Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Dhr. prof. dr. A. (Arend) Quak

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Duitse en Scandinavische talen & culturen
Fotograaf: onbekend

Bezoekadres
 • Spuistraat 210
Postadres
 • Spuistraat 210
  1012 VT Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Arend Quak is gepensioneerd universitair hoofddocent, Duits en Scandinavistiek bij de Faculteit der Geesteswetenschappen (UvA), emeritus bijzonder hoogleraar Oudgermaanse Filologie aan de RU Leiden en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen

  Belangstellingsgebied

  Het onderwijs- en onderzoeksgebied betreft de middeleeuwse Germaanse talen en hun literatuur. In verband met de werkzaamheden aan het Oudnederlandse Woordenboek en het Etymologisch Woordenboek van het Nederlands houd ik mij de laatste jaren vooral bezig met het oudste Nederlands voor 1200. Verder behoren tot mijn onderzoeksgebied: naamkunde, runologie en Oudhoogduits.

  Onderwijs

  Colleges op het gebied van Oudnoords, Gotisch, Oudnederlands, Oudsaksisch,oudere Duitse taal- enletterkunde en runologie.

  Onderzoek

  • Redacteur van het Oudnederlands woordenboek, uitgegeven bij het Instituut voor Nederlandse Lexicologie, Leiden
  • Redacteur van het Etymologisch woordenboek van het Nederlands, waarvan nu een deel is verschenen.
  • Onderzoek naar de zogenaamde 'Malbergse Glossen' van de 'Lex Salica'
  • Studie over de uitbreiding van het runenschrift in de oudste periode.


  Publicaties

  Studien zu den altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen. Diss., Amsterdam 1973.

  "Unveröffentlichte althochdeutsche Glossen aus dem Kodex Vindobonensis 534", in: ABäG 4 (1973) 113-128.

  "Unbeachtete Fragmente einer 'Parzival'-Handschrift", in: ABäG 6 (1974) 143-165.

  "Unveröffentlichte althochdeutsche Glossen aus Wiener Handschriften I", in: ABäG 8 (1975) 15-19.

  "Zur Sprache der Bibelglossen des Kodex Köln CCXI", in: Niederdeutsches Jahrbuch 98/99 (1975-1976) 78-84.

  "Fornsvenska glossor och satser i Uppsala universitetsbibliotekets handskrift C 321", in: ABäG 10 (1976) 149-206.

  "Om några runsvenska personnamn", in: Namn och Bygd 66 (1978) 21-26.

  "UbiR risti runaR. Zur Sprache eines uppländischen Runenmeisters",in: ABäG 13 (1978) 35-67.

  "Die altmittel- und altniederfränkischen Psalmen und Glossen. Nach den Handschriften und Erstdrucken neu herausgegeben, Amsterdam 1981.

  "Zur Entstehung des sogenannten jüngeren Futharks", in: ABäG 17 (1982)145-156.

  "Zum Umlaut des /a/ in den Wachtendonckschen Psalmen", in: ABäG 19(1983) 67-78.

  "Zur Übersetzungstechnikin den altniederfränkischen Psalmenfragmenten", in: >Ars etIngenium. Studien zum Übersetzen. Festgabe für Frans Stoks zum 60. Geburtstag. Amsterdam 1983. 99-111.

  (mit einer Arbeitsgruppe): "Zu den salfränkischen Tierbezeichnungen", in: ABäG 19 (1983) 7-66.

  "Om det fornsvenska språkmaterialet i cod. Upsaliensis C 213", in: Tijdschrift voor Skandinavistiek 4 (1983) 1-14.

  "Zum Namen Anund", in: Naamkunde 17 (1985) 301-306.

  "LandiwarijaR und die w-Rune", in: Studia Anthroponymica Scandinavica 3(1985) 5-9.

  "Ist der Runenmeister Øpir identisch mit Pop Upir Lichoj?", in: Scando-Slavica 31 (1985) 145-150.

  "Addenda und Corrigenda zur Edition der Glossen aus Oxford BL Jun. 83 (BV Nr. 26)", in: Rudolf Schützeichel (Hg.), Addenda und Corrigenda (II) zur althochdeutschen Glossensammlung (Studien zum Althochdeutschen 5). Göttingen1985. 74-76.

  "Zu den althochdeutschen Horazglossen des Kodex Reg. Lat. 1703 der vatikanischen Bibliothek", in: Wortes anst. verbi gratia. Donum Natalicum Gilbert A.R de Smet. Leuven 1986. 387-393.

  "Zu den Psalmenglossen des Clm. 22201", in: Althochdeutsch. In Verbindung mit Herbert Kolb, Klaus Matzel, Karl Stackmann herausgegeben von Rolf Bergmann, Heinrich Tiefenbach, Lothar Voetz. Rudolf Schützeichel zum 60. Geburtstag am 20. Mai 1987 gewidmet. Heidelberg 1987. 576-585.

  "Kvinnonamnens struktur i 1000-talets Uppland", in: Handlingar av NORNA:s Nionde Namnforskarekongres i Lund (NORNA-Rapporter 34). Lund 1987. 263-270.

  "ekikaer in einer Runeninschrift aus Bergen", in: Beiträge zur Namenforschung 22 (1987) 71-72.

  "Siegfried und die niederländischen Wikinger", in: Zeitschrift für deutsches Altertum 116 (1987) 280-283.

  "Wikinger in Flandern", in: Studia Onomastica. Festskrift till Thorsten Andersson 23 februari 1989. Stockholm 1989, 297-302.

  "Meervoudsvorming in Oudsaksisch en Middelnederduits", in: ABäG 28 (1989) 43-54.

  "De secundaire umlaut in het Oudnederlands", in: J.B.Berns, P.A. Henderix, P.H.D. Leupen, E. N. Palmboom, R. Rentenaar (red.),Feestbundel aangeboden aan prof. dr. D.P. Blok ter gelegenheid van zijn65e verjaardag enzijn afscheid als hoogleraarin de nederzettingsgeschiedenis in verband met de plaatsnaamkunde aan de Universiteit van Amsterdam, Hilversum 1990, blz. 300-303.

  "Etymologie en germanistiek", in: Honderd jaar etymologisch woordenboek van het Nederlands, 's-Gravenhage 1990, blz. 261-271.

  "Runica Frisica", in: Aspects of Old Frisian Philology ed. by Rolf H. Bremmer, Geart vander Meer and O. Vries, Estrikken 69/ABäG 31-32 (1990), blz. 357-370.

  "Altfriesische und altenglische Runen", in: Alfred Bammesberger (Hg.), Old English Runes and their Continental Background, Heidelberg 1991, S. 287-298.

  "Versuch einer Formenlehre des Altniederländischen auf der Basis der Wachtendonckschen Psalmen", in: Rolf H. Bremmer & Arend Quak (Hgg.), Zur Phonologie und Morphologie des Altniederländischen (NOWELE Supplement Vol. 7), Odense 1992, blz. 81-123.

  "Altniederländisch im neuen etymologischen Wörterbuch des Niederländischen", in: Rolf H. Bremmer Jr./Jan van den Berg (eds.), Trends in West Germanic Etymological Lexicography. Proceedings of the symposium held in Amsterdam 12-13 June 1989, Leiden 1993, blz. 37-46.

  "Zu den altniederländischen Hörigennamen", in: Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk. Handlingar från NORNA:s artonde symposium i Uppsala 16-19 augusti 1991. Redigerade av Lena Peterson, Uppsala 1993. 163-170.

  samen met Marlies Philippa. Runen. Een helder alfabet uit duistere tijden, Amsterdam 1994.

  "Die friesischen Inschriften im Spiegel kontinental-angelsächsischer Wechselbeziehung", in: Klaus Düwel (Hg.),Runische Schriftkultur in kontinental-skandinavischer und -angelsächsischer Wechselbeziehung. Internationales Symposium in der Werner-Reimers-Stiftung vom 24.-27. Juni 1992 in Bad Homburg, Berlin-New York 1994, 221-228.

  "Ortsnamen als Quellen des Altniederländischen", in: Namn och Bygd 82 (1994), s. 31-50.

  "Zur Inschrift von Westeremden B", in: James Knirk (red.) Third International Symposium on Runes and Runic Inscriptions(Runrön 9). - Oslo/Uppsala 1994,blz. 83-93.

  "Zur Dehnung in offener Silbe im älteren Niederländischen", in: Hans Fix (Hg.), Quantitätsproblematik und Metrik. Greifswälder Symposium zur germanischen Grammatik = ABäG 42 (1995), blz. 149-157.

  "Noch einmal die Lateinthese", in: T. Looijenga/A. Quak (ed.). Frisian Runes and neighbouring Traditions. Proceedings of the First International Symposium on Frisian Runes at the Fries Museum, Leewarden, 26-29 January 1994 = ABäG 45 (1996), 171-179.

  "Oudnederlands (tot circa 1200)", in: M.C. van den Toorn/W.J.J. Pijnenburg/J.A. Leuvensteijn/J. M. van der Horst (red.), Geschiedenis van de Nederlandse taal, Amsterdam 1997, blz. 37-59, 66-68.

  "Eine neue Runeninschrift - neue Probleme", in: Studia Anthroponymica Scandinavica 15 (1997), 39-48.

  "Zu den Runenformen der Inschrift von Bergakker", in: Pforzen und Bergakker. Neue Untersuchungen zu Runeninschriften. In redaktioneller Zusammenarbeit mit Gaby Waxenberger herausgegeben von Alfred Bammesberger, Göttingen 1999, 174-78.

  "Nachträge zum Paderborner Fragment einer altsächsischen interlinearen Psalmenübersetzung", in: Festschrift für Märta Åsdahl Holmberg zu ihrem 80. Geburtstag (Germanistische Schlaglichter 4). - Göteborg/Uppsala 1999, 213-20.

  "Ett fornsvenskt glossarium i Uppsala universitetsbiblioteks codex C 923", in: Noordse letters. Opstellen over Scandinavische taal- en letterkunde aangeboden aan An Duits, verzameld en geredigeerd door Annelies van Hees en Harry Perridon, Amsterdam 2000, 106-110.

  samen mit Paula Vermeyden, Van Ægir tot Ymir. Personages en thema's uit de Germaanse en Noordse mythologie, Nijmegen 2000.

  "Über h- vor Liquiden und Nasalen im Altniederländischen", in: Anna Grotans, Heinrich Beck, and Anton Schwob (eds.). De Consolatione Philologiae. Studies in Honor of Evelyn S. Firchow I-II (GAG 682/I-II), Göppingen 2000, 709-715.

  "Ein niederländischer Ortsname in nordwestlichem Zusammenhang", in: DirkBoutkan & Arend Quak (Hgg.). Language Contact. Substratum, Superstratum, Adstratum in Germanic Languages = ABäG 54 (2000), 129-135.

  "Unbekanntes altniederländisches Wortmaterial", in: Rolf Bergmann, Elvira Glaser, Claudine Moulin-Fankhänel (Hgg.). Mittelalterliche volkssprachige Glossen. Internationale Fachkonferenz des Zentrums für Mittelalterstudien der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, 2. bis 4. August 1999. Heidelberg 2001, 297-323.

  samen met J. M. van der Horst. Inleiding Oudnederlands (Ancorae. Steunpunten van studie en onderwijs. Vol. 16), Leuven 2002.

  "Altfriesisches in altniederländischen Ortsnamen", in: W. Pijnenburg, A. Quak, T. Schoonheim (Hgg.). Quod vulgo dicitur. Studien zum Altniederländischen = ABäG 57 (2003), 281-310.

  Philippa, Marlies/Debrabandere, Frans/Quak, Arend (red.). Etymologisch woordenboek van het Nederlands. Deel I: A-E, Amsterdam 2003.

  "Airikr hiuk. Zu den Inschriften des Runenmeisters Erik", in: Wilhelm Heizmann & Astrid van Nahl (Hgg.), Runica - Germanica - Mediaevalia (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Bd. 37), Berlin-New York 2003, 647-57.

  "Germaanse sacrale plaatsnamen in de Nederlanden", in: Naamkunde 34 (2002), 57-71.

  "Zum Namen Dorestad", in: Namenwelten. Orts- und Personennamen in historischer Sicht. Festschrift Thorsten Andersson. Hg. v. Astrid van Nahl, Lennart ElmevikundStefan Brink (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde), Berlin-New York 2004. S. 250-60.

  "Über Reflexe von /j/ in unbetonter Silbe im Altniederländischen", in: Albrecht Greule, Eckhard Meineke, Christiane Thim-Mabrey (Hgg.). Entstehung des Deutschen. Festschrift für Heinrich Tiefenbach, Heidelberg 2004, 355-366.

  "Der altfriesische Huslotha", in: Irma Hyvärinen, Petri Kallio und Jormo Korhonen (Hgg.). Etymologie, Entlehnungen und Entwicklungen. Festschrift für Jorma Koivulehto zum 70. Geburtstag (Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki LXIII), Helsinki2004, 287-94.

  Philippa, Marlies/Debrabandere, Frans/Quak, Arend (red.). Etymologischwoordenboek van het Nederlands. Deel II: F-Ka., Amsterdam 2005.

  "Altmittelfränkisch in den 'Wachtendonckschen Psalmen", in: Arend Quak & Tanneke Schoonheim (red.). Gehugdic sis samnungun thinro. Liber amicorum W. J. J. Pijnenburg, Groningen 2005, 277-91.

  "Scandinaviërs in de lijfwacht van de Byzantijnse keizers", in: Madoc. Tijdschrift over de Middeleeuwen Jg. 19 (2005), 204-11.

  "Het oudste Nederlands", in: Nicoline van der Sijs, Jan Stroop & Fred Weerman (red.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom. - Bert Bakker, Amsterdam 2006, 191-201.

  "Das altschwedische Material im Codex C 923 der Universitätsbibliothek Uppsala", in: Harry Perridon & Arend Quak (Hgg.), Uppa swänzsko oc uppa dansko. Studien zum Altostnordischen = ABäG 62 (2006), 25-40.

  "Poederooien", in: Carola Post van der Linde & Lars van Wezel (red.). 'Twai tigjus jere'. Jubileumnummer van het mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, uitge-geven ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de vereniging, Amsterdam 2007, 67-72.

  "Zum-in-Suffix in den Malbergischen Glossen der 'Lex Salica'", in: Hans Fix-Bonner (Hg.). Beiträge zur Morphologie. Germanisch. Baltisch. Ostseefinnisch (NOWELE Supplement vol. 23), Odense 2007, 69-96.

  Philippa, Marlies/Debrabandere, Frans/Quak, Arend/Schoonheim, T./Sijs, N. van der (red.). Etymologisch woordenboek van het Nederlands. Deel III: Ke.-R. - Amsterdam Uni-versity Press, Amsterdam 2007.

  "Hebban olla uogala" in: Lisa Kuitert, Carla Dauven, Jelle Koopmans (red.) Wie is de au-teur? Dertien opstellen over schrijverschap, toeschrijvingen, pseudoniemen en anonimiteit. - Instituut voor Cultuur en Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam 2007, 23-33.

  "Zur Freilassungsformel in den Malbergischen Glossen der 'Lex Salica'", in: Dekker, Kees, MacDonald, Alisdair & Niebaum, Hermann (eds.). Northern Vocies. Essays on Old Ger-ma-nic and Related Topics. Offered to Professor Tette Hofstra (Germania Latina VI). - Peeters, Leuven-Paris-Dudley 2008, 139-48.

  "Oudgermanistiek in Nederland", in: Millennium Jg. 21 (2007, verschenen in 2008), 127-34.

  "Archaische Wörter in den Malbergischen Glossen der 'Lex Salica'", in: Evidence and Counter-evidence. Essays in Honour of Frederik Kortlandt. Vol. I (Studies in Slavic and General Linguistics 32). - Rodopi, Amsterdam-New York 2008, 469-87.

  Echt Oudnederlands? Oratie uitgesproken door prof. dr. A. Quak bij de aan-vaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Oud-Germaanse Filologie aan de Universiteit Leiden vanwege het Leids Universiteits Fonds op dinsdag 19 februari 2008. - Universiteit Leiden, Leiden 2008.

  Philippa, Marlies/Debrabandere, Frans/Quak, Arend/Schoonheim, T./Sijs, N. van der (red.). Etymologisch woordenboek van het Nederlands. Deel IV: S-Z. - Amsterdam Univer-sity Press, Amsterdam 2009. "Zum Verhältnis der altfriesischen Runeninschriften zu den anderen Traditionen", in: Jan Ole Askedal, Harald Bjorvand, James E. Knirk, Otto Erlend Nordgreen (Hgg.), Zentrale Probleme bei der Erforschung der älteren Runen. Akten einer internationalen Tagung an der Norwegischen Akademe der Wissenschaften (Osloer Beiträge zur Germanistik 41) . - Peter Lang, Frankfurt am Main 2010, 151-162.

  A. Quak & J. M. van der Horst. Inleiding Oudnederlands (Ancorae 16). - Universitaire Pers, Leuven 2010 (herdruk van 2002).

  "Hintergründe eines altniederländischen Textes", in: ABäG 66 (2010), 63-74.

  "Slawische   Glossen in altdeutschem Kontext", in: R. Genis, Erik de Haard, Janneke Kals-beek, Evelien Keizer, Jennie Stelleman (Eds.). Between West and East. Festschrift for Wim Honselaar (Pegasus Oost-Europese Studies 20). - Pegasus, Amsterdam 2012, 541-48.

  "Het oudste Oudfries", in: Filologia Frisica Anno 2008 (FA nr. 1060). - Ljouwert 2012, 58-74.

  Beiträge für: Peter Dinzelbacher (Hrsg.). Sachwörterbuch der Mediävistik (Kröner Taschenausgabe 477), Stuttgart 1992; W. P. Gerritsen/A. G. van Melle, Van Aiol tot Zwaanridder. Nijmegen1993; Reallexikon der GermanischenAltertumskunde, Berlin/New York 1995ff.

  Zahlreiche Buchbesprechungen.

 • Publicaties

  2019

  • Quak, A. (2019). Zu den Handschriften der 'Wachtendonckschen Psalmen. In A. Nievergelt, & L. Rübekeil (Eds.), athe in palice, athe in anderu sumeuuelicheru stedi. Raum und Sprache. : Festschrift für Elvira Glaser zum 65. Geburtstag (pp. 175-94). (Germanische Bibliothek; Vol. 66). Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
  • Quak, A. (2019). Zu den Verbformen in den althochdeutschen Glossen des Trierer Seminarkodex. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 79(3), 297-337. https://doi.org/10.1163/18756719-12340161 [details]
  • Quak, A. (2019). Zur Handschrift des ‘Maastrichter (ripuarischen) Passionsspiels. In C. Dauven-van Knippenberg, C. Moser, R. Parr, & M. Wagner-Egelhaaf (Eds.), Tekst – Körper – Textkörper (pp. 15-30). (Amsterdam German Studies). Heidelberg: Synchron Wissenschaftsverlag der Autoren.
  • Quak, A. (2019). Zur Morphologie des Altniederländischen auf Grund der Ortsnamen. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 79.

  2018

  2017

  • Quak, A. (2017). Bergakker Revisited. In J. Krüger, V. Busch, K. Seidel, C. Zimmermann, & U. Zimmermann (Eds.), Die Faszination des Verborgenen und seine Entschlüsselung: Rāði sār kunni: Beiträge zur Runologie, skandinavistischen Mediävisten und germanischen Sprachwissenschaft (pp. 291-298). (Ergänzungshefte zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde; Vol. 101). Berlin: De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110548136-021 [details]
  • Quak, A. (2017). Sprachmischung in den 'Malbergischen Glossen'. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 77(3-4), 584-600. https://doi.org/10.1163/18756719-12340093 [details]
  • Quak, A. (2017). Zu den Einwohnerbezeichnungen mit dem ja-Suffix im Altniederländischen. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 77(1-2), 348-367. https://doi.org/10.1163/18756719-12340079 [details]

  2016

  • Quak, A. (2016). Appellative in altniederländischen Ortsnamen. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 76(2), 178-191. https://doi.org/10.1163/18756719-12340016 [details]
  • Quak, A. (2016). Urgermanisches ê1 im Kontinentalgermanischen. In A. Bannink, & W. Honselaar (Eds.), From variation to iconicity: festschrift for Olga Fischer on the occasion of her 65th birthday (pp. 311-330). Amsterdam: Uitgeverij Pegasus. [details]
  • Quak, A. (2016). [Review of: A. Lasch, C. Borchling, J. Meier, D. Möhn (2015) Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. - Band III, Teil 2, 38. Lieferung: undernëminge bis unvorlēchlīk]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 76(2), 298. https://doi.org/10.1163/18756719-12340021 [details]
  • Quak, A. (2016). [Review of: A. Wittstock, M. Schubert (2013) Sprache und Kultur in der Geschichte: Beiträge des Festkolloquiums zum 75. Geburtstag von Rudolf Bentzinger]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 76(1), 148-49. https://doi.org/10.1163/18756719-12340008 [details]
  • Quak, A. (2016). [Review of: D. Peschel (2015) Wie soll ich das verstehen?: Neun Vorträge über Verstehen, Edieren, Übersetzen mittelalterlicher Literatur]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 76(3), 439-441. https://doi.org/10.1163/18756719-12340039 [details]
  • Quak, A. (2016). [Review of: F. Hartweg, W. Putschke (2014) Sebastian Brant. Indices zu Tugent Spyl und Narrenschiff]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 76(2), 299-300. https://doi.org/10.1163/18756719-12340010 [details]
  • Quak, A. (2016). [Review of: H. Steinhöwel (2014) Von den erlauchten Frauen: Giovanni Boccaccios De claris mulieribus in frühneuhochdeutscher Übertragung]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 76(1), 150-151. https://doi.org/10.1163/18756719-12340009 [details]
  • Quak, A. (2016). [Review of: M. Prinz, H.J. Solms (2014) Vnuornemliche olde vocabulen - gute brauchbare Wörter : Zu den Anfängen der deutschen Lexikographie : Hans Ulrich Schmid zum 26. Dezember 2012. - (Zeitschrift für deutsche Philologie. Sonderheft ; Bd. 132)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 76(2), 301-304. https://doi.org/10.1163/18756719-12340022 [details]
  • Quak, A. (2016). [Review of: M. Schiegg (2015) Frühmittelalterliche Glossen : Ein Beitrag zur Funktionalität und Kontextualität mittealterlicher Schriftlichkeit]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 76(2), 294-297. https://doi.org/10.1163/18756719-12340007 [details]

  2015

  • Quak, A. (2015). De uno peccatore. In E. Huwiler, E. Meyer, & A. Quack (Eds.), Wat nyeus verfraeyt dat herte ende verlicht den sin: Studien zum Schauspiel des Mittelalters und der Frühen Neuzeit: Festschrift für Carla Dauven-van Knippenberg zum 65. Geburtstag (pp. 129-142). (Amsterdamer beiträge zur älteren Germanistik; Vol. 75). Leiden: Brill Rodopi. https://doi.org/10.1163/9789004308015_007 [details]

  2014

  • Quak, A. (2014). De Oudnederlandse appellatieven op -ing. In F. Van de Velde, H. Smessaert, F. Van Eynde, & S. Verbrugge (Eds.), Patroon en argument: een dubbelfeestbundel bij het emeritaat van William van Belle en Joop van der Horst (pp. 459-478). Leuven: Universitaire Pers Leuven. [details]
  • Quak, A. (2014). Niederlandismen bei Oswald von Wolkenstein. In E. Glaser, & M. Clement (Eds.), Niederlandistik und Germanistik im Kontakt: Jelle Stegeman zum Abschied (pp. 225-242). (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik; No. 71). Amsterdam: Rodopi. [details]

  2013

  • Quak, A. (2013). "Rustice vel Teodisce appellatur", oder: warum schreibt man Glossen? In M. Garrison, A. P. Orbán, & M. Mostert (Eds.), Spoken and written language : relation between Latin and the vernacular languages in the Earlier Middle Ages: papers from the Second Utrecht Symposium on Medieval Literacy (pp. 259-276). (Utrecht studies in medieval literacy; Vol. 24). Turnhout: Brepols. https://doi.org/10.1484/M.USML-EB.5.100924 [details]

  2012

  • Quak, A. (2012). Het Friese karakter van Noord-Holland op basis van de oudste persoonsnamen. It Beaken : meidielingen fan de Fryske Akademy, 74(1/2), 85-100. [details]

  2010

  • Quak, A. (2010). Hintergründe eines altniederländischen Textes. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 66, 63-74. [details]

  2008

  • Quak, A. (2008). Archaische Wörter in den Malbergischen Glossen der 'Lex Salica'. In A. Lubotsky, J. Schaeken, & J. Wiedenhof (Eds.), Evidence and counter-evidence: essays in honour of Frederik Kortlandt. - Vol. 1: Balto-Slavic and Indo-European linguistics (pp. 469-487). (Studies in Slavic and General Linguistics; No. 32). Amsterdam/New York: Rodopi. [details]
  • Quak, A. (2008). Zur Freilassungsformel in den Malbergischen Glossen der 'Lex Salica'. In K. Dekker, A. MacDonald, & H. Niebaum (Eds.), Northern voices: essays on Old Germanic and related topics, offered to professor Tette Hofstra (pp. 139-148). (Germania Latina; No. 6). Leuven [etc.]: Peeters. [details]

  2007

  • Quak, A. (2007). Oudgermanistiek in Nederland. Millennium: tijdschrift voor Middeleeuwse studies, 21(2), 127-134. [details]
  • Quak, A. (2007). Zum în-Suffix in den Malbergischen Glossen der 'Lex Salica'. In H. Fix-Bonner (Ed.), Beiträge zur Morphologie. Germanisch. Baltisch. Ostseefinnisch (pp. 69-96). (NOWELE-Supplement; No. 23). Odense: University Press of Southern Denmark. [details]

  2006

  • Quak, A. (2006). Archaische Wörter in den Malbergischen Glossen der 'Lex Salica'. In Evidence and Counter-evidence. Festschrift F. Kortland (pp. 59-77). (SSGL; No. 32 & 33). Amsterdam: Rodopi. [details]
  • Quak, A. (2006). Das Altschwedische Material im Codex C 213 der Universitätsbibliothek Uppsala. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 62, 25-40. [details]
  • Quak, A. (2006). Het oudste Nederlands. In N. van der Sijs, J. Stroop, & F. Weerman (Eds.), Wat iedereen van het Nederlands moet weten en waarom (pp. 191-201). Amsterdam: Bert Bakker. [details]
  • Quak, A. (2006). Jan de Vries. In H. Beck (Ed.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (pp. 651-654). Berlin-New York: Walter de Gruyter. [details]
  • Quak, A. (2006). Wageningen. In H. Beck (Ed.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (pp. 78-79). Berlin/New York: Walter de Gruyter. [details]
  • Quak, A. (2006). Walcheren. In H. Beck (Ed.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde (pp. 100-101). Berlin/New York: Walter de Gruyter. [details]

  2019

  • Quak, A. (2019). [Review of: H.-P. Naumann, M. Bianchi, U. Marx-Alberding (2018) Metrische Runeninschriften in Skandinavien : Einführung, Edition, Kommentare]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 79(2), 282-287. https://doi.org/10.1163/18756719-12340150 [details]
  • Quak, A. (2019). [Review of: M. Hagby (2017) 'Die Königstochter von Frankreich' des Hans von Bühel: Untersuchungen und Edition nach dem Straßburger Druck von 1500]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 79(1), 147-148. https://doi.org/10.1163/18756719-12340139 [details]
  • Quak, A. (2019). [Review of: N.J. Raag (2016) Substantivkomposita und Sinngebung im Kontext frühmittelalterlicher Wissensvermittlung: Eine kulturanalytisch-linguistische Untersuchung zur Wortbildung bei Notker III.]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 79(1), 139-141. https://doi.org/10.1163/18756719-12340140 [details]
  • Quak, A. (2019). [Review of: T. Terrahe, R. Toepfer, J. Wolf (2017) Christa Bertelsmeier-Kierst: Buchkultur und Überlieferung im kulturellen Kontext]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 79(1), 142-146. https://doi.org/10.1163/18756719-12340138 [details]

  2018

  • Quak, A. (2018). [Bespreking van: J. Van Loon (2017) Lo, Donk, Horst : taalkunde als sleutel tot de vroege middeleeuwen]. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 134(2), VII-IX. [details]
  • Quak, A. (2018). [Review of: F. Klaes (2017) Mittelalterliche Glossen und Texte aus Trier : Studien zur volkssprachigen Trierer Überlieferung von den Anfängen bis zum Ende des 11. Jahrhunderts im lateinischen Kontext]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 78(4), 492-498. https://doi.org/10.1163/18756719-12340131 [details]
  • Quak, A. (2018). [Review of: G. Waxenberger, H. Sauer, K. Kazzazi (2017) Von den Hieroglyphen zur Internetsprache : das Verhältnis von Laut, Schrift, und Sprache = From hieroglyphs to internet language : the relation of script, sound and language]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 78(4), 499-501. https://doi.org/10.1163/18756719-12340132 [details]
  • Quak, A. (2018). [Review of: G. van Berkel (2017) Zuid-Hollandse plaatsnamen verklaard; G. van Berkel (2017) Noord-Hollandse plaatsnamen verklaard]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 78(4), 509-510. https://doi.org/10.1163/18756719-12340109 [details]
  • Quak, A. (2018). [Review of: H. Lück (2017) Der Sachsenspiege : das berühmteste deutsche Rechtsbuch des Mittelalters]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 78(4), 511-513. https://doi.org/10.1163/18756719-12340110 [details]
  • Quak, A. (2018). [Review of: K. Langsholt Holmquist (2016) redę se þe cuinne - les, den som kanM : Lærd kultur møter runeskriften]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 78(4), 504-506. https://doi.org/10.1163/18756719-12340127 [details]
  • Quak, A. (2018). [Review of: L.-E. Edlund, E. Strzelecka, T. Andersson (2017) Mellannorrland i centrum : Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 78(4), 502-503. https://doi.org/10.1163/18756719-12340126 [details]
  • Quak, A. (2018). [Review of: S. Kleingärtner (2017) Die Wikinger und ihre Schiffe (Archäologie in Deutschland 2. Sonderheft 2017/12)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 78(4), 507-508. https://doi.org/10.1163/18756719-12340128 [details]

  2017

  • Quak, A. (2017). Review of: Timothy Sodman (Hg.), Heliand. Der altsächsische Text/De oudsaksische tekst. - Uitgeverij Twentse Welle, enschede 2012. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche Sprachforschung , 140, 177-178.

  2007

  • Philippa, M., Debrabandere, F., Quak, A., Schoonheim, T., & van der Sijs, N. (2007). Etymologisch woordenboek van het Nederlands. - [Dl. 3:] Ke-R. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Quak, A. (2007). Poederooien. In E. Langbroek, & L. van Wezel (Eds.), Twai tigjus jere. Jubileumnummer van het mededelingenblad van de Vereniging van Oudgermanisten, uitgegeven ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van de Vereniging (pp. 67-72). Amsterdam: Rodopi. [details]

  2006

  • Perridon, H., & Quak, A. (2006). Oppa swänzsko oc oppa dansko: Studien zum Altostnordischen. (Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik; No. 62). Amsterdam/New York: Rodopi. [details]

  2020

  • Quak, A. (2020). Die Psalmen in gotischer Sprache. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 80(1-2), 25-65.
  • Quak, A. (2020). Review of: Alderik H. Blom. Glossing the Psalms. The Emergence of the Written Vernaculars in Western Europe from the Seventh to the Twelfth Centuries. - de Gruyter, Berlin-Boston 2017. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 80(3), 371-77.
  • Quak, A. (2020). Review of: Florian Deichl. Die Welt der Völsungen. Figuren- und Weltentwurf der altnordischen Nibelungendichtung (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Hg. v. Sebastian Brather, Wilhelm Heizmann und Steffen Patzold. Bd. 112). - de Gruyter, Berlin-Boston 2019. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 80(3), 378-82.
  • Quak, A. (2020). Review of: Karl Bartsch (Hrsg.). Reinfried von Braunschweig. Band I. Verse 1-6.834. Aus dem Mit-telhochdeutschen übersetzt und mit einem Stellenkommentar versehen von Elisabeth Mar-tschini, Kiel 2017; Karl Bartsch (Hrsg.). Reinfried von Braunschweig. Band II. Verse 6.835- 17.980. Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt und mit einem Stellenkommentar versehen von Elisabeth Martschini, Kiel 2018; Karl Bartsch (Hrsg.). Reinfried von Braun¬schweig. Band III. Verse 17.981-27.627. Aus dem Mittelhochdeutschen übersetzt und mit einem Stellenkommentar versehen von Elisabeth Martschini, Kiel 2019. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 80(1-2), 237-40.

  2014

  • Quak, A. (2014). [Review of: A. Tietz (2012) Die Saga von Þorsteinn bæjarmagn = Saga af Þorsteini bæjarmagni: Übersetzung und Kommentar. - (Münchner nordistische Studien ; 12)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 71, 277-278. https://doi.org/10.1163/9789401210430_021 [details]
  • Quak, A. (2014). [Review of: M.L. Kotin (2012) Gotisch: im (diachronischen und typologischen) Vergleich]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 71, 268-271. [details]
  • Quak, A. (2014). [Review of: M.P. Barnes (2012) Runes: a handbook]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 71, 271-273. [details]
  • Quak, A. (2014). [Review of: P. Redmond (2012) Das "Sedulius De Greca"-Glossar in den Handschriften St. Gallen Stiftsbibliothek 291 und Karlsruhe, Badische Landesbibliothek, St. Peter perg.87]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 71, 273-275. [details]
  • Quak, A. (2014). [Review of: R. Milev (2011) Gotite III: novi izsledvanii︠a︡ na gotskoto kulturno-istorichesko nasledstvo po bŭlgarskite zemi (2007-2010): po povod 1700 godini ot rozhdenieto na episkop Vulfila (311-383)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 71, 264-268. [details]
  • Quak, A. (2014). [Review of: R. Nedoma (2011) Altisländisches Lesebuch: ausgewählte Texte und Minimalwörterbuch des Altisländischen]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 71, 275-276. [details]

  2013

  • Quak, A. (2013). [Review of: B. Kirschstein, U. Schulze (2009) Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache: auf der Grundlage des "Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300". - 26. Lieferung: widersagen - zesamenetragen; B. Kirschstein, U. Schulze (2010) Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache: auf der Grundlage des "Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300". - 27. Lieferung: zesamenevüegen - zwîvelrede]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 70, 280-281. [details]
  • Quak, A. (2013). [Review of: C. Kuné (2010) Geistliche Texte aus einer spätmittelalterlichen Handschrift. - (Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur, Beiheft ; 13)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 70, 281-282. [details]
  • Quak, A. (2013). [Review of: E. Glaser, A. Seiler (2011) LautSchriftSprache: Beiträge zur vergleichenden historischen Graphematik]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 70, 274-277. [details]
  • Quak, A. (2013). [Review of: H. Tiefenbach (2010) Altsächsisches Handwörterbuch: a concise Old Saxon dictionary]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 70, 272-274. [details]
  • Quak, A. (2013). [Review of: L. Elmevik, S. Strandberg (2010) Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen: Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 7.-9. April 2010]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 70, 263-267. [details]
  • Quak, A. (2013). [Review of: M. Bianchi (2010) Runor som resurs: Vikingatida skriftkultur i Uppland och Södermanland]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 70, 270-272. [details]
  • Quak, A. (2013). [Review of: M.H. Graf (2010) Paraschriftliche Zeichen in südgermanischen Runeninschriften: Studien zur Schriftkultur des kontinentalgermanischen Runenhorizonts]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 70, 267-270. [details]
  • Quak, A. (2013). [Review of: R. Astås (2009) Stjórn: tekst etter håndskriftene. - (Norrøne tekster ; 8)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 70, 277-280. [details]
  • Quak, A. (2013). [Review of: T. Andersson (2010) Vad och vade: svensk slåtter-, rågångs- och arealterminologi]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 70, 282-283. [details]
  • Quak, A. (2013). [Review of: V. Blažek (2010) The Indo-European "Smith"]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 70, 261-263. [details]

  2012

  • Quak, A. (2012). Dou i Grikkium. Zu den Runensteinen für Griechenlandfahrern. In H. van der Liet, & M. Norde (Eds.), Language for its own sake: essays on language and literature offered to Harry Perridon (pp. 517-542). (Amsterdam contributions to Scandinavian studies; No. 8). Amsterdam: Scandinavisch Instituut, Universiteit van Amsterdam. [details]
  • Quak, A. (2012). Slawische Glossen in altdeutschem Kontext. In R. Genis, E. de Haard, J. Kalsbeek, E. Keizer, & J. Stelleman (Eds.), Between West and East: Festschrift for Wim Honselaar, on the occasion of his 65th birthday (pp. 541-548). (Pegasus Oost-Europese studies; No. 20). Amsterdam: Pegasus. [details]

  2011

  • Quak, A. (2011). [Review of: A. Nievergelt (2009) Althochdeutsch in Runenschrift: geheimschriftliche volkssprachige Griffelglossen]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 68, 303-305. [details]
  • Quak, A. (2011). [Review of: A.L. Lloyd, R. Lühr (2007) Etymologisches Wörterbuch des Althochdeutschen. - Bd. 3: fadum-fûstslag]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 68, 297-300. [details]
  • Quak, A. (2011). [Review of: B. Kirschstein, U. Schulze (2009) Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache: auf der Grundlage des "Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300". - Bd. 3. - 25. Lieferung: wâgen-widersage]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 68, 305-306. [details]
  • Quak, A. (2011). [Review of: D. Möhn, K.W. Sörensen (2007) Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. - Bd. 3. - Tl. 1. - 35. Lieferung: tâ bis telderen]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 68, 308. [details]
  • Quak, A. (2011). [Review of: E. Seebold (2008) Chronologisches Wörterbuch des deutschen Wortschatzes. - 2. Bd.: Der Wortschatz des 9. Jahrhunderts]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 68, 295-297. [details]
  • Quak, A. (2011). [Review of: E.R. Skvajrs, N.A. Ganina (2008) Nemeckie srednevekovye rukopisi i staropečatnye fragmenty v "Kollekcii dokumentov Gustava Šmidta": iz sobranija naučnoj biblioteki Moskovskogo universiteta: katalog materialy i issledovanija]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 68, 309-311. [details]
  • Quak, A. (2011). [Review of: G. Hiltensberger (2008) Die althochdeutsche Glossierung der "vitia cardinalia" Gregors des Großen]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 68, 301-302. [details]
  • Quak, A. (2011). [Review of: H.U. Schmid, B. Bulitta (2009) Althochdeutsches Wörterbuch: aufgrund der von Elias von Steinmeyer hinterlassenen Sammlungen, im Auftrag der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. - Bd. 5: K und L. - 15. Lieferung]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 68, 301. [details]
  • Quak, A. (2011). [Review of: K. Gärtner, et al. (2007) Mittelhochdeutsches Wörterbuch. - Bd. 1. - Doppellieferung 3/4: Lieferung 3: balster-besilieren: Lieferung 4: besingen-bluotekirl]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 68, 306-308. [details]
  • Quak, A. (2011). [Review of: N.H. Ott, U. Bodemann (2008) Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters. - Bd. 4/1. - Lieferung 1/2; N.H. Ott, et al. (2008) Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters. - Bd. 4/2. - Lieferung 1/2; N.H. Ott, U. Bodemann (2008) Katalog der deutschsprachigen illustrierten Handschriften des Mittelalters. - Bd. 7. - Lieferung 1/2]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 68, 311-313. [details]
  • Quak, A. (2011). [Review of: U. Schwab, H.C. Heiland (2008) Franks Casket: fünf Studien zum Runenkästchen von Auzon]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 68, 294-295. [details]
  • Quak, A. (2011). [Review of: W. Schmidt (2008) Deutsche Sprachkunde: ein Handbuch für Lehrer und Studierende mit einer Einführung in die Probleme des sprachkundlichen Unterrichts. - 8. Aufl.]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 68, 308-309. [details]

  2009

  • Philippa, M., Debrabandere, F., Quak, A., Schoonheim, T., & van der Sijs, N. (2009). Etymologisch woordenboek van het Nederlands. - [Dl. 4:] S-Z. Amsterdam: Amsterdam University Press. [details]
  • Quak, A. (2009). [Review of: B. Wachinger, H. Brunner (2007) Oswald von Wolkenstein. Lieder: Frühneuhochdeutsch / Neuhochdeutsch: ausgewählte Texte herausgegeben, übersetzt und kommentiert, Melodien und Tonsätze herausgegeben und kommentiert]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 65, 308-309. [details]
  • Quak, A. (2009). [Review of: G. van Berkel, K. Samplonius (2006) Nederlandse plaatsnamen: herkomst en historie. - 3e herz. dr.]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 65, 298. [details]
  • Quak, A. (2009). [Review of: J. Hagberg (2007) Språk och lag: en vänskrift till Per-Axel Wiktorsson på 70-årsdagen 16 mars 2007]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 65, 311. [details]
  • Quak, A. (2009). [Review of: J.R. Schwyter, et al. (2005) Le slipping dans les langues médiévales]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 65, 296-297. [details]
  • Quak, A. (2009). [Review of: L. Elmevik (2007) Nya perspektiv inom nordisk språkhistoria: föredrag hållna vid ett symposium i Uppsala 20-22 januari 2006]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 65, 309-310. [details]
  • Quak, A. (2009). [Review of: M. MacLeod, B. Mees (2006) Runic amulets and magic objects]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 65, 302-305. [details]
  • Quak, A. (2009). [Review of: M. Stoklund, et al. (2006) Runes and their secrets: studies in runology]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 65, 299-302. [details]
  • Quak, A. (2009). [Review of: O. Ernst (2007) Die Griffelglossierung in Freisinger Handschriften des frühen 9. Jahrhunderts]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 65, 305-308. [details]
  • Quak, A. (2009). [Review of: R. Schützeichel (2006) Althochdeutsches Wörterbuch. - 6., überarb. und um die Glossen erw. Aufl.]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 65, 308. [details]

  2007

  • Quak, A. (2007). [Review of: B. Kirschstein, U. Schulze (2005) Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache. - Lieferung 21]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 63, 308. [details]
  • Quak, A. (2007). [Review of: D. Möhn (2005) Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. - Band III, Lieferung 34]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 63, 309-310. [details]
  • Quak, A. (2007). [Review of: G. Davis (2006) Comparative syntax of old English and old Icelandic: linguistic, literary and historical implications]. Tijdschrift voor Skandinavistiek, 28, 221-228. [details]
  • Quak, A. (2007). [Review of: J. Heinzle (2005) Die Nibelungen: Lied und Sage]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 63, 304-306. [details]
  • Quak, A. (2007). [Review of: J. van Vredendaal, R. Veenbaas (2006) Heliand: een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen: uit het Oudsaksisch vertaald, geannoteerd en ingeleid: aangevuld met de fragmenten van de Oudsaksische Genesis]. Madoc, 21, 118-119. [details]
  • Quak, A. (2007). [Review of: K. Schultz (2004) Riesen: von Wissenshütern und Wildnisbewohnern in Edda und Saga]. Tijdschrift voor Skandinavistiek, 28, 228-231. [details]
  • Quak, A. (2007). [Review of: M. Boeters (2006) Die Geschichte der deutschen halb-Zahlwörter: Untersuchungen zur Neubesetzung eines lexikalischen Feldes und zur Univerbierung syntaktischer Gruppen]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 63, 302-303. [details]
  • Quak, A. (2007). [Review of: R. Bergmann, S. Stricker (2005) Katalog der althochdeutschen und altsächsischen Glossenhandschriften]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 63, 297-300. [details]
  • Quak, A. (2007). [Review of: S. Rolle (2005) Mittelhochdeutsches Lesebuch]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 63, 308-309. [details]
  • Quak, A. (2007). [Review of: S. Suzuki (2004) The metre of Old Saxon poetry: the remaking of alliterative tradition]. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, 129, 332-335. [details]
  • Quak, A. (2007). [Review of: W. Hofmeister, A. Grond (2005) Hugo von Montfort. Das poetische Werk]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 63, 307-307. [details]
  • Quak, A. (2007). [Review of: W. Kleiber (2004) Otfrid von Weißenburg. Evangelienbuch. - Bd. 1: Edition nach dem Wiener Kodex 268 12687]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 63, 300-302. [details]

  2006

  • Quak, A. (2006). [Review of: (2003) Fering-Ömrang wurdenbuk. Wörterbuch der friesischen Mundart von Föhr und Amrum. Herausgegeben von der Nordfriesischen Wörterbuchstelle der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel]. Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik, LXXII, 340-341. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: A. Cordes (2004) Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte (HRG). 2., völlig überarbeitete und erweiterte Auflage. 1.]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 62, 292-293. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: A. Lehmann-Benz, U. Zellmann (2003) Schnittpunkte. Deutsch-niederländische Literaturbeziehungen im späten Mittelalter (Studien zur Geschichte und Kultur Nordwesteuropas 5)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 342-344. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: A. Lozar, S. De Vito-Egerland (2004) Mittelalter und Renaissance in honorem Fritz Wagner]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 62, 299-300. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: C. de Troyes (2003) Cligès. Een roman over liefde en list. Vertaald door René Stuyp (Memorandum 5)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 340-340. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: D. Möhn (2004) Mittelniederdeutsches Handwörterbuch. Begründet von A. Lasch und C. Borchling. Band II. 31. bis 33. Lieferung rêpant bis rüwsam. Bearbeitet von Beate Hennig und Kay W. Sörensen]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 62, 296-296. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: E. Felder (2003) Die personennamen auf den merowingischen Münzen der Bibliothèque nationale de France (Bayerische Akademie der Wissenschaften, Philos.-hist. Klasse. Abhandlungen NF, Heft 122)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 315-318. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: E. Krotz (2003) Auf den Spuren des althochdeutschen Isidor. Studien der Pariser Handschrift, den Monseer Fragmenten und zum Codex Junius 25. Mit einer Neuedition des Glossars Jc]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 320-322. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: E.S. Firchow (2003) Notker der Deutsche von St. Gallen. Lateinischer Text und althochdeutsche Übersetzung der Tröstung der Philosophie (De consolatione Philoso-phiae) von Anicius Manlius Severinus Boethius Band I-III]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 331-333. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: F.E. Grünzweig (2004) Runeninschriften auf Waffen. Inschriften vom 2. Jahrhundert n. Chr. bis ins Hochmittelalter (Wiener Studien zur Skandinavistik Band 11)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 62, 288-290. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: G. Jaspers (2003) Een Amsterdams Marialeven in 25 Legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring Middeleeuwse Studies en Bronnen LXXIX]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 340-341. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: H. Birkhan (2002) Geschichte der altdeutschen Literatur im Licht ausgewählter Texte. Teil I: Althochdeutsche und altsächsische Literatur]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 318-319. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: I.N. Schimpf (2004) Das Bibelglossar der Handschrift Rom, Pal. lat. 288. Edition des Bibelglossars mit Übersetzung]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 62, 293-295. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: M. Graf (2003) Mittelhochdeutsche Studiengrammatik. Eine Pilgerreise]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 334-335. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: M. Rem (2003) De taal van klerken uit de Hollandse grafelijke kanselarij (1300 - 1340). Naar een lokaliseringsprocedure voor het veertiende-eeuws Middelnederlands]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 338-340. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: R. Bergmann (2003) Volkssprachig-lateinische Mischtexte und Textensembles in der althochdeutschen, altsächsischen und altenglischen Überlieferung.]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 326-328. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: R. Froschauer (2003) Genus im Althochdeutschen. Eine funktionale Analyse des Mehrfachgenus althochdeutscher Substantive. Mit einem Vorwort von Rolf Bergmann und Elisabeth Leiss]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 328-331. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: R. Nedoma (2004) Personennamen in südgermanischen Runeninschriften. Studien zur altgermanischen Namenkunde I,1,1 (Indogermanische Bibliothek. Dritte Reihe)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 62, 290-292. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: R. Palm (2004) Vikingarnas sprak 750-1100]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 62, 296-298. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: R. Palm (2004) Vikingarnas sprak 750-1100]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 62, 296-298. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: S. Ohly (2003) Wörterbuch der mittelhochdeutschen Urkundensprache (WMU), auf der Grundlage des Corpus der altdeutschen Originalurkunden bis zum Jahr 1300. 19.]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 335-336. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: S.I. Oppenhuis de Jong (2003) De Middelnederlandse Perceval-traditie. Inleiding en editie van de bewaarde fragmenten van een Middelnederlandse vertaling van de Perceval of Conte du Graal van Chrétien de Troyes]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 336-338. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: T Vennemann (2003) Europa Vasconica - Europa Semitica (Trends and Monographs 138)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 309-314. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: T. Snaedal, M. Ahlen (2004) Svenska runor]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 62, 298-299. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: T.M. Hartmann (2003) Aufbruch ins Mittelalter. Die Zeit der Merowinger]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 314-315. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: U. Nonn (2003) Quellen zur Alltagsgeschichte im Früh- und Hochmittelalter. Erster Teil]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 333-334. [details]
  • Quak, A. (2006). [Review of: W. Beck (2003) Die Merseburger Zaubersprüche (Imagines Medii Aevi. Interdisziplinäre Beiträge zur Mittelalterforschung, Bd.16)]. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik, 61, 323-326. [details]

  Tijdschriftredactie

  • Quak, A. (reviewer) (2016-2021). Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik (Journal).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden bekend