Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. M.H.G. (Michiel) van Kempen

Nederlands-Caraïbische letteren (bijzondere leerstoel vanwege de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde met steun van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) )
Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Nederlandse Letterkunde
Fotograaf: Eduard Lampe

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
 • Kamernummer: 446
Postadres
 • Postbus 1637
  1000 BP Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Biografische gegevens

  Michiel van Kempen (1957) is bijzonder hoogleraar Nederlands-Caraïbische Letteren. Hij is de auteur van romans, verhalenbundels en essays. Onder zijn redactie verscheen een groot aantal bloemlezingen over de Surinaamse en Antilliaanse poëzie, o.m. de Spiegel van de Surinaamse poëzie (1995), Mama Sranan; 200 jaar Surinaamse verhaalkunst (1999), en Voor mij ben je hier; verhalen van de jongste generatie Surinaamse schrijvers (2010). Hij was mederedacteur van Wandelaar onder de palmen (2004) en Noordoostpassanten: 400 jaar Nederlandse verhaalkunst over Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba (2005).   In 2003 verscheen zijn lijvige, tweedelige Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur (2003). Zijn laatste uitgaven zijn de bundel Shifting the compass; Pluricontinental Connections in Dutch Colonial and Postcolonial Literature (2013). de biografie Rusteloos en overal; Het leven van Albert Helman (2016), het essay Herinneren, verbeelden, begrenzen; 150 jaar Hindostanen hier en daar (2018), en bloemlezingen uit het werk van Michael Slory: Alsof men alles loslaat (2018) en Jit Narain, Een mensenkind in niemandsland (2021). In 2020 verscheen Het andere postkoloniale oog; onbekende kanten van de Nederlandse (post)koloniale cultuur en literatuur.

  Hij was hoofdredacteur van het tijdschrift voor Surinamistiek Oso , voorzitter van de commissie digitalisering Surinamica voor de Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren en was betrokken bij de Masteropleiding Literatuur van de Universiteit van de Nederlandse Antillen. Hij is mede-oprichter van de Werkgroep Caraïbische Letteren en maakt deel uit van de editorial board van het Journal of Dutch Literature. In 2004 ontving hij de ANV-Visser Neerlandia-prijs en in 2009 de Gaanman Gazon Matodja Award. Hij is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en Officier in de Ere-orde van de Gele Ster (Suriname). In 2020 werd hij onderscheiden door de Hongaarse Akademie van Wetenschappen.

  Promovendiweekend Amsterdam-Zuidoost, 2011

  Vierde promovendi-bijeenkomst 28 en 29 mei 2011

   In het weekend van 28 en 29 mei kwamen alle promovendi die vallen onder de leerstoel West-Indische Letteren van de Universiteit van Amsterdam (prof. Michiel van Kempen) bijeen voor hun jaarlijkse promovendiweekend, deze keer in Amsterdam. Zij komen vanuit allerlei landen bijeen voor gespecialiseerde colleges op het gebied van de Caraïbische cultuur en literatuur. Op zaterdagochtend kregen zij een workshop van dr Fridus Steijlen (KITLV) over: Hoe om te gaan met orale bronnen? Aan de orde kwamen onder meer de status van orale bronnen en de techniek om die op te tekenen en te interpreteren. Dr Theo Meder, werkzaam als antropoloog bij het Meertensinstituut, sloot met zijn college over de aard en functie van Anansi-vertellingen naadloos aan op de workshop van Steijlen. Op zondagochtend gaf prof. dr Wim Rutgers (Universiteit van Curaçao) een college over de lezer als component van de schrijver. Zicht op het functioneren van de lezers biedt andere perspectieven op de literatuurgeschiedenis. Prof. dr Gert Oostindie (Universiteit Leiden en KITLV) sprak over het kritisch omgaan met historische bronnen. Hij stelde aan de orde dat historici in de regel meer in de empirische feiten en het hoe-het-geweest-is geïnteresseerd zijn dan letterkundigen. Zijn kritische vragen bij de positie vande historicus en multifocality leidden tot levendige debatten. Tussendoor kregen de promovendi ook nog een korte cursus Powerpoint.

  Belangrijkste doel van de promovendibijeenkomst is dat de promovendi een presentatie houden over de stand van hun eigen onderzoek en de vragen en dilemma's die dat oproept. Zij krijgen daarbij feedback van de hoogleraren en van hun collega-promovendi. Ook Cynthia Abrahams, als eerste bij deze leerstoel gepromoveerd (op R. Dobru), was aanwezig: zij hield de speech tijdenshet diner op zaterdag en vertelde over haar ervaringen gedurende haar promotietraject. Vier jaar lang bewijzen deze bijeenkomsten dat zij bijna de life line zijn voor het promotie-onderzoek dat vaak in afzondering moet gebeuren, zeker in het geval van de zgn. buiten-promovendi die niet een arbeidsplek aan een universiteit hebben. Het zou voor hen een drama zijn, mocht de nu bedreigde leerstoel worden opgeheven.

   

  Voltooide promotie-onderzoeken bij Nederlands-Caraïbische letteren

  Cynthia Abrahams: Wan bon, wan Sranan, wan pipel; het werk van R. Dobru/Robin Raveles, Surinamer, dichter, politicus, 1935-1983

  Jos de Roo: Praatjes voor de West; De Wereldomroep en de Antilliaanse en Surinaamse literatuur, 1947-1958

  Ellen de Vries: Strijd in de media; Media als spiegel van de postkoloniale verhouding tussen Suriname en Nederland (1980-1992)

  Adrienne Zuiderweg: Batavia berijmd; Een geschiedenis van de Compagniesliteratuur en een overzicht van de Compagniesdichters in Batavia

   

  Lopend promotieonderzoek Nederlands-Caraïbische Letteren

  Josephine Campbell: Nederlands-Caraïbische literatuur in het onderwijs

  Ruby Eckmeyer: De dandé traditie van Aruba

  Joe Fortin: de Papiamentstalige literatuur van Aruba, in het bijzonder van Jossy Tromp

  Paul Hollanders: de planter-dichter Paul François Roos en zijn kring

  Kwasi Koorndijk: Sranantongo en etnovitaliteit

  Pearl Pengel: Trailblazers; Women of the Armed Forces in Suriname

  Anita Ramcharan: De vrouw in de Hindostaanse liedkunst

  Benoit Verstraete: De zendeling-schrijver P.M. Legêne en de zendingsliteratuur

  Anne Visee: het Amerika-gerelateerde werk van Albert Helman uit het interbellum

  Tim de Wolf: Muziek en muziekdragers van de voormalige Nederlandse Antillen

   

  Promovendi 2010

  Derde promovendi-bijeenkomst 28-30 mei 2010

  Het laatste weekend van mei troffen alle promovendi elkaar in Ermeton-sur-Biert in de prachtige Belgische Ardennen. Er waren bijzondere colleges/workshops van prof. Wim van den Berg, dr Frans Blom, drs Adrienne Zuiderweg en prof. Michiel van Kempen. Alle promovendi gaven presentaties over hun onderzoek en kregen feedback van bovenstaande docenten en van prof. Elisabeth Leijnse. Er was ruime gelegenheid de contacten aan te halen en elkaar problemen voor te leggen.
  Op de foto v.l.n.r. eerste rij Paul Hollanders, Michiel vanKempen, Sabine Ernst, Cheryda Adama-de Ziel, Tim de Wolf; daarachter Carl Haarnack, Benoit Verstraete, Johan Graaven, Matthijs Ponte, achterste rij: Joe Fortin, Jos de Roo, Radjin Gena.(Niet aanwezig waren: Cynthia Abrahams, Liselotte Hammond, Ida Mursidah en Ellen de Vries)

  Tweede promovendidag

  Op 5 juni 2009 kwamen alle buitenpromovendi weer bijeen om colleges te krijgen van Joep Leerssen en Elisabeth Leijnse in het Bungehuis. Deze twee hoogleraren, alsmede Pamela Pattynama, Wim Rutgers en ondergetekende gaven vervolgens feedback op door de promovendi voorbereide onderzoeksvragen. Daarna was er een diner in de Amsterdamse Academische Club. René Karels was de tafelredenaar met een geestige verhandeling over zijn eigen ervaringen als buitenpromovendus.Voor het gebouw werd deze foto gemaakt.

  Eerste promovendidag

  Op zaterdag 10 mei 2008 konden alle buitenpromovendi, dankzij de gastvrijheid van de directeur van de UB Nol Verhagen, in de directeurskamer van de UB bijeenkomen. Alle promovendi presenteerden hun onderzoeksvoorstel en kregen daarop feedback van Ena Jansen (hoogleraar Zuid-Afrikaanse letterkunde) en van Michiel van Kempen.

  Op de foto v.l.n.r. Carl Haarnack, Paul Hollanders, Cynthia Abrahams, Hans Neervoort, Michiel van Kempen, Benoît Verstraete, Johan Graaven, Lucia Nankoe, Jos de Roo.

  Promovendiweekend 2018, gebouw De Bazel, Italiaanse zaal

  Publicaties in boekvorm

   

   

  Bundels met wetenschappelijke opstellen

  Tussenfiguren: schrijvers tussen de culturen. Redactie met Elisabeth Leijnse. Amsterdam: Het Spinhuis, 1998; aangevulde herdruk 2001.

  Wandelaar onder de palmen; Verkenningen in de koloniale en postkoloniale literatuur en cultuur. Onder redactie van Michiel van Kempen, Piet Verkruijsse en Adrienne Zuiderweg. Leiden: KITLV Uitgeverij, 2004.

  Shifting the Compass: Intercontinental Connections in Dutch Colonial and Post-Colonial Literature. (Ed. with Jeroen Dewulf & Olf Praamstra). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013.

   

  Literatuurgeschiedenis

  De Surinaamse Literatuur 1970-1985, een documentatie, Paramaribo:. De Volksboekwin­kel, 1987.

  Surinaamse schrijvers en dichters, Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989.

  De geest van Waraku. Kritieken over Surinaamse literatuur. Zuid, Haarlem/Brussel 1993.

  Woorden op de westenwind. Fotografie: Michel Szulc-Krzyza­nowski. Teksten: Michiel van Kempen. In de Knipscheer, Amsterdam 1994.

  Suriname-Catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam. Samengesteld door Kees van Doorne en Michiel van Kempen. Universiteitsbibliotheek van Amsterdam, Amsterdam 1995.

  Tussen droom en werkelijkheid: een keuze uit de literaire pagina van de Ware Tijd. Inleiding en zes bijdragen. Oko­pipi, Pa­ra­ma­ri­bo 2001.

  Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Paramaribo: Okopipi, 2002 (proefschrift; 5 delen in 4 banden).

  Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur. Breda: De Geus, 2003 (handels­editie van het proefschrift in 2 banden).

  Welcome to the Caribbean, darling! De toeristenblik in teksten uit de (voormalige) Nederlandse West. Vossiuspers UvA, Amsterdam 2007. (Inaugurele rede)

  Herinneren, verbeelden, begrenzen. 150 jaar Hindostanen hier en daar. Eerste Jit Narain Lezing. Den Haag: Curatorium Jit Narain Lezing en Jit Narain Cultuurprijs, 2018.

   

  Biografie

  Rusteloos en overal; het leven van Albert Helman. Haarlem: In de Knipscheer, 2016.

   

  Essays

  De knuppel in het doksenhok, leven in de Surinaamse letteren, Uitg. De Volksboekwin­kel, Paramaribo 1987.

  Woorden die diep wortelen. Fotografie: Michel Szulc-Krzyza­nowski. Teksten: Michiel van Kempen. Voetnoot, Amsterdam 1992.

  Deep-rooted words. Photography: Michel Szulc-Krzyzanowski. Texts: Michiel van Kempen. Translation: Sam Garrett. Voet­noot, Amsterdam 1992.

  Woorden op de westenwind. Fotografie: Michel Szulc-Krzyza­nowski. Teksten: Michiel van Kempen. In de Knipscheer, Amsterdam 1994.

  Suriname verbeeld. Amsterdam: Vrienden van de Universiteitsbibliotheek, 1995.

  Kijk vreesloos in de spiegel. Albert Helman 1903-1996. Zes essays. In de Knip­scheer, Haarlem 1998.

  Cityscapes + birdmen. Photography Jacquie Maria Wessels. Text Michiel van Kempen. Voetnoot, Antwerpen 2010.

   

  Bloemlezingen

  Helias achterna, geschiedenis van de Nijmeegse letteren met bloemlezing, Dekker & Van de Vegt, Nijmegen 1984.

  Nieuwe Surinaamse Verhalen, Uitg. De Volksboek­winkel, Paramaribo 1986.

  Verhalen van Surinaamse schrijvers. De Arbei­derspers, Amsterdam 1989.

  Hoor die tori! Surinaamse vertellingen. In de Knipscheer, Amsterdam 1990.

  Ander geluid. Nederlandstalige literatuur uit Suriname. Samenstelling Jos de Roo m.m.v. Michiel van Kempen en F. Steegh. Coördinaat Minderheden Studies Rijksuniversiteit Leiden, Leiden 1991.

  Michaël Slory, Ik zal zingen om de zon te laten opko­men. Samen­stelling, inleiding en enige verta­lingen, Uitg. In de Knipscheer, Amsterdam 1991.

  Het Verhaal Aarde. Eindredactie. Bridges Books/Novib, Den Haag/Amsterdam 1992.

  Sirito. Vertellingen van Surinaamse bodem. Samenstelling en inleiding. Kennedy-stichting, Paramaribo 1993.

  Privé Domein van de Surinaamse letteren. Het Surinaamse literatuurbedrijf in egodocumenten en verspreide teksten. Samenstelling, inleiding en toelichtingen. Surinaams Museum, Paramaribo 1993.

  Albert Helman, Adyosi/Afscheid. Eindredactie. Nijmegen: Stichting IBS, 1994.

  Spiegel van de Surinaamse poëzie. Bijeengebracht, van een inleiding en aantekenin­gen voorzien door Michiel van Kempen. Amsterdam: Meulenhoff, 1995.

  Eeuwig Eldorado. Boekenweekmagazine 1996. Redactie met anderen. Amsterdam: CPNB, 1996.

  Vrijpostige kwatrijnen: een huldebundel voor Hugo Pos. Redactie. In de Knip­scheer, Haarlem 1998.

  Cándani, Zal ik terugkeren als je bruid. Samenstelling. Amsterdam 1999.

  Mama Sranan: twee eeuwen Surinaamse verhaalkunst. Contact, Amsterdam 1999, 20002.

  Michaël Slory. In de straten en in de bladeren. Redactie en nawoord. Paramaribo 2000.

  Een geparkeerde kameel: gedichten van Kamil Aydemir e.a. Samenstelling en eindredactie. Rotterdam: Dunya, 2002.

  Bernardo Ashetu, Marcel en andere gedichten. Samenstelling. Paramari­bo: Okopipi, 2002.

  Het dolpension van de hemel. Dunya Poëzieprijs 2002. Bekroonde gedichten en ander werk van de prijswinnaars. Martijn Benders [e.a.]. Rotterdam: Bèta Imaginations/Stichting Dunya, 2003. (Dromologya 12.)

  Septentrion [inleiding en teksten], 33 (2004), no. 1, 1er trimestre.

  Literatuur & maatschappij. [Bijzonder nummer van] Oso, tijdschrift voor Surinamistiek, 23 (2004), nr. 1, mei. Samenstelling en eindredactie samen met Peter Meel.

  Noordoostpassanten; 400 jaar Nederlandse verhaalkunst over Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba. Samengesteld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Michiel van Kempen en Wim Rutgers. Amsterdam: Contact,  2005.

  Shrinivási 80 Jubileumbundel. Onder redactie van Michiel van Kempen & Effendi N. Ketwaru. Paramaribo 2006.

  Voor mij ben je hier; verhalen van de jongste generatie Surinaamse schrijvers. Samengesteld en geredigeerd door Michiel van Kempen. Amsterdam: Meulenhoff, 2010.

  Bernardo Ashetu, Dat ik je liefheb. Gekozen en van een nawoord voorzien door Michiel van Kempen. Haarlem: In de Knipscheer, 2011.

  Astrid H. Roemer, Afnemend; 21 liefdesgedichten. Amsterdam: Buku Bibliotheca Surinamica, 2012.

  Michaël Slory, Torent een man hoog met zijn poëzie. Met vertalingen uit het Sranantongo door John Leefmans en een Nawoord van Michiel van Kempen. Haarlem: In de Knipscheer, 2012.

  Onvoltooid. [Bijzonder nummer van:] Nieuw Letterkundig Magazijn, jrg. 35, nr. 1, mei 2017. [Gastredactie met Aart G. Broek, met medewerking van Igma van Putte-de Windt en Paulette Smit].

  Michaël Slory, Alsof men alles loslaat. Poëzie & proza. Samenstelling en nawoord Michiel van Kempen. Vertalingen uit het Sranantongo Ed Hart & Michiel van Kempen. Haarlem: In de Knipscheer, 2018.

  In Nepveu’s dreven. Een vriendenboek bij gelegenheid van de 80ste verjaardag van Bert Paasman, 26 februari 2019. [Eindredactie met Adrienne Zuiderweg.] Amsterdam/ Putten/ [Haarlem]: In de Knipscheer, 2019.

   

   

  Vertalingen/tekstuitgaven

  Jit Narain, Waar Ben Je Daar/Báte huwán tu kahán, inleiding, SSN, Paramaribo 1987.

  Kardi Karto­widjojo, Kèhèng, vertaling met anderen, Afd. Cultuurstudies Ministe­rie van Onder­wijs, Paramaribo 1988.

  Kamala Sukul, Wandana, vertaling. 's-Gravenhage 1989.

  Cándani, Ghunghru tut gail/ De rinkelband is gebroken, samenstelling, NBLC/ Uitg. De Volksboekwinkel, 's-Gravenhage­/Paramaribo 1990.

  Albert Helman, De sfinx van Spanje; beschouwingen van een ooggetuige. Bezorgd en van een nawoord voorzien door Michiel van Kempen., De Bilt: Schokland, 2011. (Kritische Klassieken 1.)

  Jit Narain, Waar Ben Je Daar/Báte huwán tu kahán. 2de herz. Druk. Inleiding, en eindredactie met Effendi N. Ketwaru. Haarlem: In de Knipscheer, 2018.

   

  Proza

  Windstreken. De Volksboekwinkel, Amsterdam 1992.

  Bijlmer, oh Bijlmer! Wilfred du Bois & Margriet Walinga, Amsterdam 1993.

  Ik ben Nalini en ik ben een buitenbeentje. Paramaribo: Kennedy Stichting, 1993.

  Plantage Lankmoedigheid. Roman. In de Knipscheer, Haarlem 1997.

  Het Nirwana is een lege trein: reisverhalen over India. In de Knipscheer, Amster­dam 2000.

  Pakistaanse nacht. Verhalen. Haarlem: In de Knipscheer, 2002.

  Vluchtwegen. Roman. Breda: De Geus, 2006.

   

  Proza onder andere namen

  Mani Sapotille, Het tweede gezicht. De Volksboekwin­kel, Paramaribo 1985. (jeugdboek)

  Winston Leeflang, Landmeten. In de Knipscheer, Amsterdam 1992. (verhalen)

  Winston Leeflang, Heer Slaapslurf. Lees Mee, Paramaribo 1993. (kinderboek)

   

  Dichtbundel

  Wat geen teken is maar leeft. In de Knipscheer, Haarlem 2012.


  Theater

  De telefoon, eenakter (1992)

  Burenruzies, eenakter (1994)

  De eer van het lintje (1994, gespeeld door Felix Burleson)

  Maatpak, eenakter gespeeld door Felix Burleson voor het Gemeentelijk Allochtonen Overleg, Rotterdam, februari 2003

   

  Scenario

  Brokopondo, verhalen van een verdronken land (een film van John Albert Jansen, uitgezonden VARA, 1994)

  En nu de droom over is... De dichter Michaël Slory. (aamen met John Albert Jansen.) NPS 1996. (uitgezonden VARA, 1996).

  Shrinivási: ver­lan­gen niet en eindelijk geen verdriet (2001) van Ram Soekhoe (OHM, 2001).

  Wie Eegie Sanie van John Albert Jansen over de Suri­naamse nationalis­tische generatie van de jaren '50 (NPS, 2004). (medewerking)

  Verspreide artikelen

  Voor de onderstaande link

 • Publicaties

  2009

  2011

  • van Kempen, M. (2011). Bernardo Ashetu. Dat ik je liefheb: gedichten: gekozen en van een nawoord voorzien. Haarlem: In de Knipscheer. [details]
  • van Kempen, M. (2011). Partijloze partijganger, Lou Lichtveld/Albert Helman in Spanje: nawoord. In A. Helman (Ed.), De sfinx van Spanje: beschouwingen van een ooggetuige. - 2e dr. (pp. 151-160). (Kritische klassieken; No. 1). Schokland. [details]

  2010

  • Wessels, J. M., & van Kempen, M. (2010). Cityscapes + birdmen. Amsterdam: Voetnoot. [details]
  • van Kempen, M. (2010). Voor mij ben je hier: verhalen van de jongste generatie Surinaamse schrijvers. Amsterdam: Meulenhoff. [details]

  2009

  • van Kempen, M. (2009). Circular journeys: on going native in postcolonial studies. Studies in Dutch Language and Culture, 3, 61-75. [details]
  • van Kempen, M. (2009). Welcome to the Caribbean, darling! De toeristenblik in teksten uit de (voormalige) Nederlandse West. In J. Koch, & E. Dynarowicz (Eds.), Van koloniale naar wereldliteratuur? Professorale oraties van Ena Jansen, Michiel van Kempen, Marlene van Niekerk, Pamela Pattynama, Olf Praamstra, Wim Rutgers (pp. 65-100). (Nederlandse en Zuid-Afrikaanse Bibliotheek; No. 2). Institut Filologii Angielskj UAM. [details]
  • van Kempen, M. H. G. (2009). Verkenning Mastersopleiding Nederlands Suriname: betreft mogelijke samenwerking Institute for Graduate Studies & Research Anton de Kom-Universiteit, Instituut voor de Opleiding van Leraren (Paramaribo) en Universiteit van Amsterdam. Unknown Publisher.

  2008

  • van Kempen, M. (2008). Albert Helman: de homo universalis. Biografische studies, 80-94. [details]
  • van Kempen, M. (2008). Bernardo Ashetu: de laatste vleugels van de zee. In H. Brinkman, J. Jansen, & M. Mathijsen (Eds.), Helden bestaan! Opstellen voor Herman Pleij bij zijn afscheid als hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam (pp. 258-265). Bert Bakker. [details]
  • van Kempen, M. (2008). Is the Caribbean becoming a crispy chicken? In K. Gyssels, & B. Ledent (Eds.), The Caribbean writer as warrior of the imaginary = L'ecrivain caribéen, guerrier de l'imaginaire (pp. 169-177). (Cross/cultures; No. 101). Rodopi. http://www.rodopi.nl/functions/search.asp?BookId=CC+101 [details]
  • van Kempen, M. (2008). Zodoende het spoor bijster geraakt zijnde: nieuwe wegen in het lezen van de poëzie van Hans Faverey. Vooys, 26(1), 6-16. [details]

  2007

  • van Kempen, M. H. G. (2007). 'Het koningshuis in Paramaribo en het binnenhuis in Berkel-Enschot. Over Goedoe Goedoe Thijm en Corry Konings'. In P. Meel, & H. Ramsoedh (Eds.), Ik ben een haan met een kroon op mijn hoofd; Pacificatie en verzet in koloniaal en postkoloniaal Suriname; Opstellen voor Wim Hoogbergen (pp. 209-224). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • van Kempen, M. H. G. (2007). Een Indiaan beziet de Vlamingen; Albert Helman als geschiedschrijver. In E. Brems, & e.a. (Eds.), Achter de verhalen; Over de Nederlandse literatuur van de twintigste eeuw (pp. 300-310). Leuven: Peeters. [details]

  2004

  • van Kempen, M. H. G., Verkruijsse, P. J., & Zuiderweg, A. M. (2004). Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur [en cultuur], opgedragen aan Bert Paasman. Leiden: KITLV Uitgeverij. [details]

  1999

  • van der Poel, I. M., & van Kempen, M. (1999). La littérature franco-algérienne face au drame de l'histoire. (RHFB - Rapports: het Franse boek; No. 69 : 1). Assen: Van Gorcum. [details]
  • van der Poel, I. M., & van Kempen, M. (1999). Migranten. (Armada; No. 4). Amsterdam: Wereldbibliotheek. [details]

  2009

  • van Kempen, M. (2009). Een stekelige brief van Albert Helman. In Y. van Dijk (Ed.), 'Geloof mij Uw oprechte en dankbare Vriend': brieven uit de Nederlandse letteren, verzameld en van commentaar voorzien door vrienden van Marita Mathijsen, 30 oktober 2009 (pp. [122-126]). DBNL. http://www.dbnl.org/tekst/dijk069math01_01/ [details]
  • van Kempen, M. (2009). [Review of: P. Possel (2009) Niemand is een eiland: het leven van Tip Marugg in gesprekken; T. Marugg (2009) De hemel is van korte duur: verzameld werk 1945-1995]. Oso, 28/2, 154-158. [details]
  • van Kempen, M. (2009). [Review of: S. Mahabier (2005) Mara's hemel: liefde en dood op Cuba]. OSO, 28/1, 174-177. [details]

  2007

  • van Kempen, M. (2007). Welcome to the Caribbean, darling! De toeristenblik in teksten uit de (voormalige) Nederlandse West. (Oratiereeks). Vossiuspers UvA. [details]
  • van Kempen, M. H. G. (2007). [Review of: K. Anema. De groeten aan de koningin; D. van Eijkeren. Witboi]. Oso, 26(1), 178-181. [details]
  • van Kempen, M. H. G. (2007). [Review of: Waarover we niet moeten praten; Nieuwe Surinaamse en Antilliaanse verhalen]. Oso, 26(2), 401-404. [details]

  2009

  2017

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Stichting ZAAM/Damstedecollege
   Leraar Nederlands
  • NBD Biblion
   recensent
  • Werkgroep Carabische Letteren
   Bestuurslid
  • Stichting Edgar Cairo
   Voorzitter