Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Drs. H. (Herman) ten Napel

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Sectie Quantitative Economics
Fotograaf: FEB

Bezoekadres
 • Roetersstraat 11
 • Kamernummer: E5.32
Postadres
 • Postbus 15867
  1001 NJ Amsterdam
 • Profile

  Positions

  Teacher of Mathematics

  Other activities

  Bass guitar player in the band "Nasty Noise"
  Pop, rock, blues and ballads.
  Regular shows in cafe Krater.

  Prizes and honours

  Awarded with the Van der Schroeffprijs for best lecturer three times (last in 2005)

 • Teaching

  Current year

  Teacher mathematics and statistics in
  Bachelor Economie en Bedrijfskunde
  Amsterdam School of Real Estate
  Master Financial Planning
  International Economics and Business (in English)

  Previous years

  Various courses in statistics and mathematics

  Colloquium Doctum

  Voor alle recente informatie over het colloquium doctum voor een van de opleidingen van de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie, zie 'links'. Deze mededelingenbrochure kunt u zelf uitprinten. Er is een aanmeldingsformulier voor de examens aan toe gevoegd.
  Meer informatie bij de secretaris van de commissie colloquium doctum: 
  mr. drs. A.C. van Meteren
  Roetersstraat 11, Kamer E 6.07
  1018 WB Amsterdam
  Telefoon: 020-525 4324 
  e-mail:A.C.vanMeteren@uva.nl

  Wiskunde Entreetoets

  Met ingang van 1 september 2005 is de regeling als volgt:Iemand die in het bezit is van een VWO diploma met in het eindexamen het vak wiskunde A1,2 of wiskunde B1 is toegelaten tot de opleidingen economie en fiscale economie. Wie op grond van een hbo-diploma in een economische studierichting (propedeuse of einddiploma) een studie aan een van de opleidingen economie en fiscale economie van onze faculteit wil beginnen en niet in het bezit is van een WVO-diploma, is NIET rechtstreeks toegelaten, maar moet eerst aantonen over voldoende wiskundekennis te beschikken. Dit kan op de volgende drie manieren geschieden: 
  1. Een VWO-deelcertificaat wiskunde A1,2 of wiskunde B1 behalen. (Let op: alleen A1 is niet voldoende)
  2. Een certificaat op het James Boswell Instituut behalen in het vak wiskunde A1,2 of wiskunde B1 op VWO-niveau. Voor inlichtingen zie: www.jbi.uu.nl.
  3. Deelnemen aan de door de faculteit georganiseerde Wiskunde Entreetoets. De faculteit organiseert hiertoe twee wiskunde bijscholingscursussen van 10 avondcolleges. In 2007 valt de ene in de periode van 22 februari t/m 24 mei en de andere van 12 april t/m 24 mei en een afsluitend examen op 31 mei. Bij een voldoende resultaat voor dit examen krijgen studenten met een hbo-propedeusediploma toelating tot onze propedeuse (fiscale) economie en studenten met een hbo-einddiploma krijgen toegang tot het schakeljaar van de masteropleiding bedrijfseconomie. 
  Voor de inhoud van de wiskundetoets en voorbeelden, zie de pagina 'links'.

  Course materials are available through the UvA Blackboard Server
 • Other activities

  Various activities

  Resonansgroep wiskunde - Herman ten Napel

  Hier staan enige belangrijke documenten van de Resonansgroep Wiskunde, ingesteld door het Ministerie van Onderwijs. De resonansgroep zal de voorstellen van de Commissie Toekomst Wiskunde Onderwijs (de cTWO) over een herziening van het wiskundeonderwijs op HAVO en VWO vanuit de visie van het HBO en WO volgen en van commentaar voorzien.

  Ieder commentaar, op- of aanmerkingen op het onderstaande is van harte welkom naar:

  H.tenNapel@uva.nl (Via de pagina "Personal Information")

  Hier staat de samenstelling van de resonansgroep.

  Dit zijn de voorstellen van de CEVO commissie herziening examenprogramma 2007 voor VWO-wiskunde A.

  Dit zijn de voorstellen van de CEVO commissie herziening examenprogramma 2007 voor VWO-wiskunde B.

  Dit zijn de voorstellen van de CEVO commissie herziening examenprogramma 2007 voor VWO-wiskunde C.

  Dit zijn de voorstellen van de CEVO commissie herziening examenprogramma 2007 voor HAVO-wiskunde A.

  Dit zijn de voorstellen van de CEVO commissie herziening examenprogramma 2007 voor HAVO-wiskunde B.

  Dit is de notitie van Jan van de Craats over bovenstaande voorstellen.

  Dit is de notitie van Herman ten Napel namens de Economische Faculteiten op de voorstellen (de "syllabi") VWO wiskunde A en VWO wiskunde B.

  Dit is het commentaar van Martyn Mulder (Erasmus Universiteit Rotterdam, Economische Faculteit) op de voorstellen voor de herziening van VWO wiskunde A en wiskunde B. 

  Dit is het voorstel van Herman ten Napel over de gewenste inhoud van de VWO wiskundestof, als voorbereiding op een studie economie en bedrijfskunde. Deze lijst is opgesteld in overleg met de wiskunde / statistiek staven van de economische faculteiten. Er worden voorlopig nog geen voorstellen gedaan t.a.v. het onderdeel statistiek. Dat zal wellicht binnenkort toch ook gebeuren. 

  Dit is het visiedocument van de commissie Toekomst WiskundeOnderwijs (de cTWO) (concept 18 september 2006, ten behoeve van de veldraadpleging oktober 2006)

  Hier staat de door het ministerie opgestelde lijst van doorstroomrechten (de "kruisjeslijst") voor de doorstroom van HAVO naar HBO.

  Hier staat de door het ministerie opgestelde lijst van doorstroomrechten (de "kruisjeslijst") voor de doorstroom van VWO naar WO.

  Reactie van Nan van Geloven van 27 september, n.a.v. de notitie van Jan van de Craats.

  Opmerkingen van Kees Lagerwaard, n.a.v. de notitie van Jan van de Craats.

  Notitie Wim Caspers.

  Reactie van Metha Kamminga.

  Reactie van Frans Martens.

  Hier staat de notitie van Klaas Landsman (5 oktober 2006).

  Meest recente standpunt van de Resonansgroep Wiskunde ten aanzien van de wiskundevoorstellen HAVO en VWO voor de korte termijn - 2007. Concept, opgesteld door Jan van de Craats - 31 oktober 2006.

  Meest recente commentaar van de Resonansgroep Wiskunde op het visiedocument van de vernieuwingscommissie Wiskunde (cTWO). Concept, opgesteld door Jan van de Craats - 1 november 2006.

  Op bovenstaande twee concepten zijn inmiddels al reacties binnengekomen:

  Reactie van Nan van Geloven - 19 okt.

  Reactie van Wim Caspers - 20 okt.

  Reactie van Gonny Hauwert - 23 okt.

  Reactie van Peter de Lange - 23 okt.

  Vervolgens is dit een commentaar van de werkgroep HBO-wiskundevan de N V v W op het visiedocument "Rijk aan betekenis" van de vernieuwingscommissie wiskunde - de cTWO. Oktober 2006.

 • Links
 • Publicaties

  1997

  • ten Napel, H. (1997). Wiskunde voor economiestudenten. In K. Dijkhuis, H. van Galen, R. de Klerk, & T. Jong (Eds.), Onderwijzers; Jaarboek 1997 van de Universiteit van Amsterdam. (pp. 116-117). Amsterdam: Vossiuspers AUP. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden