Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. H.F.K. (Henk) van Nierop

Nieuwe geschiedenis
Faculteit der Geesteswetenschappen
Fotograaf: Eduard Lampe

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
Postadres
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Henk van Nierop  took his MA in History (cum laude) at the University of Amsterdam in 1974 and his doctorate at Leiden University in 1984. He has been teaching and researching at the University of Amsterdam since 1974. In 1999 he was appointed to the Chair of Early Modern History. He was a visiting professor at Boston University in 1986-87 and at the University of Minnesota in 1996. From 2000 to 2008 he served as Director of the Amsterdam Centre for the Study of the Dutch Golden Age. He is an editor of the series Amsterdam Studies in the Dutch Golden Age at Amsterdam University Press. Since 2009 he is Chair of the Department of History, Archaeology and Area Studies.

  Treason in the Northern Quarter

  In the spring of 1575, Holland's Northern Quarter--the waterlogged peninsula stretching from Amsterdam to the North Sea--was threatened with imminent invasion by the Spanish army. Since the outbreak of the Dutch Revolt a few years earlier, the Spanish had repeatedly failed to expel the rebels under William of Orange from this remote region, and now there were rumors that the war-weary population harbored traitors conspiring to help the Spanish invade. In response, rebel leaders arrested a number of vagrants and peasants, put them on the rack, and brutally tortured them until they confessed and named their principals--a witch-hunt that eventually led to a young Catholic lawyer named Jan Jeroenszoon.

  Treason in the Northern Quarter  tells how Jan Jeroenszoon, through great personal courage and faith in the rule of law, managed to survive gruesome torture and vindicate himself by successfully arguing at trial that the authorities remained subject to the law even in times of war. Henk van Nierop uses Jan Jeroenszoon's exceptional story to give the first account of the Dutch Revolt from the point of view of its ordinary victims--town burghers, fugitive Catholic clergy, peasants, and vagabonds. For them the Dutch Revolt was not a heroic struggle for national liberation but an ordinary dirty war, something to be survived, not won.

  An enthralling account of an unsuspected story with surprising modern resonance,  Treason in the Northern Quarter  presents a new image of the Dutch Revolt, one that will fascinate anyone interested in the nature of revolution and civil war or the fate of law during wartime.

  Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de late Gouden Eeuw

  Romeyn de Hooghe (1645-1708) produceerde ruim vierduizend etsen, daarnaast een aantal schilderijen en ontwerpen voor penningen en de tuinen van Paleis het Loo. Als veelzijdig kunstenaar met een ongekende verbeeldingskracht en een geheel eigen stijl stak hij met kop en schouders uit boven zijn artistieke tijdgenoten. Hij produceerde veel boekillustraties, maar daarnaast ook spotprenten, enkele wandkaarten en veel afbeeldingen van zee- en veldslagen, waarmee hij in hoge mate het hedendaagse beeld van de zeventiende eeuw bepaalde. Toch is hij relatief onbekend, mede vanwege de roddelcampagne die tegen hem uitbrak vanwege enkele spotprenten. Met deze uitgave (en een tentoonstelling*) wordt eindelijk recht gedaan aan deze kunstenaar. Na een biografische schets komen in afzonderlijke artikelen verschillende facetten van zijn leven en werk aan de orde: zijn politieke opvattingen en libertinisme, de politieke en oorlogsprenten, de boekillustraties, de weergave van hartstochten en niet-Europese volken, de behangselschilderingen in het stadhuis van Enkhuizen enzovoort. Met talrijke reproducties, gedeeltelijk in kleur; de artikelen zijn voorzien van eindnoten. Het boek sluit af met een bibliografie van door De Hooghe geïllustreerde boeken. Zonder meer een standaardwerk.

 • Publications

  BOOKS

  2009 Treason in the Northern Quarter: War, Terror, and the Rule of Law in the Dutch Revolt . Translated by J. C. Grayson. Princeton: Princeton University Press, 2009. 2000 Het foute Amsterdam. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar in de Nieuwe Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam op vrijdag 13 oktober 2000 . Amsterdam : Vossiuspers UvA, 2000.
  1999 Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand . Amsterdam: Bert Bakker, 1999, reprint 2005.
  1993 The Nobility of Holland . From Knights to Regents, 1500-1650. Translated by Maarten Ultee. Cambridge, 1993.
  1984 Van ridders tot regenten. De Hollandse adel in de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw . [Dieren]: De Bataafsche Leeuw, 1984; reprint 1990.
  1978 Beeldenstorm en burgerlijk verzet inAmsterdam 1566-1567 . Nijmegen: SUN, 1978.
   
  EDITED BOOKS
   
  2009 (with Benjamin Kaplan, Bob Moore, Judith Pollmann, eds.) (2009); Catholic Communitie s in Protestant States: Britain and the Netherlands 1580-1720 . Manchester, Manchester University Press, 2009.
  2008 (with Ellen Grabowsky, Anouk Janssen, Huigen Leeflang, Garrelt Verhoeven, eds.), Romeyn de Hooghe: De verbeelding van de late Gouden Eeuw . Zwolle: Waanders, 2008.
  2007 (with Bob Moore, eds.), Catholic Communities in Protestant States: Britain and the Netherlands 1580-1720. Manchester : Manchester University Press, 2008.
  2003 (with R. Moore, eds.), Colonial Empires Compared: Britain and the Netherlands . Papers delivered to the Fourteenth Anglo-Dutch Historical Conference, 2000 . Aldershot : Ashgate, 2003.
  2003 (with M.E.H.N. Mout, R.P. Fagel, eds.), K.W. Swart, William of Orange and the Revolt of the Netherlands 1572-84 , translated by J.C. Grayson. Aldershot : Ashgate, 2003.
  2002 (with R. Po -Chia Hsia, eds.), Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age. Cambridge: Cambridge University Press, 2002.
  2002 (with D. Haks, S.C. Derks, I.J.A. Nijenhuis, J.G. Smit  and H. de Valk, eds.), Nederland in de wereld. Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicaties . The Hague and Amsterdam: ING/ Boom, 2002.
  2000 (with Martha Bakker e.a., eds.), Amsterdam in de tweede Gouden eeuw . Bussum: Thodt, 2000.
  2000 Nanning van Foreest, Kort verhaal van het beleg van Alkmaar. Een ooggetuigenverslag . Ingeleid door H.F.K. van Nierop, hertaald door M. Joustra. Alkmaar: Regionaal Archief Alkmaar, 2000.
  1999 (with Philip Benedict, Guido Marnef, Marc Venard, eds.), Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585 . Amsterdam : KNAW, 1999.
  1999 (with N. Scott Amos, Andrew Pettegree, eds.), The Education of a Christian Society: Humanism and the Reformation in Britain and the Netherlands . Papers delivered to the Thirteenth Anglo-Dutch Historical Conference, 1997 . Aldershot : Ashgate, 1999.
  1994 (with M.E.H.N. Mout, R.P. Fagel, eds.), Swart, K.W., Willem van Oranje en de Nederlandse Opstand 1572-1584 , The Hague: SDU, 1994.
   
   
  ARTICLES, REFEREED
   
  2012 'Slaying the Beast: Alexander Farnese and William of Orange' in Krista De Jonge, Hans Cools and Sebastiaan Derks (eds), Alessandro Farnese e le Fiandre. Alexander Farnese and the Low Countries . Turnhout: Brepols, in preparation. 2012 'Sacred Space Contested: Amsterdam in the Age of the Reformation'. In Marc Boone and Martha Howell (eds), Sacred Space , Turnhout: Brepols, in preparation.

  2011 'Romeyn de Hooghe and the Imagination of Dutch Foreign Policy' in David Onnekink and Gijs Rommelse, Ideology and Foreign Policy in Early Modern Europe (1650-1750). Farnham: Ashgate, 2011.

  2011 Review of J.L. Price, Dutch Culture in the Golden Age , London , Reaktion Books, 286 pp. Reviews in History, http://www.history.ac.uk/reviews/
  2008 Inleiding: een venster op de late Gouden Eeuw, in Henk van Nierop e.a. (eds),
  Romeyn de Hooghe: De verbeelding van de late Gouden Eeuw (Zwolle: Waanders, 2008) pp. 8-11.
  2008 'Se ipse pinxit: de portretten van Romeyn de Hooghe', in Henk van Nierope.a. (eds), Romeyn de Hooghe: De verbeelding van de late Gouden Eeuw (Zwolle: Waanders, 2008) 28-31.
  2008 'Profijt en propaganda: nieuwsprenten en de verbeelding van het nieuws', in Henk van Nierop e.a. (eds), Romeyn de Hooghe: De verbeelding van de late Gouden Eeuw (Zwolle: Waanders, 2008) pp. 66-85.
  2008 'Over iconen van de Gouden Eeuw. Overwegingen bij een schilderij van Jan Steen', B ulletin Rijksmuseum (2008) pp. Pp. 287-293.
  2008 'Als in een spiegel: de veranderende beeldvorming van Rusland in de zeventiende eeuw' in Natalja Kopaneva (ed.), Rusland-Nederland: op het kruispunt van meningen. Materialen van de internationale wetenschappelijke conferentie. Mededelingen van het Nederlands-Russisch Genootschap, vol. 2. ( St. Petersburg 2008) pp. 192-205.
  2007 'En matière d'état, le partie le plus faible doit toujours avoir tort: les procès politiques aux Pays-Bas, XVI e -XVII e siècles' in Y.-M. Bercé (ed.), Les procès politiques (XIV e - XVI e siècle). Rome : École française à Rome , 2007, pp. 449-473.
  2007 'A Tale of Two Brothers: Corporate Identity and the Revolt in the Towns of Holland ' in: Jerry Bentley and Charles H. Parker (eds), Between the Middle Ages and Modernity: Individual and Community in the Early Modern World . Lanham, MD, Rowman & Littlefield, 2007, pp. 53-70.
  2007 '"And Ye shall Hear of Wars and Rumours of Wars." Rumour and the Revolt of the Netherlands ' in: Judith Pollmann, Andrew Spicer (eds), Public Opinion and Changing Identies in the Early Modern Netherlands: Essays in Honour of Alastair Duke . Leiden : Brill, 2007, pp. 69-86.
  2007 (with Peter Arnade), 'Introduction: The Political Culture of the Revolt of the Netherlands ', Journal of Eary Modern History , vol. 11 (2007) nos. 4-5, 253-261.
  2006 'Confessional Cleansing: Why Amsterdam Did Not Join the Revolt (1572-1578)', in Wim Kloosterand Wayne Te Brake (eds), Power and the Cities in the Netherlandic World . Leiden-Boston: Brill, 2006, pp. 85-102.
  2005 'Eender en anders in de Nederlandse Opstand en de Franse godsdienstoorlogen', in Karel Davids  and Jan Lucassen (eds), Een wonder weerspiegeld. De Nederlandse Republiek in Europees perspectief. Amsterdam: Aksant, 2005, pp. 25-52. 2004 'Van beeldenstorm tot Alteratie 1566- 1578, in M. Carasso-Kok (ed.), Geschiedenis van Amsterdam: een stad uit het niets: tot 1578 . Amsterdam: SUN, 2004, pp. 451-481. 2004 'De eenheid verbroken 1522- 1566' , in M. Carasso-Kok (ed.), Geschiedenis van Amsterdam: een stad uit het niets : t ot 1578 . Amsterdam: SUN, 2004, pp. 313-363. 2003 'Commentaar', in Bart Ramakers (ed.), Conformisten en rebellen. Rederijkerscultuur in de Nederlanden (1400-1650) . Amsterdam , Amsterdam University Press, 2003, pp. 89-91. 2002 'Sewing the sheriff in a blanket: Catholics and the law in Holland ' in: R. Po-Chia Hsia, H.F.K. van Nierop (eds), Calvinism and Religious Toleration in the Dutch Golden Age . Cambridge : Cambridge University Press, 2002, pp. 102-111.
  2001 'The nobles and the revolt', in Darby, Graham (ed.), The Origins and Development of the Dutch Revolt . London and New York : Routlege, 2001, pp. 48-66.
  2001 'Alva's Throne - making sense of the revolt of the Netherlands ', in Darby, Graham (ed.), The Origins and Development of the Dutch Revolt . London and New York : Routlege, 2001, pp. 29-47.
  2000 'Private Interests, Public Policies: Petitions in the Dutch Republic ' in: Arthur K. Wheelock, Jr. and Adele Seeff, (eds), The Public and Private in DutchCulture of the Golden Age . Newark : University of Delaware Press, 2000, pp. 33-39.
  1999 'The nobility and the Revolt of the Netherlands : Between Church and King, and Protestantism and Privileges', in Philip Benedict, Guido Marnef, Henk van Nierop, Marc Venard, eds.), Reformation, Revolt and Civil War in France and the Netherlands 1555-1585 . Amsterdam: KNAW, 1999, pp. 51-68.
  1998 'Participation du peuple aux activités politiques en République hollandaise', in : Peter Blickle (éd.), Résistance, réprésentation et communauté. Paris : PUF, 1998, pp. 358-382.
  1998 'Los cambiantes "iconos" de Guillermo de Orange', in M. Fernández Álvarez, H. van Nierop, G. Janssens, J. Israel, Guillermo de Orange. De capitan de rebeldes a pater patriae . Madrid : Fundación Carlos de Amberes, 1998.
  1997 'The people and the authorities: the case of Amsterdam.' in: Peter van Kessel, Elisja Schulte (eds), Rome-Amsterdam: Two Growing Cities in Seventeenth-Century Europe . Amsterdam : Amsterdam University press, 1997, pp156-167.
  1997 'Popular participation in politics in the Dutch Republic ' in: Peter Blickle (ed.), Representation, representation, and community . Oxford : Clarendon Press, 1997, pp. 272-290.
  1996 'Popular Religion in the Low Countries ,' in: Hans Hillerbrand (ed.) The Oxford Encyclo-pe-dia of the Reformati-on (4 vols, New York-Oxford, Oxford Uni-versity Press, 1996, vol. iii, pp. 312-314.
  1996 'Hen-drik van Brederode,' in: Hans Hillerbrand (ed.) The Oxford Encyclope-dia of the Reformati-on (4 vols, New York-Oxford, Oxford Uni-versity Press, 1996, vol. i, pp. 212-213.
  1995 'Similar Problems, Different Outcomes: The Revolt of the Netherlands and the Wars of Religion in France ,' in Karel Davids, Jan Lucassen (eds), A Miracle Mirrored: the Dutch Republic in European Perspective . Cambridge: Cam-bridge Univer-sity Press, 1995, pp. 26-68.
  1995 'De troon van Alva. Over de interpretatie van de Nederlandse Opstand', Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden, vol. 110 (1995): 205-223.
  1993 'How to honour one's city: Samuel Ampzing's vision of the history of Haarlem ', Theoretische Geschiedenis , vol. 20 (1993): 268-282.
  1992 'Edelman, bedelman. De verkeerde wereld van het Compromis der edelen,' Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden , vol. 107 (1992): 1-27.
  1991 'A Beggars' Banquet: The Compromise of the Nobility and the Politics of Inversion', European History Quarterly , vol. xxi (1991): 419-443.
  1991 'Coornherts huwelijk. Bijdrage tot zijn biografie', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden , vol. 106 (1991): 33-44.
  1989 'Interpretatie, beeld en verbeelding in de geschiedschrijving van de Gouden Eeuw', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden , vol. 104 (1989): 51-55.
  1988 'Censorship, illicit printing and the Revolt of the Netherlands ', in A.C. Duke and C.A. Tamse (eds), Too Mighty to be Free: Censorship andthe Press in Britain and the Netherlands ( Britain and the Netherlands , vol. ix), Zutphen: De Walburg Pers, 1988, pp. 29-44.
  1985 'Adellijke bastaarden in de zestiende eeuw', in S. Groenveld, M.E.H.N. Mout, I. Schöffer eds, Bestuurders en geleerden. Opstellen over de Nederlandse ge schiedenis in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw aangeboden aan Prof. Dr. J.J. Woltjer bij zijn afscheid als hoogleraar van de Rijksuniversiteit te Leiden . Amsterdam and Dieren: De Bataafsche Leeuw, 1985, pp. 111-122.
  1984 'Willem van Oranje als hoog edelman: patronage in de Habsburgse Nederlanden?' Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden , vol. 99 (1984): 651-676.
  1980 '"Het Quaede Regiment": de Hollandse edelen als ambachtsheren, 1490-1650', Tijdschrift voor Geschiedenis , vol. 93 (1980): 433-444.
   
   
  ARTICLES, NON-REFEREED
   
  2012 'Arie van Deursen en de Gouden Eeuw', in Joke Roelevink and Fred van Lieburg (eds), Herdenkingsbundel Arie van Deursen , Amsterdam: Bert Bakker (in preparation).
  2011 'Het Amsterdam van Henk van Nierop: tijdreizen' Amstelodamum: Maandblad voor de kennis van Amsterdam , vol. 98, no. 1 (2011):1-2.
  2011 'Een goudmijn voor de Gouden Eeuw', in Klaas van der Hoek  and Sytze van der Veen (eds) Papieren pracht uit de Amsterdamse Gouden Eeuw: geschenken van het Dr. Th. J. Steenbergen Fonds . Amsterdam: Vossius Pers, 2011, pp. 18-19.
  2010 'De uitvinding van Nederland 1500- 1648' in Nederlandse Geschiedenis , disk 3. [Diemen]: LuisterWijs, 2010 (audiobox)
  2008 'Het Amsterdam van Sweelinck', in Harry van der Kamp (ed.), Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621): De wereldlijke werken (San Lorenzo de El Escorial: Glossa 2008) pp. 28-41.
  2008 'Het afzien van Amsterdam: Romeyn de Hooghe en de achterkant van de stad', in Jaap Evert Abrahamse, Marijke Carasso-Kok, Erik Schmitz (eds), De verbeelde wereld: Liber amicorum voor Boudewijn Bakker . Bussum: Toth 2008, pp. 97-103.
  2006 'Het Prinsenhof in Delft', in Maarten Prak (ed.), Plaatsen van herinnering: Nederland in de zeventiende en de achttiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker 2006, pp. 49-61.
  2005 'Een brief per dag. De nieuwsvoorziening van Willem van Oranje' in Donald Haks (ed.), De correspondentie van Willem van Oranje. Presentatie van de data- en beeldbank in Stedelijk Museum Het Prinsenhof te Delft 12 april 2005. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, pp. 21-28. 2005 'De beeldenstorm in de Nederlanden' in Historisch Nieuwsblad vol. 14, no. 2 (March 2005): 10-16.
  2004 'Introduction', in Arie-Jan Gelderblom, Jan L. de Jong, Marc van Vaek (eds), The Low Countries as a crossroads of religious beliefs . Intersections: Yearbook for Early Modern Studies, vol. iii. Leiden - Boston: Brill, 2004, pp. 1-7.
  2004 'De strijd om de sacrale ruimte', Amstelodamum: Maandblad voor de kennis van Amsterdam vol. 91, no. 3 (May-June 2004): 3-14.
  2004 'De eenheid verbroken', Ons Amsterdam vol. 56, no. 5 (May 2004): 198-199.
  2003 'Inleiding: blijvende en unieke elementen in de politieke en culturele nalatenschap van Koning-Stadhouder Willem III', in Jaarboek Oranje Nassau Museum (2003), pp. 9-11 2002 'Willem van Oranje zoekt bondgenoten in het buitenland', in Nederland in de wereld: Opstellen bij honderd jaar Rijks Geschiedkundige Publicaties . The Hague and Amsterdam, ING/ Boom, 2002, pp. 141-155.
  2002 'Tucht baart vrucht: over hartstocht en rede in de Gouden Eeuw', in Marita Matthijsen (ed.), Hartstocht in contrapunt . Amsterdam: De Bezige Bij, 2002, pp. 64-78.
  2001 'Oranje boven: Willem van Oranje als zinnebeeld van de natie' in Cultuur, samenleving en bestuur: Willem van Oranje lezing 2001 . Delft: NIVO, 2001.
  2000 'Jonathan Israel - The Dutch Republic, 1995' , in De oogst: Denkers die ons wereldbeeld veranderden . Amsterdam: Prometheus/NRC Handelsblad, 2000, 430-433.
  2000 'Alkmaar in de Opstand', in Nanning van Foreest, Kort verhaal van het beleg van Alkmaar. Een ooggetuigenverslag . Ingeleid door H.F.K. van Nierop, hertaald door M. Joustra. Alkmaar: Regionaal Archief Alkmaar, 2000, pp. 7-18.
  1995 'Lof en beschrijving van Haarlem bij Samu-el Ampzing' in Koos Levy-van Halm e.a. (eds), De trots van Haarlem. Promotie van een stad in kunst en historie . Haarlem: Frans Halsmuseum/ Tey-lersmuseum, 1995, pp. 13-20.
  1994 'Om de vrijheid en de godsdienst. Het beeld van de Nederlandse Opstand,' in Herman Beliën, Gert-Jan van Setten (eds), Dos-sier Geschiede-nisdagen 1994 . Amsterdam, 1995, pp. 76-87.
  1994 'De adel en de Opstand,' Spiegel Historiael. Maandblad voor geschiedenis en archaeologie vol. 29, nos 11/12 (November-December 1994) .
  1989 'Ketterij uit Utopia: Verboden zestiende-eeuwse boeken', NRC Handelsblad , Cultureel Supplement (24 Februari 1989): 2.
  1988 'De roeping van een protestantse David', NRC Handelsblad , Cultureel Supplement, (3 June1988): 2.
  1987 'Onder de rook van de steden: de Hollandse adel in de Republiek', Spiegel Historiael , vol. 22 (1987): 443-448.
  1984 'Woord vooraf', in M. Jonker, L. Noordegraaf, M. Wagenaar (eds), Van stadskern tot stadsgewest: Stedebouwkundige geschiedenis van Amsterdam . Amsterdam: Verloren, 1984, pp. 7-8.
  1984 'Oranje.'Tien columns over Willem van Oranje, De Tijd , vol. 10, 13 January-16 March 1984.
  1984 'Op naar Simancas', NRC Handelsblad , Cultureel supplement (12 september 1986): 2.
  1984 'De adel in de zestiende-eeuwse Nederlanden', Spiegel Historiael , vol. 19 (1984): 163-83.
  1983 'Het tijdperk van het brood', in R. Kistemaker and C. van Lakerveld (eds), Brood, aardappels en patat: Eeuwen eten in Amsterdam , Purmerend: Muusses, 1983, pp. 7-25.
   

 • Publicaties

  2014

  2013

  • van Nierop, H. (2013). Sacred space contested: Amsterdam in the Age of the Reformation. In M. Boone, & M. Howell (Eds.), The power of space in late medieval and early modern Europe: the cities of Italy, Northern France and the Low Countries (pp. 153-161). (Studies in European urban history (1100-1800); No. 30). Brepols. https://doi.org/10.1484/M.SEUH.1.101412 [details]

  2012

  2011

  • van Nierop, H. (2011). Romeyn de Hooghe and the imagination of Dutch foreign policy. In D. Onnekink, & G. Rommelse (Eds.), Ideology and foreign policy in early modern Europe (1650-1750) (pp. 197-214). (Politics and culture in Europe). Ashgate. [details]

  2007

  • van Nierop, H. F. K. (2007). 'Introduction: The Political Culture of the Revolt of the Netherlands'. Journal of Early Modern History, 11(4/5), 253-261. [details]

  2009

  • Kaplan, B. J., Moore, B., van Nierop, H., & Pollmann, J. (2009). Catholic communities in Protestant states: Britain and the Netherlands c.1570-1720. (Studies in early modern European history). Manchester: Manchester University Press. [details]
  • van Nierop, H. (2009). Treason in the Northern Quarter: war, terror, and the rule of law in the Dutch Revolt. Princeton, NJ: Princeton University Press. [details]

  2008

  • van Nierop, H. (2008). "Kak v zerkale": menyayushchiysya obraz Rossii v XVII veke. In N. P. Kopaneva, I. M. Mikhaylova, & J. Driessen van het Reve (Eds.), Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii "Rossiya-Gollandiya: na perekrëstke mneniy" = Materialen van de internationale wetenschappelijke conferentie "Rusland-Nederland: op het kruispunt van meningen" (pp. 14-25). (Soobshcheniya Rossiysko-Niderlandskogo nauchnogo obshchestva = Mededelingen van het Nederlands-Russisch Genootschap; No. 2). Evropeyskiy Dom. [details]
  • van Nierop, H. (2008). 'Als in een spiegel': de veranderende beeldvorming van Rusland in de zeventiende eeuw. In N. P. Kopaneva, I. M. Mikhaylova, & J. Driessen van het Reve (Eds.), Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii "Rossiya-Gollandiya: na perekrëstke mneniy" = Materialen van de internationale wetenschappelijke conferentie "Rusland-Nederland: op het kruispunt van meningen" (pp. 192-205). (Soobshcheniya Rossiysko-Niderlandskogo nauchnogo obshchestva = Mededelingen van het Nederlands-Russisch Genootschap; No. 2). Evropeyskiy Dom. [details]
  • van Nierop, H. (2008). Het afzien van Amsterdam: Romeyn de Hooghe en de achterkant van de stad. In J. E. Abrahamse, M. Carasso-Kok, & E. Schmitz (Eds.), De verbeelde wereld: liber amicorum voor Boudewijn Bakker (pp. 97-103). TOTH. [details]
  • van Nierop, H. (2008). Inleiding: een venster op de late Gouden Eeuw. In H. van Nierop, E. Gabrowsky, A. Janssen, H. Leeflang, & G. Verhoeven (Eds.), Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de late Gouden Eeuw (pp. 8-11). Waanders [etc.]. [details]
  • van Nierop, H. (2008). Over de schutting: gedachten van een historicus bij 'Een nieuw vaderland voor de muzen'. Zeventiende Eeuw, 24, 244-245. [details]
  • van Nierop, H. (2008). Over iconen van de Gouden Eeuw: overwegingen bij een schilderij van Jan Steen. Bulletin van het Rijksmuseum, 56(3), 287-293. [details]
  • van Nierop, H. (2008). Profijt en propaganda: nieuwsprenten en de verbeelding van het nieuws. In H. van Nierop, E. Gabrowsky, A. Janssen, H. Leeflang, & G. Verhoeven (Eds.), Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de late Gouden Eeuw (pp. 66-85). Waanders. [details]
  • van Nierop, H. (2008). Se ipse pinxit: de portretten van Romeyn de Hooghe. In H. van Nierop, E. Gabrowsky, A. Janssen, H. Leeflang, & G. Verhoeven (Eds.), Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de late Gouden Eeuw (pp. 28-31). Waanders. [details]
  • van Nierop, H., Grabowsky, E., Janssen, A., Leeflang, H., & Verhoeven, G. (2008). Romeyn de Hooghe: de verbeelding van de late Gouden Eeuw. Zwolle [etc.]: Waanders [etc.]. [details]

  2007

  • van Nierop, H. F. K. (2007). ''And Ye shall Hear of Wars and Rumours of Wars.' Rumour and the Revolt of the Netherlands'. In J. Pollmann, & A. Spicer (Eds.), Public Opinion and Changing Identies in the Early Modern Netherlands. Essays in Honour of Alastair Duke (pp. 69-86). Leiden / Boston / Koln: Brill. [details]
  • van Nierop, H. F. K. (2007). 'A Tale of Two Brothers: Corporate Identity and the Revolt in the Towns of Holland'. In J. Bentley, & C. H. Parker (Eds.), Between the Middle Ages and Modernity: Individual and Community in the Early Modern World (pp. 53-70). Lanham, MD: Rowman & Littlefield. [details]
  • van Nierop, H. F. K. (2007). En matière d'état, le partie le plus faible doit toujours avoir tort: les procès politiques aux Pays-Bas, XVIe-XVIIe siècles. In Y-M. Bercé (Ed.), Les procès politiques (XIVe-XVIe siècle) (pp. 449-473). Rome: École française à Rome. [details]

  2006

  • van Nierop, H. F. K. (2006). 'Confessional Cleansing: Why Amsterdam Did Not Join the Revolt (1572-1578)'. In W. Klooster, & W. te Brake (Eds.), Power and the Cities in the Netherlandic World (pp. 85-102). Leiden/Boston: Brill. [details]
  • van Nierop, H. F. K., & Moore, R. (2006). Twentieth Century Mass Society in Britain and the Netherlands. Oxford: Berg Publishers. [details]

  2012

  • van Nierop, H. (2012). Arie van Deursen en de Gouden Eeuw. In F. van Lieburg, & J. Roelevink (Eds.), Een gereformeerde jongen: Arie Theodorus van Deursen (1931-2011): een bundel opstellen met een biografie en volledige bibliografie (pp. 183-186). Bakker. [details]

  2011

  2007

  • van Nierop, H. F. K. (2007). [Review of: D. Maczkiewitz (2005) Der niederländische Aufstand gegen Spanien (1568-1609): eine kommunikationswissenschaftliche Analyse (Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas 12]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 121. http://www.knhg.nl/default.aspx [details]
  • van Nierop, H. F. K. (2007). [Review of: J.D. Tracy (2005) The Low Countries in the sixteenth century: Erasmus, religion and politics, trade and finance. Variorum Collected Studies Series, vol. 808]. The Catholic Historical Review, 93(4), 962-963. [details]

  2006

  • van Nierop, H. F. K. (2006). 'De Groninger burgeroorlog. Naar aanleiding van de publicatie van het geheime dagboek van Johan Julsing'. Historisch Jaarboek Groningen, 6, 41-46. [details]
  • van Nierop, H. F. K. (2006). 'Het Prinsenhof in Delft'. In M. Prak (Ed.), Plaatsen van herinnering: Nederland in de zeventiende en de achttiende eeuw (pp. 48-61). Amsterdam: Prometheus. [details]
  • van Nierop, H. F. K. (2006). [Review of: J. Decavele (2004) De eerste protestanten in de Lage Landen. Geloof en heldenmoed]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 121, 490-491. [details]
  • van Nierop, H. F. K. (2006). [Review of: N. Noordervliet (2004) Nederland in de Gouden Eeuw]. Zeventiende Eeuw, 355-356. [details]

  Andere

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden