Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. dr. M.E.A. (Menno) Hurenkamp

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Programmagroep: Political Sociology: Power, Place and Difference

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15508
  1001 NA Amsterdam
Contactgegevens
 • Publicaties

  2017

  • Hurenkamp, M. (2017). Aan de knoppen draaien, niet aan de mensen: Rood-groene politiek voor de 21e eeuw. In H. de Coninck, M. Hurenkamp, L. Melsen, & H. Opschoor (Eds.), Rood-groene politiek voor de 21e eeuw: Een pact tussen generaties (pp. 9-23). Amsterdam: Van Gennep. [details]

  2014

  • de Wilde, M., Hurenkamp, M., & Tonkens, E. (2014). Flexible relations, frail contacts and failing demands: How community groups and local institutions interact in local governance in the Netherlands. Urban Studies, 51(16), 3365-3382. https://doi.org/10.1177/0042098013519832

  2012

  2011

  • Hurenkamp, M., & Tonkens, E. (2011). De onbeholpen samenleving: burgerschap aan het begin van de 21e eeuw. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Hurenkamp, M., Tonkens, E., & Duyvendak, J. W. (2011). Citizenship in the Netherlands: locally produced, nationally contested. Citizenship Studies, 15(2), 205-225. https://doi.org/10.1080/13621025.2011.549716 [details]
  • Tonkens, E., & Hurenkamp, M. (2011). The nation is occupied, the city can be claimed. In Annual RC21 Conference 2011: The struggle to belong: dealing with diversity in 21st century urban settings: Amsterdam (The Netherlands), July 7-9 2011. - 19: Scales of citizenship Research Committee 21, International Sociological Association. [details]

  2010

  • Duyvendak, J. W., Hurenkamp, M., & Tonkens, E. (2010). Culturalization of citizenship in the Netherlands. In A. Chebel d’Appolonia, & S. Reich (Eds.), Managing ethnic diversity after 9/11: integration, security, and civil liberties in transatlantic perspective (pp. 233-252). New Brunswick, NJ: Rutgers University Press. [details]

  2009

  • Hurenkamp, M. (2009). Organize liberal, think conservative: citizenship in light communities. In J. W. Duyvendak, F. Heemskerk, & M. van Niekerk (Eds.), City in sight: Dutch dealings with urban change (pp. 141-158). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]

  2008

  • Hurenkamp, M. E. A., & Duyvendak, J. W. (2008). De zware plicht van de lichte gemeenschap. Krisis, 28(1), 1-14. [details]

  2007

  • Hurenkamp, M. E. A. (2007). Een pony van troje: het beleidscommunitarisme van het kabinet Balkenende IV. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 34(3), 181-185.

  2017

  • de Coninck, H., Hurenkamp, M., Melsen, L., & Opschoor, H. (Eds.) (2017). Rood-groene politiek voor de 21e eeuw: Een pact tussen generaties. Amsterdam: Van Gennep. [details]

  2009

  • Becker, F., Hurenkamp, M., & Tops, P. (Eds.) (2009). Lokale politiek als laboratorium: in de voetsporen van Wibaut en Drees. (WBS jaarboek; Vol. 2009). Den Haag: Wiardi Beckman Stichting. [details]
  • Hurenkamp, M. (2009). De angst om voor zwak versleten te worden. Socialisme en Democratie, 66(1/2), 71-75. [details]
  • Hurenkamp, M., & Rooduijn, M. (2009). Kleinschalige burgerinitiatieven in perspectief. In P. Dekker, & J. de Hart (Eds.), Vrijwilligerswerk in meervoud (pp. 197-215). (Civil society en vrijwilligerswerk; No. 5). Den Haag: SCP. [details]

  2008

  • Becker, F., Hurenkamp, M., & Sie Dhian Ho, M. (2008). Het ongemak over Europa. (WBS jaarboek; No. 2008). Amsterdam: Mets & Schilt. [details]
  • Kazin, M., Becker, F., & Hurenkamp, M. (2008). In search of progressive America. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press. [details]

  2007

  • Becker, F., Hurenkamp, M., & Kazin, M. (2007). Op zoek naar progressief Amerika. (WBS jaarboek; No. 2007). Amsterdam: Mets & Schilt.
  • Hurenkamp, M. E. A. (2007). Zelffelicitaties op het middenveld. In M. Gesthuizen, & P. Tammes (Eds.), De sterke kanten van Nederland (pp. 45-51). (SCP Special; No. 17). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Hurenkamp, M., & de Groot, N. (2007). Het voelt als een dorp: Happy-vpro als lichte gemeenschap. In E. Wit, I. de Vries, R. Buitenweg, R. Zunderdorp, & P. Boogaard (Eds.), De autonome mens: Nieuwe visies op gemeenschappelijkheid (pp. 101-116). Amsterdam: SUN.

  2006

  • Becker, F., van Hennekeler, W., & Hurenkamp, M. E. A. (2006). Jaarboek van de Wiardi Beckman Stichting. Amsterdam: Mets en Schilts.
  • Becker, F., van Hennekeler, W., & Hurenkamp, M. E. A. (2006). Vier jaar Balkenende. Amsterdam: Mets en Schilts.
  • Hurenkamp, M. E. A. (2006). Dit is een land van leren, niet van spelen. Verwijderingen tussen allochtonen en Nederlanders. In G. van den Brink, M. Cadat, M. Hurenkamp, M. de Ruijter, & L. Verplanke (Eds.), Culturele contrasten: het verhaal van de migranten in Rotterdam Amsterdam: Bert Bakker.
  • Hurenkamp, M. E. A., & Kremer, M. (2006). Eigen verantwoordelijkheid maakt al te lichte gemeenschappen. In F. Becker, W. van Hennekeler, & M. E. A. Huernkamp (Eds.), Vier jaar Balkenende Amsterdam: Mets en Schilts.

  2005

  • Duyvendak, J. W., & Hurenkamp, M. E. A. (2005). Het verlichten van gemeenschappen. Socialisme en Democratie, 4, 42-44. [details]
  • Duyvendak, J. W., & Hurenkamp, M. E. A. (2005). Integreren in een uniform land. Streven, 4, 312-320. [details]

  2020

  • Hurenkamp, M. E. A. (2020). Nationalisme is al lang weer doodgewoon. Sociale Vraagstukken.
  • Hurenkamp, M. E. A. (2020). Participatiesamenleving: de opkomst en neergang van een begrip. Sociale Vraagstukken.

  2009

  • Hurenkamp, M. (2009). De kleine pijn van de vooruitgang: politieke en culturele strijd in het nieuwe Nederland. Amsterdam: Van Gennep. [details]
  • Hurenkamp, M. (2009). Nette helden: besprekingsartikel van Jeffrey Alexander’s The civil sphere [Bespreking van: J.C. Alexander (2006) The civil sphere]. Sociologie, 5(1), 112-125. [details]

  2008

  • Hurenkamp, M., & Tonkens, E. (2008). Wat vinden burgers zelf van burgerschap? Burgers aan het woord over binding, loyaliteit en sociale cohesie. Den Haag: NICIS Institute. [details]

  2007

  • Hurenkamp, M. E. A. (2007). Actief burgerschap in lichte gemeenschappen. Zicht, 12-15.
  • Tonkens, E. H., Hurenkamp, M. E. A., & Nigten, V. E. (2007). Burgerschap en binding. Pleidooi voor microcosmopolitisme, tussenrapportage. Amsterdam: AIAS.

  2006

  • Hurenkamp, M. (2006). De nieuwe vaderlijkheid. Waterstof : Krant van Waterland, 12.
  • Hurenkamp, M. E. A. (2006). Nieuwe idealisten zijn fatsoenrakkers. In T. Notten (Ed.), Een omgekeerd generatieconflict? De jeugd verdient de toekomst (pp. 51-53). Antwerpen: Garant.
  • Hurenkamp, M. E. A., & Tonkens, E. H. (2006). Toekomstverkenning vrijwillige burgerinitiatieven. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  • Hurenkamp, M. E. A., Tonkens, E. H., & Duyvendak, J. W. (2006). Wat burgers bezielt. Een studie naar burgerinitiatieven. Den Haag: NICIS.
  • Hurenkamp, M. E. A., Tonkens, E. H., & Duyvendak, J. W. (2006). Wat burgers bezielt. Vitale Stad, 10.
  • Hurenkamp, M., & Kremer, M. (2006). Vrijheid, onder andere een ideaal [Bespreking van: B. Snels (2005) Vrijheid als ideaal]. B en M : Tijdschrift voor Beleid, Politiek en Maatschappij, 33(1), 58-61. [details]

  2005

  • Duyvendak, J. W., & Hurenkamp, M. E. A. (2005). Individualisme en gemeenschap gaan goed samen. De Helling, 1, 18-21. [details]

  Spreker

  • de Ridderhof de Wilde, M. (speaker), Hurenkamp, M. E. A. (speaker) & Tonkens, E. H. (speaker) (14-8-2010). Bringing Local Government back in. Local Citizen Groups: a Pyramid of Needs., paper at Annual Meeting American Sociological Association, Atlanta.
  • Tonkens, E. H. (speaker), Hurenkamp, M. E. A. (speaker) & Duyvendak, J. W. (speaker) (14-8-2010). Flexible, Frail, Fail, Interaction Between Local Institutions and Citizen Groups in the Netherlands, Paper presented at the annual meeting of the American Sociological Association, Atlanta.
  • Hurenkamp, M. E. A. (speaker) (13-10-2009). Lecture + Workshop ‘Burgerschap’, NICIS-congres ‘Een stad die het maakt’, Amsterdam.
  • Hurenkamp, M. E. A. (speaker) (2009). Masterclass ‘Sociale cohesie’, Leergang strategische beleidsadvisering’, Nederlandse school voor openbaar bestuur, Den Haag.
  • Duyvendak, J. W. (speaker), Hurenkamp, M. E. A. (speaker) & Tonkens, E. H. (speaker) (28-8-2008). Culturalization of Citizenship in the Netherlands, Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Boston.
  • Hurenkamp, M. E. A. (speaker), Tonkens, E. H. (speaker) & Duyvendak, J. W. (speaker) (1-8-2008). Locally produced, nationally contested. Citizenship in the Netherlands., Paper for the meeting of the American Sociology Association, Boston.
  • Duyvendak, J. W. (speaker), Hurenkamp, M. E. A. (speaker) & Tonkens, E. H. (speaker) (1-8-2008). ‘Citizenship in the Netherlands: locally constructed, nationally contested’, Paper presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association, Boston.
  • Hurenkamp, M. E. A. (speaker) (20-6-2006). Toerisme in lichte gemeenschappen, Co referent bij aanvaarding lectoraat 'visitor management' door dr. E. Ennen aan de Hogeschool Breda, Breda.

  Andere

  • Hurenkamp, M. E. A. (other) (2009). Redacteur, Uitgeverij Van Gennep, Amsterdam (other).
  • Hurenkamp, M. E. A. (participant) (2-11-2006). Organisatie van symposium van Vereniging Nederlandse Gemeenten, op de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam. Wat burgers bezielt (participating in a conference, workshop, ...).

  2017

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden bekend