Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. B.E. (Barbara) Reinhartz

Personen- en familierecht, in het bijzonder het familievermogensrecht
Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
 • Kamernummer: A 8.12
Postadres
 • Postbus 15842
  1001 NH Amsterdam
 • Profiel

  Werkzaamheden

  Prof. Reinhartz geeft colleges in de vakken relatievermogensrecht en erfrecht. Deze vakken zijn populaire keuzevakken voor de masterstudenten Privaatrechtelijke rechtspraktijk die zich willen specialiseren op het terrein van het vermogensrecht in het algemeen en het familievermogensrecht in het bijzonder.

  Zij geeft colleges binnen het nieuwe vak personen- en familierecht; een vak dat verplicht is in alle juridische bachelor-opleidingen.

  Zij publiceert op het terrein van het familierecht en het familievermogensrecht.
  Zij geeft regelmatig postacademische cursussen op bovengenoemde terreinen. Zij was lid van expert groups van de EC op het terrein van het internationale erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Zij wordt regelmatig als spreker en panellid gevraagd op nationale en internationale conferenties op het gebied van het (internationale) familievermogensrecht.

  Prof. Reinhartz maakt deel uit van de afdeling Privaatrecht. Zij is lid van de examencommissie en van de OR van de juridische faculteit.

 • Publicaties

  2019

  • Reinhartz, B. (2019). General and Final Provisions: Articles 61-70. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, & B. Reinhartz (Eds.), The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property (pp. 243-255). Oxford University Press. [details]
  • Reinhartz, B. (2019). General and Final Provisions: Articles 61-70. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, & B. Reinhartz (Eds.), The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property (pp. 349-360). Oxford University Press. [details]
  • Reinhartz, B. (2019). Scope and Definitions: Articles 1-3. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, & B. Reinhartz (Eds.), The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property (pp. 273-282). Oxford University Press. [details]
  • Reinhartz, B. (2019). Scope and Definitions: Articles 1–3. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, & B. Reinhartz (Eds.), The EU Regulations on Matrimonial and Patrimonial Property (pp. 31-46). Oxford University Press. [details]
  • Reinhartz, B. (2019). „Ehelicher Güterstand“: welche Fragen werden von der Verordnung erfasst, welche fallen nicht in den Anwendungsbereich? ERA Forum, 20(2), 167-177. https://doi.org/10.1007/s12027-019-00568-8 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). De wettelijke gemeenschap van goederen (titel 1.7) vanaf 2018. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (6e ed., pp. 225-242). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D22BC4&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). De wettelijke gemeenschap van goederen (titel 1.7) vóór 2018. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (6e ed., pp. 103-224). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D28E38&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Geregistreerd partnerschap. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (6e ed., pp. 381-390). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D22D17&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). IPR-huwelijksbetrekkingen en de nieuwe Europese verordeningen voor het IPR-huwelijksvermogensrecht en het IPR-partnerschapsrecht. In P. Vlas (Ed.), Nieuw IPR-relatievermogensrecht (pp. 63-74). (WPNR Boekenreeks; Vol. 9). Den Haag: Sdu.
  • Reinhartz, B. E. (2019). Rechten en verplichtingen van echtgenoten (titel 1.6). In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (6e ed., pp. 39-102). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00D2AC03&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]

  2018

  • Reinhartz, B. E. (2018). Champ d'application et définitions, Dispositions générales et finales. In Commentaire des règlements européens sur la liquidation des régimes matrimoniaux et les partenariats enregistrés (1 ed., pp. 31-48 , 243-252, 267-276 en 307-311). (Commentaire Dalloz). Parijs: Dalloz.
  • Reinhartz, B. E. (2018). IPR-huwelijksbetrekkingen en de nieuwe Europese verordeningen voor het IPR-huwelijksvermogensrecht en het IPR-partnerschapsvermogensrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 149(7216), 900-906. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Verordening (EU) nr. 650/2012 bevoegdheid, toepasselijke recht, erkenning en tenuitvoerlegging beslissingen op het gebied van erfopvolging, alsmede instelling Europese erfrechtverklaring. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van Boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (7e ed., pp. 579-680). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2015

  • Reinhartz, B. (2015). Allgemeine und Schlussbestimmungen. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, F. Odersky, & B. Reinhartz (Eds.), EU-Erbrechtsverordnung: Kommentar (pp. 323-335). Köln: Otto Schmidt. [details]
  • Reinhartz, B. (2015). Certificat successoral européen. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, F. Odersky, & B. Reinhartz (Eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions (pp. 217-265). Paris: Dalloz. [details]
  • Reinhartz, B. (2015). Dispositions générales et finales. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, F. Odersky, & B. Reinhartz (Eds.), Commentaire du règlement européen sur les successions (pp. 267-277). Paris: Dalloz. [details]
  • Reinhartz, B. (2015). European Certificate of Succession. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, F. Odersky, & B. Reinhartz (Eds.), EU regulation on succession and wills: commentary (pp. 245-298). Köln: Otto Schmidt. [details]
  • Reinhartz, B. (2015). Europäisches Nachlasszeugnis. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, F. Odersky, & B. Reinhartz (Eds.), EU-Erbrechtsverordnung: Kommentar (pp. 267-323). Köln: Otto Schmidt. [details]
  • Reinhartz, B. (2015). General and final provisions. In U. Bergquist, D. Damascelli, R. Frimston, P. Lagarde, F. Odersky, & B. Reinhartz (Eds.), EU regulation on succession and wills: commentary (pp. 298-308). Köln: Otto Schmidt. [details]

  2014

  • Reinhartz, B. (2014). Van de traditionele familie naar de informele familie naar de patchwork familie: veranderingen in de positie van de langstlevende in het Nederlandse erfrecht. In D. De ruysscher, & E. Alofs (Eds.), Het nieuw samengesteld gezin: recht en geschiedenis = Blended families: law and history (pp. 119-145). Antwerpen: Maklu. [details]

  2013

  • Reinhartz, B. E. (2013). Gezamenlijk gezag over kinderen die buiten huwelijk zijn geboren: enkele kanttekeningen bij de invoering van nieuwe wetgeving in Duitsland per 19 mei 2013. In J. H. de Graaf, C. Mak, P. J. Montanus, & F. K. van Wijk (Eds.), Rechten van het kind en waardigheid (pp. 87-108). Nijmegen: Ars Aequi Libri. [details]

  2012

  • Reinhartz, B. E. (2012). De wettelijke gemeenschap van goederen (titel 1.7). In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (5e ed., pp. 105-226). Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Geregistreerd partnerschap. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (5e ed., pp. 369-378). Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Rechten en verplichtingen van echtgenoten (titel 1.6). In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht (5e ed., pp. 39-103). Kluwer. [details]

  2009

  • Reinhartz, B. E. (2009). International matrimonial property law: developments in the Netherlands, Europe and South Africa. Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, 2009(1), 124-134. [details]

  2021

  • Reinhartz, B. E. (2021). Enkele gedachten over finale afrekening bij echtscheiding. In P. M. J. W. A. Biemans, M. D. P. J. van der Plank, & M. F. A. M. Schoenmaker (Eds.), Straaten in het notariële rechtsverkeer: Opstellen aangeboden aan mr. J.C. van Straaten ter gelegenheid van zijn afscheid als docent bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht van de Universiteit Utrecht (pp. 179-191). Wolters Kluwer.
  • van Eechoud, M. M. M., Ausloos, J., Loos, M. B. M., Mak, C., Reinhartz, B. E., Schumacher, L. D., & Pol, L. (2021). Data na de dood - juridische aspecten van digitale nalatenschappen: Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Instituut voor Informatierecht.

  2015

  • Reinhartz, B. E. (2015). Scenes uit een huwelijk. Oftewel: beter ten halve gekeerd... Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 37(1), 4-12. [3]. [details]

  2012

  • Heinze-Briesemeister, K., & Reinhartz, B. (2012). Invloed van islamitische rechtsfiguren in het civiele recht in Duitsland en Nederland: preadvies voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking. (Geschriften van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking; No. 71). Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Afstemming Boek 10 BW en Boek 1 BW hapert een beetje. Tijdschrift Erfrecht, 13(5), 94-95. [details]

  2010

  • Kolkman, W. D., Reinhartz, B. E., Verstappen, L. C. A., & van Vijfeijken, I. J. F. A. (Eds.) (2010). Erfrecht relatievermogensrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 3e dr. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). De wettelijke gemeenschap van goederen. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. - 4e herz. dr. (pp. 93-198). Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Geregistreerd partnerschap. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. - 4e herz. dr. (pp. 385-393). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Inleiding in het Duitse huwelijksvermogens- en erfrecht. Kwartaalbericht Estate Planning, 2010(4), 3-9. [52]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Rechten en verplichtingen van echtgenoten. In A. R. de Bruijn, W. G. Huijgen, & B. E. Reinhartz (Eds.), Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. - 4e herz. dr. (pp. 37-92). Kluwer. [details]
  • de Bruijn, A. R., Huijgen, W. G. (Ed.), & Reinhartz, B. E. (Ed.) (2010). Het Nederlandse huwelijksvermogensrecht. - 4e herz. dr. Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • Reinhartz, B. E. (2009). Leidt mede-eigendom tot medeaansprakelijkheid bij schade, toegebracht door een onroerende zaak? Tijdschrift Erfrecht, 10(5), 77-79. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Verrekenen: nominaal of naar evenredigheid? In A. H. N. Stollenwerck, F. A. Groote Wassink, E. W. J. Ebben, & WJ. J. G. Speetjens (Eds.), In dienst van het recht grenzen verleggen: liber amicorum aangeboden aan prof. mr. Gr. van der Burght (pp. 185-198). Deventer: Kluwer. [details]

  2008

  • Bos, T. M., Dankers-Hagenaars, D., Oderkerk, M., & Reinhartz, B. E. (2008). Inleiding: Derden in het privaatrecht: processen van betrokkenheid en distantie. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 1-13). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). De Europese Verklaring van Erfrecht: de bescherming van crediteuren en debiteuren der nalatenschap. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. 301-331). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Een uitweg uit de impasse van wetsvoorstel 28 867, de herziening van de gemeenschap van goederen? Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 30(2), 28-35. [details]
  • Reinhartz, B. E., Oderkerk, A. E., Bos, T. M., & Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (Eds.) (2008). Derden in het privaatrecht. (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2007

  • Reinhartz, B. E. (2007). De Australische erfenis of welke kinderen erven mee? Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 29(7/8), 164-166. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2007). Recent Changes in the Law of Succession in the Netherlands. In J. H. M. van Erp, & L. P. W. van Vliet (Eds.), Netherlands Reports to the Seventeenth International Congress of Comparative Law (pp. 59-81). Antwerpen/Oxford: Intersentia. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2007). Recent Changes in the Law of Succession in the Netherlands: On the Road towards a European Law of Succession? Electronic Journal of Comparative Law, 11(1), 1-18.

  2006

  • Cappon, C. M., & Reinhartz, B. E. (2006). Rechtszekerheid en doelmatigheid in het testamentair erfrecht. De opstelling en afwikkeling van testamenten in Nederland, Frankrijk, België en Duitsland mede bezien in historisch perspectief. In A. F. Salomons, & G. J. P. de Vries (Eds.), Pro forma? Essays on the Role of Formal Rules and Formal Requirements in Private Law (pp. 235-273). Boom Juridische uitgevers. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). De nieuwe voorstellen ter aanpassing van de wettelijke gemeenschap van goederen. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 1(28), 3-14. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Internationaal privaatrechtelijke aspecten van de schenking in Nederland en België. Kwartaalbericht Estate Planning, 2006(3), 14-20. [details]

  2005

  • Gerver, P. H. M., & Reinhartz, B. E. (Eds.) (2005). 100 jaar notarieel toezicht. (Ars notariatus; No. 130). Amsterdam/Deventer: Stichting tot bevordering der notariële wetenschap/Kluwer. [details]

  2004

  • Reinhartz, B. E. (2004). Het wetsvoorstel Wet conflictentecht geregistreerd partnerschap. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 135(6576), 491-498. [details]

  2003

  • Reinhartz, B. E. (2003). Contractsvrijheid versus echtgenotenbescherming. In M. W. Hesselink, E. Du Perron, & A. Salomons (Eds.), Privaatrecht tussen Autonomie en Solidariteit (pp. 213-228). Boom Juridische Uitgevers. [details]

  2002

  • Reinhartz, B. E. (2002). Codicillen en uitsluitingsclausules. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, oktober(nr. 63), 14-14. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2002). Flitsscheidingen in Nederlands-Duitse verhoudingen. In H. F. G. Lemaire, & P. Vlas (Eds.), Met recht verkregen : bundel opstellen aangeboden aan mr. Ingrid S. Joppe (pp. 155-166). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2002). The Netherlands. In C. Hamilton, & A. Perry (Eds.), Family law in Europe, 2nd edition (pp. 438-467). London: Butterworths. [details]

  1997

  • Reinhartz, B. E. (1997). Derdenbescherming in het huwelijksvermogensrecht (proefschrift Rijksuniversiteit Leiden). (Ars notariatus; No. 81). Deventer: Kluwer.

  2022

  • Huijgen, W. G., Boelens, G. G. B., Reinhartz, B. E., & Sonneveldt, F. (2022). Compendium erfrecht. (8e ed.) Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2022). Finaal verrekenbeding als/of, Peildatum voor te hanteren waarde, Rechtsverwerking ten aanzien van ontbinding van het convenant, Geen (wederzijdse) dwaling, Geen bedrog, Redelijkheid en billijkheid. 24. Case note on: Hof Amsterdam, 14/12/21, nr. 200.284.034/01, ECLI:NL:GHAMS:2021:3967 Jurisprudentie personen- en familierecht, 2.
  • Reinhartz, B. E. (2022). Kosten van de huishouding na ontbinding van de gemeenschap, Draagplicht schulden, Bewijs van fourneren geld voor de kosten van de huishouding. 6. Case note on: GHAMS, 12/10/21, nr. 200.288.222/01, ECLI:NL:GHAMS:2021:3014 Jurisprudentie personen- en familierecht.
  • Reinhartz, B. E. (2022). Niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding, Stelplicht en bewijslast, Bewijsvermoeden van art. 1:141 lid 3 BW (JPF 2022/22). 18. Case note on: Hoge Raad, 17/12/21, ECLI:NL:HR:2021:1922 Jurisprudentie personen- en familierecht, (2).
  • Reinhartz, B. E. (2022). Pensioenverrekening of pensioenverevening, Verevening ook t.a.v. voorhuwelijkse samenwoonperiode, Finaal als/of-beding, Ontslagvergoeding valt in de verrekening. 5. Case note on: GHARL, 13/07/21, nr. 200.278.098, NL_GHARL_2021_6797 Jurisprudentie personen- en familierecht.
  • Reinhartz, B. E. (2022). Verdeling beperkte gemeenschap van woonhuis, Werking verdeling, Recht op levering, Vergoedingsrecht materialen verbouwing, Geen urenvergoeding vanwege verbouwing op grond van art. 1:81 BW. 2. Case note on: GHARL, 1/09/20, nr. 200.266.823, ECLI:NL:GHARL:2020:6821 Jurisprudentie personen- en familierecht.
  • Reinhartz, B. E. (2022). Verzoek om BEM-clausule op te heffen, Onderhoudsplicht minderjarig kind jegens het gezin waarin het woont, Ouderlijk vruchtgenot, Geen bijzondere omstandigheden. 26. Case note on: Rb Noord-Nederland, 26/10/21, nr. 9393082 VB VERZ 21-213, ECLI:NL:RBNNE:2021:4677 Jurisprudentie personen- en familierecht, 2.

  2021

  • Reinhartz, B. E. (2021). Aankoop bitcoins bij louche verkopers, Benadeling van de huwelijksgemeenschap, Geen reprise, Echtgenoot geheel draagplichtig voor geldlening bij zijn ouders. 7. Case note on: Rb. Den Haag, 27/12/20, nr. C/09/576627/FA RK 19-5067, C/09/587971/FA RK 20- 570, ECLI:NL:RBDHA:2020:12789 Jurisprudentie personen- en familierecht, (1).
  • Reinhartz, B. E. (2021). Bestuursbevoegdheid t.a.v. en/of-rekening die in de huwelijksgemeenschap is gevallen, Verbeurdverklaring op grond van art. 3:194 BW, Geen rekening en verantwoording over bestuur. 143. Case note on: Gerechtshof Den Haag, 25/08/21, nr. 200.291.258/01, ECLI:NL:GHDHA:2021:1599 Jurisprudentie personen- en familierecht, 17.
  • Reinhartz, B. E. (2021). Beëindiging geregistreerd partnerschap via de rechter, In werkelijkheid geen duurzame ontwrichting, Hertrouwplannen vanwege buitenlandse wet- en regelgeving, Family life. Case note on: Rb. Overijssel, 14/09/18, nr. C/08/219529/ES RK 18-2829, ECLI:NL:RBOVE:2018:3429 Jurisprudentie personen- en familierecht, 17.
  • Reinhartz, B. E. (2021). Echtscheiding, Echtscheidingsconvenant, Voorwaarde. 27. Case note on: Rb. Oost-Brabant zp 's-Hertogenbosch, 24/12/20, nr. C/01/349366/FA RK 19-3808, ECLI:NL:RBOBR:2020:6699 Jurisprudentie personen- en familierecht, (2).
  • Reinhartz, B. E. (2021). Gemeenschapsschulden ten gevolge van beroepsfouten, Onvoldoende en onjuiste informatie verstrekt aan echtgenote, Draagplicht bij negatieve huwelijksgemeenschap, Echtgenoot moet hele schuld dragen. 4. Case note on: Hof Amsterdam, 3/11/20, nr. 200.275.853/01, 200.280.898/01, ECLI:NL:GHAMS:2020:3039 Jurisprudentie personen- en familierecht, (1).
  • Reinhartz, B. E. (2021). Huwelijkse voorwaarden, Afrekening volgens als/of- beding, Toepasselijkheid artikelen verrekenbedingen, Pseudo-reprise vanwege schenkingen, Huishoudkosten. 42. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden zp Leeuwarden, 8/10/20, nr. 200.273.235/01, ECLI:NL:GHARL:2020:8203 Jurisprudentie personen- en familierecht, (3).
  • Reinhartz, B. E. (2021). Huwelijksgemeenschap, Verknochtheid smartengeld, Vergoedingsrecht vanwege schadevergoeding, Zaaksvervanging, Leer uit Whiplash-arrest. 66. Case note on: Hof Den Haag, 7/04/21, nr. 200.280.019/01, ECLI:NL:GHDHA:2021:643 Jurisprudentie personen- en familierecht, (4).
  • Reinhartz, B. E. (2021). IPR-huwelijksvermogensrecht, Chelouche/Van Leer-arrest, Hong-Kong- arrest, Formeel ongeldige rechtskeuze, Vaststellingsovereenkomst voorkomt beroep op laesio enormis, Geen afwijking op grond van de redelijkheid en billijkheid. 125. Case note on: Rb. Gelderland, 14/07/21, nr. C/05/360503/HZ ZA 19-78, ECLI:NL:RBGEL:2021:3552 Jurisprudentie personen- en familierecht, 7.
  • Reinhartz, B. E. (2021). IPR-huwelijksvermogensrecht, Haags huwelijksgevolgenverdrag 1905, Inschrijving buitenlands huwelijksgoederenregime, Derdenbescherming, Beslag alsof er een wettelijke gemeenschap is. 105. Case note on: Rb. Limburg, 29/04/21, nr. C/03/289969/KG ZA 21-113, ECLI:NL:RBLIM:2021:3698 Jurisprudentie personen- en familierecht, 17(6).
  • Reinhartz, B. E. (2021). IPR-huwelijksvermogensrecht, Iraans recht, Bepaling rond bruidsschat in huwelijksakte, Strijd met de openbare orde, Berekening vervangend bedrag. 2. Case note on: Hof Amsterdam, 26/05/20, nr. 200.254.838/01, ECLI:NL:GHAMS:2020:1687 Jurisprudentie personen- en familierecht, (1).
  • Reinhartz, B. E. (2021). IPR-huwelijksvermogensrecht, Iraans recht, Huwelijkse voorwaarden met bruidsschat-bepaling. 1. Case note on: Hof Den Haag, 2/10/19, nr. 200.245.454/01, 200.245.702/01, ECLI:NL:GHDHA:2019:3968 Jurisprudentie personen- en familierecht, (1).
  • Reinhartz, B. E. (2021). IPR-huwelijksvermogensrecht, Iraans recht, Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad, Geldigheid eenzijdige afwijking van koude uitsluiting naar Iraans recht onder voorwaarden, Bruidsschat, Strijd met openbare orde?. 5. Case note on: Hof Den Haag, 9/12/20, nr. 200.273.775/01, 200.274.979/01, ECLI:NL:GHDHA:2020:2327 Jurisprudentie personen- en familierecht.
  • Reinhartz, B. E. (2021). IPR-huwelijksvermogensrecht, Meervoudige gemeenschappelijke nationaliteiten, Correctie materiële uitkomst op grond van redelijkheid en billijkheid?. 104. Case note on: RBDHA, 18/11/20, nr. C/09/565858/FA RK 18-9642, C/09/574142/FA RK 18- 9642, ECLI:NL:RBDHA:2020:12187 Jurisprudentie personen- en familierecht, 17.
  • Reinhartz, B. E. (2021). Is correctie van het toepasselijke IPR-huwelijksvermogensrecht mogelijk op grond van de redelijkheid en billijkheid? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 11. https://www.recht.nl/login/?&origin=%2Fmail%2Fartikel-opvragen%2F%3Faid%3D517976
  • Reinhartz, B. E. (2021). Koude uitsluiting, Recht op levering vanwege economische eigendom, Eenvoudige gemeenschap nu geen van partijen privé-eigendom kan bewijzen. 86. Case note on: Rechtbank Midden-Nederland, 7/04/21, nr. C/16/503097/FA RK 20-3288, C/16/507406/FA RK 20-4709, ECLI:NL:RBMNE:2021:1734 Jurisprudentie personen- en familierecht, 17(5).
  • Reinhartz, B. E. (2021). Meerderjarigenbewind, Omvang beheer bewindvoerder, Verhaal op bewindgoederen, ook na einde bewind, Zwendel. Case note on: Hof ’s-Hertogenbosch, 26/01/21, nr. 200.260.245/01, ECLI:NL:GHSHE:2021:188 Jurisprudentie personen- en familierecht, 79(4).
  • Reinhartz, B. E. (2021). Ontbonden huwelijksgemeenschap, Tweetrapsmaking, Administratieverplichting t.a.v. het voorwaardelijk verkregene, Verdeling nalatenschap. 24. Case note on: Rb. Gelderland zp Arnhem, 24/11/20, nr. AWB 19/1084, ECLI:NL:RBGEL:2020:6228 Jurisprudentie personen- en familierecht, (2).
  • Reinhartz, B. E. (2021). Ouderenmisbruik, Verklaring voor recht niet mogelijk ten aanzien van een eenzijdige rechtshandeling als een testament, Testateur is niet compos mentis, Meerderjarigenbewind, Misbruik van omstandigheden. 38. Case note on: Hof Den Haag, 29/04/20, nr. 200.269.104/01, ECLI:NL:GHDHA:2020:948 Jurisprudentie personen- en familierecht, (2).
  • Reinhartz, B. E. (2021). Peildatum waarde van de te verdelen goederen, Ondernemingen van de echtgenoten, Peildatum ontbinding huwelijksgemeenschap, Redelijkheid en billijkheid. 46. Case note on: Rb. Noord-Holland, 16/12/20, nr. C/15/298707/FA RK 20-357, ECLI:NL:RBNHO:2020:10696 Jurisprudentie personen- en familierecht, (3).
  • Reinhartz, B. E. (2021). Relatievermogensrecht. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 12.
  • Reinhartz, B. E. (2021). Verdeling eerste huwelijksgemeenschap, Rol tweede ex-echtgenote, Ondeelbare rechtsverhouding, Peildatum waarde. 103. Case note on: Gerechtshof Den Haag, 8/12/20, nr. 200.253.358/01, ECLI:NL:GHDHA:2020:2720 Jurisprudentie personen- en familierecht, 6.
  • Reinhartz, B. E. (2021). Verdeling gemeenschap van goederen, Schenking, Uitsluitingsclausule, Art. 1:95a BW is niet van toepassing op oude gemeenschap. 124. Case note on: RBDHA, 19/11/20, nr. C/09/551442/FA RK 18-2704, ECLI:NL:RBDHA:2020:12839 Jurisprudentie personen- en familierecht, 7.
  • Reinhartz, B. E. (2021). Verdeling huwelijksgemeenschap, Afspraken ten aanzien van woningen zijn niet uitvoerbaar, Aanvulling leemte in de afspraken, Wijze van verdeling gelast via verkoop van woning, Uitspraak in plaats van medewerking aan levering. 144. Case note on: GHARL, 12/10/21, nr. 200.275.859, ECLI:NL:GHARL:2021:9633 Jurisprudentie personen- en familierecht, 17.
  • Reinhartz, B. E. (2021). Verdeling, Belang om uit de hoofdelijkheid te worden ontslagen, Uitsluiting van vordering tot verdeling voor drie jaren. 41. Case note on: GHSHE, 17/09/20, nr. 200.268.054/01, 200.268.054/02, ECLI:NL:GHSHE:2020:2886 Jurisprudentie personen- en familierecht, (3).
  • Reinhartz, B. E. (2021). Verdeling, Belang om uit de hoofdelijkheid te worden ontslagen, Uitsluiting van vordering tot verdeling voor drie jaren. 45. Case note on: GHSHE, 22/12/20, nr. 200.276.200/01, ECLI:NL:GHSHE:2020:3975 Jurisprudentie personen- en familierecht, (3).
  • Reinhartz, B. E. (2021). Verdelingsovereenkomst met voorwaardelijke elementen na einde samenwoning, Economische eigendom valt niet in latere beperkte huwelijksgemeenschap, Recht op levering is niet verjaard. 146. Case note on: Rb. Rotterdam, 27/08/21, nr. C/10/598447/FA RK 20-4299, C/10/601884/FA RK 20-5931 , ECLI:NL:RBROT:2021:8647 Jurisprudentie personen- en familierecht, 8.
  • Reinhartz, B. E. (2021). Verkrijging vakantiewoning uit verdeling nalatenschap vader, Verkrijging van een kwart onder uitsluitingsclausule, Vakantiewoning valt in de huwelijksgemeenschap, Twee conclusie-regel. 81. Case note on: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 21/02/20, nr. 200.248.678/01, ECLI:NL:GHSHE:2020:173 Jurisprudentie personen- en familierecht, 17(5).
  • Reinhartz, B. E. (2021). Verrekening ‘alsof’, Hoever gaat analoge toepassing van gemeenschapsregels?, Peildata omvang en waarde van het te verrekenen vermogen, Niet nader gespecificeerde schadevergoeding vanwege een ongeval, Geen pseudo-verknochtheid. 62. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden zp Arnhem, 17/12/20, nr. 200.265.782, ECLI:NL:GHARL:2020:10566 Jurisprudentie personen- en familierecht, (4).

  2020

  • Blokland, P., Reinhartz, B. E., Schoenmaker, F. A. M., Sonneveldt, F., Stollenwerck, A. H. N., & van Valburch, M. C. W. H. (2020). Coronacrisis: nood eist wet! Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 21(2), 6-12. [5]. https://opmaat.sdu.nl/book/SDU_SDU_GENERIC_g_SDU_FTV022020_244353/g_SDU_FTV022020_244353 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Titel 5a. Het geregistreerd partnerschap. (SDU Commentaar). Sdu.
  • Reinhartz, B. E. (2020). Behoort de woonboerderij tot het privévermogen op grond van zaaksvervanging? Peildatum bij art. 1:95 BW is ‘bij de verkrijging’. 123. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 11/06/20, 200.267.866/01, ECLI:NL:GHARL:2020:4503 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(7), 845-850. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). De opbrengsten van het gezamenlijke onroerend goed komen aan beide deelgenoten toe tot aan de verdeling van het goed. Een verdeling heeft geen goederenrechtelijke werking; daarvoor is een levering overeenkomstig art. 3:186 BW vereist. 141, 144. Case note on: HR, 20/12/19, 18/03877, ECLI:NL:HR:2019:2013 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(8), 950-964, 986-997. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Duitse voorhuwelijkse schenkingsafspraak is te duiden als uitsluitingsclausule; partijen kunnen deze niet overrulen door in gemeenschap van goederen naar oud recht te trouwen. 121. Case note on: Hof Amsterdam, 17/12/19, 200.252.485/01, ECLI:NL:GHAMS:2019:4636 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(7), 835-841. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Een gebruiksvergoeding voor de voormalige echtelijke woning kan van invloed zijn op de hoogte van de partneralimentatie; kan een beroep op een reprise worden afgeweerd met een beroep op de redelijkheid en billijkheid?. 62. Case note on: Hof Amsterdam, 7/01/20, 200.239.346/01, ECLI:NL:GHAMS:2020:74 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(4), 430-436. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Geen plaats voor onaanvaardbaarheidsexceptie van art. 10:9 BW bij toepassing van het Haags huwelijksvermogensverdrag 1978 of de Europese huwelijksvermogensrechtverordening. 40. Case note on: HR, 17/01/20, 18/03866, ECLI:NL:HR:2020:70 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(3), 255-266. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Geen verrekening van opgepotte winsten bij vennootschap in liquiditeitsproblemen. 142. Case note on: Hof Amsterdam, 24/07/18, 200.215.383/01, 200.215.383/02, ECLI:NL:GHAMS:2018:2613 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(8), 964-977. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Hof stelt de verdeling vast met betrekking tot een onroerende zaak; volgens het hof hoeft het goed daarna niet meer geleverd te worden, omdat de verdeling goederenrechtelijke werking heeft. 143. Case note on: Hof Den Haag, 6/11/18, 200.232.272/01, ECLI:NL:GHDHA:2018:3063 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(8), 977-986. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Na ontbinding van de huwelijksgemeenschap: recente wetswijzigingen en overgangsrecht (2012-2018). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 42(4), 105-110. [25]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Niederlande. In G. Ring, & R. Süss (Eds.), Eherecht in Europa: mit Eingetragene Lebenspartnerschaft und Adoption (4 ed., pp. 873-933). zerb verlag.
  • Reinhartz, B. E. (2020). Omvat een oude Nederlandse gemeenschap van goederen die door een automatische verandering in werking is getreden, ook de goederen die partijen onder het eerder geldende recht hadden verkregen?. 108. Case note on: Rb. Rotterdam, 22/01/20, C/10/562315 / HA ZA 18-1091, ECLI:NL:RBROT:2020:550 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(6), 754-760. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Rechter kan een scheiding van tafel en bed niet opheffen. Spijtoptant: toch liever echtscheiding dan scheiding van tafel en bed. 5-6. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 7/11/19, ECLI:NL:RBZWB:2019:4855 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(1), 59-65. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Samenwoners: stilzwijgende overeenkomst tot afrekening alsof partijen in de wettelijke gemeenschap waren gehuwd of is er nog een andere grondslag voor het feit dat de helft van het spaargeld van de man aan de vrouw toekomt?. 67. Case note on: Rb. Noord-Nederland, 22/01/20, C/18/188673 / HA ZA 18-256, ECLI:NL:RBNNE:2020:441 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(4), 463-471. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Tussen samenwoners is de natuurlijke verbintenis jegens de ander omgezet in een civiele verbintenis. 3. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 10/09/19, ECLI:NL:GHARL:2019:7586 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(1), 47-52. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Verdeling van de activa van een voormalige man-vrouw-vof in het kader van de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap?. 63. Case note on: Hof Den Haag, 8/01/20, 200.249.235/01, ECLI:NL:GHDHA:2020:43 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(4), 437-446. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Voor art. 7 lid 2 sub c Haags huwelijksvermogensverdrag 1978 is het voldoende dat partijen in hetzelfde land wonen om een begin van de tienjaarstermijn aan te nemen; samenwonen is niet vereist. 22. Case note on: Hof Den Haag, 19/11/19, 200.250.769/01, ECLI:NL:GHDHA:2019:3206 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(2), 137-151. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Vóór de inwerkingtreding van de Europese huwelijksvermogensrechtverordening viel de vraag welk recht van toepassing is op de vernietiging van een schenking onder het recht van de buitenlandse woonplaats van de te beschermen echtgenoot. 42. Case note on: Rb. Amsterdam, 15/01/20, C/13/673796 / HA ZA 19-1088, ECLI:NL:RBAMS:2020:171 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(3), 272-276. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2020). Welke rechtshandeling moet behoren tot de rechtshandelingen die ten behoeve van de normale uitoefening van een bedrijf plegen te worden verricht?. 82. Case note on: HR, 20/03/20, 19/02195, ECLI:NL:HR:2020:483 Jurisprudentie personen- en familierecht, 16(5), 547-564. [details]
  • Reinhartz, B. E., & Steegmans, A. M. (Eds.) (2020). Rechtspraak relatievermogensrecht. (6e ed.) (Rechtspraakreeks). Sdu. [details]

  2019

  • Reinhartz, B. E. (2019). Advocaatkosten voor verkrijging erfenis onder uitsluitingsclausule zijn privéschuld. 148. Case note on: Hof Den Haag, 25/09/19, ECLI:NL:GHDHA:2019:2766 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(8), 911-918. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Als de ontslagvergoeding bedoeld is als inkomenssuppletie voor de nahuwelijkse periode, dan is deze vergoeding geheel verknocht, ook als de desbetreffende echtgenoot na een maand alweer aan het werk is. 121. Case note on: HR, 22/02/19, ECLI:NL:HR:2019:273 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(7), 733-745. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Bij verdeling pensioenrechten onder Boon/Van Loon wordt gedeeltelijke rechtsverwerking aangenomen. 22. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 17/04/18, ECLI:NL:GHARL:2018:3623 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(2), 134-139. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). De Hoge Raad gaat niet om inzake het overgangsrecht van art. 1:102 BW. 101. Case note on: HR, 14/06/19, ECLI:NL:HR:2019:958 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(6), 610-620. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). De Hoge Raad hakt de knoop door: wel een reprise als met privégeld consumptieve uitgaven zijn betaald. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 29(6), 4-5. [25]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). De neven van rechthebbende zijn bewindvoerders over zijn vermogen; zij werken goed samen met de testamentair bewindvoerder over het vermogen dat van moeder is geërfd; er is geen reden voor ontslag van de bewindvoerders. 96. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 23/05/19, ECLI:NL:GHARL:2019:4505 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(5), 580-587. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Geen allonge, dus vormvereisten huwelijkse voorwaarden. 25. Case note on: Hof Den Haag, 19/09/18, ECLI:NL:GHDHA:2018:2415 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(2), 154-160. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Geen vergoedingsrecht op grond van art. 1:87 BW analoog tussen ongehuwd/ongeregistreerd samenwoners; vrouw betaalt verbouwing van huis van de man; geen ongerechtvaardigde verrijking, omdat de man de verbouwing niet wilde en de verbouwing niet noodzakelijk was. 122. Case note on: HR, 10/05/19, ECLI:NL:HR:2019:707 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(7), 745-761. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Geen verrekening van betaalde rente bij aanschaf perceel grond, want die leidt niet tot vermogensvorming. 44. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 17/01/19, ECLI:NL:GHARL:2019:1283 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(3), 280-296. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Het nieuwe huwelijksvermogensrecht in Nederland. In G. P. van Nifterik, J. de Vries, & M. de Wilde (Eds.), De Achterkant van Minerva: Opstellen aangeboden aan prof. Kees Cappon ter gelegenheid van zijn afscheid van de Universiteit van Amsterdam (pp. 60-73). Amsterdam: Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
  • Reinhartz, B. E. (2019). Hoge Raad maakt verschil tussen bewijslast t.a.v. omvang en waarde van het te verrekenen vermogen bij art. 1:141 lid 3 BW. 67. Case note on: HR, 19/04/19, ECLI:NL:HR:2019:637 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(4), 404-422. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). In het kader van een IPR-huwelijk, waarop het Nederlandse huwelijksvermogensrecht van toepassing is en met betrekking waartoe vanwege de afgesproken huwelijkse voorwaarden een scheiding van goederen geldt, wordt art. 1:131 BW toegepast ten aanzien van goederen waarvan geen van partijen zijn privé-eigendom kan bewijzen. 144. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 28/03/19, ECLI:NL:GHSHE:2019:1183 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(8), 887-894. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). In hoeverre valt een ontslagvergoeding in de als gevolg van een echtscheiding te verdelen huwelijksgemeenschap?. 1. Case note on: HR, 23/02/18, ECLI:NL:HR:2018:270 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(1), 6-22. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Omdat het vermogen van de man tussen de eerste aanleg en het hoger beroep onder bewind is gesteld, dient de bewindvoerder als formele procespartij mede in de procedure te worden betrokken. 94. Case note on: Hof Amsterdam, 16/10/18, ECLI:NL:GHAMS:2018:3741 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(5), 573-578. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Omdat niet is voldaan aan het opzetvereiste van art. 3:194 lid 2 BW, is er geen sprake van verzwijging van het in een kapitaalverzekering opgebouwde vermogen. 81. Case note on: Rb. Gelderland, 21/03/19, ECLI:NL:RBGEL:2019:1376 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(5), 488-495. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Ondanks dat de vrouw zich pas na acht maanden bij de man voegde, wordt toch een eerste gezamenlijk woonland onder het Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 aangenomen; de internrechtelijke wijzigingen in het toepasselijke recht worden meegenomen. 103. Case note on: Hof Den Haag, 26/06/19, ECLI:NL:GHDHA:2019:1960 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(6), 627-632. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Relatievermogensrecht. In F. A. M. Schoenmaker, & J. P. M. Stubbé (Eds.), Notamail verklaard. Selectie Notamails 2018 (pp. 30-38). Sdu.
  • Reinhartz, B. E. (2019). Schenking onder uitsluitingsclausule, reprise indien daarmee consumptieve gemeenschapsschulden zijn betaald. 42. Case note on: HR, 5/04/19, ECLI:NL:HR:2019:504 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(3), 259-275. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Uitleg van het samenlevingscontract leidt ertoe dat de man geen vergoeding krijgt voor verfraaiingskosten van de voormalige gezamenlijke woning; de regeling van vergoedingsrechten voor gehuwden geldt niet voor samenwoners; de vrouw kan geen aandeel claimen in een belastingvoordeel wegens aftrek van de kosten van ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid, omdat deze kosten niet aftrekbaar zijn. 124. Case note on: Hof ’s-Hertogenbosch, 27/11/18, ECLI:NL:GHSHE:2018:4881 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(7), 767-780. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Vallen de kosten voor de beleggingsverzekering rond de ontbinding van de huwelijksgemeenschap ook onder de draagplichtregels van art. 1:84 BW?. 105. Case note on: Rb. Den Haag, 9/05/19, ECLI:NL:RBDHA:2019:4401 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(6), 643-652. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Vereisten verdeling woning na 23 jaar stilzitten. 4. Case note on: Rb. Den Haag, 3/10/18, ECLI:NL:RBDHA:2018:11659 Jurisprudentie personen- en familierecht, 15(1), 34-41. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Verkrijging privé of gemeen? Het arrest van de Hoge Raad van 8 september 2017 nader bekeken. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 29(9), 8-10. [36]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). Zes-maandstermijn voor eerste huwelijksdomicilie ook aanhouden bij de Huwelijksvermogensrechtverordening? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 29(12), 4-7. [50]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2019). ‘Wie is aansprakelijk indien het vergoedingsrecht niet kan worden voldaan’. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 20(4), 18. [16]. [details]

  2018

  • Kolkman, W. D., Reinhartz, B. E., Verstappen, L. C. A., & Van Vijfeijken, I. J. F. A. (Eds.) (2018). Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van Boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. (7e ed.) (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. (2018). Relatievermogensrecht. In F. A. M. Schoenmaker, & J. P. M. Stubbé (Eds.), Notamail verklaard: Selectie Notamails 01-01-2017 t/m 21-12-2017 (pp. 24-31). Sdu.
  • Reinhartz, B. E. (2018). Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel), Afdeling 3: Het huwelijksvermogensregime. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (10e ed., pp. 2617-2620). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel), Art. 43-art. 53. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (10e ed., pp. 2649-2658). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel), Titel 12: Erfrecht. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van Boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (7e ed., pp. 533-540). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Burgerlijk Wetboek Boek 4, Titel 5: Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen. Afd.1-afd. 4. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van Boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (7e ed., pp. 165-192). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). De ouderlijke boedelverdeling. In W. G. Huijgen, G. G. B. Boelens, B. E. Reinhartz, & F. Sonneveldt (Eds.), Compendium Erfrecht (7e ed., pp. 264-270). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). De rechtspositie van de erfgenamen. In W. G. Huijgen, G. G. B. Boelens, B. E. Reinhartz, & F. Sonneveldt (Eds.), Compendium Erfrecht (7e ed., pp. 215-240). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Gevolgen van de erfopvolging. In W. G. Huijgen, G. G. B. Boelens, B. E. Reinhartz, & F. Sonneveldt (Eds.), Compendium Erfrecht (7e ed., pp. 186-214). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Hoe werkt art. 10:45/46 BW voor in 2018 ontstane beperkte gemeenschappen? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 28(11), 8-10. [51]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/1, JPF 2018/3. 1, 3. Case note on: Hof Amsterdam, 14/03/17, ECLI:NL:GHAMS:2017:1104 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(1), 4-8, 22-28. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/104. 104. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 2/11/17, ECLI:NL:GHARL:2017:9639 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(6), 629-639. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/105. 105. Case note on: Hof Den Haag, 25/10/17, ECLI:NL:GHDHA:2017:3169 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(6), 639-643. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/140. 140. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 22/05/18, ECLI:NL:GHARL:2018:4629 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(8), 887-894. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/141. 141. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 12/06/18, ECLI:NL:GHARL:2018:5401 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(8), 894-900. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/143. 143. Case note on: Hof Den Haag, 7/11/17, ECLI:NL:GHDHA:2017:3513 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(8), 905-911. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/145. 145. Case note on: Rb. Amsterdam, 6/06/18, ECLI:NL:RBAMS:2018:3969 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(8), 917-922. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/146. 146. Case note on: Rb. Noord-Holland, 7/02/18, ECLI:NL:RBNHO:2018:1250 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(8), 922-926. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/148. 148. Case note on: Rb. Rotterdam, 30/05/18, ECLI:NL:RBROT:2018:4683 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(8), 930-935. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/16-17. 16-17. Case note on: Rb. Midden-Nederland, 14/09/17, ECLI:NL:RBMNE:2017:4768 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(1), 68-74. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/42. 42. Case note on: Hof ’s-Hertogenbosch, 3/10/17, ECLI:NL:GHSHE:2017:4213 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(3), 213-219. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/43. 43. Case note on: Rb. Oost-Brabant, 20/09/17, ECLI:NL:RBOBR:2017:5229 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(3), 219-225. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/60. 60. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 12/12/17, ECLI:NL:GHSHE:2017:5489 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(4), 315-324. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/80. 80. Case note on: HR, 21/04/06, ECLI:NL:HR:2006:AU8938 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(5), 461-469. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/83. 83. Case note on: Rb. Amsterdam, 1/11/17, ECLI:NL:RBAMS:2017:8292 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(5), 489-492. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/84. 84. Case note on: Rb. Den Haag, 3/02/16, ECLI:NL:RBDHA:2016:1665 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(5), 492-500. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). JPF 2018/85. 85. Case note on: Rb. Gelderland, 24/01/18, ECLI:NL:RBGEL:2018:638 Jurisprudentie personen- en familierecht, 14(5), 501-506. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Testamentair erfrecht. Nrs. 141-226. In W. G. Huijgen, G. G. B. Boelens, B. E. Reinhartz, & F. Sonneveldt (Eds.), Compendium Erfrecht (7e ed., pp. 143-185). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Titel 1.7 BW. In S. Wortmann (Ed.), Groene Serie Personen- en Familierecht (Groene Serie). Deventer: Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2018). Verdrag betreffende de wetsconflicten met betrekking tot de gevolgen van het huwelijk ten opzichte van de rechten en verplichtingen der echtgenooten in hunne persoonlijke betrekkingen en ten opzichte van hunne goederen. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (10e ed., pp. 2659-2664). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van Boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (7e ed., pp. 553-577). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op het huwelijksvermogensregime. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar (10e ed., pp. 2621-2648). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Verdrag inzake wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van Boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (7e ed., pp. 541-552). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2018). Vereffening van de nalatenschap. In W. G. Huijgen, G. G. B. Boelens, B. E. Reinhartz, & F. Sonneveldt (Eds.), Compendium Erfrecht (7e ed., pp. 241-263). Deventer: Wolters Kluwer. [details]

  2017

  • Reinhartz, B. E. (2017). Burgerlijk Wetboek Boek 10, Titel 12: Erfrecht. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12e ed., Vol. 3, pp. 6445-6452). (Tekst & commentaar). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C03BAC&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). Burgerlijk Wetboek Boek 10, Titel 3, Afdeling 3: Het huwelijksvermogensregime. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12e ed., Vol. 3, pp. 6252-6264). (Tekst & commentaar). Wolters Kluwer. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C03A99&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). Burgerlijk Wetboek Boek 4, Titel 5: Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen. In H. B. Krans, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de Boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van het BW voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving (12e ed., Vol. 2, pp. 2577-2604). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/100. 100. Case note on: Hof Den Haag, 12/04/17, ECLI:NL:GHDHA:2017:1174 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(6), 581-587. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/101. 101. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 22/11/16, ECLI:NL:GHSHE:2016:5211 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(6), 588-594. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/121. 121. Case note on: HR, 3/02/17, ECLI:NL:HR:2017:156 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(7), 669-686. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/122. 122. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 19/07/17, ECLI:NL:GHARL:2016:5855 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(7), 687-696. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/123. 123. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 10/11/16, ECLI:NL:GHARL:2016:9010 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(7), 696-701. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/143. 143. Case note on: HR, 31/03/17, ECLI:NL:HR:2017:565 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(8), 832-859. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/144. 144. Case note on: HR, 8/09/17, ECLI:NL:HR:2017:2274 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(8), 859-881. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/148. 148. Case note on: Rb. Rotterdam, 14/06/17, ECLI:NL:RBROT:2017:5039 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(8), 894-897. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/22. 22. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 8/11/16, ECLI:NL:GHARL:2016:9068 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(2), 106-111. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/23. 23. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 18/10/16, ECLI:NL:GHSHE:2016:4690 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(2), 111-122. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/3. 3. Case note on: HR, 18/12/15, ECLI:NL:HR:2015:3606 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(1), 14-23. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/41. 41. Case note on: HR, 17/02/17, ECLI:NL:HR:2017:276 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(3), 217-230. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/43. 43. Case note on: Hof Amsterdam, 20/12/16, ECLI:NL:GHAMS:2016:5435 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(3), 235-239. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/6. 6. Case note on: Rb. Rotterdam, 15/11/16, ECLI:NL:RBROT:2016:9051 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(1), 29-34. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/60, JPF 2017/63. 60, 63. Case note on: HR, 8/02/13, ECLI:NL:HR:2013:BY4279 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(4), 325-340, 362-366. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/65. 65. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 5/07/16, ECLI:NL:RBZWB:2016:4237 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(4), 373-376. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/67. 67. Case note on: Rb. Noord-Holland, 12/10/16, ECLI:NL:RBNHO:2016:8300 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(4), 381-384. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/79. 79. Case note on: HR, 10/07/15, ECLI:NL:HR:2015:1871 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(5), 433-454. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/82. 82. Case note on: Hof Den Haag, 15/02/17, ECLI:NL:GHDHA:2017:344 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(5), 464-471. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/84. 84. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 21/02/17, ECLI:NL:GHSHE:2017:586 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(5), 477-483. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). JPF 2017/85. 85. Case note on: Rb. Amsterdam, 22/06/16, ECLI:NL:RBAMS:2016:3870 Jurisprudentie personen- en familierecht, 13(5), 484-495. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). Kernoverzicht bij artikelen 4:182-4:223 BW. In Groene Serie Erfrecht (Groene Serie erfrecht). Deventer: WoltersKluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2017). Toestemming bij borgstelling; weer een puzzelstukje erbij. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 27(6), 13-14. [29]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2017). Weet wat je uitsluit! JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 27(12), 3-4. [52]. [details]
  • Reinhartz, B. E., & Steegmans, A. M. (Eds.) (2017). Rechtspraak relatievermogensrecht. (5e ed.) (Rechtspraak). Sdu Uitgevers. [details]

  2016

  • Reinhartz, B. (2016). Die EuErbVO - einige persönliche Bemerkungen zur Entstehung der EuErbVO. In V. Lipp, & J. Münch (Eds.), Die neue Europäische Erbrechtsverordnung: Tagungsband (pp. 21-29). (Schriftenreihe des Instituts für Notarrecht der Georg-August-Universität Göttingen; No. 5). Bonn: Deutscher Notarverlag. [details]
  • Reinhartz, B. (2016). Relatievermogensrecht. In F. A. M. Schoenmaker, & J. P. M. Stubbé (Eds.), Notamail verklaard: selectie notamails 01-01-2015 t/m 30-06-2016 (pp. 188-193). Sdu Uitgevers.
  • Reinhartz, B. E. (2016). Burgerlijk Wetboek Boek 10 (Uittreksel), Titel 12: Erfrecht. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (6e ed., pp. 551-559). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Burgerlijk Wetboek Boek 4, Titel 5: Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen. Afd.1-afd. 3. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (6e ed., pp. 173-201). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Commentaar artikelen 1:96-101 BW. In S. Wortmann (Ed.), Groene Serie Personen- en familierecht (Vol. 2, pp. 96.1 to 101.4). [96-101] (Groene Serie Personen- en familierecht). Deventer: WoltersKluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2016). Gaat bij samenwoners voor de verrekening van huishoudkosten en de onder bedelingsvordering bij verdeling van de woning de wettelijke rente op hetzelfde moment lopen?. 41. Case note on: HR, 25/03/16, 14/03973, ECLI:NL:HR:2016:493 JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 26(9). [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). HR (14/02658: Is de cautio Socini in strijd met artikel 4:4 BW?). Tijdschrift Erfrecht, 2016(1), 10-14. https://doi.org/10.5553/TE/187416812016017001002 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Huwelijkssluiting in plaats van partnerschapsregistratie; wat nu?! En wat betekent dit voor de dochter van partijen? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 26(7-8), 6-8. [34]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/12. 12. Case note on: Rb. Amsterdam, 18/11/15, C/13/593779/FA RK 15-6582, ECLI:NL:RBAMS:2015:7803 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(1), 91-93. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/130. 130. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 30/08/16, ECLI:NL:GHARL:2016:6963 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(8), 733-741. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/132. 132. Case note on: Hof Den Haag, 24/06/15, ECLI:NL:GHDHA:2015:1902 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(8), 746-753. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/133. 133. Case note on: Hof Den Haag, 22/07/15, ECLI:NL:GHDHA:2015:2143 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(8), 753-762. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/134. 134. Case note on: Hof Den Haag, 14/10/15, ECLI:NL:GHDHA:2015:2993 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(8), 762-769. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/23. 23. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 24/11/15, C/02/14/733 R, C/02/14/734 R, ECLI:NL:RBZWB:2015:7522 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(2), 149-153. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/42. 42. Case note on: Rb. Gelderland, 5/02/16, ECLI:NL:RBGEL:2016:721 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(3), 248-261. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/43. 43. Case note on: Hof Amsterdam, 26/01/16, ECLI:NL:GHAMS:2016:19 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(3), 261-268. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/47. 47. Case note on: Rb. Rotterdam, 7/12/15, ECLI:NL:RBROT:2015:9823 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(3), 280-285. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/56. 56. Case note on: Rb. Overijssel, 29/01/16, ECLI:NL:RBOVE:2016:306 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(4), 329-334. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/58. 58. Case note on: Hof Den Haag, 1/03/16, ECLI:NL:GHDHA:2016:912 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(4), 337-347. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/6. 6. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 24/11/15, HD 200.151.705/01, ECLI:NL:GHSHE:2015:4741 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(1), 60-67. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/7. 7. Case note on: Hof 's-Hertogenbosch, 26/11/15, 200.161.943/01, ECLI:NL:GHSHE:2015:4767 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(1), 67-71. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/75-76. 75-76. Case note on: HR, 4/03/16, ECLI:NL:HR:2016:374 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(5), 440-464. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/79. 79. Case note on: Rb. Overijssel, 20/05/16, ECLI:NL:RBOVE:2016:1802 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(5), 471-474. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/8. 8. Case note on: Rb. Amsterdam, 4/11/15, C/13/576623/FA RK 14-8683, C/13/577589/FA RK 14/9082, C/13/590333/FA RK 15/5008, ECLI:NL:RBAMS:2015:7489 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(1), 72-79. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/93. 93. Case note on: HR, 24/06/16, ECLI:NL:HR:2016:1293 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(6), 545-555. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/96. 96. Case note on: Rb. Amsterdam, 23/12/15, ECLI:NL:RBAMS:2015:9150 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(6), 564-569. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). JPF 2016/98. 98. Case note on: Rb. Oost-Brabant, 29/06/16, ECLI:NL:RBOBR:2016:3386 Jurisprudentie personen- en familierecht, 12(6), 573-577. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Personen- en familierecht. In A. M. J. van Buchem-Spapens, & I. de Waal-van Wessem (Eds.), Inleiding privaatrecht. - 13e druk (pp. 495-543). Groningen: Noordhoff.
  • Reinhartz, B. E. (2016). Selbsteintritt/Insichgeschäft door de gevolmachtigde en het nieuwe EPN-levenstestament. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 17(11), 16. [49]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Stoornis van bestuur in het huwelijksvermogensrecht: enkele overwegingen ten aanzien van de reikwijdte van artikel 1:92 lid 2 BW. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 26(1), [4]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (6e ed., pp. 561-572). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht civiel en fiscaal: de tekst van boek 4 van het burgerlijk wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar (6e ed., pp. 573-598). (Tekst & commentaar). Deventer: Wolters Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2016). Zaaksvervanging of vergoedingsrecht bij samengestelde rechtshandelingen? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 26(3), [16]. [details]

  2015

  • Reinhartz, B. E. (2015). Burgerlijk Wetboek Boek 1, Artikel 93 [Huwelijkse voorwaarden]. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (Groene serie). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Burgerlijk Wetboek Boek 1, Artikel 94 [Gemeenschap van goederen]. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (Groene serie). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Burgerlijk Wetboek Boek 1, Artikel 95 [Zaaksvervanging. Vergoeding]. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (Groene serie). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Burgerlijk Wetboek Boek 1, Artikel 96 [Verhaal schulden]. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (Groene serie). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Draagplicht voor schulden bij echtscheiding. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 25(1), [4]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Een variant op Kriek/Smit nader bekeken. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 25(3), [11]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Faillissement na echtscheiding: gevolgen voor verrekenvordering? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 25(6), [28]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). HR (rolnr. 14/03358: verkrijging onder uitsluitingsclausule, natrekking, zaaksvervanging). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2015(6), 1034-1035. [99]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2015/99 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Haags huwelijksvermogensverdrag 1978 ook van toepassing op huwelijken van gelijk geslacht? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2015(1), [5]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Hof Amsterdam (rolnr. 200.151.808/01: peildatum verrekening, verrekening opgepotte winsten,; directe werking Wet verrekenbedingen). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2015(3), 205-206. [44]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2015/44 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Hof Arnhem-Leeuwarden (rolnr. 200.137.926: verdeling en finale verrekening, geen laesio enormis, aanvaarding te eigen bate en schade). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2015(3), 219-220. [46]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2015/46 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Hof Arnhem-Leeuwarden zp Leeuwarden (rolnr. 200.124.019/01: Vordering tot verrekening is concurrente vordering in later faillissement). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2015(1), 11-16. [3]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2015/3 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Hof Den Haag (rolnr. 200.131.217/01: niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, uitleg verrekening van belastbaar inkomen als bedoeld in de Wet Inkomstenbelasting 1964, geen verrekening van opgepotte winsten). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2015(6), 1049-1049. [101]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2015/101 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Hof Den Haag (rolnr. 200.149.575/01: Verdeling door de rechter; aanleveren gegevens; verzoeken om boedelbschrijving in geval van een onwillige deelgenoot). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2015(2), 20-22. [23]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2015/23 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Hof Den Haag (rolnrs. 200.138.394/01 en 200.138.396/01: Huwelijksvermogensverdrag 1978 is van toepassing op huwelijken van gelijk geslacht). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2015(2), 16-20. [22]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2015/22 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Hof Den Haag (rolnrs. 200.161.510/01 en 200.161.511/01: Belang vrouw tot verdeling woning prevaleert). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2015(8), 1259-1260. [138]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2015/138 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Rb. Gelderland zp Zutphen (vzr.) (rolnr. C/05/267426/KZ ZA 14-181: Wijziging huwelijkse voorwaarden naar beperkte gemeenschap; benadeling schuldeiser; Actio Pauliana). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2015(2), 23-28. [24]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2015/24 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2015). Rb. Oost-Brabant zp 's-Hertogenbosch (rolnr. C/01/276617/HA ZA 14-244: Gemeenschappelijk appartement; verhuur door één deelgenoot; verdeling tegen leegwaarde). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2015(1), 25-31. [6]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2015/6 [details]

  2014

  • Reinhartz, B. E. (2014). HR (rolnr. 12/05400: peildatum verdeling). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(2), 137-145. [24]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/24 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). HR (rolnr. 13/04341: overeenkomst met telefonie-aanbieder met 'gratis' telefoon, vermoeden van koop op afbetaling). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(6), 600-631. [104]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/104 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). HR (rolnummer 13/01182: dubbele toedeling van hetzelfde saldo op een bankrekening). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(3), 260-261. [46]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/46 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Hof 's-Hertogenbosch (rolnr. HD 200.124.167/01: draagplicht schulden bij echtscheiding, studieschuld, kortdurend huwelijk). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(2), 145-150. [25]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/25 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Hof 's-Hertogenbosch (rolnr. HD 200.132.462/01: gebruiksvergoeding echtelijke woning; fictief rendement; consumptieve schulden met de woning als onderpand buiten berekening gelaten). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(6), 638-642. [107]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/107 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer HV 200.113.168/01: niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, verrekening woning met spaarhypotheek op naam man, redelijkheid en billijkheid). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(1), 30-32. [4]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/4 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Hof Amsterdam (rolnr. 200.100.968/01: verspilling goederen der gemeenschap, afstand verjaring ereschuld). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(5), 504-509. [89]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/89 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Hof Arnhem-Leeuwarden, loc. Leeuwarden (rolnr. 200.126.645/01: verdeling door de rechter, algemeen belang). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(6), 631-636. [105]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/105 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Arnhem (rolnr. 200.127.946, 200.131.950: IPR-huwelijksvermogensrecht, rechtsmacht, toepasselijk recht: eerste gezamenlijke woonplaats). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(5), 521-528. [93]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/93 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Hof Arnhem-Leeuwarden, locatie Leeuwarden (rolnr. 200.126.374/01: toestemming schenking aan vriendin van echtgenoot, gevolgen vernietiging schenking, matiging). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(5), 516-521. [92]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/92 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Hof Arnhem-Leeuwarden, zp Leeuwarden (rolnummers 200.117.449 en 200.117.443: echtscheidingsconvenant: nihilbeding partneralimentatie en afstand van pensioenrechten, wilsvertrouwensleer, wilsgebreken). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(1), 129-130. [23]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/23 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Hof Den Haag (rolnr. 200.092.575: verdeling huwelijksgoederengemeenschap, discretionaire bevoegdheid rechter, gelijke draagplicht gemeenschapsschulden, regres). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(8), [140]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/140 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Hof Den Haag (rolnr. 200.117.432/01: koude uitsluiting, van huwelijkse voorwaarden afwijkend gedrag, redelijkheid en billijkheid). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(5), 528-535. [94]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/94 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Hof Den Haag (rolnr. 200.133.088/01: samenlevingscontract, verrekening teveel betaalde huishoudkosten, vervalbeding). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(8), 800-801. [141]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/141 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Hof Den Haag (zaaknr. 200.138.549/01: bevoegdheid rechter tot verdeling alleen bij geschil). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(6), 636-638. [106]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/106 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Overgangsrecht inzake de laesio enormis bij verrekenbedingen. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 24(2), 3-5. [6]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Peildata verdeling naar oud en naar nieuw recht. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 24(7-8), [39]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Rb Amsterdam (ktr.) (rolnr. 1423798 DX EXPL 13-15: vernietiging overeenkomst namens minderjarige 'op andere gronden', ontbrekende machtiging kantonrechter voor lening, verjaring). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(2), 228-233. [44]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/44 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Rb. Noord-Nederland (rolnr. /17/127311/HA ZA 13-161: verdeling gemeenschappelijk woning door middel van onzijdig persoon, verhaal vordering derde op onverdeelde helft, belangenafweging tussen mede-deelgenoot en crediteur). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(2), 150-156. [26]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/26 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Rb. Overijssel, loc. Almelo (rolnr. C/08/139912/HA ZA 13-247: opnemen convenant in echtscheidingsbeschikking, geen gevolgen voor aantastbaarheid convenant). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(6), 642-650. [108]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/108 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Rb. Rotterdam (rolnr. C/10/373236 / HA ZA 11-525: geen toestemming echtgenoot bij borgtocht, bewijslevering normale uitoefening bedrijf vennootschap). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2014(2), 157-160. [27]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2014/27 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Twee uitspraken aangaande het verzorgingsvruchtgebruik van artikel 4:30 BW. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 24(5), 14-17. [29]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2014). Uitleg van een uitsluitingsclausule. Tijdschrift Erfrecht, 2014(1), 6-11. [details]

  2013

  • Reinhartz, B. E. (2013). Enkele vragen van overgangsrecht aangaande het nieuwe huwelijksvermogensrecht. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 23(4), 7-9. [20]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). HR (rolnr. 10/05467, LJN BV6689: niet-uitgevoerd verrekenbeding, finaal als-of verrekenbeding, overgangsrecht laesio enormis, dwaling). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2013(6), 569-596. [103]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2013/103 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Hof 's-Hertogenbosch (rolnr. HD 200.111.792/01: uitleg samenlevingsovereenkomst, verblijvingsbeding in geval van overlijden, vergoeding helft overwaarde aan niet-eigenaar woning, Haviltex-criterium). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2013(7), 769-770. [142]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2013/142 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer HD 200.079.515, LJN BW0990: samenwoners, kosteloos meewerken in bedrijf, berekening ongerechtvaardigde verrijking). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2013(2), 164-168. [29]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2013/29 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Hof Amsterdam (rolnr. 200.070.765, LJN BW1427: schuld uit geldlening niet verknocht, hoofdelijke aansprakelijkheid voor de schuld, bestuur over vordering op naam, overgangsrecht). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2013(6), 602-609. [105]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2013/105 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Hof Amsterdam (rolnr. 200.117.652/01, LJN CA1866: verknochtheid schulden, afwijking van verdeling bij helfte o.g.v. redelijkheid en billijkheid). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2013(6), 609-613. [106]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2013/106 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Hof Arnhem-Leeuwarden zp Leeuwarden (rolnr. 200.096.900/01, LJN BY8418: koude uitsluiting, geen correctie op huwelijkse voorwaarden op grond van onvoorziene omstandigheden of de redelijkheid en billijkheid, waardestijging onderneming door toenemend toerisme op Terschelling). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2013(6), 614-620. [107]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2013/107 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Hof Arnhem-Leeuwarden zp Leeuwarden (rolnummer 200.119.434/01: ongehuwd samenwoners, meewerken in onderneming, geen gemeenschap van goederen, aanvaarding overeenkomst inzake beëindiging relatie). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2013(8), 810-812. [148]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2013/148 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Hof Leeuwarden (rolnummer 200.076.207/01, LJN BY4476: toestemming echtgenoot voor borgtocht, andere echtgenoot vervalste handtekening, eigen schuld versus onderzoeksplicht bank). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2013(1), 20-25. [2]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2013/2 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Hof Leeuwarden (rolnummers 200.082.380 en 200.082.384, LJN BY4281: periodiek verrekenbeding jaarlijks uitgevoerd, ondertekende berekeningen accountant gelden als vaststellingsovereenkomst). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2013(1), 6-20. [1]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2013/1 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Rb. Amsterdam (zaaknr. C/13/532527/HA ZA 12-1519, ECLI:NL:RBAMS:2013:4001: Murphy’s Law bij het testeren door een erflater die geen handtekening meer kan zetten). Tijdschrift Erfrecht, 2013(5), 75-78. https://doi.org/10.5553/TE/187416812013014005002 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Rb. Dordrecht (rolnummer 97495/HA ZA 12-2086, LJN BY6972: samenwoners, geen vernietiging overeenkomst hoofdelijk schuldenaarschap). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2013(3), 280-285. [51]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2013/51 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Verrekening waarde onderneming ook zonder beding van verrekening van opgepotte winsten? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 23(9), 13-15. [45]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Wanneer begint de termijn van artikel 4:192 BW aangaande aanvaarding of verwerping? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 23(3), 15-16. [17]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2013). Wanneer begint de termijn van artikel 4:192 BW te lopen? Tijdschrift Erfrecht, 14(1), 5-8. [details]

  2012

  • Reinhartz, B. E. (2012). Artikel 94. Gemeenschap van goederen. In Personen- en familierecht (losbladig) (pp. 94-1-94-98). (Groene serie). Deventer: Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2012). De Dozyclausule en het nieuwe recht. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 22(10), 17-18. [52]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). HR (rolnummer 10/05187, LJN BW9769: koude uitsluiting: vergoedingsrechten ten aanzien van gezamenlijke woning, omzetting annuïteiten- in spaarhypotheek: peildatum vermogensvorming, aflossingen en premiebetalingen zijn geen huishoudkosten, natuurlijke verbintenis). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(6), 521-539. [104]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/104 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). HR (rolnummer 11/02274, LJN BW9239: gemeenschap van goederen, bestuur over vordering uit onrechtmatige daad). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(7), 637-667. [127]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/127 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). HR (rolnummer 11/03261, LJN BV9605: periodiek verrekenbeding, niet afgerekend, afrekening aandelen holding, beroep op "tenzij-clausule" verworpen). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(6), 506-520. [103]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/103 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Hof 's-Gravenhage (rolnummer 200.101.230/01, LJN BX0698: koude uitsluiting, natuurlijke verbintenis: criteria). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(6), 543-547. [106]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/106 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer HD 200.084.978, LJN BW4184: ex-samenlevers, waarde woning, nominaal vergoedingsrecht). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(6), 548-552. [107]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/107 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer HD 200.091.816, LJN BW9156: verdeling opgenomen in echtscheidingsbeschikking, laesio enormis, problemen met taal convenant). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(6), 552-557. [108]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/108 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Hof 's-Hertogenbosch (rolnummer HV 200.086.655, LJN BU5583: opheffing gemeenschap van goederen). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(2), 149-152. [24]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/24 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Hof Amsterdam (rolnummer 200.080.404, LJN BW6653: uitleg finaal verrekenbeding, Haviltex-criterium, vermijden belastingheffing o.g.v. art. 13 SW, peildatum, belastinglatentie). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(5), 431-438. [87]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/87 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Hof Amsterdam (rolnummer 200.087.566/01, LJN BU8168: niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, gedeeltelijke verrekening, finale afrekening). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(7), 667-674. [128]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/128 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Hof Arnhem (rolnummer 200.100.401, LJN BX8877: toestemming echtgenoot bij borgstelling, veel hoger krediet dan normaal, handelingen in de normale uitoefening van het bedrijf van de vennootschap). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(8), 766-770. [151]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/151 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Hoge Raad (rolnummer 10/01293, LJN BU6591: periodiek verrekenbedig: nooit afgerekend, omzetting periodiek in finaal verrekenbeding, begin termijn wettelijke rente en verjaring). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(2), 129-145. [22]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/22 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Laatste nieuws op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 22(2), 12-13. [11]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Personen- en familierecht. In Personen- en familierecht (losbladig) (pp. 93-11-113-20). (Groene serie). Deventer: Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2012). Rb. 's-Gravenhage (rolnummers 367014/FA RK 10-3989 en 376352/FA RK 10-7654, LJN BX1706: niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, verstrengeling privé-vermogen met vermogen van stichting). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(6), 557-565. [109]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/109 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Rb. Almelo (rolnummers 118230/ES RK 11-142 (ps) en 121500/ES RK 11-700, LJN BV8407: verkrijging woning onder uitsluitingsclausule, vorderingsrecht uit economisch eigendom erfgenaam vervalt). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(7), 681-688. [130]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/130 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Rb. Amsterdam (rolnummers 451556/HA ZA 10-580 en 451557/HA ZA 10-581, LJN BX6146: toestemming andere echtgenoot, BV is technisch failliet, borgtocht niet in gewone uitoefening van bedrijf vennootschap). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(7), 675-681. [129]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/129 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Rb. Utrecht (rolnummer 297281/FA RK 10-7238, LJN BX4241: IPR-huwelijksvermogensrecht, koude uitsluiting, jaren apart wonen, afwijking op grond van redelijkheid en billijkheid). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2012(8), 773-778. [153]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2012/153 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2012). Vorderingen kinderen bij een OBV zijn opeisbaar als langstlevende ouder 'gaat emigreren'. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 22(2), 10-12. [10]. [details]

  2011

  • Reinhartz, B. E. (2011). Gemeenschap van woonhuis omvat ook de schuld ter financiering van de verkrijging ervan. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 21(9), 13-14. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). HR (rolnummer 08/04581, LJN BN1402: toestemming andere echtgenoot bij hoofdelijk medeschuldenaarschap, certificering). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2011(5), 448-460. [89]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2011/89 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). HR (rolnummer 09/02341, LJN BN8027: niet-uitgevoerd verrekenbeding, geen aflossing dus geen verrekenbaar vermogen, hoofdelijke aansprakelijkheid voor hypothecaire lening). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2011(8), 678-689. [143]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2011/143 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Hof 's-Hertogenbosch (HV 200.064.830/01, LJN BN9590: [uitleg testament, opeisbaarheid vordering uit ouderlijke boedelverdeling, overeenkomsten tussen curatele en meerderjarigenbewind, overgangsrecht]). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2011(1), 40-42. [11]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2011/11 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Hof Amsterdam (rolnummer 200.074.071, LJN BQ5779: opheffing gemeenschap van goederen, weigering inlichtingen te verschaffen). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2011(6), 541-543. [107]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2011/107 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Inleiding bij de preadviezen. In G. H. Lankhorst, F. R. Salomons, M. A. Broeders, & S. Perrick (Eds.), Insolventierecht in de notariële praktijk (pp. 13-15). (Preadvies uitgebracht voor het wetenschappelijk congres van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; No. 2011). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Internationaal privaatrecht. Titel 12: Erfrecht. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van het BW en International Convention for the unification of certain rules law relating to bills of lading, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 9e dr. (pp. 5043-5049). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Internationaal privaatrecht. Titel 3, afd. 3: Het huwelijksvermogensregime. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Burgerlijk Wetboek: de tekst van de boeken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 10 van het BW en International Convention for the unification of certain rules law relating to bills of lading, voorzien van commentaar met toevoeging van aanverwante nationale en Europese regelgeving. - 9e dr. (pp. 4889-4899). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Koude uitsluiting en vermogensscheiding handhaven? [Bespreking van: M.V. Antokolskaia (2011) Koude uitsluiting: materiële problemen en onbillijkheden na scheiding van in koude uitsluiting gehuwde echtgenoten en na scheiding van ongehuwd samenlevende partners [...]]. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 33(10), 252-256. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Ontwikkelingen inzake verreken bedingen. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 21(7-8), 8-9. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Rb. 's-Hertogenbosch (rolnummer 206647 HA ZA 10-314, LJN BQ5703: indexering pensioenrechten Boon-Van Loon, rechtsverwerking). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2011(6), 547-549. [109]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2011/109 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Rb. Almelo (Vzr.) (rolnummer 113879/KG ZA 10-209, LJN BN6793: veroordeling tot meewerken aan verkoop huis, vonnis in plaats van medewerking aan koop en levering). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2011(1), 47-50. [14]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2011/14 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Rb. Maastricht (rolnummer 155647/FA RK 10-1548, 155736/FA RK 10-1574, LJN BO2008, LJN BO2555: IPR-huwelijksvermogensrecht, goedkeuring huwelijkse voorwaarden). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2011(8), 702-707. [147]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2011/147 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Rb. Maastricht (rolnummer 161351 / FA RK 11-569, LJN BQ6081: goedkeuring wijziging huwelijkse voorwaarden staande huwelijk, regeling pensioenrechten zijn geen huwelijkse voorwaarden). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2011(6), 549-550. [110]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2011/110 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Rb. Zutphen (rolnummer 117522 FA RK 10-2229, LJN BP0049: IPR-echtscheiding: rechtsmacht, IPR-huwelijksvermogensrecht: spiegelbeeldcasus van Haagse Italianen, Versteinerung, eisen van rechtszekerheid). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2011(3), 219-222. [46]. http://opmaatpersonenenfamilierecht.sdu.nl/link/JUR/JPF/2011/46 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Rechterlijke goedkeuring bij combi-keuze? JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 21(4), 6-8. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2011). Vereffening en de zegeningen van het internet. Tijdschrift Erfrecht, 2011(3), 55-57. [details]

  2010

  • Reinhartz, B. E. (2010). Boek 4, Titel 5: Onderscheiden soorten van uiterste wilsbeschikkingen. Afd.1-4. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht relatievermogensrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 145-170). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Burgerlijke Wetboek boek 1, titel 7: De wettelijke gemeenschap van goederen. In S. F. M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (losbladig) (Groene serie). Deventer: Kluwer.
  • Reinhartz, B. E. (2010). Commentaar op titel 6 Boek 4 BW: Gevolgen van de erfopvolging. Erfrecht Groene Serie (losbladig).
  • Reinhartz, B. E. (2010). HR (De erfrechtelijke gevolgen van de gerechtelijke vaststelling van het vaderschap). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2010(20-4), 7-9. [18]. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/d/gen/IMPRJBN-2010041753 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). HR (rolnr. 09/01929: [IB-schulden van de man behoren niet tot schulden in de gewone gang van de huishouding]). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2010(5), 358-359. [71]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2010/71 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Hof 's-Hertogenbosch (rolnr. HV 200.013.958: [gevolgen uitsluitingsclausule, geen goederen bestaanbaar die half privé, half gemeen zijn]). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2010(5), 361-363. [72]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2010/72 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Hof Amsterdam (rolnr. 200.040.806: [vernietiging convenant-vaststellingsovereenkomst wegens misbruik van omstandigheden]). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2010(5), 382-383. [76, 77]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Hof Den Bosch (Automatische wijziging van het huwelijksgoederenrecht als de tweede echtgenoot ook in Nederland komt wonen?). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2010(20-2), 10-12. [8]. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/d/gen/IMPRJBN-2010021754 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Hof Den Haag (rolnr. 105.012.674.01: [verknochtheid, materiële en immateriële schadevergoeding]). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2010(1), 16-. [3]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2010/3 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Huwelijksvermogensrecht. B 30-B 33. In M. J. C. Koens, & A. P. M. J. Vonken (Eds.), Personen- en familierecht: de tekst van Boek 1 van het BW, verwante regelgeving en IPR voorzien van commentaar. - 6e dr. (pp. 1985-2026). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Rb. Den Haag (Herenigd schilderij onderwerp van internationale erfrechtelijke puzzel). Tijdschrift Erfrecht, 2010(11-3), 45-50. http://www.bjutijdschriften.nl/tijdschrift/tijdschrifterfrecht/2010/3/TE_1874-1681_2010_011_003_002.pdf [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Rb. Utrecht (rolnr. 274786/FA RK 09-5791: [verlenging termijn voor afstand van gemeenschap, inschrijving beschikking in huwelijksgoederenregister]). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2010(2), 95-96. [24]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2010/24 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen 's-Gravenhage 1961 [vertaling]. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht relatievermogensrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 1299-1330). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Verduisteren en verzwijgen: hoe ver reikt de toepassing van artikel 3:194 lid 2 BW? Tijdschrift Erfrecht, 2010(6), 115-117. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2010). Wet conflictenrecht erfopvolging. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. van Vijfeijken (Eds.), Erfrecht relatievermogensrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 3e dr. (pp. 1331-1335). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]

  2009

  • Reinhartz, B. E. (2009). Aantasting van een verdeling op grond van benadeling voor meer dan een kwart? Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2009(3), 71-74. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Een reactie op het editorial ‘Huwelijkse voorwaarden: exclusief domein notaris?’, van mr. B. Breederveld, FJR 2009, 49. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 2009(10), 265-265. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Gerechtshof 's-Gravenhage (IPR-huwelijksvermogensrecht: toepasselijk recht, automatische verandering leidt tot "wagonstelsel", Onttrekking gelden aan gemeenschap van goederen, Zaaksvervanging privégoederen). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(5), 328-329. [67]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/67 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Gerechtshof 's-Gravenhage (Verknochtheid: materiële schadevergoeding en smartengeld). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(2), [26]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/26 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Gerechtshof 's-Gravenhage (Verknochtheid: materiële schadevergoeding en smartengeld, Ongerechtvaardigde verrijking: invloed redelijkheid en billijkheid). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(2), [24]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/24 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Gerechtshof 's-Hertogenbosch (ABP partnerpensioen ene partner wordt verminderd met aan andere partner toekomend ABP bijzonder partnerpensioen). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(5), 590-591. [119]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/119 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Gerechtshof 's-Hertogenbosch (Verdeling gemeenschap van goederen, Opzettelijk verzwijgen/zoekmaken/verborgen houden van vermogensbestanddelen, Zwart geld verbeurd aan de andere deelgenoot, Benadeling gemeenschap). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(5), 401-402. [90]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/90 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Gerechtshof Amsterdam (Affectieve relatie, Samenlevingscontract, Gemeenschap van inboedel, Verrekenbeding analoog aan wettelijk deelgenootschap). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(5), 401-402. [87]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/87 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Gerechtshof Amsterdam (Huwelijkse voorwaarden: periodiek en finaal verrekenbeding, Uitleg, Haviltex-norm). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(5), 406-407. [88]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/88 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Hof Amsterdam (rolnr. 200.009.923/01: [koude uitsluiting, contrair gedrag, vormvereisten huwelijkse voorwaarden, natuurlijke verbintenis]). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(8), 728-730. [145]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/145 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Hof Arnhem (rolnr. 200.013.698: [kortdurend huwelijk in gemeenschap van goederen, toch verdeling bij helfte]). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(8), 737-739. [147]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/147 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Hoge Raad (Niet-afgerekend periodiek verrekenbeding, Verrekening van opgepotte bedrijfswinsten, Formele en feitelijke zeggenschap). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(5), 300-. [63]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/63 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Hoge Raad (Niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, Verrekening aangebrachte woning, Verrekening woning waarop niet is afgelost). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(5), 293-294. [62]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/62 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Hoge Raad (Niet-uitgevoerd periodiek verrekenbeding, Verrekening betalingen voor voorhuwelijkse woning, Verrekening waarde kapitaalverzekering). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(5), 636-638. [124]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/124 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Hoge Raad (Verknochtheid: materiële schadevergoeding waarvoor stamrechtverzekering is aangeschaft). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(2), [23]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/23 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Hoge Raad (Verknochtheid: smartengeld waarmee perceel is aangeschaft). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(2), [22]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/22 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Kantonrechter Alkmaar (Kosten ten behoeve van de gewone gang der huishouding, Hoofdelijke aansprakelijkheid). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(5), [27]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/27 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Kantonrechter Roermond (Kosten ten behoeve van de gewone gang der huishouding, Hoofdelijke aansprakelijkheid, Beperking eis). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(2), 116-119. [30]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/30 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Ondersteuning van ouders: schenking, voldoening aan een natuurlijke verbintenis, of iets anders? Tijdschrift Erfrecht, 10(2), 31-35. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Personen- en familierecht. In A. M. J. van Buchem-Spapens, J. H. Nieuwenhuis, & I. de Waal-van-Wessem (Eds.), Inleiding privaatrecht. - 10e dr. (pp. 487-534, 649). Groningen: Noordhoff. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Rb. Amsterdam (Gaat het recht om een rechtshandeling te vernietigen op grond van art. 1:89 BW over op de erfgenamen van de echtgenoot die de rechtshandeling had kunnen vernietigen?). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2009(19-4), 15-17. [26]. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/d/gen/IMPRJBN-2009041643 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Rechtbank 's-Gravenhage (Kosten ten behoeve van de gewone gang der huishouding, Hoofdelijke aansprakelijkheid). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(5), [28]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/28 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Rechtbank Haarlem (Opheffing wettelijke gemeenschap van goederen). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(5), [29]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/29 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Rechtbank Rotterdam (IPR-huwelijksvermogensrecht, Toepasselijk recht: Chelouche-Van Leer-regel, Aansprakelijkheid voor gemeenschapsschulden na echtscheiding). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2009(2), 119-125. [31]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2009/31 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2009). Wilsrechten en mede-eigendom. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 19(11), 3-4. [details]

  2008

  • Reinhartz, B. E. (2008). Aanvaarding en verwerping: Enkele aandachtspunten uit recente jurisprudentie. Tijdschrift Erfrecht, 9(3), 35-40. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). De OBV en rechten van de kinderen van de erflater. Tijdschrift Erfrecht, 9(5), 72-75. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Gerechtshof 's-Gravenhage (Meerderjarigenbewind, Rechterlijke toestemming voor schenking door bewindvoerder, Islamitische schenkingsplicht Zakaat). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008(4/7), 575-577. [132]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2008/132 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Gerechtshof Amsterdam (Facultatief verrekenbeding: uitleg). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008(4/7), 532-533. [117]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2008/117 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). HR (Is de aard van de besteding relevant voor de mate van verknochtheid van een schadevergoedingsuitkering?). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2008(18-12), 10-13. [69]. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/d/gen/IMPRJBN-2008121578 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). HR (Natrekking echtelijke woning door privégrond van de vrouw: Hoge Raad past Kriek-Smit-criterium toe op recompense). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2008(18-4), 6-8. [19]. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/d/gen/IMPRJBN-2008041618 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). HR (Verrekening van een aangebrachte woning?). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2008(18-11), 5-6. [60]. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/d/gen/IMPRJBN-2008111582 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Hof Amsterdam (Huwelijkse voorwaarden: vormvoorschrift). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008, 171-172. [45]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Hof Den Bosch (Derdenbedingen in echtscheidingsconvenanten). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2008(18-1), 13-14. [5]. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/d/gen/IMPRJBN-2008011636 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Hof Den Bosch (Waardering persoonlijke goodwill bij verdeling huwelijksgemeenschap). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008, 398-. [85]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Hof Den Haag (IPR-echtscheiding, pensioenverweer). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008, 177-177. [47]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Hof Den Haag (Toepassing Visserijbedrijf-criterium op draagkrachtbepaling notaris bij alimentatie). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008, 117-118. [27]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Hoge Raad (Dexia-zaak over toestemming ex art. 1:88 BW bij aandelenlease-overeenkomsten). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008, 375-376. [83]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Hoge Raad (Toepassing evenredigheidsleer t.a.v. waardestijging voorhuwelijks huis door verbouwing). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008, 393-394. [84]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Rechtbank 's-Gravenhage (Finaal verrekenbeding, Verrekening van aanbrengsten en schenkingen). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008(4/8), 620-. [140]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2008/140 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Rechtbank Arnhem (IPR-huwelijksvermogensrecht, eerste gezamenlijke verblijfplaats). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008, 107-108. [24]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Rechtbank Breda (Recht op afstorting pensioenrechten bij verzekeraar, IPR-aspecten van pensioenverrekening). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008, 15-15. [2]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Rechtbank Den Bosch (IPR-zaak over verzoek tot bijdrage in de huishoudkosten en opheffing hoofdelijke aansprakelijkheid ex art. 1:85 BW). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008, 470-472. [102]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Rechtbank Haarlem (Erkenning buitenlands huwelijk, Voorvraag, Gerechtelijke vaststelling vaderschap). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008(4/7), 528-. [116]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2008/116 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Rechtbank Haarlem (Partneradoptie, Leeftijdsverschil adoptant-minderjarige te klein). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2008(4/7), 553-554. [125]. http://opmaatnieuw.sdu.nl/link/JUR/JPF/2008/125 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Van de boedelscheiding tot de afwikkelingsbewindvoerder. Ars Aequi, 57(5), 382-385. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2008). Voorwoord. In B. E. Reinhartz, A. E. Oderkerk, T. M. Bos, & D. L. M. T. Dankers-Hagenaars (Eds.), Derden in het privaatrecht (pp. v-vi). (Amsterdams Instituut voor Privaatrecht; No. 4). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2007

  • Reinhartz, B. E. (2007). Gerechtshof Leeuwarden (Kwalificatie bewind over goederen minderjarige. Afstand pachtovereenkomst door moeder minderjarige: geen machtiging kantonrechter verkregen.). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(3(4)), 381-382. [68]. http://LJN ZA9682
  • Reinhartz, B. E. (2007). HR (Uitleg van huwelijkse voorwaarden, inhoudende een "deelgenootschap" met als inhoud een finaal als-of-beding: niet afrekenen als een deelgenootschap). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(3(4)), 325-326. [56]. http://LJN AZ1106
  • Reinhartz, B. E. (2007). Hof 's-Hertogenbosch (Alimentatie jong-meerderjarig kind; derdenbeding in echtscheidingsconvenant). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(3(4)), 533-533. [101]. http://BA9550
  • Reinhartz, B. E. (2007). Hof 's-Hertogenbosch (Peildatum voor finaal verrekenbeding). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(3(4)), 341-342. [59]. http://LJN AZ7015
  • Reinhartz, B. E. (2007). Hof Den Bosch (Poging aantasting rechtsgevolgen koude uitsluiting). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(3(2)), 170-171. [25]. http://LJN AV2163
  • Reinhartz, B. E. (2007). Hof Den Bosch (Valt een geërfde woning in Polen in de Nederlandse gemeenschap van goederen?). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2007(17-9), 9-10. [44]. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/d/gen/IMPRJBN-2007091534 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2007). Hof Den Bosch (Valt een geërfde woning in Polen in de Nederlandse gemeenschap van goederen?). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(7), 631-633. [135].
  • Reinhartz, B. E. (2007). Hof Leeuwarden (Gemeenschap van winst en verlies: geërfde zaak is privé-goed). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(3(4)), 343-344. [60]. http://LJN BA3482
  • Reinhartz, B. E. (2007). Hoge Raad (Dwaling toepasselijk huwelijksvermogensrecht; billijkheidscorrectie). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(3(1)), 48-50. [4].
  • Reinhartz, B. E. (2007). Hoge Raad (Gedeeltelijke verrekening geërfd goed?). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(2), 14-17. [1].
  • Reinhartz, B. E. (2007). Hoge Raad (Verknochtheid schadevergoeding). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(3(1)), 65-65. [5 en 6].
  • Reinhartz, B. E. (2007). Hoge Raad (over vervalbeding t.a.v. kosten der huishouding (art. 1:84 BW)). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(3(2)), 142-143. [18-19]. http://LJN AW 3044 en LJN AW 3043
  • Reinhartz, B. E. (2007). Kantongerecht Zwolle (Opheffing meerderjarigenbewind wegens ontbrekende medewerking rechthebbende). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(3(2)), 208-209. [34]. http://LJN AZ2055
  • Reinhartz, B. E. (2007). Rechtbank Amsterdam (Mede voor de ander verkrijgen bij scheiding van goederen). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(7), 575-575. [112]. http://LJN BB3219
  • Reinhartz, B. E. (2007). Rechtbank Breda (Rol notaris bij een flitsscheiding). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(3(3)), 252-253. [42]. http://LJN AZ7006
  • Reinhartz, B. E. (2007). Rechtbank Den Haag (Afwikkeling verdeling huwelijksgemeenschap bij zeer korte huwelijksduur). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007, 486-487. [91]. http://LJN BA2382
  • Reinhartz, B. E. (2007). Rechtbank Den Haag (Dozy-clausule noodzakelijk als gemeenschap voorlopig onverdeeld blijft). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2007(3(3)), 246-247. [41]. http://LJN AZ5757
  • Reinhartz, B. E. (2007). Verjaring van vorderingen uit een periodiek verrekenbeding bij samenwoners. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 17(7/8), 16. [details]

  2006

  • Kolkman, W. D., & Reinhartz, B. E. (2006). Erfrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 2e dr. (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). 14: Haags testamentsvormenverdrag 1961, 15: Haags erfrechtverdrag 1989, 16: Wet conflictenrecht erfopvolging. In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Vijfeijken (Eds.), Tekst en Commentaar Erfrecht, tweede druk (pp. 1083-1119). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Actualisering Boek 4 titel 6 BW. In G. van der Burght (Ed.), Erfrecht (losbladige uitgave), supplement 6 (pp. 183-1-233-2-6). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Boek 4 Titel 5, afd. 1, 2, 3 en 4 (art. 4:115-135). In W. D. Kolkman, B. E. Reinhartz, L. C. A. Verstappen, & I. J. F. A. Vijfeijken (Eds.), Erfrecht: de tekst van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek en aanverwante wetten voorzien van commentaar. - 2e dr. (pp. 143-168). (Tekst & commentaar). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). HR (Recente ontwikkelingen betreffende afstamming). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2006(16-3), 11-12. [15]. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/d/gen/IMPRJBN-2006031506 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). HR (Recente ontwikkelingen betreffende gezag en omgang). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2006(16-1), 7-10. [2]. http://opmaatvoorhetnotariaat.sdu.nl/nbonline/d/gen/IMPRJBN-2006011514 [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Hof Amsterdam (Kinderalimentatie: behoefte en draagkracht). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2006(2(7)), 557-558. [119]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Hof Amsterdam (Weigeringsgrond bij teruggeleiding ontvoerd kind (art. 13 Haags kinderontvoeringsverdrag 1980)). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2006(2(2)), 204-205. [40]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Hof Arnhem (IPR-toestemmingsvereiste bij borgtocht, rol van 11 EVO). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2006(2(2)), 156-157. [27]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Hof Den Bosch (IPR huwelijksvermogensrecht: valt Pools geërfd huis in Nederlandse huwelijksgemeenschap?). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2006(2(7)), 632-633. [135]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Hof Leeuwarden/Rechtbank Leeuwarden (Alimentatie: hoeveel moet de debiteur over kunnen houden om te leven?). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2006(2(2)), 197-199. [37 / 38]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Hoge Raad (08-07-2005), NJ 2006, 96; Hoge Raad (13-01-2006), NJ 2006, 61; Hoge Raad (20-01-2006), NJ 2006, 79; Rechtbank Amsterdam (7-12-2005), LJN AU8009 (1:88 BW). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2006(2(2)), 133-135. [24]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Hoge Raad, NJ 2006, 584 (Toestemmingsvereiste zaaddonor met family life bij adoptie). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2006(2(7)), 672-673. [141]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Rechtbank Alkmaar (Beëindiging IPR-partneralimentatie). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2006(2(6)), 477-479. [101]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Rechtbank Den Haag (Verknochte schulden). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2006(2(3)), 275-276. [51]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Rechtbank Maastricht (Toestemming echtgenoot die in Nederland woont). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2006(2(3)), 237-238. [47]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Rechtbank Zutphen (Verknochtheid overbruggingsuitkering PGGM). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2006(2(5)), 414-415. [85]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2006). Rechtspraakoverzicht met betrekking tot art. 1:88 BW. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 137(6685), 755-758. [details]

  2005

  • Reinhartz, B. E. (2005). Erfrecht (supplement nr. 3). In Gr. v.d. Burght (Ed.), Erfrecht (pp. 182-1-233-8). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Haken en ogen aan het voorstel tot wijziging van de bestuursregeling in het huwelijksvermogensrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 136(6614), 231-233. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Hof Arnhem (De begrippen 'zuivere inkomsten' en 'winst uit onderneming' in huwelijkse voorwaarden). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2005(2), 115-116. [25]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Hof Den Bosch (Meerderjarigenbewind en schenking). Jurisprudentie personen- en familierecht, (1), 48-51. [14]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Hof Den Bosch (Verevening van pensioenachtige voorzieningen, kwalificatie FOR-dotatie). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2005(4), 227-228. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Hof Den Haag (Afwikkeling huwelijkse voorwaarden). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2005(5), 317-318. [66]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Hof den Bosch (Meerjarigenbewind en schenking). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2005, 48-51. [14]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Hoge Raad (Middelburgse notaris: dwaling bij huwelijkse voorwaarden mede door onvoldoende voorlichting door notaris.). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2005(7), 478-479. [101]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Klaassen/Luijten/Meijer, Huwelijksgoederen- en erfrecht, tweede gedeelte, Erfrecht, 11e druk. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 166(2), 85-91. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Personen- en familierecht (supplement nr. 168). In S.F.M. Wortmann (Ed.), Personen- en familierecht (pp. 93-1-97-54). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Rb. Zwolle (Bevoegdheid en toepasselijk recht bij machtiging tot verwerping nalatenschap van kinderen in Duitsland). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2005(3), 194-. [42]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Rechtbank Arnhem, voorzieningen rechter (Voorschot op verdeling huwelijksgemeenschap om te kunnen schenken aan kinderen door onderbewindgestelde echtgenoot.). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2005(2), 133-134. [28]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Rechtbank Den Haag (Inschrijfbaarheid Eingetragene Lebenspartnerschaft in de burgerlijke stand in Nederland). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2005(2), 123-123. [26]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Rechtbank Maastricht (Peildatum bij eerste huwelijksdomicilie in het IPR-huwelijksvermogensrecht). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2005(8), 602-603. [129]. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Van oude menschen... Oftewel: van je kinderen moet je het maar hebben. Nieuw Erfrecht, 6(5), 81-85. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Verdere mogelijkheden bij tweetrapsmakingen? Nieuw Erfrecht, 6(2), 36-36. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2005). Vzr. Rb. Haarlem (Dwaling bij echtscheidingsconvenant). Jurisprudentie personen- en familierecht, 2005(3), 173-175. [35]. [details]
  • Reinhartz, B. E., Huijgen, W. G., Kasdorp, J. G., & Zwemmer, J. W. (2005). hoofdstukken IX t/m XIII (behoudens nr. 139 en 140). In Compendium erfrecht (pp. 132-266). Deventer: Kluwer. [details]

  2004

  • Reinhartz, B. E. (2004). Het notariaat: heel speciaal?! 2004: 2004. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2004). Erfrecht (losbladige editie, nieuw opgezet). In G. V. D. Burght (Ed.), ????? (pp. 182-1-233-8). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2004). Kan de erflater de ontbindende voorwaarde bij de testamentaire last ook weglaten? Nieuw Erfrecht, 1(5), 15-16. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2004). Kan het kwaad als een mede-erfgenaam jaren stilzit en geen verdeling vordert? Nieuw Erfrecht, 2(5), 34-35. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2004). Misbruik van bevoegdheid in afstammingskwesties. JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 2, 5-7. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2004). Recente ontwikkelingen in het personen- en familierecht (I). Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 1435(81), 76-78. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2004). Recente ontwikkelingen in het personen- en familierecht (II). Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat, 1436(81), 95-96. [details]

  2003

  • Reinhartz, B. E. (2003). Column: Elke zaterdag een schone auto? Nieuw Erfrecht, 4(4), 56-56. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2003). De geldigheid van echtscheidingsconvenanten en andere afspraken ter gelegenheid van de echtscheiding en de nakoming daarvan. In M. L. C. C. de Bruijn-Luckers, J. F. M. Giele, A. Heida, C. A. Kraan, L. H. M. Zonnenberg, & M. J. Vos (Eds.), EB Klassiek (pp. 42-50). Deventer: Kluwer. [details]

  2002

  • Reinhartz, B. E. (2002). Automatische wijzigingen van het huwelijksgoederenregime komen er aan (zijn er ook al). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat, 12-15. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2002). De 'andere' levensgezel. In J. . Jansen, & et al. (Eds.), Langst leve het nieuwe erfrecht (pp. 69-71). Den Haag: SDU. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2002). Echtgenoten en hun gemeenschappelijke goederen. In I. Brand, E. M. Hoogervorst, I. S. J. Houben, P. Memelink, L. Reurich, & G. J. M. Verburg (Eds.), Gemeenschap, BW-krant jaarboek 18 (pp. 91-107). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2002). IPR huwelijksvermogensrecht. In J. H. Nieuwenhuis, C. J. J. M. Stolker, & W. L. Valk (Eds.), Tekst en commentaar Personen- en familierecht, 2e druk (pp. 1497-1536). Deventer: Kluwer. [details]
  • Reinhartz, B. E. (2002). Uitsluitingsclausules en nieuwe wetgeving inzake verrekenbedingen (Stb. 2002, 152). Nieuw Erfrecht, 3(5), 70-71. [details]

  2017

  • Reinhartz, B. E. (2017). New Matrimonial Property Law in the Netherlands. Paper presented at ISFL 2017, Amsterdam, Netherlands.

  Prijs

  • van Eechoud, M., Mak, C., Loos, M., Reinhartz, B., Ausloos, J. & Schumacher, L. (2020). Grant: De digitale nalatenschap - onderzoek naar juridische aspecten.

  Lidmaatschap

  • Reinhartz, B. (2018). Lid leescommissie promotie T.H. Sikkema, Leiden, Promotie T.H. Sikkema, Leiden.
  • Reinhartz, B. (2017-2018). Lid visitatiecommissie rechtsgeleerdheid, Qanu, Utrecht.
  • Reinhartz, B. (2016). Voorzitter begeleidingscommissie WODC-onderzoek over (toezicht op) vermogensbeheer van minderjarigen, WODC.
  • Reinhartz, B. E. (2012). Lid promotiecommissie A. Kuper, Universiteit Groningen.
  • Reinhartz, B. E. (2012). lid promotiecommissie van F. Schonewille, Universiteit Leiden, Leiden.

  Mediaoptreden

  Tijdschriftredactie

  • Reinhartz, B. E. (editor) (2009). Jurisprudentie personen- en familierecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2009). Erfrecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2009). Personen- en Familierecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2008). Personen- en Familierecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2008). Erfrecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2008). Tijdschrift Erfrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2008). Jurisprudentie personen- en familierecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2007). Personen- en Familierecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2007). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2007). Tijdschrift Erfrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2007). Erfrecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2007). Jurisprudentie personen- en familierecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2006). Nieuw Erfrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2006). Jurisprudentie personen- en familierecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2006). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2006). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2006). Erfrecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2006). Personen- en Familierecht Groene Serie (losbladig) (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2004). Nieuw Erfrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2004). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2004). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2003). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2003). Nieuw Erfrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2003). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2002). Nieuw Erfrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2002). Notarisklerk : Maandblad van de Bond van Medewerkers in het Notariaat (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2002). Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Journal).
  • Reinhartz, B. E. (editor) (2002). JBN : Juridische Berichten voor het Notariaat (Journal).

  Spreker

  • Reinhartz, B. (speaker) (10-11-2020). Kan de Nederlandse notaris een nationale verklaring van erfrecht afgeven in IPR-gevallen?, EPN actualiteitendag 2020, driebergen.
  • Reinhartz, B. (invited speaker) (26-11-2019). Capita IPR-huwelijksvermogensrecht, EPN Actualiteitendag 2019, Driebergen.
  • Reinhartz, B. (invited speaker) (26-9-2019). De ondernemer en het huwelijksvermogensrecht, EPN Lustrumcongres, Kamerik. https://epn-notaris.nl/lustrumcongres-the-next-generation/
  • Reinhartz, B. (speaker) (27-11-2018). Eigendom/zaaksvervanging en vergoedingsrechten, EPN Actualiteitendag, Driebergen.
  • Reinhartz, B. (speaker) (25-10-2018). „Ehelicher Güterstand“: welche Fragen werden von der Verordnung erfasst, welche fallen nicht in den Anwendungsbereich, Annual Conference on European Family Law, Trier.
  • Reinhartz, B. (speaker) (23-10-2018). EU Regulation on Matrimonial Property Law - Applicable law in the absence of choice of law, Conference European Family Law, Brussel.
  • Reinhartz, B. (speaker) (26-7-2017). New Matrimonial Property Law in the Netherlands, 16th ISFL WORLD CONFERENCE , Amsterdam.
  • Reinhartz, B. (speaker) (13-12-2013). Notamail verklaard 2016, Sdu Uitgevers, Prinses Beatrixlaan 116 2595 AL Den Haag.
  • Reinhartz, B. E. (invited speaker) (23-11-2012). From Traditional Families to Informal Families to Patchwork Families: Can Dutch Succession Law Keep Up With the Changes in Society?, Inheritance, patrimonial rights and the assembled family: confronting past and present; organized by the Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts and the Vrije Universiteit Brussel, Brussels.
  • Reinhartz, B. E. (invited speaker) (25-11-2011). IPR Huwelijksvermogensrecht in Nederland, in het licht van "Brussel", Lustrumcongres Notariele Stichting: Internationaal Privaatrecht en het notariaat, de regelgeving die vanuit "Brussel" op het Nederlandse notariaat afkomt, Pieterskerk, Leiden.
  • Reinhartz, B. E. (invited speaker) (17-10-2011). The Differences between the Draft regulation on Matrimonial Property Law and the Hague Convention on Matrimonial Property Law 1978,, Clearer Patrimonial Regimes for International Couples., Brussel.
  • Reinhartz, B. E. (invited speaker) (14-10-2011). Niederländisches Ehegüterrecht: national und international, Jaarvergadering Stichting Notariaat Euregio, Maastricht.
  • Reinhartz, B. E. (invited speaker) (7-6-2011). The work of the Hague Conference on international matrimonial property regimes compared to the draft regulations of the European Commission on international matrimonial property law and international property law for registered partnerships., Property Rights of International Couples. Attention: the EU intervenes, Londen.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (21-4-2009). Reichweite des anwendbaren Rechts: eine Anknüpfung für bewegliches und unbewegliches Vermögen?, ERB- UND TESTAMENTSRECHT IM EUROPÄISCHEN KONTEXT Georganiseerd door ERA (Europäische Rechsakademie) in samenwerking met het Tsjechische voorzitterschap van de EU, Praag.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (25-5-2007). Auf dem Weg zu einer Harmonisierung des Ehegüterrechts auf EU-Ebene, ERA-Konferenz Europäisches Familien- und Erbrecht für Notare, Trier, Duitsland.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (18-7-2006). Recent changes in the Law of Succession in the Netherlands, 17th International Congress of Comparative Law, Utrecht.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (9-6-2006). Hoe zorg je ervoor dat echtparen passende regelingen krijgen in hun huwelijkse voorwaarden?, 9e lustrum van de Broederschap der Notariële Studenten te Leiden, Leiden.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (19-4-2005). De afschaffing van de flitsscheiding in Europees perspectief, Bijeenkomst Kleijne Klub, genootschap rond Prof. Kleijn, Leiden.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (22-10-2004). De wettelijke gemeenschap van goederen: waar moet de Nederlandse Wetgeving naartoe?, Vle Notarieel/Historisch Congres, Huwelijksevoorwaarden: geschiedenis, theorie en praktijk, Nijmegen.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (16-12-2003). De positie van de notaris bij de koop en levering van onroerende zaken in Nederland en Duitsland, Interventie bij het preadvies van prof. mr. P.H.M. Gerver voor de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking, Amsterdam.
  • Reinhartz, B. E. (speaker) (26-10-2003). Dutch Inheritance Law, New York Bar Association, International Law and Practice Section, Workshop on International Estate Planning, Amsterdam.

  Andere

  • Reinhartz, B. (participant) (21-2-2018). Lid van de oppositiecommissie bij de promotie van Jingshu Zhu in Leiden, Titel: Straightjacket. (other). https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2018/02/straightjacket
  • Reinhartz, B. E. (other) (2014). Expert bij Ius Commune Amsterdam Masterclass, 3 juli 2014, Ius Commune (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2013). Lid leescommissie promotie M.R. Kremer, UvA (other).
  • Reinhartz, B. E. (participant) (7-10-2011). KNB jaarvergadering, Den Haag. Voorzitter KNB jaarvergadering over Faillissement (participating in a conference, workshop, ...).
  • Reinhartz, B. E. (participant) (30-9-2011). Studiemiddag over Afgescheiden Vermogen, Amsterdam. mede-organisator en dagvoorzitter (participating in a conference, workshop, ...).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Vice-voorzitter, Stichting tot bevordering van de Notariële Wetenschap (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Member, Group of Experts PRM III: Property consequences of marriage and other forms of union, ingesteld door de Europese Commissie (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Redactielid, Tijdschrift Erfrecht (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Lid, voorselectiegroep NWO (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Hoofdredacteur, Juridische Berichten voor het Notariaat (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Bestuurslid, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2009). Medewerker, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (other).
  • Dankers-Hagenaars, D. L. M. T. (participant), Reinhartz, B. E. (participant), Oderkerk, A. E. (participant) & Bos, T. M. (participant) (21-11-2008). symposium 'Derden in het privaatrecht', Amsterdam. Organisatie (participating in a conference, workshop, ...).
  • Reinhartz, B. E. (participant) (10-9-2008 - 12-9-2008). 2nd Conference of EU Civil Law Notaries 'A European area of legal certainty: a value for families and citizens, an opportunity for businesses, Warschau. Member forum (participating in a conference, workshop, ...).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Member, Group of Experts PRM III-IV - Matrimonial Property, Wills and Succession, ingesteld door de Europese Commissie (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Hoofdredacteur, Juridische Berichten voor het Notariaat (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Bestuurslid, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Member, Group of Experts PRM III: Property consequences of marriage and other forms of union, ingesteld door de Europese Commissie (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Vice-voorzitter, Stichting tot bevordering van de Notariële Wetenschap (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Deelnemer Forum A European legal area for families - opinions, concepts, solutions, Bureau du Conseil des Notariats de l'Union Européenne (CNUE) (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2008). Medewerker, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2007). Hoofdredacteur, Juridische Berichten voor het Notariaat (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2007). Vice-voorzitter, Stichting tot bevordering van de Notariële Wetenschap (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2007). Deelnemer Forum A European legal area for families - opinions, concepts, solutions, Bureau du Conseil des Notariats de l'Union Européenne (CNUE) (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2007). Member, Group of Experts PRM III-IV - Matrimonial Property, Wills and Succession, ingesteld door de Europese Commissie (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2007). Bestuurslid, Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking (other).
  • Reinhartz, B. E. (participant) (12-5-2006). Landelijk notarieel studentencongres 'Flexibilisering van het BV-recht', Amsterdam. Dagvoorzitter (participating in a conference, workshop, ...).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2006). Member, Group of Experts PRM III-IV - Matrimonial Property, Wills and Succession, ingesteld door de Europese Commissie (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2004). Lid Docententeam Familierecht, Stichting Beroepsopleiding Notariaat (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2004). Organiseren congres: 100 jaar notarieel tuchtrecht 10-11-2004, Eggens en KNB (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2003). medewerker, Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2003). redacteur, De Notarisklerk (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2003). lid, Klankbordgroep Huwelijksvermogensrecht (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2003). Lid docententeam Familierecht, Stichting Beroepsopleiding Notariaat (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2003). redacteur, Juridische Berichten voor het Notariaat (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2003). redacteur, Nieuw Erfrecht (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2002). lid, Klankbord Huwelijksvermogensrecht (other).
  • Reinhartz, B. E. (other) (2002). lid docenteam Familierecht, Beroepsopleiding Notariaat (other).

  2006

  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden