Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

mw. prof. dr. B.E. (Barbara) Reinhartz

Personen- en familierecht, in het bijzonder het familievermogensrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Afd. Privaatrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer:A 8.12
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
 • Profiel

  Werkzaamheden

  Prof. Reinhartz geeft colleges in de vakken relatievermogensrecht en erfrecht. Deze vakken zijn populaire keuzevakken voor de masterstudenten Privaatrechtelijke rechtspraktijk die zich willen specialiseren op het terrein van het vermogensrecht in het algemeen en het familievermogensrecht in het bijzonder.

  Zij geeft colleges binnen het nieuwe vak personen- en familierecht; een vak dat verplicht is in alle juridische bachelor-opleidingen.

  Zij publiceert op het terrein van het familierecht en het familievermogensrecht.
  Zij geeft regelmatig postacademische cursussen op bovengenoemde terreinen. Zij was lid van expert groups van de EC op het terrein van het internationale erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Zij wordt regelmatig als spreker en panellid gevraagd op nationale en internationale conferenties op het gebied van het (internationale) familievermogensrecht.

  Prof. Reinhartz maakt deel uit van de afdeling Privaatrecht. Zij is lid van de examencommissie en van de OR van de juridische faculteit.

 • Publicaties

  2019

  • Reinhartz, B. (2019). General and Final Provisions: Articles 61-70. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, & B. Reinhartz (Eds.), The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property (pp. 243-255). [61.01-70.02] Oxford: Oxford University Press.
  • Reinhartz, B. (2019). General and Final Provisions: Articles 61-70. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, & B. Reinhartz (Eds.), The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property (pp. 349-360). [61.01-70.01] Oxford: Oxford University Press.
  • Reinhartz, B. (2019). Scope and Definitions: Articles 1-3. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, & B. Reinhartz (Eds.), The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property (pp. 273-282). [1.01-3.11] Oxford: Oxford University Press.
  • Reinhartz, B. (2019). Scope and Definitions: Articles 1–3. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, & B. Reinhartz (Eds.), The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property (pp. 31-46). [1.01-3.22] Oxford: Oxford University Press.
  • Reinhartz, B. (2019). „Ehelicher Güterstand“: welche Fragen werden von der Verordnung erfasst, welche fallen nicht in den Anwendungsbereich? ERA Forum, 20(2), 167-177. https://doi.org/10.1007/s12027-019-00568-8 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). De wettelijke gemeenschap van goederen (titel 1.7) vanaf 2018. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (6e ed., pp. 225-242). Deventer: Wolters Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2019). De wettelijke gemeenschap van goederen (titel 1.7) vóór 2018. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (6e ed., pp. 103-224). Deventer: Wolters Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2019). Geregistreerd partnerschap. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (6e ed., pp. 381-390). Deventer: Wolters Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2019). IPR-huwelijksbetrekkingen en de nieuwe Europese verordeningen voor het IPR-huwelijksvermogensrecht en het IPR-partnerschapsrecht. In P. Vlas (Ed.), Nieuw IPR-relatievermogensrecht (pp. 63-74). (WPNR Boekenreeks; Vol. 9). Den Haag: Sdu.
  • Reinhartz, B. E. (2019). Rechten en verplichtingen van echtgenoten (titel 1.6). In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (6e ed., pp. 39-102). Deventer: Wolters Kluwer.

  2018

  • Reinhartz, B. E. (2018). Champ d'application et définitions, Dispositions générales et finales. In Commentaire des règlements européens sur la liquidation des régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés (1 ed., pp. 31-48 , 243-252, 267-276 en 307-311). (Commentaire Dalloz). Parijs: Dalloz.
  • Reinhartz, B. E. (2018). IPR-huwelijksbetrekkingen en de nieuwe Europese verordeningen voor het IPR-huwelijksvermogensrecht en het IPR-partnerschapsvermogensrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 149(7216), 900-906. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Verordening (EU) nr. 650/2012 bevoegdheid, toepasselijke recht, erkenning en tenuitvoerlegging beslissingen op het gebied van erfopvolging, alsmede instelling Europese erfrechtverklaring. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van Boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (7e ed., pp. 579-680). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Reinhartz, B. (2015). Allgemeine und Schlussbestimmungen. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, F. Odersky, & B. Reinhartz (Eds.), EU-Erbrechtsverordnung: Kommentar (pp. 323-335). Köln: Otto Schmidt. [details]
  • Reinhartz, B. (2015). Certificat successoral européen. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, F. Odersky, & B. Reinhartz (Eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions (pp. 217-265). Paris: Dalloz. [details]
  • Reinhartz, B. (2015). Dispositions générales et finales. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, F. Odersky, & B. Reinhartz (Eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions (pp. 267-277). Paris: Dalloz. [details]
  • Reinhartz, B. (2015). European Certificate of Succession. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, F. Odersky, & B. Reinhartz (Eds.), EU regulation on succession and wills: commentary (pp. 245-298). Köln: Otto Schmidt. [details]
  • Reinhartz, B. (2015). Europäisches Nachlasszeugnis. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, F. Odersky, & B. Reinhartz (Eds.), EU-Erbrechtsverordnung: Kommentar (pp. 267-323). Köln: Otto Schmidt. [details]
  • Reinhartz, B. (2015). General and final provisions. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, F. Odersky, & B. Reinhartz (Eds.), EU regulation on succession and wills: commentary (pp. 298-308). Köln: Otto Schmidt. [details]

  2014

  • Reinhartz, B. (2014). Van de traditionele familie naar de informele familie naar de patchwork familie: veranderingen in de positie van de langstlevende in het Nederlandse erfrecht. In D. De ruysscher, & E. Alofs (Eds.), Het nieuw samengesteld gezin: recht en geschiedenis = Blended families: law and history (pp. 119-145). Antwerpen: Maklu. [details]

  2013

  • Reinhartz, B. E. (2013). Gezamenlijk gezag over kinderen die buiten huwelijk zijn geboren: enkele kanttekeningen bij de invoering van nieuwe wetgeving in Duitsland per 19 mei 2013. In J. H. de Graaf, C. Mak, P. J. Montanus, & F. K. van Wijk (Eds.), Rechten van het kind en waardigheid (pp. 87-108). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2012

  • Reinhartz, B. E. (2012). De wettelijke gemeenschap van goederen (titel 1.7). In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (5e ed., pp. 105-226). Deventer: Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2012). Geregistreerd Partnerschap. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (5e ed., pp. 369-378). Deventer: Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2012). Rechten en verplichtingen van echtgenoten (titel 1.6). In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (5e ed., pp. 39-103). Deventer: Kluwer.

  2009

  • Reinhartz, B. E. (2009). International matrimonial property law: developments in the Netherlands, Europe and South Africa. Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, 2009(1), 124-134. [details]

  2015

  • Reinhartz, B. E. (2015). Scenes uit een huwelijk. Oftewel: beter ten halve gekeerd... Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 37(1), 4-12. [3]. [details]

  2012

  • Heinze-Briesemeister, K., & Reinhartz, B. (2012). Invloed van islamitische rechtsfiguren in het civiele recht in Duitsland en Nederland: preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; No. 71). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Afstemming Boek 10 BW en Boek 1 BW hapert een beetje. Tijdschrift Erfrecht, 13(5), 94-95. [details]

  2010

  • Kolkman, W. D., Reinhartz, B. E., Verstappen, L. C. A., & van Vijfeijken, I. J. F. A. (Eds.) (2010). Erfrecht relatievermogensrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 3e dr. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). De wettelijke gemeenschap van goederen. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. - 4e herz. dr. (pp. 93-198). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Geregistreerd partnerschap. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. - 4e herz. dr. (pp. 385-393). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Inleiding in het Duitse huwelijksvermogens- en erfrecht. Kwartaalbericht Estate Planning, 2010(4), 3-9. [52]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Rechten en verplichtingen van echtgenoten. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. - 4e herz. dr. (pp. 37-92). Deventer: Kluwer. [details]
  • de Bruijn, A. R., Huijgen, W. G. (Ed.), & Reinhartz, B. E. (Ed.) (2010). Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. - 4e herz. dr. Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • Reinhartz, B. E. (2009). Leidt mede-eigendom tot medeaansprakelijkheid bij schade, toegebracht door een onroerende zaak? Tijdschrift Erfrecht, 10(5), 77-79. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Verrekenen: nominaal of naar evenredigheid? In A. H. N. Stollenwerck, F. A. Groote Wassink, E. W. J. Ebben, & WJ. J. G. Speetjens (Eds.), In dienst van het recht grenzen verleggen: liber amicorum aangeboden aan prof. mr. Gr. van der Burght (pp. 185-198). Deventer: Kluwer. [details]

  2008

  • Bos, T. M., Dankers-Hagenaars, D., Oderkerk, M., & Reinhartz, B. E. (2008). Inleiding: Derden in het privaatrecht: processen van betrokkenheid en distantie. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 1-13). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). De Europese Verklaring van Erfrecht: de bescherming van crediteuren en debiteuren der nalatenschap. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 301-331). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Een uitweg uit de impasse van wetsvoorstel 28 867, de herziening van de gemeenschap van goederen? Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 30(2), 28-35. [details]
  • Reinhartz, B. E., Oderkerk, A. E., Bos, T. M., & Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (Eds.) (2008). Derden in het privaatrecht. (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2007

  • Reinhartz, B. E. (2007). De Australische erfenis of welke kinderen erven mee? Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 29(7/8), 164-166. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2007). Recent Changes in the Law of Succession in the Netherlands. In J. H. M. van Erp, & L. P. W. van Vliet (Eds.), Netherlands Reports to the Seventeenth International Congress of Comparative Law (pp. 59-81). Antwerpen/Oxford: Intersentia. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2007). Recent Changes in the Law of Succession in the Netherlands: On the Road towards a European Law of Succession? Electronic Journal of Comparative Law, 11(1), 1-18.

  2006

  • Cappon, C. M., & Reinhartz, B. E. (2006). Rechtszekerheid en doelmatigheid in het testamentair erfrecht. De opstelling en afwikkeling van testamenten in Nederland, Frankrijk, België en Duitsland mede bezien in historisch perspectief. In A. F. Salomons, & G. J. P. de Vries (Eds.), Pro forma? Essays on the Role of Formal Rules and Formal Requirements in Private Law (pp. 235-273). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). De nieuwe voorstellen ter aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 1(28), 3-14. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Internationaal privaatrechtelijke aspecten van de schenking in Nederland en België. Kwartaalbericht Estate Planning, 2006(3), 14-20. [details]

  2005

  • Gerver, P. H. M., & Reinhartz, B. E. (Eds.) (2005). 100 jaar notarieel toezicht. (Ars notariatus; No. 130). Amsterdam/Deventer: Stichting tot bevordering der notariële wetenschap/Kluwer. [details]

  2004

  • Reinhartz, B. E. (2004). Het wetsvoorstel Wet conflictentecht geregistreerd partnerschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 135(6576), 491-498. [details]

  2003

  • Reinhartz, B. E. (2003). Contractsvrijheid versus echtgenotenbescherming. In M. W. Hesselink, E. Du Perron, & A. Salomons (Eds.), Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (pp. 213-228). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]

  2002

  • Reinhartz, B. E. (2002). Codicillen en uitsluitingsclausules. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, oktober(nr. 63), 14-14. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2002). Flitsscheidingen in Nederlands-Duitse verhoudingen. In H. F. G. Lemaire, & P. Vlas (Eds.), Met recht verkregen : bundel opstellen aangeboden aan mr. Ingrid S. Joppe (pp. 155-166). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2002). The Netherlands. In C. Hamilton, & A. Perry (Eds.), Family law in Europe, 2nd edition (pp. 438-467). London: Butterworths. [details]

  1997

  • Reinhartz, B. E. (1997). Derdenbescherming in het huwelijksvermogensrecht (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden). (Ars notariatus; No. 81). Deventer: Kluwer.

  2020

  • Reinhartz, B. E. (2020). Na ontbinding van de huwelijksgemeenschap: recente wetswijzigingen en overgangsrecht (2012-2018). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 42(4), 105-110. [25]. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2020). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (zaaknr. 200.248.214/01: Tussen samenwoners is de natuurlijke verbintenis jegens de ander omgezet in een civiele verbintenis), No. 3, No. ECLI:NL:GHARL:2019:7586 , Sep 10, 2019. (Jurisprudentie Personen- en familiercht; Vol. 2020, No. 1).
  • Reinhartz, B. E., (2020). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (zaaknr. 200.259.271/01 en 200.259.339/01: Spijtoptant: toch liever echtscheiding dan scheiding van tafel en bed), No. 6, No. ECLI:NL:GHARL:2019:10082 , Nov 19, 2019. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2020, No. 1).
  • Reinhartz, B. E., (2020). Case note: Rb. Den Haag (nr. C/02/364073 / FA RK 19-5171: Rechter kan een scheiding van tafel en bed niet opheffen), No. 5, No. ECLI:NL:RBZWB:2019:4855 , Nov 07, 2019. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2020, No. 1).
  • Reinhartz, B. E., Blokland, P., Schoenmaker, F. A. M., Sonneveldt, F., Stollenwerck, F., & van Valburch, M. (2020). Coronacrisis: nood eist wet! Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2020(2), 6-12. [5].

  2019

  • Reinhartz, B. E. (2019). De Hoge Raad hakt de knoop door: wel een reprise als met privégeld consumptieve uitgaven zijn betaald. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 29(6), 4-5. [25]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Het nieuwe huwelijksvermogensrecht in Nederland. In G. P. van Nifterik, J. de Vries, & M. de Wilde (Eds.), De Achterkant van Minerva: Opstellen aangeboden aan prof. Kees Cappon ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (pp. 60-73). Amsterdam: Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
  • Reinhartz, B. E. (2019). Relatievermogensrecht. In M. Schoenmaker, & H. Stubbé (Eds.), Notamail verklaard. Selectie Notamails 2018 (1 ed., Vol. 2019, pp. 30-38). Den Haag: Sdu.
  • Reinhartz, B. E. (2019). Verkrijging privé of gemeen? Het arrest van de Hoge Raad van 8 september 2017 nader bekeken. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 29(9), 8-10. [36]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Zes-maandstermijn voor eerste huwelijksdomicilie ook aanhouden bij de Huwelijksvermogensrechtverordening? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 29(12), 4-7. [50]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). ‘Wie is aansprakelijk indien het vergoedingsrecht niet kan worden voldaan’. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 20(4), 18. [16]. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: HR (nr. 16/06046: In hoeverre valt een ontslagvergoeding in de als gevolg van een echtscheiding te verdelen huwelijksgemeenschap?): Ontslagvergoeding: één wel en één niet in stamrecht-bv of -verzekering ondergebracht. Verknochtheid. Vervanging loon of pensioen. Whiplashdoctrine., No. 1, No. ECLI:NL:HR:2018:270, Feb 23, 2018. (JPF; Vol. 2019, No. 1).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: HR (nr. 16/06046: Ontslagvergoeding: een wel en een niet in stamrecht-bv of –verzekering ondergebracht; verknochtheid; vervanging loon of pensioen; whiplash-doctrine), No. 1, No. ECLI:NL:HR:2018:270, Feb 23, 2018. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 1).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: HR (nr. 18/00548: Schenking onder uitsluitingsclausule: reprise indien daarmee consumptieve gemeenschapsschulden zijn betaald), No. 42, No. ECLI:NL:HR:2019:504, Apr 05, 2019. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 3).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: HR (nr. 18/00773: Geen vergoedingsrecht op grond van art. 1:87 BW analoog tussen ongehuwd/ongeregistreerd samenwoners. Vrouw betaalt verbouwing van huis van de man. Geen ongerechtvaardigde verrijking, omdat de man de verbouwing niet wilde en de verbouwing niet noodzakelijk was), No. 122, No. ECLI:NL:HR:2019:707, May 10, 2019. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 7).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: HR (nr. 18/01583: Hoge Raad maakt verschil tussen bewijslast t.a.v. omvang en waarde van het te verrekenen vermogen bij art. 1:141 lid 3 BW), No. 67, No. ECLI:NL:HR:2019:637, Apr 19, 2019. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 4).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: HR (nr. 18/01656: De Hoge Raad gaat niet om inzake het overgangsrecht van art. 1:102 BW), No. 101, No. ECLI:NL:HR:2019:958, Jun 14, 2019. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 6).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: HR (nr. 18/02659: Als de ontslagvergoeding bedoeld is als inkomenssuppletie voor de nahuwelijkse periode, dan is deze vergoeding geheel verknocht, ook als de desbetreffende echtgenoot na een maand alweer aan het werk is), No. 121, No. ECLI:NL:HR:2019:273, Feb 22, 2019. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 7).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: Hof Amsterdam (zaaknr. 200.237.053/01: Omdat het vermogen van de man tussen de eerste aanleg en het hoger beroep onder bewind is gesteld, dient de bewindvoerder als formele procespartij mede in de procedure te worden betrokken), No. 94, No. ECLI:NL:GHAMS:2018:3741, Oct 16, 2018. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 5).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 200.201.071/01: Boon/Van Loon; gedeeltelijke rechtsverwerking aangenomen), No. 22, No. ECLI:NL:GHARL:2018:3623, Apr 17, 2018. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 2).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (zaaknr. 200.219.773_01: Uitleg van het samenlevingscontract leidt ertoe dat de man geen vergoeding krijgt voor verfraaiingskosten van de voormalige gezamenlijke woning; de regeling van vergoedingsrechten voor gehuwden geldt niet voor samenwoners; de vrouw kan geen aandeel claimen in een belastingvoordeel wegens aftrek van de kosten van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, omdat deze kosten niet aftrekbaar zijn ), No. 124, No. ECLI:NL:GHSHE:2018:4881, Nov 27, 2018. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 7).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (zaaknr. 200.247.082_01 en 200.247.098_01: In een IPR-huwelijk, waarop het Nederlandse huwelijksvermogensrecht van toepassing is en vanwege de afgesproken huwelijkse voorwaarden een scheiding van goederen geldt, wordt art. 1:131 BW toegepast ten aanzien van goederen waarvan geen van partijen zijn privé-eigendom kan bewijzen), No. 144, No. ECLI:NL:GHSHE:2019:1183, Mar 28, 2019. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 8).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (zaaknr. 200.254.461/01 en 200.254.464/01: Advocaatkosten voor verkrijging erfenis onder uitsluitingsclausule zijn privéschuld), No. 148, No. ECLI:NL:GHDHA:2019:2766 , Sep 25, 2019. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 8).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem (zaaknr. 200.227.541: Geen verrekening van betaalde rente bij aanschaf perceel grond, want die leidt niet tot vermogensvorming), No. 44, No. ECLI:NL:GHARL:2019:1283, Jan 17, 2019. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 219, No. 3).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden zp Leeuwarden (zaaknr. 200.249.247/01, nr. 200.255.681/01: De neven van rechthebbende zijn bewindvoerders over zijn vermogen. Zij werken goed samen met de testamentair bewindvoerder over het vermogen dat van moeder is geërfd. Er is geen reden voor ontslag van de bewindvoerders), No. 96, No. ECLI:NL:GHARL:2019:4505 , May 23, 2019. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 5).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: Hof Den Haag (zaaknr. 200.218.275/01: Vormvereisten huwelijkse voorwaarden; geen allonge; vaststelling verrekenvordering niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding), No. 25, No. ECLI:NL:GHDHA:2018:2415, Sep 19, 2018. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 2).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: Hof Den Haag (zaaknr. 200.247.410/01: Ondanks dat de vrouw zich pas na acht maanden bij de man voegde, wordt toch een eerste gezamenlijke woonland onder het Haags huwelijksvermogensverdrag 1978 aangenomen. De internrechtelijke wijzigingen in het toepasselijke recht worden meegenomen), No. 103, No. ECLI:NL:GHDHA:2019:1960, Jun 26, 2019. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 6).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: Rb. Den Haag (nr. C/09/545013 / HA ZA 17-1317: Vereisten verdeling woning na 23 jaar stilzitten): Verdeling woning: vereisten. 23 jaar stilzitten. Peildatum waarde woning. Gebruiksvergoeding. Rechtsverwerking., No. 4, No. ECLI:NL:RBDHA:2018:11659 , Oct 03, 2018. (JPF; Vol. 2019, No. 1).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: Rb. Den Haag (nr. C/09/549970 / FA RK 18-2005: Vallen de kosten voor de beleggingsverzekering rond de ontbinding van de huwelijksgemeenschap ook onder de draagplichtregels van art. 1:84 BW?), No. 105, No. ECLI:NL:RBDHA:2019:4401 , May 09, 2019. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 6).
  • Reinhartz, B. E., (2019). Case note: Rb. Gelderland zp Arnhem (nr. NL18.18862: Omdat niet is voldaan aan het opzetvereiste van art. 3:194 lid 2 BW, is er geen sprake van verzwijging van het in een kapitaalverzekering opgebouwde vermogen), No. 81, No. ECLI:NL:RBGEL:2019:1376, Mar 21, 2019. (Jurisprudentie Personen- en familierecht; Vol. 2019, No. 5).

  2018

  • Kolkman, W. D., Reinhartz, B. E., Verstappen, L. C. A., & Van Vijfeijken, I. J. F. A. (Eds.) (2018). Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van Boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. (7e ed.) (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. (2018). Relatievermogensrecht. In F. A. M. Schoenmaker, & J. P. M. Stubbé (Eds.), Notamail verklaard: Selectie Notamails 01-01-2017 t/m 21-12-2017 (pp. 24-31). Den Haag: Sdu.
  • Reinhartz, B. E. (2018). Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel), Afdeling 3: Het huwelijksvermogensregime. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (10e ed., pp. 2617-2620). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel), Art. 43-art. 53. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (10e ed., pp. 2649-2658). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel), Titel 12: Erfrecht. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van Boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (7e ed., pp. 533-540). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Burgerlijk Wetboek Boek 4, Titel 5: Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen. Afd.1-afd. 4. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van Boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (7e ed., pp. 165-192). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). De ouderlijke boedelverdeling. In W. G. Huijgen, G. G. B. Boelens, B. E. Reinhartz, & F. Sonneveldt (Eds.), Compendium Erfrecht (7e ed., pp. 264-270). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). De rechtspositie van de erfgenamen. In W. G. Huijgen, G. G. B. Boelens, B. E. Reinhartz, & F. Sonneveldt (Eds.), Compendium Erfrecht (7e ed., pp. 215-240). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Gevolgen van de erfopvolging. In W. G. Huijgen, G. G. B. Boelens, B. E. Reinhartz, & F. Sonneveldt (Eds.), Compendium Erfrecht (7e ed., pp. 186-214). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Hoe werkt art. 10:45/46 BW voor in 2018 ontstane beperkte gemeenschappen? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 28(11), 8-10. [51]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Testamentair erfrecht. Nrs. 141-226. In W. G. Huijgen, G. G. B. Boelens, B. E. Reinhartz, & F. Sonneveldt (Eds.), Compendium Erfrecht (7e ed., pp. 143-185). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Titel 1.7 BW. In S. Wortmann (Ed.), Groene Serie Personen- en Familierecht (Groene Serie). Deventer: Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2018). Verdrag betreffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen van het huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenooten in hunne persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hunne goederen. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (10e ed., pp. 2659-2664). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van Boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (7e ed., pp. 553-577). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (10e ed., pp. 2621-2648). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Verdrag inzake wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van Boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (7e ed., pp. 541-552). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Vereffening van de nalatenschap. In W. G. Huijgen, G. G. B. Boelens, B. E. Reinhartz, & F. Sonneveldt (Eds.), Compendium Erfrecht (7e ed., pp. 241-263). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Gerechtshof 's-Hertogenbosch (nr. 200.175.830_01: Uitleg echtscheidingsconvenant. Verdeling erfenis onder uitsluitingsclausule. Haviltex-maatstaf. Bewijslastverdeling), No. 42, No. ECLI:NL:GHSHE:2017:4213, Oct 03, 2017. (JPF; Vol. 14, No. 3).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie: Leeuwarden (nr. 200.149.223/01 en 200.149.223/02 en 200.149.274/01 en 200.149.274/02: Verdeling aandelen buitenlandse vennootschap door de rechter. Rekening houden met ieders belangen), No. 104, No. ECLI:NL:GHARL:2017:9639, Nov 02, 2017. (JPF; Vol. 14, No. 104).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie: Leeuwarden (nr. 200.199.913/01: Ongehuwde samenwoners met samenlevingscontract. Gezamenlijke woning. Aflossingen worden gerekend tot de huishoudkosten indien betaald van en/of-rekening. Vrouw was enig verzekeringnemer van een kapitaalverzekering en betaalde als alleen verdiener alle rente en aflossingen. Geen verrekening waarde polis ten gunste van de man.), No. 141, No. ECLI:NL:GHARL:2018:5401, Jun 12, 2018. (JPF; Vol. 14, No. 8).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden locatie: Leeuwarden (nr. 200.212.233/01: Tot huwelijksgemeenschap behoort aandeel in nalatenschappen van de ouders van de man. Gevolgen lening van vader van de man aan de man. Aansprakelijkheid. Draagplicht. Verjaring.), No. 140, No. ECLI:NL:GHARL:2018:4629 , May 22, 2018. (JPF; Vol. 14, No. 8).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Gerechtshof Den Haag (nr 200.199.913/01: Samenlevingscontract. Draagplicht huishoudelijke schulden. Haviltex. Obligatoire eenvoudige gemeenschap), No. 143, No. ECLI:NL:GHDHA:2017:3513, Nov 07, 2017. (JPF; Vol. 14, No. 8).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Gerechtshof Den Haag (nr. 200.210.384/01: Schuld uit eerder huwelijk van de man niet verknocht; hij moet wel de schuld 100% dragen), No. 105, No. ECLI:NL:GHDHA:2017:3169, Oct 25, 2017. (JPF; Vol. 14, No. 6).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: HR (nr. C04/196HR: Eenvoudige gemeenschap naast gemeenschap van vruchten en inkomsten. Ongelijke financiering. Grootte aandelen echtgenoten. Verdeling meerwaarde overeenkomstig grootte aandelen deelgenoten.), No. 80, No. ECLI:NL:HR:2006:AU8938, Apr 21, 2006. (JPF; Vol. 2018, No. 5).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (nr. 200.177.918_01: Bewijskracht echtscheidingsconvenant. Blinde verdeling. Vaststellingsovereenkomst), No. 60, No. ECLI:NL:GHSHE:2017:5489, Dec 12, 2018. (JPF; Vol. 14, No. 4).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Hof's-Hertogenbosch (nr. 200.207.862_01: Wettelijke gemeenschap van goederen. Schuld art. 4:13 BW. Draagplicht, aansprakelijkheid, verhaal), No. 3, No. ECLI:NL:GHSHE:2017:4267, Oct 05, 2017. (JPF; Vol. 14, No. 1).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Rb. Amsterdam (nr. C/13/607834 / FA RK 16-3138 en C/13/618476/FA RK 16-7633: IPR-huwelijksvermogensrecht. Recht van nauwste band. Bijzondere omstandigheden nopen tot afwijking hoofdregel van art. 1:100 BW. Woning en inboedel blijven buiten de gemeenschap. Verknochtheid.), No. 83, No. ECLI:NL:RBAMS:2017:8292, Nov 01, 2017. (JPF; Vol. 14, No. 5).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Rb. Amsterdam (nr. C/13/623747 / HA ZA 17-165: Mogelijk schijnhuwelijk. Actie tot verdeling ingesteld 19 jaar na de echtscheiding. Afspraak om ieder het oorspronkelijk zijne toe te delen kan thans niet meer aangetoond worden. Rechtsverwerking), No. 145, No. ECLI:NL:RBAMS:2018:3969, Jun 06, 2018. (JPF; Vol. 14, No. 8).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Rb. Den Haag (nr. C/09/489345 / HA ZA 15-632: Samenwoners. Huis op beider naam. Meerinbreng leidt tot vergoedingsrecht. Stilzwijgende afspraken. Matiging op grond van redelijkheid en billijkheid.), No. 84, No. ECLI:NL:RBDHA:2016:1665, Feb 03, 2016. (JPF; Vol. 14, No. 5).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Rb. Gelderland locatie: Arnhem (nr. C/05/318506/HA ZA 17-188: Samenwoners. Woning op naam van de man. Ontslag uit hoofdelijkheid lukt niet. Aansprakelijkheid en draagplicht ex-samenwoningspartner voor lening en onderwaarde woning. Verjaring tussen samenwoners. Uitspraak in begrijpelijke taal.), No. 85, No. ECLI:NL:RBGEL:2018 :638, Jan 24, 2018. (JPF; Vol. 14, No. 5).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Rb. Midden-Nederland locatie: Lelystad (Levenstestament. Geen onderbewindstelling omdat rechthebbende dat per se niet wil), No. 17, No. ECLI:NL:RBMNE:2017:5104, Oct 12, 2017. (JPF; Vol. 14, No. 1).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Rb. Noord-Holland locatie: Haarlem (nr. c/15/257850/FA RK 17-2232: Zaaksvervanging. Geen 'vliegend onroerend goed'. 'Bij de verkrijging'), No. 146, No. ECLI:NL:RBNHO:2018:1250, Feb 07, 2018. (JPF; Vol. 14, No. 8).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Rb. Oost-Brabant locatie 's-Hertogenbosch (nr. C-01-291668 - HA ZA 15-236: WVPS. Afbouw pensioen in eigen beheer. Conversie pensioenaanspraken. Bankgarantie.), No. 43, No. ECLI:NL:RBOBR:2017:5229, Sep 20, 2017. (JPF; Vol. 14, No. 3).
  • Reinhartz, B. E., (2018). Case note: Rb. Rotterdam (C/10/531994 / HA ZA 17-744: Gezamenlijke woning. Man slaagt er niet in om de woning en de daarbij behorende lening over te nemen. Rechtbank gaat over tot verdeling in die zin dat de woning aan een derde moet worden verkocht. Man moet medewerking verlenen. Sterke arm als stok achter de deur), No. 148, No. ECLI:NL:RBROT:2018:4683, May 30, 2018. (JPF; Vol. 14, No. 8).

  2017

  • Reinhartz, B. E. (2017). Burgerlijk Wetboek Boek 10, Titel 12: Erfrecht. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12e ed., Vol. 3, pp. 6252-6264). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2017). Burgerlijk Wetboek Boek 10, Titel 3, Afdeling 3: Het huwelijksvermogensregime. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12e ed., Vol. 3, pp. 6252-6264). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2017). Burgerlijk Wetboek Boek 4, Titel 5: Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12e ed., Vol. 2, pp. 2577-2604). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). Kernoverzicht bij artikelen 4:182-4:223 BW. In Groene Serie Erfrecht (Groene Serie erfrecht). Deventer: WoltersKluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2017). Toestemming bij borgstelling; weer een puzzelstukje erbij. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 27(6), 13-14. [29]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). Weet wat je uitsluit! JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 27(12), 3-4. [52]. [details]
  • Reinhartz, B. E., & Steegmans, A. M. (Eds.) (2017). Rechtspraak relatievermogensrecht. (5 ed.) (Rechtspraak). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: GHARL (nr. 200.144.706/01: Faillissement echtgenoot, terugneemrecht andere echtgenoot. Peildatum), No. 122, No. ECLI:NL:GHARL:2016:5855, Jul 19, 2017. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 13, No. 7).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (nr. 200.179.722: Beperkte uitsluitingsclausule. Uitleg testament), No. 123, No. ECLI:NL:GHARL:2016:9010, Nov 10, 2016. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 13, No. 7).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (nr. 200.190.122/01: Militair invalidenpensioen. Uitkeringen staande huwelijk niet verknocht), No. 22, No. ECLI:NL:GHARL:2016:9068, Nov 08, 2016. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 2).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Gerechtshof Den Haag (nr. 200.181.783/01: Verdeling huwelijksgemeenschap door de rechter: alleen bij geschil tussen partijen. Proceskostenveroordeling.): Noot heeft ook betrekking op HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY4279, JPF 2017/60, No. 63, No. ECLI:NL:GHDHA:2016:2371, Jul 20, 2016. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 4).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Gerechtshof Den Haag (nr. 200.187.718/01 en 200.190.268/01: Woning in mede-eigendom. Draagplicht voor hypothecaire geldlening), No. 82, No. ECLI:NL:GHDHA:2017:344, Feb 15, 2017. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 5).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Gerechtshof Den Haag (nr. 200.189.636/01 en 200.189.637/01: Verdeling echtelijke woning. Waardering onderwaarde. Draagplicht ieder voor de helft), No. 100, No. ECLI:NL:GHDHA:2017:1174, Apr 12, 2017. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 6).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: HR (nr. 14/03958: Borgstelling voor overbruggingskrediet. Peildatum voor handeling in de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap), No. 3, No. ECLI:NL:HR:2015:3606, Dec 15, 2015. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 1).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: HR (nr. 14/04610: Vergoedingsrecht bij gezamenlijk aangeschafte woning. Bij verdeling en verrekening naast de laesio enormis geen plaats voor algemene dwalingsactie.), No. 79, No. ECLI:NL:HR:2015:1871, Jul 10, 2015. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 5).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: HR (nr. 15/02904: Wettelijk deelgenootschap. Overgangsrecht. Verdeling of verrekening van gemeenschappelijke goederen. Bestuur goederen in een eenvoudige gemeenschap. Overlaten van bestuur, verplichting tot rekening en verantwoording over die goederen), No. 121, No. ECLI:NL:HR:2017:156, Feb 03, 2017. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 13, No. 7).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: HR (nr. 15/05398: Verdeling, Verbeurdverklaring wegens verzwijgen, Peildatum), No. 143, No. ECLI:NL:HR:2017:565, Mar 31, 2017. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 13, No. 8).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: HR (nr. 15/05538: IPR-erfrecht en -huwelijksvermogensrecht. Voorhuwelijkse verkrijging privé of gemeenschappelijk.), No. 41, No. ECLI:NL:HR:2017276, Feb 17, 2017. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 3).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: HR (nr. 16/03828: Verdeling, Uitsluitingsclausule, Verkrijging in gemeenschap of in privé), No. 144, No. ECLI:NL:HR:2017:2274, Sep 08, 2017. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 13, No. 8).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (nr. 200 162 570_01: Verdeling echtelijke woning, vervaltermijn verhindert vernietiging van de verdeling. Man pleegt onrechtmatige daad door onvoldoende informatie te verschaffen over de waarde van de woning en de hoogte van de restschuld.), No. 84, No. ELCI:NL:GHSHE:2017:586, Feb 21, 2017. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 5).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (nr. 200.170.333_01: Verdeling huwelijksgemeenschap. Dwaling. Verrijking was niet ongerechtvaardigd.), No. 101, No. ECLI:NL:GHSHE:2016:5211, Nov 22, 2016. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 6).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (nr. 200.177.450/01: Afstorting pensioen. Gebondenheid pensioen-bv aan afspraken dga. Middellijke vertegenwoordiging. Kribbebijter-criterium), No. 23, No. ECLI:NL:GHSHE:2016:4690, Oct 18, 2016. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 2).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Hof Amsterdam (nr. 200.184.390/01: Echtscheiding vóór WVPS. Scheiding van goederen. Vaststellingsovereenkomst inhoudende finale kwijting. Geen pensioenaanspraken vrouw op grond van redelijkheid en billijkheid of contrair gedrag.), No. 43, No. ECLI:NL:GHAMS:2016:5435, Dec 20, 2016. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 3).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Rb. Amsterdam (nr. C/13/591397 / FA RK 15-5512 en C/13/601150 / FA RK 16-322: Verdeling huwelijksgemeenschap;, peildatum. Invloed (mislukte) mediation. Kosten andere woonruimte vóór inschrijving echtscheiding. Eenmanszaak; persoonlijke goodwill.), No. 85, No. ECLI:NL:RBAMS:2016:3870, Jun 22, 2016. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 5).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Rb. Noord-Holland locatie: Haarlem (nr. C/15/246911 / FA RK 16-4678: Geen partnerschapsvoorwaarden gemaakt voor het huwelijk. Geen vernietiging geregistreerd partnerschap vanwege dwaling), No. 67, No. ECLI:NL:RBNHO:2016:8300, Dec 12, 2016. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 4).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Rb. Rotterdam (nr. C/10/502688/KG ZA 16-590: Verhuur gezamenlijke woning is beheer dat gezamenlijk moet geschieden. Medewerking aan verkoop en levering. Dwangsom), No. 6, No. ECLI:NL:RBROT:2016:9051, Nov 15, 2016. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 1).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Rb. Rotterdam (nr. C/10/518763 / HA ZA 17-58: Verdeling, wanneer is er sprake van een verdeling, Sectorbevoegdheid, civiel of kanton), No. 148, No. ECLI:NL:RBROT:2017:5039, Jun 14, 2017. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 13, No. 8).
  • Reinhartz, B. E., (2017). Case note: Rb. Zeeland-West Brabant locatie: Breda (nr. C/02/317392 FA RK 16-3763: Toestemming verkoop echtelijke woning. Vervangende toestemming. Woonplaats vrouw die onder curatele is gesteld.), No. 65, No. ECLI:NL:RBZWB:2016:4237, Jul 05, 2016. (Jurisprudentie Personen- en Familierecht; Vol. 2017, No. 4).

  2016

  • Reinhartz, B. (2016). Die EuErbVO - einige persönliche Bemerkungen zur Entstehung der EuErbVO. In V. Lipp, & J. Münch (Eds.), Die neue Europäische Erbrechtsverordnung: Tagungsband (pp. 21-29). (Schriftenreihe des Instituts für Notarrecht der Georg-August-Universität Göttingen; No. 5). Bonn: Deutscher Notarverlag. [details]
  • Reinhartz, B. (2016). Relatievermogensrecht. In M. Schoenmaker, & H. Stubbé (Eds.), Notamail verklaard: selectie notamails 01-01-2015 t/m 30-06-2016 (pp. 188-193). Den Haag: Sdu Uitgevers.
  • Reinhartz, B. E. (2016). Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel), Titel 12: Erfrecht. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (6e ed., pp. 551-559). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Burgerlijk Wetboek Boek 4, Titel 5: Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen. Afd.1-afd. 3. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (6e ed., pp. 173-201). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Commentaar artikelen 1:96-101 BW. In S. Wortmann (Ed.), Groene Serie Personen- en familierecht (Vol. 2, pp. 96.1 to 101.4). [96-101] (Groene Serie Personen- en familierecht). Deventer: WoltersKluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2016). Huwelijkssluiting in plaats van partnerschapsregistratie; wat nu?! En wat betekent dit voor de dochter van partijen? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 26(7-8), 6-8. [34]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Personen- en familierecht. In A. M. J. van Buchem-Spapens, & I. de Waal-van Wessem (Eds.), Inleiding privaatrecht. - 13e druk (pp. 495-543). Groningen: Noordhoff.
  • Reinhartz, B. E. (2016). Selbsteintritt/Insichgeschäft door de gevolmachtigde en het nieuwe EPN-levenstestament. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 17(11), 16. [49]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Stoornis van bestuur in het huwelijksvermogensrecht: enkele overwegingen ten aanzien van de reikwijdte van artikel 1:92 lid 2 BW. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 26(1), [4]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (6e ed., pp. 561-572). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (6e ed., pp. 573-598). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Zaaksvervanging of vergoedingsrecht bij samengestelde rechtshandelingen? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 26(3), [16]. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zp. Arnhem (nr. 200.181.357 en 200.181.358: Kosten gezamenlijke voormalige echtelijke woning; verzorgingsverplichting op grond van art. 1:81 BW), No. ECLI:NL:GHARL:2016:6963, Aug 30, 2016. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 130).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Gerechtshof Den Haag (nr. 14/05835: Vervalbeding niet-uitgevoerd verrekenbeding van 2 jaar geldig. Vergoedingsrecht van voor 2012 nominaal; geen afwijking op grond van de redelijkheid en billijkheid of op grond van rechtsverwerking), No. ECLI:NL:2015:2993, Oct 14, 2015. (Jurispridentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 134).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Gerechtshof Den Haag (nr. 200.157.943/01 en 200.157.944/01: Draagplicht verkoopkosten en hypothecaire schuld overeenkomstig aandeel in mede-eigendom), No. ECLI:NL:GHDHA:2015:1902, Jun 24, 2015. (Jurispridentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 132).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Gerechtshof Den Haag (nr. 200.161.026/01 en 200.161.028/01: Verkeerde belegging overgespaard inkomen; vrouw niet aansprakelijk voor de schade. Vrouw had man van samenwoning moeten vertellen. Kosten onderzoeksbureau zij voor haar rekening), No. ECLI:NL:GHDHA:2015:2143, Jul 22, 2015. (Jurispridentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 133).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: HR (14/02658: Is de cautio Socini in strijd met artikel 4:4 BW?), No. ECLI:NL:HR:2015:3329, Nov 20, 2015. (Tijdschrift Erfrecht; Vol. 2016, No. 1). https://doi.org/10.5553/TE/187416812016017001002 [details]
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: HR (zaaknr. 15/04250: Ontslagvergoeding in stamrecht-BV gestort. Verknochtheid aan de hand van Whiplash-criterium bepaald), No. 93, No. ECLI:NL:HR:2016:1293, Jun 24, 2016. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 6).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer 200.161.943/01: Verknochtheid na wederbelegging letselschade uitkering, Lumpsum uitkering), No. 7, No. ECLI:NL:GHSHE:2015:4767, Nov 26, 2015. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer HD 200.151.705/01: Verdeling door de rechter, belangenafweging, waardering), No. 6, No. ECLI:NL:GHSHE:2015:4741, Nov 24, 2015. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Hof Amsterdam (zaaknr. 200.159.959/01: Echtscheidingsconvenant: beperking alimentatieduur op verzoek van de vrouw, welbewuste keuze. Geen bewuste keuze ten aanzien van uitsluiting pensioenverevening: geen beroep op uitsluiting pensienverevening), No. 43, No. ECLI:NL:GHAMS:2016:19, Jan 26, 2016. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 3).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Hof Den Haag (zaaknr. 200.162.468/01: Uitleg samenlevingscontract volgens Haviltex-criterium. Gevolgen ontbrekende administratie huishouden. Economische mede-eigendom), No. 58, No. ECLI:NL:GHDHA:2016:912, Mar 01, 2016. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 4).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Hoge Raad (zaaknr. 14/03973, 14/03973: Gebruiksvergoeding wegens voortgezet gebruik echtelijke woning. Ingangsdatum wettelijke rente per datum vaststeling gebruiksvergoeding, niet eerder), No. 76, No. ECLI:NL:HR:2016:493, Mar 25, 2016. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 5).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Hoge Raad (zaaknr. 14/03973: Gaat bij samenwoners voor de verrekening van huishoudkosten en de onderbedelingsvordering bij verdeling van de woning de wettelijke rente op hetzelfde moment lopen?), No. 41, No. ECLI:NL:HR:2016:493, Mar 25, 2016. (JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat; Vol. 2016, No. 9).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Rb. Amsterdam (rolnummer C/13/576623/FA RK 14-8683, C/13/577589/FA RK 14/9082, C/13/590333/FA RK 15/5008: Huwelijkse voorwaarden: bewijsvermoeden ten aanzien van lijfsieraden van de vrouw niet weerlegd, Gerechtigdheid tot goederen in eenvoudige gemeenschap), No. 8, No. ECLI:NL:RBAMS:2015:7489, Nov 04, 2015. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Rb. Amsterdam (rolnummer C/13/593779/FA RK 15-6582: Alimentatieconvenant samenwoners niet aanhechten aan beschikking, proceseconomie), No. 12, No. ECLI:NL:RBAMS:2015:7803, Nov 18, 2015. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Rb. Amsterdam (zaaknr. C/13/574392 / FA RK 14-7729: Postcodekanjer valt niet in gemeenschap van goederen. Peildatum is datum trekking. Eerdere premiebetaling is irrelevant), No. 96, No. ECLI:NL:RBAMS:2015:9150, Dec 23, 2015. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 6).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Rb. Oost-Brabant zp 's-Hertogenbosch (zaaknr. C/01/297152 / HA ZA 15-559: Omvang failliete boedel. Gewonnen prijs van de vrouw valt toch in faillissement van de man omdat zij niet kan aantonen dat zij de inleg (voor het grootste deel) heeft betaald. Vermenging gelden van beide echtgenoten op rekening van de vrouw leidt tot eenvoudige gemeenschap ondanks scheiding van goederen), No. 98, No. ECLI:NL:RBOBR:2016:3386, Jun 29, 2016. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 6).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Rb. Overijssel zp Almelo (zaaknr. C/08/168585 / FA RK 15-477: Huwelijkssluiting in plaats van aangaan geregistreerd partnerschap. Verzoek tot doorhaling huwelijksakte afgewezen. Geen dwaling.), No. 56, No. ECLI:NL:RBOVE:2016:306, Jan 29, 2016. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 4).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Rb. Overijssel zp Zwolle (voorzieningenrechter) (zaaknr. C/08/185857 / KG ZA 16-154: Ex-samenwoners zijn mede-eigenaren van een woning. Man is economisch eigenaar. Hij kan aan ex-partner/mede-eigenaar ontzeggen dat zij daar mag wonen, ook als de woning leeg staat.), No. 79, No. ECLI:NL:RBOVE:2016:1802, May 20, 2016. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 5).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Rb. Rotterdam (voorzieningenrechter) (zaaknr. C/10/488384 / KG ZA 15-1223: Pools huwelijksvermogensrecht. scheiding van goederen op grond van waarschijnlijk Poolse huwelijkse voorwaarden; geen vreemd recht-verklaring. Verhaal door Nederlandse verhuurder mogelijk alsof partijen waren gehuwd in Nederlandse gemeenschap van goederen), No. 47, No. ECLI:NL:RBROT:2015:9823, Dec 07, 2015. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 3).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Rb. Zeeland-West Brabant (C/02/14/733 R en C/02/14/734 R: Schuldsanering; gevolgen huwelijkssluiting in gemeenschap van goederen voor aansprakelijkheid schulden), No. 23, No. ECLI:NL:RBZWB:2015:7522, Nov 24, 2015. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 2).
  • Reinhartz, B. E., (2016). Case note: Rechtbank Gelderland zp Zutphen (zaaknr. 257610 FZ RK 14-113 en 269676 FZ RK 14-2032: Nietigverklaring geregistreerd partnerschap wegens dwaling afgewezen. Verdeling gemeenschap bij helfte), No. 42, No. ECLI:NL:RBGEL:2016:721, Feb 05, 2016. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2016, No. 3).

  2015

  • Reinhartz, B. E. (2015). Burgerlijk Wetboek Boek 1, Artikel 93 [Huwelijkse voorwaarden]. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (Groene serie). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Burgerlijk Wetboek Boek 1, Artikel 94 [Gemeenschap van goederen]. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (Groene serie). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Burgerlijk Wetboek Boek 1, Artikel 95 [Zaaksvervanging. Vergoeding]. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (Groene serie). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Burgerlijk Wetboek Boek 1, Artikel 96 [Verhaal schulden]. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (Groene serie). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Draagplicht voor schulden bij echtscheiding. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 25(1), [4]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Een variant op Kriek/Smit nader bekeken. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 25(3), [11]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Faillissement na echtscheiding: gevolgen voor verrekenvordering? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 25(6), [28]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Haags huwelijksvermogensverdrag 1978 ook van toepassing op huwelijken van gelijk geslacht? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2015(1), [5]. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2015). Case note: HR (rolnr. 14/03358: verkrijging onder uitsluitingsclausule, natrekking, zaaksvervanging), No. 99, No. ECLI:NL:HR:2015:1199; ECLI:NL:PHR:2015:146, May 01, 2015. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2015, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2015). Case note: Hof Amsterdam (rolnr. 200.151.808/01: peildatum verrekening, verrekening opgepotte winsten,; directe werking Wet verrekenbedingen), No. 44, No. ECLI:NL:GHAMS:2015:123, Jan 13, 2015. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2015, No. 3). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2015). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden (rolnr. 200.137.926: verdeling en finale verrekening, geen laesio enormis, aanvaarding te eigen bate en schade), No. 46, No. ECLI:NL:GHARL:2014:8056, Oct 21, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2015, No. 3). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2015). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden zp Leeuwarden (rolnr. 200.124.019/01: Vordering tot verrekening is concurrente vordering in later faillissement), No. 3, No. ECIL:NL:GHARL:2014:8071, Oct 21, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2015, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2015). Case note: Hof Den Haag (rolnr. 200.131.217/01: niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, uitleg verrekening van belastbaar inkomen als bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 1964, geen verrekening van opgepotte winsten), No. 101, No. ECLI:NL:GHDHA:2014:3624, Jun 11, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2015, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2015). Case note: Hof Den Haag (rolnr. 200.149.575/01: Verdeling door de rechter; aanleveren gegevens; verzoeken om boedelbschrijving in geval van een onwillige deelgenoot), No. 23, No. ECLI:NL:GHDHA:2014:3948, Nov 19, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2015, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2015). Case note: Hof Den Haag (rolnrs. 200.138.394/01 en 200.138.396/01: Huwelijksvermogensverdrag 1978 is van toepassing op huwelijken van gelijk geslacht), No. 22, No. ECLI:NL:GHDHA:2014:1975, May 28, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2015, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2015). Case note: Hof Den Haag (rolnrs. 200.161.510/01 en 200.161.511/01: Belang vrouw tot verdeling woning prevaleert), No. 138, No. ECLI:NL:GHDHA:2015:2564, Sep 23, 2015. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2015, No. 8). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2015). Case note: Rb. Gelderland zp Zutphen (vzr.) (rolnr. C/05/267426/KZ ZA 14-181: Wijziging huwelijkse voorwaarden naar beperkte gemeenschap; benadeling schuldeiser; Actio Pauliana), No. 24, No. ECLI:NL:RBGEL:2014:5276, Aug 13, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2015, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2015). Case note: Rb. Oost-Brabant zp 's-Hertogenbosch (rolnr. C/01/276617/HA ZA 14-244: Gemeenschappelijk appartement; verhuur door één deelgenoot; verdeling tegen leegwaarde), No. 6, No. ECL_NL:RBOBR:2014:7020, Nov 19, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2015, No. 1). [details]

  2014

  • Reinhartz, B. E. (2014). Overgangsrecht inzake de laesio enormis bij verrekenbedingen. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 24(2), 3-5. [6]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Peildata verdeling naar oud en naar nieuw recht. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 24(7-8), [39]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Twee uitspraken aangaande het verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:30 BW. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 24(5), 14-17. [29]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Uitleg van een uitsluitingsclausule. Tijdschrift Erfrecht, 2014(1), 6-11. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: HR (rolnr. 12/05400: peildatum verdeling), No. 24, No. ECLI:NL:HR:2013:2050; ECLI:NL:PHR:2013:869, Dec 20, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: HR (rolnr. 13/04341: overeenkomst met telefonie-aanbieder met 'gratis' telefoon, vermoeden van koop op afbetaling), No. 104, No. ECLI:NL:HR:2014:1385; ECLI:NL:PHR:2014:76, Jun 13, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: HR (rolnummer 13/01182: dubbele toedeling van hetzelfde saldo op een bankrekening), No. 46, No. ECL:NL:HR:2014:328; ECLI:NL:PHR:2013:1246, Feb 14, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 3). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnr. HD 200.124.167/01: draagplicht schulden bij echtscheiding, studieschuld, kortdurend huwelijk), No. 25, No. ECLI:NL:GHSHE:2013:6373, Dec 31, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnr. HD 200.132.462/01: gebruiksvergoeding echtelijke woning; fictief rendement; consumptieve schulden met de woning als onderpand buiten berekening gelaten), No. 107, No. ECLI:NL:GHSHE:2014:2160, Jul 15, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer HV 200.113.168/01: niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, verrekening woning met spaarhypotheek op naam man, redelijkheid en billijkheid), No. 4, No. ECLI:NL:GHSHE:2013:3410, Jul 11, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Hof Amsterdam (rolnr. 200.100.968/01: verspilling goederen der gemeenschap, afstand verjaring ereschuld), No. 89, No. ECLI:NL:GHAMS:2012:BY4163, Nov 20, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden, loc. Leeuwarden (rolnr. 200.126.645/01: verdeling door de rechter, algemeen belang), No. 105, No. ECLI:NL:GHARL:2014:5689, Jul 15, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem (rolnr. 200.127.946, 200.131.950: IPR-huwelijksvermogensrecht, rechtsmacht, toepasselijk recht: eerste gezamenlijke woonplaats), No. 93, No. ECLI:NL:GHARL:2014:1981, Mar 11, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden (rolnr. 200.126.374/01: toestemming schenking aan vriendin van echtgenoot, gevolgen vernietiging schenking, matiging), No. 92, No. ECLI:NL:GHARL:2014:760, Feb 04, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden, zp Leeuwarden (rolnummers 200.117.449 en 200.117.443: echtscheidingsconvenant: nihilbeding partneralimentatie en afstand van pensioenrechten, wilsvertrouwensleer, wilsgebreken), No. 23, No. ECLI:NL:GHARL:2013:8448, Nov 05, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Hof Den Haag (rolnr. 200.092.575: verdeling huwelijksgoederengemeenschap, discretionaire bevoegdheid rechter, gelijke draagplicht gemeenschapsschulden, regres), No. 140, No. ECLI:NL:GHDHA:2013:4308, Nov 12, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 8). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Hof Den Haag (rolnr. 200.117.432/01: koude uitsluiting, van huwelijkse voorwaarden afwijkend gedrag, redelijkheid en billijkheid), No. 94, No. ECLI:NL:GHDHA:2014:1346, Mar 25, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Hof Den Haag (rolnr. 200.133.088/01: samenlevingscontract, verrekening teveel betaalde huishoudkosten, vervalbeding), No. 141, No. ECLI:GHDHA:2014:3066, Sep 09, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 8). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Hof Den Haag (zaaknr. 200.138.549/01: bevoegdheid rechter tot verdeling alleen bij geschil), No. 106, No. ECLI:NL:GHDHA:2014:2265, Jul 02, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Rb Amsterdam (ktr.) (rolnr. 1423798 DX EXPL 13-15: vernietiging overeenkomst namens minderjarige 'op andere gronden', ontbrekende machtiging kantonrechter voor lening, verjaring), No. 44, No. ECLI:RBAMS:2013:9052, Dec 18, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Rb. Noord-Nederland (rolnr. /17/127311/HA ZA 13-161: verdeling gemeenschappelijk woning door middel van onzijdig persoon, verhaal vordering derde op onverdeelde helft, belangenafweging tussen mede-deelgenoot en crediteur), No. 26, No. ECLI:NL:RBNNE:2014:174, Jan 15, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Rb. Overijssel, loc. Almelo (rolnr. C/08/139912/HA ZA 13-247: opnemen convenant in echtscheidingsbeschikking, geen gevolgen voor aantastbaarheid convenant), No. 108, No. ECLI:NL:RBOVE:2014:4117, Jul 16, 2014. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2014). Case note: Rb. Rotterdam (rolnr. C/10/373236 / HA ZA 11-525: geen toestemming echtgenoot bij borgtocht, bewijslevering normale uitoefening bedrijf vennootschap), No. 27, No. ECLI:NL:RBROT:2013:10626, Dec 18, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2014, No. 2). [details]

  2013

  • Reinhartz, B. E. (2013). Enkele vragen van overgangsrecht aangaande het nieuwe huwelijksvermogensrecht. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 23(4), 7-9. [20]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Verrekening waarde onderneming ook zonder beding van verrekening van opgepotte winsten? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 23(9), 13-15. [45]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Wanneer begint de termijn van artikel 4:192 BW aangaande aanvaarding of verwerping? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 23(3), 15-16. [17]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Wanneer begint de termijn van artikel 4:192 BW te lopen? Tijdschrift Erfrecht, 14(1), 5-8. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2013). Case note: HR (rolnr. 10/05467, LJN BV6689: niet-uitgevoerd verrekenbeding, finaal als-of verrekenbeding, overgangsrecht laesio enormis, dwaling), No. 103, No. ECLI:NL:HR:2013:BV6689; ECLI:NL:PHR:2013:BV6689, Jan 25, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2013, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2013). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnr. HD 200.111.792/01: uitleg samenlevingsovereenkomst, verblijvingsbeding in geval van overlijden, vergoeding helft overwaarde aan niet-eigenaar woning, Haviltex-criterium), No. 142, No. ECLI:NL:GHSHE:2013:3759, Aug 13, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2013, No. 7). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2013). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer HD 200.079.515, LJN BW0990: samenwoners, kosteloos meewerken in bedrijf, berekening ongerechtvaardigde verrijking), No. 29, No. ECLI:NL:GHSHE:2012:BW0990, Apr 03, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2013, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2013). Case note: Hof Amsterdam (rolnr. 200.070.765, LJN BW1427: schuld uit geldlening niet verknocht, hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schuld, bestuur over vordering op naam, overgangsrecht), No. 105, No. ECLI:NL:GHAMS:2012:BW1427, Feb 14, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2013, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2013). Case note: Hof Amsterdam (rolnr. 200.117.652/01, LJN CA1866: verknochtheid schulden, afwijking van verdeling bij helfte o.g.v. redelijkheid en billijkheid), No. 106, No. ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1866, May 14, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2013, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2013). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden zp Leeuwarden (rolnr. 200.096.900/01, LJN BY8418: koude uitsluiting, geen correctie op huwelijkse voorwaarden op grond van onvoorziene omstandigheden of de redelijkheid en billijkheid, waardestijging onderneming door toenemend toerisme op Terschelling), No. 107, No. ECLI:NL:GHARL:2013:BY8418, Jan 15, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2013, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2013). Case note: Hof Arnhem-Leeuwarden zp Leeuwarden (rolnummer 200.119.434/01: ongehuwd samenwoners, meewerken in onderneming, geen gemeenschap van goederen, aanvaarding overeenkomst inzake beëindiging relatie), No. 148, No. ECLI:NL:GHARL:2013:6210, Aug 20, 2013. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2013, No. 8). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2013). Case note: Hof Leeuwarden (rolnummer 200.076.207/01, LJN BY4476: toestemming echtgenoot voor borgtocht, andere echtgenoot vervalste handtekening, eigen schuld versus onderzoeksplicht bank), No. 2, No. ECLI:NL:GHLEE:2012:BY4476, Nov 27, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2013, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2013). Case note: Hof Leeuwarden (rolnummers 200.082.380 en 200.082.384, LJN BY4281: periodiek verrekenbeding jaarlijks uitgevoerd, ondertekende berekeningen accountant gelden als vaststellingsovereenkomst), No. 1, No. ECLI:NL:GHLEE:2012:BY4281, Nov 13, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2013, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2013). Case note: Rb. Amsterdam (zaaknr. C/13/532527/HA ZA 12-1519, ECLI:NL:RBAMS:2013:4001: Murphy’s Law bij het testeren door een erflater die geen handtekening meer kan zetten), May 29, 2013. (Tijdschrift Erfrecht; Vol. 2013, No. 5). https://doi.org/10.5553/TE/187416812013014005002 [details]
  • Reinhartz, B. E., (2013). Case note: Rb. Dordrecht (rolnummer 97495/HA ZA 12-2086, LJN BY6972: samenwoners, geen vernietiging overeenkomst hoofdelijk schuldenaarschap), No. 51, No. ECLI:NL:RBDOR:2012:BY6972, Dec 19, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2013, No. 3). [details]

  2012

  • Reinhartz, B. E. (2012). Artikel 94. Gemeenschap van goederen. In Personen- en familierecht (losbladig) (pp. 94-1-94-98). (Groene serie). Deventer: Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2012). De Dozyclausule en het nieuwe recht. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 22(10), 17-18. [52]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Laatste nieuws op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 22(2), 12-13. [11]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Personen- en familierecht. In Personen- en familierecht (losbladig) (pp. 93-11-113-20). (Groene serie). Deventer: Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2012). Vorderingen kinderen bij een OBV zijn opeisbaar als langstlevende ouder 'gaat emigreren'. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 22(2), 10-12. [10]. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: HR (rolnummer 10/05187, LJN BW9769: koude uitsluiting: vergoedingsrechten ten aanzien van gezamenlijke woning, omzetting annuïteiten- in spaarhypotheek: peildatum vermogensvorming, aflossingen en premiebetalingen zijn geen huishoudkosten, natuurlijke verbintenis), No. 104, No. ECLI:NL:HR:2012:BW9769, Jun 29, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: HR (rolnummer 11/02274, LJN BW9239: gemeenschap van goederen, bestuur over vordering uit onrechtmatige daad), No. 127, No. ECLI:NL:HR:2012:BW9239, Oct 05, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 7). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: HR (rolnummer 11/03261, LJN BV9605: periodiek verrekenbeding, niet afgerekend, afrekening aandelen holding, beroep op "tenzij-clausule" verworpen), No. 103, No. ECLI:NL:HR:2012:BV9605, Jun 08, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: Hof 's-Gravenhage (rolnummer 200.101.230/01, LJN BX0698: koude uitsluiting, natuurlijke verbintenis: criteria), No. 106, No. ECLI:NL:GHSGR:2012:BX0698, Jun 27, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer HD 200.084.978, LJN BW4184: ex-samenlevers, waarde woning, nominaal vergoedingsrecht), No. 107, No. ECLI:NL:GHSHE:2012:BW4184, Apr 24, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer HD 200.091.816, LJN BW9156: verdeling opgenomen in echtscheidingsbeschikking, laesio enormis, problemen met taal convenant), No. 108, No. ECLI:NL:GHSHE:2012:BW9156, Jun 19, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer HV 200.086.655, LJN BU5583: opheffing gemeenschap van goederen), No. 24, No. ECLI:NL:GHSHE:2011:BU5583, Nov 23, 2011. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: Hof Amsterdam (rolnummer 200.080.404, LJN BW6653: uitleg finaal verrekenbeding, Haviltex-criterium, vermijden belastingheffing o.g.v. art. 13 SW, peildatum, belastinglatentie), No. 87, No. ECLI:NL:GHAMS:2012:BW6653, Apr 26, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: Hof Amsterdam (rolnummer 200.087.566/01, LJN BU8168: niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, gedeeltelijke verrekening, finale afrekening), No. 128, No. ECLI:NL:GHAMS:2011:BU8168, Nov 01, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 7). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: Hof Arnhem (rolnummer 200.100.401, LJN BX8877: toestemming echtgenoot bij borgstelling, veel hoger krediet dan normaal, handelingen in de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap), No. 151, No. ECLI:NL:GHARN:2012:BX8877, Oct 02, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 8). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: Hoge Raad (rolnummer 10/01293, LJN BU6591: periodiek verrekenbedig: nooit afgerekend, omzetting periodiek in finaal verrekenbeding, begin termijn wettelijke rente en verjaring), No. 22, No. ECLI:NL:HR:2011:BU6591, Dec 02, 2011. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: Rb. 's-Gravenhage (rolnummers 367014/FA RK 10-3989 en 376352/FA RK 10-7654, LJN BX1706: niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, verstrengeling privé-vermogen met vermogen van stichting), No. 109, No. ECLI:NL:RBSGR:2012:BX1706, Jul 13, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: Rb. Almelo (rolnummers 118230/ES RK 11-142 (ps) en 121500/ES RK 11-700, LJN BV8407: verkrijging woning onder uitsluitingsclausule, vorderingsrecht uit economisch eigendom erfgenaam vervalt), No. 130, No. ECLI:NL:RBALM:2012:BV8407, Mar 08, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 7). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: Rb. Amsterdam (rolnummers 451556/HA ZA 10-580 en 451557/HA ZA 10-581, LJN BX6146: toestemming andere echtgenoot, BV is technisch failliet, borgtocht niet in gewone uitoefening van bedrijf vennootschap), No. 129, No. ECLI:NL:RBAMS:2011:BX6146, Oct 05, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 7). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2012). Case note: Rb. Utrecht (rolnummer 297281/FA RK 10-7238, LJN BX4241: IPR-huwelijksvermogensrecht, koude uitsluiting, jaren apart wonen, afwijking op grond van redelijkheid en billijkheid), No. 153, No. ECLI:NL:RBUTR:2012:BX4241, Aug 01, 2012. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2012, No. 8). [details]

  2011

  • Reinhartz, B. E. (2011). Gemeenschap van woonhuis omvat ook de schuld ter financiering van de verkrijging ervan. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 21(9), 13-14. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Inleiding bij de preadviezen. In G. H. Lankhorst, F. R. Salomons, M. A. Broeders, & S. Perrick (Eds.), Insolventierecht in de notariële praktijk (pp. 13-15). (Preadvies uitgebracht voor het wetenschappelijk congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; No. 2011). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Internationaal privaatrecht. Titel 12: Erfrecht. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van het BW en International Convention for the unification of certain rules law relating to bills of lading, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 9e dr. (pp. 5043-5049). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Internationaal privaatrecht. Titel 3, afd. 3: Het huwelijksvermogensregime. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van het BW en International Convention for the unification of certain rules law relating to bills of lading, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 9e dr. (pp. 4889-4899). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Koude uitsluiting en vermogensscheiding handhaven? [Bespreking van: M.V. Antokolskaia (2011) Koude uitsluiting: materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners [...]]. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 33(10), 252-256. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Ontwikkelingen inzake verreken bedingen. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 21(7-8), 8-9. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Rechterlijke goedkeuring bij combi-keuze? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 21(4), 6-8. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Vereffening en de zegeningen van het internet. Tijdschrift Erfrecht, 2011(3), 55-57. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2011). Case note: HR (rolnummer 08/04581, LJN BN1402: toestemming andere echtgenoot bij hoofdelijk medeschuldenaarschap, certificering), No. 89, Oct 08, 2010. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2011, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2011). Case note: HR (rolnummer 09/02341, LJN BN8027: niet-uitgevoerd verrekenbeding, geen aflossing dus geen verrekenbaar vermogen, hoofdelijke aansprakelijkheid voor hypothecaire lening), No. 143, Nov 19, 2010. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2011, No. 8). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2011). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (HV 200.064.830/01, LJN BN9590: [uitleg testament, opeisbaarheid vordering uit ouderlijke boedelverdeling, overeenkomsten tussen curatele en meerderjarigenbewind, overgangsrecht]), No. 11, Oct 05, 2010. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2011, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2011). Case note: Hof Amsterdam (rolnummer 200.074.071, LJN BQ5779: opheffing gemeenschap van goederen, weigering inlichtingen te verschaffen), No. 107, Apr 19, 2011. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2011, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2011). Case note: Rb. 's-Hertogenbosch (rolnummer 206647 HA ZA 10-314, LJN BQ5703: indexering pensioenrechten Boon-Van Loon, rechtsverwerking), No. 109, May 25, 2011. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2011, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2011). Case note: Rb. Almelo (Vzr.) (rolnummer 113879/KG ZA 10-209, LJN BN6793: veroordeling tot meewerken aan verkoop huis, vonnis in plaats van medewerking aan koop en levering), No. 14, Sep 07, 2010. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2011, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2011). Case note: Rb. Maastricht (rolnummer 155647/FA RK 10-1548, 155736/FA RK 10-1574, LJN BO2008, LJN BO2555: IPR-huwelijksvermogensrecht, goedkeuring huwelijkse voorwaarden), No. 147, Oct 27, 2010. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2011, No. 8). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2011). Case note: Rb. Maastricht (rolnummer 161351 / FA RK 11-569, LJN BQ6081: goedkeuring wijziging huwelijkse voorwaarden staande huwelijk, regeling pensioenrechten zijn geen huwelijkse voorwaarden), No. 110, May 26, 2011. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2011, No. 6). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2011). Case note: Rb. Zutphen (rolnummer 117522 FA RK 10-2229, LJN BP0049: IPR-echtscheiding: rechtsmacht, IPR-huwelijksvermogensrecht: spiegelbeeldcasus van Haagse Italianen, Versteinerung, eisen van rechtszekerheid), No. 46, Dec 29, 2010. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2011, No. 3). [details]

  2010

  • Reinhartz, B. E. (2010). Boek 4, Titel 5: Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen. Afd.1-4. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht relatievermogensrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 145-170). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Burgerlijke Wetboek boek 1, titel 7: De wettelijke gemeenschap van goederen. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (losbladig) (Groene serie). Deventer: Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2010). Commentaar op titel 6 Boek 4 BW: Gevolgen van de erfopvolging. Erfrecht Groene Serie (losbladig).
  • Reinhartz, B. E. (2010). Huwelijksvermogensrecht. B 30-B 33. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 1985-2026). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen 's-Gravenhage 1961 [vertaling]. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht relatievermogensrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 1299-1330). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Verduisteren en verzwijgen: hoe ver reikt de toepassing van artikel 3:194 lid 2 BW? Tijdschrift Erfrecht, 2010(6), 115-117. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Wet conflictenrecht erfopvolging. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht relatievermogensrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 1331-1335). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2010). Case note: HR (De erfrechtelijke gevolgen van de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap), No. 18, Feb 19, 2010. (JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat; Vol. 2010, No. 20-4). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2010). Case note: HR (rolnr. 09/01929: [IB-schulden van de man behoren niet tot schulden in de gewone gang van de huishouding]), No. 71, May 21, 2010. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2010, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2010). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (rolnr. HV 200.013.958: [gevolgen uitsluitingsclausule, geen goederen bestaanbaar die half privé, half gemeen zijn]), No. 72, Sep 14, 2009. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2010, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2010). Case note: Hof Amsterdam (rolnr. 200.040.806: [vernietiging convenant-vaststellingsovereenkomst wegens misbruik van omstandigheden]), No. 76, 77, Dec 22, 2009. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2010, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2010). Case note: Hof Den Bosch (Automatische wijziging van het huwelijksgoederenrecht als de tweede echtgenoot ook in Nederland komt wonen?), No. 8, Aug 06, 2009. (JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat; Vol. 2010, No. 20-2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2010). Case note: Hof Den Haag (rolnr. 105.012.674.01: [verknochtheid, materiële en immateriële schadevergoeding]), No. 3, Jan 28, 2009. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2010, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2010). Case note: Rb. Den Haag (Herenigd schilderij onderwerp van internationale erfrechtelijke puzzel), Feb 05, 2010. (Tijdschrift Erfrecht; Vol. 2010, No. 11-3). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2010). Case note: Rb. Utrecht (rolnr. 274786/FA RK 09-5791: [verlenging termijn voor afstand van gemeenschap, inschrijving beschikking in huwelijksgoederenregister]), No. 24, Oct 02, 2009. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2010, No. 2). [details]

  2009

  • Reinhartz, B. E. (2009). Aantasting van een verdeling op grond van benadeling voor meer dan een kwart? Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2009(3), 71-74. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Een reactie op het editorial ‘Huwelijkse voorwaarden: exclusief domein notaris?’, van mr. B. Breederveld, FJR 2009, 49. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2009(10), 265-265. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Ondersteuning van ouders: schenking, voldoening aan een natuurlijke verbintenis, of iets anders? Tijdschrift Erfrecht, 10(2), 31-35. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Personen- en familierecht. In A. M. J. van Buchem-Spapens, J. H. Nieuwenhuis, & I. de Waal-van-Wessem (Eds.), Inleiding privaatrecht. - 10e dr. (pp. 487-534, 649). Groningen: Noordhoff. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Wilsrechten en mede-eigendom. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 19(11), 3-4. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Gerechtshof 's-Gravenhage (IPR-huwelijksvermogensrecht: toepasselijk recht, automatische verandering leidt tot "wagonstelsel", Onttrekking gelden aan gemeenschap van goederen, Zaaksvervanging privégoederen), No. 67, Jan 14, 2009. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Gerechtshof 's-Gravenhage (Verknochtheid: materiële schadevergoeding en smartengeld), No. 26, Jun 11, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Gerechtshof 's-Gravenhage (Verknochtheid: materiële schadevergoeding en smartengeld, Ongerechtvaardigde verrijking: invloed redelijkheid en billijkheid), No. 24, Feb 13, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Gerechtshof 's-Hertogenbosch (ABP partnerpensioen ene partner wordt verminderd met aan andere partner toekomend ABP bijzonder partnerpensioen), No. 119, Apr 28, 2009. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Verdeling gemeenschap van goederen, Opzettelijk verzwijgen/zoekmaken/verborgen houden van vermogensbestanddelen, Zwart geld verbeurd aan de andere deelgenoot, Benadeling gemeenschap), No. 90, Mar 24, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Gerechtshof Amsterdam (Affectieve relatie, Samenlevingscontract, Gemeenschap van inboedel, Verrekenbeding analoog aan wettelijk deelgenootschap), No. 87, Sep 02, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Gerechtshof Amsterdam (Huwelijkse voorwaarden: periodiek en finaal verrekenbeding, Uitleg, Haviltex-norm), No. 88, Dec 09, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Hof Amsterdam (rolnr. 200.009.923/01: [koude uitsluiting, contrair gedrag, vormvereisten huwelijkse voorwaarden, natuurlijke verbintenis]), No. 145, Mar 31, 2009. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 8). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Hof Arnhem (rolnr. 200.013.698: [kortdurend huwelijk in gemeenschap van goederen, toch verdeling bij helfte]), No. 147, Apr 07, 2009. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 8). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Hoge Raad (Niet-afgerekend periodiek verrekenbeding, Verrekening van opgepotte bedrijfswinsten, Formele en feitelijke zeggenschap), No. 63, May 04, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Hoge Raad (Niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, Verrekening aangebrachte woning, Verrekening woning waarop niet is afgelost), No. 62, Apr 27, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Hoge Raad (Niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, Verrekening betalingen voor voorhuwelijkse woning, Verrekening waarde kapitaalverzekering), No. 124, Jul 10, 2009. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Hoge Raad (Verknochtheid: materiële schadevergoeding waarvoor stamrechtverzekering is aangeschaft), No. 23, Oct 17, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Hoge Raad (Verknochtheid: smartengeld waarmee perceel is aangeschaft), No. 22, Sep 26, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Kantonrechter Alkmaar (Kosten ten behoeve van de gewone gang der huishouding, Hoofdelijke aansprakelijkheid), No. 27, Sep 13, 2004. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Kantonrechter Roermond (Kosten ten behoeve van de gewone gang der huishouding, Hoofdelijke aansprakelijkheid, Beperking eis), No. 30, Oct 28, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Rb. Amsterdam (Gaat het recht om een rechtshandeling te vernietigen op grond van art. 1:89 BW over op de erfgenamen van de echtgenoot die de rechtshandeling had kunnen vernietigen?), No. 26, Oct 22, 2008. (JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat; Vol. 2009, No. 19-4). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Rechtbank 's-Gravenhage (Kosten ten behoeve van de gewone gang der huishouding, Hoofdelijke aansprakelijkheid), No. 28, Apr 16, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Rechtbank Haarlem (Opheffing wettelijke gemeenschap van goederen), No. 29, May 06, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2009). Case note: Rechtbank Rotterdam (IPR-huwelijksvermogensrecht, Toepasselijk recht: Chelouche-Van Leer-regel, Aansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden na echtscheiding), No. 31, Jul 30, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2009, No. 2). [details]

  2008

  • Reinhartz, B. E. (2008). Aanvaarding en verwerping: Enkele aandachtspunten uit recente jurisprudentie. Tijdschrift Erfrecht, 9(3), 35-40. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). De OBV en rechten van de kinderen van de erflater. Tijdschrift Erfrecht, 9(5), 72-75. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Van de boedelscheiding tot de afwikkelingsbewindvoerder. Ars Aequi, 57(5), 382-385. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Voorwoord. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. v-vi). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Den Haag: Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Gerechtshof 's-Gravenhage (Meerderjarigenbewind, Rechterlijke toestemming voor schenking door bewindvoerder, Islamitische schenkingsplicht Zakaat), No. 132, Jun 02, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008, No. 4/7). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Gerechtshof Amsterdam (Facultatief verrekenbeding: uitleg), No. 117, Jun 22, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008, No. 4/7). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: HR (Is de aard van de besteding relevant voor de mate van verknochtheid van een schadevergoedingsuitkering?), No. 69, Sep 26, 2008. (JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat; Vol. 2008, No. 18-12). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: HR (Natrekking echtelijke woning door privégrond van de vrouw: Hoge Raad past Kriek-Smit-criterium toe op recompense), No. 19, Feb 15, 2008. (JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat; Vol. 2008, No. 18-4). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: HR (Verrekening van een aangebrachte woning?), No. 60, Apr 25, 2008. (JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat; Vol. 2008, No. 18-11). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Hof Amsterdam (Huwelijkse voorwaarden: vormvoorschrift), No. 45, Oct 11, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Hof Den Bosch (Derdenbedingen in echtscheidingsconvenanten), No. 5, Apr 10, 2000. (JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat; Vol. 2008, No. 18-1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Hof Den Bosch (Waardering persoonlijke goodwill bij verdeling huwelijksgemeenschap), No. 85, Dec 20, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Hof Den Haag (IPR-echtscheiding, pensioenverweer), No. 47, Sep 12, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Hof Den Haag (Toepassing Visserijbedrijf-criterium op draagkrachtbepaling notaris bij alimentatie), No. 27, Jul 04, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Hoge Raad (Dexia-zaak over toestemming ex art. 1:88 BW bij aandelenlease-overeenkomsten), No. 83, Mar 28, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Hoge Raad (Toepassing evenredigheidsleer t.a.v. waardestijging voorhuwelijks huis door verbouwing), No. 84, Apr 25, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Rechtbank 's-Gravenhage (Finaal verrekenbeding, Verrekening van aanbrengsten en schenkingen), No. 140, Jun 06, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008, No. 4/8). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Rechtbank Arnhem (IPR-huwelijksvermogensrecht, eerste gezamenlijke verblijfplaats), No. 24, Sep 12, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Rechtbank Breda (Recht op afstorting pensioenrechten bij verzekeraar, IPR-aspecten van pensioenverrekening), No. 2, Oct 03, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Rechtbank Den Bosch (IPR-zaak over verzoek tot bijdrage in de huishoudkosten en opheffing hoofdelijke aansprakelijkheid ex art. 1:85 BW), No. 102, Jun 09, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Rechtbank Haarlem (Erkenning buitenlands huwelijk, Voorvraag, Gerechtelijke vaststelling vaderschap), No. 116, May 29, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008, No. 4/7). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2008). Case note: Rechtbank Haarlem (Partneradoptie, Leeftijdsverschil adoptant-minderjarige te klein), No. 125, Jun 24, 2008. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2008, No. 4/7). [details]

  2007

  • Reinhartz, B. E. (2007). Verjaring van vorderingen uit een periodiek verrekenbeding bij samenwoners. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 17(7/8), 16. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Gerechtshof Leeuwarden (Kwalificatie bewind over goederen minderjarige. Afstand pachtovereenkomst door moeder minderjarige: geen machtiging kantonrechter verkregen.), No. 68, Feb 28, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 3(4)).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: HR (Uitleg van huwelijkse voorwaarden, inhoudende een "deelgenootschap" met als inhoud een finaal als-of-beding: niet afrekenen als een deelgenootschap), No. 56, Jan 19, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 3(4)).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (Alimentatie jong-meerderjarig kind; derdenbeding in echtscheidingsconvenant), No. 101, May 23, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 3(4)).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Hof 's-Hertogenbosch (Peildatum voor finaal verrekenbeding), No. 59, Sep 21, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 3(4)).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Hof Den Bosch (Poging aantasting rechtsgevolgen koude uitsluiting), No. 25, Oct 25, 2005. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 3(2)).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Hof Den Bosch (Valt een geërfde woning in Polen in de Nederlandse gemeenschap van goederen?), No. 135, May 09, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 7).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Hof Den Bosch (Valt een geërfde woning in Polen in de Nederlandse gemeenschap van goederen?), No. 44, May 09, 2006. (JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat; Vol. 2007, No. 17-9). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Hof Leeuwarden (Gemeenschap van winst en verlies: geërfde zaak is privé-goed), No. 60, Apr 18, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 3(4)).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Hoge Raad (Dwaling toepasselijk huwelijksvermogensrecht; billijkheidscorrectie), No. 4, Oct 20, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 3(1)).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Hoge Raad (Gedeeltelijke verrekening geërfd goed?), No. 1, Apr 28, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 2).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Hoge Raad (Verknochtheid schadevergoeding), No. 5 en 6, Nov 03, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 3(1)).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Hoge Raad (over vervalbeding t.a.v. kosten der huishouding (art. 1:84 BW)), No. 18-19, Sep 15, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 3(2)).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Kantongerecht Zwolle (Opheffing meerderjarigenbewind wegens ontbrekende medewerking rechthebbende), No. 34, Nov 09, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 3(2)).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Rechtbank Amsterdam (Mede voor de ander verkrijgen bij scheiding van goederen), No. 112, Sep 05, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 7).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Rechtbank Breda (Rol notaris bij een flitsscheiding), No. 42, Jan 24, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 3(3)).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Rechtbank Den Haag (Afwikkeling verdeling huwelijksgemeenschap bij zeer korte huwelijksduur), No. 91, Mar 21, 2007. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007).
  • Reinhartz, B. E., (2007). Case note: Rechtbank Den Haag (Dozy-clausule noodzakelijk als gemeenschap voorlopig onverdeeld blijft), No. 41, Dec 12, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2007, No. 3(3)).

  2006

  • Kolkman, W. D., & Reinhartz, B. E. (2006). Erfrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 2e dr. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). 14: Haags testamentsvormenverdrag 1961, 15: Haags erfrechtverdrag 1989, 16: Wet conflictenrecht erfopvolging. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Vijfeijken (Eds.), Tekst en Commentaar Erfrecht, tweede druk (pp. 1083-1119). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Actualisering Boek 4 titel 6 BW. In G. van der Burght (Ed.), Erfrecht (losbladige uitgave), supplement 6 (pp. 183-1-233-2-6). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Boek 4 Titel 5, afd. 1, 2, 3 en 4 (art. 4:115-135). In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Vijfeijken (Eds.), Erfrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 2e dr. (pp. 143-168). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Rechtspraakoverzicht met betrekking tot art. 1:88 BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 137(6685), 755-758. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: HR (Recente ontwikkelingen betreffende afstamming), No. 15, Nov 12, 2004. (JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat; Vol. 2006, No. 16-3). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: HR (Recente ontwikkelingen betreffende gezag en omgang), No. 2, Mar 28, 2003. (JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat; Vol. 2006, No. 16-1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: Hof Amsterdam (Kinderalimentatie: behoefte en draagkracht), No. 119, Jul 13, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2006, No. 2(7)). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: Hof Amsterdam (Weigeringsgrond bij teruggeleiding ontvoerd kind (art. 13 Haags kinderontvoeringsverdrag 1980)), No. 40, Nov 03, 2005. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2006, No. 2(2)). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: Hof Arnhem (IPR-toestemmingsvereiste bij borgtocht, rol van 11 EVO), No. 27, Jul 12, 2005. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2006, No. 2(2)). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: Hof Den Bosch (IPR huwelijksvermogensrecht: valt Pools geërfd huis in Nederlandse huwelijksgemeenschap?), No. 135, May 09, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2006, No. 2(7)). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: Hof Leeuwarden/Rechtbank Leeuwarden (Alimentatie: hoeveel moet de debiteur over kunnen houden om te leven?), No. 37 / 38, Jan 18, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2006, No. 2(2)). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: Hoge Raad (08-07-2005), NJ 2006, 96; Hoge Raad (13-01-2006), NJ 2006, 61; Hoge Raad (20-01-2006), NJ 2006, 79; Rechtbank Amsterdam (7-12-2005), LJN AU8009 (1:88 BW), No. 24, (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2006, No. 2(2)). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: Hoge Raad, NJ 2006, 584 (Toestemmingsvereiste zaaddonor met family life bij adoptie), No. 141, Apr 21, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2006, No. 2(7)). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: Rechtbank Alkmaar (Beëindiging IPR-partneralimentatie), No. 101, May 31, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2006, No. 2(6)). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: Rechtbank Den Haag (Verknochte schulden), No. 51, Dec 02, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2006, No. 2(3)). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: Rechtbank Maastricht (Toestemming echtgenoot die in Nederland woont), No. 47, Mar 15, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2006, No. 2(3)). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2006). Case note: Rechtbank Zutphen (Verknochtheid overbruggingsuitkering PGGM), No. 85, Mar 22, 2006. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2006, No. 2(5)). [details]

  2005

  • Reinhartz, B. E. (2005). Erfrecht (supplement nr. 3). In Gr. v.d. Burght (Ed.), Erfrecht (pp. 182-1-233-8). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Haken en ogen aan het voorstel tot wijziging van de bestuursregeling in het huwelijksvermogensrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 136(6614), 231-233. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Klaassen/Luijten/Meijer, Huwelijksgoederen- en erfrecht, tweede gedeelte, Erfrecht, 11e druk. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 166(2), 85-91. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Personen- en familierecht (supplement nr. 168). In S.F.M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (pp. 93-1-97-54). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Van oude menschen... Oftewel: van je kinderen moet je het maar hebben. Nieuw Erfrecht, 6(5), 81-85. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Verdere mogelijkheden bij tweetrapsmakingen? Nieuw Erfrecht, 6(2), 36-36. [details]
  • Reinhartz, B. E., (2005). Case note: Hof Arnhem (De begrippen 'zuivere inkomsten' en 'winst uit onderneming' in huwelijkse voorwaarden), No. 25, Jul 20, 2004. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2005, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2005). Case note: Hof Den Bosch (Meerderjarigenbewind en schenking), No. 14, Aug 05, 2004. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2005, No. 1). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2005). Case note: Hof Den Bosch (Verevening van pensioenachtige voorzieningen, kwalificatie FOR-dotatie), Mar 29, 2005. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2005, No. 4). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2005). Case note: Hof Den Haag (Afwikkeling huwelijkse voorwaarden), No. 66, Apr 13, 2005. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2005, No. 5). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2005). Case note: Hof den Bosch (Meerjarigenbewind en schenking), No. 14, Aug 05, 2004. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2005). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2005). Case note: Hoge Raad (Middelburgse notaris: dwaling bij huwelijkse voorwaarden mede door onvoldoende voorlichting door notaris.), No. 101, Sep 09, 2005. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2005, No. 7). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2005). Case note: Rb. Zwolle (Bevoegdheid en toepasselijk recht bij machtiging tot verwerping nalatenschap van kinderen in Duitsland), No. 42, Jan 03, 2005. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2005, No. 3). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2005). Case note: Rechtbank Arnhem, voorzieningen rechter (Voorschot op verdeling huwelijksgemeenschap om te kunnen schenken aan kinderen door onderbewindgestelde echtgenoot.), No. 28, Nov 29, 2004. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2005, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2005). Case note: Rechtbank Den Haag (Inschrijfbaarheid Eingetragene Lebenspartnerschaft in de burgerlijke stand in Nederland), No. 26, Nov 29, 2004. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2005, No. 2). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2005). Case note: Rechtbank Maastricht (Peildatum bij eerste huwelijksdomicilie in het IPR-huwelijksvermogensrecht), No. 129, Apr 06, 2005. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2005, No. 8). [details]
  • Reinhartz, B. E., (2005). Case note: Vzr. Rb. Haarlem (Dwaling bij echtscheidingsconvenant), No. 35, Jan 28, 2005. (Jurisprudentie personen- en familierecht; Vol. 2005, No. 3). [details]
  • Reinhartz, B. E., Huijgen, W. G., Kasdorp, J. G., & Zwemmer, J. W. (2005). hoofdstukken IX t/m XIII (behoudens nr. 139 en 140). In Compendium erfrecht (pp. 132-266). Deventer: Kluwer. [details]

  2004

  • Reinhartz, B. E. (2004). Het notariaat: heel speciaal?! 2004: 2004. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2004). Erfrecht (losbladige editie, nieuw opgezet). In G. V. D. Burght (Ed.), ????? (pp. 182-1-233-8). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2004). Kan de erflater de ontbindende voorwaarde bij de testamentaire last ook weglaten? Nieuw Erfrecht, 1(5), 15-16. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2004). Kan het kwaad als een mede-erfgenaam jaren stilzit en geen verdeling vordert? Nieuw Erfrecht, 2(5), 34-35. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2004). Misbruik van bevoegdheid in afstammingskwesties. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2, 5-7. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2004). Recente ontwikkelingen in het personen- en familierecht (I). Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 1435(81), 76-78. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2004). Recente ontwikkelingen in het personen- en familierecht (II). Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 1436(81), 95-96. [details]

  2003

  • Reinhartz, B. E. (2003). Column: Elke zaterdag een schone auto? Nieuw Erfrecht, 4(4), 56-56. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2003). De geldigheid van echtscheidingsconvenanten en andere afspraken ter gelegenheid van de echtscheiding en de nakoming daarvan. In M. L. C. C. de Bruijn-Luckers, J. F. M. Giele, A. Heida, C. A. Kraan, L. H. M. Zonnenberg, & M. J. Vos (Eds.), EB Klassiek (pp. 42-50). Deventer: Kluwer. [details]

  2002

  • Reinhartz, B. E. (2002). Automatische wijzigingen van het huwelijksgoederenregime komen er aan (zijn er ook al). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 12-15. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2002). De 'andere' levensgezel. In J. . Jansen, & et al. (Eds.), Langst leve het nieuwe erfrecht (pp. 69-71). Den Haag: SDU. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2002). Echtgenoten en hun gemeenschappelijke goederen. In I. Brand, E. M. Hoogervorst, I. S. J. Houben, P. Memelink, L. Reurich, & G. J. M. Verburg (Eds.), Gemeenschap, BW-krant jaarboek 18 (pp. 91-107). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2002). IPR huwelijksvermogensrecht. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Tekst en commentaar Personen- en familierecht, 2e druk (pp. 1497-1536). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2002). Uitsluitingsclausules en nieuwe wetgeving inzake verrekenbedingen (Stb. 2002, 152). Nieuw Erfrecht, 3(5), 70-71. [details]

  2017

  • Reinhartz, B. E. (2017). New Matrimonial Property Law in the Netherlands. Paper presented at ISFL 2017, Amsterdam, Netherlands.

  2006

  • Reinhartz, B. E. (Author). (2006). Lid leescommissie. Performance
  • Reinhartz, B. E. (Author). (2006). Promotor. Performance

  2003

  • Reinhartz, B. E. (Author). (2003). Huwelijksgoederenrecht; een opinie-onderzoek onder de Nederlandse bevolking. Performance

  Lidmaatschap

  • Reinhartz, B. (2018). Lid leescommissie promotie T.H. Sikkema, Leiden, Promotie T.H. Sikkema, Leiden, Netherlands.
  • Reinhartz, B. (2017-2018). Lid visitatiecommissie rechtsgeleerdheid, Qanu, Utrecht.
  • Reinhartz, B. (2016). Voorzitter begeleidingscommissie WODC-onderzoek over (toezicht op) vermogensbeheer van minderjarigen, WODC.
  • Reinhartz, B. E. (2012). Lid promotiecommissie A. Kuper, Universiteit Groningen.
  • Reinhartz, B. E. (2012). lid promotiecommissie van F. Schonewille, Universiteit Leiden, Leiden.

  Mediaoptreden

  • Reinhartz, B. E. (01-01-2002). Zorg over daling studentenaantal [Print] KNB. Zorg over daling studentenaantal.

  Tijdschriftredactie

  • Reinhartz, B. E. (editor) (2009). Jurisprudentie personen- en familierecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2009). Erfrecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2009). Personen- en Familierecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2008). Personen- en Familierecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2008). Erfrecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2008). Tijdschrift Erfrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2008). Jurisprudentie personen- en familierecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2007). Personen- en Familierecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2007). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2007). Tijdschrift Erfrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2007). Erfrecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2007). Jurisprudentie personen- en familierecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2006). Nieuw Erfrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2006). Jurisprudentie personen- en familierecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2006). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2006). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2006). Erfrecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2006). Personen- en Familierecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2004). Nieuw Erfrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2004). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2004). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2003). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2003). Nieuw Erfrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2003). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2002). Nieuw Erfrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2002). Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2002). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2002). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat (Journal).

  Spreker

  • Reinhartz, B. (invited speaker) (26-11-2019). Capita IPR-huwelijksvermogensrecht, EPN Actualiteitendag 2019, Driebergen, Netherlands.
  • Reinhartz, B. (invited speaker) (26-9-2019). De ondernemer en het huwelijksvermogensrecht, EPN Lustrumcongres, Kamerik, Netherlands.
  • Reinhartz, B. (speaker) (27-11-2018). Eigendom/zaaksvervanging en vergoedingsrechten, EPN Actualiteitendag, Driebergen, Netherlands.
  • Reinhartz, B. (speaker) (25-10-2018). „Ehelicher Güterstand“: welche Fragen werden von der Verordnung erfasst, welche fallen nicht in den Anwendungsbereich, Annual Conference on European Family Law, Trier, Germany.
  • Reinhartz, B. (speaker) (23-10-2018). EU Regulation on Matrimonial Property Law - Applicable law in the absence of choice of law, Conference European Family Law, Brussel, Belgium.
  • Reinhartz, B. (speaker) (26-7-2017). New Matrimonial Property Law in the Netherlands, 16th ISFL WORLD CONFERENCE , Amsterdam, Netherlands.
  • Reinhartz, B. (speaker) (13-12-2013). Notamail verklaard 2016, Sdu Uitgevers, Prinses Beatrixlaan 116 2595 AL Den Haag.
  • Reinhartz, B. E. (invited speaker) (23-11-2012). From Traditional Families to Informal Families to Patchwork Families: Can Dutch Succession Law Keep Up With the Changes in Society?, Inheritance, patrimonial rights and the assembled family: confronting past and present; organized by the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts and the Vrije Universiteit Brussel, Brussels.
  • Reinhartz, B. E. (invited speaker) (25-11-2011). IPR Huwelijksvermogensrecht in Nederland, in het licht van "Brussel", Lustrumcongres Notariele Stichting: Internationaal Privaatrecht en het notariaat, de regelgeving die vanuit "Brussel" op het Nederlandse notariaat afkomt, Pieterskerk, Leiden.
  • Reinhartz, B. E. (invited speaker) (17-10-2011). The Differences between the Draft regulation on Matrimonial Property Law and the Hague Convention on Matrimonial Property Law 1978,, Clearer Patrimonial Regimes for International Couples., Brussel.
  • Reinhartz, B. E. (invited speaker) (14-10-2011). Niederländisches Ehegüterrecht: national und international, Jaarvergadering Stichting Notariaat Euregio, Maastricht.
  • Reinhartz, B. E. (invited speaker) (7-6-2011). The work of the Hague Conference on international matrimonial property regimes compared to the draft regulations of the European Commission on international matrimonial property law and international property law for registered partnerships., Property Rights of International Couples. Attention: the EU intervenes, Londen.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (21-4-2009). Reichweite des anwendbaren Rechts: eine Anknüpfung für bewegliches und unbewegliches Vermögen?, ERB- UND TESTAMENTSRECHT IM EUROPÄISCHEN KONTEXT Georganiseerd door ERA (Europäische Rechsakademie) in samenwerking met het Tsjechische voorzitterschap van de EU, Praag.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (25-5-2007). Auf dem Weg zu einer Harmonisierung des Ehegüterrechts auf EU-Ebene, ERA-Konferenz Europäisches Familien- und Erbrecht für Notare, Trier, Duitsland.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (18-7-2006). Recent changes in the Law of Succession in the Netherlands, 17th International Congress of Comparative Law, Utrecht.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (9-6-2006). Hoe zorg je ervoor dat echtparen passende regelingen krijgen in hun huwelijkse voorwaarden?, 9e lustrum van de Broederschap der Notariële Studenten te Leiden, Leiden.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (19-4-2005). De afschaffing van de flitsscheiding in Europees perspectief, Bijeenkomst Kleijne Klub, genootschap rond Prof. Kleijn, Leiden.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (22-10-2004). De wettelijke gemeenschap van goederen: waar moet de Nederlandse Wetgeving naartoe?, Vle Notarieel/Historisch Congres, Huwelijksevoorwaarden: geschiedenis, theorie en praktijk, Nijmegen.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (16-12-2003). De positie van de notaris bij de koop en levering van onroerende zaken in Nederland en Duitsland, Interventie bij het preadvies van prof. mr. P.H.M. Gerver voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Amsterdam.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (26-10-2003). Dutch Inheritance Law, New York Bar Association, International Law and Practice Section, Workshop on International Estate Planning, Amsterdam.

  Andere

  • Reinhartz, B. (participant) (21-2-2018). Lid van de oppositiecommissie bij de promotie van Jingshu Zhu in Leiden, Titel: Straightjacket. (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2014). Expert bij Ius Commune Amsterdam Masterclass, 3 juli 2014, Ius Commune (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2013). Lid leescommissie promotie M.R. Kremer, UvA (other).
  • Reinhartz, B. E. (participant) (7-10-2011). KNB jaarvergadering, Den Haag. Voorzitter KNB jaarvergadering over Faillissement (participating in a conference, workshop, ...).
  • Reinhartz, B. E. (participant) (30-9-2011). Studiemiddag over Afgescheiden Vermogen, Amsterdam. mede-organisator en dagvoorzitter (participating in a conference, workshop, ...).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Vice-voorzitter, Stichting tot bevordering van de Notariële Wetenschap (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Member, Group of Experts PRM III: Property consequences of marriage and other forms of union, ingesteld door de Europese Commissie (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Redactielid, Tijdschrift Erfrecht (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Lid, voorselectiegroep NWO (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Hoofdredacteur, Juridische Berichten voor het Notariaat (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Bestuurslid, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Medewerker, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (other).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (participant), Reinhartz, B. E. (participant), Oderkerk, A. E. (participant) & Bos, T. M. (participant) (21-11-2008). symposium 'Derden in het privaatrecht', Amsterdam. Organisatie (participating in a conference, workshop, ...).
  • Reinhartz, B. E. (participant) (10-9-2008 - 12-9-2008). 2nd Conference of EU Civil Law Notaries 'A European area of legal certainty: a value for families and citizens, an opportunity for businesses, Warschau. Member forum (participating in a conference, workshop, ...).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Member, Group of Experts PRM III-IV - Matrimonial Property, Wills and Succession, ingesteld door de Europese Commissie (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Hoofdredacteur, Juridische Berichten voor het Notariaat (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Bestuurslid, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Member, Group of Experts PRM III: Property consequences of marriage and other forms of union, ingesteld door de Europese Commissie (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Vice-voorzitter, Stichting tot bevordering van de Notariële Wetenschap (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Deelnemer Forum A European legal area for families - opinions, concepts, solutions, Bureau du Conseil des Notariats de l'Union Européenne (CNUE) (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Medewerker, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2007). Hoofdredacteur, Juridische Berichten voor het Notariaat (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2007). Vice-voorzitter, Stichting tot bevordering van de Notariële Wetenschap (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2007). Deelnemer Forum A European legal area for families - opinions, concepts, solutions, Bureau du Conseil des Notariats de l'Union Européenne (CNUE) (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2007). Member, Group of Experts PRM III-IV - Matrimonial Property, Wills and Succession, ingesteld door de Europese Commissie (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2007). Bestuurslid, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (other).
  • Reinhartz, B. E. (participant) (12-5-2006). Landelijk notarieel studentencongres 'Flexibilisering van het BV-recht', Amsterdam. Dagvoorzitter (participating in a conference, workshop, ...).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2006). Member, Group of Experts PRM III-IV - Matrimonial Property, Wills and Succession, ingesteld door de Europese Commissie (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2004). Lid Docententeam Familierecht, Stichting Beroepsopleiding Notariaat (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2004). Organiseren congres: 100 jaar notarieel tuchtrecht 10-11-2004, Eggens en KNB (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2003). medewerker, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2003). redacteur, De Notarisklerk (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2003). lid, Klankbordgroep Huwelijksvermogensrecht (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2003). Lid docententeam Familierecht, Stichting Beroepsopleiding Notariaat (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2003). redacteur, Juridische Berichten voor het Notariaat (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2003). redacteur, Nieuw Erfrecht (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2002). lid, Klankbord Huwelijksvermogensrecht (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2002). lid docenteam Familierecht, Beroepsopleiding Notariaat (other).

  2006

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • SDU
   auteurswerk, redactiewerk
  • EPN
   Lid van de WAR (wetensch. advies raad) van EPN (estateplanners in het notariaat)
  • SSR
   lesgeven aan rechters
  • Stichting bevordering notariele wetensch
   vice- voorzitter
  • Noordhoff
   auteurswerk
  • Estate Planner Digitaal
   Hoofdredacteur EPD