Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
 • Over Laura Keesman

  Mijn naam is Laura Keesman en ik ben promovendus in culturele sociologie en deel van het Group Violence Research project aan de Universiteit van Amsterdam en Amsterdam Institute for Social Science Research. Ik ben gelieerd aan The Amsterdam Center for Conflict Studies (ACCS) en in voorjaar 2022 Visiting Fellow aan the Centre for Criminological Research, University of Alberta Canada. Ik heb een Bachelor in Maatschappelijk werk en dienstverlening (Hogeschool van Amsterdam) en Master in culturele sociologie (Universiteit van Amsterdam).

  Mijn onderzoeks interesses zijn (the micro-sociology of) violence - the sociology of emotions - policing – the sociology of emotions – embodiment studies – ethnomethodology – symbolic interactionism – phenomenology – performativity – and visuele methoden. Ik ben ook geinteresseerd in klassieke sociologie en culturele sociologie in het algemeen.

  Voorheen werkte ik als maatschappelijk werker en sociaal pedagogisch hulpverlener in een crisisopvang voor mishandelde vrouwen en kinderen in Sioux Falls, South-Dakota, U.S.A. en in de dak- en thuislozenopvang van het Leger des Heils op de Wallen te Amsterdam. Ik werkte en studeerde gelijktijdig en dit heeft geleidt tot ruim zeven jaar ervaring in de daklozen gemeenschap en zorg- en opvangsector. Het is hier waar ik geïntrigeerd raakte door geweld en groepsdynamiek tijdens gespannen interacties. Om deze reden heb ik voor mijn master thesis in Sociologie onderzoek gedaan naar situationele en emotionele dynamiek van gewelddadige situaties en de geleefde ervaringen van spanning en angst door sociaal werkers in de daklozenopvang. Dit heeft geleidt tot een  publicatie over de emotionele en lichamelijke processen van sociaal werkers en hoe zij hiermee omgaan tijdens gespannen en bedreigende situaties in Journal of Social Work: ‘Bodies and emotions in tense and threatening situations’. In 2016-2017 werkte ik als junior lecturer op de afdeling Sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en als onderzoekers bij RIGO Research en Advies, een commerciaal onderzoeksbureau.

  Momenteel, als promovendus, bestudeer ik geweldsincidenten in politiewerk. I focus specifiek op hoe politiemensen omgaan met gespannen en dreigende interacties (zie meer bij The Group Violence Research Program). Zie voor mijn recente publicatie over het kijken en analyseren van videos van geweldsincidenten samen met agenten die deze situatie meemaakte(n) 'Action accounts of police-civilian interactions: Using video elicitation to explore police officers’ how-to knowledge' en hoe agenten soms 'bevriezen' in the face of violence: ‘FREEZE?’ An analysis of police officers accounts of self-enclosing experiences'.

  Tot slot, in aanvulling op mijn onderzoek, geef ik les in theoretische vakken voor de BA sociologie, supervise ik BA thesissen over geweld, sexual harassment, en politie gerelateerde onderwerpen zoals police brutality, geef ik gast lessen in MA vakken zoals de 'Minor Violence' en 'Body Emotions and Culture', alsmede een individual reading course in the Research Master Social Sciences, en ben ik een departmental intership supervisor.

 • The Group Violence Research Program

  Mijn project in het Group Violence Research Program focust geweldsincidenten in politiewerk. Politiemensens worden soms geconfronteerd met gespannen, bedreigende en gewelddadige situaties tijdens hun werk. Zij lopen een verhoogd risico op de blootstelling aan agressief en gewelddadig gedrag van individuen. Om om te kunnen gaan met dergelijk gedrag en dergelijke situaties moeten agenten controle verkrijgen. Tegelijkertijd worden zij verantwoordelijk gehouden voor hun acties.  Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Eerst, probeer ik te begrijpen hoe agenten collectief controle verkrijgen in antagonistische situations, en hoe zij samenwerken in gespannen en dreigende situaties. Ten tweede: ik probeer te begrijpen hoe agenten geweld ervaren; mentaal, fysiek en emotioneel. De politie wil graag ‘controle’ hebben over (gewelds)situaties. Hoe verwerven agenten controle, en vooral, hoe doen zij dit gezamenlijk?

  Ik ben met name geïnteresseerd in hoe politie agenten omgaan met  conflictueuze situaties. Hoe zorgen zij bijvoorbeeld voor ‘controle’ in een situatie, en wat er gebeurt er als het verkrijgen hiervan niet lukt of wanneer geweld escaleert? Hoe werken agenten samen als team en nog specifieker: hoe gebruiken zij hun lichaam wanneer zij dit doen. Welke (non)verbale communicatie gebruiken zij, en hoe grijpen zij in tijdens de vroege stadia of fasen van gespannen interacties? Hoe zorgen zij voor een succesvolle de-escalatie, en wanneer lukt het hen niet om dit te bereiken? Ik kijk expliciet naar hoe agenten omgaan met angst, spanning of andere (negatieve) emoties. Dit onderzoek gaat over politieagenten hun ervaringen met geweldsinteracties, vooral vanuit hun perspectief.

  Om de ingewikkelde dynamiek van gespannen situaties waar politiemensen mee te maken krijgen te begrijpen heb ik verschillende politie teams geobserveerd in heel Nederland. Ik ging mee tijdens dagelijkse diensten, surveillance, heb meegedaan aan politie trainingen, ben meegeweest met de ME en met Arrestatieteams. Naar aanleiding van dit veldwerk heb ik de leden van de geobserveerde teams geinterviewd over specifieke geweldsincidenten. Op deze manier probeer ik hun ervaringen te begrijpen en analyseren. In de praktijk reconstructueer ik hun ervaren  conflictueuze situaties. Tot slot heb ik samen met politieagenten video's van gewelddadige situaties bekeken om details (acties, communicatie, amenwerking) van ervaren situaties te bespreken en te begrijpen hoe zij deze situaties managen. Dit heeft geleid tot een publicatie in Poetics (zie publicaties). Door een etnografische methode te combineren met interviews probeer ik de emotionele processen en situationele groepsdynamiek van gewelddadige situaties, en in het bijzonder hoe politieagenten hier mee omgaan tijdens gewelddadige interacties, in kaart te brengen.

  In het kort ziet mijn onderzoeksprofiel er zo uit:

  - kwalitatief onderzoek; etnografisch veldwerk/participant observation in verschillende eenheden in Nederland, en in depth/reconstructive interviewing
  - visuele methodologiën; video's, tekeningen van geweldsituaties, en body maps
  - kwalitatieve data analyse in Atlas.ti
  - publiceren (peer reviewed) artikelen
  - presentaties op internationale conferenties en seminars

   

 • Lesgevende taken

  Van 2017 tot heden als promovendus:

  • Supervision of Bachelor Theses, Thesis Group: Micro-Sociology of Violence. Topics on violence, riots, catcalling, and police issues, e.g. police brutality
  • Tutor Individual Reading Course Research Master Social Sciences (RMSS)
  • Departmental Internship Supervisor
  • Tutorial teaching Classical Sociological Theory: Social Interactions and Interdependencies. With philosophers and sociologists; Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, Alexis de Toqcueville, Adam Smith, Karl Marx, Norbert Elias, and Émile Durkheim, both bachelor and pre-master students
  • Tutorial teaching Matching Sociology; introductory seminar for sociology bachelor students
  • Various guest lectures in Minor Violence, M.A. and B.A. Sociology, Research Master Social Sciences (RMSS) Qualitative Design and RMSS Reading Club

  In 2016 - 2017 als junior lecturer:

  • Tutorial teaching Classical Sociological Theory: Social Interactions and Interdependencies on the origins of Sociology. With philosophers and sociologists; Jean-Jacques Rousseau, Herbert Spencer, Alexis de Toqcueville, Adam Smith, Karl Marx, Norbert Elias, and Émile Durkheim both bachelor and pre-master students
  • Tutorial teaching Classical Sociological Theory: Power, Culture, Identity, on further theorizing and the Frankfurter Schule. With philosophers and sociologists; Max Weber, Georg Simmel, Sigmund Freud, George Herbert Mead and Max Horkheimer & Theodor Adorno both bachelor and pre-master students
  • Tutorial teaching Cultural Sociology on subcultures, Art and Markets 
 • Publicaties

  2021

  2020

  2021

  2019

  2021

  2020

  2018

  2016

  2021

  • Keesman, L. D. (2021). Voordracht Vertrouwen Movisie Kerstdebat 2021.

  Mediaoptreden

  Spreker

  • Keesman, L. (speaker) (21-9-2022). Panel Organiser 'Police-citizen interactions; conflict, trajectories, de-escalation, and bystanders.' Presenting paper 'Feel it Coming: Situational Turning Points in Police-Civilian Encounters', Eurocrim 2022 (European Society of Criminology, ESC), Malaga.
  • Keesman, L. (speaker) (21-9-2022). The showability of policing: how police officers’ use of videos in organizational contexts reproduces police culture, Eurocrim 2022 (European Society of Criminology, ESC), Malaga.
  • Keesman, L. (speaker) (5-9-2022). Regular Session Sociology of the Body. Presentation: "Primordial Brains and Bodies: How Neurobiological Discourses Shape Policing Experiences.", American Sociological Association Annual Meeting 2022, Los Angeles.
  • Keesman, L. (speaker) (16-6-2022). Feel it Coming: Situational Turning Points in Police-Civilian Encounters, NVC congres 2022 (Nederlandse Vereniging voor Criminologie), Leiden.
  • Keesman, L. (invited speaker) (1-4-2022). Panel Police Organizational Practices. Presenting "Police experiences with violence: reading bodies, collective action, and the risk of freezing.", Policing Conference Centre for Criminological Research, University of Alberta, Canada.
  • Keesman, L. (invited speaker) (17-12-2021). Kerstdebat Movisie 2021: Marc Chavannes, Nazmiye Oral en Laura Keesman over vertrouwen, Kerstdebat Movisie 2021: Vertrouwen, Utrecht. https://www.movisie.nl/artikel/kerstdebat-marc-chavannes-nazmiye-oral-laura-keesman-over-vertrouwen
  • Keesman, L. (invited speaker) (17-12-2021). Vertrouwen, Kerstdebat Movisie 2021: Vertrouwen, Utrecht. https://www.movisie.nl/artikel/vertrouwen-waardevol-fundamenteel-verlies-niet
  • Keesman, L. (invited speaker) (11-11-2021). Organiseren van collectieve actie: hoe video elicitatie helpt om belichaamde kennis van politieagenten te onderzoeken., Conferentie 'Onderzoek bij, voor en door de politie' onder leiding van Directoraat generaal Politie en Veiligheidsregio’s, Politie, Politieacademie en Ministerie van Justitie en Veiligheid. .
  • Keesman, L. (speaker) (2-9-2021). Research Network11 Session "Sociology of Emotions", panel "Emotions in Public Institutions. Presentation: “FREEZE! A Phenomenological Account of Action Paralysis”, European Sociological Association 2021, Barcelona. https://www.europeansociology.org/about-esa-2021-barcelona-online/programme/research-network-sessions
  • Keesman, L. (speaker) (9-8-2021). Regular Session Qualitative Methodology. Presentation: “Action accounts of police-civilian interactions: Using video elicitation to explore police officers’ how-to knowledge”, American Sociological Association Annual Meeting.
  • Keesman, L. (speaker) (8-8-2021). Regular Session Sociology of the Body and Embodiment: Boundaries, Body Work, and Everyday Embodied Practices. Presentation: “FREEZE! A Phenomenological Account of Action Paralysis”, American Sociological Association Annual Meeting.
  • Keesman, L. (speaker) (15-7-2021). Panel: Reflections on Intersectional Power dynamics in Urban Methodologies. Presentation: “’It’s almost the 14th of February [Valentine’s day] so I thought of you’: finding balance between acceptance and professionalism in police research”, International Sociological Association RC21 Antwerp, Antwerp.
  • Keesman, L. (invited speaker) (7-6-2021). Invited speaker on audio visual methods in ethnographic policing research at ‘Workshop sensory ethnography for early career researchers working on the intersection of security, religion and urban space’ SACRASEC research project led by Dr. Tessa Diphoorn Universiteit Utrecht, Workshop sensory ethnography for early career researchers working on the intersection of security, religion and urban space, Utrecht.
  • Keesman, L. (invited speaker) (27-4-2021). Presentation for the police partnership and intelligence group The Applied Security Science Partnership (ASSP): “Police experiences with violence: reading bodies, collective action, and the risk of freezing. How do police officers deal with antagonism?”, Victoria University, Melbourne, Australia, Victoria University, Melbourne.
  • Keesman, L. (invited speaker) (10-4-2021). Invited Lecture at Open Huis on my PhD research and ‘violence against police officers’, organized by Open University faculty of Psychology with TNO Human Behavior & Training, Open Huis by Open University faculty of Psychology together with TNO Human Behavior & Training, Amsterdam.
  • Keesman, L. (invited speaker) (5-3-2021). Invited presentation on my PhD research into violent interactions in Dutch policing at Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR) for the Evidence-based policing project, invited by Dr. Stijn Ruiter Utrecht University for, Evidence-based policing project Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement (NSCR), Amsterdam.
  • Keesman, L. (invited speaker) (30-1-2021). Hoe ontsporen rellen?, YouTube Platform De Nieuwe Wereld . https://www.youtube.com/watch?v=bsCM7dbhNLY
  • Keesman, L. (speaker) (6-11-2020). Presentation: “Action accounts of police-civilian interactions: Using video elicitation to explore police officers’ how-to knowledge”, Cultural Sociology Lowlands 2021.
  • Keesman, L. (speaker) (14-6-2018). Presentation: “Mutual alignment and appropriate lines of action during violent situations”, Dag van de Sociologie, Rotterdam.
  • Keesman, L. (speaker) (8-6-2018). Presentation: “Mutual alignment and a sense of moral community: how group behavior affects escalation and de-escalation in street-level policing in The Netherlands.”, 7th Ethnography and Qualitative Research Conference, Bergamo, Italy, Bergamo.

  Andere

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden