Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. D. (Dorin) Perie

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
Postadres
 • Postbus 1641
  1000 BP Amsterdam
 • Persoonlijke achtergrond

  Dorin Perie studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn vroege belangstelling voor sociaaleconomische geschiedenis en Oost-Europakunde kwam tot uitdrukking in het promotieonderzoek dat hij later aan de Universiteit van Amsterdam zou afronden met een proefschrift over het liberalisme als politieke doctrine in de moderne geschiedenis van Roemenië. In het kader van dit onderzoek, dat zich toespitste op Roemenië tijdens het interbellum, werd gebruik gemaakt van de meest toonaangevende theorieën op dit terrein, beginnend met John Locke en eindigend met Friedrich von Hayek. Het betrof een zeer breed historisch onderzoek in het kader waarvan het politieke bestel, de wetgeving en uiteindelijk het ontwikkelingsdebat dat in die periode in de Roemeense samenleving plaatsvond, werden bestudeerd. Dit onderzoek was voornamelijk gericht op de totstandkoming van de wetgeving en de gevolgen hiervan voor de economische en maatschappelijke ontwikkeling in die periode, waarin de opkomst van extreemrechts het meest kenmerkende verschijnsel was. Nauw verbonden met de opkomst van de fascistische beweging binnen de binnenlandse politiek was op het vlak van de buitenlandse politiek de ommezwaai van het land in 1940, dat als voormalig trouw bondgenoot van de Entente overstapte naar de As-mogendheden. De deelname aan de Tweede Wereldoorlog aan de kant van nazi-Duitsland vormde ook een van de oorzaken van de richting waarin het land zich gedurende het grootste gedeelte van de twintigste eeuw zou ontwikkelen.

  Dit onderzoek vormde het startpunt voor latere ontwikkelingen in de richting van de groeiende belangstelling van Perie voor een aantal fundamentele rechten van de mens waarmee gedurende de gehele twintigste eeuw de extreme politieke doctrines van zowel uiterst rechts als uiterst links op gespannen voet hebben gestaan. In dat licht dient ook zijn interesse voor de problematiek van de burgerrechten te worden gezien, toegespitst op de positie van de etnische minderheden binnen de nationale staat. Deze interesse kwam tot uitdrukking in de bijdrage “Onderwijs in de Romani-taal als voorwaarde van de maatschappelijke integratie van de Roma” aan de bundel A. van Heerikhuizen, A. van Montfrans, B. Naarden, J.H. Reestman, Het Babilonisch Europa, opstellen over veeltaligheid. (Amsterdam University Press, Salomé­). In dit artikel worden integratiemogelijkheden van de Roma in Roemenië verkend, een bevolkingsgroep die aan de rand van de maatschappij leeft, door middel van onderwijs in eigen taal voor Roma-kinderen.

  Meer sociologisch gericht was het onderzoekproject naar de Roemeense immigratie in Nederland, dat onder leiding stond van prof.dr. D. Korf van het Bonger-instituut. Dit onderzoek werd afgerond met een rapport over de aanwezigheid van deze betrekkelijk nieuwe groep in de Nederlandse samenleving: Dirk J. Korf, Karin Wesselink, Dorin Perie, Roemenen in Nederland, Rotterdam: Guys & Godoy, 2011.

  De thematiek van de burgerrechten werd ook hervat binnen een didactisch kader in de vorm van het collegethema “zelfbeschikkingsrecht in Centraal- en Oost-Europa”, dat bij de opleiding Europese Studies werd gedoceerd. Hetzelfde is gebeurd met het onderwerp “de extreemrechtse bewegingen in Latijns Europa”.

  De thematiek van het eigendomsrecht staat centraal binnen een omvangrijk onderzoeksproject naar de ontwikkeling van de olie-industrie in Roemenië. De opkomst van de olie-industrie in Roemenië heeft een grote impact gehad op de economische ontwikkeling van het land. Daarvoor was de wetgeving op het gebied van eigendomsrecht, toegespitst op het concessie- en uitbaatrecht voor de olievelden, echter van cruciaal belang. Op dit terrein bestond aan het begin van de twintigste eeuw wereldwijd nauwelijks specifieke wetgeving zodat de toen bestaande oliemaatschappijen een zeer grote vrijheid genoten met betrekking tot de exploitatie van de bestaande velden alsmede tot prospectie en ontwikkeling van nieuwe gebieden. Vanwege het ontwikkelingsstadium waarin het land verkeerde, was Roemenië genoodzaakt aparte wetgeving te ontwikkelen voor deze activiteit. Dit werd algauw een heet hangijzer in de Roemeense politiek, maar ook daarbuiten, met name in de diplomatieke betrekkingen met de landen waarin deze oliemaatschappijen hun thuishaven hadden. De wetgeving die toen op dit terrein werd ontwikkeld, heeft later als inspiratiebron gediend voor alle landen die omvangrijke olievoorraden bleken te bezitten. Een abrupte en dramatische wijziging van deze natuurlijke ontwikkeling vormde de nationalisatie van deze industrie alsmede van alle andere productiemiddelen, die door het communistische regime in 1948 werd uitgevoerd. Dit thema staat centraal in het onderzoeksproject dat de komende jaren in samenwerking met IICCMER, [Instituut voor onderzoek naar de misdaden van het communisme en de geheugenis van de Roemeense ballingen] uitgevoerd zal worden.

  Maatschappelijke betrokkenheid

  1989, het beginjaar van Peries academische carrière, viel samen met het jaar van de omwenteling in Centraal- en Oost-Europa. Hierdoor is de belangstelling voor de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in dat deel van Europa explosief toegenomen en dat gold ook met betrekking tot Roemenië, een land dat in Nederland in die tijd nagenoeg onbekend was. Als antwoord op de overweldigende vraag naar betrouwbare informatie en gedegen analyse, begon Dorin Perie vanaf dat moment, samen met de toenmalige hoogleraar prof.dr. Sorin Alexandrescu en Jan Willem Bos, een alumnus van de opleiding Roemeense Taal- en Letterkunde, voorlichting en commentaar te bieden aan alle media, maar ook aan verschillende maatschappelijke organisaties en politieke partijen. Deze populariserende activiteit kreeg in de loop der jaren een behoorlijke omvang en een verdiende waardering van alle belangstellenden in de samenleving. Naast lezingen en deelname aan conferenties werd anderhalf decennium vaste medewerking verleend aan het tijdschrift Roemenië Bulletin, dat later Roemenië Magazine zou worden onder de auspiciën van het Dutch-Romanian Network. In dezelfde sfeer kan ook de samenwerking met de Atlantische Commissie, het Instituut voor Publiek en Politiek, het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren vermeld worden. Deze populariserende activiteit heeft tevens voor onderzoeksprojecten buiten de faculteit gezorgd met betrekking tot de aanwezigheid van de Roemeense immigranten in Nederland.

 • Publicaties

  - Dirk J. Korf, Karin Wesselink, Dorin Perie, Roemenen in Nederland, Rotterdam: Guys & Godoy, 2011;

  - “Studiile româneşti în Regatul țărilor de Jos” [De Roemeense studies in het Koninkrijk der Nederlanden] in Marina Capbun, “Studiile româneşti în lume, Romanian Studies around the World, Bucureşti: Editura universitară, 2008;

  - “De oorsprong van het negatieve Roemenië-beeld” in J.W. Bos, Twaalf jaar Roemenië Bulletin, Leiderdorp: Go-Bos Press, 2007, p. 155 -60

  - “1848, het was toch de moeite waard” in J.W. Bos, Twaalf jaar Roemenië Bulletin, Leiderdorp: Go-Bos Press, 2007, p. 278 – 282;

  - “Onderwijs in de Romani-taal als voorwaarde van de maatschappelijke integratie van de Roma” in A. van Heerikhuizen, A. van Montfrans, B. Naarden, J,H, Reestman, Het Babilonisch Europa, opstellen over veeltaligheid, Amsterdam: University Press, Salomé­, 2004; 

  - “Perceptie van een politiek gedachtegoed, het liberalisme in Roemenië”, in Perie D, Leibovici S., Engelberts M. (red), Identiteit, filosofie, literatuur, maatschappij, Delft: Eburon, 2002, p 185-200.

   

   

  Boekredactie

  De Roemeense liberalen en het liberalisme : een geschiedenis van Roemenië (1918-1947) Proefschrift, Universiteit van Amsterdam: eigen beheer, 1998.

  Perie D, Leibovici S., Engelberts M. (2002) Identiteit, filosofie, literatuur, maatschappij. Delft: Eburon, 200 pp

   

   

  Bijdrage week- of dagbladen - populair (-wetenschappelijk)

  “Afstudeerscripties aan de Universiteit van Amsterdam” in Roemenië Bulletin, jaargang 1, (nieuwe serie), nr. 1, p.14, Februari 1995.

  “Economie, mentaliteit en Europa. De stand van zaken” in Roemenië Bulletin, jaargang (nieuwe serie), nr. 3, Juni 1995, p.19.

  “Lucian Pintilie wederom op het Nederlandse doek” in Roemenië Bulletin, jaargang (nieuwe serie), nr. 3, p.3, Juni 1995.

  “De grote privatisering is begonnen” in Roemenië Bulletin, jaargang (nieuwe serie), nr. 4, p.28, Augustus 1995.

  “Kampt Roemenië met een overproductie in de landbouw?” in Roemenië Bulletin, jaargang (nieuwe serie), nr.4, p.34, Augustus 1995.

  “De Roemeense economie – feiten en cijfers” in Roemenië Bulletin, jaargang 1, nr. 5, p. 18, Oktober 1995.

  “Seminar ‘Zaken doen in Roemenië” in Roemenië Bulletin, jaargang 1, nr.6, p.6, December 1995.

  “De stand van de nationale economie” in Roemenië Bulletin, jaargang 2, nr. 1(17), p.26, Februari 1996.

  “De stand van de privatisering” in Roemenië Bulletin, jaargang 2, nr.1(17), p.30, Februari 1996.

  “Het Roemeense bankwezen” in Roemenië Bulletin, jaargang 2, nr. 1(17), p.32, Februari 1996.

  “Landbouw en investering” in Roemenië Bulletin, jaargang 2, nr. 2(8), p.24, April 1996.

  “Een radicale beeldverandering in positieve zin” Interview met Călin Popescu Tăriceanu, de Roemeense minister van Handel en Industrie in Roemenië Bulletin, jaargang 3, nr. 5(17), p.18, Oktober 1997.

  “De historische partijen opnieuw in beeld” in Roemenië Bulletin, jaargang 3, nr. 6(18), p.23, December 1997.

  “President Constantinescu in Nederland” in Roemenië Bulletin, jaargang 4, nr. 1(19), p.3, Februari 1998.

  “Evaluatiebijeenkomst bij de Kamer van Koophandel van Amsterdam” in Roemenië Bulletin, jaargang 5, nr. 1(25), p.11, Februari 1999.

  “De Roemeense paradox; ofte wel de frustraties van een jonge natie met een oud volk” in Roemenië Bulletin, jaargang 5, nr. 1(25), p.32, Februari 1999.

  “Ik geloof dat de kwaliteit van de rechtspraak zal groeien” Interview met Valeriu Stoica, minister van Justitie van Roemenië in Roemenië Bulletin, jaargang 5, nr.6 (30), p.13, December 1999.

  “Het jaar 2000 – verkiezingsjaar. Kan Isărescu het tij nog keren?” in Roemenië Bulletin, jaargang 6, nr. 1 (31), p. 3, Februari 2000.

  “Plaatselijke verkiezingen met landelijke bijsmaak” in Roemenië Bulletin, jaargang 6, nr. 2 (32), p.3, April 2000.

  “PDSR wint de plaatselijke verkiezingen” in Roemenië Bulletin, jaargang 6, nr. 3 (33), p.4, Juni 2000.

  “Wie gaat Constantinescu opvolgen?” in Roemenië Bulletin, jaargang 6, nr. 4(34), p.3, Augustus 2000.

  “De dreigende verkiezingen in Roemenië” in Roemenië Bulletin, jaargang 6. nr. 5(35), p.3, Oktober 2000.

  “Door het oog van de naald naar een gouden toekomst?” in Roemenië Bulletin, jaargang 6, nr. 6(36), p.7, December 2000.

  “Terug naar de werkelijkheid” in Roemenië Bulletin, jaargang 7, nr.1 (37), p.3, Februari 2001.

  “Wel of niet gegrond scepticisme” in Roemenië Bulletin, jaargang 7 nr. 2 (38), p.3, April 2001.

  “Tussen hoop en vrees” in Roemenië Bulletin, jaargang 7, nr. 3 (39), p.3, Juni 2001.

  “Waar is de oppositie?” in Roemenië Bulletin, jaargang 7, nr. 4 (40), p.3, Augustus 2001.

  “Roemenië en het wereldtoneel” in Roemenië Bulletin, jaargang 7, nr. 5 (41), p.3, Oktober 2001.

  “De EU licht Roemenië door” in Roemenië Bulletin, jaargang 7, nr. 6 (41), p.3, December 2001.

  “Roemenië en de grijze zone” in Roemenië Bulletin, jaargang 8, nr. 2 (44), p. 3, April 2002.

  “De NAVO en de schaduw van het verleden” in Roemenië Bulletin, jaargan 8, nr. 3 (45) p. 3, Juni 2002.

  “Komkommertijd met natte voeten” in Roemenië Bulletin, jaargang 8, nr. 4 (46), p. 3, Augustus 2002.

  “Is alles een kwestie van perceptie..?” in Roemenië Bulletin, jaargang 8, nr.5 (47), p 3, Oktober 2002.

  “Sorin Alexandrescu met emeritaat” in Roemenië Bulletin, jaargang 8, nr.5(47), p.34, Oktober 2002.

  “Roemenië komt bij de NAVO” in Roemenië Bulletin, jaargang 8, nr.6 (48), p 3, December 2002.

  “Sorin Alexandrescu met emeritaat” in Roemenië Bulletin, jaargang 8, nr. 6, p.24, December 2002.

  “Tussen de Irak- crisis en corruptiebestrijding” in Roemenië Bulletin, jaargang 9, nr.1 (49), p 3, Februari 2003.

  “Roemenië in het tijdperk na ‘Irak’ “ in Roemenië Bulletin, jaargang 9, nr.2 (50), p 3, April 2003.

  “Een nieuw kabinet – nieuwe daadkracht of een voorzetje voor de verkiezingen?” in Roemenië Bulletin, jaargang 9, nr.3 (51), p 3, Juni 2003.

  “De onmogelijkheid van stalinisme met een menselijk gezicht, Leven en loopbaan van Ana Pauker” in Roemenië Bulletin, jaargang 9, nr. 3 (51) p. 27, Juni 2003.

  “De risico’s van een zwakke oppositie” in Roemenië Bulletin, jaargang 9, nr.4 (52), p 3, Augustus 2003.

  “Anomie en verkiezingsstrijd” in Roemenië Bulletin, jaargang 9, nr.5 (53), p 3, Oktober 2003.

  “Het landenrapport van de EU – een voldoende” in Roemenië Bulletin, jaargang 9 nr.6 (54), p. 3, December 2003.

  “En nu de EU!” in Roemenië Bulletin, jaargang 10, nr.2 (56), p. 3, April 2004.

  “Dennis Deletant, Hoogleraar Roemeens in Amsterdam” in Roemenië Bulletin, jaargang 10, nr.2 (56), p. 34, April 2004.

  “Plaatselijke verkiezingen 2004” in Roemenië Bulletin, jaargang 10, nr.3 (57), p. 3, Juni 2004.

  “Verkiezingen richting Europa” in Roemenië Bulletin, jaargang 10, nr.5 (59), p. 3, Oktober 2004.

  “Tussen coalitie en cohabitatie” in Roemenië Bulletin, jaargang 10, nr.6 (60), p. 3, December 2004.

  “Nieuwe ronde, nieuwe kansen” in Roemenië Bulletin, jaargang 11, nr.1 (61), p. 3, Februari 2005.

  “Turbulente maanden” in Roemenië Bulletin, jaargang 11, nr.3 (63), p. 3, Juni 2005.

  “Politieke overstromingen” in Roemenië Bulletin, jaargang 11, nr.4 (64), p. 3, August 2005.

  “Roemenië’s inhaalrace” in Roemenië Bulletin, jaargang 12, nr.5 (71), p. 3, Oktober 2006.

  “De oorsprong van het negatieve Roemenië-beeld” in Roemenië Bulletin, jaargang 12, nr.6 (72), p. 8, December 2006.

  “Storm in een glas water” in Roemenië Magazine, jaargang 1, nr.2, Zomer 2007.

  “Door de hond of de kat gebeten” in Roemenië Magazine, jaargang 2, nr.2, p. 7, Zomer 2008.

  “De motiecarrousel” in Roemenië Magazine, jaargang 2, nr.2, p. 11, Herfst 2008.

  “FSN is terug, lang leve de democratie!” in Roemenië Magazine, jaargang 3, nr.1, p.15, Winter 2008-2009.

  “Reflectie Roemenië Magazine” in Roemenië Magazine, jaargang 3, editie 9, p.7, Zomer 2009.

  “Roemenië kiest – maar niet erg enthousiast” in Roemenië Magazine, jaargang 3, editie 9, p.18, Zomer 2009.

  “Aarzelingen tegenover politieke lifters” in Roemenië Magazine, editie 12, p.9, Voorjaar 2010.

  “Politiek commentaar september” in Roemenië Magazine, editie 14, p.28, Najaar 2010.

  “Bewogen verleden, geen toekomst of de lotgevallen van de opleiding Roemeense taal en cultuur aan de Universiteit van Amsterdam” in Roemenië Magazine, editie 22, p.22, Zomer 2012.

   

   

 • Publicaties

  2011

  • Korf, D. J., Wesselink, K., & Perie, D. (2011). Roemenen in Nederland. Rotterdam: Guys & Godoy [etc.]. [details]

  2002

  • Leibovici, S. J., Perie, D., & Engelberts, M. (2002). Identiteit. Filosofie. Literatuur. Maatschappij. Eburon. [details]
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden

  • lezingen, beoordelingen, tolk en vertaalwerk
  • SIGV
   Verzorgen van vakcursussen