 30(3):144-146.

  Rob van Ginkel (1995) Eigen en vreemd, eender en anders: de conjunctuur van het nationale denken. Focaal 25:159-175.

  Rob van Ginkel (1995) Visserslatijn. Een dupliek. Holland 27(3):211-213.

  Rob van Ginkel (1995) 'Afsluitdijk voltooid, visserlui berooid'. De strijd van Texelse vissers om Zuiderzeesteun. Holland 27(2):63-79.

  Rob van Ginkel (met Lodewijk Brunt) (1995) Marginaal: Antropologen in Nederland. Sociologische Gids 42(1):4-6.

  Rob van Ginkel (1995) Antropologie van Nederland. Sociologische Gids 42(1):7-59.

  Rob van Ginkel (1994) Friese en Franse Adel. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 1994, 21(2):171-177.

  Robvan Ginkel (1994) Een beeld van een eiland. Reizigers over de Texelse mentaliteit, ca. 1750-1875. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 21(3):89-114.

  Rob van Ginkel (1994) Historische antropologie: enige kanttekeningen. Tijdschrift voor sociale geschiedenis 20(2):198-206.

  Rob van Ginkel (1993) Paria's of paladijnen van de zee? Texelse oestervissers en het mariene gemeengoed. Focaal 20:39-67.

  Rob van Ginkel (1993) ...En de zee neemt. Texelse vissers in rampspoed en tegenslag. AmsterdamsSociologisch Tijdschrift 19(3):84-112.

  Rob van Ginkel (1992) Van oestervisserij naar oesterteelt. Gevolgen voor de vissers en de dorpsgemeenschap van Yerseke in de decennia rond de eeuwwisseling. Nehalennia. Tijdschrift voor Zeeuwse geschiedenis en archeologie 91:21-31.

  Rob van Ginkel (1992) Een Zeeuws Sodom en Gomorra. Ontaarden, moralisten en gezag in Yerseke,1870-1914. Tijdschrift voor Criminologie 34(2):115-128.

  Rob van Ginkel (1992) 'Groen-zwart, Texels in het hart.' Over de articulatie van identiteit op een Nederlands Waddeneiland. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 18(4):76-99.

  Rob van Ginkel (1991) Ouwe Sunderklaas. Een Texels feest als baken van identiteit. Vrijetijd & Samenleving 9(3/4):59-72.

  Rob van Ginkel (1991) Typisch Nederlands... Ruth Benedict over het 'nationaal karakter' van Nederlanders. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 18(2):37-63.

  Rob van Ginkel (1990) Ruth Benedict over Nederlanders. Etnofoor 3(2):5-16. [*]

  Rob van Ginkel (1990) Een zee van bitterheid: Factionalisme en ideologie in een Zeeuwse maritieme gemeenschap. Focaal 14:77-99.

  Rob van Ginkel (1990) Vuurgebruik en landbouw in tropische regenwouden. In: J. Goudsblom et al., Varianten van vuurgebruik. Amsterdam: Publicatiereeks Sociologisch Instituut, pp. 55-77.

  Rob van Ginkel (1989) 'Eén druppel geluk is meer dan een emmer wijsheid': succes en ideologie in een Zeeuwse maritieme gemeenschap. Etnofoor 2(2):16-36. [*]

  Rob van Ginkel (1989) Van mosselboeren en oesterbaronnen. Spiegel der Zeilvaart 13(8):10-13; 13(9):15-17.

  Rob van Ginkel (1989) Over de relatie tussen mensen en andere dieren. Sociodrome 1:12-14.

  Rob van Ginkel (1988) Tussen wal en schip: taboes en territoriale overgangsriten in Noordatlantische vissersgemeenschappen. Etnofoor 1(2):108-27. [*]

  Rob van Ginkel (1988) Synopsis van de maritieme antropologie. Focaal 7:5-39.  

  Rob van Ginkel (1985) Tragedie als transitie: noties over riten rond de dood. Pituri 5(1):30-43.

   

 • Uploaded publications
 • Publicaties

  2021

  • van Ginkel, R. J. (2021). Belated Introspections. Rethinking Volkskunde in the Netherlands since the 1960s. In H. Birkalan-Gedik, C. Cantauw, J. Carstensen, F. Schmoll, & E. Timm (Eds.), Detmold, September 1969. Die Arbeitstagung der dgv im Rückblick. International and comparative perspectives on the worlds and words of Volkskunde (pp. 229-242). (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland; Vol. Band 131). Waxmann Verlag.

  2018

  • Young, O. R., Webster, D. G., Cox, M. E., Raakjær, J., Øfjord Blaxekjær, L., Einarsson, N., ... Wilson, R. S. (2018). Moving beyond panaceas in fisheries governance. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(37), 9065-9073. https://doi.org/10.1073/pnas.1716545115 [details]

  2017

  • van Ginkel, R. (2017). ‘Quaint and Picturesque’: Representing and Appropriating Dutch Fisher Folk. Jahrbuch für Europäische Ethnologie, 12, 39-60. [details]

  2016

  • van Ginkel, R. (2016). Herdenkingscultuur en jongeren. In W. D. Visser (Ed.), 1 Wereldoorlog 2: jongeren en de toekomst van herdenken: Verslag conferentie 14 mei 2016 (pp. 14-19). Diemen: Werkgroep 1WO2. [details]

  Lidmaatschap

  • van Ginkel, R. (2018-2021). Scientific committee member, PERICLES, EU project on maritime cultural heritage.

  Mediaoptreden

  Spreker

  • van Ginkel, R. (speaker) (21-11-2019). “Den bekenden folklorist[en] uit Oosterbeek”. Het echtpaar Van der Ven-ten Bensel geroemd en verguisd., Lezingenmiddag “D.J. van der Ven. Pionier, folklorist en verzamelaar: zijn betekenis toen en nu”. , Amsterdam.
  • van Ginkel, R. (invited speaker) (10-2019). Belated Introspections. Rethinking Volkskunde in the Netherlands since the 1960s., Word and World of Volkskunde, Detmold.
  • van Ginkel, R. (invited speaker) (6-2019). Socio-Cultural Dynamics and Fisheries Policy, 10th MARE International Conference, Amsterdam.
  • van Ginkel, R. (invited speaker) (4-2019). Texel’s Maritime and Coastal Cultural Heritage, PERICLES Conference.
  • van Ginkel, R. J. (invited speaker) (12-6-2018). Bloody Traditions and Clashing Cultures: On Whaling near the Faroe Islands., Workshop Ecology, Amsterdam.
  • van Ginkel, R. J. (speaker) (9-5-2018). Tekens die (niet) spreken. Herinneren en herdenken in het Joods Cultureel Kwartier., ‘De Andere Blik’, Kwakiutl en SEC, Amsterdam.
  • van Ginkel, R. J. (speaker) (13-12-2017). ‘Neighbours from Hell’ in Holland, Globalizing Culture Seminar, Amsterdam.
  • van Ginkel, R. J. (invited speaker) (19-6-2017). ‘Devil’s Mountain’: Chaos and Cosmos of a War Cemetery in the Netherlands, Summer School Culture and Politics in Europe Today, University of Amsterdam.
  • van Ginkel, R. J. (invited speaker) (14-5-2016). Herdenkingscultuur en jongeren, Eén WO2: jongeren en de toekomst van herdenken, Amersfoort.
  • van Ginkel, R. J. (invited speaker) (18-4-2016). Helden en pechvogels. Herinneren en vergeten van de luchtoorlog, Seminar luchtoorlog, Rotterdam.
  • van Ginkel, R. J. (invited speaker) (6-4-2016). Whaling Rights, Whaling Cultures, Symposium Whaling and International Law, London.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden