Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. P. (Pieter) de Rooij

Faculteit der Geesteswetenschappen

Bezoekadres
 • Spuistraat 134
Postadres
 • Postbus 15540
  1001 NA Amsterdam
Contactgegevens
 • Publicaties

  2009

  • de Beus, J., & de Rooy, P. (2009). J.A.A. van Doorn. Nederlandse democratie: historische en sociologische waarnemingen. Amsterdam: Mets & Schilt. [details]
  • de Beus, J., & de Rooy, P. (2009). Tegendraads waarnemen: een inleiding op het werk van J.A.A. van Doorn. In J. A. A. van Doorn, J. de Beus, & P. de Rooy (Eds.), Nederlandse democratie: historische en sociologische waarnemingen (pp. 9-33). Amsterdam: Mets & Schilt. [details]
  • de Rooy, P. (2009). Openbaring en openbaarheid. Amsterdam: Wereldbibliotheek. [details]
  • de Rooy, P. (2009). Naschrift. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 124(1), 82-84. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6897 [details]
  • de Rooy, P. (2009). Onheilig moeten: drie studies over aspecten van het katholicisme [Bespreking van: G. Ackermans, M. Monteiro (2007) Mannen Gods: clericale identiteit in verandering; A. van den Oord (2007) Voor het oog van het kerkvolk: Tilburgs volksklasse tussen klerikale normering en geleefde praktijk, 1927-1939; M. Derks (2007) Heilig moeten: radicaal-katholiek en retro-modern in de jaren twintig en dertig]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 124(1), 65-74. https://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.6895 [details]

  2008

  • de Rooy, P., & Los, E. (2008). De canon van Amsterdam. Amsterdam: Boom. [details]

  2007

  • de Rooy, P. (2007). Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000. Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Republiek van rivaliteiten. Amsterdam: Mets en Schilt. [details]
  • de Rooy, P. (2007). De dienstbare stad. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 516-564). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). De donkerte der tijden. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 127-233). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Het Stedelijk Museum. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 514-516). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Het middelpunt van het vaderland, 1901-1914. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 17-72). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Oorlog en revolutie. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 73-125). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Tweestrijd om de hoofdstad. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 13-15). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Vaer wel, mijn Aemsterland. In P. de Rooy (Ed.), Geschiedenis van Amsterdam. - Dl. 4: Tweestrijd om de hoofdstad, 1900-2000 (pp. 537-588). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Vriendentaal. In T. Engelen, & A. van Kessel (Eds.), Een leven vol geschiedenis. Een leven met geschiedenis. Biografische schetsen over prof. dr. J.L.J. Bosmans (pp. 71-74). Valkhofpers. [details]

  2006

  • de Rooy, P. (2006). '"Kapitalist moet je geloof ik niet zijn". Over de heruitvinding van de student in de jaren zestig'. In P. J. Knegtmans, & L. J. Dorsman (Eds.), Stille wijkplaatsen? Politiek aan de Nederlandse universiteiten sedert 1876 (pp. 97-106). Hilversum: Verloren. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'Dat de evenaar noch naar links noch naar rechts doorzwikke' - De confessionelen en de moderne natie. In U. Becker, & P. van Praag (Eds.), Politicologie. Basisthema's & Nederlandse politiek (pp. 215-238). (ongewijzigde herdruk). Apeldoorn-Antwerpen: Het Spinhuis. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'De geest van omverwerping 1851-1876'. In R. Aerts, & P. de Rooy (Eds.), Geschiedenis van Amsterdam deel IV: Hoofdstad in aanbouw 1813-1900 (pp. 341-356). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'Een woelige wereldstad 1883-1893'. In R. Aerts, & P. de Rooy (Eds.), Geschiedenis van Amsterdam deel IV: Hoofdstad in aanbouw 1813-1900, (pp. 433-505). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'Ik geef meer om herinneringen dan om jurken'. In Het andere huis van Anne Frank. Geschiedenis en toekomst van een schrijvershuis (pp. 14-21). Bussum: Thoth. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'In het voetspoor van de radicalen 1889-1902'. In R. Aerts, & P. de Rooy (Eds.), Geschiedenis van Amsterdam deel IV: Hoofdstad in aanbouw 1813-1900 (pp. 519-571). Amsterdam: SUN. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'Politieke cultuur en naijlende aanhankelijkheid'. In P. van Oosten de Boer, & H. van den Heuvel (Eds.), Openbaar Bestuur 1991-2005. Een bloemlezing uit vijftien jaargangen vol kennis, inzicht en opinie (pp. 100-106). Alphen aan den Rijn: Kluwer. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'The Youth Establishment in the Netherlands in the Twentieth Century'. In B. Moore, & H. van Nierop (Eds.), Twentieth-Century Mass Society in Britain and the Netherlands (pp. 163-174). Oxford/New York: Berg. [details]
  • de Rooy, P., & Aerts, R. A. M. (2006). Geschiedenis van Amsterdam deel IV: Hoofdstad in aanbouw 1813-1900. Amsterdam: SUN. [details]

  2008

  • de Rooij, P. (2008). Fortuijn, Wilhelmus Simon Petrus (1948-2002). In J. Charité (Ed.), Biografisch woordenboek van Nederland. - Dl. 6 (pp. 134-137). (Rijks geschiedkundige publicatiën). 's-Gravenhage: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. [details]

  2007

  • de Rooy, P. (2007). 'Het Faustiaanse pact. Het ontstaan van het moderne Nederland.' [Review of: A. van der Woud (2006) Een nieuwe wereld]. Ons Erfdeel, 2, 175-178. [details]
  • de Rooy, P. (2007). 'Over snijbloemen en sociaal-democratie'. Socialisme en Democratie, 10, 9-15. [details]
  • de Rooy, P. (2007). Stadsburgerschap of staatsburgerschap: Amsterdam in de negentiende eeuw. Amstelodamum, 93(6), 3-12. [details]

  2006

  • de Rooy, P. (2006). 'De ochtend zelf beschreven. Over de waarde van jeugdherinneringen voor historisch onderzoek'. De Academische Boekengids, 57, 5-6. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'De samenleving als multiculturele barbecue' [Review of: I. Hoving (2005) Veranderingen van het alledaagse 1950-2000; J. Vogel (2005) Nabije Vreemden]. De Volkskrant, 17-2-2006. [details]
  • de Rooy, P. (2006). 'Tegen de kale neten en de roomse schooiers. Scholen in een standensamenleving 1800-1920'. Spiegel Historiael : Tijdschrift voor Geschiedenis en Archeologie, 40(11/12), 506-512. [details]
  • de Rooy, P. (2006). Hun tijd vooruit. Het lot van voortrekkers en wegbereiders. Biografie Bulletin, 16(3), 5-10. [details]
  • de Rooy, P. (2006). [Review of: M. Hoogenboom. Standenstrijd en zekerheid. Een geschiedenis van oude orde en sociale zorg in Nederland]. Sociologie, 1(3), 350-352. [details]

  Tijdschriftredactie

  • van Berkel, K. (editor), van Gelder, H. (editor), de Liagre Böhl, H. (editor), Mooij, A. J. (editor), Krul, W. E. (editor), Henkes, B. (editor) & de Rooij, P. (editor) (2008). Biografisch Woordenboek van Nederland (Journal).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  Geen nevenwerkzaamheden