Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

dhr. mr. R.T. (Rafal) Manko

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht
Fotograaf: Frederic Barel

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer:
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
Contactgegevens
 • profile

  uva.academia.edu/RafalManko

  In 2014 I defended my Ph.D. thesis entitled "Legal Survivals: A Study on the Continuity of Polish Private Law After 1989" at the Centre for the Study of European Contract Law of the University of Amsterdam (supervisor: prof. dr. Martijn W. Hesselink) and I continue to collaborate with the Centre as its External Fellow.

  Since 2012 I have been working as a Policy Analyst at the European Parliamentary Research Service in Brussels where my area of specialization covers European private law, including civil procedure and private international law. Prior to that I worked as a lawyer linguist at the Court of Justice of the EU in Luxembourg.  

  My academic research focuses on socio-legal theory (law and social change), the theory and practice of legal interpretation, with particular reference to adjudication, the nexus between law and ideology and the contemporary significance of the Socialist Legal Tradition. Most of my publications are available on my Academia.edu website and on SSRN.

 • Publicaties

  2018

  • Manko, R. T. (2018). W stronę krytycznej filozofii orzekania. Polityczność, etyka, legitymizacja. (Jurysprudencja; Vol. 10). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
  • Manko, R. T. (2018). Critique of the “Juridical”: Some Metatheoretical Remarks. Journal of the University of Latvia. Law, 11, 24-37. https://doi.org/10.22364/jull.11.03
  • Manko, R. T. (2018). Homo iuvens przed Trybunałem: wyrok Leitner w perspektywie teorii i filozofii prawa. In Prawne aspekty podróży i turystyki – historia i współczesność. Prace poświęcone pamięci Profesora Janusza Sondla
  • Manko, R. T. (2018). Legal Taxonomy and the Political: A Central European Perspective. In Law, Space and the Political: An East-West Perspective, ed. P. Bieś-Srokosz, R. Mańko, J. Srokosz (pp. 14-32). Częstochowa: Podobiński Publishing House.
  • Manko, R. T. (2018). Nauki prawne wobec problemu polityczności: zagadnienia wybrane z perspektywy jurysprudencji krytycznej. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, (3), 35-80.
  • Manko, R. T. (2018). Orzekanie w polu polityczności. Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, 7(1), 65-95. https://doi.org/10.14746/fped.2018.7.1.4
  • Manko, R. T., & Łakomy, J. (2018). In search for the ontological presuppositions of critical jurisprudence. Krytyka Prawa. https://doi.org/10.7206/kp.2080-1084.215
  • Manko, R. T., Bieś-Srokosz, P., & Srokosz, J. (Eds.) (2018). Law, Space and the Political: An East-West Perspective. Podobiński Publishing House.
  • Manko, R. T., Sulikowski, A., & Łakomy, J. (2018). Polityczność prawa i ogólnej refleksji nad prawem: zagadnienia ogólne’. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, (3), 5-10.

  2017

  • Manko, R. T., Sulikowski, A., & Cercel, C. S. (Eds.) (2017). Law and Critique in Central Europe: Questioning the Past, Resisting the Present. Oxford: Counterpress.
  • Mańko, R. (2017). Prawo użytkowania wieczystego jako pozostałość po epoce socjalizmu realnego - ujęcie socjologicznoprawne. Zeszyty Prawnicze UKSW, 17(1), 33-61. https://doi.org/10.21697/zp.2017.17.1.02 [details]
  • Mańko, R. (2017). Symbolic Violence in Technocratic Law and Attempts at Its Overcoming: Politicisation Through Humanization? Wrocławskie Studia Erazmiańskie, 11, 31-64. [details]

  2016

  • Cortés, P., & Mańko, R. (2016). Developments in European Civil Procedures. In P. Cortés (Ed.), The New Regulatory Framework for Consumer Dispute Resolution (pp. 41-64). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198766353.003.0003 [details]
  • Manko, R. T. (2016). "Reality is for those who cannot sustain the dream": Fantasies of self in legal texts. Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, 5(1), 24-47.
  • Manko, R. T. (2016). Demons of the Past? Legal Survivals of the Socialist Legal Tradition in Contemporary Polish Private Law. In R. Manko, C. Cercel, & A. Sulikowski (Eds.), Law and Critique in Central Europe: Questioning the Past, Resisting the Present (pp. 66-89). Oxford: Counterpress.
  • Manko, R. T. (2016). Ideology and Legal Interpretation: Some Theoretical Considerations. In Constitutional Values in Contemporary Legal Space (Vol. I, pp. 117-126). LU Akadēmiskais apgāds.
  • Manko, R. T. (2016). Kompetencje Unii Europejskiej w dziedzinie prawa prywatnego w ujęciu systemowym. Kwartalnik Prawa Prywatnego, 25(1), 37-79.
  • Manko, R. T. (2016). Roman Roots at Plateau du Kirchberg: Recent Examples of Explicit References to Roman Law in the Case-Law of the Court of Justice of the EU. In Z. Benincasa, & J. Urbanik (Eds.), Mater Familias: Scritti romanistici per Maria Zabłocka (pp. 501-526). Warszawa (Poland): Journal of Juristic Papyrology.
  • Manko, R. T. (2016). Wybrane relikty prawne epoki realnego socjalizmu w polskim prawie cywilnym – analiza zmiany funkcji społecznej instytucji prawnych w następstwie transformacji ustrojowej. Studia Iuridica, 66, 207-235.
  • Manko, R. T., Cercel, C. S., & Sulikowski, A. (2016). Introduction; Law and Critique in Central Europe: Laying the Cornerstone. In R. Manko, C. Cercel, & A. Sulikowski (Eds.), Law and Critique in Central Europe: Questioning the Past, Resisting the Present (pp. 1-15). Oxford: Counterpress.
  • Manko, R. T., Tereszkiewicz, P., Jabłonowska, A., Klafkowska-Waśniowska, K., Kunkiel-Kryńska, A., & Namysłowska, M. (2016). Cnoty a prawo konsumenckie (artykuł sprawozdawczy). Państwo i Prawo, 71(4), 86-97.
  • Mańko, R. (2016). Idee wolności, równości i własności w prawie prywatnym (ze szczególnym uwzględnieniem umów o dostarczanie treści cyfrowych konsumentom). Wrocławskie Studia Erazmiańskie, 10, 167-200. [details]
  • Mańko, R. (2016). Multilingualism, Divergent Authentic Versions of a Legal Rule and Legitimate Expectations of Individuals. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 45(58), 141-159. https://doi.org/10.1515/slgr-2016-0021 [details]
  • Mańko, R. (2016). Transformacja ustrojowa a ciągłość instytucji prawnych - uwagi teoretyczne. Zeszyty Prawnicze UKSW, 16(2), 5-35. https://doi.org/10.21697/zp.2016.16.2.01 [details]

  2015

  • Mańko, R. (2015). The Impact of EU Membership on Private Law Adjudication in Poland: A Case Study of the Polish Supreme Court’s Case Law on Unfair Terms in Consumer Contracts. In M. Bobek (Ed.), Central European judges under the European influence: the transformative power of the EU revisited (pp. 73-97). (EU law in the member states; No. 2). Oxford: Hart Publishing. [details]
  • Mańko, R. (2015). The Use of Extra-Legal Arguments in the Judicial Interpretation of European Contract Law: A Case Study on Aziz v Catalunyacaixa (CJEU, 14 March 2013, Case C-415/11). Law and Forensic Science, 10, 7-26. [details]

  2014

  • Mańko, R. (2014). Survival of the socialist legal tradition? A Polish perspective. Comparative Law Review, 4(2). [details]

  2013

  2012

  • Mańko, R. (2012). Quality of legislation following a transition from really existing socialism to capitalism: a case study of general clauses in Polish private law. In J. Rozenfelds (Ed.), The quality of legal acts and its importance in contemporary legal space (pp. 540-561). Riga: University of Latvia Press. [details]
  • Mańko, R. (2012). Resistance towards the Unfair Terms Directive in Poland: the interaction between the consumer acquis and a post-socialist legal culture. In J. Devenney, & M. Kenny (Eds.), European consumer protection: theory and practice (pp. 412-433). Cambridge: Cambridge University Press. [details]

  2017

  2015

  • Mańko, R. (2015). Conference report: 15th Conference of the International Association For Consumer Law (IACL), "Virtues and consumer law", hosted by the Centre For the Study of European Contract Law (CSECL), University of Amsterdam, 29 June - 1 July 2015. Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, 4(2), 109-115. https://doi.org/10.1515/wrlae-2015-0018 [details]
  • Mańko, R. (2015). Legal Survivals: A Conceptual Tool for Analysing Post-Transformation Continuity of Legal Culture. In J. Rozenfelds, I. Čepāne, S. Osipova, R. Balodis, J. Briede, V. Liholaja, U. Krastiņš, Ā. Meikališa, J. Lazdiņš, K. Dupate, J. Kārkliņš, A. Kučs, A. Kārkliņa, A. Rodiņa, ... K. Balodis (Eds.), Tiesību efektivitāte postmodernā sabiedrībā: Latvijas Universitātes 73. zinātniskās konferences rakstu krājums (pp. 16-27). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. [details]
  • Mańko, R. (2015). Relikty w kulturze prawnej - uwagi metodologiczne na tle pozostałości epoki socjalizmu realnego w polskim prawie prywatnym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji, 102, 185-208. [details]
  • Mańko, R. (2015). The Cooperative Member’s Proprietary Right to an Apartment: A Legal Survival of the Period of Actually Existing Socialism in Polish Private Law. Zeszyty Prawnicze UKSW, 15(4), 147-176. https://doi.org/10.21697/zp.2015.15.4.08 [details]
  • Mańko, R. (2015). We do not recognise anything 'private': public interest and private law under the socialist legal tradition and beyond. In B. Sitek, J. J. Szczerbowski, A. W. Bauknecht, M. Szpanowska, & K. Wasyliszyn (Eds.), Private interest and public interest in European legal tradition (pp. 31-65). Olsztyn: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. [details]

  2014

  • Mańko, R. (2014). 'War of Courts' as a clash of legal cultures: rethinking the conflict between the Polish Constitutional and Supreme Court over 'interpretive judgements'. In A. Geisler, M. Hein, & S. Hummel (Eds.), Law, politics, and the constitution: new perspectives from legal and political theory (pp. 79-92). (Central and Eastern European Forum for Legal, Political, and Social Theory Yearbook; No. 4). Frankfurt [etc.]: Peter Lang Academic Research. [details]
  • Mańko, R. (2014). Koncepcja interpelacji ideologicznej a krytyczny dyskurs o prawie. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 8(2014/1), 41-54. https://doi.org/10.2139/ssrn.2449986 [details]
  • Mańko, R. (2014). Выжила ли социалистическая правовая традиция? Взгляд из Польши. Vestnik Grazhdanskogo Prava, 14(2), 238-266. [details]
  • Mańko, R., Kauczor, W., & Zomerski, W. (2014). Conference report: 1st International Workshop on Law and Ideology (Wroclaw, 29-30 May 2014). Wroclaw Review of Law, Administration and Economics, 3(2), 84-88. https://doi.org/10.2478/wrlae-2014-0108 [details]
  • Łakomy, J., & Mańko, R. (2014). Critical Legal Conference, Belfast, Irlandia Północna, 5-7.09.2013 r. Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej, 8(2014/1), 88-91. [details]

  2012

  • Mańko, R. (2012). The Institutional Implications of the Unfair Terms Directive in Poland. European studies in private law, 4, 141-169. [details]

  2008

  • Mańko, R. (2008). Odpowiedzialność deliktowa Wspólnot Europejskich. In B. Wawrzyńczak-Jędryka (Ed.), Unia Europejska: prawo instytucjonalne i gospodarcze 2008 (pp. 603-666). (Meritum). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  • Mańko, R. (2008). Stosunki kontraktowe Wspólnot Europejskich. In A. Wawrzyńczak-Jędryka (Ed.), Unia Europejska: prawo instytucjonalne i gospodarcze 2008 (pp. 569-601). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
  • Mańko, R. (2008). Unifikacja europejskiego prawa prywatnego z perspektywy społeczeństwa polskiego: przyczynek do dyskusji. Nowa Europa, 2008(2 (7)), 35-84. [details]

  2015

  • Delivorias, A., & Mańko, R. (2015). General Court rules trading in euro securities not to be restricted to euro area. Brussels: European Parliamentary Research Service. [details]
  • Mańko, R. (2015). CJEU rules on use of standards in imposing information duties on life insurance companies. Brussels: European Parliamentary Research Service. [details]
  • Mańko, R. (2015). Contract law and the Digital Single Market: towards a new EU online consumer sales law? (EPRS in-depth analysis; No. PE 568.322). Brussels: European Parliamentary Research Service. [details]
  • Mańko, R. (2015). Court of Justice rules on passenger compensation for flight delays. Brussels: European Parliamentary Research Service. [details]
  • Mańko, R. (2015). Court of Justice ruling on transparency of terms in consumer insurance contracts. Brussels: European Parliamentary Research Service. [details]
  • Mańko, R. (2015). EU competence in private law: the Treaty framework for a European private law and challenges for coherence. (EPRS in-depth analysis; No. PE 545.711). Brussels: European Parliamentary Research Service. https://doi.org/10.2861/292462 [details]
  • Mańko, R. (2015). EU legislation in progress: Reform of the European Small Claims Procedure. (Briefing; No. PE 557.014). Brussels: European Parliamentary Research Service. [details]
  • Mańko, R. (2015). EU legislation in progress: Reform of the European Small Claims Procedure. (Briefing; No. PE 565.871). Brussels: European Parliamentary Research Service. [details]
  • Mańko, R. (2015). Europeanisation of civil procedure: towards common minimum standards? (EPRS in-depth analysis; No. PE 559.499). Brussels: European Parliamentary Research Service. https://doi.org/10.2861/670 [details]
  • Mańko, R. (2015). Finalising reform of cross-border insolvency rules. Brussels: European Parliamentary Research Service. [details]

  2014

  • Manko, R. T. (Author). (2014). Private law, democracy, fairness. Web publication/site, European Parliamentary Research Service. Retrieved from http://epthinktank.eu/2014/02/18/private-law-democracy-fairness/ [details]
  • Mańko, R. (2014). Common European Sales Law. (Briefing (20/02/2014); No. 130721REV1). Brussels: European Parliament Research Service. [details]
  • Mańko, R. (2014). European European small claims procedure: Legal analysis of the Commission's proposal to remedy weaknesses in the current system: in-depth analysis. (In-depth analysis). Brussels: European Parliamentary Research Service. https://doi.org/10.2861/73188 [details]
  • Mańko, R. (2014). Methods for unifying private law in the EU. (EPRS Briefings; No. 130628REV1). Brussels: European Parliament Research Service. [details]
  • Mańko, R. (2014). Personal data protection package. (Plenary at a glance (06/03/2014); No. 140768REV1). Brussels: European Parliament Research Service. [details]
  • Mańko, R. (2014). Věra Jourová: justice, consumers and gender equality. (Briefing (September 2014); No. PE 538.942). Brussels: European Parliamentary Research Service. [details]
  • Mańko, R., Thiel, M., & Bauer, E. (2014). EU Transparency Register. (Briefing; No. PE 542.170). Brussels: European Parliamentary Research Service. [details]

  Spreker

  • Manko, R. (invited speaker) (19-10-2016). Convergence or divergence of legal families in Europe? A Central European Perspective, 1st Central European Forum on Law and Administration on 'Unification-Integration-Convergence: Mutual interaction between contemporary systems and branches of law', Częstochowa, Poland.
  • Manko, R. (keynote speaker) (18-10-2016). Transfery prawne we współczesnej Europie: czy wciąż „modernizacja przez transfer”? [Legal Transfers in Contemporary Europe: Can We Still Speak of ‘Modernisation Through Transfer?], 1st Central European Forum on Law and Administration on 'Unification-Integration-Convergence: Mutual interaction between contemporary systems and branches of law', Częstochowa, Poland.
  • Manko, R. (speaker) (18-9-2016). Metodologia wykładni a koncepcja rządów prawa [Methodology of Interpretation and the Conception of the Rule of Law], XXII Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa [22nd National Congress of Legal Theory and Philosophy of Law] on 'Prawo – polityka – sfera publiczna' [Law, Politics and the Public Sphere], Wrocław, Poland.
  • Manko, R. (speaker) (1-9-2016). Rule of Law or Rule of Lawyers? Critical Reflections Inspired by a Symptomatic Reading of Artur Kozak, 31st Critical Legal Conference on 'Turning Points', Kent, United Kingdom.
  • Manko, R. (speaker) (1-6-2016). The proposed Digital Content Directive: general and systemic aspects, Policy Hub 'Contracts for supply of digital content', Brussels, Belgium.
  • Manko, R. (speaker) (23-5-2016). Methods of interpretation and ideologies of the rule of law, 3rd International Workshop on Law and Ideology: 'Memories of Struggles, Struggles of Memories', Tbilisi, Georgia.
  • Manko, R. (speaker) (22-4-2016). The ‘form’ of law and the ‘substance’ of socio-economic transformation: an inquiry into the role of law in the dynamics of post-communist transition in Poland, 8th Central and Eastern European Forum for Young Legal, Social and Political Theorists, Budapest, Hungary.
  • Manko, R. (invited speaker) (11-4-2016). Projekty unijnych dyrektyw o sprzedaży towarów na odległość oraz o dostarczaniu treści cyfrowych w świetle tradycji prawa rzymskiego, National Meeting of Roman Lawyers, Warsaw, Poland.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden bekend