Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

mw. dr. M.A.E. (Manet) van Montfrans-van Oers

gastonderzoeker Moderne Europese Letterkunde
Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Europese studies
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Kloveniersburgwal 48
Postadres
 • Postbus 1619
  1000 BP Amsterdam
Contactgegevens
 • Curriculum Vitae

  Manet van Montfrans studeerde Romaanse talen (Frans en Spaans) aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij het kandidaats- en doctoraalexamen cum laude behaalde. In 1968-1969 studeerde zij aan de Universiteit van Nancy. Zij was van 1982-1986 als docent Franse Letterkunde verbonden aan de Centrale Opleiding Middelbare Akten (COCMA) in Utrecht, en van 1986-2009 als universitair docent (assistant professor) Europese en Franse Letter- en Cultuurkunde aan de Opleiding Europese studies van de UVA. Sinds 2009 is zij als gastonderzoeker verbonden aan de leerstoelgroep Moderne Europese Letterkunde.

  Van 1982-1998 recenseerde zij voor NRC Handelsblad Zuid-Afrikaanse en Franse literatuur; in 1999 promoveerde zij cum laude op een letterkundig proefschrift, getiteld Georges Perec. La Contrainte du réel. Als hoofdredacteur van de Franse Bibliotheek (Uitg. G.A.van Oorschot) superviseerde zij een dertigtal vertalingen van hedendaagse Franse fictie. Van 2009 tot 2017 was zij voorzitter van het bestuur van de Stichting van Romanisten aan Nederlandse Universiteiten. Sinds 2002 is zij bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging, redacteur van het tweetalige tijdschrift Marcel Proust aujourd’hui en van het Marcel Proust Bulletin. 

  .In 2003 verscheen van haar het essay Georges Perec, een gebruiksaanwijzing (De Arbeiderspers), en in 2007 Het Rijksmuseum voor Volkenkunde, een droom/ The Dutch Museum for Ethnology, a dream (co-auteur Madeleine Maaskant, Opera P.-Pers). Behalve over Perec en Proust houdt zij lezingen en publiceert zij in Frankrijk en in Nederland over hedendaagse Franse auteurs als Bergounioux, Bon, Deville, Ferrari, Lafon, Mauvignier, Michon, Modiano, (Jean) Rolin, Rouaud, Roubaud, Simon. In 2014 maakte zij uit haar artikelen een selectie voor een verzameling essays onder de titel Steltlopen door de tijd. Over geheugen en geschiedenis in de moderne Franse literatuur (Uitg. G.A.van Oorschot).

  Website van Manet van Montfrans

  Marcel Proust Vereniging

  Onderzoek

  Het onderzoek van Manet van Montfrans is literair-historisch van aard en heeft tevens een sterk narratologische component . Zij is specialiste op het gebied van het werk van Georges Perec; haar dissertatie handelt over autobiografie en vormdwang in het proza van Perec; haar huidige onderzoek betreft andere deelaspecten van dit werk zoals de intertekstuele dimensie (Barthes, Calvino, Cayrol, Proust) en de receptie van Perec in Nederland. In het verlengde van haar Perec-onderzoek liggen haar publicaties over Patrick Modiano die wat thematiek betreft verwant is met Perec. Door de rol die de Tweede Wereldoorlog in het werk van deze beide Joodse auteurs speelt, heeft zij zich ook verdiept in de geschiedenis van en literatuur over de Jodenvervolgingen.

  De Franse literatuur na 1980 is een ander interessegebied, in het bijzonder de zogeheten ‘récits de filiation’, die de verdwijning beschrijven van traditionele gemeenschappen op het Franse platteland en in de oude industriestreken, ten gevolge van demografische en technologische ontwikkelingen na de Eerste en de Tweede Wereldoorlog (Bergounioux, Bon, Jourde, Lafon, Michon and Rouaud).  In een vervolg hierop schrijft zij een aantal artikelen over ‘ De literaire representatie van de natuur in het antropoceen’.

  Door haar werk als bestuurslid van de Marcel Proust Vereniging en redactiewerk voor de twee tijdschriften (Marcel Proust Aujourd'hui en Bulletin) die door de vereniging worden uitgegeven, is Proust een steeds terugkerende referentie in haar artikelen.

  In alle interessegebieden staat de relatie tussen geheugen en geschiedenis centraal.

  Lopende projecten

  • Recension C.Bloomfield, Raconter l'Oulipo(1960-2000). Histoire et sociologie d'un groupe (Parijs, Honoré Champion 2017), Relief, 2018, vol 12, no 2. 
  • 'Le juste et l'injuste. A propos de L'article 353 du code pénal'de Tanguy Viel, Lezing Alliance française Zutphen, 28 maart 2019.
  • Herziene en geactualiseerde heruitgave van  'Georges Perec, een gebruiksaanwijzing',  Amsterdam, De Arbeiderspers, september 2019.
  • Bulletin Marcel Proust Vereniging nr 9, Amsterdam, De Boekdrukker, 2019.

  • 'Des châteaux qui brûlent', Arno Bertina, Lezing  Alliance française Zutphen, maart 2020.

  • Marcel Proust Aujourdhui no 16. Proust et le rire  Leiden, Brill /Rodopi, 2020.

  • 'Filiations  perecquiennes néerlandaises. Rudy Kousbroek et Georges Perec : affinités électives', Cahiers Georges Perec no 14, 2020.

  • ‘La vie des autres – Das Leben der Anderen. Vie de Paula Modersohn Becker by Marie Darrieussecq'. Transnational Perspectives on Artists’ Lives, 19th-21st centuries, 2020.

  SRNU (Stichting van Romanisten aan de Nederlandse Universiteiten)

 • Overzicht

  Boeken

  • Georges Perec, La Contrainte du réel, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1999, 418 p.
  • Georges Perec, een gebruiksaanwijzing, Amsterdam, De Arbeiderspers, 2003, 128 blz.
  • (co-auteur Madeleine Maaskant), Het Rijksmuseum voor Volkenkunde, een droom./ The Dutch Museum for Ethnology, a dream, Amsterdam, Opera P.-Pers, 2007, 64 p.
  • Steltlopen door de tijd.Over geheugen en geschiedenis in de Franse literatuur, Amsterdam, Uitg. G.A.van Oorschot,augustus 2014.

  Georges Perec : Copier/Créer, d’un cabinet d’amateur à l’autre.

  Georges Perec. La Contrainte du Réel.

  Het Rijksmuseum voor Volkenkunde, een droom : Opera P-pers

  Boekredactie

  • J.Th.Leerssen, M.van Montfrans, Yearbook of European Studies, no 2 , France-Europe, Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1989.
  • J.Th.Leerssen, M. van Montfrans, Yearbook of European Studies , no 6, Borders and Territories , Amsterdam/Atlanta, Rodopi,1993.
  • W.T.Eijsbouts, M. van Montfrans et al., De onrust van Europa , Amsterdam, Amsterdam University Press, 1993.
  • M.E.Spiering, M.van Montfrans et al., De weerspannigheid van de feiten. Hilversum, Uitg. Verloren, 2000.
  • (co-auteur) Liesbeth Korthals-Altes,  European Studies. A Journal of European History and Politics, no 18, The new Georgics, Rural and Regional Motifs in the contemporary European Novel , Amsterdam/New York, Rodopi, 2002.
  • A.van Heerikhuizen, M. van Montfrans et al., Het Babylonische Europa, Opstellen over meertaligheid in Europa, Amsterdam, Amsterdam University Press/Salomé, 2004. 
  • Annemarie van Heerikhuizen, Irene de Jong, Manet van Montfrans, Tweede levens, Over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur, Amsterdam, Amsterdam University Press/ Vossiuspers, 2010. 
  • Jan-Herman Reestman, Annette Schrauwen, Manet van Montfrans, Jan H. Jans (eds), De regels en het spel, Opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts, Den Haag, T.M.C.Asser Press, 2011, 464 p.
  • Franse Bibliotheek G.A.van Oorschot: voor overzicht titels zie website www.manetvanmontfrans.nl.

  G.A. van Oorschot

  Tijdschriftredactie

  Marcel Proust Aujourd'hui , Revue annuelle bilingue, New York/Amsterdam Rodopi, 2003, 198 p. Sjef Houppermans, Manet van Montfrans , Annelies Schulte Nordholt, Nell de Hullu, Sabine van Wesemael.

  • Marcel Proust Aujourd'hui, Mille et une nuits dans La Recherche, no 2, 2004, 250 p.
  •  Marcel Proust Aujourd'hui, no 3, 2005, 228.p. 
  •  Marcel Proust Aujourd'hui, no 4, Proust et le théatre, 2006, 289 p.
  •  Marcel Proust Aujourd'hui, no 5, 2007, 253 p.
  •  Marcel Proust Aujourd'hui,   no 6, Proust dans la littérature contemporaine, 2008, 274 p.
  •  Marcel Proust Aujourd'hui, no 7,  2009, 175 p.
  • Marcel Proust Aujourd'hui, no 8, Marcel Proust et la Hollande, 2011, 272 p.
  •  Marcel Proust Aujourd'hui, no 9, 2012, 212 p.
  •  Marcel Proust Aujourd'hui, no 10, La naissance du texte proustien, 2013, 183 p.
  •  Marcel Proust Aujourd'hui, no 11, 2014, 188 p.
  •  Marcel Proust Aujourd'hui no 12, Swann at 100/Swann à 100 ans, 2015, 229 p.
  •  Bulletin Marcel Proust Vereniging, New York/Amsterdam Rodopi, 2003, 2005, 2007, 2009, 2012, 2014, 2016 (De Boekdrukker)

  Marcel Proust Aujourd'hui. Revue Annuelle Bilingue.

  Artikelen

  • Dogvilles: Jean Rolin sur les races des chiens errants. In: Freyermuth, Sylvie / Bonnot, Jean-François P. / Obergöker, Timo (dir.), Ville infectée, ville déshumanisée, Reconstructions littéraires françaises et francophones des espaces sociopolitiques, historiques et scientifiques de l'extrême contemporain, Comparatisme et société. Vol. 29 Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2014, 139-153.
  • Brune, Smith,Ivan et Castro: l'histoire selon Pierre Bergounioux. In. Etudes romanes , 33, 2012, 1, « Comment raconter tout ce qui n'a pas encore été dit ? Les représentations de l'Histoire du XXe siècle dans les littératures d'expression française et espagnole d'après 1968, Brno (Tsjechië), Petr Dytrt (ed.), 237-251. 
  • Compte rendu: Bulletin d'informations proustiennes no. 40 (2010). In: Marcel Proust Aujourd'hui no 9, 2012, 205-207.             
  • Review: Litteratures, no 60: Pierre Bergounioux,  French Studies, 2012. 66: 428-428
  • Non-lieu, nom de lieu, lieu de mémoire. La Clôture de Jean Rolin'. In T. Obergöker (Ed.), Les Lieux de l'extrême contemporain, 2011 , pp. 111-125. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung.   
  • 'De ontbrekende muze. Over beeldende kunst en spel bij Bataille, Blanchot en Rouaud'. Jan-Herman Reestman, Annette Schrauwen, Manet van Montfrans, Jan H. Jans (eds), De regels enhet spel, Opstellen over recht, filosofie,literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts , Den Haag,T.M.C.AsserPress, 2011, 277-289.                                                   
  • Europe is the Country of the Spirit. Albert Camus and Europeanism in France, 1944-7. In Menno Spiering & Michael Michael Wintle (eds.), European identity and the Second World War (pp. 124--138). Hampshire/New York: Palgrave/Mac Millan (2011).
  • Terug naar de oorsprong. Geschiedenis en voorgeschiedenis bij Jean Rouaud. Tirade 437, maart 2011, Jaargang 55,70-81.
  • Vie de Joseph Roulin van Pierre Michon. Geschreven levens. A.van Heerikhuizen, Irene de Jong, Manet van Montfrans (eds), Tweede levens, Over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur, Amsterdam University Press/Vossiuspers, 2010, 200-212.
  • 'Faire face à l'effacement': voix du réel et voix du théâtre dans Daewoo, Dominique Viart et Jean-Bernard Vray (éds), Francois Bon: éclats du réel, Saint-Etienne, Publications de l'université de Saint-Etienne, 2010, 185-199 .
  • Het diepe ik van Proust, De Academische Boekengids nr 67, november 2010.                                                   
  • 'Proust, Roussel et Perec à Venise. Trois voyages extraordinaires'. Marcel Proust Aujourd 'hui no 7, 2009, pp.
  • Een onweerstaanbaar rebelse schrijver:ernst en spel bij Raymond Queneau. De Academische Boekengids, 74 , 2009, 19-24.
  • Proust en Vermeer: 'Zo had ik moeten schrijven...'. Bulletin Marcel Proust Vereniging, 4 ,  (2009) 57-61.
  • Le récit de filiation chez Jean Rouaud et Pierre Bergounioux,Simone Jisa, Yvonne Goga (éds), Jean Rouaud.L'imaginaire narratif , Cluj-Napoca, Casa Cartii de Stiinta, 2008, p. 59-77.
  • Dante chez Modiano: une divine comédie à Paris. Relief, Paris lieu de mémoire, 2 (1), (2008), 1-21.
  • Dante bij Modiano: een goddelijke komedie in Parijs. Tirade, 52 (425), 139-152.
  • M.van Montfrans & F. de Jonge. La réception de l'oeuvre de Primo Levi aux Pays-Bas. In P. Mesnard & Y. Thanassekos (Eds.), Primo Levi à l'œuvre: la réception de l'œuvre de Primo Levi dans le monde : actes du colloque international des 12, 13 et 14 octobre 2006.  
  • Met Luzius Keller en Marcel Proust in de Alpen. Bulletin Marcel Proust Vereniging, 3, 2007, 74-76.
  • Faulkner in Frankrijk, Tirade 411/2005, nr 5,87-103.
  • Le Quotidien chez Georges Perec et Francois Bon: enjeux et pratiques scripturales. In: M.Ribière, Y.Goga (eds), Georges Perec.Inventivité, postérité, Cluj Napoca, Casa Cartii de Stinta, 2006, 132-152.                                                                                      
  • François Bon et la mécanique de la langue.  In:  Sylviane Coyault (éd), Actes du colloque Le sentiment de la langue (2-5april 2003), L'Ecrivain et sa langue: romans d'amour- de MarcelProustà Richard Millet ,  Presses universitaires  Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand, 2005,159-175.
  • Het Frans als nationale taal? Dwangbuis of bevrijding. In Het Babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid . (B.Naarden, A.van Heerikhuizen, M. van Montfrans, JH Reestman, eds), Amsterdam University Press, Salomé, 2004, 245-263.  
  • Verlaine als navolger van Perec, In: De Tweede Ronde :Tijdschrift voor literatuur, Jaargang 23 (2002) 3 (herfst), 117-120.                                   
  • Liesbeth Korthals Altes & Manet van Montfrans, 'Pierre Bergounioux, Un Limousin entre Descartes et Bourdieu', The New Georgics: Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel, European Studies, A Journal of Culture, History, and Politics no 18, Liesbeth Korthals Altes, Manet van Montfrans (eds). Amsterdam/New York, Rodopi, 2002, 125-149.
  • Hauteurs désertifiées, plaines surpeuplées. Pierre Bergounioux et Koos van Zomeren: chroniqueurs des métamorphoses rurales en France et aux Pays-Bas. In: L'esprit créateur, La terre dans le roman contemporain, Summer 2002, vol.XLII. Lexington, University of Kentucky, 2002, 22-34.
  • D'un côté à l'autre de la Défense. Quand le discours du quart monde rencontre le discours littéraire. L'écriture médiatrice de François Bon'. In: Multilinguale Literatur im 20.Jahrhundert , Manfred Schmeling, Monika Schmitz-Emans (eds). Würzburg, Königshausen undNeumann,  2002, 293-311.
  • 'Pacifism and the European Idea: War and inner conflict in the work of Léon Werth'. In: Ideas of Europe: the Legacy of World War I , Wintle, Michaël and Menno Spiering (eds.). Londen, Palgrave, juni 2002, 160-176.                      
  • 'Mue, musique et mutisme dans l'oeuvre de Pascal Quignard'. In: Rapports-Het Franse Boek , 2001, ..- ..
  • 'The Theme of the Second World War in French Literature, Fiction and Testimony - Georges Perec,Robert Antelme and David Rousset. In: Coming to terms with the Second World War. Five European Perspectives , Peggy Alderse Baas-Budlowitz,Willem Alderse Baas (eds), Verlag Silke Schreiber, 2000, 200-236.
  • 'Travailler pour la patrie, Gustave Lanson, The Founder of Academic Literary History in France', Yearbookof European Studies , Nation Building and Writing Literary History , Menno Spiering (ed), Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1999, 55-173 .                                                              
  • 'Quatre petits-fils de la Troisième République  Pierre Bergounioux, Francois Bon, Pierre Michon, Jean Rouaud'. In RHFB Rapports- Het Franse Boek , 67e Jaargang, 1997, no 1, 2-9.
  • 'Een nieuwe generatie over het andere Frankrijk, De Tweede Ronde , Jaargang 18, no 1, Lente 1997, 103-121.
  • 'Het leven een gebruiksaanwijzing. Reproductie van een niet bestaand origineel' In Raster, 71, 1995, 166-175.
  • French Thought in Herder's Linguistic Theory, Yearbook of European Studies , no 7, German Reflections , J.Th.Leerssen, M.E.Spiering (eds), Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1994, 55-76.          
  • 'Rêveries d'un écrivain. La topographie parisienne de Patrick Modiano'. In:  Patrick Modiano, Etudes réunies par Jules Bedner , C.R.I.N.,no 26, Amsterdam- Atlanta, Rodopi,1993, 85 - 103.
  • Le Rhin, entre littérature et politique, Yearbook of European Studies, no 6, Borders and Territories , J.Th.Leersssen, M. van Montfrans (eds), Amsterdam/Atlanta, Rodopi, 1993, 125-153.
  • Deux privilégiés lettrés. La Révolution francaise dans la correspondance d'Isabelle de Charrière et Benjamin Constant,J.M.M.Meijer, Henk Hillenaar (éds) , La révolution autrement, CRIN nr 21, 1990, 99-112.
  • 'Vers une issue de l'impasse postmoderne, Alain Robbe-Grillet: Le Miroir qui revient', in : A.Kibédi Varga, CRIN 14, 1986, 81-89.           
  • 'Roland Barthes, een terugblik'. In De Gids, jaargang 150, nrs 6&7, 1987.

  DARE - Digital Academic Repository

 • English
 • Publicaties

  2019

  2018

  • van Montfrans, M. (2018). Jeux de mots, lieux de mémoire. Sur Parc sauvage et autres récits brefs de Jacques Roubaud. In A. Schulte Nordholt, & P. J. Smith (Eds.), Jeux de mots - enjeux littéraires: de François Rabelais à Richard Millet : essais en hommage à Sjef Houppermans (pp. 160-172). (Faux Titre; Vol. 418). Leiden: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004355453_013 [details]

  2017

  • van Montfrans, M. (2017). Chevauchées picturales et verbales dans 'Les Onze' de Pierre Michon. De Géricault à Lascaux . In S. Jișa, S. Freyermuth, & Y. Goga (Eds.), Des arts visuels à l'écriture romanesque dans l'œuvre de Pierre Michon: Actes du colloque international 26-28 mai 2016, Cluj-Napoca, Roumanie (pp. 32-50). (Colectia Romanul francez actual). Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă. [details]

  2016

  • van Montfrans, M. (2016). Des sites & des lieux. De Hollandsche Schouwburg: Le Bâtiment des larmes. Mémoires en Jeu = Memories at Stake, 1, 128-132. [details]
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (2016). Formes du récit de filiation: de L’Orphelin à La Casse et La Ligne. In S. Coyault, & M. T. Jacquet (Eds.), Les chemins de Pierre Bergounioux (pp. 46-58). Macerata: Quodlibet Studio. [details]

  2014

  • van Montfrans, M. (2014). Dogvilles: Jean Rolin sur les traces des chiens errants. In S. Freyermuth, J-FP. Bonnot, & T. Obergöker (Eds.), Ville infectée, ville déshumanisée: reconstructions littéraires françaises et francophones des espaces sociopolitiques, historiques et scientifiques de l'extrême contemporain (pp. 139-152). (Comparatisme et société; No. 29). Bruxelles: PIE Peter Lang. [details]
  • van Montfrans, M. (2014). Ténèbres khmères: les revenants de Phnom Penh: à propos de Kampuchéa de Patrick Deville. In S. Freyermuth, & J-FP. Bonnot (Eds.), Malaise dans la ville (pp. 111-132). (Comparatisme et société; Vol. 30). Bruxelles: P.I.E. Peter Lang. [details]

  2013

  • van Montfrans, M. (2013). 'Ivresse du minimal'. La poétique du paysage dans Les Onze de Pierre Michon. In P-M. de Biasi, A. Castiglione, & D. Viart (Eds.), Pierre Michon: la lettre et son ombre: actes du colloque de Cerisy-la-Salle, août 2009 (pp. 240-255). Paris: Gallimard. [details]

  2012

  • van Montfrans, M. (2012). Brune, Smith, Ivan et Castro: l'histoire selon Pierre Bergounioux. Études Romanes de Brno, 33(1), 237-249. [16]. [details]
  • van Montfrans, M. (2012). Des hommes de Laurent Mauvignier: un roman de filiation? RELIEF, 6(2), 15-27. [details]
  • van Montfrans, M. (2012). [Review of: B. Brun, N. Mauriac Dyer (2010) Bulletin d´informations proustiennes. - No. 40]. Marcel Proust Aujourd'hui, 9, 205-207. [details]

  2011

  • van Montfrans, M. (2011). 'Europe is the country of the spirit': Albert Camus and Europeanism in France, 1944-7. In M. Spiering, & M. Wintle (Eds.), European identity and the Second World War (pp. 124-137). Basingstoke: Palgrave Macmillan. [details]
  • van Montfrans, M. (2011). Non-lieu, nom de lieu, lieu de mémoire: 'La clôture' de Jean Rolin. In T. Obergöker (Ed.), Les lieux de l'extrême contemporain: Orte des französischen Gegenwartsromans (pp. 111-124). München: Martin Meidenbauer. [details]

  2010

  • van Montfrans, M. (2010). 'Faire face à l'effacement': voix du réel et voix du théâtre dans 'Daewoo'. In D. Viart, & J-B. Vray (Eds.), François Bon, éclats de réalité (pp. 185-199). (Centre Interdisciplinaire d'Études et de Recherches sur l'Expression Contemporaine. Travaux; Vol. 151). Saint-Etienne: Publications de l'Université de Saint-Etienne. [details]

  2008

  • van Montfrans, M. (2008). Dante chez Modiano: une divine comédie à Paris. RELIEF, 2(1), 1-21. https://doi.org/10.18352/relief.127 [details]
  • van Montfrans, M. (2008). Le récit de filiation chez Jean Rouaud et Pierre Bergounioux: 'Des hommes illustres' et 'L'orphelin'. In Y. Goga, & S. Jisa (Eds.), Jean Rouaud: l'imaginaire narratif : actes du colloque de Cluj-Napoca, Roumanie, 17 au 19 avril 2008 (pp. 59-77). Cluj-Napoca: Casa Cărţii de Ştiinţă. [details]
  • van Montfrans, M., & de Jonge, F. (2008). La réception de l'oeuvre de Primo Levi aux Pays-Bas. In P. Mesnard, & Y. Thanassekos (Eds.), Primo Levi à l'œuvre: la réception de l'œuvre de Primo Levi dans le monde : actes du colloque international des 12, 13 et 14 octobre 2006 Bruxelles (pp. 301-330). Paris: Kimé. [details]

  2007

  • van Montfrans, M. (2007). L'enchâssement des énigmes : Les villes invisibles d'Italo Calvino dans La Vie mode d'emploi de Georges Perec. In B. Magné, & C. Reggioni (Eds.), Ecrire l'énigme (pp. 115-127). Paris: Presses de l'Université de Paris-Sorbonne (PUPS). [details]

  2006

  • van Montfrans, M. (2006). Le quotidien chez Georges Perec et François Bon : enjeux et pratiques scripturales. In M. Ribière, & Y. Goga (Eds.), Georges Perec. Inventivité, postérité. Actes du colloque de Cluj-Napoca (Roumanie) (pp. 132-152). Cluj-Napoca: Casa Cartii de Stiinta.

  2005

  • van Montfrans, M. (2005). 'François Bon et la mécanique de la langue'. In S. Coyault (Ed.), L'écrivain et sa langue: romans d'amour de Marcel Proust à Richard Millet (pp. 159-174). Clermont Ferrand: Université Blaise Pascal. [details]

  2002

  • van Montfrans, M. (2002). D'un côté à l'autre de la Défense. Quand le discours du quart monde rencontre le discours littéraire. L'écriture médiatrice de François Bon. In M. Schmeling, & M. Schmitz-Emans (Eds.), Multilinguale Literatur im 20. Jahrhundert (pp. 293-311). Würzburg: Königshausen und Neumann. [details]
  • van Montfrans, M. (2002). Hauteurs désertifiées, plaines surpeuplées. Pierre Bergounioux et Koos van Zomeren: chroniqueurs des métamorphoses rurales en France et aux Pays-Bas. In J. D. Erickson, & S. Coyault (Eds.), L'esprit créateur, La terre dans le roman contemporain (pp. 22-34). University of Kentucky: Lexington. [details]
  • van Montfrans, M. (2002). Pacifism and the European Idea: War and Inner Conflict in the Work of Léon Werth. In M. Spiering, & M. Wintle (Eds.), Ideas of Europe since 1914, The legacy of the First World War (pp. 160-177). Basingstoke/New York: Palgrave Mac Millan. [details]

  2000

  • van Montfrans, M. (2000). Georges Perec: Copier/Créer. Etudes Romanes, 46, 105-128. [details]

  1999

  • van Montfrans, M. (1999). Travailler pour la patrie: Gustave Lanson, the founder of academic literary history in France. In Yearbook of European Studies, Writing the Nation's Literary History (pp. 155-172). Amsterdam - Atlanta: Rodopi. [details]

  1994

  • van Montfrans, M. (1994). An orange on a pine tree: French thought in Herder's linguistic theory. Yearbook of European Studies, 7, 55-76. [details]
  • van Montfrans, M. (1994). French Thought in Herder's Linguistic Theory. In J. T. Leerssen, & M. E. Spiering (Eds.), Yearbook of European Studies. German Reflections (pp. 55-77). (Yearbook of European Studies; No. 7). Amsterdam/Atlanta: Rodopi.

  1993

  • van Montfrans, M. (1993). Rêveries d'un riverain: la topographie parisienne de Patrick Modiano. In J. Bedner (Ed.), Patrick Modiano: études réunies (pp. 85-101). (CRIN : cahiers de recherches des Instituts Néerlandais de Langue et Littérature Françaises; No. 26). Amsterdam: Rodopi. [details]
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (1993). Eigenlijk liever niet. Epiloog. In W. T. Eijsbouts, M. van Montfrans, W. T. Roobol, M. Spiering, P. Super, & N. M. Wijnberg (Eds.), De onrust van Europa. Fragmenten van cultuur, politiek, recht en economie. (pp. 252-261). Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (1993). Le Rhin, entre littérature et politique. European studies, 6, 85-103.

  1986

  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (1986). Vers une issue de l’impasse postmoderne, Alain Robbe-Grillet : Le Miroir qui revient. In A. Kibédi Varga (Ed.), CRIN nr.14 (pp. 81-89). Amsterdam/Atlanta: Rodopi.

  1985

  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (1985). Miroir d'outre-tombe. Le testament littéraire de Raymond Roussel. In L. H. Hoek (Ed.), CRIN (Cahiers de Recherches des Instituts Néerlandais de Langue et Littérature francaises) (pp. 54-70). (13). Amsterdam/Atlanta: Rodopi.

  2018

  2016

  • van Montfrans, M. (2016). De Hollandsche Schouwburg : lieu de mémoire [Amsterdam]. In P. Mesnard, & L. Jurgenson (Eds.), Encyclopédie critique du témoignage et de la mémoire. Sites mémoriels = Critical encyclopedia of testimony and memory. Memorial sites Clermont-Ferrand: CELIS, Université de Clermont-Ferrand [etc.]. [details]

  2015

  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (Author). (2015). Manetvanmontfrans.nl. Web publication/site, Amsterdam: Manet van Montfrans. Retrieved from http://www.manetvanmontfrans.nl

  2013

  • Houppermans, S., de Hullu-van Doeselaar, N., van Montfrans, M., Schulte Nordholt, A., & van Wesemael, S. (2013). La naissance du texte proustien. (Marcel Proust aujourd'hui; No. 10). Amsterdam: Rodopi. [details]

  2011

  • Houppermans, S., van Montfrans, M., & Schulte Nordholt, A. (2011). Proust et la Hollande. (Marcel Proust aujourd'hui; No. 8). Amsterdam: Rodopi. [details]
  • Reestman, J. H., Schrauwen, A., van Montfrans, M., & Jans, J. (Eds.) (2011). De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts. Den Haag: T.M.C. Asser Press. [details]
  • van Montfrans, M. (2011). "Les Hollande" de Whistler chez Proust. Marcel Proust Aujourd'hui, 8, 171-199. [details]
  • van Montfrans, M. (2011). De ontbrekende muze: over beeldende kunst en spel bij Bataille, Blanchot en Rouaud. In J. H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans, & J. Jans (Eds.), De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (pp. 277-288). Den Haag: T.M.C. Asser Press. [details]

  2010

  • van Heerikhuizen, A., de Jong, I., & van Montfrans, M. (2010). Tweede levens: over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur. Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]
  • van Montfrans, M. (2010). Geschreven levens: 'Vie de Joseph Roulin' van Pierre Michon. In A. van Heerikhuizen, I. de Jong, & M. van. Montfrans (Eds.), Tweede levens: over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur (pp. 198-214). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]
  • van Montfrans, M. (2010). Het 'diepe ik' van Proust: onbekende en verborgen bronnen van 'À la recherche du temps perdu'. De Academische Boekengids, 83, 7-10. [details]

  2009

  • van Montfrans, M. (2009). Perec, Roussel et Proust: trois voyages extraordinaires à Venise. Marcel Proust Aujourd'hui, 7, 139-157. [details]

  2008

  • van Montfrans, M. (2008). Dante bij Modiano: een goddelijke komedie in Parijs. Tirade, 52(425), 139-152. [details]

  2006

  • van Montfrans, M. (2006). Michèle Desbordes. De blauwe jurk van Camille: vertaald door Marianne Kaas. (Franse Bibliotheek. Modern). Amsterdam: G.A. van Oorschot. [details]
  • van Montfrans, M., & Maaskant, M. (2006). 'Het Rijksmuseum voor Volkenkunde, een droom'. OASE, Tijdschrift voor Architectuur, 70, 77-103. [details]

  2005

  • van Montfrans, M. (2005). De Franse bibliotheek. Amsterdam: Uitgeverij G.A.van Oorschot. [details]
  • van Montfrans, M. (2005). Compte rendu de Le moi créateur (Annelies Schulte-Nordholt, Le moi créateur dans A la recherche du temps perdu, Parijs, L'Harmattan, 2002, 263 p.). Marcel Proust Aujourd'hui, 3, 199-208. [details]

  2004

  • van Heerikhuizen, A., van Montfrans, M., Naarden, B., & Reestman, J. H. (Eds.) (2004). Het babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • van Montfrans, M. (2004). Het Frans als nationale taal? Dwangbuis of bevrijding. In A. van Heerikhuizen, M. van Montfrans, B. Naarden, & Reestman (Eds.), Het babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid (pp. 245-262). Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • van Montfrans, M. (2004). Introduction. In M. van et al. Montfrans (Ed.), Mille et une nuits dans la Recherche (pp. 8-10). (Marcel Proust aujourd'hui; No. 2). Amsterdam/New York: Rodopi. [details]

  2002

  • Korthals Altes, L., & van Montfrans, M. (2002). The New Georgics: Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel. (European Studies, A Journal of Culture, History, and Politic; No. 18). Amsterdam/New York: Rodopi. [details]
  • Korthals Altes, L., & van Montfrans, M. (2002). Pierre Bergounioux, Un Limousin entre Descartes et Bourdieu. In L. Korthals Altes, & M. van Montfrans (Eds.), The New Georgics: Rural and Regional Motifs in the Contemporary European Novel, European Studies, A Journal of Culture, History, and Politics no 18 (pp. 125-149). Amsterdam/New York: Rodopi. [details]

  2001

  • van Montfrans, M. (2001). Jean Rouaud, In de hemel zoals op aarde. (Vert. uit het Frans door Marianne Kaas, oorspr. titel Sur la scène comme au ciel, Parijs, Minuit, 2000). (Franse Bibliotheek). Amsterdam: Uitgeverij G.A.van Oorschot. [details]
  • van Montfrans, M. (2001). Pierre Michon, Roemloze levens. (Vert. uit het Frans door Rokus Hofstede, oorspr. titel Vies Minuscules, Parijs, Gallimard, 1984). (Franse Bibliotheek). Amsterdam: Uitgeverij G.A.van Oorschot. [details]
  • van Montfrans, M. (2001). Mue, musique et mutisme dans l'oeuvre de Pascal Quignard. Rapports. Het Franse Boek, 71(3), 45-53. [details]
  • van Montfrans, M. (2001). Proust en Perec in Venetië. De Heilige Ursula van Carpaccio in Albertine disparue en in La Vie mode d'emploi. In Jaarboek Marcel Proustvereniging, 1999/2000, no. 26/2 (pp. 98-117) [details]

  2000

  • Spiering, M. E., van Montfrans, M., Leerssen, J. T., & Eijsbouts, W. T. (2000). De weerspannigheid van de feiten, Opstellen over literatuur, geschiedenis, recht en economie aangeboden aan W.H.Roobol, Hilversum: Verloren. [details]
  • van Montfrans, M. (2000). Michele Desbordes, Het Verzoek. (Vert. uit het Frans door Marianne Kaas, oorspr. titel La Demande, Lagrasse, Verdier, 1998). (Franse Bibliotheek). Amsterdam: Uitgeverij G.A.van Oorschot. [details]
  • van Montfrans, M. (2000). Ideeën op het oorlogspad. Strijd en Tweestrijd in het werk van Léon Werth. In M. Spiering, M. van Montfrans, J. T. Leerssen, & W. T. Eijsbouts (Eds.), De weerspannigheid van de feiten (pp. 163-177). Hilversum: Verloren. [details]
  • van Montfrans, M. (2000). The second World War in French Literature. Fiction and Testimony: Georges Perec, Robert Antelme and David Rousset. In W. Alderse Baas, & P. Alderse Baas- Budlowitz (Eds.), Coming to terms with the Second World War in Contemporary Literature an the Visual Arts. Five European perspectives (pp. 198-237). München: Verlag Silke Schreiber. [details]

  1998

  • van Montfrans, M. (1998). Pierre Michon, 'Rimbaud de Zoon' (Vertaling van 'Rimbaud le fils', Gallimard, 1991). (Franse Bibliotheek). Amsterdam: G.A. van Oorschot. [details]

  1997

  • van Montfrans, M. (1997). Quatre petits-fils de la Troisieme Republique. Rapports. Het Franse Boek, 67(1), 1-8. [details]

  1996

  • van Montfrans, M. (1996). Commentaar op de vertaling van George Perec 'La vie mode d'emploi' (Het leven een gebruiksaanwijzing) door Edu Borger, t.b.v. de jury van de Martinus Nijhoffprijs. Amsterdam: vg Europese Studies UvA. [details]
  • van Montfrans, M. (1996). Gemengde berichten (Un fait divers, Ed. de Minuit, Francois Bon). Amsterdam: G.A. van Oorstchot. [details]
  • van Montfrans, M. (1996). Meesters en knechten, Het leven van Joseph Roulin (Maitres et serviteurs, Vie de Joseph Roulin, Ed. Verdier, Peirre Michon). Amsterdam: G.A. van Oorschot. [details]

  1993

  • Eijsbouts, W. T., van Montfrans-van Oers, M. A. E., Roobol, W. H., Spiering, M. E., & Wijnberg, N. M. (1993). De onrust van Europa. Amsterdam: Amsterdam University Press.
  • Leerssen, J. T., & van Montfrans, M. (1993). Borders and territories. (Yearbook of European studies, ISSN 0920-4792; No. 6). Amsterdam: Rodopi. [details]

  1989

  • Leerssen, J. T., & van Montfrans, M. (1989). France-Europe. (Yearbook of European studies, ISSN 0920-4792; No. 2). Amsterdam: Rodopi. [details]

  2020

  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (Accepted/In press). Marie Darrieussecq over Paula Modersohn Becker. Tussen portret en zelfportret. De Nederlandse Boekengids.

  2019

  • van Montfrans, M. (2019). De schrijver en de componist. Bulletin Marcel Proust Vereniging, 9, 30-39. [details]
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (2019). Georges Perec, een gebruiksaanwijzing. (second edition, revised and expanded ed.) Amsterdam - Antwerpen: Uitgeverij De Arbeiderspers.

  2016

  2014

  2012

  2011

  • van Montfrans, M. (2011). Terug naar de oorsprong. Geschiedenis en voorgeschiedenis bij Jean Rouaud. Tirade, 55(1), 70-81. [details]
  • van Montfrans, M., Reestman, J. H., Schrauwen, A., & Jans, J. (2011). Tom Eijsbouts en zijn tijd: portret van een avontuurlijk denker. In J. H. Reestman, A. Schrauwen, M. van Montfrans, & J. Jans (Eds.), De regels en het spel: opstellen over recht, filosofie, literatuur en geschiedenis aangeboden aan Tom Eijsbouts (pp. XIII-XVI). Den Haag: T.M.C. Asser Press. [details]

  2010

  • van Montfrans, M. (2010). Ten geleide. In A. van Heerikhuizen, I. de Jong, & M. van. Montfrans (Eds.), Tweede levens: over personen en personages in de geschiedschrijving en de literatuur (pp. 9-12). Amsterdam: Vossiuspers UvA. [details]

  2009

  • van Montfrans, M. (2009). Een onweerstaanbaar rebelse schrijver: ernst en spel bij Raymond Queneau. De Academische Boekengids, 74, 19-24. [details]
  • van Montfrans, M. (2009). Proust en Vermeer: 'Zo had ik moeten schrijven…'. Bulletin Marcel Proust Vereniging, 4, 57-61. [details]

  2007

  • Maaskant, M., & van Montfrans, M. (2007). Het Rijksmuseum voor Volkenkunde, een droom = The National Museum of Ethnology, a dream. [S.l.]: Opera P-Pers Publishers. [details]
  • van Montfrans, M. (2007). Met Luzius Keller en Marcel Proust in de Alpen. Bulletin Marcel Proust Vereniging, 3, 74-76. [details]

  2004

  • van Montfrans, M. (2004). Barthes, Cayrol, Perec en het neutrum. In R. Hofstede, & J. Pieters (Eds.), Memo Barthes (pp. 175-193). Amsterdam/Gent: Vantilt & Yang. [details]

  2003

  • van Montfrans, M. (2003). Georges Perec, een gebruiksaanwijzing. Amsterdam: De Arbeiderspers. [details]

  2002

  • van Montfrans, M. (2002). Verlaine als navolger van Perec. De Tweede Ronde, 23(3), 117-120. [details]

  2000

  • van Montfrans, M. (2000). Une survie dans le langage. A propos de Jacques-Denis Bertharion, Poétique de Georges Perec' [Review of: J.-D. Bertharion. Poétique de Georges Perec]. Rapports. Het Franse Boek, 70(3), 182-185. [details]

  1998

  • van Montfrans, M. (1998). Portret van een geheugen, Claude Simons 'Jardin des Plantes'. Armada, 3(11), 57-63. [details]

  1997

  • van Montfrans, M. (1997). De band tussen Parijs toen en nu [Bespreking van: P. Modiano (1997) Dora Bruder]. NRC Handelsblad. [details]
  • van Montfrans, M. (1997). Een nieuwe generatie schrijvers over het andere Frankrijk. De Tweede Ronde, 18(1), 113-119. [details]
  • van Montfrans, M. (1997). Georges Perec, een meestervervalser. Over schilderkunst en intertekstualiteit in 'Un cabinet d'amateur'. Bzzlletin, 243(feb.), 39-47. [details]
  • van Montfrans, M. (1997). Jong en vol aspiraties [Bespreking van: J. Lederer (1997) Correspondance Georges Perec/Jacques Lederer]. NRC Handelsblad. [details]
  • van Montfrans, M. (1997). Wrakstukken in het bewustzijn. Een man die slaapt [Review of: @ @ (1997) Un homme qui dort (vertaling van Georges Perecs roman)]. NRC-Handelsblad, Boeken, 3/1. [details]

  1996

  • van Montfrans, M. (1996). De landmeter van Parijs [Review of: P. Modiano (1995) Du plus loin de l'oubli]. NRC Handelsblad Boeken, 19/4, 4-4. [details]
  • van Montfrans, M. (1996). Eeuwig een vreemdeling [Bespreking van: O. Todd (1995) Albert Camus, une vie (biografie)]. NRC Handelsblad, 2. [details]
  • van Montfrans, M. (1996). Jeux et inventions chez Georges Perec [Review of: S. Behar (1996) Georges Perec, ecrire pour ne pas dire]. Rapports. Het Franse Boek, 4, 127-128. [details]

  1995

  • van Montfrans, M. (1995). Ballonnen aan het front [Bespreking van: J.-P. Sartre (1995) Carnets de la drôle de guerre]. NRC Handelsblad, 6. [details]
  • van Montfrans, M. (1995). De bond met vreemde grond [Bespreking van: B. Breytenbach (1995) Landschappen van onze tijd, vermaakt aan een beminde]. NRC Handelsblad, 4. [details]
  • van Montfrans, M. (1995). Gedreven door een rusteloze geest [Bespreking van: N. Gordimer (1995) None to accompany me]. NRC Handelsblad, 4. [details]
  • van Montfrans, M. (1995). Het leven, een gebruiksaanwijzing. Reproductie van een niet bestaand origineel. Raster, 71, 166-175. [details]
  • van Montfrans, M. (1995). Ingebouwde vergeefsheid [Bespreking van: G. Perec (1995) Het leven, een gebruiksaanwijzing]. NRC Handelsblad, 2. [details]
  • van Montfrans, M. (1995). Liever vegen dan stofzuigen [Bespreking van: E. Savitzkaya (1995) En vie]. NRC Handelsblad, 4. [details]
  • van Montfrans, M. (1995). Schrijven vanaf de overkant [Bespreking van: M. Yourcenar (1995) Lettres a ses amis et quelques autres]. NRC Handelsblad, 4. [details]

  1994

  • van Montfrans, M. (1994). Doodsangst in een spookspiegel [Review of: A. Robbe-Grillet (1994) Les derniers jours de Corinthe]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair. [details]
  • van Montfrans, M. (1994). Een vlucht van zeventien seconden [Review of: W. Boyd (1994) The blue afternoon]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair. [details]
  • van Montfrans, M. (1994). Het onvoorspelbare leven van Georges Perec [Review of: D. Bellos (1994) Georges Perec, A Life in Words, biografie]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair. [details]
  • van Montfrans, M. (1994). Wortels als brandhout [Review of: D. van Cauwelaert (1994) Un aller simple]. NRC-Handelsblad, Cultureel Supplement Literair. [details]

  Mediaoptreden

  • van Montfrans, M. (17-03-2004). Interview François Bon [Print] Amsterdam, Opleiding Franse Taal-en Letterkunde van de UVA. Interview François Bon.

  Tijdschriftredactie

  • van Montfrans-van Oers, M. (editor) (2018). Marcel Proust Aujourd'hui (Journal).
  • van Montfrans-van Oers, M. (editor) (2017). Brill Rodopi (Publisher).
  • van Montfrans-van Oers, M. (editor) (2016). Marcel Proust Aujourd'hui (Journal).
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (editor) (2014). Bulletin Marcel Proust Vereniging (Journal).
  • Houppermans, S. (editor), van Montfrans, M. (editor), van Wesemael, S. (editor), Schulte Nordholt, A. (editor) & de Hullu-van Doeselaar, N. (editor) (2014). Marcel Proust Aujourd'hui (Journal).
  • Houppermans, J. M. M. (editor), de Hullu-van Doeselaar, N. (editor), van Montfrans-van Oers, M. A. E. (editor), Schulte Nordholt, A. (editor) & van Wesemael, S. M. E. (editor) (2013). Marcel Proust Aujourd'hui (Journal).
  • van Montfrans, M. (editor) & van Wesemael, S. M. E. (editor) (2012). Bulletin Marcel Proust Vereniging (Journal).
  • Houppermans, J. M. M. (editor), van Montfrans, M. (editor), Schulte Nordholt, A. (editor), van Wesemael, S. M. E. (editor) & de Hullu-van Doeselaar, N. (editor) (2012). Marcel Proust Aujourd'hui (Journal).
  • van Montfrans, M. (editor) (2011). Franse bibliotheek - Van Oorschot (Journal).
  • van Montfrans, M. (editor) & e.a, (editor) (2009). Marcel Proust Aujourd'hui (Journal).
  • van Montfrans, M. (editor) & van Wesemael, S. M. E. (editor) (2009). Bulletin Marcel Proust Vereniging (Journal).
  • van Montfrans, M. (editor) (2008). Marcel Proust Aujourd'hui (Journal).
  • van Montfrans, M. (editor) (2007). Bulletin Marcel Proust Vereniging (Journal).
  • van Montfrans, M. (editor), Houppermans, S. (editor), de Hullu-van Doeselaar, N. (editor), Schulte Nordholt, A. (editor) & van Wesemael, S. M. E. (editor) (2007). Marcel Proust Aujourd'hui (Journal).
  • van Wesemael, S. M. E. (editor), Houppermans, S. (editor) & van Montfrans, M. (editor) (2006). Marcel Proust Aujourd'hui (Journal).
  • van Montfrans, M. (editor), Houppermans, S. (editor), de Hullu-van Doeselaar, N. (editor), Schulte Nordholt, A. (editor) & van Wesemael, S. M. E. (editor) (2005). Marcel Proust Aujourd'hui (Journal).
  • van Montfrans, M. (editor) & van Wesemael, S. M. E. (editor) (2005). Bulletin Marcel Proust Vereniging (Journal).
  • Houppermans, S. (editor), de Hullu-van Doeselaar, N. (editor), van Montfrans, M. (editor) & van Wesemael, S. M. E. (editor) (2004). Marcel Proust Aujourd'hui (Journal).
  • van Montfrans-van Oers, M. (editor) & van Diepen, W. (member of editorial board) (2003-2019). Marcel Proust Vereniging-De Boekdrukker (Publisher).
  • van Montfrans-van Oers, M. (member of editorial board) (2003-2018). Brill Rodopi (Publisher).
  • Houppermans, S. (editor), de Hullu-van Doeselaar, N. (editor), van Montfrans, M. (editor) & van Wesemael, S. M. E. (editor) (2003). Marcel Proust Aujourd'hui (Journal).
  • Leerssen, J. T. (editor) & van Montfrans, M. (editor) (1993). Yearbook of European Studies (Journal).
  • Leerssen, J. T. (editor) & van Montfrans-van Oers, M. A. E. (editor) (1989). Yearbook of European Studies (Journal).

  Spreker

  • van Montfrans-van Oers, M. (speaker) (29-3-2019). Le juste et l’injuste. A propos de l’Article 353 du code pénal de Tanguy Viel..
  • van Montfrans-van Oers, M. (speaker) (29-3-2018). C.-F. Ramuz, La grande peur dans la montagne: Heidi réécrit par Cormac McCarthy : No country for old men, Alliance française Zutphen.
  • van Montfrans-van Oers, M. (speaker) (21-2-2018). Georges Perec: Spaces and Places, Design Academy Eindhoven.
  • van Montfrans-van Oers, M. (speaker) (25-1-2018). Workshop Transnational Perspectives on Artists’ Lives, 19th-21st centuries Amsterdam, 25 and 26 January 2018.
  • van Montfrans-van Oers, M. (keynote speaker), Joly, J.-L. (invited speaker), Schulte Nordholt, A. (invited speaker) & Hofstede, R. (invited speaker) (1-6-2017). Georges Perec in de Pléiade en Privé-domein, UvA Spui25.
  • van Montfrans-van Oers, M. (speaker) (23-3-2017). 'Un regard si intense': Marie Darrieussecq sur Paula Modersohn-Becker, Alliance française Zutphen.
  • van Montfrans-van Oers, M. (invited speaker) (3-2-2017). De stellingen van Perec. Wiskunde in de moderne Franse literatuur, Nationale Wiskundedagen 2017, Noordwijkerhout, Netherlands.
  • van Montfrans-van Oers, M. (speaker) (17-1-2017). Creative writing: What happens when nothing happens (Ma Information Design), Design Academy Eindhoven.
  • van Montfrans-van Oers, M. (speaker) (31-3-2016). 'Des destins manqués?' au sujet de Jérôme Ferrari, Le sermon sur la chute de Rome,, Alliance française.
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (invited speaker) (16-2-2016). ‘What happens where nothing happens’, Masterproject Observing the City, Design Academy Eindhoven, Eindhoven.
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (invited speaker) (27-11-2015). Jeux de mots, lieux de mémoire. Sur 'Parc sauvage' de Jacques Roubaud, Internationaal Colloquium 'Le Jeu de mots', Universiteit Leiden.
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (speaker) (26-3-2015). Un vécu écrit: L'Acacia de Claude Simon, lezing voor de Alliance française, Zutphen.
  • van Montfrans, M. (speaker) (6-2-2015). Modiano in 'Steltlopen door de tijd', publiekslezing, Middelburg/De Drukkerij.
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (speaker) (1-2-2015). De Condottiere van Georges Perec, een vergeten klassieker uit de twintigste eeuw, Schwobfest wintereditie 2015: tien herontdekte klassiekers, Haarlem (Lichtfabriek).
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (speaker) (21-1-2015). Patrick Modiano: winnaar van de Nobelprijs voor literatuur 2014, Spui-lezing, Amsterdam.
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (speaker) (29-11-2014). Wetenschappelijke Franse bronnen van Prousts opvattingen over het geheugen, Lezing voor de Marcel Proust Vereniging Nederland, Amsterdam.
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (speaker) (7-11-2014). Oorlog en vrede in de Franse provincie. Generatieromans van Pierre Bergounioux en Jean Rouaud, Lezingencyclus 'De Grande guerre in de Franse literatuur', Universiteit Leiden.
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (speaker) (2-10-2014). Terug naar de oorsprong. Geschiedenis en voorgeschiedenis in de hedendaagse Franse letterkunde, Grandeur. Franse beeldhouwkunst van Laurens tot heden, Museum Beelden aan zee, Den Haag.
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (speaker) (12-9-2014). Proleps bij Perec, Estafette van de Europese literatuur. Ter gelegenheid van boekpresentatie van Irene de Jong, 'Narratology and classics: a practical guide', uitgegeven door Oxford University Press., Amsterdam/Spui 25.
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (speaker) (27-2-2014). Ecrire à la lisière: la cantalisation de Paris. Sur 'Les Pays' de Marie-Hélène Lafon, Lezing Alliance française, Zutphen.
  • van Montfrans, M. (speaker) (11-12-2013). Ténèbres khmères. Les revenants de Phnomh Penh. A propos de Kampuchéa de Patrick Deville, Colloque international: ' Le malaise dans la ville', Université de Luxembourg/LCMI/Walferdange.
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (invited speaker) (24-5-2013). Formes du récit de filiation chez Pierre Bergounioux: de l'Orphelin à La Casse et La Ligne, Colloque CELIS, Université Blaise Pascal : Les Chemins de Bergounioux. Se faire écrivain par la conquête symbolique du réel, Clermont-Ferrand.
  • van Montfrans, M. (speaker) (28-3-2013). On ne choisit pas son affectation: sur 'Kampuchéa' de Patrick Deville, Lezing Alliance française, Zutphen.
  • van Montfrans, M. (speaker) (23-11-2012). Dogvilles: Jean Rolin sur les traces des chiens errants, Colloque LociLitt. 'Villle infectée, ville déshumanisée', Université du Luxembourg, IPSE Unité de recherche: Identités, Politiques, Sociétés, Espaces.
  • van Montfrans, M. (speaker) (9-11-2012). Terug naar de oorsprong. De prehistorie bij Jean Rouaud en Pierre Michon, Lezingencyclus Franstalige literatuur van nu, Leiden.
  • van Montfrans, M. (speaker) (29-3-2012). Entre Histoire et Mémoire. 'Sur L'origine de la violence' de Fabrice Humbert, Lezing voor de Alliance française te Zutphen, Zutphen.
  • van Montfrans, M. (speaker) (21-2-2012). Rondom Ruimte: over Espèces d'espaces van Georges Perec, Lezing in het kader van een project van Masterstudenten Architectuur St Lucas Brussel, Brussel.
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (speaker) (12-11-2011). Terug naar de oorsprong. Geschiedenis en voorgeschiedenis bij Jean Rouaud en Pierre Michon, Lezing Alumni Frans AUV-dag 12 -11-2011, Amsterdam.
  • van Montfrans, M. (invited speaker) (8-4-2011). Brune, Smith et Castro. L'Histoire selon Pierre Bergounioux, Colloque international : Comment raconter ce qui n'a pas encore été dit. Les représentations de l'histoire du XXe siècle dans les littératures francaise et espagnole à partir de 1968, Brno, Tsjechie.
  • van Montfrans, M. (speaker) (24-2-2011). Laurent Mauvignier: l'écriture en lignes de vie, lezing voor de Alliance française, Zutphen.
  • van Montfrans, M. (invited speaker) (29-1-2011). Les 'Hollande' de Whistler chez Proust, Colloque international 'Marcel Proust et la Hollande', Maison Descartes, Amsterdam.
  • van Montfrans, M. (speaker) (27-8-2009). Ivresse du minimal: la poétique du paysage dans 'Les Onze' de Pierre Michon, Colloque Cerisy-la-Salle 22-29 août 2009: Pierre Michon, écrivain, Paris.
  • van Montfrans, M. (speaker) (7-10-2005). 'La réception de Primo Levi aux Pays-Bas', European Meeting, The Reception of the Work of Primo Levi in Europe. Fondation Mémoire d’Auschwitz /Haute Ecole de Bruxelles – ISTI, Brussel.
  • van Montfrans, M. (speaker) (16-12-2004). Georges Perec, een meestervervalser, Lezingenreeks 1e semester 2004/2005, Instituut voor Joodse Studies, Universiteit van Antwerpen, Antwerpen.
  • van Montfrans, M. (speaker) (18-11-2004). Pierre Bergounioux: Ce pas et le suivant en La maison rose, Alliance française, Zutphen.
  • van Montfrans, M. (speaker) (3-11-2004). Vrijheid en vormdwang in het werk van Georges Perec, Lezingencyclus Georges Perec, De Rietveld Academie.
  • van Montfrans, M. (speaker) (10-6-2004). De Nieuwe Georgica, Onderzoekscauserie Opleiding Europese Studies, Amsterdam.
  • van Montfrans, M. (speaker) (15-5-2004). L'habituel et le quotidien chez Georges Perec et Francois Bon: enjeux et pratiques scripturales, Colloque international Georges Perec, Imagination et créativité,, Universiteit van Cluj-Napoca, Roemenie.
  • van Montfrans, M. (speaker) (16-4-2004). Het leven een gebruiksaanwijzing van Georges Perec, Alliance française, Zutphen.
  • van Montfrans, M. (speaker) (28-11-2003). Variaties op de avonturenroman in de late twintigste eeuw, Mastercourse VWO-docenten ¿ UVA/FGW, Amsterdam.
  • van Montfrans, M. (speaker) (25-8-2003). Vraaggesprek met Wim Brands over Georges Perec, een gebruiksaanwijzing, VPRO: De Avonden, Amsterdam.
  • van Montfrans, M. (speaker) (17-4-2003). Vies minuscules de Pierre Michon, Alliance française, Zutphen.
  • van Montfrans, M. (speaker) (2-4-2003). François Bon, La mécanique de la langue, Congres: Le sentiment de la langue dans la prose contemporaine, Université Blaise Pascal/CRL, Clermont Ferrand.
  • van Montfrans, M. (speaker) (8-3-2002). Pierre Bergounioux: Oorlog en vrede in de Limousin, Het laatste decennium in Europese literaturen: centrum en periferie, Rijksuniversiteit Leiden.
  • van Montfrans, M. (speaker) (7-2-2002). Pascal Quignard, Littérature et musique, Alliance française, Zutphen.
  • van Montfrans, M. (speaker) (16-6-2001). Perec et Proust: deux conceptions des rapports entre le réel et l'art, Séminaire Georges Perec 2000-2001, Université Paris VII, UFR Sciences des textes et documents, Parijs.
  • van Montfrans, M. (speaker) (18-3-2001). L'intertextualité concentrationnaire dans W ou le souvenir d'enfance, colloquium: De l'Espèce humaine à Espèces d'espaces, Parijs, Musée d'Art et d'Histoire du judaïsme.
  • van Montfrans, M. (speaker) (15-3-2001). Le renouveau de l'intérêt pour la région et le rural dans le roman français contemporain. Pierre Bergounioux: à expérience neuve, forme nouvelle, Alliance française, Zutphen.
  • van Montfrans, M. (speaker) (28-10-2000). Perec en Proust in Venetië. De H.Ursula van Carpaccio in Albertine disparue en in La Vie mode d'emplo, Lezingenmiddag Marcel Proustvereniging, Maison Descartes, Amsterdam.
  • van Montfrans, M. (speaker) (14-8-2000). D'un côté à l'autre de la Défense. Quand le discours du quart monde rencontre le discours littéraire. L'écriture médiatrice de François Bon, ICLA-Congres, Transitions & Transgressions in an Age of Multiculturalism, Pretoria, Zuid-Afrika.
  • van Montfrans, M. (speaker) (7-4-2000). Clavel soldat by Léon Werth: the insoluble dilemma's of a pacifist warrior, Symposium European Identity and the First World War. Reflections on the Twentieth Century, Hull.
  • van Montfrans, M. (speaker) (3-3-2000). Georges Perec toneelschrijver: L'Augmentation, Uitgeverij De Slibstroom, Middelburg, De Drukkerij.
  • van Montfrans, M. (speaker) (25-3-1999). Le rôle de la peinture dans l'oeuvre de Georges Perec, Alliance française, Zutphen.
  • van Montfrans, M. (speaker) (19-2-1999). The second World War in French Literature. Fiction and Testimony: Georges Perec, Robert Antelme and David Rousset, Coming to terms with the Second World War in Contemporary Literature and the Visual Arts: Five European perspectives, Vrije Universiteit Amsterdam.

  Andere

  • van Montfrans-van Oers, M. (participant) (3-10-2019). Book Presentation, Amsterdam, Netherlands (organising a conference, workshop, ...).
  • Rensen, M. (organiser), van der Poll, S. (organiser), Leerssen, J. T. (participant), Snel, G. J. A. (participant), Crombach, S. G. (participant), Lajosi-Moore, K. K. (participant) & van Montfrans-van Oers, M. A. E. (participant) (26-1-2018). Workshop Transnational Perspectiveson Artists' Lives 19th-21st centuries, Amsterdam, Netherlands. Organization of Wortkshop - together with Suze vander Poll (UvA) (organising a conference, workshop, ...).
  • van Montfrans-van Oers, M. A. E. (organiser) (8-11-2013). Nascholingscursus VWO leraren Frans Vrije Universiteit, Amsterdam. School, straattaal en kunstenaarsvrouwen (organising a conference, workshop, ...).
  • van Montfrans, M. (organiser) (5-4-2013). Onderzoeksdag ROMANISTEN FRANS, Utrecht. Romanistendag (Stichting Romanisten aan Nederlandse Universiteiten) (organising a conference, workshop, ...).
  • van Montfrans, M. (organiser) & Schulte Nordholt, A. E. (organiser) (9-11-2012). Nascholingscursus VWO Leraren Frans, Leiden. Lezingencyclus: Franstalige literatuur van nu (organising a conference, workshop, ...).
  • van Montfrans, M. (organiser) (13-4-2012). Onderzoeksdag ROMANISTEN FRANS, Utrecht. Romanistendag (organising a conference, workshop, ...).
  • van Montfrans, M. (other) (2004). hoofdredacteur monografie reeks: Franse bibliotheek, Uitgeverij G.A. van Oorschot (other).
  • van Montfrans, M. (other) (2003). hoofdredacteur monografie reeks: Franse bibliotheek, Uitgeverij G.A. van Oorschot (other).
  • van Montfrans, M. (participant) (8-4-1999 - 9-4-1999). The new Georgics/Les nouvelles Géorgiques (participating in a conference, workshop, ...).

  1999

  • van Montfrans, M. (1999). Georges Perec. La Contrainte du reel. Amsterdam/Atlanta: Rodopi. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden bekend