Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. D.O.R. (Rene) Lugtigheid

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Conservering en Restauratie

Bezoekadres
 • Johannes Vermeerplein 1
Postadres
 • Postbus 94552
  1090 GN Amsterdam
 • Profiel

  René Lugtigheid
  Art historian and textile conservator

  Since the start in 2007, René has been a teacher of Textile at the Master's program in Conservation and Restoration at the UvA.

  In 2020 she completed her Ph.D. research on the reuse of eighteenth-century fashion fabrics in liturgical vestments. Her thesis defense will take place on March 5, 2021.

  Career

  'Why make something new yourself when there are so many beautiful things to be saved from the past?' It was with this question that René Lugtigheid's career as a textile conservator began. An internship at the Workshop for the Restoration of Antique Textiles in Haarlem, the oldest private textile restoration workshop in the Netherlands, determined her career's further course. She rose successively from assistant manager, head restorer to deputy director. She specialized in tapestries. About 70% of all Dutch tapestries in public buildings passed through her hands, culminating in two tapestries from the Zeeland Tapestries series in the Zeeuws Museum Middelburg, sometimes referred to as 'the Night Watch' of the Dutch arts and crafts.

  From 2003 to 2013, René worked at the Stichting Kerkelijk Kunstbezit in the Netherlands (SKKN). She has researched the condition and storage conditions of textiles in Dutch churches. An essential part of her work at SKKN was the inventory and valuation of ecclesiastical heritage. As a conservation consultant, she organized courses for volunteers responsible for the maintenance and conservation of the artifacts in the church.

   

  Website training program
 • Overige publicaties

  Schade aan historisch interieurtextiel

  2011:

  'Schade aan historisch interieurtextiel', Gids Techniek 53 / 2011, eindredactie D.Snoodijk, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

  Schade aan historisch interieurtextiel

  Herstel van historisch interieurtextiel

  'Herstelvan historisch interieurtextiel', Gids Techniek 54 / 2011, eindredactie D.Snoodijk, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

  Herstel van historisch interieurtextiel

  All that glisters is not gold

  2011: 'All that glisters is not gold, the Appreciation of religious textiles in the Netherlands

  and the formulation of selection criteria forretention or disposal', Preprints, 16 th Triennial Conference  Lisbon, 19-23 september 2011 , Lissabon, docs/1806_254_LUGTIGHEID_ICOM-CC_2011.pdf

  publicaties

  2010: Paramenten: gebruik, onderhoud , renovatie, tgv. Kostersdag Bisdom Den Bosch, 6 november 2010.uitgave dienst Liturgie Bsdom Den Bosch, najaar 2010. Pp.9-14

  2009: samen met Edward de Bock: Geweven kracht: de sacrale rol van textiel in de Andes , voordracht voorjaarssymposium Textielcommissie Nederland, verschijnt in gedrukte vorm in 2010.

  2008: "Niet voor de eeuwigheid" in: CR, jrg. 9 winter 2009, pp. 16-19.

  2008 : Van avondmaalsbeker tot ziekendoosje: Onderhoud van zilveren en andere metalen in Nederlandse kerken , een uitgave van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland, Utrecht.

  2006: "Religious textiles, a special but vulnerable heritage" in: Jaarboek 2005 , een uitgave van de Stichting Textielcommissie Nederland, Amsterdam, pp.83-90.

  2005: Beheer en Behoud van kerkelijk Textiel , een uitgave van de Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland, Utrecht.

  2005 : Kerkelijk textiel: een bijzonder maar kwetsbaar bezit, een onderzoek naar de staat en bewaaromstandigheden van textiel in de Rooms Katholieke en Oud-Katholieke Kerken, Eindrapportage Pilotproject Textiel in de kerken , 2003-2005, Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland, Utrecht, n.p.

  2005: Opgeruimd staat netjes: Hetopbergen van textiel: liggend en opgerold , ICN-informatie nr. 14, Amsterdam 2005.

  2002: "The history of a tapestryrestoration project: 1956- 2003" in: Jaarboek 2000 , een uitgavevan de Stichting TextielcommissieNederland, Amsterdam, pp.111 t/m 121.

  1997: "Een kamer Wandtapijten" in: De restauratie van de Gobelinzaal Ridderhofstad Gunterstein , Utrecht 1997, p.6-9.

  1996: "Historisch textiel in het hart van Amsterdam, Teamwerk en vuile handen in de Beurs" in: De inrichting van de Beurs van Berlage , een uitgave van De Sluitsteen, jaargang 11, Zwolle, p.130-135.

  1996:   "The Eye Deceived: Camouflage Techniques Used at the Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel" in: The Misled Eye..., reconstruction and camouflage techniques in tapestry conservation, Papers given at the TRON Symposium , Amsterdam 10 October 1994, Amsterdam, p.59-67.

  1995: "Een dubbelperspectief op twee Haarlemse tapijten, de conservering van twee zeventiende eeuwse wandtapijten" in: Textiel aan het Spaarne , een publicatie van de Textielcommissie Nederland, Amsterdam, p.83-94.

  1995:  "A tale of two tapestries, consideration of Restoration, De-restoration, Re-restoration" in: Restauration, Dé-restauration, Re-restauration... , pre-prints van het congres van l'Association des Restaurateurs d'Art et d'Archéologie de Formation Universitaire (A.R.A.A.F.U.) gehouden op 5,6 en 7 oktober 1995 in Parijs, p.173-182.

  1992: "Textiel van Peru" in: Zonen van de zon & dochters van de maan, de erfenis van de Inca's , E.K. deBock e.a., catalogus tentoonstelling Museum voor Volkenkunde Rotterdam, Rotterdam, p.213-218.

  1991-2000: Diverse artikelen over conservering van textielin het HAT-Bulletin, een twee maal per jaar verschijnendeuitgave van de Werkplaats tot Herstel van Antiek Textiel in Haarlem.

  1990: "Archeologische weefsels iconografisch ontrafeld: Peru", in: Yumtzilob, tijdschrift voor de America's, vol. II, no.2, 1990, pp.5 t/m 35.

  1988: "Katoen in vele kleuren: de vezel van de kust" in: 3000 jaar weven in de Andes, textiel uit Peru en Bolivia ,B. Brommer red., catalogus tentoonstelling Gemeente Museum Helmond, p.58-65.

  1988:  "Archeologisch textiel uit Peru, enkele conserveringsmethoden" in: Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea , Amsterdam, p.103-120.

 • Lezingen en voordrachten

  10 mei 2012

  Organisatie: Katoen Natie Antwerpen

  Doelgroep: Belgische en Nederlandse textielrestauratoren, studenten van de textielrestoratieopleiding aan Artesis en UvA-C&R

  Titel: 'Uiterste houdbaarheidsdatum bereikt'

  Om de vraag te kunnen beantwoorden wat de duurzaamheid is van textielrestauratie in historische interieurs, werden vijf casussen besproken van projecten die in de jaren '90 van de vorige eeuw zijn uitgevoerd. De conclusie is dat het oké is met de staat, mits er rekening is gehouden met normale behoud- en beheer aspecten (licht, klimaat en onderhoud). 

  lezingen en voordrachten

  1 december 2011

  Organisatie:  Restauratoren Nederland: De Lissabon Cyclus ICOM-CC

  Doelgroep: leden van Restauratoren Nederland.

  Titel: 'All that glisters is not gold' The appreciation of religious textiles in the Netherlands and the formulation of selection criteria for retention or disposal.

  Inhoud:

  Herhaling van de voordracht in Lissabon.

   

   

  21 september 2011

  Organisatie: ICOM-CC congres in Lissabon

  Doelgroep: Plenary session

   

  Titel: 'All that glisters is not gold' The appreciation of religious textiles in the Netherlands and the formulation of selection criteria for retention or disposal.

  Inhoud:

  Een voordracht over het behoud van historisch liturgisch textile in Nederlandse kerken. Steeds meer kerken sluiten en titurgische gebruikscoorwerpen zoals paramenten moeten een herbestemming vinden. In de voordracht worden criteria voor selectie besproken.

   

   

  3 november 2011

  Organisatie: Museumvereniging, Kasteel de Haar

  Doelgroep: sectie Historische Huizen van de Museumvereniging

  Thema: Valt het doek? Textiel in historische interieurs, tussen behoud en reconstructie

  Titel: Uiterste houdbaarheidsdatum overschreden? De houdbaarheid van textielrestauratie in nederlandse historische interieurs

  Inhoud:

  In de voordrach tworden  een aantal casussen besproken van conserveringsbehandelingen die in het (verre) verleden werden uitgevoerd. Conclusie: als de behoudsmaatregelingen die voor historisch textiel worden aangeraden in acht worden genomen, is de houdbaarheid van textielconserveende behandelingen uitstekend.

   

  28 oktober 2011

  Organisatie: Onderzoeksschool Kunstgeschiedenis

  Doelgroep: sectie Atelierpraktijken en geschiedenis van de kunstproductie

  Titel : Van aardse stof tot hemels lof: hergebruik van textiel in de 17 de en 18 de eeuw

  Inhoud:

  Paramenten uit de 18 de eeuw vertonen vaak bloemmotieven. In feite zijn ze gemaakt vanmodestoffen. Het hoe en waarom daarvan wordt in de voordracht uiteengezet aan de hand van een aantal voorbeelden die aangetroffen zijn in nederlandse Oud katholieke kerken.

   

   

   

   

  7 april 2011

  Textielcommissie Nederland

  Manequinage: het exposeren van kostuums, Den Haag Gemeentemuseum

  Lid van de organiserende werkgroep

  Titel nieuwe paragraaf

  Tekst van de nieuwe paragraaf

 • Publicaties

  2022

  2013

  • Johnson, C. R., Johnson, D. H., Verslype, I., Lugtigheid, R., & Erdmann, R. G. (2013). Detecting weft snakes. Art Matters, 5, 48-52. [details]

  2011

  • Lugtigheid, D. O. R. (2011). A Tale of Two Tapestries: Considerations of Restoration, De-restorations, and Re-restoration. In M. M. Brooks, & D. D. Eastop (Eds.), Changing Views of Textile Conservation (pp. 284-289). (Readings in Conservation). Los Angeles: Getty Conservation Institute.
  • Lugtigheid, R. (2011). 'All that glisters is not gold': the appreciation of religious textiles in the Netherlands and the formulation of selection criteria for retention or disposal. In J. Bridgland (Ed.), ICOM-CC: 16th Triennial Conference, Lisbon, 19-23 September 2011: preprints [cd-rom] Almada: Critério. [details]

  2021

  • Lugtigheid, D. O. R. (Author). (2021). From earthly fabric to heavenly praise: an object-based research into why women gave their best dresses to the catholic church in the 18th century. Web publication/site https://www.nicas-research.nl/media/

  2020

  • Lugtigheid, R. (2020). 'Seyden stoff, met goud ende andere bloemen': Hergebruik van zijden stoffen in de achttiende eeuw. In I. Bettonville, M. Blomjous, M. de Bruijne, N. Cassee, M. Coehoorn, T. Langeveld-van Lith, S. Cok, & A. Kipp (Eds.), Zijde: Symposium gehouden op 12 april 2018 (pp. 58-75). (Studies in Textiel; Vol. 9). Verloren. [details]
  • Lugtigheid, R. (2020). Schatten uit het Palmhoutwrak: Zeventiende-eeuws textiel nader onderzocht. In E. van den Berg (Ed.), Het belang van vorm (pp. 66-75). (Studies in Textiel ; Vol. 12). Verloren. [details]

  2015

  • de Groot, E., & Lugtigheid, R. (2015). 'Met zuiver zijde en katoen': de rol van het middeleeuwse liturgische gewaad in de professionalisering van textielrestauratie. In M. Leeflang, & K. van Schooten (Eds.), Middeleeuwse borduurkunst uit de Nederlanden (pp. 71-86). Utrecht/Zwolle: Museum Catharijneconvent/WBooks. [details]

  2011

  • Lugtigheid, R. (2011). Herstel van historisch interieurtextiel. (Gids Techniek; No. 54). Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • Lugtigheid, R. (2011). Schade aan historisch interieurtextiel. (Gids Techniek; No. 53). Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
  • de Bock, E., & Lugtigheid, R. (2011). Geweven kracht: de sacrale rol van textiel in de Andes. Jaarboek - Stichting Textielcommissie Nederland, 2009, 26-35, 161. [details]

  2008

  • Lugtigheid, D. O. R. (2008). Van avondmaalsbeker tot ziekendoosje: onderhoud van zilver en andere metalen in Nederlandse kerken. Utrecht: Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland.
  • Lugtigheid, D. O. R. (2008). Niet voor de eeuwigheid, beredeneerde keuzen voor het behoud van kerkelijk textiel. Cr. Interdisciplinair tijdschrift voor conservering en restauratie, 9(3), 16-19.

  2006

  • Lugtigheid, D. O. R. (2006). Religious textiles, a special but vulnerable heritage. Jaarboek - Stichting Textielcommissie Nederland, 2005, 83-90.

  Lidmaatschap

  • Lugtigheid, R. (2016). Centre International d’Étude des Textiles Anciens.

  Mediaoptreden

  • Lugtigheid, R. (01-09-2021). Recensie Van aardse stof tot hemels lof [Print] Bulletin Nederlandse Kostuumvereniging. Recensie Van aardse stof tot hemels lof.
  • Lugtigheid, R. (20-08-2021). Interview: Een stukje van jezelf in de buurt van het Allerheiligste, Hoe de damesjapon een liturgisch gewaad werd [Print] Katholiek Nieuwsblad. Interview: Een stukje van jezelf in de buurt van het Allerheiligste, Hoe de damesjapon een liturgisch gewaad werd.
  • Lugtigheid, R. (01-05-2021). Hemelse japonnen [Print] Quest Historie 3. Hemelse japonnen.
  • Lugtigheid, R. (04-03-2021). Goedemorgen: De priesters liepen in jurken van welgestelde vrouwen [Print] Trouw. Goedemorgen / De priesters liepen in jurken van welgestelde vrouwen.
  • Lugtigheid, R. (02-03-2021). Achttiende-eeuwse priesters droegen kleding gemaakt van tweedehands damesjaponnen [Web] Universitaire nieuwsdienst. Achttiende-eeuwse priesters droegen kleding gemaakt van tweedehands damesjaponnen. https://www.uva.nl/shared-content/faculteiten/nl/faculteit-der-geesteswetenschappen/nieuws/2021/03/achttiende-eeuwse-priesters-droegen-kledi…
  • Lugtigheid, R. (01-03-2021). UvA-onderzoek: kerk vermaakte eeuwenlang damesjaponnen tot gewaden [Web] FOLIA. UvA-onderzoek: kerk vermaakte eeuwenlang damesjaponnen tot gewaden. https://www.folia.nl/wetenschap/144052/uva-onderzoek-kerk-vermaakte-eeuwenlang-damesjaponnen-tot-gewaden

  Spreker

  • Lugtigheid, R. (speaker) (15-9-2016). Eighteenth-Century Re-use of Fashionable Fabrics in Liturgical Vestments: For the greater Glory of God?, Dressing the Early Modern Network Conference, Bologna.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Geen nevenwerkzaamheden