Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mr. dr. A.J. (Aernout) Nieuwenhuis

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Staats- en bestuursrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contactgegevens
 • Publicaties

  2021

  • de Boer, N., Michel, B., Nieuwenhuis, A., & Reestman, J-H. (Eds.) (2021). Liber amicorum Besselink: eine Festschrift für Leonard F.M. Besselink hem feestelijk aangeboden in occasione del suo emeritato. Universiteit van Amsterdam. https://doi.org/10.5281/zenodo.5528662 [details]

  2020

  2019

  2018

  • Nieuwenhuis, A. (2018). Fake news: een plaatsbepaling. Mediaforum, 30(6), 166-170. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2018). Op zoek naar het publieke debat: Over de afbakening door het EHRM van een bij uitstek beschermde categorie uitlatingen . Mediaforum, 30(3), 58-66. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2018). EHRC 2018/81. 81. Case note on: EHRM, 30/01/18, ECLI:CE:ECHR:2018:0130JUD006931714 (Sekmadienis Ltd. t. Litouwen). EHRC. European Human Right Cases, 19(5), 250-255. [details]

  2017

  • Nieuwenhuis, A. (2017). Het weigeren van bloedtransfusies en vaccinaties op grond van godsdienstige motieven: Een grondrechtelijk kader. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 8(3), 27-41. https://doi.org/10.5553/TvRRB/187977842017008003004 [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2017). Tussen woord en daad: Een onderzoek naar de reikwijdte van de vrijheid van meningsuiting . NJCM-Bulletin, 42(2), 146-168. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CE34A6&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2017). Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel I). Mediaforum, 29(1), 2-12. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2017). Van catalogusformules en strong reasons: de ontwikkeling van de artikel 10 jurisprudentie van het EHRM van 2010 tot en met 2016 (deel II). Mediaforum, 29(3), 74-81. [details]

  2016

  2015

  2014

  • Nieuwenhuis, A. (2014). De grondrechtelijke positie van de jongensbesnijdenis. Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid, 5(1), 18-33. https://doi.org/10.5553/TvRRB/187977842014005001003 [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2014). Over schillen en sferen: het wisselende gewicht van de vrijheid van godsdienst. In H. Post, & G. van der Schyff (Eds.), Godsdienstvrijheid in de Nederlandse rechtsorde: nationale en Europese perspectieven (pp. 105-124). Wolf Legal Publishers. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2014). Pressing social need: op zoek naar het dringende karakter van de maatschappelijke behoefte. NJCM-Bulletin, 39(1), 7-23. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2014). Vrijheid van meningsuiting en onwaarheden. Mediaforum, 26(6), 158-164. [details]

  2013

  • Nieuwenhuis, A. (2013). Hate speech in Washington en in Straatsburg: een vergelijking tussen de 'First Amendment'-doctrine en de jurisprudentie van het EHRM. NJCM-Bulletin, 38(2), 229-250. Article 16. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Tussen verdachtmaking en vergetelheid: grondrechtelijke grenzen aan de berichtgeving over misdrijven. Mediaforum, 25(3), 70-79. [details]

  2012

  2011

  2021

  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2021). Hoofdstukken Grondrechten. (5e ed.) (Ars Aequi Handboeken). Ars Aequi Libri. [details]

  2015

  • Nieuwenhuis, A. (2015). An Undefinable Hatred. Some Comparative Law Remarks about the Dutch Criminal Offence of Incitement to Hatred. In A. Ellian, & G. Molier (Eds.), Freedom of speech under attack (pp. 39-61). Eleven international publishing. http://www.elevenpub.com/law/catalogus/freedom-of-speech-under-attack-1# [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2015). Over de grens van de vrijheid van meningsuiting: theorie, rechtsvergelijking, discriminatie, pornografie. - 4e druk. Ars Aequi Libri. [details]

  2014

  • Nieuwenhuis, A. (2014). De AIVD in de democratische rechtsstaat: Quis custodiet ipsos custodes? Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 69(9), 555-564. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2014). Hoofdstukken grondrechten. (3e ed.) Ars Aequi Libri. [details]

  2013

  • Geus, M. J., Hins, A. W., Kroes, Q. R., Nieuwenhuis, A. J., Pietermaat, E. C., Turner, C. J., & Voorhoof, D. (Eds.) (2013). 25 jaar Mediaforum, een blik vooruit via de achteruitkijkspiegel: 25 jaar rechtspraak media- en communicatierecht. Amsterdam: Otto Cramwinckel. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Het recht op gezondheidszorg. In J. Gerards (Ed.), Grondrechten: de nationale, Europese en internationale dimensie (pp. 393-402). Ars Aequi Libri. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Nederland: Wet tijdelijk huisverbod. Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 2013(1), 38-44. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Vrijheid van gedachte, geweten, godsdienst en levensovertuiging. In J. Gerards (Ed.), Grondrechten: de nationale, Europese en internationale dimensie (pp. 45-68). Ars Aequi Libri. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Vrijheid van meningsuiting. In J. Gerards (Ed.), Grondrechten: de nationale, Europese en internationale dimensie (pp. 69-101). Ars Aequi Libri. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Vrijheid van vereniging, vergadering en betoging. In J. Gerards (Ed.), Grondrechten: de nationale, Europese en internationale dimensie (pp. 103-127). Ars Aequi Libri. [details]

  2012

  2011

  • Nieuwenhuis, A. (2011). Een onbestemde haat? Enkele rechtsvergelijkende opmerkingen over artikel 137d $r gezien in het licht van de vrijheid van meningsuiting. In A. Ellian, G. Molier, & T. Zwart (Eds.), Mag ik dit zeggen? Beschouwingen over de vrijheid van meningsuiting (pp. 263-286). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2011). Het EHRM en de ontwikkeling van de positieve verplichtingen. In A. Nieuwenhuis, J. H. Reestman, & C. Zoethout (Eds.), Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters (pp. 183-199). Ars Aequi. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2011). Over de grens van de vrijheid van meningsuiting: theorie, rechtsvergelijking, discriminatie, pornografie. - 3e dr. Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]
  • Nieuwenhuis, A., Reestman, J. H., & Zoethout, C. (Eds.) (2011). Rechterlijk activisme: opstellen aangeboden aan prof. mr. J.A. Peters. Nijmegen: Ars Aequi. [details]

  2010

  2009

  • Nieuwenhuis, A. (2009). Steun aan de pers: permanent in ontwikkeling? Mediaforum, 21(3), 78-86. http://www.ivir.nl/publicaties/nieuwenhuis/Mediaforum_2009_3.pdf [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2009). Rechtsstaat en religie: meer dan één dimensie: enkele rechtsvergelijkende opmerkingen. Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties, 13, 31-58. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., & Zoethout, C. M. (Eds.) (2009). Rechtsstaat en religie: Staatsrechtconferentie 2008, Universiteit van Amsterdam. (Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties; No. 13). Nijmegen: Wolf Legal Publishers. [details]

  2008

  • Janssens, A. L. J., & Nieuwenhuis, A. J. (2008). Uitingsdelicten. (Studiepockets strafrecht; No. 36). Deventer: Kluwer. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2008). De januskop van de rechter: over positieve en negatieve verplichtingen. In N. van Eijk, & B. Hugenholtz (Eds.), Dommering-bundel: opstellen over informatierecht aangeboden aan prof. mr. E.J. Dommering (pp. 241-252). Cramwinckel. [details]
  • Nieuwenhuis, A., & Dragstra, L. (2008). Van minimum, tekort en meerwaarde: een vergelijking tussen de grondwettelijke bescherming van grondrechten en de bescherming op grond van het EVRM. In A. Nieuwenhuis, L. Dragstra, J. Velaers, L. Huybrechts, H. Wolswijk, F. Salomons, B. De Groote, & S. Voet (Eds.), Samenloop van grondrechten in verschillende rechtsstelsels, multiculturaliteit in het strafrecht & schuldsanering en collectieve schuldenregeling (pp. 11-80). (Preadviezen / Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland; No. 2008). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Peters, J. A., Nieuwenhuis, A. J., Zoethout, C. M., Boogaard, G., & Bosdriesz, H. (2008). Het recht op leven in de Nederlandse Grondwet: een verkennend onderzoek. Kluwer. http://www.minbzk.nl/actueel/publicaties/116932/het-recht-op-leven [details]

  2021

  • Reestman, J-H., Nieuwenhuis, A., Michel, B., & de Boer, N. (2021). Inleiding. In N. de Boer, B. Michel, A. Nieuwenhuis, & J-H. Reestman (Eds.), Liber amicorum Besselink: eine Festschrift für Leonard F.M. Besselink hem feestelijk aangeboden in occasione del suo emeritato (pp. 9-16 ). Universiteit van Amsterdam. https://doi.org/10.5281/zenodo.5528666

  2020

  • Nieuwenhuis, A. J. (2020). [Bespreking van: M.M. Julicher (2020) Nederlandse grondrechten: klaar voor de toekomst? Modernisering van grondrechten in de Grondwet in het licht van het EVRM en het EU-Grondrechtenhandvest]. TvCR: tijdschrift voor constitutioneel recht, 11(3), 331-336. Article 22. https://doi.org/10.5553/TvCR/187966642020011003007 [details]

  2019

  • Nieuwenhuis, A. J. (2019). Een einde aan het verbod van majesteitsschennis? Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 2019(6), 329-336.
  • Nieuwenhuis, A. J. (2019). Vrijheid van meningsuiting, democratie en hate speech: een driehoeksverhouding. In T. Herrenberg (Ed.), De grenzen van het publieke debat: over verdraagzaamheid en de vrijheid van meningsuiting in de democratische samenleving (pp. 61-88). Boom juridisch. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., & Janssens , A. L. J. (2019). Uitingsdelicten. (4e ed.) (Studiepockets strafrecht; Vol. 36). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2018

  2017

  • Nieuwenhuis, A. (2017). Het referendum in Nederland. Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiek recht, 2017(1), 19-27. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2017). Los van de inhoud: gemeentebestuur, inhoud en betoging. De Gemeentestem, 167(7464), 930-937. Article 174. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CF2A74&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., den Heijer, M., & Hins, A. W. (2017). Hoofdstukken Grondrechten. (4e ed.) Ars Aequi Libri. [details]
  • Studiecommissie Uitingsdelicten van de Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) (2017). Aanbevelingen met betrekking tot de strafbaarstelling van belediging van gezagsdragers, met name politieagenten, openbare instellingen en staatshoofden. Mediaforum, 29(7/8), 225-234, I-XVI. [details]

  2016

  2015

  2014

  • Nieuwenhuis, A. (2014). HR (OM/Vereniging Martijn). 14. Case note on: HR, 18/04/14, NL:HR:2014:948 Mediaforum, 26(6), 180-184. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2014). ECRM (nr. 45192/09: Tierbefreier e.V. tegen Duitsland). 79. Case note on: ECRM, 16/01/14 EHRC. European Human Right Cases, 2014(4), 230-233. [details]

  2013

  • Nieuwenhuis, A. (2013). EHRM (57942/10: Rujak / Kroatië). 21. Case note on: EHRM, 21/10/12 EHRC. European Human Right Cases, 2013(1), 212-216. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2013). Vrijheid van meningsuiting, groepsbelediging en haatzaaien. In M. J. Geus, A. W. Hins, Q. R. Kroes, A. J. Nieuwenhuis, E. C. Pietermaat, C. J. Turner, & D. Voorhoof (Eds.), 25 jaar Mediaforum, een blik vooruit via de achteruitkijkspiegel: 25 jaar rechtspraak media- en communicatierecht (pp. 142-150). Otto Cramwinckel. [details]

  2012

  • Nieuwenhuis, A. (2012). EHRM (rolnummer 16354/06: Mouvement raëlien suisse / Zwitserland). 196. Case note on: EHRM, 13/07/12 EHRC. European Human Right Cases, 2012(10), 2334-2372. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2012). EHRM (rolnummer 1813/07: Vejdeland e.a. / Zweden). 85. Case note on: EHRM, 9/02/12 EHRC. European Human Right Cases, 2012(5), 1047-1062. [details]

  2011

  • Nieuwenhuis, A. (2011). EHRM (rolnummer 16354/96: Mouvement Raëlien Suisse / Zwitserland). 49. Case note on: EHRM, 13/01/11 EHRC. European Human Right Cases, 2011(4), 599-611. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2011). Na de zaak Wilders: is nu de wetgever aan zet? Ars Aequi, 60(12), 866-869. http://maandblad.arsaequi.nl/showpdf.asp?aa=AA20110866.pdf [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., & Hins, A. W. (2011). Hoofdstukken grondrechten. (2e ed.) Ars Aequi Libri. [details]

  2009

  • Nieuwenhuis, A. (2009). EHRM (rolnr. 10883/05: [Willem/Frankrijk]). 110. Case note on: EHRM, 16/07/09 EHRC. European Human Right Cases, 2009(10-10), 1150-1155. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2009). Hof Amsterdam (Strafvervolging Wilders). 8. Case note on: Hof Amsterdam, 21/01/09 Mediaforum, 21(3), 119-133. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J. (2009). EHRM (rolnr. 38224/03: [Sanoma Uitgevers B.V./Nederland]). 70. Case note on: EHRM, 31/03/09 EHRC. European Human Right Cases, 2009(10-7), 773-781. [details]
  • Nieuwenhuis, A. J., & Zoethout, C. M. (2009). Inleiding. Publikaties van de Staatsrechtkring. Staatsrechtconferenties, 13, 1-4. [details]

  2008

  • Nieuwenhuis, A. (2008). EHRM (64752/01: [Voskuil v. NL]). 20. Case note on: EHRM, 22/11/07 EHRC. European Human Right Cases, 2008(9-1), 179-187. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2008). Gelijke monniken? Mediaforum, 20(3), 101. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2008). Rb Den Haag (Vz.) (NIF-Wilders). 19. Case note on: Rb Den Haag, 7/04/08 Mediaforum, 20(5), 240-242. [details]
  • Nieuwenhuis, A. (2008). Vrijheid en noodzakelijkheid. Mediaforum, 20(7/8), 277. [details]

  Andere

  • d' Aspremont, J. (examiner) & Nieuwenhuis, A. J. (examiner) (23-5-2016). NGO participation in international lawmaking (examination).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden