Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. A. (Aad) Rozendal

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Belastingrecht

Bezoekadres
 • Nieuwe Achtergracht 166
Postadres
 • Postbus 15557
  1001 NB Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

  Curriculum Vitae

  Dr. A (Aad) Rozendal (1978) studeerde fiscale economie aan Tilburg University. Aan dezelfde universiteit is hij 2014 gepromoveerd op het proefschrift 'Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving'. In 2006 behaalde hij de postdoctorale studie Europese Fiscale Studies (EFS) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  Aad Rozendal was ruim tien jaar werkzaam bij PwC te Amsterdam en hij is thans werkzaam als fiscalist en docent bij FBN Juristen en als wetenschappelijk adviseur verbonden aan Bureau Vaktechniek van RSM Netherlands Belastingadviseurs N.V. Tevens is hij als docent verbonden aan de leerstoelgroep belastingrecht van de Universiteit van Amsterdam en werkzaam bij het Amsterdam Center for Tax Law (ACTL).

  Vanaf 2009 is Aad Rozendal als docent verbonden aan de postdoctorale beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Daarnaast maakt hij sinds 2015 deel uit van de hoofdredactie van Fiscale Berichten voor het Notariaat (FBN) en het Nederlands Tijdschrift Fiscaal Recht (NTFR). Voort is hij vaste medewerker van Kluwer TaxVisions, het tijdschrift NTFR-Beschouwingen, alsmede annotator bij FED Fiscaal Weekblad (FED). Tevens is hij bewerker van de Nederlandse Documentatie voor Fiscaal Recht (NDFR), onderdelen Belastingen van rechtsverkeer en Vennootschapsbelasting.

  Publicaties

  2017

  • De bezitseis in de BOR en de aankoop van 'losse' vermogensbestanddelen, NTFR 2017/2851
  • Compendium Fiscaliteit & Vastgoed, Kluwer, Deventer 2017 (onder redactie van E.J.W. Heithuis, met J.G.E.Gieskens, M.M.W.D.Merkx en M.J.J.R. van Mourik)
  • Wegwijs in de overdrachtsbelasting, 22ste druk, Sdu Uitgevers, Den Haag 2017 (met J.C. van Straaten en F.A.M. Schoenmaker)
  • Fusies en splitsingen in de overdrachtsbelasting, PE tijdschrift voor de bedrijfsopvolging 2017/3, blz. 6-11
  • De heffingsmaatstaf in de overdrachtsbelasting bij de verkrijging van aandelen in onroerendezaakrechtspersonen, WFR 2017/102
  • Bedrijfsopvolging en vastgoed; actuele ontwikkelingen, FBN 2017/5
  • Het begrip 'woning' in de overdrachtsbelasting: de Hoge Raad schept duidelijkheid! FBN 2017/12

  2016

  • Toepassing ‘oude’ wetgeving op later verantwoorde voordelen?, NTFR-B 2016/41
  • De (on)wenselijkheid van een beleggingsfictie voor vastgoed in de BOF; een verduidelijking, WFR 2016/214
  • Art. 4 Wet BRV 1970 en bedrijfsopvolging, PE-Tijdschrift bedrijfsopvolging 2016/4, blz. 6-12
  • De ontwikkelende vastgoedbelegger in de inkomstenbelasting, S.M.H. Dusarduijn, J.L.M. Gribnau en F.J. Elsweier (red.), Van der Geldbundel, 2016, blz. 239-246
  • Fiscale aspecten van ruziesplitsing, FBN 2016/45
  • Wegwijs in de overdrachtsbelasting, 21ste druk, Sdu Uitgevers, Den Haag 2016 (met J.C. van Straaten en F.A.M. Schoenmaker)
  • Onzakelijke lening, resultaatinkomen en tbs, NTFR-B 2016/26
  • De kwalificatie als woning in de overdrachtsbelasting, WPNR 2016/7114, blz. 557-563
  • Vastgoed als werkzaamheid in de inkomstenbelasting, FBN 2016/28
  • Bedrijfsopvolging en vastgoedvennootschappen: einde van een discussie?, WFR 2016/127
  • De BOF-arresten van april 2016, FBN 2016/24
  • De zakelijkheidstoets van de fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting, FBN 2016/10
  • Afscheid van 2015 en vooruitblik naar 2016 (Opinie), NTFR 2016/1

  2015

  • Waardering van vrijgestelde vermogensbestanddelen, NTFR-B 2015/41
  • Schenking of vererving van aandelen in vastgoedvennootschappen, FBN 2015/64
  • Fiscale kwalificatie van vastgoedinvesteringen, Service Magazine december 2015, blz. 9-11
  • Het naderende einde van de erfpachtlease, FBN 2015/61
  • (On)mogelijkheden voor verliesverrekening binnen de vennootschapsbelasting, PE-Tijdschrift bedrijfsopvolging 2015/4, blz. 6-13
  • Fiscale aspecten van het structureren van vastgoedfondsen, FBN 2015/48
  • Nieuwe beleidsbesluiten voor fusies en splitsingen, NTFR-B 2015/5, nr. 16
  • De toegenomen reikwijdte van art. 4 WBR, WPNR 2015/7060, blz. 391-397
  • Artikel 4 WBR, FBN 2015/15
  • Vastgoedexploitatie in de inkomstenbelasting, NTFR-A 2015/3
  • Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving, Ars Aequi april 2015
  • De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen. In Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht. - 7e druk (Boom fiscale studieboeken) (pp. 15-30). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.

  2014

  • Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving, NTFR-B 2014/35
  • Bedrijfsopvolging en vastgoed, WFR 2014/1215 (met O.P.M. Adriaansens)
  • Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving, Fiscaal Wetenschappelijke Reeks, nr. 22, Sdu Uitgevers, Den Haag 2014
  • Vastgoed-bv’s en bedrijfsopvolging bij schenking en vererving, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2014/05 (met O.P.M. Adriaansens)
  • Vastgoed-bv's en de BOF; wel of niet?, Vakblad Estate Planning 2014/27 (met O.P.M. Adriaansens)
  • Het ene belang is het andere niet, FBN 2014/12

  2013

  • Aanpassing van artikel 2 en 4 WBR: drie keer is scheepsrecht!, FBN 2013/67
  • Aanpassingen van de interne reorganisatievrijstelling in de overdrachtsbelasting, FBN 2013/53
  • De 'Marks & Spencer-uitzondering' nog altijd springlevend, WFR 2013/844 (met A.W. Ravelli)
  • Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime, Forfaitair 2013/234 (met K. de Heus)
  • Fraus legis en onroerendezaaklichamen, FBN 2013/28
  • Bestrijding handel in herinvesteringsreservelichamen, FBN 2013/12
  • Onzakelijke leningen en (toekomstig) aandeelhouderschap, FED 2013/23
  • De toepassing van het leerstuk van de zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie op rechten om aandelen te verwerven, WFR 2013/145 (met M.A.H. Reimert)

  2012

  • Vermogensetikettering van onroerende zaken, FBN 2012/73
  • Wijziging van het 'uiteindelijk belang' voor de vennootschapsbelasting, FBN 2012/65
  • Projectontwikkeling binnen het FBI-regime, Forfaitair 2012/225
  • De nieuwe juridische fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting: het paard achter de wagen gespannen?, WFR 2012/464 (met J.H. Elink Schuurman)
  • De nieuwe juridische fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting (deel II), FBN 2012/22
  • De nieuwe juridische fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting (deel I), FBN 2012/12

   

  2011

  • Verdachte bezittingen in de regeling voor onroerendezaaklichamen, FBN 2011/58
  • Overdrachtsbelastingvrijstelling ook van toepassing bij verkrijging aandelen in onroerendezaaklichaam, FBN 2011/50
  • Belang in de zin van art. 10a, vierde lid, Wet VPB 1969 na HR 8 april 2011, nr. 10/00651, WFR 2011/855
  • De nieuwe overdrachtsbelastingwetgeving voor onroerendezaaklichamen, FBN 2011/4
  • Het nieuwe art. 4, lid 11 Wet BRV 1970: een dode letter?, NTFR 2011/98
  • De overdrachtsbelastingregels bij de indirecte verkrijging van beleggingsvastgoed na inwerkingtreding van de Invoeringswet Titel 7.13 BW, FTV 2011/2

  2010

  • Enkele kanttekeningen bij de voorgestelde overdrachtsbelastingwetgeving in het kader van de nieuwe titel 7.13 BW, WFR 2010/1316
  • De keuze voor het (toekomstig) aandeelhouderschap-concept in BNB 2008/6, WFR 2010/64

  2009

  • BNB 2006/7: (on)gewenste uitbreiding van het 'gesplitste aandelenbelangconcept', WFR 2009/1520
  • Is het vruchtgebruikarrest achterhaald? WFR 2009/779 (metS.M.H. Janssen)
  • Economische eigendom van onroerende zaken, FTV 2009/15

  2008

  • Het Ei van Columbus voor de vastgoedsector?, Vastgoed Fiscaal & Civiel, 2008/6 (met M. Beemer)
  • Soortaandelen en het onduidelijke begrip 'verbonden lichaam', MBB 2008/10
  • Het begrip 'belang' in de overdrachtsbelasting: méér duidelijkheid gewenst!, WFR 2008/1000
  • Onroerende zaken in de deelnemingsvrijstelling, Vastgoed Fiscaal & Civiel, 2008/3 (met L.P. van den Kommer)

  2007

  • Kwalificatie van onroerende zaken in de deelnemingsvrijstelling, WFR 2007/1138 (met L.P. van den Kommer)
  • Enkele overdrachtsbelastinggevolgen van het wetsvoorstel 'vaststelling van titel 7.13 BW (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek', Vastgoed Fiscaal & Civiel, 2007/5 (met M.F.A. Blaauw)
  • Strijdigheid van overdrachtsbelasting met communautair en internationaal recht, Vastgoedbundel De Toekomst van de overdrachtsbelasting, Deventer: Kluwer 2007 (met J. Kluft)
  • Toe- en uittreding van participanten in vastgoedfondsen, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2007/3 (met L.P. van den Kommer)
  • Toepassing van de herinvesteringsreserve bij vastgoed, FTV 2007/2 (met J. Kluft)

  2006

  • "Werken aan winst": introductie van de vastgoeddeelneming, Vastgoed Fiscaal & Civiel 2006/6   (met L.P. van den Kommer)

   

  2005

  • Een nieuwe invulling van het begrip economische eigendom?, WFR 2005/917 (met A.A. Eijkenduijn)
 • Publicaties

  2016

  • Rozendal, A. (2016). Bedrijfsopvolging en vastgoedvennootschappen: einde van een discussie? Weekblad voor Fiscaal Recht, 145(7149), [127]. [details]

  2015

  • Rozendal, A. (2015). De toegenomen reikwijdte van art. 4 WBR. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 146(7060), 391-397. [details]
  • Rozendal, A. (2015). Nieuwe beleidsbesluiten voor fusies en splitsingen. NTFR Beschouwingen, 2015(5), [16]. [details]
  • Rozendal, A. (2015). Vastgoedexploitatie in de inkomstenbelasting. NTFR Artikelen, 2015(3). [details]
  • Rozendal, A. (2015). Waardering van vrijgestelde vermogensbestanddelen. NTFR Beschouwingen, 2015(12), [41]. [details]

  2014

  • Adriaansens, O. P. M., & Rozendal, A. (2014). Bedrijfsopvolging en vastgoed. Weekblad voor Fiscaal Recht, 7066, 1215-1224. [details]
  • Rozendal, A. (2014). Het begrip 'belang' in de Nederlandse belastingwetgeving. NTFR Beschouwingen, 8(10), [35]. [details]

  2016

  • Rozendal, A. (2016). Afscheid van 2015 en vooruitblik naar 2016. NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(0), 1-5. [1]. https://www.ndfr.nl/content/NTFR2016-1 [details]
  • Rozendal, A. (2016). De (on)wenselijkheid van een beleggingsfictie voor vastgoed in de BOF; een verduidelijking: Een reactie op “De maatstaf voor onderscheid tussen onderneming en belegging bij de verhuur van vastgoed” van prof. mr. dr. P.G.H. Albert (WFR 2016/184). Weekblad voor Fiscaal Recht, 145(7166), 1377-1379. [214]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). De ontwikkelende vastgoedbelegger in de inkomstenbelasting. In S. M. H. Dusarduijn, F. J. Elsweier, & J. L. M. Gribnau (Eds.), Van der Geldbundel

  2015

  • Rozendal, A. (2015). De bronnen van het IBR en de samenhang daartussen. In H. Vermeulen (Ed.), Grondslagen internationaal belastingrecht (7e ed., pp. 15-30). (Boom fiscale studieboeken). Boom Juridische uitgevers. [details]

  2013

  • Ravelli, A. W., & Rozendal, A. (2013). De 'Marks & Spencer-uitzondering' nog altijd springlevend. Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(7008), 844-851. [details]
  • Reimert, M. A. H., & Rozendal, A. (2013). De toepassing van het leerstuk van de zelfstandige fiscaalrechtelijke kwalificatie op rechten om aandelen te verwerven. Weekblad voor Fiscaal Recht, 142(6986), 145-151. [details]
  • Rozendal, A. (2013). Onzakelijke leningen en (toekomstig) aandeelhouderschap. Fiscaal Tijdschrift FED, 73(5), 3-6. [23]. [details]

  2016

  • Rozendal, A. (2016). Als advocatenkantoor dienst doende onroerende zaak heeft naar zijn aard een woonbestemming: verlaagd tarief van toepassing. 847. Case note on: Hof Arnhem-Leeuwarden, 23/02/16, ECLI:NL:GHARL:2016:1474 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(11). [details]
  • Rozendal, A. (2016). Art. 4 Wet BRV 1970 en bedrijfsopvolging. PE-Tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging, 4(4), 6-12. [details]
  • Rozendal, A. (2016). De BOF-arresten van april 2016. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 28(5), [24]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). De kwalificatie als 'woning' in de overdrachtsbelasting. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 147(7114), 557-563. [details]
  • Rozendal, A. (2016). De zakelijkheidstoets van de fusiefaciliteit in de overdrachtsbelasting. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 28(3), 3-8. [10]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). Fiscale aspecten van ruziesplitsing. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 28(9), [45]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). Onzakelijke lening, resultaatinkomen en tbs: Hoge Raad nr. 15/03701. NTFR Beschouwingen, 2016(7-8), [26]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). Toepassing ‘oude’ wetgeving op later verantwoorde voordelen? Hoge Raad, nr. 15/02054. NTFR Beschouwingen, 2016(11), [41]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). Vastgoed als 'werkzaamheid' in de inkomstenbelasting. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 28(6), [28]. [details]
  • Rozendal, A. (2016). Vermogensrendementsheffing volgens A-G Niessen strijdig met Europees eigendomsrecht. 743. Case note on: PHR, 4/02/16, ECLI: NL:PHR:2016:41 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2016(9). [details]
  • van Straaten, J. C., Rozendal, A., & Schoenmaker, F. A. M. (2016). Wegwijs in de overdrachtsbelasting. (21e ed.) (Wegwijsserie). Den Haag: Sdu Uitgevers. [details]

  2015

  • Rozendal, A. (2015). (On)mogelijkheden voor verliesverrekening binnen de vennootschapsbelasting. PE-Tijdschrift voor de Bedrijfsopvolging, 3(4), 6-13. [details]
  • Rozendal, A. (2015). Artikel 4 WBR. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(4), [15]. [details]
  • Rozendal, A. (2015). Fiscale aspecten van het structureren van vastgoedfondsen. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(9), [48]. [details]
  • Rozendal, A. (2015). HR (nr. 13/01646: Hoge Raad verwijst voor vraag of percelen met bestemming golfbaan bouwterreinen vormen). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(7), [634]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-634 [details]
  • Rozendal, A. (2015). HR (nr. 13/04247: Stapeling forfaits bij waardebepaling verhuurde woningen in box 3 onder omstandigheden niet toegestaan). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(17), [1298]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-1298 [details]
  • Rozendal, A. (2015). HR (nr. 13/06204: Werkzaamheid eindigt niet zolang belanghebbende economisch betrokken blijft bij project). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(8), [761]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-761 [details]
  • Rozendal, A. (2015). HR (zaaknummer 13/01646: Vraag of percelen met golfbaanbestemming een bouwterrein vormen neergelegd bij verwijzingshof). Fiscaal Tijdschrift FED, 2015(5), [27]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C8EB52&cpid=WKNL-LTR-Nav2 [details]
  • Rozendal, A. (2015). HR (zaaknummer 13/02731: Overdrachtsbelastingheffing bij economische eigendomsverkrijging niet in strijd met art. 1 Eerste Protocol). Fiscaal Tijdschrift FED, 2015(4), [22]. [details]
  • Rozendal, A. (2015). Het naderende einde van de erfpachtlease. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(11), [61]. [details]
  • Rozendal, A. (2015). Hof Amsterdam (nr. 14/00134: WEV € 3,5 miljoen voor pand dat in het zicht van veiling is verkocht voor € 2,5 miljoen). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(40), [2573]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2573 [details]
  • Rozendal, A. (2015). Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 13/01073: Bedrijfsopvolgingsfaciliteit is van toepassing op geschonken aandeel in vastgoedvennootschap). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(25), [1743]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-1743 [details]
  • Rozendal, A. (2015). Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 14/00226: Bate bij vastgoedtransactie vormt row). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(36), [2333]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-2333 [details]
  • Rozendal, A. (2015). Hof Arnhem-Leeuwarden (nrs. 13/01194 en 13/01225: Inspecteur maakt hogere waarde van jachthaven voor de overdrachtsbelasting niet aannemelijk). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(17), [1301]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-1301 [details]
  • Rozendal, A. (2015). Rb. Noord-Nederland (nr. 14/00452: Landbouwvrijstelling is van toepassing bij de afwaardering van een vordering). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(12), [964]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2015-964 [details]
  • Rozendal, A. (2015). Rb. Zeeland-West-Brabant (nr. 14/01012: Exploitatie onroerende zaken gaat normaal vermogensbeheer niet te boven). 364. Case note on: Rb. Zeeland-West-Brabant, 6/11/14 NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2015(3). [details]
  • Rozendal, A. (2015). Schenking of vererving van aandelen in vastgoedvennootschappen. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 27(12), [64]. [details]

  2014

  • Adriaansens, O. P. M., & Rozendal, A. (2014). Vastgoed-bv’s en bedrijfsopvolging bij schenking en vererving. Vastgoed Fiscaal & Civiel, 19(5), 9-12. [3]. [details]
  • Rozendal, A. (2014). HR (concl. A-G Wattel) (nr. 13/05448: Inkoop aandeel in datacenter-bv vormt geen belaste verkrijging van fictieve onroerende zaak). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(25), [1584]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1584 [details]
  • Rozendal, A. (2014). HR (zaaknr. 12/05060: geen verlaagd overdrachtsbelastingtarief voor grond bestemd voor woningbouw). Fiscaal Tijdschrift FED, 2014(2), 13-16. [9-10]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C5E2B6&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Rozendal, A. (2014). HR (zaaknr. 13/00266: obligatoire verkrijging recht op waardeverandering grond vormt verkrijging van economische eigendom). Fiscaal Tijdschrift FED, 2014(6), [27]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C65166&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Rozendal, A. (2014). Het Datacenter-arrest. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 26(11), [54]. [details]
  • Rozendal, A. (2014). Het ene 'belang' is het andere niet. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 26(3), 9-15. [12]. [details]
  • Rozendal, A. (2014). Hof 's-Hertogenbosch (nr. 12/00656: Geen aantasting eigendomsrecht bij tijdelijke tariefsverlaging overdrachtsbelasting). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(19), [1298]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1298 [details]
  • Rozendal, A. (2014). Hof 's-Hertogenbosch (nr. 12/00736: Winst behaald bij aan- en verkoop pand is belast als row). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(50), [2875]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-2875 [details]
  • Rozendal, A. (2014). Hof Amsterdam (nr. 12/00024, nr. 12/00025, nr. 12/00026: Opbrengst verkoop onroerende zaken terecht in 2004 als nagekomen stakingswinst belast). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(24), [1523]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-1523 [details]
  • Rozendal, A. (2014). Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 12/00184: Hof leidt moment einde tbs in landbouwsfeer af uit de feiten). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(5), [528]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-528 [details]
  • Rozendal, A. (2014). Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 13/00067: Naheffing wegens niet langer voldoen aan vrijstellingsvoorwaarden interne reorganisatie is rechtsgeldig). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(6), [589]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-589 [details]
  • Rozendal, A. (2014). Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 13/00519: Voordelen uit renovatiewerkzaamheden en verkoop van woningen belast als row). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(11), [874]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-874 [details]
  • Rozendal, A. (2014). Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 13/00935: Voordeel onroerendezaaktransactie door tip schoonvader belast als row). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(33), [2011]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-2011 [details]
  • Rozendal, A. (2014). Rb. Den Haag (nr. 13/10299, nr. 14/4461: Voor de inkomstenbelasting geen, voor de omzetbelasting wel verzwaring van de bewijslast). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(50), [2901]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-2901 [details]
  • Rozendal, A. (2014). Rb. Gelderland (nr. 13/02563: Heffingsbevoegdheid komt op grond van verdrag aan Nederland toe). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(33), [2034]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-2034 [details]
  • Rozendal, A. (2014). Rb. Gelderland (nr. 13/05850: Na ingeroepen ontbindende voorwaarde gevraagde teruggaaf overdrachtsbelasting ten onrechte geweigerd). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2014(50), [2888]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2014-2888 [details]

  2013

  • Rozendal, A. (2013). Aanpassing van artikel 2 en 4 WBR: drie keer is scheepsrecht! FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 25(12), [67]. [details]
  • Rozendal, A. (2013). Aanpassingen van de interne reorganisatievrijstelling in de overdrachtsbelasting. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 25(10), [53]. [details]
  • Rozendal, A. (2013). Bestrijding van handel in herinvesteringsreservelichamen. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 25(3), [12]. [details]
  • Rozendal, A. (2013). Fraus legis en onroerendezaaklichamen. FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat, 25(5), 13-18. [28]. [details]
  • Rozendal, A. (2013). HR (nr. 08/02791bis, LJN BY8089). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(7), 17-18. [307]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013_307 [details]
  • Rozendal, A. (2013). HR (nr. 12/00765, LJN BY2694: Verkregen percelen voor bouw glastuinbouwbedrijf vormen ‘bouwterrein'). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(33), [1583]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013_1583 [details]
  • Rozendal, A. (2013). HR (nr. 12/01453, LJN BX7926: einde binnenlandse belastingplicht leidt tot eindafrekening). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(11), [489]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013_489 [details]
  • Rozendal, A. (2013). HR (nr. 12/04193, LJN BZ9156: geen onzakelijke lening indien aandeelhouderschap voortvloeit uit leningverstrekking). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(24), [1167]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013_1167 [details]
  • Rozendal, A. (2013). HR (nr. 13/00274: verplichte vrijval herinvesteringsreserve wegens belangenwijziging). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(44), [2070]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-2070 [details]
  • Rozendal, A. (2013). HR (zaaknr. 11/04395, LJN BX7895). Fiscaal Tijdschrift FED, 2013(3), 20-22. [18]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C0FF94&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Rozendal, A. (2013). HR (zaaknr. 11/05609, LJN BY0548: fraus legis van toepassing op het kortstondig aangaan van een geregistreerd partnerschap teneinde overdrachtsbelasting te ontgaan). Fiscaal Tijdschrift FED, 2013(9), 9-12. [43]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C25BEF&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Rozendal, A. (2013). HR (zaaknr. 12/02180, LJN BY5307). Fiscaal Tijdschrift FED, 2013(11), 18-21. [54]. http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00C2C13C&cpid=WKNL-LTR-Navigator [details]
  • Rozendal, A. (2013). Hof Arnhem-Leeuwarden (nr. 12/00285, nr. 12/00286: geen kwade trouw bij aangifte van twee eigen woningen als hoofdverblijf van echtpaar). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht, 2013(51), [2439]. http://www.ndfr.nl/link/NTFR2013-2439 [details]
  • de Heus, K., & Rozendal, A. (2013). Doorschuiffaciliteiten in het aanmerkelijkbelangregime. Forfaitair, 26(234), 27-31. [details]

  Tijdschriftredactie

  • Rozendal, A. (reviewer) (2015-2017). NTFR. Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (Journal).
  • Rozendal, A. (reviewer) (2015-2017). FBN : Fiscale Berichten voor het Notariaat (Journal).

  2014

  • Rozendal, A. (2014). Het begrip belang in het Nederlandse belastingrecht.
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden