Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

mw. L.D. (Laura) Keesman

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen
Programmagroep: Cultural Sociology
Fotograaf: Rijnders

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15508
  1001 NA Amsterdam
Contactgegevens
 • Over Laura Keesman

  Mijn naam is Laura Keesman en ik ben promovendus in culturele sociologie en deel van het Group Violence Research project aan de Universiteit van Amsterdam en Amsterdam Institute for Social Science Research. Ik heb een Bachelor in Maatschappelijk werk en dienstverlening (Hogeschool van Amsterdam) en Master in culturele sociologie (Universiteit van Amsterdam).

  Voorheen werkte ik als maatschappelijk werker en sociaal pedagogisch hulpverlener in een opvang voor mishandelde vrouwen en kinderen in U.S.A. en in de dak- en thuislozenopvang van het Leger des Heils op de Wallen te Amsterdam. Ik werkte en studeerde gelijktijdig en dit heeft geleidt tot ruim zeven jaar ervaring in de daklozen gemeenschap en zorg- en opvangsector. Het is hier waar ik geïntrigeerd raakte door geweld en groepsdynamiek tijdens gespannen interacties. Om deze reden heb ik voor mijn master thesis in Sociologie onderzoek gedaan naar situationele en emotionele dynamiek van gewelddadige situaties en de geleefde ervaringen van spanning en angst door sociaal werkers in de daklozenopvang. Dit heeft geleidt tot een aanstaande publicatie over de emotionele en lichamelijke processen van sociaal werkers en hoe zij hiermee omgaan tijdens gespannen en bedreigende situaties (nog te verschijnen).

  In 2016-2017 gaf ik als junior docent les op de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam en werkte ik als junior onderzoeker bij een commercieel onderzoeksbureau RIGO Research en Advies BV. Mijn voornaamste interesses zijn de micro-sociologie van geweld, de sociologie van emoties, klassieke sociologie en culturele sociologie.

 • The Group Violence Research Program

  Mijn project in het Group Violence Research Programme focust op politieteams. Politieteams worden geregeld geconfronteerd met gespannen, bedreigende en gewelddadige individuen en situaties. Zij lopen een verhoogd risico op de blootstelling aan agressief en gewelddadig gedrag, zelfs regelmatig. Om goed hun werk te kunnen doen dient de politie ‘controle’ te hebben. Hoe verwerven politieagenten controle, en hoe doen zij dit gezamenlijk?

  Ik ben geïnteresseerd in hoe politie agenten en teams omgaan met gespannen, conflictueuze situaties. Hoe zorgen zij bijvoorbeeld voor ‘controle’ in een situatie, en wat er gebeurt er als het verkrijgen hiervan niet lukt, met andere woorden: wanneer geweld escaleert. Hoe werken agenten samen als team en hoe grijpen zij in tijdens de vroege stadia of fasen van gespannen interacties? Hoe zorgen zij voor een succesvolle de-escalatie, en wanneer lukt het hen niet om dit te bereiken? Bovendien, hoe gaan politie agenten om met angst, spanning of andere negatieve emoties en wat is de betekenis van geweld voor hen?

  Om de ingewikkelde dynamiek van gespannen situaties waar politie teams mee te maken krijgen te begrijpen zal ik verschillende politie teams observeren tijdens hun dagelijkse diensten. Derhalve zal ik de leden van de geobserveerde teams interviewen en hun ervaringen proberen te begrijpen door een reconstructie te maken van hun ervaren gespannen, conflictueuze situaties. Tot slot bekijk ik samen met politieagenten video's van gewelddadige situaties om hun ervaringen te begrijpen en details van de situatie te bespreken. Door een etnografische methode te combineren met interviews zal ik proberen de emotionele processen en situationele groepsdynamiek van gewelddadige situaties, en in het bijzonder hoe politieagenten hier mee omgaan tijdens gewelddadige interacties, in kaart te brengen. 

 • Lesgevende taken

  In 2016 - 2017 als junior docent:

  • Klassieke Sociologische Theorie I over de oorsprongen van Sociologie. Met filosofen en sociologen; Jean-Jacques Rousseau, Hertbert Spencer, Alexis de Toqcueville, Adam Smith, Karl Marx and Émile Durkheim
  • Klassieke Sociologische Theorie II over verder theoretiseren en de Frankfurther Schule. Met filosofen en sociologen; Max Weber, Georg Simmel, Sigmund Freud, George Herbert Mead and Max Horkheimer & Theodor Adorno
  • Verdiepingsmodule Cultuursociologie over subculturen, kunst en markten

  In 2017 tot heden als promovendus:

  • Klassieke Sociologische Theorie I over de oorsprongen van Sociologie. Met filosofen en sociologen; Jean-Jacques Rousseau, Hertbert Spencer, Alexis de Toqcueville, Adam Smith, Karl Marx and Émile Durkheim
  • Matching sociology; introductie werkgroep voor sociologie bachelorstudenten
  • Guest lectures in; Minor Violence, Master courses, Research Master (RMSS) Qualitative Design
 • Publicaties

  2020

  2018

  2019

  • van der Zeeuw, A., Keesman, L. D., & Weenink, D. (2019). СОЦИОЛОГИЗИРОВАНИЕ С Р. КОЛЛИНЗОМ: ИНТЕРВЬЮ ОБ ЭМОЦИЯХ, НАСИЛИИ, ПРОСТРАНСТВАХ ВНИМАНИЯ И СОЦИОЛОГИИ. Sociologičeskie Issledovaniâ, 1, 40-51. [1].

  2018

  2016

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden bekend