Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

mw. prof. mr. A.E.H. (Annelies) Huygen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer:
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
 • CV

  Annelies Huygen doet onderzoek naar de regulering van de energiemarkten, in het bijzonder de markten voor elektriciteit, gas en warmte. Daarbij werkt zij op het snijvlak van economie en rechten: hoe zouden deze markten, vanuit economisch, sociaal en duurzaamheidsperspectief, georganiseerd kunnen worden? Zij bekijkt de markten vooral vanuit de rol van de verbruiker, niet alleen de grote verbruiker, maar ook de kleinverbruiker.

   

  De energiesector verkeert al twintig jaar in een permanente staat van verandering. Twee transities lopen door elkaar heen. Eind vorige eeuw werden de elektriciteits- en de gassector geliberaliseerd. Iedereen mag produceren en verbruikers mogen kopen bij wie zij wensen. Terwijl deze ontwikkeling nog niet uitgekristalliseerd is, komt er een nieuwe uitdaging aan: de energietransitie. In Parijs is afgesproken dat de voorziening in 2050 vrijwel geheel koolstofvrij moet zijn. Vanwege het grote aantal innovaties in de productie en het gebruik van duurzame energie kan dat goed lukken. De sector is in disruptie, de technologieën veranderen razendsnel. Zonnepanelen, windmolens, batterijen en elektrische auto’s worden steeds goedkoper. Daarnaast is veel onderzoek naar andere vernieuwingen, bijvoorbeeld auto’s op waterstof, de productie van biogas en getijdenenergie.

   

  De markten, en de manier waarop deze georganiseerd zijn, spelen hierbij een belangrijke rol. Regulering kan de innovaties en daarmee de duurzaamheid versnellen of juist tegenhouden. Toen de huidige wetgeving werd opgesteld, was de energievoorziening nog vooral centraal geregeld. Grote centrales leverden elektriciteit en gas aan passieve kleinverbruikers. Gebruikers kunnen nu steeds actiever worden. Ze kunnen zelf produceren, samen met hun omgeving duurzame, lokale voorzieningen opzetten, en ook zelf energie kopen of verkopen. Dit kunnen zij individueel doen of samen met andere ondernemingen of burgers (zie bijvoorbeeld fuse.eu).

   

  Aanpassingen in de regelgeving zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat partijen de nieuwe technologieën ook kunnen toepassen en dat decentrale partijen de energiemarkten onder dezelfde voorwaarden kunnen betreden als centrale partijen. Alleen onder die voorwaarden zal de transitie efficiënt plaatsvinden. Dit betekent dat lokale voorzieningen en centrale voorzieningen in het systeem dezelfde kansen hebben.

   

  Het onderzoek van Annelies Huygen spitst zich toe op de werking van de markten, de regels die daarbij horen en de aanpassingen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de sector efficiënt wordt georganiseerd, dat de verduurzaming ook daadwerkelijk kan plaatsvinden en dat het belang van de gebruikers wordt gediend. 

 • Publicaties

  2015

  • Huygen, A. (2015). Beleid voor innovaties in de elektriciteitssector. TPEdigitaal, 9(2), 62-78. [details]

  2013

  • Lavrijssen, S., & Huygen, A. (2013). De warmteconsument in de kou: een juridische en economische analyse van de positie van de warmteconsument. Sociaal-economische Wetgeving : Tijdschrift voor Europees en Economisch Recht, 61(6), 248-2680. [96]. [details]

  2013

  • Huygen, A. E. H., (2013). Case note: CBb (AWB 11/1015 t/m 11020 en 11023/1034, LJN BY2307: Een efficiënte wijze om tot efficiëntie te komen? Het CBb over GTS-tarieven), Nov 08, 2012. (Nederlands Tijdschrift voor Energierecht; Vol. 2013, No. 1). [details]

  2009

  • Huygen, A., Rutten, P., Huveneers, S., Limonard, S., Poort, J. P., Leenheer, J., ... Helberger, N. (2009). Ups and downs: economic and cultural effects of file sharing on music, film and games. (TNO-rapport; No. 34782). Delft: TNO [etc.]. [details]
  • Huygen, A., Rutten, P., Huveneers, S., Limonard, S., Poort, J. P., Leenheer, J., ... Helberger, N. (2009). Ups and downs: economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games. (TNO-rapport; No. 34782). Delft: TNO [etc.]. [details]

  2015

  • Boonstra, B., Ooms, M., Huygen, A., Rhomberg, W., Budde, B., Boelman, V., ... Mohamad Hassan, N. (2015). Social innovation in energy supply: state of the art summary. SI Drive.
  • Donker, J., Huygen, A., Westerga, R., & Weterings, R. (2015). Naar een toekonstbestendig energiesysteem: flexibiliteit met waarde. (TNO-rapport; No. 2015 R11144). Delft: TNO innovation for life.
  • Huygen, A., & Donker, J. (2015). Experimenten met flexibilisering hard nodig. Energie+, 2015(4), 9-11.
  • Ooms, M., Boonstra, B., & Huygen, A. (2015). Social Innovation Practices in Energy Supply. (Policy brief Energy Supply). SI Drive.

  2014

  • Huygen, A. (2014). Reactie op: Verticale splitsing in de energiesector. Economisch-Statistische Berichten, 99(4678), 78. [details]
  • Huygen, A. (2014). Wat is flexibiliteit waard? Energie+, 2014(1), 12-17. [details]
  • Huygen, A. (Author). (2014). Nieuwe netwerkdiensten vragen om nieuwe tarieven. Web publication/site, Energeia. Retrieved from http://www.energeia.nl/ [details]
  • Huygen, A., & Huitema, G. (2014). Experimenteren met de energierekening. Energie+, 2014(2), 20-22. [details]

  2011

  • Akerboom, S., Buist, G., Huygen, A., Ottow, A., & Pront-van Bommel, S. (2011). Smart grid pilots: handvatten voor toepassing van wet- en regelgeving. - Dl. 1: Praktisch overzicht naar aanleiding van praktijkvragen. Amsterdam, Delft, Utrecht: Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
  • Akerboom, S., Buist, G., Huygen, A., Ottow, A., & Pront-van Bommel, S. (2011). Smart grid pilots: handvatten voor toepassing van wet- en regelgeving. - Dl. 2: Naslag: achtergrond en verdieping. Amsterdam, Delft, Utrecht: Agentschap NL, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.
  • Huygen, A., Lavrijssen, S., de Vos, C., & de Wit, J. (2011). De bescherming van de consument op grond van de Warmtewet: een onderzoek naar de juridische en economische gevolgen van de gewijzigde Warmtewet voor de positie van de consument. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Centrum voor Energievraagstukken [etc.]. [details]

  2018

  • Akerboom, S. (2018). Between public participation and energy transition: The case of wind farms. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden bekend