Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

mw. dr. M.A. (Margriet) van Heesch

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
WP Groep: Docenten Sociologie

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15508
  1001 NA Amsterdam
Contactgegevens
 • Profile

  Biografie

  Dr. Margriet van Heesch is als cultuurwetenschapper verbonden aan de afdeling sociologie van de faculteit der maatschappij en gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Na het behalen van haar doctoraal  in filosofie en algemene cultuurwetenschappen, promoveerde zij op het gebied van genderstudies aan de AISSR. In haar onderwijs en onderzoek concentreert zij zich ongelijkheid, gender, seksualiteit, en de sociologie van de romantische liefde. Zij publiceert in NRC, De Gids en De Correspondent en werkt aan een publieksversie van haar proefschrift over de Nederlandse geschiedenis van intersekse: De verborgen geschiedenis van het geslacht (werktitel).

  LUISTER NAAR DE PODCAST VAN VPRO's Future Shock ("over hoe we omgaan met voortdurende verandering. Achtergronden en verdieping van VPRO Tegenlicht").

  #20 Het geheim van intersekse https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/lees/specials/future-shock-20.html

  In Nederland zijn er zo’n 85.000 intersekse personen. Dat zijn mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de gangbare definitie van ‘man’ en ‘vrouw’. Lange tijd kregen deze mensen te horen dat ze er vooral niet over mochten praten. Cultuurwetenschapper Margriet van Heesch, die promoveerde op dit onderwerp, spreekt erover met researcher Tom Reijner. Wat waren de gevolgen van deze geheimhouding? 

  Redactie: Tom Reijner en Marijntje Denters; Techniek: Alfred Koster; Productie: Olivier Schuringa; Eindredactie: Doke Romeijn en Marije Meerman

   

  Ryanne van Dorst and Margriet van Heesch worden het eens over intersekse en flaporen in 'Geslacht' een 4-luik door BNN

  Ryanne gaat in het televisieprogramma Geslacht op zoek naar wat een man mannelijk maakt en een vrouw vrouwelijk. Bekijk hier een fragment!

  85.000 Nederlanders hebben een intersekse conditie: Tijd om hen te leren kennen. In: De Correspondent 20 juli 2016

  Te bestellen online bij Bruna, bol.com en Amsterdam University Press

  ZE WISTEN NIET OF IK EEN JONGEN OF EEN MEISJE WAS: KENNIS, KEUZE EN GESLACHTSVARIATIES (AUP, AMSTERDAM 2015)

  Verstop geen grappige borsten, NRC Handelsblad 19 maart 2016

  Wanneer is een Lesbienne ontmaagd? in: NRC Handelsblad 6 juni 2015

  Promiscue Ornaatelfjes in: NRC Handelsblad 6 juni 2015

  Wetenschappelijke gemeeschap in: NRC Handelsblad 6 juni 2015

  Zet geslachtsvariaties ook in het biologieboek: Heesch en Abma in NRC 27 maart 2015

  Zo'n contract vooraf werkt niet bijdate rape, NRC Margriet van Heesch 13 oktober 2014

  Biography

  Margriet van Heesch, PhD. (Combined MA Comparative Literature and Philosophy: UvA)  is currently teaching on topics such as Romantic Love, Sex, Gender and Sexuality for the Graduate School of Social Sciences and the departments of SociologyAnthropology, Political Science  and Humanities 

  Dissertation:  (2015) They Didn't Know Whether I Was a Boy or a Girl:  Knowledge, Choice and Intersex Conditions. 

  Supervisors: Prof. Dr. Tineke Abma (VU), Prof. Dr. Guy Widdershoven (VU) and Prof. Dr. Hugo Heymans (UvA).

  To gain insight into long term effects of surgical and hormonal interventions in childhood, I listened to the life stories of more than 40 Dutch people who reached adulthood while living with an intersex condition in The Netherlands. With this research I aim to situate the diversity of lived experiences with medical interventions for intersex in a gender critical and epistemological perspective. How do  people with intersex conditions evaluate their lives and incorporate the normative choices, made in the daily medical practices and discourse? Their stories raise hope and provide alternatives for past and current medical interventions. Subsequently their stories show long-term insights that are conceivably relocated from the medical discourse towards a socio-cultural, epistemological and ethical discourse:There is nothing we can gain from secrets.

  "Ze wisten niet of ik een jongen of een meisje was: kennis, keuze en geslachtsvariaties"

  In Nederland leven circa 80.000 mensen die geboren zijn met een geslachtsanatomie die niet helemaal overeenstemt met de norm voor mannen- en vrouwenlichamen. Vroeger heette dit hermafroditisme of intersekse condities en in 2006 werd een derde term voorgesteld: disorders of sex development. Omdat alle drie de termen nog in gebruik zijn, wordt in dit proefschrift gesproken van geslachtsvariaties. Vanaf de jaren 1950 werd het standaard praktijk kinderen met een geslachtsvariatie te behoeden voor sociale problemen door hen in een klinische setting een gender toe te wijzen en die procedure vervolgens geheim te houden. Maar hoe was dat voor  die kinderen? Hoe kijken zij als nu-volwassenen terug op de medische interventies en de geheimzinnigheid?

  Door het herschikken en interfereren van de kennis uit de levensverhalen met de kennis uit medische narratieven ontstond een meervoudig perspectief. Zo werd duidelijk dat medische interventies in geval van geslachtsvariaties verantwoord werden in een asymmetrisch kennisnetwerk dat doordrongen was van paradoxale boodschappen. Kennisproducties en kennisnetwerken rondom geslachtsvariaties waren dan wel contingent, maar niet waardevrij. De onderliggende ideologie die de paradigmaverschuivingen, vergissingen en accommodaties in gang zette, was en is hoofdzakelijk normatief. Met name in de narratieven rondom schaamte waren de normatieve implicaties te herkennen, zoals binaire genderopposities, voortplantingsimperatief, heteronormativiteit, homofobie en het coïtale imperatief. Dit onderzoek wil bijdragen aan het beschouwen van  deze mensen als volwaardig met volwaardige lichamen, volwaardige levens en een volwaardige seksualiteit. 

 • Papers and Lectures
  Felix Meritus Twintigersdilemma | Ik of de ander? Over de moderne (liefdes)relatie 13-12-2016
   "Geslachtsvariaties, chirurgie, ethiek en zelfbeschikking" Debat: Het Monster van Frankenstein ben jij De Balie Amsterdam, oktober 2012 Youtube link: http://youtu.be/qZrJYnA2Soo

  video registration"Het monster van Frankenstein ben jij! De Balie debat, Amsterdam

 • Publications
  https://www.routledge.com/Critical-Intersex-1st-Edition/Holmes/p/book/9780754673118 CRITICAL INTERSEX (ed. Morgan Holmes) 2009  Presenting the latest theoretical and empirical research from an international group of experts, this is a truly interdisciplinary volume containing critical approaches from both the humanities and social sciences. With its contributions to sociology, anthropology, medicine, law, history, cultural studies, psychology and psychoanalysis, Critical Intersex will appeal to scholars and clinical practitioners alike. About the Editor: Morgan Holmes is Associate Professor of Sociology at the Wilfrid Laurier University, Canada.

  International Refereed Publication

  "Do I have XY chromosomes?"in: Critical Intersex (ed. Morgan Holmes) Burlington VT: Ashgate Press, 2009

  Sociologist Prof. Raewyn Connell (University of Sydney) in his 2011  review:

  "Margriet van Heesch’s chapter ‘‘Do I Have XY Chromosomes?’’ explores intersex people’s negotiations with doctors in the Netherlands. It is based on specific life stories and documentary history, and is beautifully clear and compassionate. Rather than sweeping generalizations about culture, van Heesch locates medical practices, including the withholding of knowledge from patients, precisely in the changing context of biomedical knowledge and professional beliefs."In: Contemporary Sociology 40, 2 2011 (p. 194-5)

  Margriet van Heesch, Hoe te getuigen van onze tijd, De Gids 2019/1

  "HOE TE GETUIGEN VAN ONZE TIJD?" in: De Gids, Nr 1/2019 : De Franse filosoof Michel Foucault meende dat als een verandering in denken nodig is, die alleen bereikt kan worden door een permanente staat van kritiek. Echter, waarschuwt hij, kritiek is niet een zaak van zeggen dat dingen niet goed zijn zoals ze zijn. De kunst is aan te wijzen hoe wij onbewezen aannamen of ondoordachte denkstructuren en het onrecht waarvan we getuige zijn, accepteren. Het beoefenen van kritiek is een zaak van het moeilijk maken van makkelijke gebaren. Of zoals Amerikaanse filosoof Donna Haraway Kértesz aanvult: ‘Verzet je tegen elke simplificatie, altijd.’

  Wetenschappelijke gemeenschap in: NRC Handelsblad 6 juni 2015

  Wanneer is een lesbienne ontmaagd? in: NRC Handelsblad 6 juni 2015

  promiscue ornaatelfjes in: NRC Handelsblad

  Zet geslachtsvariaties ook in het biologieboek in: NRC Handelsblad 27 maart 2015

  Een frauduleus medisch protocol heeft mensen met een dubbel geslachtskenmerk jarenlang benadeeld, stellen Tineke Abma (hoogleraar participatie & diversiteit) en Margriet van Heesch (cultuurwetenschapper) vast. 

  "In de brugklas ontdekte Marianne links en rechts een bobbeltje in haar liezen. In het ziekenhuis stelde een arts vast dat het niet om kanker ging. Wat het wel was, dat vertelden ze haar niet."

  Zo'n contract vooraf werkt niet bij date rape in: NRC Handelsblad 13 oktober 2014

  Date rape komt ook in Nederland voor. In Californië is er laatst een wet tegen ingevoerd. Yes means yes. Maar helpt zo’n contract? Praten en luisteren is effectiever, meent UvA-docent Margriet van Heesch.

  "Meer inzicht in ambivalent seksisme, heteronormativiteit en de mythes van mannelijke seksdrang en vrouwelijke inborst te liegen (kijk maar hoe Eva Adam bedroog) zou misschien wel een wapen tegen date rape kunnen zijn."

  Jongetje of Meisje, wie bepaalt dat eigenlijk? februari 2015

   Jongetje of meisje, we bepaalt dat nu eigenlijk?

  Vinger aan de Pols / Hoe is het nu? zond op 13 januari 2015 een documentaire uit over het Palestijnse jongetje Hilmi dat na een operatie in Nederland het meisje Heleentje werd en nu, als volwassene, David is. Gastauteurs Tineke Abma en Margriet van Heesch hebben naar de uitzending gekeken.

  "Er was geen reflectie op het feit dat ook huidige technieken op langere termijn gevolgen kunnen hebben die we niet kunnen overzien. En als technieken nu beter zijn dan toen, is dat dan juist geen reden om te wachten met de chirurgische ingrepen zoals aanleg van een vagina of penis? Tegen de tijd dat een kind seksueel actief wordt, is de techniek immers nog verder verbeterd, en kan het kind zelf meebeslissen."

   

 • Teaching

  Theorizing Gender

  Graduate School for  Social Sciences , University of Amsterdam
  This MA course is designed to provide basic insights into the development of gender theories until the present day. Ideas about femininity and masculinity and poststructuralist theoretical notions of sex, gender and sexuality will be analyzed in the context of Western cultures as well as in transnational, postcolonial and diasporic context. Students will acquire the capacity to relate recent theoretical debates about questions such as ethnic and class differences, normative ideas about sexuality, human agency and the structure of power/knowledge relations to the dynamics of social gender relations. Students will also achieve a new understanding of contemporary discussions concerning sex, gender and it's intersections with sexuality, class, race, ethnicity, age, religion, nationality, ableness etc.
  Semester 2 2011, Semester 2 2012, Semester 2 2013

  Dance Me To The En of Love: An Epistemology of Romance

  Department of Humanities (Literature and Languages) University of Amsterdam
  The stories we tell each other in literature, in film, music lyrics, newspaper articles, jokes, the law, medical and scientific narratives show us how love is negotiated through ideologies (or cultural scripts) on sex, gender and sexuality.  Cultural scripts are dominant narratives that circulate, are being told and retold that give some blueprint on how romantic love should be experienced.  By shaping possible ways in which love can be experienced, the impossible is being defined.
  In this course we will look closely at love narratives cross-culturally and from all possible genres in literature, film, theatre, poetry, art and even music lyrics. Our task will be to evaluate how critical theories deconstruct dominant and or subversive structures of how to love.  To reach more understanding, we will look at the structuring elements of love narratives in terms of the suggested theories, as well as create our own.We shall read novels, poetry, look at films and analyze the ideologies of how love is narrated along or against the lines of dominant assumptions on sex,gender and sexuality as well as intersections with ethnicity,"race",religion, age, class, health and citizenship.
  Semester 1-2008, Semester 1-2009-2010, Semester 1-2011-2012 Semester 2-2012, Semester 1 & 2 2013 also in 2014.

  Experiencing Differences

  In cooperation with Marie Louise Janssen

  This course consists of a series of lectures on ethnic minorities, women, gays &lesbians in a Dutch context. The lecturers will discuss the following issues: The construction/social formation of identities and communities; cultural and political mobilization; social relations between majorities and minorities; discrimination; production and denial of differences; strategies on integration, assimilation, and opposition. Lecturers will focuson the citypolitics of Amsterdamand discuss the conceptof cultural 'diversity' in a Dutch context. The contemporary political and social turmoil surrounding questions of ethnicity,gender and sexuality are an integral part of the course. Students are requested to visit the spaces of the discussed groups and report on their experiences of difference in these places.
  Semester 2-2012/13

  Introduction to Sexual Studies

  Gruaduate School for Social Sciences, University of Amsterdam
  In cooperation with Gert Hekma
  The BA course offers an overview of sexual sciences including moral theology, biology, history, sociology, gender studies and cultural analysis, as well as perspectives on hetero- and homosexuality, auto-eroticism and so-called paraphilia such as sadomasochism, pedophiliaand transsexuality. The focus of thecourse will be on the histories of Europeansexual cultures and sciences.
  Semester 2- 2008 , Semester 2- 2009, Semester 2-2010

  Social Theories of Sexuality

  Department of Sociology and Anthropology, University of Amsterdam        In cooperation with Gert Hekma
  This BA course aims at an understanding of modern Western sexuality as the historical outcomeof competing discourses on culture, gender and pleasure (versus the notion of sex as a natural instinct). The focus is on cultural perspectives on sex. The classic texts of Plato, Marquis de Sade, Sigmund Freud and Michel Foucault will be read and discussed in class. Foucault's The History of Sexuality. Vol. 1 (1976) is the main example of the historical approach that will serve as a starting point for further readings on sexual theories and practices,with a focus of the development of Western sexual cultures since the sexual revolution of the 1960's.
  Semester 2 -2010

  Social and Cultural Studies of Sexuality

  Gruaduate School for Social Sciences, University of Amsterdam
  With Gert Hekma and Rachel Spronk
  This interdisciplinary MA course offers an introduction to sexuality studies from a social science perspective. The various disciplines of the social sciences will be discussed, partly based on important monographs ( history, sociology, anthropology, political sciences). Wewillfurther engage in contemporary debates about sexuality, including queer theory, based ona range of sources. Weroughly start fromthe scholarlyturn that has occurred in the late 1970s in the study of sexuality, with the theory generally known as 'social construction of sexuality'. Whereas previously sexuality used to be studied mainly within the biomedical paradigm of health and disease, the social sciences surveyed sexual behaviour or studied marginal social groups (prostitutes, homosexuals). The social construction of sexuality, instead, provides a methodology to analyze the dynamics between  culture and sexual performance in order to understandwhat people do and don't do andwhyso. Themes will besexual politics, gender,  age, class, religion, pleasure and desire, mainly from a cross-cultural perspective.
  Semester 1 2009-2010

 • Publicaties

  Mediaoptreden

  • van Heesch, M. (22-07-2019). Een podcast over intersekse: wat is dat eigenlijk, intersekse? [Web] NPO 3FM. Een podcast over intersekse: wat is dat eigenlijk, intersekse?.
  • van Heesch, M. A. (06-06-2019). Ballet niet voor jongens? 'Dodelijk vermoeiende gedachte' RTL Nieuws. Ballet niet voor jongens? 'Dodelijk vermoeiende gedachte'.
  • van Heesch, M. A. (15-02-2019). Future Shock: #20 Het geheim van intersekse [Radio] VPRO Tegenlicht. Future Shock: #20 Het geheim van intersekse.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden