Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. R.H.M. (Roland) Pierik

Universitair hoofddocent rechtsfilosofie
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Algemene Rechtsleer
Fotograaf: Liesbeth Dingemans

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A8.07
Postadres
 • Postbus 15654
  1001 ND Amsterdam
 • Profiel

  Onderzoek

  Roland Pierik is universitair hoofddocent rechtsfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.
  Daarnaast is hij:

  Specialisatie

  Ronald Pierik is gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie. In zijn onderzoek gebruikt hij hedendaagse normatieve theorieën om concrete maatschappelijke problemen te analyseren. In zijn recente werk richt hij zich vooral op mensenrechten, grondrechten, de rule of law, religieuze diversiteit, en globalisering.
  In 2015 en 2016 was hij als "visiting fellow" verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit van Leuven. Daarvoor was hij "visiting scholar" bij het Centre for the Study of Social Justice of Oxford University (2013), University College London (2005), Columbia University (2004) en Ottawa University (1997-1998).

  Paul Scholten Centre 

  Het Paul Scholten Centre for Jurisprudence is het metajuridische onderzoekscentrum binnen de Amsterdam Law School. Wij zijn het centrum van het rechtstheoretische onderzoek binnen de faculteit, waarin de rechtssociologie, rechtsgeschiedenis, politieke- en rechtsfilosofie samenkomt. Ons onderzoek draait rondom het onderzoeksprogramma Law in Contexts.

  Vaccinatie

  Sinds 2013 heeft Roland Pierik zich in zijn onderzoek vooral gericht op de (juridische) regulering van vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, polio en kinkhoest. Hij werkt op dit moment samen met Marcel Verweij aan een Engelstalige monografie getiteld: Inducing Immunity. The regulation of vaccination. Hierin wordt de vraag beantwoord onder welke voorwaarden vaccinatie tegen besmettelijke ziekten als mazelen, kinkhoest en polio door de overheid verplicht kan worden gesteld.

   

  Begeleiding promovendi:

  • Geoff Gordon, Innate Cosmopolitanism, (succesvol verdedigd op april 2013), met prof. Wouter Werner.
  • Hadassa Noorda, Thinking war in the 21st century: Introducing non-state actors in Just war theory (succesvol verdedigd op 27 oktober 2106) met prof. Marc de Wilde.
  • Tamar de Waal, Conditional Belonging: A Legal-Philosophical Inquiry into Integration Requirements for Immigrants in Europe (succesvol verdedigd op 21 september 2017), samen met prof. Marc de Wilde en prof. Will Kymlicka.
  • Lars Nickelson (Political Theory, UvA, 2014 –) on the governance of religious pluralism, samen met dr Marcel Maussen.
  • Steven Kraaijeveld (Public health ethics, Wageningen University, 2018 –) on altruistic vaccination. 

   Gedoceerde cursussen:

  Cosmpolitanism in Context (Cambridge UP 2010)
 • Publicaties

  2020

  2019

  • Pierik, R. (2019). Do nation states share a responsibility to secure the necessary conditions for a dignified existence? In L. Gunnarsson, U. Mürbe, & N. Weiß (Eds.), The Human Right to a Dignified Existence in an International Context: Legal and Philosophical Perspectives (pp. 71-93). (Schriften des MenschenRechtsZentrums der Universität Potsdam; Vol. 46). Nomos. https://doi.org/10.5771/9783845299297-71 [details]
  • Pierik, R. H. M. (2019). Past een vaccinatieplicht binnen het EVRM-regime? Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 43(4), 8-25. https://doi.org/10.5553/TvGR/016508742019043004002 [details]

  2018

  2017

  2015

  2014

  2013

  2012

  • Pierik, R. (2012). Burgerschap en inburgering. Recht der Werkelijkheid, 33(1), 20-40. [details]
  • Pierik, R. (2012). State Neutrality and the Limits of Religious Symbolism. In J. Temperman (Ed.), The Lautsi papers: multidisciplinary reflections on religious symbols in the public school classroom (pp. 201-218). (Studies in religion, secular beliefs and human rights; No. 11). Leiden, Boston: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004222519_010 [details]

  2011

  • Gordon, G., & Pierik, R. (2011). Liberal political philosophy: the role of non-state actors and considerations of global justice. In B. Reinalda (Ed.), The Ashgate research companion to non-state actors (pp. 133-146). (Ashgate research companions). Farnham: Ashgate. [details]
  • Pierik, R. (2011). Because it is normative, stupid! Over de rol van politieke theorie binnen de politicologie. Res Publica, 53(1), 9-29. [details]
  • Pierik, R., & van der Burg, W. (2011). The Neutral State and the Mandatory Crucifix. Religion and Human Rights, 6(3), 267-272. https://doi.org/10.1163/187103211X599427 [details]

  2010

  • Pierik, R., & Werner, W. (2010). Can cosmopolitanism survive institutionalization? In R. Pierik, & W. Werner (Eds.), Cosmopolitanism in context: perspectives from international law and political theory (pp. 277-289). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511761263.012 [details]
  • Pierik, R., & Werner, W. (2010). Cosmopolitanism in context: an introduction. In R. Pierik, & W. Werner (Eds.), Cosmopolitanism in context: perspectives from international law and political theory (pp. 1-16). Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511761263.001 [details]

  2008

  2020

  2019

  2018

  2017

  2015

  2014

  2013

  • Pierik, R. (2013). Dan toch maar een vaccinatieplicht? Nederlands Juristenblad, 88(40), 2798-2807. [2362]. [details]
  • Pierik, R. (2013). De opvoedende overheid: ingrijpen in de ouder-kindrelatie. Idee, 34(4), 26-29. [details]

  2012

  • Pierik, R. (2012). Het EHRM en het Europese rechtsstatelijk deficit: een analyse van de Lautsi-zaak. Nederlands Juristenblad, 87(20), 1382-1389. [1170]. [details]

  2010

  • Pierik, R. (2010). Mind the gap! Over het (vermeende) belang van de verschillen tussen common law en civil law voor de rechtsfilosofie. Recht der Werkelijkheid, 31(2), 49-53. [details]
  • Pierik, R., & Werner, W. (Eds.) (2010). Cosmopolitanism in context: perspectives from international law and political theory. Cambridge: Cambridge University Press. [details]

  2006

  • Houwerzijl, M. S., & Pierik, R. (2006). Western Policies on Child Labor Abroad, Ethics & International Affairs (EIA). Ethics and International Affairs, 20(2), 193-218.

  Spreker

  • Pierik, R. H. M. (speaker) (9-3-2017). Is liberal-nationalism an oxymoron? On the elusive character of national identity, Centre for Religion, Conflict and the Public Domain, Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen .
  • Pierik, R. H. M. (speaker) (10-9-2016). Religious symbolism in the public sphere: a post-nationalist critique of identity claims, ECPR General Conference, Prague.
  • Pierik, R. H. M. (speaker) (2-7-2016). Between Public Health and Parental Discretion: The Legal Regulation of Childhood Vaccination., Annual meeting of the Society of Applied Philosopy, Belfast.
  • Pierik, R. H. M. (speaker) (27-6-2016). On Religious and Secular Exemptions. A Case Study of Childhood Vaccination Waivers, Annual meeting of the Association of Legal and Social Philosophy, London.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Gezondheidsraad
   formeel lid van de Gezondheidsraad.
  • Gezondheidsraad
   Lid van de Vaste Commissie Vaccinaties van de Gezondheidsraad.