Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

mw. prof. dr. C.H.M. (Caroline) Kroon

Latijnse taal- en letterkunde
Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Griekse en Latijnse talen en culturen

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 9
 • Kamernummer: 3.19
Postadres
 • Postbus 94302
  1090 GE Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel
 • PhD Projects

  In progress

  • Drs. E.C.H. (Eva) van Hooijdonk, Dynamics of Latin and Vernacular Poetry in The Netherlands
  • Drs. S. Luger, Strategisch Latijn vertalen. Een onderzoek in het kader van zinvol en efficiënt vertaalonderwijs Latijn
  • Drs. C.D.P. (Kokkie) van Oeveren, Ik kwam, ik las, ik overwon: geïntegreerd taal- en cultuuronderwijs in de klassieke talenles
  • D. (David) Stienaers MA, Report in Latin War Narrative
  • Drs. G.F. (Gerben) Wartena, Christian Epic at the Crossroads of Cultures: Sedulius’ Carmen paschale book 5
  • Drs. M. (Math) Osseforth, Amicitia in Saint Augustine’s Confessions. Between social convention and Christian morals 

  Completed

  • Dr. C.M. (Michiel) van der Keur (2015), A Commentary on Silius Italicus Punica book 13. Intertextuality and Narrative Structure
  • Dr. P.J. (Paula) Rose (2011), Augustine on the relations between the living and the deceasedA Discourse-Linguistic Commentary on De cura pro mortuis gerenda
  • Dr. J.G. (Josine) Schrickx (2011), Lateinische epistemische Partikeln. Nempe, quippe, scilicet, videlicet und nimirum
  • Dr. L.W. (Lidewij) van Gils (2009), Cicero narrator. A linguistic analysis of Cicero's narrative technique in the speeches
  • Dr. S.M. (Suzanne) Adema (2008), Narrative Tenses in Virgil's Aeneid. An investigation into the interaction of grammar and discourse
 • Publications

  In prep.           

  • Narrating the Unnarratable: Narrative Structure in the Pisonian Conspiracy (Tacitus Annals 15.47-74).
  • Lidewij van Gils, Caroline Kroon & Irene de Jong (eds), Textual Strategies in Greek and Latin War Narrative.

  2016

  2015

  • Miscommunications on the Via Sacra. A discourse structural analysis of Horace Satires 1.9. In: P. Anreiter, E. Mairhofer & C. Posch. (eds.), Argumenta. Festschrift für Manfred Kienpointner zum 60. Geburtstag. Wenen: Praesens-Verlag, 215-229. 

  2014

  • Member of the team of authors of Pegasus 4 Grammatica. Kalmthout: Pelckmans ISBN  978 90 289 7083 0.
  • Feit of fictie? De Vesuvius-brieven van Plinius als historische bron, lesson plan for secondary schools, VU University Amsterdam, published on www.quamlibet.nl.  
  • Causality, coherence and Latin ´connectives´: a discourse pragmatic approach. In: Morel-Alizon, A. & J.-F. Thomas (éds.), La Causalité en Latin. Paris: L'Harmattan, 67-85. ISBN: 978-2-343-04776-8.
  • Een schatkist van A tot Z: het mondiale samenwerkingsproject van de Thesaurus Linguae Latinae. Bulletin Vereniging Classici Nederland, jaargang 39, nr. 153, p. 25-27.

  2012

  • Adema, Suzanne, Lidewij van Gils & Caroline Kroon (eds), Quamlibet.nl. (online teaching material Latin and Greek for secondary schools, based on the results of recent scientific research); VU University Amsterdam: www.quamlibet.nl.
  • [together with R. de Groot, L.M. Van der Keur-Minderhoud & R. Roosenboom] Narcissus en Echo, lesson plan for secondary schools, VU University Amsterdam, published on www.quamlibet.nl.  
  • [together with S.M. Adema, R.Roosenboom and M.Woertman] Het Latijnse Naamvalsysteem, lesson plan for secondary schools, VU University Amsterdam, published on www.quamlibet.nl.
  • Voce voco. Some text linguistic observations on Ovid Heroides 10. Mnemosyne 65.2, 238-250 (DOI: 10.1163/156852511X547974).

  2011              

  • Latin particles and the grammar of discourse. In: Clackson, James (ed.), A Companion to the Latin Language. Blackwell, 176-195.
  • [together with Mike Hannay] Le statut de l’acte dans une Grammaire Fonctionelle du Discours. In: Mohammed Jadir (ed.), Fonctionnalisme et description linguistique. Sarrebruck: Éditions Universitaires Européennes, 81-90 (ISBN 978-613-1-56187-0).

  2010

  • Kroon, Caroline en Ineke Sluiter, Het Geheim van de Blauwe Broer. Eindrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen. SLO, Leiden/Enschede (68 pp.)  Isbn 928-90-865-9489-4.
  • [together with Ineke Sluiter] ‘Wij zijn niet voor een ‘gymnasium light’, NRC Handelsblad, 15 januari, p. 7.
  • Hermaphroditus op de voet gevolgd. Tekstgrammatica in de klas. Prora 15.3, 2-7.
  • Anaphoric Reference and referential choice in Ovid’s Metamorphoses. In: P. Anreiter & M. Kienpointner, Latin Linguistics Today. Akten des 15. Internationalen Kolloquiums zur Lateinischen Linguistik Innsbruck, 4.-9. April 2009, Innsbruck April 2008. Innsbruck: Innsbrucker Beiträge zur Sprachwissenschaft, 583-597.

  2009

  • [together with Ineke Sluiter et al.] Tussenrapport van de Verkenningscommissie Klassieke Talen (2009). Stichting leerplanontwikkeling (SLO). Enschede (29 pp.) (http://www.slo.nl/voortgezet/tweedefase/nieuws/tussenrapport_enquete/).
  • Text structure and referential choice in Latin narrative. The anaphoric use of the Latin demonstrative illeBelgian Journal of Linguistics 23, 115-131.
  • Latin linguistics between grammar and discourse. Units of analysis, levels of analysis. In: E. Rieken und P. Widmer (Hgg.), Pragmatische Kategorien. Form, Funktion und Diachronie. Wiesbaden: Reichert, 143-158.

  2007

  • Kroon, Caroline, Inleiding tot de Latijnse Syntaxis. Structuur van Zin en Tekst. Amsterdam University Press (176 pp.); 2nd edition 2010.
  • Discourse modes and the use of tenses in Ovid’s Metamorphoses. In: R.J. Allan & M. Buijs (eds.),  The Language of LiteratureLinguistic Approaches to Classical Texts. Leiden: Brill, 65-92.
  • Reactie op eindexamen Latijn VWO 2007. Kennisnet/kennislink 24 May 2007 (http://examen.kennisnet.nl/http://www.kennislink.nl; http://fora.kennisnet.nl/viewthread.php?tid=10824).

  2006

  • Pinkster, Harm & Caroline Kroon, Latein: eine Einführung. Heidelberg: Winter (183 pp.).
  • De fotograaf vertelt. Tekstsamenhang in Ovidius’MetamorphosenLampas 39.3, 226-245.

  2005

  • The relationship between grammar and discourse. Evidence from the Latin particle quidem. In: G. Calboli (ed.), Latina Lingua! Papers on Grammar IX 2. Roma: Herder Editrice, p. 577-590.
  • The effect of the echo. A text linguistic approach to Catullus Carmen 63. In: R. Nauta & A. Harder (eds), Catullus’ Poem on Attis. Text and Contexts. Leiden/Boston: Brill, p. 121-142.
  • [together with Mike Hannay] Acts and the relation between grammar and discourse. Functions of Language 12.1, 87-124.

  2004

  • Kroon, Caroline, (ed.) special issue on Plato (guest editor), Lampas 37.1.
  • The effect of the echo. A text linguistic approach to Catullus Carmen 63. Mnemosyne 57.5, 629-650.
  • Latin quidem and the structure of the move. In: H. Aarts, M. Hannay & R. Lyall (eds.), Words in their Places. A Festschrift for J. Lachlan Mackenzie. Amsterdam, Vrije Universiteit, Faculty of Arts. ISBN 90-9018747-2, p. 199-209.
  • [together with Rodie Risselada] Iamque dies infanda aderat. Time management, historiografie en de geschiedenis van een narratieve techniek. Lampas 37.3, 191-202.
  • Scales of involvement and the use of Latin causal connectives. In: A. López Eire & A. Ramos Guerreira (eds.): Registros lingüísticos en las lenguas clásicas. (Classica Salmanticensia III). Ediciones Universidad de Salamanca (Colección Aquilafuente), p. 65-86.

  2002

  • †A.M. Bolkestein, C.H.M. Kroon, H. Pinkster, H.W. Remmelink & R. Risselada (eds), Theory and Description in Latin Linguistics. Amsterdam: Gieben. (434 pp.)
  • [together with Rodie Risselada] Phasality, polarity, focality; a feature analysis of the Latin particle iamBelgian Journal of Linguistics 16, 63-78 (special issue on particles).
  • How to write a ghost story? A linguistic view on narrative modes in Pliny Ep. 7.27. In: Shalev, D. & L. Szawicky (eds). Donum Grammaticum: Studies in Latin and Celtic Philology and Linguistics in Honour of Hannah Rosén, Louvain-la-Neuve: Peeters, pp. 189-200.

  2001

  • Caroline Kroon, Communiceren in een dode taal. Of: Hoe Caesar geschiedenis schreef. Amsterdam: VU University Press (26 pp.) (inaugural speech).
  • Communiceren in een dode taal. Of: Hoe Caesar geschiedenis schreef. Lampas 34.3, 220-241.

  2000

  • Caroline Kroon & Daan den Hengst (eds.), Ultima Aetas. Time, Tense and Transience in the Ancient World. Amsterdam: VU University Press (174 pp.).
  • Het ene verhaal is het andere niet; een taalkundige kijk op teksttype in de Latijnse literatuur. Lampas 33.3, 211-234.

  1999

  • Review article of: Ans Steuten: A contribution to the linguistic analysis of business conversations within the Language/Action perspective. Delft 1988. Taalbeheersing 21.4, 324-328.
  • [together with Rodie Risselada] The discourse functions of iam. In: B. García-Hernández (ed.), Estudios de lingüística latina. Madrid: Ediciones Clásicas, pp. 417-433.

  1998

  • Discourse particles, tense, and the structure of Latin narrative texts. In: R. Risselada (ed.) Latin in use. Amsterdam: Gieben, Amsterdam Studies in Classical Philology no. 8, p. 37-62.
  • A framework for the description of Latin dis­course mar­kers. Journal of Pragmatics 30, no. 2, pp. 205-223.

  1997

  • Discourse markers, discourse structure and Functio­nal Grammar. In: C.S. Butler, J.H. Con­nolly, R.A. Gatward & R.M. Vismans (eds.), Discourse and Pragmatics in Functional Grammar, Berlin/New York: Mouton de Gruyter, pp. 17-32.

  1996

  • [togeteher with Paula Rose] Atrociter corruptus? The use of ‘narrative’ tenses in Ammianus Marcellinus' Res Gestae. In: R. Rissela­da et al. (eds.), On Latin. Linguistic and literary studies in honour of Harm Pinkster. Amster­dam: Gie­ben, p. 71-89.

  1995

  • Caroline Kroon, Discourse Particles in Latin. A study of nam, enim, autem, vero and at. Amsterdam: Gieben (400 pp.).

  1994

  • Want voor Simon. In: Werkgem, F.G. (ed.) Dubbel Nederlands: 23 opstellen voor Simon C. Dik. Amsterdam: IFOTT, p. 45-48.
  • Discourse connectives and discourse type: the case of Latin at. In: J. Herman (ed.) Linguis­tic studies on Latin. Amsterdam: Benjamins, p. 303-317.
  • Latijnse maar-equivalenten in narratief proza. In: R. Boogaart & J. Noorde­graaf (eds) Nauwe betrekkingen. Voor Theo Janssen bij zijn vijf­tigste verjaardag. Stichting neerlandistiek VU, Amsterdam. Münster: Nodus Publikationen, p. 129-136.

  1992

  • Bakkum, Gabriël, Caroline Kroon & Rodie Risselada (eds.) Pentecos­talia. Bundel ter gelegenheid van de vijf­tigste verjaardag van Harm. Publication University of Amsterdam (104 pp.).
  • Particula perplexa. Over veelzijdige buiten­beentjes en gefrustreerde geleerden. In: G. Bakkum et al. (eds.), Pentecos­talia. Bundel ter gelegenheid van de vijf­tigste verjaardag van Harm Pinkster. Publication University of Amsterdam p. 53-63.

  1991

  • Book notice of Calboli, G. (ed.), Subordination and other topics in LatinLanguage 67.1, 171-172.

  1989

  • Pinkster, Harm & Caroline Kroon, Latijn: Een eerste kennis­making. Muiderberg: Coutin­ho (185 pp.).
  • Rarum dictu: The Latin second supine construc­tion, Glotta 67, 198-228.
  • Causal connectors in Latin: The discourse func­tion of namenimigitur and ergoCahiers de L'Institute de Linguistque de Louvain (CLL) 15.1-4, 231-243.

  1988

  • Can a man marry his widow's sister? Verslag van de `In­ternational Workshop on Discourse Proces­sing and the Representation of Cohe­rence', Tilburg, sept. 1988, Inter­disciplinair Tijd­schrift voor Tekst- en Taalkunde (TTT) 8.2., 133-143.
 • Miscellaneous
 • Publicaties

  2019

  • van Gils, L., & Kroon, C. (2019). Discourse-Linguistic Strategies in Livy’s Account of the Battle at Cannae. In L. van Gils, I. de Jong, & C. Kroon (Eds.), Textual Strategies in Ancient War Narrative: Thermopylae, Cannae and beyond (pp. 191-233). (Amsterdam studies in classical philology; Vol. 29). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004383340_009 [details]
  • van Gils, L., de Jong, I., & Kroon, C. (2019). Introduction. In L. van Gils, I. de Jong, & C. Kroon (Eds.), Textual Strategies in Ancient War Narrative: Thermopylae, Cannae and Beyond (pp. 1-16). (Amsterdam studies in classical philology; Vol. 29). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004383340_002 [details]
  • van Gils, L., de Jong, I., & Kroon, C. (Eds.) (2019). Textual Strategies in Ancient War Narrative: Thermopylae, Cannae and beyond. (Amsterdam studies in classical philology; Vol. 29). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004383340 [details]

  2017

  2014

  • Kroon, C. (2014). Causality, coherence and Latin 'connectives': a discourse pragmatic approach. In A. Morel-Alizon, & J-F. Thomas (Eds.), La Causalité en Latin (pp. 67-85). Paris: Association Kubaba/Centre Alfred Ernout/L'Harmattan. [details]

  2015

  • Kroon, C. (2015). Miscommunications on the Via Sacra: A discourse structural analysis of Horace Satires 1.9. In P. Anreiter, E. Mairhofer, & C. Posch (Eds.), Argumenta: Festschrift für Manfred Kienpointner zum 60. Geburtstag (pp. 215-232). Wien: Praesens-Verlag. [details]

  2014

  • Kroon, C. (Author). (2014). Feit of fictie? De Vesuvius-brieven van Plinius als historische bron. Web publication/site, Amsterdam: VU University. Retrieved from http://www.quamlibet.nl [details]
  • Kroon, C., de Melo, W., Mens, A., & Hillewaere, M. (2014). Pegasus Grammatica. Kalmthout: Pelckmans. [details]

  2016

  • Kroon, C. (2016). ‘Anchoring’ as a communicative device in Roman historiography: A discourse linguistic perspective. . Paper presented at International Conference Anchoring in Antiquity, .
  • Kroon, C. H. M., & van Gils, L. W. (2016). A cognitive-linguistic approach to the Historic Present in Livy and Tacitus. Paper presented at International Conference Classics and Cognitive Theory, New York, United States.
  • Kroon, C. H. M., & van Gils, L. W. (2016). The Historic Present Tense in Latin Historiography: A cognitive and discourse-pragmatic approach. Paper presented at International Conference Societas Linguistica Europea, Naples, September 2016, Naples, Italy.

  Prijs

  • Kroon, C. (2017). NWO Gravitation program (co-applicant of the project Anchoring Innovation).

  Lidmaatschap

  • Kroon, C. (2009-2025). Bayerische Akademie, International Commission for the Thesaurus linguae Latinae.

  Mediaoptreden

  • Kroon, C. & van Gils, L. W. (28-09-2018). ‘Innovation: new wine in old bottles?’. Interview.

  Tijdschriftredactie

  • Kroon, C. (member of editorial board), de Jong, I. J. F. (member of editorial board), Heerink, M. A. J. (member of editorial board) & Allan, R. J. (member of editorial board) (2016). Brill (Publisher).
  • Kroon, C. (reviewer) (2008-2020). Mnemosyne (Journal).
  • Kroon, C. (reviewer) (2007-2025). Brill (Publisher).
  • Kroon, C. (editor) & de Jong, I. J. F. (editor) (2007-2029). Brill (Publisher).

  Andere

  • Kroon, C. (participant) & van Gils, L. W. (participant) (18-6-2019). International Workshop Communicative Anchoring in Latin, Las Palmas de Gran Canaria (organising a conference, workshop, ...).
  • Kroon, C. (organiser) (17-11-2017 - 18-11-2017). Biannual Conference of the OIKOS Research Group 'The Language of Literature', Katwijk aan Zee (organising a conference, workshop, ...).
  • Kroon, C. (organiser) & Risselada, R. (organiser) (23-4-2017 - 28-4-2017). 19th International Colloquium on Latin Linguistics, München, Germany (organising a conference, workshop, ...).
  • Kroon, C. (organiser) & Risselada, R. (organiser) (23-4-2017 - 28-4-2017). 19th International Colloquium on Latin Linguistics, München, Germany (organising a conference, workshop, ...).
  • Kroon, C. (examiner) (24-1-2017). member of examination committee & opponent PhD-thesis Saskia Willigers (examination).
  • Kroon, C. (examiner) (24-11-2016). opponent & member examination committee (examination).
  • Kroon, C. (organiser) (19-11-2016). International workshop Linguists and Narratologists Joining Forces VII, Amsterdam (organising a conference, workshop, ...).

  2017

  • Osseforth, M. (2017). Friendship in Saint Augustine’s Confessiones: Between Social Convention and Christian Morals.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden